De Voordelen van een Ubuntu Identiteit ten opzichte van de CBDC

lees hier alles over DID, SSI en kadastraal land eigendom.

Door: De kamer van Sociale waarden. Met dank aan openAI. – 5 juni 2023

Inleiding: In een steeds digitalere wereld is de ontwikkeling van digitale valuta onvermijdelijk. Twee veelbesproken concepten zijn een Ubuntu identiteit en een Central Bank Digital Currency (CBDC). In dit artikel willen we de voordelen van een Ubuntu identiteit benadrukken ten opzichte van een CBDC en de positieve impact die het kan hebben op onze samenleving. We zullen ook de nadelen van CBDC’s bespreken, om een vollediger beeld te geven.

 1. Inclusiviteit en toegankelijkheid: Een Ubuntu identiteit staat voor een gemeenschapsgerichte benadering waarin iedereen wordt erkend en waarde wordt toegekend. In tegenstelling tot een CBDC, dat vaak wordt beheerd door centrale autoriteiten, biedt een Ubuntu identiteit de mogelijkheid voor individuen om volledige controle te hebben over hun digitale identiteit en financiële gegevens. Dit bevordert inclusiviteit en maakt financiële diensten toegankelijk voor degenen die momenteel geen toegang hebben tot het traditionele banksysteem. Een nadeel van CBDC’s is dat de controle en het beheer in handen zijn van centrale autoriteiten, wat kan leiden tot beperkingen voor bepaalde groepen of individuen.
 2. Privacy en gegevensbeveiliging: Met een CBDC kan de centrale bank toegang krijgen tot alle financiële transacties en persoonlijke gegevens van gebruikers. Dit brengt privacykwesties met zich mee, aangezien het mogelijk is dat gevoelige informatie in verkeerde handen terechtkomt. Een Ubuntu identiteit daarentegen respecteert de privacy van individuen en biedt robuuste gegevensbescherming. Het gebruikt gedecentraliseerde technologieën, zoals blockchain, om gegevens veilig op te slaan en gebruikers de controle te geven over hun persoonlijke informatie. Dit vergroot het vertrouwen van gebruikers in het digitale valutasysteem.
 3. Gemeenschapsopbouw en solidariteit: Ubuntu is een filosofie die streeft naar harmonie en samenwerking binnen de gemeenschap. Met een Ubuntu identiteit kunnen digitale valuta worden gebruikt om sociale banden te versterken en solidariteit te bevorderen. Het maakt het mogelijk om transacties tussen individuen, gemeenschappen en organisaties op een eenvoudige en veilige manier uit te voeren, zonder tussenkomst van derden. Dit stimuleert lokale economieën en bevordert duurzame ontwikkeling. In het geval van een CBDC kan het ontbreken van directe peer-to-peer transacties en het centrale beheer de flexibiliteit en gemeenschapsopbouw beperken.
 4. Innovatie en flexibiliteit: Een Ubuntu identiteit biedt ruimte voor innovatie en nieuwe economische modellen. Het stelt individuen en gemeenschappen in staat om samen te werken, kennis te delen en gezamenlijk waarde te creëren. Met een Ubuntu identiteit kunnen mensen zich vrijelijk engageren in co-creatie, open source-projecten en gemeenschapsgerichte initiatieven. Dit bevordert een cultuur van samenwerking en stimuleert de ontwikkeling van nieuwe ideeën, technologieën en sociale ondernemingen. Door het benutten van de collectieve intelligentie en diversiteit van een Ubuntu identiteit, kunnen mensen experimenteren, itereren en zich aanpassen aan veranderende omstandigheden, waardoor ze flexibel en veerkrachtig worden in een steeds evoluerende wereld.

De voordelen van een Ubuntu identiteit ten opzichte van een Central Bank Digital Currency (CBDC):

 1. Decentralisatie: Een Ubuntu identiteit is gebaseerd op een decentraal systeem, waarbij individuen de controle hebben over hun eigen gegevens en identiteit. Dit staat in contra met een CBDC, waarbij de centrale bank de centrale autoriteit is die toezicht houdt op het uitgeven en beheren van digitale valuta. Decentralisatie biedt meer autonomie en privacy aan individuen.
 2. Privacy: Met een Ubuntu identiteit worden persoonlijke gegevens op een privacyvriendelijke manier beheerd. Informatie wordt niet centraal opgeslagen, waardoor het risico op gegevensinbreuken en privacyschendingen wordt verminderd. In het geval van een CBDC kan er een centrale database zijn waarin transactiegegevens worden opgeslagen, wat privacyrisico’s met zich meebrengt.
 3. Zelfbeheer: Een Ubuntu identiteit stelt individuen in staat om zelf hun identiteitsgegevens te beheren en te controleren. Ze kunnen selectief informatie delen op basis van hun voorkeuren en vereisten. In tegenstelling hiermee kan een CBDC-systeem meer beperkingen opleggen op het delen en beheren van identiteitsinformatie.
 4. Veiligheid: Ubuntu identiteitssystemen kunnen gebruikmaken van cryptografische beveiligingsmechanismen, zoals gedistribueerde grootboektechnologie (bijv. blockchain), om de veiligheid en integriteit van gegevens te waarborgen. Dit kan bescherming bieden tegen identiteitsdiefstal en fraude. CBDC-systemen hebben ook beveiligingsmechanismen, maar kunnen vatbaar zijn voor specifieke risico’s die verband houden met een centrale infrastructuur.
 5. Interoperabiliteit: Een Ubuntu identiteitssysteem kan interoperabiliteit mogelijk maken tussen verschillende diensten en platforms. Dit betekent dat individuen hun identiteit naadloos kunnen gebruiken bij verschillende organisaties en in verschillende contexten. Bij een CBDC kan interoperabiliteit mogelijk beperkter zijn, afhankelijk van de specifieke implementatie en samenwerking tussen financiële instellingen.

Het is belangrijk op te merken dat de voordelen van een Ubuntu identiteit en de nadelen van een CBDC afhankelijk kunnen zijn van de specifieke implementaties en contexten. Het is essentieel om de details en het ontwerp van elk systeem te evalueren voordat conclusies worden getrokken over hun respectieve voordelen en nadelen.

