Systeem en methode voor testen op COVID-19

Abstract

Er wordt een methode geboden voor het verkrijgen en verzenden van biometrische gegevens (bijv. vitale functies) van een gebruiker, waarbij de gegevens worden geanalyseerd om te bepalen of de gebruiker lijdt aan een virale infectie, zoals COVID-19. De methode omvat het gebruik van een pulsoximeter om ten minste het hartslag- en bloedzuurstofverzadigingspercentage te meten, dat draadloos naar een smartphone wordt verzonden. Om ervoor te zorgen dat de gegevens nauwkeurig zijn, wordt een versnellingsmeter in de smartphone gebruikt om de beweging van de smartphone en/of de gebruiker te meten. Zodra nauwkeurige gegevens zijn verkregen, worden deze geüpload naar de cloud (of host), waar de gegevens worden gebruikt (alleen of samen met andere vitale functies) om te bepalen of de gebruiker lijdt aan (of waarschijnlijk zal lijden aan) een virale infectie, zoals COVID-19. Afhankelijk van de specifieke eisen, de gegevens, wijzigingen daarin,

Afbeeldingen ( 24 )

Classificaties

G11B27/10 indexeren; Adressering; Timing of synchronisatie; Meetlint reizenBekijk nog 11 classificaties

US20200279585A1

Verenigde Staten

Download PDF Vind eerdere kunst Vergelijkbaar Uitvinder Richard A. ROTHSCHILD


Wereldwijde toepassingen

2020  ONS 2021  ONS


Applicatie US16/876.114 gebeurtenissen 2015-10-13

Prioriteit voor US201562240783P2020-05-17

Aanvraag ingediend door Richard A. ROTHSCHILD03-09-2020Publicatie van US20200279585A101-06-2021

Aanvraag toegewezen01-06-2021Publicatie van US11024339B2Toestand

Actief2036-10-13

Verwachte vervaldatum Toon alle evenementen


Info Octrooiaanhalingen (1)Geciteerd door (2)Juridische evenementen Vergelijkbare documenten Prioriteit en gerelateerde toepassingen Externe links USPTOUSPTO PatentCenterUSPTO-opdracht Espacenet Wereldwijd Dossier Bespreken

