Wat is een Sociaal netwerk en wat betekend dat voor mij?

Deel deze pagina, de waarheid is in ieders belang.

luister naar Sjonny O’fark 2 podcast afleveringen over de bottum up economie en stel gerust vragen.

Als inleiding van dit bericht verwijzen we vaak naar professionele organisaties die mede ons denken en doen hebben beïnvloed. Zij binnen verbond van professionals zijn geregistreerd en als zodanig door deze verbonden erkend zijn. Een dergelijk verbond wordt altijd vanuit ook de overheid gefinancierd. En neem van ons aan dat wie betaalt, bepaalt.

Zij opereren dus als hulporganisatie binnen een top down economie. Bieden producten aan en zijn veelal bekend met de schaden die zij door hun handelen zouden kunnen verrichten. En verzekeren zij zich voor deze schaden en in veel situatie beschermd de wet hen en niet de patiënt . En hanteren zij normen en waarden die hun belanghebbenden hen opleggen. Vaak meer in eigen belang dan in het belang de zorg te ontlasten.

Bij de Kamer van Sociale Waarden geldt dat we het inzicht hebben in normen en waarden en die normen en waarden gezamenlijk waarborgen. Door de eigen regie te blijven bezitten, je erkend wordt in je krachten en deze binnen het netwerk kunt profileren en inzetten. We bieden daarvoor reeds een informele vereniging van mensen die tesamen elkaar weten te vinden in de eigen zorg en de zorg naar elkaar.

Eigen waarden kennen behoeften. Waar de verbintenis, of beter gezegd de eigenaarschap van de verbintenis een essentieel onderdeel van is. De verbintenis waarden toekend en normen hanteert. De Kamer van Sociale Waarden nodigt iedereen uit die geïnteresseerd is in zijn eigen waarden, om daarin van gedachten te wisselen.

Een sociaal Netwerk zijn mensen in je omgeving die jou kennen, meer mogen weten dan een vreemde, van elkaar, omdat je met elkaar een verbintenis bent aangegaan. Jou bij staan als je daar om vraagt. Andersom uiteraard ook, jij je beseft, jij jullie verbintenis weet te sterken, door je eigen krachten in te zetten.

Daarvoor is wederzijds vertrouwen nodig. Erkenning van elkaars talenten. Maar ook van elkaars zorgen. Als die zorgen vragen om samen naar een oplossing te zoeken. Je bent daarin een mens voor elkaar. Kent door die verbintenis eigenaarschap in de zorg voor elkaar.

Aangezien veel mensen niet een dergelijk sociaal netwerk bezitten, gaat men in de zorg voor je zelf en de kinderen, afhankelijk zijn van die beroepsmatige zorg. Zorg die product gericht is en de Persoon behandelt. Een zogenaamde professionele afstand kent. Wat voor de mens , die veel meer behoeften heeft, nooit tot herstel kan leiden. Het eerder een symptoom bestrijdende lijdensweg is. Is daardoor de Professional gediend met het FEIT dat een sociaal netwerk nodig is in al zijn deskundigheid.

Daarbij zijn wij in de zorg die wij kennen, het meest geholpen preventief onze zorg in te richten. Zodat we gezonder leven, hebben we meer inzichten, weten we waar en met wie we welke zorg delen. En ervaren dat, als de omgeving die het best aansluit bij hun zorg. En hebben dus ook minder professionele zorg nodig. We noemen dat externe planmatige of acute zorg die we door de gezonde behoeften te voorzien, voorkomen.

Door als netwerk met elkaar te opereren, kan je elkaar maar ook de professional de gelegenheid bieden bij elkaar te komen. En gezamenlijk activiteiten te ontplooien. Denk aan het vormen van een coöperatie van eigen ondernemingen.

Mag ik me aan jou voorstellen?

En wie ben jij?

Wie is jouw Sociale Netwerk? Waar kan je hen voor vragen?

Zijn er zorgen die je al met elkaar deelt?

Weet je zeker dat zij en jij voor elkaar klaar staan?

Zijn jullie in alle zorgen constructief? Het dat inzichtelijk voor iedereen die er onderdeel van is?

Wat zijn je talenten?

En waar liggen je grenzen en waar liggen de grenzen van je huidige netwerk?

Wat wil je graag bereiken? Gebruik je daarvoor ook mensen uit je eigen netwerk?

En vooral, waar kunnen we elkaar in bij staan? Verbinden

We achten ons gelijk, in onze behoeften en spreken ons allemaal wenselijk uit daarover. Waaruit we kunnen herleiden waar we toe in staat zijn. En waar we rekening met elkaar mee dienen te houden, we ook voor elkaar klaar staan. We van onschatbare waarden kunnen zijn voor elkaar.

De kamer van Sociale Waarden is die plek om je eigenaarschap te tonen, te leren maar ook onderdeel te worden van een netwerk. Vrienden en familie van vrienden en vrienden van vrienden tezamen de zorg voor elkaar inrichten.

Bel ons of whatsapp als je dit aanspreekt. 06-53445054 – Alex

Laat een reactie achter


      

      

            
      
      
assignment_turned_in Registrations
No Registration form is selected.
(Click on the star on form card to select)
Please login to view this page.
Please login to view this page.
Please login to view this page.