Hoewel een Ubuntu identiteit verschillende voordelen kan bieden, zijn er ook enkele potentiële nadelen om in overweging te nemen:

 1. Technische complexiteit: Het opzetten en beheren van een Ubuntu identiteitssysteem kan technisch complex zijn. Het vereist mogelijk specifieke kennis en expertise om de benodigde infrastructuur op te zetten en te onderhouden. Dit kan een obstakel vormen voor bredere acceptatie en implementatie van dergelijke systemen.
 2. Gebruikersverantwoordelijkheid: Met een Ubuntu identiteit komt ook de verantwoordelijkheid voor individuen om hun identiteitsgegevens veilig te beheren. Dit kan betekenen dat gebruikers zich bewust moeten zijn van beveiligingspraktijken, zoals het beschermen van hun privésleutels en het vermijden van phishing-aanvallen. Gebruikers moeten proactief zijn in het waarborgen van de veiligheid van hun identiteitsgegevens.
 3. Mogelijke verlies van gegevens: In een gedecentraliseerd systeem zoals Ubuntu identiteit, waar individuen de controle hebben over hun eigen gegevens, kan er een risico zijn van gegevensverlies. Als een gebruiker bijvoorbeeld zijn privésleutels kwijtraakt, kan hij mogelijk geen toegang meer krijgen tot zijn identiteitsgegevens. Het is belangrijk dat gebruikers begrijpen hoe ze hun gegevens moeten beschermen en een back-up moeten maken van belangrijke informatie.
 4. Acceptatie en interoperabiliteit: Het verkrijgen van brede acceptatie en interoperabiliteit van een Ubuntu identiteitssysteem kan een uitdaging zijn. Het kan nodig zijn dat organisaties en dienstverleners hun systemen aanpassen om compatibiliteit mogelijk te maken, wat tijd en inspanning kan vergen. De adoptie van nieuwe identiteitssystemen kan langzaam verlopen en vereist mogelijk samenwerking tussen verschillende belanghebbenden.

Wat er van een persoon wordt verwacht achter een Ubuntu identiteit kan variëren afhankelijk van het specifieke systeem en de context. Over het algemeen wordt van individuen verwacht dat ze verantwoordelijkheid nemen voor het beheer en de beveiliging van hun eigen identiteitsgegevens. Dit kan onder meer het beschermen van privésleutels, het naleven van beveiligingspraktijken en het bewust zijn van mogelijke bedreigingen omvatten. Daarnaast kan het ook betekenen dat gebruikers moeten voldoen aan de vereisten en normen die door dienstverleners worden gesteld om toegang te krijgen tot bepaalde services of functionaliteiten.

Het is belangrijk op te merken dat de specifieke verantwoordelijkheden en verwachtingen van een persoon achter een Ubuntu identiteit kunnen variëren, afhankelijk van de implementatie en het gebruiksscenario. Het is raadzaam om de richtlijnen en instructies te volgen die worden verstrekt door het specifieke identiteitssysteem dat wordt gebruikt.

Richtlijnen voor een UBUNTU identiteit

Aangezien de term “Ubuntu identiteit” verschillende interpretaties kan hebben, en er mogelijk meerdere implementaties en benaderingen zijn, zijn er geen specifieke universele richtlijnen voor een “Ubuntu identiteit” als zodanig. Het concept van Ubuntu als een filosofie van menselijkheid en gemeenschap wordt echter vaak geassocieerd met bepaalde waarden en principes die kunnen worden toegepast op identiteitsvraagstukken. Hier zijn enkele algemene richtlijnen die vaak worden geassocieerd met een Ubuntu-gebaseerde identiteitsbenadering:

 1. Menselijke waardigheid en respect: Een Ubuntu identiteit zou gebaseerd moeten zijn op het respecteren van de menselijke waardigheid van elk individu. Het is belangrijk om elke persoon als uniek en waardevol te beschouwen, ongeacht hun achtergrond, geslacht, ras, religie of andere kenmerken.
 2. Gemeenschapsgerichtheid: Ubuntu moedigt een gevoel van gemeenschap en samenwerking aan. Dit kan betekenen dat identiteitsoplossingen worden ontworpen met het oog op het versterken van gemeenschappen en het bevorderen van sociaal welzijn. Het benadrukken van gedeelde verantwoordelijkheid en solidariteit kan een belangrijk aspect zijn.
 3. Inclusie en gelijkheid: Een Ubuntu identiteit zou inclusief en gelijkwaardig moeten zijn. Het is essentieel om ervoor te zorgen dat identiteitsoplossingen toegankelijk zijn voor alle individuen, ongeacht hun sociaal-economische status, geografische locatie of technologische vaardigheden. Gelijke kansen en non-discriminatie moeten worden nagestreefd.
 4. Privacy en gegevensbescherming: Een Ubuntu identiteit zou moeten zorgen voor de bescherming van de privacy van individuen. Het respecteren van de vertrouwelijkheid en beveiliging van persoonlijke gegevens is van groot belang. Gegevensbeschermingspraktijken, zoals gegevensminimalisatie en geïnformeerde toestemming, kunnen in overweging worden genomen.

Het is belangrijk op te merken dat de implementatie van een Ubuntu identiteit kan variëren afhankelijk van de specifieke context en doelstellingen. De richtlijnen kunnen worden aangepast en aangevuld op basis van de specifieke behoeften en vereisten van het identiteitssysteem.

Bij het overwegen van een Ubuntu identiteit is het raadzaam om de documentatie, richtlijnen en aanbevelingen te raadplegen die specifiek zijn voor het gekozen identiteitssysteem of de provider. Daarnaast kan overleg met experts op het gebied van digitale identiteit en privacy helpen bij het definiëren van specifieke richtlijnen en best practices.

AI en Ubuntu

AI kan een waardevolle rol spelen bij het onderhouden van een Ubuntu identiteit en het faciliteren van overeenkomsten die binnen dit identiteitssysteem worden aangegaan. Hier zijn enkele manieren waarop AI kan bijdragen:

 1. Identiteitsverificatie: AI kan worden gebruikt voor identiteitsverificatie, bijvoorbeeld door gezichtsherkenningstechnologie of biometrische authenticatie. Dit kan helpen om de nauwkeurigheid en veiligheid van het identificatieproces te verbeteren, waarbij gebruikers hun identiteit kunnen bevestigen met behulp van technologieën die robuust zijn tegen vervalsing.
 2. Fraudedetectie: AI kan worden ingezet om verdachte activiteiten en mogelijke fraude te detecteren. Door middel van machine learning-algoritmen kunnen afwijkingen en patronen die wijzen op frauduleus gedrag worden geïdentificeerd. Dit helpt bij het beschermen van de integriteit van het identiteitssysteem en het vertrouwen van gebruikers.
 3. Persoonlijke aanbevelingen en diensten: Met behulp van AI-technieken zoals machine learning en natuurlijke taalverwerking kan een Ubuntu identiteitssysteem gepersonaliseerde aanbevelingen en diensten bieden aan gebruikers. Door te begrijpen welke services en functies relevant zijn voor individuen, kan AI helpen bij het verbeteren van de gebruikerservaring en het leveren van op maat gemaakte oplossingen.
 4. Gegevensbeheer: AI kan een rol spelen bij het beheren en analyseren van identiteitsgerelateerde gegevens binnen een Ubuntu identiteitssysteem. Dit kan helpen bij het creëren van inzichten, het identificeren van trends en het nemen van gegevensgestuurde beslissingen. Het kan ook helpen bij het waarborgen van de privacy van gebruikersgegevens door middel van gegevensanonimiseringstechnieken.