Beschrijving

Uitgesproken
 • [0001]De onderhavige uitvinding heeft betrekking op het diagnosticeren van iemands gezondheid/welzijn, en meer in het bijzonder op een systeem en werkwijze voor het gebruiken van een mobiel computerapparaat (bijv. een smartphone) om vitale functies te verkrijgen en te leveren, die vervolgens kunnen worden gebruikt om bij het bepalen van) de gezondheid/het welzijn van een persoon, inclusief of een persoon lijdt aan een bacteriële en/of virale infectie (bijv. COVID-19, enz.) of andere aandoeningen of symptomen van de luchtwegen. De onderhavige uitvinding zou kunnen worden gebruikt in combinatie met een telegeneeskunde- of “digitaal gezondheids”-systeem om een ​​betrouwbare en handige methode te verschaffen voor het op afstand verzamelen en observeren van de vitale functies van een patiënt.
 • [0002]Onlangs zijn er apparaten ontwikkeld die in staat zijn om in een handige vormfactor ten minste één of meer metrieken gerelateerd aan fysiologische kenmerken te meten, te voelen of te schatten, gewoonlijk biometrische gegevens genoemd. Er zijn bijvoorbeeld apparaten ontwikkeld die op horloges lijken en die in staat zijn om de hartslag of hartslag van een persoon te meten en, door die gegevens samen met andere informatie (bijv. de leeftijd, het gewicht, enz.) van de persoon te gebruiken, een uitkomst te berekenen, zoals als het totale aantal verbrande calorieën door het individu op een bepaalde dag. Soortgelijke apparaten zijn ontwikkeld voor het meten, voelen of schatten van andere soorten statistieken, zoals bloeddruk, bloedoxygenatieniveaus, ademhalingspatronen, ademsamenstelling, slaappatronen en alcoholgehalte in het bloed, om er maar een paar te noemen.
 • [0003]De soorten biometrische apparaten blijven groeien, evenals de manieren waarop zowel de biometrische kerngegevens als de gegevens die aanvullend kunnen worden afgeleid of verder kunnen worden geëxtrapoleerd uit die biometrische gegevens. Hartslaggegevens worden bijvoorbeeld doorgaans gebruikt om een ​​individu informatie te geven over zijn hartslag en verbrande calorieën, terwijl HRV of hartslagvariabiliteit soms ook steeds vaker wordt gebruikt als een bepalende factor voor iemands stressniveau. De gegevens gemeten door oximeters (perfusie-index, zuurstofverzadigingsniveau en hartslag) kunnen bovendien worden gebruikt om algoritmisch de ademhalingsfrequentie of RR van het individu af te leiden. Een ander voorbeeld: bloedalcoholgegevens worden meestal gebruikt om een ​​individu informatie te geven over zijn alcoholpromillage,
 • [0004]Bij wijze van andere voorbeelden, het ademhalingspatroon van een persoon (meetbaar bijvoorbeeld aan de hand van het geluidsniveau in decibel, of aan de hand van variaties in het decibelniveau over een tijdsinterval), of meetbare veranderingen in een korte tijdsperiode in niveaus van zuurstofverzadiging in hun bloed veroorzaakt door een gestopte of snurkademhalingsgebeurtenis (SBE), of door het totale aantal SBE’s dat optreedt tijdens de slaap, kan worden gecontroleerd door een arts, verpleegkundige of medisch technicus om te helpen bepalen of het individu lijdt aan slaapapneu. Evenzo kunnen de vitale functies van een persoon (bijv. polsslag, ademhalingssnelheid, zuurstofverzadigingsniveaus, enz.) worden gecontroleerd (bijv. door een arts, enz.) om de gezondheid en/of het welzijn van het individu te bepalen in relatie tot bepaalde medische aandoeningen of symptomen.
 • [0005]Dat gezegd hebbende, zou het nuttig zijn als biometrische gegevens kunnen worden verkregen en aan een medische instelling of iets dergelijks kunnen worden verstrekt zonder dat er menselijk contact tussen de patiënt en het toezichtpersoneel nodig is (dwz op afstand), om redenen als gemak, kosten en verminderd risico op infectie of kruisbesmetting. De biometrische gegevens zouden ook informatiever of dynamischer zijn als ze zouden kunnen worden gecombineerd met andere gegevens (bijv. (bijv. waardoor bepaalde aandoeningen, zoals een verhoogde hartslag of hypoxie, snel kunnen worden geïdentificeerd) en/of cross-searchable (bijv. biometrische gegevens gebruiken om een ​​videofragment te identificeren dat een specifiek kenmerk illustreert, of vice versa). Dus,
 • [0006]In bepaalde uitvoeringsvormen van de onderhavige uitvinding zou het op afstand verzamelen van biometrische gegevens (bijv. vitale functies, enz.) kunnen worden gebruikt om telegeneeskundeprocedures mogelijk te maken of te verbeteren en diagnostiek uit te voeren. Dit zou een uiterst waardevol hulpmiddel kunnen zijn, vooral tijdens de huidige COVID-19-pandemie, omdat het het risico op infectieuze blootstelling (zowel voor patiënt als medisch personeel) zou verminderen en een betrouwbare, gemakkelijke en kosteneffectieve methode zou bieden voor verzameling op afstand en frequente observatie van de vitale functies van een patiënt. Het systeem kan zowel voor als na ziekenhuisopname of behandeling worden gebruikt.
 • [0007]In een pre-hospitalisatiecontext, waar personen symptomen ervaren, of al in contact zijn geweest met medische diensten en nog niet (of moesten worden) opgenomen in het ziekenhuis, maar desondanks regelmatige observatie nodig hebben voor elke verandering in hun toestand, zou dit zorgen voor consistente en tijdige monitoring van de vitale functies van de patiënt. Zodra de vitale functies zijn geregistreerd, kunnen de gegevens automatisch worden geüpload naar de medische diensten. Als de patiënt na ziekenhuisopname goed genoeg wordt geacht om thuis verder te herstellen en te herstellen, kan dit een eerder ontslag uit het ziekenhuis mogelijk maken (ziekenhuisbedden vrijmaken), terwijl de toestand van de patiënt nog steeds wordt gecontroleerd zonder afhankelijk te zijn van medisch personeel verzamelt fysiek hun vitale functies. In beide gevallen,
 • [0008]Een dergelijk systeem zou nuttig zijn, vooral in het licht van de huidige COVID-19-pandemie, door: (1) fysiek contact tussen patiënt en medische instelling of personeel te verminderen, waardoor het risico op infectie in beide richtingen wordt geminimaliseerd; (2) meer gemak voor de patiënt, evenals de mogelijkheid om indien nodig sneller medisch te reageren; (3) het verminderen van personele middelen, en dus kosten; (4) effectiever gebruik maken van medisch personeel, waardoor zij meer tijd kunnen besteden aan de behandeling van patiënten; (5) een meer regelmatige registratie van vitale functies mogelijk maken met een digitale, doorzoekbare registratie van de evolutie daarvan; (6) het verstrekken van geanonimiseerde maar rijkere gegevens om mogelijk significante trends af te leiden voor zowel het individu als de COVID-19-symptomatische populatie als geheel, geëxtrapoleerd uit demografische gegevens en voortgang van ziekte of herstel;
 • [0009](7) beter gebruik van voorzieningen voor kritieke zorg en planning/roostering van de beschikbaarheid van middelen in het ziekenhuis; (8) verlaging van de kosten van diagnostische apparatuur en bijbehorende software-infrastructuur, in vergelijking met het huidige gebruik van medisch personeel om de functie van registratie van vitale functies te vervullen; en (8) zorgen voor frequentere en tijdigere registratie van vitale functies, aangezien er geen beperking is gekoppeld aan de beschikbaarheid of kosten van medisch personeel om de metingen uit te voeren.
 • [0010]In andere uitvoeringsvormen van de onderhavige uitvinding is het systeem en/of de werkwijze geconfigureerd om de hoeveelheid informatie op een tijdige en kosteneffectieve basis te ontvangen, te beheren en te filteren, en zou ook van verdere waarde kunnen zijn door de nauwkeurige meting, visualisatie ( bijv. gesynchroniseerde visualisatie, enz.), en snelle melding van gegevenspunten die buiten (of binnen) een gedefinieerd of vooraf gedefinieerd bereik liggen.
 • [0011]Een dergelijk systeem en/of methode kan worden gebruikt door een individu (bijv. atleet, enz.) of hun trainer, coach, enz., om het individu te visualiseren tijdens de uitvoering van een atletisch evenement (bijv. voetballen, enz.) in realtime (live) of achteraf, samen met de gelijktijdig gemeten biometrische gegevens van het individu (bijv. hartslag, enz.), en/of gelijktijdig verzamelde “zelfrealisatiegegevens” of door het subject gegenereerde ervaringsgegevens, waarbij het individu zijn eigen subjectieve fysieke of mentale toestand invoert tijdens zijn oefening, fitness of sportactiviteit/training (bijv. het begin van een adrenalinestoot of endorfines in het systeem voelen, zich moe voelen, een tweede wind krijgen ,” enz.). Hierdoor zou een persoon (bijv. de persoon, de trainer van de persoon, een derde partij, enz.) ) om fysiologische en/of subjectieve psychologische kenmerken van een individu te volgen/observeren tijdens het bekijken of beoordelen van het individu tijdens de uitvoering van een atletiekevenement of andere fysieke activiteit. Dergelijke invoer van de zelfrealisatiegegevens kan op verschillende manieren worden bereikt, waaronder automatisch, in het systeem gestempelde spraaknotities, korte of afkortende toetscommando’s op een smartphone, smartwatch, ingeschakelde fitnessband, of elke andere systeemgekoppelde invoermethode die voor het individu handig is om te gebruiken om de stroom en oefening door het individu van de lopende activiteit niet (of zo min mogelijk) te belemmeren.
