Technische omschrijving Plugin voor WordPress:

user-handeling-plugin.zip
Dit is de plugin die onderstaande functionaliteit bezit, hij werkt echter niet en is nog niet volledig.

Ik integreer een aantal mogelijkheden in een website die https://overwijs.dekvsw.nl gaat heten.

Ik zorg er voor dat op die website alle geregistreerde basisscholen een useraccount bezitten.
Deze account hebben de user_rol :”Account_available”
En deze accounts hebben een unieke toegangs tot hun account door een [login_URL] voor dat account te genereren.

Shortcodes: Gebruikersgegevens

Verder heeft dat account

Een uniek gebruikers ID nummer: [user_ID]
De naam van de school [school_name],
Het adres van de school: straatnaam [user_street] ,huisnummer [user_number], postcode [user_postcode], schoolplaat [user_city], gemeente [user_gemeente].

[address] = “[user_street] [user_number], [user_postcode] [user_city]”

De naam van de wettelijke vertegenwoordiger [name_directeur],
geslacht [gender],
aanspreektitel afhankelijk van het geslacht [aanspreek_titel]

Indien deze naam niet bekend is gelden, de volgende voorwaarden voor deze persoon:

[name_directeur] =”wettelijke vertegenwoordiger van [school name]”

[gender] =”heer of mevrouw”
[aanspreek_titel] = “Dhr/ Mvr.”

Het e-mail adres [user_email]
Het telefoonnummer :[telefoon]

[wachtwoord] = deze is random gegenereerd en niet bekend omdat in de beoordeling van het wachtwoord, het proces alleen aangeeft of het wachtwoord klopt wanneer je het invult, het wachtwoord zelf wordt niet opgeslagen.

Verder zijn de volgende gebruikers gegevens aan te vullen:

[first_name] = voornaam
[last_name] = achternaam

[user_login] = gebruikersnaam
[user_display_name] = de naam die de school wil laten zien als hun naam wordt getoond op de website.
[user_rol] =”Guest” als iemand de website benadert door een pagina van de website benadert, en niet ingelogt is.
[user_rol] =“Created” als een account is aangemaakt door de Admin. ( Alle useraccount van de basisscholen worden met die userol aangemaakt.
[user_rol]=”Available” als de website een e-mail heeft gestuurd volgens de eerste brief. De [login_URL] verstuurd is naar de user [user_email]
[user_rol]=”Subscriber” als de [login_URL] is gebruikt. De user de gebruikersnaam en wachtwoord heeft toegevoegt. Vanaf dat moment kan de gebruiker in loggen met gebruikersnaam en wachtwoord.

Al deze gegevens worden in versiebeheer opgeslagen, de user kan alle gegevens veranderen, de: De nieuwste versie is actief, de overigen opgeslagen als oudere versies. Met de datum en het tijdstip wanneer deze waarden zijn bepaald. En door wie.
De user kan deze versies uit het verleden inzien, en een nieuwe versie aanmaken met een waarde uit het verleden.
Deze optie is allen niet mogelijk als het om het wachtwoord gaat. Indien het wachtwoord in versiebeheer getoond wordt, zal je “********”zien verschijnen, met daar de versie en de datum dat wachtwoord is aangemaakt.

Email Campagne:

Brief 1. : Integratie van de Ubuntu-filosofie in het basisonderwijs – “Ubuntukids: Leren over liefde, Samenwerking en Zorg voor elkaar”

Zoals je ziet staat in deze brief geen [login_url] waardoor de user_rol: door het versturen, van “Created”, verandert in : “Available” Maar omdat de login URL niet bekend is, nog niet te bereiken is door de school. 7 dagen later, 8 uur s’morgens versturen we brief 2:

Brief 2: Integratie van de Ubuntu-filosofie in het basisonderwijs – “Ubuntukids: Leren over liefde, Samenwerking en Zorg voor elkaar”

Zoals je ziet staat in deze e-mail de [login_URL] En kan de school rechtstreeks hun eigen account benaderen.