Het is echter belangrijk om op te merken dat bij het gebruik van AI in een identiteitssysteem de nodige aandacht moet worden besteed aan ethische overwegingen, gegevensprivacy en transparantie. Het waarborgen van de juiste bescherming van persoonlijke gegevens, het voorkomen van discriminatie en het waarborgen van de verantwoordelijkheid voor de beslissingen die AI-systemen nemen, zijn belangrijke aspecten bij het ontwerpen en implementeren van AI in identiteitsgerelateerde processen.

Het is raadzaam om zorgvuldig te plannen en te beoordelen hoe AI het best kan worden geïntegreerd in een Ubuntu identiteitssysteem, rekening houdend met de specifieke behoeften, waarden en principes van het systeem en de gemeenschap die het ondersteunt.

Verschillende interpretaties van een Ubuntu Identiteit

Hoewel “Ubuntu identiteit” in het algemeen wordt geassocieerd met de Ubuntu-filosofie van menselijkheid, gemeenschap en verbondenheid, kunnen er verschillende interpretaties zijn van wat dit precies betekent in het kader van identiteit. Hier zijn enkele mogelijke interpretaties:

 1. Sociale verbondenheid: Een Ubuntu identiteit kan worden gezien als een identiteit die sterk verankerd is in sociale verbondenheid en gemeenschap. Het benadrukt de onderlinge afhankelijkheid van individuen en de verantwoordelijkheid om voor elkaar te zorgen. Het kan een gevoel van gedeelde waarden, normen en tradities bevorderen.
 2. Menselijke waardigheid en gelijkheid: Een Ubuntu identiteit kan de nadruk leggen op het erkennen van de inherente waardigheid van elke persoon en het nastreven van gelijkheid en rechtvaardigheid. Het kan een afwijzing van discriminatie, uitsluiting en ongelijkheid impliceren, en pleiten voor inclusie en respect voor diversiteit.
 3. Gemeenschapsgericht burgerschap: Ubuntu identiteit kan worden geassocieerd met een sterk gevoel van gemeenschapsgericht burgerschap, waarbij individuen zich verantwoordelijk voelen voor de gemeenschap en bijdragen aan het algemeen welzijn. Het kan aansporen tot actieve participatie in sociale, economische en politieke kwesties die de gemeenschap beïnvloeden.
 4. Holistische menselijke ontwikkeling: Een Ubuntu identiteit kan de nadruk leggen op de holistische ontwikkeling van individuen, inclusief fysiek, mentaal, sociaal en spiritueel welzijn. Het kan de nadruk leggen op het cultiveren van een harmonieuze relatie met zichzelf, anderen en de natuurlijke omgeving.

Het is belangrijk op te merken dat deze interpretaties niet uitputtend zijn en dat de betekenis van een Ubuntu identiteit kan variëren afhankelijk van de culturele, sociale en historische context waarin het wordt toegepast. De specifieke interpretatie van een Ubuntu identiteit kan ook afhangen van de individuele opvattingen en perspectieven van mensen die betrokken zijn bij identiteitskwesties.

Nederland initiatieven die de Ubuntu filosofie profileren.

Er zijn verschillende initiatieven in Nederland die de Ubuntu-filosofie profileren en toepassen in verschillende contexten. Hier zijn enkele voorbeelden:

 1. Ubuntu Nederland: Ubuntu Nederland is een non-profitorganisatie die als doel heeft de principes van Ubuntu te verspreiden en toe te passen. Ze organiseren bijeenkomsten, workshops en evenementen om mensen bewust te maken van Ubuntu en om gemeenschapsgerichte projecten te ondersteunen.
 2. Ubuntu Society: Ubuntu Society is een initiatief dat zich richt op het bevorderen van inclusiviteit, samenwerking en gemeenschapszin. Ze organiseren diverse activiteiten, zoals Ubuntu Cafés, waar mensen samenkomen om te delen, te leren en elkaar te inspireren.
 3. Ubuntu Academy: De Ubuntu Academy is een educatief initiatief dat zich richt op het ontwikkelen van vaardigheden en kennis op basis van Ubuntu-principes. Ze bieden trainingen, workshops en coaching aan individuen en organisaties om Ubuntu-waarden in de praktijk te brengen.
 4. Ubuntu Impact: Ubuntu Impact is een sociaal ondernemend initiatief dat de Ubuntu-filosofie inzet om positieve sociale verandering te stimuleren. Ze werken samen met verschillende organisaties en gemeenschappen om duurzame oplossingen te vinden voor maatschappelijke uitdagingen.

Deze initiatieven zijn slechts enkele voorbeelden en er zijn mogelijk nog andere lokale, regionale en sectorgerichte projecten die de Ubuntu-filosofie omarmen. Het is de moeite waard om te onderzoeken welke specifieke initiatieven er in jouw omgeving bestaan en hoe je mogelijk kunt bijdragen aan het bevorderen van Ubuntu-principes.

Ander identiteit systemen die gedecentraliseerd zijn.