 • [0012]Een dergelijk systeem en/of methode zou bijvoorbeeld ook observatie en diagnose op afstand in toepassingen voor telegeneeskunde vergemakkelijken, waarbij de medische staf, of toezichthoudende partij of ouder behoefte heeft aan een duidelijke en snelle bevestiging van de identiteit van de patiënt of baby, evenals hun zichtbare fysieke conditie, samen met hun gelijktijdig gegenereerde biometrische en/of zelfrealisatiegegevens.
 • [0013]Bovendien moet het systeem en/of de methode de proefpersoon, of controlerende partij, ook een manier bieden om video-indexering te gebruiken om de gegevens van de proefpersoon efficiënt en intuïtief te benchmarken, in kaart te brengen en te evalueren, zowel tegen de eigen biometrische geschiedenis van de proefpersoon als tegen andere gegevens. gegevensmonsters van proefpersonen, of demografische vergelijkingen, onafhankelijk van de besturingsplatforms of applicaties die zijn gebruikt om de biometrische en video-informatie te genereren. Door bepaalde gebeurtenissen te kunnen filteren/zoeken (bijv. biometrische gebeurtenissen, zelfrealisatiegebeurtenissen, fysieke gebeurtenissen, enz.), kunnen de verkregen gegevens worden verkleind of bewerkt (bijv. om een ​​”highlight reel” te maken, enz. ) met behoud van synchronisatie tussen individuele videosegmenten en gemeten en/of verzamelde gegevens (bijv. biometrische gegevens, zelfrealisatiegegevens, GPS-gegevens, enz.).
 • [0014]De onderhavige uitvinding voorziet in een systeem en werkwijze voor het verkrijgen, verwerken, verzenden, vergelijken en/of weergeven van biometrische gegevens, of een resultaat daarvan (bijv. helpen bepalen of de gebruiker lijdt aan een bepaalde aandoening (bijv. COVID-19)), alleen of samen (bijv. synchroon) met andere gegevens (bijv. videogegevens, enz.). Voorkeursuitvoeringsvormen van de onderhavige uitvinding werken in overeenstemming met een computerapparaat (bijv. een smartphone, enz.) dat communiceert met ten minste één extern apparaat (bijv. een biometrisch apparaat voor het verkrijgen van biometrische gegevens inclusief vitale functies, een videoapparaat voor het verkrijgen van videogegevens, enz.). In een eerste uitvoeringsvorm van de onderhavige uitvinding worden videogegevens, die audiogegevens kunnen omvatten, en niet-videogegevens, zoals biometrische gegevens, afzonderlijk opgeslagen op het computerapparaat en gekoppeld aan andere gegevens,
 • [0015]In een uitvoeringsvorm van de onderhavige uitvinding omvat een toepassing (bijv. draaiend op het computerapparaat, enz.) een aantal modules voor het uitvoeren van een aantal functies. De applicatie kan bijvoorbeeld een video-opnamemodule bevatten voor het ontvangen van videogegevens van een interne en/of externe camera, en een biometrische opnamemodule voor het ontvangen van biometrische gegevens van een interne en/of externe biometrische inrichting. Het clientplatform kan ook een gebruikersinterfacemodule bevatten waarmee een gebruiker met het platform kan communiceren, een videobewerkingsmodule voor het bewerken van videogegevens, een bestandsverwerkingsmodule voor het beheren van gegevens, een database- en synchronisatiemodule voor het repliceren van gegevens, een algoritmemodule voor verwerking van ontvangen gegevens, een deelmodule voor het delen en/of opslaan van gegevens, en een centrale inlog- en ID-module voor koppeling met sociale-mediawebsites van derden,
 • [0016]Deze modules kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om een ​​nieuwe sessie te starten, videogegevens voor de sessie te ontvangen (dwz via de video-opnamemodule) en biometrische gegevens voor de sessie te ontvangen (dwz via de biometrische opnamemodule). Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in lokale opslag, in een lokale database en/of op een extern opslagapparaat (bijv. in de bedrijfscloud of een cloudservice van derden, zoals Dropbox™, enz.). In een voorkeursuitvoeringsvorm worden de gegevens zo opgeslagen dat ze worden gekoppeld aan informatie die (i) de sessie identificeert en (ii) synchronisatie mogelijk maakt.
 • [0017]Zo zijn videogegevens bij voorkeur gekoppeld aan minimaal een starttijd (bijvoorbeeld een starttijd van de sessie) en een identifier. De identificator kan een enkel nummer zijn dat de sessie op unieke wijze identificeert, of een aantal nummers (bijv. activiteit binnen de sessie, waardoor een sessie meerdere activiteiten kan omvatten. De identificator kan ook een sessienaam en/of een sessiebeschrijving bevatten. Andere informatie over de videogegevens (bijv. videolengte, videobron, etc.) (dwz “videometadata”) kan ook worden opgeslagen en gekoppeld aan de videogegevens. Biometrische gegevens zijn bij voorkeur gekoppeld aan minimaal de starttijd (bijv. dezelfde starttijd gekoppeld aan de videodata), de identifier (bijv.
 • [0018]Zodra de video- en biometrische gegevens zijn opgeslagen en gekoppeld, kunnen algoritmen worden gebruikt om de gegevens samen weer te geven. Als biometrische gegevens bijvoorbeeld worden opgeslagen met een bemonsteringsfrequentie van 30 monsters per minuut (spm), kunnen algoritmen worden gebruikt om een ​​eerste biometrische waarde weer te geven (bijv. onder de videogegevens, bovenop de videogegevens, enz.) aan de start van de videoclip, een tweede biometrische waarde twee seconden later (twee seconden in de videoclip), een derde biometrische waarde twee seconden later (vier seconden in de videoclip), etc. In alternatieve uitvoeringen van de onderhavige uitvinding, niet- videogegevens (bijv. biometrische gegevens, zelfrealisatiegegevens, etc.) kunnen worden opgeslagen met een aantal tijdstempels (bijv. individuele stempels of offsets voor elke opgeslagen waarde, of individuele bemonsteringsfrequenties voor elk gegevenstype),
 • [0019]In één uitvoeringsvorm van de onderhavige uitvinding kan het biometrische apparaat een sensor bevatten voor het waarnemen van biometrische gegevens, een beeldscherm voor het communiceren met de gebruiker en het weergeven van verschillende informatie (bijv. biometrische gegevens, instellingsgegevens, bedieningsgegevens, zoals start-, stop- en , en pauze, etc.), een geheugen voor het opslaan van de gedetecteerde biometrische gegevens, een zendontvanger voor communicatie met het rekenapparaat als voorbeeld, en een processor voor het bedienen en/of aansturen van de zendontvanger, het geheugen, de sensor en het beeldscherm. Het voorbeeld van een computerapparaat omvat een zendontvanger(1) voor het ontvangen van biometrische gegevens van het voorbeeld van een biometrische apparaat, een geheugen voor het opslaan van de biometrische gegevens, een beeldscherm voor het communiceren met de gebruiker en het weergeven van diverse informatie (bijv. biometrische gegevens, instellingsgegevens, bewerkingsgegevens, zoals starten, stoppen en pauzeren, opmerkingen tijdens de sessie invoeren of gesproken notities toevoegen,
 • [0020]Het toetsenbord (of ander invoerapparaat) in het computerapparaat, of als alternatief het toetsenbord (of ander invoerapparaat) in het biometrische apparaat, kan worden gebruikt om zelfrealisatiegegevens in te voeren, of gegevens over hoe de gebruiker zich op een bepaald moment voelt . Als de gebruiker zich bijvoorbeeld moe voelt, kan de gebruiker de “T” op het toetsenbord invoeren. Als de gebruiker zijn endorfines voelt opkomen, kan de gebruiker de “E” op het toetsenbord invoeren. En als de gebruiker zijn tweede wind krijgt, kan de gebruiker de “S” op het toetsenbord invoeren. Als alternatief kunnen, om de bediening tijdens de training of sportactiviteit verder te vergemakkelijken, sneltoetstoetsen zoals “T”, “E” en “S” vooraf worden toegewezen, zoals snelkiesnummers voor vaak gebelde contacten op een smart telefoon, enz., die handmatig of met spraakherkenning kan worden geselecteerd. Deze gegevens (bijv. de invoer of de weergave ervan) wordt vervolgens opgeslagen en gekoppeld aan een bemonsteringsfrequentie (zoals biometrische gegevens) of tijdstempelgegevens, die een tijd of een afwijking kunnen zijn van de starttijd waarop elke knop werd ingedrukt. Hierdoor zouden de zelfrealisatiegegevens kunnen worden gesynchroniseerd met de videogegevens. Het zou het ook mogelijk maken om zelfrealisatiegegevens, zoals biometrische gegevens, te doorzoeken of te filteren (bijvoorbeeld om video te vinden die overeenkomt met een bepaalde gebeurtenis, zoals wanneer de gebruiker zich moe begon te voelen, enz.).