Op dat account, kunnen zij hun account verwijderen. Waarna er een e-mail bevestigging nodig is om het account definitief te verwijderen.
Ook kan de user inzien welke gegevens het account bezit en deze gegevens aanpassen en aanvullen. zoals eerder beschreven. Kan de user het wachtwoord wijzigen naar een voor hem bekend wachtwoord. Hier is een email bevestiging nodig, waarna het user account een wachtwoord krijgt.

Indien de gebruikersnaam [user_login] word ingevoerd de en het wachtwoord wordt gewijzigt, wordt de user_rol automatische “Subscriber.”.
Er volgt welkomsboodschap overeenkomstig brief 10.

Een ”subscriber” kan rechtstreek inloggen via wp-login.php door het opgeven van zijn gebruikersnaam en wachtwoord.

7 dagen later, 8 uur s’morgens versturen we brief 3:

Brief 3: Acceptatie van Ubuntu binnen geloofsovertuigingen en bijdrage aan het initiatief voor illustraties “Ubuntukids: Leren over liefde, Samenwerking en Zorg voor elkaar”

Zoals je ziet staat in deze e-mail de [login_URL] En kan de school rechtstreeks hun eigen account benaderen.

Op dat account, kunnen zij hun account verwijderen. Waarna er een e-mail bevestigging nodig is om het account definitief te verwijderen.
Ook kan de user inzien welke gegevens het account bezit en deze gegevens aanpassen en aanvullen. zoals eerder beschreven. Kan de user het wachtwoord wijzigen naar een voor hem bekend wachtwoord. Hier is een email bevestiging nodig, waarna het user account een wachtwoord krijgt.

Indien de gebruikersnaam [user_login] word ingevoerd de en het wachtwoord wordt gewijzigt, wordt de user_rol automatische “Subscriber.”.
Er volgt welkomsboodschap overeenkomstig brief 10.

Een ”subscriber” kan rechtstreek inloggen via wp-login.php door het opgeven van zijn gebruikersnaam en wachtwoord. 7 dagen later, 8 uur s’morgens versturen we brief 4:

Brief 4: Integratie van de Ubuntu-filosofie in het basisonderwijs – “Ubuntukids: Leren over liefde, Samenwerking en Zorg voor elkaar”

Zoals je ziet staat in deze e-mail de [login_URL] En kan de school rechtstreeks hun eigen account benaderen.

Op dat account, kunnen zij hun account verwijderen. Waarna er een e-mail bevestigging nodig is om het account definitief te verwijderen.
Ook kan de user inzien welke gegevens het account bezit en deze gegevens aanpassen en aanvullen. zoals eerder beschreven. Kan de user het wachtwoord wijzigen naar een voor hem bekend wachtwoord. Hier is een email bevestiging nodig, waarna het user account een wachtwoord krijgt.

Indien de gebruikersnaam [user_login] word ingevoerd de en het wachtwoord wordt gewijzigt, wordt de user_rol automatische “Subscriber.”.
Er volgt welkomsboodschap overeenkomstig brief 10.

Een ”subscriber” kan rechtstreek inloggen via wp-login.php door het opgeven van zijn gebruikersnaam en wachtwoord. 7 dagen later, 8 uur s’morgens versturen we brief 5:

Brief 5: Integratie van de Ubuntu-filosofie in het basisonderwijs – “Ubuntukids: Leren over liefde, Samenwerking en Zorg voor elkaar”

Brieven die scholen ontvangen bij het bevestigen van hun account:

Brief 10: Dankbetuiging voor omarming van de Ubuntu-filosofie in het onderwijs en toegang tot het persoonlijke account

Brieven die de school ontvangt i.v.m. beveiligingsmaatregelen als het account nog geen wachtwoord heeft ingesteld.

Wanneer een user het account benadert met de [login_url], dan vervalt de oude [login_url] en wordt er een email (Brief11) verstuurd naar de user met de laatste [login_url ] :

Brief 11: Belangrijke update betreft uw persoonlijke account op het platform


      

      

            
      
      
assignment_turned_in Registrations
No Registration form is selected.
(Click on the star on form card to select)
Please login to view this page.
Please login to view this page.
Please login to view this page.