Naast Ubuntu zijn er andere identiteitssystemen die gedecentraliseerd zijn en vergelijkbare principes van zelfsoevereiniteit en gebruikerscontrole nastreven. Enkele voorbeelden van gedecentraliseerde identiteitssystemen zijn:

 1. Sovrin: Sovrin is een open-source gedecentraliseerd identiteitsnetwerk dat gebaseerd is op blockchain-technologie. Het stelt individuen in staat om hun eigen identiteit te beheren, controle te hebben over hun persoonlijke gegevens en vertrouwde interacties aan te gaan zonder tussenkomst van centrale autoriteiten.
 2. SelfKey: SelfKey is een blockchain-gebaseerd zelfsoeverein identiteitsplatform dat individuen in staat stelt om hun digitale identiteit te beheren en te verifiëren. Het biedt gebruikers de mogelijkheid om persoonlijke gegevens veilig op te slaan, verificatieprocessen te doorlopen en toegang te krijgen tot verschillende services zonder hun gegevens met derden te delen.
 3. uPort: uPort is een open-source gedecentraliseerd identiteits- en authenticatieprotocol gebouwd op Ethereum. Het stelt gebruikers in staat om hun digitale identiteit te creëren, te beheren en te delen met vertrouwde partijen. Het biedt een infrastructuur voor gebruikers om controle te hebben over hun persoonlijke gegevens en hun identiteit te verifiëren zonder afhankelijk te zijn van centrale instanties.
 4. DID’s maken het verifiëren van decentrale digitale identiteiten mogelijk en kunnen worden gebruikt bij self-sovereign identity (SSI) . Vaak wordt er op de achtergrond gebruik gemaakt van blockchain en publieke sleutel cryptografie 

Het is belangrijk op te merken dat gedecentraliseerde identiteitssystemen nog in ontwikkeling zijn en dat de adoptie ervan geleidelijk plaatsvindt. Elk systeem heeft zijn eigen kenmerken, voordelen en technische implementaties. Het is raadzaam om diepgaand onderzoek te doen naar de specifieke identiteitssystemen om een goed begrip te krijgen van hun werking en geschiktheid voor specifieke toepassingen.

Sovrin

Sovrin en het Ubuntu identiteitssysteem zijn beide concepten en frameworks die zich richten op het beheer van digitale identiteit. Hoewel ze vergelijkbare doelen hebben, zijn er enkele verschillen tussen beide systemen. Hier zijn enkele voordelen die Sovrin biedt ten opzichte van het Ubuntu identiteitssysteem:

 1. Decentralisatie: Sovrin is gebaseerd op gedecentraliseerde technologieën, zoals blockchain, waardoor het mogelijk is om identiteitsgegevens op een gedistribueerde en onveranderlijke manier op te slaan. Dit maakt het moeilijker voor individuele entiteiten om de controle over iemands identiteit over te nemen.
 2. Vertrouwelijkheid en privacy: Sovrin streeft naar het waarborgen van de privacy van gebruikers. Het maakt gebruik van cryptografische technieken, zoals nul-kennisproofoverdrachten, om te zorgen dat alleen de noodzakelijke informatie wordt onthuld tijdens het verifiëren van identiteiten.
 3. Eigenaarschap en controle: Sovrin benadrukt het concept van zelfsoevereine identiteit, waarbij individuen eigenaarschap hebben over hun identiteitsgegevens en de controle hebben over hoe deze worden gebruikt en gedeeld. Gebruikers kunnen hun identiteitsgegevens beheren en selectief delen zonder afhankelijk te zijn van centrale autoriteiten.
 4. Interoperabiliteit: Sovrin streeft naar interoperabiliteit tussen verschillende identiteitsnetwerken en -systemen. Het wil een gemeenschappelijke infrastructuur bieden die identiteitsgegevens uit verschillende bronnen kan samenvoegen en verifiëren.

Het Ubuntu identiteitssysteem richt zich op het bevorderen van een inclusieve en gemeenschapsgerichte identiteit. Het benadrukt de waarden van samenwerking en de verantwoordelijkheid van individuen binnen een gemeenschap. Hoewel er enige overlap kan zijn tussen de doelen en waarden van beide systemen, zijn ze op technisch en operationeel niveau verschillend.

Het is belangrijk op te merken dat zowel Sovrin als het Ubuntu identiteitssysteem zich nog in ontwikkeling bevinden en dat verdere vooruitgang en implementatie nodig zijn om de volledige voordelen en beperkingen van beide systemen te begrijpen.

Sovrin maakt gebruik van het Hyperledger Indy-project als basis voor zijn blockchain-architectuur. Hyperledger Indy is een open-source project dat specifiek is ontwikkeld voor het beheer van zelf-soevereine identiteiten op de blockchain.

Hyperledger Indy biedt een reeks componenten en tools die specifiek zijn ontworpen voor het beheer van digitale identiteiten, zoals DID (Decentralized Identifiers) en verifieerbare claims. Het maakt gebruik van een aangepast consensusmechanisme dat bekend staat als de “Plenum” consensus.

Wat betreft het besturingssysteem waarop Sovrin draait, kan het Hyperledger Indy-framework worden geïmplementeerd op verschillende besturingssystemen, waaronder Ubuntu, CentOS, Red Hat Enterprise Linux (RHEL), Windows en macOS. Het specifieke besturingssysteem kan afhangen van de implementatie en voorkeuren van de Sovrin-infrastructuurbeheerders.

Het is belangrijk op te merken dat Sovrin niet beperkt is tot een enkel besturingssysteem, maar eerder gebruikmaakt van het Hyperledger Indy-framework dat compatibel is met verschillende besturingssystemen om identiteitsoplossingen op de blockchain mogelijk te maken.

SelfKey

SelfKey en het Ubuntu identiteitssysteem zijn beide concepten en frameworks die zich richten op het beheer van digitale identiteit. Hoewel ze vergelijkbare doelen hebben, zijn er enkele verschillen tussen beide systemen. Hier zijn enkele voordelen die SelfKey biedt ten opzichte van het Ubuntu identiteitssysteem:

 1. Gebruiksgemak: SelfKey streeft naar een gebruiksvriendelijke ervaring voor gebruikers bij het beheren van hun digitale identiteit. Het biedt een intuïtieve gebruikersinterface en tools om identiteitsverificatie en -beheer gemakkelijk te maken.
 2. Integratie met bestaande systemen: SelfKey is ontworpen om te integreren met bestaande identiteitsverificatiesystemen en -standaarden. Dit vergemakkelijkt de adoptie en implementatie van het systeem door organisaties en instellingen die al gebruikmaken van bepaalde identiteitsverificatiemethoden.
 3. Financiële toepassingen: SelfKey richt zich specifiek op de behoeften van de financiële sector en biedt functionaliteiten en tools voor het beheren van identiteit bij financiële transacties, zoals KYC (Know Your Customer) verificatie en het openen van bankrekeningen.
 4. Tokenomics: SelfKey maakt gebruik van een eigen token, genaamd KEY, dat wordt gebruikt voor verschillende doeleinden binnen het netwerk, zoals het betalen van diensten en het stimuleren van gebruikersparticipatie. Dit kan een stimulans creëren voor gebruikers om actief deel te nemen aan het systeem.