 • [0021]In een alternatieve uitvoeringsvorm van de onderhavige uitvinding staat het computerapparaat (bijv. een smartphone, etc.) ook in communicatie met een hostcomputerapparaat via een wide area network (“WAN”), zoals het internet. Deze uitvoering stelt het computerapparaat in staat om de toepassing van het hostcomputerapparaat te downloaden, ten minste enkele van de hierboven geïdentificeerde functies naar het hostcomputerapparaat te offloaden en gegevens op het hostcomputerapparaat op te slaan (bijv. videogegevens toestaan, alleen of gesynchroniseerd). naar niet-videogegevens, zoals biometrische gegevens en zelfrealisatiegegevens, om door een ander netwerkapparaat te worden bekeken). De software die op het computerapparaat draait (bijv. de applicatie, het programma, enz.) kan de gebruiker bijvoorbeeld toestaan ​​om de video- en/of audiogegevens af te spelen, maar niet om de video- en/of audiogegevens te synchroniseren met de biometrische gegevens. . Dit kan zijn omdat het hostcomputerapparaat wordt gebruikt om gegevens op te slaan die cruciaal zijn voor synchronisatie (tijdstempelindex, metadata, biometrische gegevens, bemonsteringsfrequentie, enz.) en/of software die op het hostcomputerapparaat werkt, is noodzakelijk voor synchronisatie. Een ander voorbeeld: de software die op het computerapparaat draait, kan de gebruiker toestaan ​​de video- en/of audiogegevens af te spelen, alleen of gesynchroniseerd met de biometrische gegevens, maar staat het computerapparaat mogelijk niet toe (of beperkt de mogelijkheden van het computerapparaat). mogelijkheid) om de biometrische gegevens te doorzoeken of anderszins te extrapoleren of te verwerken om relevante delen te identificeren (bijvoorbeeld die kunnen worden gebruikt om een ​​”highlight reel” van de gesynchroniseerde video/audio/biometrische gegevens te maken) of om de biometrische en/of videogegevens.
 • [0022]In één uitvoeringsvorm, zoals hierboven besproken, kan de onderhavige uitvinding ook worden gebruikt om problemen met de huidige COVID-19 (coronavirus) pandemie weg te nemen. De onderhavige uitvinding kan bijvoorbeeld worden gebruikt om telegeneeskundediensten te verschaffen, waardoor diagnostische controles op een veilige, betrouwbare en gemakkelijke manier kunnen worden uitgevoerd, en om dit efficiënter te doen en met een verminderd risico op blootstelling aan infectie, zowel voor patiënten als medisch personeel.
 • [0023]In deze uitvoering zou een communicatieapparaat, zoals een smartphone, een ander mobiel verbonden apparaat of een vast of mobiel loT-apparaat, communiceren (bijvoorbeeld draadloos of fysiek verbonden via een poort op het apparaat) met een pulsoximeter die is bevestigd aan of anderszins in contact staat met met een patiënt. De pulsoximeter zou het communicatieapparaat, zoals een smartphone, voorzien van pulsoximetergegevens over een bepaalde tijdsperiode (bijvoorbeeld tien seconden, enz.), waaronder ten minste polsmeting en bloedzuurstofverzadigingspercentage (of niveau) . De gegevens kunnen vervolgens worden geüpload naar de cloud (of host) en worden gebruikt om te helpen bepalen of de patiënt lijdt aan een ziekte, zoals COVID-19, of, of de patiënt al als zodanig is gediagnosticeerd en is behandeld en behandeld. is vervolgens herstellende, om te helpen bepalen of de patiënt nu herstellende is van ziekte of niet. Afhankelijk van de specifieke vereisten van de medische dienst (ziekenhuis, arts, ziektekostenverzekeraar, enz.), kunnen de binnenkomende gegevens worden gebruikt om de medische staf te waarschuwen voor elke verandering in vitale functies (of bepaling) die een actie vereist.
 • [0024]Hoewel verschillende biometrische gegevens (bijv. temperatuur enz.) kunnen worden gebruikt om te helpen bepalen of een patiënt aan COVID-19 lijdt, zijn pulsoximetergegevens ook bijzonder relevant, aangezien het virus heel vaak gepaard gaat met ademhalingsinsufficiëntie of een verminderde longfunctie. en kan daarom worden gedetecteerd door het bloedzuurstofverzadigingspercentage (of -niveau) van de patiënt te analyseren, evenals de andere gegevens van de oximeter, waaronder perfusie-index en hartslag. De nauwkeurigheid van de pulsoximeter is echter afhankelijk van het feit of de patiënt stil blijft staan, evenals de oximeter, ten opzichte van de patiënt, en ook niet wordt bewogen, aangezien beweging van de oximeter, in een of andere vorm aan de patiënt bevestigd, vaak resulteert in het genereren van onjuiste gegevens.
 • [0025]Het kan dus nodig zijn voor de onderhavige uitvinding om te bepalen of de patiënt beweegt (of niet voldoende stil blijft) gedurende de tijd dat de pulsoximetergegevens worden verkregen. In één uitvoeringsvorm wordt dit bereikt door gebruik te maken van de versnellingsmeter in de smartphone, aangezien op het moment van verwerving van de gegevens de oximeter typisch via Bluetooth of een ander beschikbaar gegevenstransportprotocol is verbonden met de communicatie-inrichting. Een versnellingsmeter is een elektromechanisch apparaat dat wordt gebruikt om versnellingskrachten of een verandering in snelheid te meten. Door de accelerometer in de smartphone te gebruiken, kan het systeem ervoor zorgen dat de patiënt niet (of heel weinig) beweegt terwijl pulsoximetergegevens (of andere vitale functies) worden verkregen.
 • [0026]Met betrekking tot uitvoeringsvormen van de onderhavige uitvinding waarbij video betrokken is, kunnen de videogegevens, die ook audiogegevens kunnen omvatten, beginnen op een tijdstip “T” en doorgaan voor een duur van “n”. Bij voorkeur worden de videogegevens in het geheugen opgeslagen (lokaal en/of op afstand) en gekoppeld aan andere gegevens, zoals een identifier, starttijd en duur. Dergelijke gegevens koppelen de videogegevens aan ten minste een bepaalde sessie, een bepaalde starttijd, en identificeren de duur van de daarin opgenomen video. In een uitvoeringsvorm van de onderhavige uitvinding kan elke sessie verschillende activiteiten omvatten. Een reis naar Berlijn op een bepaalde dag (sessie) kan bijvoorbeeld een fietstocht door de stad (eerste activiteit) en een wandeling door een park (tweede activiteit) inhouden. De identificator kan dus zowel een sessie-identificatie,
 • [0027]In een uitvoeringsvorm van de onderhavige uitvinding worden de biometrische gegevens opgeslagen in het geheugen en gekoppeld aan de identificator en een bemonsteringsfrequentie “m”. Hierdoor kunnen de biometrische gegevens bij het afspelen worden gekoppeld aan videogegevens. Als de ID bijvoorbeeld één is, de starttijd is 13:00 uur, de videoduur is één minuut en de bemonsteringsfrequentie is 30 spm, dan zou het afspelen van de video om 14:00 uur resulteren in de eerste biometrische waarde die moet worden weergegeven (bijvoorbeeld onder de video, over de video, etc.) om 14:00 uur, de tweede biometrische waarde die wordt weergegeven (bijvoorbeeld onder de video, over de video, etc.) twee seconden later, enzovoort totdat de video eindigt om 14:01 uur. Terwijl zelfrealisatiegegevens kunnen worden opgeslagen als biometrische gegevens (bijvoorbeeld gekoppeld aan een bemonsteringsfrequentie), als dergelijke gegevens slechts periodiek worden ontvangen, het kan voordeliger zijn om deze gegevens op te slaan gekoppeld aan de identificator en een tijdstempel, waarbij “m” het tijdstip is waarop de zelfrealisatiegegevens zijn ontvangen of een offset tussen dit tijdstip en de starttijd (bijvoorbeeld tien minuten en vier seconden na de starttijd, enz.). Door video- en niet-videogegevens gescheiden van elkaar op te slaan, kunnen gegevens eenvoudig worden doorzocht en gesynchroniseerd.
 • [0028]Met betrekking tot het koppelen van gegevens aan een identificator, die kan worden gekoppeld aan andere gegevens (bijv. starttijd, bemonsteringsfrequentie, enz.), als de gegevens in realtime worden ontvangen, kunnen de gegevens worden gekoppeld aan de identificator(en) voor de huidige sessie (en/of activiteit). Wanneer gegevens echter achteraf worden ontvangen (bijvoorbeeld nadat een sessie is beëindigd), zijn er verschillende manieren waarop de gegevens kunnen worden gekoppeld aan een bepaalde sessie en/of activiteit (of daaraan gekoppelde identifier(s). De gegevens kunnen handmatig worden gekoppeld (bijvoorbeeld door de gebruiker) of automatisch worden gekoppeld via de applicatie. Wat dit laatste betreft, kan dit bijvoorbeeld worden bereikt door de duur van de ontvangen gegevens (bijvoorbeeld de videolengte) te vergelijken met de duur van de sessie en/of activiteit, door aan te nemen dat de ontvangen gegevens verband houden met de meest recente sessie en/of activiteit, of door gegevens te analyseren die zijn opgenomen in de ontvangen gegevens. In een uitvoeringsvorm kunnen gegevens die zijn opgenomen in de ontvangen gegevens (bijv. metagegevens) bijvoorbeeld een tijd en/of locatie identificeren die is geassocieerd met de gegevens, die vervolgens kunnen worden gebruikt om de ontvangen gegevens te koppelen aan de sessie en/of activiteit. In een andere uitvoeringsvorm zou het computerapparaat gegevens kunnen weergeven (bijvoorbeeld een streepjescode, zoals een QR-code, enz.) die de sessie en/of activiteit identificeert. Een externe videorecorder zou de identificerende gegevens (zoals weergegeven door het computerapparaat) samen met (bijvoorbeeld voor, na of tijdens) de gebruiker en/of zijn/haar omgeving kunnen opnemen. De applicatie zou dan de videodata kunnen doorzoeken op identificerende data en deze data kunnen gebruiken om de videodata te koppelen aan een sessie en/of activiteit. Het identificerende deel van de videogegevens kan vervolgens desgewenst door de toepassing worden verwijderd.
 • [0029]Een vollediger begrip van een systeem en werkwijze voor het gebruiken, verwerken en weergeven van biometrische gegevens, of een resultaat daarvan, zal aan de vakman worden geboden, evenals een realisatie van aanvullende voordelen en doelen daarvan, door rekening te houden met de volgende gedetailleerde beschrijving van de voorkeursuitvoeringsvorm. Verwezen wordt naar de bijgevoegde tekeningenbladen, die eerst kort zullen worden beschreven.
 • [0030]AFB. 1illustreert een systeem voor het gebruiken, verwerken en weergeven van biometrische data, en voor het synchroniseren van biometrische data met andere data (bijv. videodata, audiodata, enz.) in overeenstemming met één uitvoeringsvorm van de onderhavige uitvinding;
 • [0031]AFB. 2Aillustreert een systeem voor het gebruiken, verwerken en weergeven van biometrische data, en voor het synchroniseren van biometrische data met andere data (bijv. videodata, audiodata, enz.) in overeenstemming met een andere uitvoeringsvorm van de onderhavige uitvinding;
 • [0032]AFB. 2Billustreert een systeem voor het gebruiken, verwerken en weergeven van biometrische data, en voor het synchroniseren van biometrische data met andere data (bijv. videodata, audiodata, enz.) in overeenstemming met weer een andere uitvoeringsvorm van de onderhavige uitvinding;
 • [0033]AFB. 3illustreert een voorbeeldweergave van videodata gesynchroniseerd met biometrische data in overeenstemming met één uitvoeringsvorm van de onderhavige uitvinding;
 • [0034]AFB. 4illustreert een blokdiagram voor het gebruiken, verwerken en weergeven van biometrische data, en voor het synchroniseren van biometrische data met andere data (bijv. videodata, audiodata, enz.) in overeenstemming met een uitvoeringsvorm van de onderhavige uitvinding;
 • [0035]AFB. 5illustreert een blokdiagram voor het gebruiken, verwerken en weergeven van biometrische data, en voor het synchroniseren van biometrische data met andere data (bijv. videodata, audiodata, enz.) in overeenstemming met een andere uitvoeringsvorm van de onderhavige uitvinding;
 • [0036]AFB. 6illustreert een werkwijze voor het synchroniseren van videogegevens met biometrische gegevens, het bedienen van de videogegevens en het doorzoeken van de biometrische gegevens, in overeenstemming met een uitvoeringsvorm van de onderhavige uitvinding;
 • [0037]AFB. 7illustreert een voorbeeldweergave van videodata gesynchroniseerd met biometrische data in overeenstemming met een andere uitvoeringsvorm van de onderhavige uitvinding;
 • [0038]AFB. 8illustreert voorbeeldvideogegevens, die bij voorkeur zijn gekoppeld aan een identificator (ID), een starttijd (T) en een eindtijd of duur (n);
 • [0039]AFB. 9illustreert een voorbeeldidentificator (ID), omvattende een sessie-identificator en een activiteitsidentificator;
 • [0040]AFB. 10illustreert voorbeeldige biometrische gegevens, die bij voorkeur zijn gekoppeld aan een identificator (ID), een starttijd (T) en een bemonsteringsfrequentie (S);
 • [0041]AFB. 11illustreert voorbeeldige zelfrealisatiegegevens, die bij voorkeur zijn gekoppeld aan een identificator (ID) en een tijd (m);
 • [0042]AFB. 12illustreert hoe bemonsterde biometrische gegevenspunten kunnen worden gebruikt om andere biometrische gegevenspunten te extrapoleren in overeenstemming met een uitvoeringsvorm van de onderhavige uitvinding;
 • [0043]AFB. 13illustreert hoe bemonsterde biometrische gegevenspunten kunnen worden gebruikt om andere biometrische gegevenspunten te extrapoleren in overeenstemming met een andere uitvoeringsvorm van de onderhavige uitvinding;
 • [0044]AFB. 14illustreert een voorbeeld van hoe een starttijd en daaraan gerelateerde gegevens (bijv. bemonsteringsfrequentie, enz.) kunnen worden gebruikt om biometrische gegevens en zelfrealisatiegegevens te synchroniseren met videogegevens;
 • [0045]AFB. 15toont een voorbeeld van een “aanmelden”-screenshot voor een toepassing waarmee een gebruiker ten minste video- en biometrische gegevens kan vastleggen van de gebruiker die een atletische gebeurtenis uitvoert (bijv. fietsen, enz.) en om de videogegevens samen (of in synchronisatie) met de biometrische gegevens;
 • [0046]AFB. 16een voorbeeld van een “sessie maken”-schermafbeelding weergeven voor de toepassing die wordt weergegevenAFB. 15, waarmee de gebruiker een nieuwe sessie kan maken;
 • [0047]AFB. 17toont een voorbeeld van een “sessienaam”-screenshot voor de toepassing die wordt afgebeeld inAFB. 15, waarmee de gebruiker een naam voor de sessie kan invoeren;
 • [0048]AFB. 18toont een voorbeeld van een “sessiebeschrijving” schermafbeelding voor de toepassing die wordt weergegeven inAFB. 15, waarmee de gebruiker een beschrijving voor de sessie kan invoeren;
 • [0049]AFB. 19toont een voorbeeld van een ‘sessie gestart’-schermafbeelding voor de toepassing die wordt weergegeven inAFB. 15, waarbij de ontvangen video- en biometrische gegevens in realtime worden weergegeven;
 • [0050]AFB. 20toont een voorbeeld van een “review session”-screenshot voor de applicatie die wordt afgebeeld inAFB. 15, waardoor de gebruiker de sessie op een later tijdstip kan afspelen;
 • [0051]AFB. 21toont een voorbeeld van een “grafiekweergave-optie”-schermafbeelding voor de toepassing die wordt afgebeeld inAFB. 15, waardoor de gebruiker gegevens kan selecteren (bijv. hartslaggegevens enz.) die samen met de videogegevens moeten worden weergegeven;
 • [0052]AFB. 22toont een voorbeeld van een “review session”-screenshot voor de applicatie die wordt afgebeeld inAFB. 15, waarbij de videogegevens samen (of synchroon) met de biometrische gegevens worden weergegeven;
 • [0053]AFB. 23toont een voorbeeld van een “kaart”-screenshot voor de toepassing die wordt afgebeeld inAFB. 15, GPS-gegevens weergegeven op een Google-kaart;
 • [0054]AFB. 24toont een voorbeeld van een “samenvattende” schermafbeelding voor de toepassing die wordt afgebeeld inAFB. 15, met een samenvatting van de sessie;
 • [0055]AFB. 25toont een voorbeeld van een “biometrisch zoeken”-screenshot voor de toepassing die wordt afgebeeld inAFB. 15, waardoor een gebruiker de biometrische gegevens kan doorzoeken op een bepaalde biometrische gebeurtenis (bijv. een bepaalde waarde, een bepaald bereik, enz.);
 • [0056]AFB. 26toont een voorbeeld van een “eerste resultaat”-screenshot voor de toepassing die wordt afgebeeld inAFB. 15, met een eerste resultaat voor de getoonde biometrische gebeurtenisAFB. 25, samen met bijbehorende video;
 • [0057]AFB. 27toont een voorbeeld van een “tweede resultaat”-screenshot voor de toepassing die wordt afgebeeld inAFB. 15, met een tweede resultaat voor de getoonde biometrische gebeurtenis inAFB. 25, samen met bijbehorende video;
 • [0058]AFB. 28toont een voorbeeld van een “sessie zoeken”-screenshot voor de toepassing die wordt afgebeeld inAFB. 15, waardoor een gebruiker kan zoeken naar sessies die aan bepaalde criteria voldoen;
 • [0059]AFB. 29toont een voorbeeld van een “lijst”-screenshot voor de toepassing die wordt afgebeeld inAFB. 15, met een resultaat voor de criteria die worden weergegeven inAFB. 28;
 • [0060]AFB. 30illustreert een systeem voor het verwerven, verwerken en gebruiken van biometrische gegevens (bijv. vitale functies, enz.) in overeenstemming met een andere uitvoeringsvorm van de onderhavige uitvinding;
 • [0061]AFB. 31illustreert een blokschema voor een draagbare computerinrichting voor het verwerven, verwerken en verzenden van biometrische gegevens in overeenstemming met een andere uitvoeringsvorm van de onderhavige uitvinding;
 • [0062]AFB. 32illustreert een manier om de nauwkeurigheid van biometrische gegevens (bijv. pulsoximetergegevens, enz.) te waarborgen die zijn verkregen via het mobiele computerapparaat, zoals geïllustreerd inAFB. 31;
 • [0063]AFB. 33illustreert een eerste alternatieve manier om de nauwkeurigheid van biometrische gegevens (bijv. pulsoximetergegevens, enz.) te waarborgen die zijn verkregen via het mobiele computerapparaat, zoals geïllustreerd inAFB. 31;