Het Ubuntu identiteitssysteem richt zich op het bevorderen van een inclusieve en gemeenschapsgerichte identiteit. Het benadrukt de waarden van samenwerking en de verantwoordelijkheid van individuen binnen een gemeenschap. Hoewel er enige overlap kan zijn tussen de doelen en waarden van beide systemen, zijn ze op technisch en operationeel niveau verschillend.

Het is belangrijk op te merken dat zowel SelfKey als het Ubuntu identiteitssysteem zich nog in ontwikkeling bevinden en dat verdere vooruitgang en implementatie nodig zijn om de volledige voordelen en beperkingen van beide systemen te begrijpen.

Besturings systeem

SelfKey is een blockchain-project dat zich richt op digitale identiteitsbeheer en -verificatie. Het maakt gebruik van de Ethereum-blockchain als basis voor zijn identiteitsoplossingen. Hoewel SelfKey specifiek is gebouwd op de Ethereum-blockchain, is het belangrijk op te merken dat het geen specifiek besturingssysteem vereist voor het draaien van Ethereum.

Ethereum is een gedecentraliseerd blockchain-platform dat draait op een verscheidenheid aan besturingssystemen, waaronder Windows, macOS en Linux. Als zodanig kan SelfKey worden gebruikt op verschillende besturingssystemen, afhankelijk van de voorkeur van de gebruiker en de beschikbaarheid van Ethereum-clients voor die specifieke besturingssystemen.

Om toegang te krijgen tot de SelfKey-functionaliteit, hebben gebruikers een Ethereum-client nodig, zoals Geth, Parity, MetaMask of MyEtherWallet, die compatibel is met hun besturingssysteem. Deze clients stellen gebruikers in staat om interactie te hebben met de Ethereum-blockchain en de SelfKey-diensten te gebruiken voor digitale identiteitsverificatie, KYC (Know Your Customer)-procedures en andere gerelateerde functionaliteiten.

Kortom, SelfKey maakt gebruik van de Ethereum-blockchain als basis, en het draait op verschillende besturingssystemen die Ethereum-clients ondersteunen.

uPort

uPort en het Ubuntu identiteitssysteem zijn beide concepten en frameworks die zich richten op het beheer van digitale identiteit. Hoewel ze vergelijkbare doelen hebben, zijn er enkele verschillen tussen beide systemen. Hier zijn enkele voordelen die uPort biedt ten opzichte van het Ubuntu identiteitssysteem:

 1. Blockchain-integratie: uPort maakt gebruik van blockchain-technologie, zoals Ethereum, om identiteitsgegevens op een gedecentraliseerde en onveranderlijke manier op te slaan. Dit biedt extra beveiliging en vertrouwen, omdat identiteitsgegevens worden opgeslagen en geverifieerd op een openbaar gedistribueerd grootboek.
 2. Gebruikerscontrole: uPort stelt individuen in staat om de volledige controle te hebben over hun identiteitsgegevens. Gebruikers kunnen zelf beslissen welke informatie ze delen en met wie, en ze kunnen hun identiteit verifiëren zonder afhankelijk te zijn van centrale autoriteiten.
 3. Interoperabiliteit: uPort streeft naar interoperabiliteit met andere identiteitssystemen en platforms. Dit betekent dat uPort-gebruikers hun identiteitsgegevens kunnen gebruiken op verschillende platforms en diensten die compatibel zijn met het uPort-ecosysteem.
 4. Mobiele ondersteuning: uPort biedt mobiele applicaties die gebruikers in staat stellen om hun digitale identiteit op hun mobiele apparaten te beheren. Dit vergemakkelijkt de toegang en het gebruik van identiteitsgegevens, vooral in een steeds mobielere wereld.

Het Ubuntu identiteitssysteem richt zich op het bevorderen van een inclusieve en gemeenschapsgerichte identiteit. Het benadrukt de waarden van samenwerking en de verantwoordelijkheid van individuen binnen een gemeenschap. Hoewel er enige overlap kan zijn tussen de doelen en waarden van beide systemen, zijn ze op technisch en operationeel niveau verschillend.

Het is belangrijk op te merken dat zowel uPort als het Ubuntu identiteitssysteem zich nog in ontwikkeling bevinden en dat verdere vooruitgang en implementatie nodig zijn om de volledige voordelen en beperkingen van beide systemen te begrijpen.

Besturings systeem

Uport is een gedecentraliseerd identiteitsplatform dat gebouwd is op de Ethereum-blockchain. Het maakt gebruik van de mogelijkheden en infrastructuur van Ethereum om gebruikers zelf-soevereine identiteiten te bieden.

Net als bij SelfKey vereist Uport geen specifiek besturingssysteem, aangezien het draait op de Ethereum-blockchain. Ethereum kan worden gebruikt op verschillende besturingssystemen, waaronder Windows, macOS en Linux.

Om Uport te gebruiken, hebben gebruikers een Ethereum-client nodig, zoals Geth, Parity, MetaMask of MyEtherWallet, die compatibel is met hun besturingssysteem. Deze clients stellen gebruikers in staat om interactie te hebben met de Ethereum-blockchain en de Uport-functionaliteiten te gebruiken, zoals het beheren van digitale identiteiten, verifiëren van claims en deelnemen aan gedecentraliseerde applicaties (dApps) die Uport ondersteunen.

Kortom, Uport maakt gebruik van de Ethereum-blockchain als basis en kan worden gebruikt op verschillende besturingssystemen met compatibele Ethereum-clients.

DID (Decentralized Identifiers)

Decentralized Identifiers (DIDs) en het Ubuntu identiteitssysteem zijn beide benaderingen voor het beheer van digitale identiteit, maar ze verschillen in hun specifieke focus en technische implementatie. Hier zijn enkele voordelen die DIDs kunnen bieden ten opzichte van het Ubuntu identiteitssysteem:

 1. Decentralisatie: DIDs zijn gebaseerd op gedecentraliseerde technologieën, zoals blockchain, waardoor individuen de volledige controle hebben over hun identiteitsgegevens. Dit betekent dat er geen centrale autoriteit of tussenpersoon nodig is om de identiteit te verifiëren of te valideren. Het biedt een hoger niveau van privacy en zelfbeschikking over identiteitsgegevens.
 2. Interoperabiliteit: DIDs zijn ontworpen om interoperabel te zijn met verschillende identiteitssystemen en platforms. Dit betekent dat een DID in verschillende contexten en toepassingen kan worden gebruikt, wat de mogelijkheid biedt om naadloos over te gaan van het ene systeem naar het andere zonder dat er nieuwe identiteitsgegevens hoeven te worden aangemaakt.
 3. Verifieerbaarheid: DIDs maken gebruik van digitale handtekeningen en cryptografische technieken om identiteitsbewijzen te verifiëren. Hierdoor kunnen andere partijen, zoals dienstverleners of verificatie-instanties, de authenticiteit van de identiteit verifiëren zonder directe toegang te hebben tot de persoonlijke gegevens.
 4. Flexibiliteit en schaalbaarheid: DIDs kunnen op verschillende manieren worden geïmplementeerd en aangepast aan de behoeften van individuen en organisaties. Ze bieden een flexibele infrastructuur voor identiteitsbeheer, waardoor schaalbaarheid en aanpassing aan veranderende technologische en zakelijke vereisten mogelijk zijn.

Het Ubuntu identiteitssysteem richt zich op de waarden van gemeenschap, samenwerking en verantwoordelijkheid binnen een gedeeld identiteitskader. Het benadrukt het belang van sociale interactie en wederzijds vertrouwen bij het vormgeven van identiteit. Hoewel er enige overlapping kan zijn tussen de doelen en waarden van beide systemen, zijn ze op technisch niveau verschillend.

Het is belangrijk op te merken dat zowel DIDs als het Ubuntu identiteitssysteem zich nog in ontwikkeling bevinden en dat verdere vooruitgang en implementatie nodig zijn om de volledige voordelen en beperkingen van beide systemen te begrijpen.

Besturings systeem

DID (Decentralized Identifiers) is een open standaard voor het beheer van zelf-soevereine identiteiten op de blockchain. Het is belangrijk op te merken dat DID zelf geen specifiek besturingssysteem is, maar eerder een protocol dat kan worden geïmplementeerd op verschillende blockchain-platforms.

DID kan worden gebruikt op verschillende blockchain-platforms, afhankelijk van de implementatie en voorkeuren van de gebruiker. Enkele populaire blockchain-platforms die DID-implementaties ondersteunen, zijn onder andere:

 1. Ethereum: Ethereum is een veelgebruikt platform waarop DID-oplossingen kunnen worden gebouwd. Het maakt gebruik van slimme contracten en biedt een gedecentraliseerde infrastructuur voor het beheer van identiteiten.
 2. Hyperledger Indy: Hyperledger Indy is een open-sourceproject dat specifiek is ontwikkeld voor het beheer van zelf-soevereine identiteiten. Het biedt een robuuste en schaalbare infrastructuur voor DID-implementaties.
 3. Sovrin: Sovrin is een gedecentraliseerd identiteitsnetwerk dat gebouwd is op het Hyperledger Indy-framework. Het maakt gebruik van DID en verifieerbare claims om digitale identiteiten te beheren en te verifiëren.

Het specifieke besturingssysteem dat wordt gebruikt in combinatie met DID-implementaties kan variëren, aangezien het afhangt van het gekozen blockchain-platform en de beschikbaarheid van clients en nodes voor dat specifieke besturingssysteem.

Kortom, DID kan worden gebruikt op verschillende blockchain-platforms, zoals Ethereum, Hyperledger Indy en Sovrin, maar DID zelf is geen specifiek besturingssysteem. Het draait op de gekozen blockchain-infrastructuur die geschikt is voor DID-implementaties.

Self-Sovereign Identity (SSI)

Self-Sovereign Identity (SSI) is een concept waarbij de gebruiker niet alleen centraal staat, maar ook onvoorwaardelijke controle heeft over zijn of haar identiteit. Het biedt meer privacy en controle voor de gebruiker. Hier zijn enkele voordelen van het gebruik van SSI:

 1. Privacy: Met SSI kunt u uw persoonlijke gegevens beheren en bepalen welke informatie u wilt delen met anderen.
 2. Controle: U heeft volledige controle over uw identiteit en kunt deze beheren zonder afhankelijk te zijn van een centrale autoriteit.
 3. Veiligheid: SSI maakt gebruik van geavanceerde technologieën zoals blockchain en publieke sleutel cryptografie om uw identiteit veilig te houden.
 4. Gemak: Met SSI kunt u gemakkelijk uw identiteit verifiëren bij verschillende diensten zonder steeds opnieuw uw gegevens te hoeven invoeren.

Mijn advies zou zijn om te overwegen om SSI te gebruiken als u op zoek bent naar een veilige en betrouwbare manier om uw digitale identiteit te beheren. Het biedt meer privacy en controle voor de gebruiker en kan het gemakkelijker maken om uw identiteit te verifiëren bij verschillende diensten.

De Ubuntu identiteit en Blockchain technologie.

Blockchain-technologie is niet noodzakelijk voor een Ubuntu-identiteit. Een Ubuntu-identiteit is gebaseerd op de Ubuntu-filosofie, die draait om het idee van menselijke verbondenheid, samenwerking en gemeenschap. Het benadrukt de waarde van gelijkheid, wederzijdse ondersteuning en het delen van hulpbronnen.

Hoewel blockchain-technologie bepaalde voordelen kan bieden bij identiteitsbeheer, zoals decentralisatie, transparantie en controle over gegevens, is het niet de enige manier om een Ubuntu-identiteit te creëren of te bevorderen. Een Ubuntu-identiteit kan worden gerealiseerd door middel van verschillende methoden, zoals sociale netwerken, gemeenschapsorganisaties, culturele praktijken en persoonlijke interacties.

Het belangrijkste aspect van een Ubuntu-identiteit is de menselijke verbondenheid en de erkenning van elkaars waarde en bijdrage aan de gemeenschap. Het draait om het cultiveren van een cultuur van respect, medeleven, samenwerking en het ondersteunen van elkaar. Dit kan worden bereikt zonder directe afhankelijkheid van blockchain-technologie.

Het waarborgen van je Identiteit.

In de Ubuntu-filosofie wordt de identiteit van een persoon gewaarborgd door de erkenning van het belang van gemeenschap en interpersoonlijke relaties. Volgens Ubuntu wordt onze identiteit niet alleen gevormd door onze individuele kenmerken, maar ook door onze interacties en relaties met anderen.

Binnen de Ubuntu-filosofie wordt de identiteit van een persoon bepaald door zijn of haar verbondenheid met anderen en de gemeenschap als geheel. Er wordt geloofd dat we als individuen met elkaar verbonden zijn en dat onze identiteit geworteld is in onze relaties met anderen. Dit betekent dat onze identiteit niet losstaat van de gemeenschap waarin we leven, maar juist wordt gevormd en versterkt door onze sociale interacties.