 • [0064]AFB. 34illustreert een tweede alternatieve manier om de nauwkeurigheid van biometrische gegevens (bijv. pulsoximetergegevens, enz.) te waarborgen die zijn verkregen via het mobiele computerapparaat, zoals geïllustreerd inAFB. 31; en
 • [0065]AFB. 35illustreert een werkwijze voor het waarborgen van de nauwkeurigheid van verkregen biometrische gegevens (bijv. pulsoximetergegevens, enz.) in overeenstemming met een uitvoeringsvorm van de onderhavige uitvinding.
 • [0066]De onderhavige uitvinding voorziet in een systeem en werkwijze voor het verwerven, verwerken, verzenden, vergelijken en/of weergeven van biometrische gegevens, of een resultaat daarvan (bijvoorbeeld een bepaling of de gebruiker lijdt aan een aandoening, zoals COVID-19), alleen of samen (bijv. synchroon) met andere gegevens (bijv. videogegevens, enz.). Het moet duidelijk zijn dat hoewel de uitvinding hierin wordt beschreven in termen van bepaalde biometrische gegevens (bijv. hartslag, ademhalingspatronen, alcoholgehalte in het bloed, enz.), de uitvinding niet zo beperkt is en kan worden gebruikt in combinatie met elke biometrische en/of fysieke gegevens, inclusief maar niet beperkt tot zuurstofniveaus, CO 2niveaus, zuurstofverzadiging, bloeddruk, bloedglucose, longfunctie, oogdruk, lichaams- en omgevingsomstandigheden (temperatuur, vochtigheid, lichtniveaus, hoogte en luchtdruk), snelheid (loopsnelheid, hardloopsnelheid), locatie en afgelegde afstand, ademhalingsfrequentie, hartslagvariatie (HRV), ECG-gegevens, transpiratieniveaus, verbruikte en/of verbrande calorieën, ketonen, afvalafvoergehalte en/of -niveaus, hormoonniveaus, bloedgehalte, speekselgehalte, hoorbare niveaus (bijv. snurken, enz. .), stemmingsniveaus en -veranderingen, galvanische huidreactie, hersengolven en/of activiteit of andere neurologische metingen, slaappatronen, fysieke kenmerken (bijv. lengte, gewicht, oogkleur, haarkleur, irisgegevens, vingerafdrukken, enz.) of reacties (bijv. gezichtsveranderingen, retinale, iris (of pupil) veranderingen, stem (of toon) veranderingen, enz.),of elke combinatie of het resultaat daarvan.
 • [0067]Zoals getoond inAFB. 1kan een biometrisch apparaat 110 in communicatie staan ​​met een computerapparaat 108 , zoals een smartphone, die op zijn beurt in communicatie staat met ten minste één computerapparaat ( 102 , 104 , 106 ) via een wide area network (“WAN ”) 100 , zoals internet. De computerapparatuur kan van verschillende typen zijn, zoals een pc, laptop, tablet, smartphone, smartwatch enz., die een of meer besturingssystemen of platforms gebruiken. In een uitvoeringsvorm van de onderhavige uitvinding is de biometrische inrichting 110 geconfigureerd om de hartslag van een individu te verwerven (bijv. meten, waarnemen, schatten, enz.) (bijv. biometrische gegevens). De biometrische gegevens worden vervolgens aan het computerapparaat verstrekt108 , die een video- en/of audiorecorder bevat (niet getoond).
 • [0068]In een eerste uitvoeringsvorm van de onderhavige uitvinding worden de video- en/of audiogegevens samen met de hartslaggegevens via het netwerk 100 aan een hostcomputerinrichting 106 geleverd . Omdat de gelijktijdige video- en/of audiogegevens en de hartslaggegevens worden geleverd aan de hostcomputerinrichting 106 , kan een daarop werkende hosttoepassing (niet getoond) worden gebruikt om de videogegevens, audiogegevens en/of hartslaggegevens te synchroniseren. waardoor een gebruiker (bijv. via de gebruikerscomputerinrichtingen 102 , 104 ) in staat wordt gesteld de videogegevens te bekijken en/of naar de audiogegevens te luisteren (hetzij in real-time of vertraagd) terwijl de biometrische gegevens worden bekeken. Bijvoorbeeld zoals weergegeven inAFB. 3kan de hosttoepassing een tijdstempel 320 gebruiken , of een andere sequencingmethode die metadata gebruikt, om de videodata 310 te synchroniseren met de biometrische data 330 , waardoor een gebruiker bijvoorbeeld een individu (bijv. patiënt in een ziekenhuis of thuis of op een andere locatie verwijderd van het ziekenhuis of de kliniek, baby in een wieg, enz.) op een bepaald tijdstip 340 ( bijv . 76 seconden na de starttijd) en biometrische gegevens die op dat specifieke tijdstip aan het individu , 76 seconden na de starttijd).
 • [0069]Het moet duidelijk zijn dat de hosttoepassing verder kan worden geconfigureerd om andere functies uit te voeren, zoals het zoeken naar een bepaalde activiteit in videogegevens, audiogegevens, biometrische gegevens en/of metagegevens en/of het rangschikken van videogegevens, audiogegevens en/of of biometrische gegevens. De hosttoepassing kan de gebruiker bijvoorbeeld toestaan ​​om te zoeken naar een bepaalde biometrische gebeurtenis, zoals een hartslag die een bepaalde drempel of waarde heeft overschreden, een hartslag die is gedaald tot onder een bepaalde drempel of waarde, een bepaalde hartslag ( of bereik) gedurende een minimale tijdsperiode, enz. Bij wijze van een ander voorbeeld kan de hosttoepassing videogegevens, audiogegevens, biometrische gegevens of een aantal gesynchroniseerde clips (bijv. hoogtepunten met hoogtepunten) chronologisch rangschikken op biometrische grootte ( van hoogste naar laagste, van laagste naar hoogste, etc.), op beoordeling (beste naar slechtste, slechtste naar beste, etc.), of op weergaven (meest naar minst, minst naar meest, etc.). Het moet verder duidelijk zijn dat functies zoals het rangschikken, doorzoeken en analyseren van gegevens niet beperkt zijn tot de individuele sessie van een gebruiker, maar kunnen worden uitgevoerd in een willekeurig aantal individuele sessies van de gebruiker, evenals de sessie of het aantal sessies. van meerdere gebruikers. Eén gebruik van deze verzameling van alle verschillende informatie (video, biometrische en andere) is om voldoende datapunten te kunnen genereren voor Big Data-analyse en Machine Learning met als doel Al-conclusies en aanbevelingen te genereren. maar kan worden uitgevoerd over een willekeurig aantal individuele sessies van de gebruiker, evenals over de sessie of het aantal sessies van meerdere gebruikers. Eén gebruik van deze verzameling van alle verschillende informatie (video, biometrische en andere) is om voldoende datapunten te kunnen genereren voor Big Data-analyse en Machine Learning met als doel Al-conclusies en aanbevelingen te genereren. maar kan worden uitgevoerd over een willekeurig aantal individuele sessies van de gebruiker, evenals over de sessie of het aantal sessies van meerdere gebruikers. Eén gebruik van deze verzameling van alle verschillende informatie (video, biometrische en andere) is om voldoende datapunten te kunnen genereren voor Big Data-analyse en Machine Learning met als doel Al-conclusies en aanbevelingen te genereren.
 • [0070]In een klinische of diagnostische context kunnen machine learning-algoritmen bijvoorbeeld worden gebruikt om bijna in real-time te monitoren, of om videogegevens automatisch te doorzoeken, waarbij relevante belangrijke gebeurtenissen en gegevens worden geïdentificeerd. Machine learning-algoritmen kunnen ook worden gebruikt om automatisch door videogegevens te zoeken, op zoek naar de meest boeiende inhoud die vervolgens kan worden samengevoegd tot een korte “highlight reel”. Het neurale netwerk zou kunnen worden getraind met behulp van een aantal sportvideo’s, samen met beoordelingen van gebruikers over hun interesseniveau naarmate de video’s vorderen. De invoerknooppunten naar het netwerk kunnen een voorbeeld zijn van verandering in intensiteit van pixels tussen frames, samen met de gemiddelde opwindingsscore van het huidige frame. De machine learning-algoritmen kunnen ook worden gebruikt, in combinatie met een meerlaags convolutioneel neuraal netwerk, om video-inhoud automatisch te classificeren (bijvoorbeeld welke sport er in de video voorkomt). Zodra de inhoud automatisch of handmatig is geïdentificeerd, kunnen algoritmen worden gebruikt om de activiteit van de gebruiker te vergelijken met een geïdealiseerde activiteit. Het systeem zou bijvoorbeeld een video-opname van de golfswing van de gebruiker kunnen vergelijken met die van een professionele golfer. Het systeem kan de gebruiker vervolgens incrementele tips geven over hoe de gebruiker zijn swing kan verbeteren. Algoritmen kunnen ook worden gebruikt om fitnessniveaus voor gebruikers te voorspellen (bijv. of ze hun programma volhouden, hen een stimulans geven om door te gaan met trainen), gebruikers matchen met andere gebruikers of beoefenaars met vergelijkbare fitnessniveaus en/of routines creëren die voor elk van hen zijn geoptimaliseerd. gebruiker. algoritmen kunnen automatisch of handmatig worden gebruikt om de activiteit van de gebruiker te vergelijken met een geïdealiseerde activiteit. Het systeem zou bijvoorbeeld een video-opname van de golfswing van de gebruiker kunnen vergelijken met die van een professionele golfer. Het systeem kan