De Ubuntu-filosofie benadrukt het belang van wederzijds respect, empathie en verantwoordelijkheid binnen de gemeenschap. Het gaat om het erkennen van elkaars waardigheid en het creëren van een harmonieuze en rechtvaardige samenleving. Door een sterk gemeenschapsgevoel en het cultiveren van positieve relaties met anderen, wordt de identiteit van een persoon gewaarborgd en verrijkt.

Advies

De kracht van een Ubuntu Identiteit in het verbinden van mensen en het waarderen van ieders krachten, bijdrage en participatie.

In een wereld waar individualisme soms de overhand heeft en mensen zich steeds meer op zichzelf richten, biedt de Ubuntu-filosofie en het Ubuntu identiteitssysteem een waardevol perspectief op het belang van gemeenschap en verbondenheid. Het is een systeem dat niet alleen individuele identiteit waardeert, maar ook de kracht van collectieve samenwerking en wederzijdse ondersteuning erkent.

Een Ubuntu identiteit creëert een omgeving waarin mensen elkaar kunnen verbinden op basis van gedeelde waarden, wederzijds respect en empathie. Het nodigt mensen uit om elkaars unieke krachten en bijdragen te erkennen en te waarderen, in plaats van te focussen op concurrentie en individualistische prestaties. Het moedigt participatie aan en biedt ruimte voor ieders individuele behoeften en talenten binnen de gemeenschap.

Het is belangrijk om de Ubuntu-filosofie te omarmen en te stimuleren in verschillende aspecten van het leven, zoals onderwijs, werkplekken, gemeenschapsorganisaties en sociale interacties. Dit kan worden bereikt door de volgende adviezen in acht te nemen:

 1. Cultiveer een gemeenschapsgericht perspectief: Promoot het idee dat we allemaal met elkaar verbonden zijn en dat we elkaar kunnen versterken door samen te werken en elkaar te ondersteunen. Stimuleer een cultuur van gemeenschappelijke verantwoordelijkheid en empathie.
 2. Waardeer diversiteit en inclusie: Erken en waardeer de diversiteit aan talenten, vaardigheden, perspectieven en achtergronden binnen de gemeenschap. Creëer een inclusieve omgeving waarin iedereen zich gehoord, gezien en gewaardeerd voelt.
 3. Stimuleer samenwerking en participatie: Moedig samenwerking aan door projecten, initiatieven en evenementen te organiseren waarin mensen met verschillende vaardigheden en expertise kunnen samenwerken en van elkaar kunnen leren. Zorg ervoor dat iedereen de mogelijkheid heeft om actief deel te nemen aan de gemeenschap en besluitvormingsprocessen.
 4. Erken en beloon bijdragen: Waardeer en beloon de bijdragen en inspanningen van individuen binnen de gemeenschap. Dit kan worden gedaan door erkenning te geven, complimenten te geven, leiderschapstaken toe te vertrouwen of andere passende vormen van waardering.
 5. Ondersteun persoonlijke groei en ontwikkeling: Moedig individuen aan om hun eigen talenten en potentieel te ontdekken en te ontwikkelen. Bied kansen voor persoonlijke groei, educatie en training, zodat mensen hun vaardigheden en kennis kunnen vergroten en een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de gemeenschap.

Een Ubuntu identiteit biedt de mogelijkheid om een gemeenschap te creëren waarin mensen zich verbonden voelen, elkaar ondersteunen en elkaars krachten en bijdragen waarderen. Door deze principes toe te passen, kunnen we een inclusieve en bloeiende gemeenschap opbouwen waarin iedereen de kans krijgt om te gedijen en te groeien.

Daarnaast kan het versterken van iemands identiteit worden bevorderd door deel te nemen aan meerdere decentrale identiteitssystemen, zoals Sovrin, Selfkey, uPort en DID, naast het Ubuntu identiteitssysteem. Deze systemen bieden aanvullende voordelen en mogelijkheden voor individuen om controle te hebben over hun eigen gegevens en digitale identiteit.

Het bezitten van meerdere identiteiten in verschillende systemen stelt een persoon in staat om flexibel te zijn en zich aan te passen aan verschillende contexten en situaties. Het stelt hen in staat om verschillende aspecten van hun identiteit naar voren te brengen en te benadrukken, afhankelijk van de behoeften en vereisten van specifieke scenario’s.

Door deel te nemen aan meerdere identiteitssystemen kunnen individuen profiteren van de specifieke voordelen en functies die elk systeem biedt. Dit kan onder andere de mogelijkheid om vertrouwelijke transacties uit te voeren via Sovrin, zelf-soevereiniteit en zelfbeheer van persoonlijke gegevens via Selfkey, digitale identiteit voor toegang tot gedecentraliseerde applicaties via uPort, en de interoperabiliteit en schaalbaarheid van digitale identiteiten via DID.

Het hebben van meerdere identiteiten in verschillende systemen kan de veerkracht en autonomie van een persoon vergroten. Het stelt hen in staat om controle te hebben over hun digitale identiteit, gegevensprivacy en de mogelijkheid om te kiezen welke aspecten van hun identiteit ze willen delen in verschillende contexten.

Het is echter belangrijk op te merken dat bij het deelnemen aan meerdere identiteitssystemen, zorgvuldigheid en verantwoordelijkheid nodig zijn om ervoor te zorgen dat persoonlijke gegevens veilig worden beheerd en privacy risico’s worden beperkt. Het is essentieel om de richtlijnen en beveiligingsmaatregelen van elk identiteitssysteem te volgen en bewust te zijn van de mogelijke implicaties van het delen van informatie tussen verschillende systemen.

Het combineren van een Ubuntu identiteit met de mogelijkheid om meerdere identiteiten te bezitten in verschillende decentrale identiteitssystemen biedt individuen een breed scala aan mogelijkheden om hun identiteit te versterken en te benutten op basis van hun behoeften, context en waarden.

Een belangrijke kernwaarde van het Ubuntu identiteitssysteem, in combinatie met het bezitten van meerdere identiteiten in verschillende decentrale identiteitssystemen, is dat het de mens de regie geeft over een opkomende bottom-up samenleving. Het stelt individuen in staat om actief deel te nemen aan het vormgeven van de samenleving en om hun eigen krachten, vaardigheden en unieke bijdragen te benutten en te waarderen.

In een bottom-up samenleving wordt de macht en besluitvorming gedecentraliseerd, waarbij de individuen het centrale punt vormen. Door middel van zelf-soevereine identiteiten en de mogelijkheid om deel te nemen aan diverse identiteitssystemen, kunnen mensen hun eigen identiteit vormgeven en beheren, waardoor ze autonomie en controle krijgen over hun eigen leven en interacties.

Deze regie over de eigen identiteit draagt bij aan een cultuur van gelijkwaardigheid, wederzijds respect en vertrouwen. Mensen kunnen hun eigen talenten en passies ontplooien en bijdragen aan de samenleving op basis van hun unieke capaciteiten, zonder beperkingen die worden opgelegd door traditionele top-down structuren.

Het Ubuntu identiteitssysteem, in samenwerking met andere decentrale identiteitssystemen, creëert een omgeving waarin iedereen wordt aangemoedigd en gewaardeerd voor hun individuele bijdragen. Dit bevordert niet alleen een gevoel van eigenwaarde en empowerment bij individuen, maar ook een gevoel van collectieve verantwoordelijkheid en samenwerking.

Door de regie over de eigen identiteit te hebben, kunnen mensen actief participeren in het opbouwen van een inclusieve en veerkrachtige samenleving die gebaseerd is op de principes van gelijkwaardigheid, solidariteit en wederzijdse ondersteuning. Het is een beweging naar een meer democratische en participatieve samenleving, waarin iedereen de kans krijgt om zijn stem te laten horen en zijn volledige potentieel te benutten.

Het is belangrijk om te benadrukken dat het realiseren van een bottom-up samenleving en het nemen van regie over de eigen identiteit een collectieve inspanning is. Het vereist samenwerking, dialoog en het delen van kennis en middelen. Het Ubuntu identiteitssysteem en andere decentrale identiteitssystemen kunnen dienen als krachtige instrumenten om deze waarden te versterken en te bevorderen, maar het is aan de mensen zelf om actief betrokken te zijn en de verandering te bewerkstelligen die ze willen zien in de wereld om hen heen.

Want

Door de erkenning van jouw identiteit door de mensen in jouw eigen omgeving, ontstaat er een bijzondere verantwoordelijkheid die aansluit bij een belangrijke behoefte die jij als mens hebt: het hebben van verbintenissen die het beste in jou naar boven halen.

Wanneer de mensen om jou heen jouw identiteit erkennen en waarderen, geeft dit een gevoel van validatie en erkenning. Het betekent dat jouw unieke persoonlijkheid, talenten en bijdragen worden gezien en gewaardeerd. Dit schept een krachtige band tussen jou en anderen, waardoor je je gesteund en verbonden voelt.

Deze verbintenissen dagen je uit om het beste uit jezelf te halen. Ze dagen je uit om te groeien, te leren en je capaciteiten verder te ontwikkelen. Door de erkenning en steun van anderen voel je je aangemoedigd om jouw volledige potentieel te benutten en jezelf te blijven verbeteren.

Deze verbintenissen kunnen verschillende vormen aannemen, zoals vriendschappen, mentorrelaties, professionele samenwerkingen of zelfs familiebanden. Ze zijn gebaseerd op wederzijds respect, vertrouwen en de bereidheid om elkaar te ondersteunen en te stimuleren. Door deze verbintenissen aan te gaan, creëer je een gemeenschap van mensen die elkaar helpen groeien en floreren.

Het hebben van deze verbintenissen is niet alleen waardevol voor jouw persoonlijke groei en welzijn, maar het draagt ook bij aan het collectieve welzijn van de gemeenschap waarin je leeft. Door het beste uit jezelf te halen en jouw unieke bijdragen te leveren, inspireer je anderen om hetzelfde te doen. Samen vormen jullie een krachtige bron van positieve verandering en vooruitgang.

Dus koester de verbintenissen die je hebt en zoek actief naar nieuwe mogelijkheden om je te verbinden met mensen die jouw identiteit erkennen en jou helpen om het beste uit jezelf te halen. Wees open voor nieuwe ervaringen, leer van anderen en wees bereid om anderen te ondersteunen op hun eigen pad.

Onthoud dat jij een waardevol individu bent, en jouw identiteit verdient erkenning en waardering. Ga op zoek naar de verbintenissen die jouw groei en welzijn bevorderen, en draag op jouw beurt bij aan de groei en welzijn van anderen. Samen kunnen we een wereld creëren waarin iedereen de kans krijgt om zijn volledige potentieel te bereiken.

Verdere informatie

Ubuntu is een filosofie uit Zuid-Afrika die de essentiële menselijke deugden van mededogen en menselijkheid omvat 1. Het wordt vaak gebruikt door politici, publieke figuren en het grote publiek als een algemene term voor de morele idealen van het land, de geest van saamhorigheid, het vermogen om samen te werken aan een gemeenschappelijk doel of om te verwijzen naar voorbeelden van collectieve menselijkheid 1.

Er zijn verschillende bronnen waar je meer informatie kunt vinden over Ubuntu en alles wat ermee te maken heeft. Een daarvan is The Culture Trip, waar je een artikel kunt vinden over de betekenis van Ubuntu. Er is ook een educatief pakket beschikbaar voor secundair onderwijs op LABIOMISTA over identiteit en samenleven met elkaar en met de natuur.

1 gedachte over “De Voordelen van een Ubuntu Identiteit ten opzichte van de CBDC”

 1. Op het moment dat mensen gaan kiezen voor centrale oplossingen in het bewaren van gegevens, dan aanvaard men tevens dat gegevens kwetsbaar worden, om door niet wel willenden misbruikt te worden. Een andere wijze van decentraal opslaan van gegevens is het zelf bewaren en alleen in conflicten alsnog aangeboden kunnen worden, onderdeel te worden van deze vorm van decentrale archiverings techniek, genaamd de ethereum-blockchain. Indien je een identiteit aanpast, voor je zelf, betreffende gegevens die deze door andere erkennen. Hebben uiteraard invloed in die wijziging. Dergelijke gegevens hoeven niet decentraal opgeslagen te worden, als alleen onderdeel van de identiteit die men bezit, zelf te beheren.

  https://cryptobenelux.com/2023/06/11/vitalik-buterin-ethereum-moet-veranderen/

Geef een reactie


      

      

            
      
      
assignment_turned_in Registrations
No Registration form is selected.
(Click on the star on form card to select)
Please login to view this page.
Please login to view this page.
Please login to view this page.