de gebruiker vervolgens incrementele tips geven over hoe de gebruiker zijn swing kan verbeteren. Algoritmen kunnen ook worden gebruikt om fitnessniveaus voor gebruikers te voorspellen (bijv. of ze hun programma volhouden, hen een stimulans geven om door te gaan met trainen), gebruikers matchen met andere gebruikers of beoefenaars met vergelijkbare fitnessniveaus en/of routines creëren die voor elk van hen zijn geoptimaliseerd. gebruiker. algoritmen kunnen automatisch of handmatig worden gebruikt om de activiteit van de gebruiker te vergelijken met een geïdealiseerde activiteit. Het systeem zou bijvoorbeeld een video-opname van de golfswing van de gebruiker kunnen vergelijken met die van een professionele golfer. Het systeem kan de gebruiker vervolgens incrementele tips geven over hoe de gebruiker zijn swing kan verbeteren. Algoritmen kunnen ook worden gebruikt om fitnessniveaus voor gebruikers te voorspellen (bijv. of ze hun programma volhouden, hen een stimulans geven om door te gaan met trainen), gebruikers matchen met andere gebruikers of beoefenaars met vergelijkbare fitnessniveaus en/of routines creëren die voor elk van hen zijn geoptimaliseerd. gebruiker. Het systeem kan de gebruiker vervolgens incrementele tips geven over hoe de gebruiker zijn swing kan verbeteren. Algoritmen kunnen ook worden gebruikt om fitnessniveaus voor gebruikers te voorspellen (bijv. of ze hun programma volhouden, hen een stimulans geven om door te gaan met trainen), gebruikers matchen met andere gebruikers of beoefenaars met vergelijkbare fitnessniveaus en/of routines creëren die voor elk van hen zijn geoptimaliseerd. gebruiker. Het systeem kan de gebruiker vervolgens incrementele tips geven over hoe de gebruiker zijn swing kan verbeteren. Algoritmen kunnen ook worden gebruikt om fitnessniveaus voor gebruikers te voorspellen (bijv. of ze hun programma volhouden, hen een stimulans geven om door te gaan met trainen), gebruikers matchen met andere gebruikers of beoefenaars met vergelijkbare fitnessniveaus en/of routines creëren die voor elk van hen zijn geoptimaliseerd. gebruiker.
 • [0071]Het moet ook worden gewaardeerd, zoals blijkt uitAFB. 2A, dat de biometrische gegevens rechtstreeks aan het hostcomputerapparaat 106 kunnen worden verstrekt , zonder via het computerapparaat 108 te gaan . Het computerapparaat 108 en het biometrische apparaat 110 kunnen bijvoorbeeld onafhankelijk communiceren met het hostcomputerapparaat, hetzij direct, hetzij via het netwerk 100 . Het moet verder duidelijk zijn dat de videogegevens, de audiogegevens en/of de biometrische gegevens niet aan het hostcomputerapparaat 106 hoeven te worden verstrekt.live. Videogegevens kunnen bijvoorbeeld op een later tijdstip worden verstrekt, zolang de gegevens kunnen worden geïdentificeerd of aan een bepaalde sessie kunnen worden gekoppeld. Als de videogegevens kunnen worden geïdentificeerd, kunnen ze worden gesynchroniseerd met andere gegevens (bijv. biometrische gegevens) die in realtime worden ontvangen.
 • [0072]In een uitvoeringsvorm van de onderhavige uitvinding, zoals getoond inAFB. 2Bbevat het systeem een ​​computerapparaat 200 , zoals een smartphone, in communicatie met een aantal apparaten, waaronder een hostcomputerapparaat 240 via een WAN (zie bijv.AFB. 1op 100 ), apparaten van derden 250 via het WAN (zie bijv.AFB. 1bij 100 ), en lokale inrichtingen 230 (bijv. via draadloze of bekabelde verbindingen). In een voorkeursuitvoeringsvorm downloadt het computerapparaat 200 een programma of applicatie (dwz cliëntplatform) van het hostcomputerapparaat 240 (bijvoorbeeld bedrijfscloud). Het cliëntplatform omvat een aantal modules die zijn geconfigureerd om een ​​aantal functies uit te voeren.
 • [0073]Het cliëntplatform kan bijvoorbeeld een video-opnamemodule 210 omvatten voor het ontvangen van videogegevens van een interne en/of externe camera, en een biometrische opnamemodule 212 voor het ontvangen van biometrische gegevens van een interne en/of externe biometrische inrichting. Het cliëntplatform kan ook een gebruikersinterfacemodule 202 bevatten , waarmee een gebruiker kan interageren met het platform, een videobewerkingsmodule 204 voor het bewerken van videogegevens, een bestandsverwerkingsmodule 206 voor het beheren (bijv. opslaan, koppelen, enz.) van gegevens ( bijv. videogegevens, biometrische gegevens, identificatiegegevens, starttijdgegevens, duurgegevens, bemonsteringsfrequentiegegevens, zelfrealisatiegegevens, tijdstempelgegevens, enz.), een database en synchronisatiemodule 214voor het repliceren van gegevens (bijv. het kopiëren van gegevens die zijn opgeslagen op het computerapparaat 200 naar het hostcomputerapparaat 240 en/of het kopiëren van gebruikersgegevens die zijn opgeslagen op het hostcomputerapparaat 240 naar het computerapparaat 200 ), een algoritmemodule 216 voor het verwerken van ontvangen gegevens (bijv. gegevens synchroniseren, gegevens zoeken/filteren, een rol met hoogtepunten maken, enz.), een deelmodule 220 voor het delen en/of opslaan van gegevens (bijv. en een centrale inlog- en ID-module 218 voor koppeling met sociale-mediawebsites van derden, zoals Facebook™.
 • [0074]Rekeninghoudend metAFB. 2Bkan het computerapparaat 200 , dat een smartphone, een tablet of elk ander computerapparaat kan zijn, worden geconfigureerd om het cliëntplatform te downloaden van het hostcomputerapparaat 240 . Zodra het cliëntplatform draait op het computerapparaat 200 , kan het platform worden gebruikt om een ​​nieuwe sessie te starten, videogegevens voor de sessie te ontvangen (dwz via de video-opnamemodule 210 ) en biometrische gegevens voor de sessie te ontvangen (dwz via de biometrische capture-module 212). Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in lokale opslag, in een lokale database en/of op een extern opslagapparaat (bijv. in de bedrijfscloud of een cloud van een derde partij, zoals Dropbox™, enz.). In een voorkeursuitvoeringsvorm worden de gegevens zo opgeslagen dat ze worden gekoppeld aan informatie die (i) de sessie identificeert en (ii) synchronisatie mogelijk maakt.
 • [0075]Zo zijn videogegevens bij voorkeur gekoppeld aan minimaal een starttijd (bijvoorbeeld een starttijd van de sessie) en een identifier. De identificator kan een enkel nummer zijn dat de sessie uniek identificeert, of een aantal nummers (bijvoorbeeld een aantal globaal (of universeel) unieke identificatoren (GUID’s/UUID’s), waarbij een eerste nummer de sessie uniek identificeert en een activiteit binnen de sessie, waardoor een sessie (bijv. een reis naar of een reisroute in een bestemming, zoals Berlijn) meerdere activiteiten kan omvatten (bijv. een fietstocht, een wandeling, enz.). alleen kan een identificatie van een activiteit (of sessie) een 128 zijnbit-ID met een grote kans op uniciteit, zoals 8bf25512-f17a-4e9e-b49a-7c3f59ec1e85). De identificator kan ook een sessienaam en/of een sessiebeschrijving bevatten. Andere informatie over de videogegevens (bijv. videolengte, videobron, etc.) (dwz “videometadata”) kan ook worden opgeslagen en gekoppeld aan de videogegevens. Biometrische gegevens zijn bij voorkeur gekoppeld aan minimaal de starttijd (bijvoorbeeld dezelfde starttijd gekoppeld aan de videodata), de identifier (bijvoorbeeld dezelfde identifier gekoppeld aan de videodata) en een sample rate, die de rate identificeert bij welke biometrische gegevens worden ontvangen en/of opgeslagen. Hartslaggegevens kunnen bijvoorbeeld worden ontvangen en opgeslagen met een snelheid van dertig monsters per minuut (30 spm), dwz eenmaal per twee seconden, of een ander vooraf bepaald tijdsintervalmonster.
 • [0076]In sommige gevallen kan de bemonsteringsfrequentie die door het platform wordt gebruikt, de bemonsteringsfrequentie van het biometrische apparaat zijn (dwz de snelheid waarmee gegevens door het biometrische apparaat worden geleverd). In andere gevallen kan de door het platform gebruikte bemonsteringsfrequentie onafhankelijk zijn van de snelheid waarmee gegevens worden ontvangen (bijvoorbeeld een vaste snelheid, een configureerbare snelheid, enz.). Als het biometrische apparaat bijvoorbeeld is geconfigureerd om biometrische gegevens te verstrekken met een snelheid van zestig monsters per minuut (60 spm), kan het platform de gegevens nog steeds opslaan met een snelheid van 30 spm. Met andere woorden, bij een bemonsteringsfrequentie van 30 spm heeft het platform na tien seconden vijf waarden opgeslagen, waarbij de eerste waarde de tweede waarde is die door het biometrische apparaat wordt verzonden, de tweede waarde de vierde waarde die door het biometrische apparaat wordt verzonden, en spoedig. Alternatief, als het biometrische apparaat is geconfigureerd om alleen biometrische gegevens te verstrekken wanneer de biometrische gegevens veranderen, kan het platform de gegevens nog steeds opslaan met een snelheid van 30 spm. In dit geval kan de eerste waarde die door het platform wordt opgeslagen de eerste waarde zijn die door het biometrische apparaat wordt verzonden, de tweede opgeslagen waarde kan de eerste waarde zijn die door het biometrische apparaat wordt verzonden als op het moment van opslag geen nieuwe waarde is verzonden door de biometrisch apparaat, de derde opgeslagen waarde kan de tweede waarde zijn die door het biometrische apparaat wordt verzonden als op het moment van opslag een nieuwe waarde wordt verzonden door het biometrische apparaat, enzovoort.
 • [0077]Zodra de video- en biometrische gegevens zijn opgeslagen en gekoppeld, kunnen algoritmen worden gebruikt om de gegevens samen weer te geven. Als biometrische gegevens bijvoorbeeld worden opgeslagen met een bemonsteringsfrequentie van 30 spm, die vast of configureerbaar kan zijn, zullen algoritmen (bijv. 216) kan worden gebruikt om een ​​eerste biometrische waarde weer te geven (bijv. onder de videogegevens, over de videogegevens heen, enz.) aan het begin van de videoclip, een tweede biometrische waarde twee seconden later (twee seconden in de videoclip) , een derde biometrische waarde twee seconden later (vier seconden in de videoclip), enz. In alternatieve uitvoeringsvormen van de onderhavige uitvinding kunnen niet-videogegevens (bijv. biometrische gegevens, zelfrealisatiegegevens, enz.) worden opgeslagen met een meerdere tijdstempels (bijv. individuele stempels of offsets voor elke opgeslagen waarde), die samen met de starttijd kunnen worden gebruikt om niet-videogegevens te synchroniseren met videogegevens.
 • [0078]Het dient duidelijk te zijn dat hoewel het cliëntplatform kan worden geconfigureerd om autonoom te functioneren (dwz onafhankelijk van het hostnetwerkapparaat 240 ), in één uitvoeringsvorm van de onderhavige uitvinding, bepaalde functies van het cliëntplatform worden uitgevoerd door het hostnetwerkapparaat 240 , en kan alleen worden uitgevoerd wanneer de computerinrichting 200 in communicatie is met de hostcomputerinrichting 240 . Een dergelijke uitvoeringsvorm is voordelig omdat het niet alleen bepaalde functies overdraagt ​​aan het hostcomputerapparaat 240 , maar het zorgt ervoor dat deze functies alleen kunnen worden uitgevoerd door het hostcomputerapparaat 240(bijv. een gebruiker verplichten zich te abonneren op een cloudservice om bepaalde functies uit te voeren). Functies die naar de cloud worden overgebracht, kunnen functies omvatten die nodig zijn om niet-videogegevens samen met videogegevens weer te geven (bijvoorbeeld het koppelen van informatie aan videogegevens, het koppelen van informatie aan niet-videogegevens, het synchroniseren van niet-videogegevens met videogegevens , etc.), of kan meer geavanceerde functies bevatten, zoals het genereren en/of delen van een ‘highlight reel’. In alternatieve uitvoeringsvormen is de computerinrichting 200 geconfigureerd om de voorgaande functies uit te voeren zolang aan bepaalde criteria is voldaan. Dit criterium kan inhouden dat het computerapparaat 200 in communicatie staat met het hostcomputerapparaat 240 , of het computerapparaat 200eerder in communicatie was met de hostcomputerinrichting 240 en de tijdsperiode sinds de laatste communicatie gelijk is aan of korter is dan een vooraf bepaalde hoeveelheid tijd. Technologie die bekend is bij de vakman (bijv. gebruik van een keyed hash-based authenticatiecode (HMAC), een opgeslagen tijd van de laatste communicatie (waardoor het computerapparaat kan bepalen of de delta minder is dan een vooraf bepaalde hoeveelheid tijd) , enz.) kan worden gebruikt om ervoor te zorgen dat aan deze criteria wordt voldaan voordat bepaalde functies kunnen worden uitgevoerd.
 • [0079]Blokschema’s van een voorbeeld van een computerapparaat en een voorbeeld van een biometrisch apparaat worden getoond inAFB. 5. In het bijzonder omvat het voorbeeld van een biometrische inrichting 500 een sensor voor het waarnemen van biometrische gegevens, een beeldscherm voor het communiceren met de gebruiker en het weergeven van diverse informatie (bijv. biometrische gegevens, instellingsgegevens, werkingsgegevens, zoals starten, stoppen en pauzeren, etc.), een geheugen voor het opslaan van de gedetecteerde biometrische gegevens, een zendontvanger voor communicatie met het rekenapparaat 600 als voorbeeld , en een processor voor het bedienen en/of aansturen van de zendontvanger, het geheugen, de sensor en het beeldscherm. Het voorbeeld van een computerapparaat 600 omvat een zendontvanger(1) voor het ontvangen van biometrische gegevens van het voorbeeld van een biometrische apparaat 500(bijv. met behulp van telemetrie, elke WiFi-standaard, DNLA, Apple AirPlay, Bluetooth, Near Field Communication (NFC), RFID, ZigBee, Z-Wave, Thread, Cellular, een bekabelde verbinding, infrarood of een andere methode voor gegevensoverdracht, datacasting of streaming, enz.), een geheugen voor het opslaan van de biometrische gegevens, een display voor interactie met de gebruiker en het weergeven van verschillende informatie (bijv. biometrische gegevens, instellingsgegevens, bedieningsgegevens, zoals start, stop en pauze, opmerkingen tijdens de sessie invoeren of gesproken notities toevoegen, enz.), een toetsenbord voor het ontvangen van gebruikersinvoergegevens, een zendontvanger(2) voor het leveren van de biometrische gegevens aan het hostcomputerapparaat via internet (bijv. standaard, DNLA, Apple AirPlay, Bluetooth, Near Field Communication (NFC), RFID, ZigBee, Z-Wave, Thread, Cellular, een bekabelde verbinding,infrarood of andere methode van datatransmissie, datacasting of streaming, enz.), en een processor voor het bedienen en/of aansturen van de zendontvanger(1), zendontvanger(2), toetsenbord, beeldscherm en geheugen.
 • [0080]Het toetsenbord in het computerapparaat 600 , of als alternatief het toetsenbord in het biometrische apparaat 500, kan worden gebruikt om zelfrealisatiegegevens in te voeren, of gegevens over hoe de gebruiker zich op een bepaald moment voelt. Als de gebruiker zich bijvoorbeeld moe voelt, kan de gebruiker op de “T”-knop op het toetsenbord drukken. Als de gebruiker zijn endorfines voelt opkomen, kan de gebruiker op de “E” -knop op het toetsenbord drukken. En als de gebruiker zijn tweede wind krijgt, kan de gebruiker op de “S” -knop op het toetsenbord drukken. Deze gegevens worden vervolgens opgeslagen en gekoppeld aan een bemonsteringsfrequentie (zoals biometrische gegevens) of tijdstempelgegevens, die een tijd of een afwijking kunnen zijn van de starttijd waarop elke knop werd ingedrukt. Hierdoor zouden de zelfrealisatiegegevens, op dezelfde manier als de biometrische gegevens, kunnen worden gesynchroniseerd met de videogegevens. Het zou het ook mogelijk maken om de zelfrealisatiegegevens, zoals de biometrische gegevens, te doorzoeken of te filteren (bijvoorbeeld om video te vinden die overeenkomt met een bepaalde gebeurtenis,
 • [0081]Het dient duidelijk te zijn dat de onderhavige uitvinding niet beperkt is tot de blokschema’s die inAFB. 5en een biometrisch apparaat en/of een computerapparaat dat minder of meer componenten omvat, valt binnen de geest en reikwijdte van de onderhavige uitvinding. Een biometrisch apparaat dat bijvoorbeeld geen beeldscherm bevat, of een camera en/of microfoon bevat, valt binnen de geest en reikwijdte van de onderhavige uitvinding, evenals andere apparaten of methoden voor gegevensinvoer die verder gaan dan een toetsenbord, zoals een aanraakscherm. , digitale pen, spraak-/geluidsherkenningsapparaat, gebaarherkenningsapparaat, zogenaamd “draagbaar” of elk ander herkenningsapparaat dat algemeen bekend is bij de vakman. Evenzo omvat een computerapparaat dat slechts één zendontvanger bevat, verder een camera (voor het vastleggen van video) en/of microfoon (voor het vastleggen van audio of voor het uitvoeren van ruimtelijke analyse door het opnemen of meten van geluid en hoe het zich verplaatst), of omvat het verder een sensor (zienAFB. 4) valt binnen de geest en reikwijdte van de onderhavige uitvinding. Het moet ook duidelijk zijn dat zelfrealisatiegegevens niet beperkt zijn tot hoe een gebruiker zich voelt, maar ook een gebeurtenis kunnen bevatten die de gebruiker of de applicatie wil herdenken. De gebruiker kan bijvoorbeeld de gebruiker willen opnemen (of een tijdstempel geven) als hij langs dieren in het wild of een bepaalde architectonische structuur fietst, of de toepassing wil misschien een patiënt opnemen (of een tijdstempel geven) door op de knop “Verpleegkundige vragen” te drukken, of enige andere waargenomen niet-biometrische activiteit van de gebruiker.
 • [0082]Terugverwijzend naarAFB. 1, zoals hierboven besproken in samenhang metAFB. 2Bkan de hostapplicatie (of cliëntplatform) werken op de computerinrichting 108 . In deze uitvoeringsvorm kan het computerapparaat 108 (bijvoorbeeld een smartphone) zijn geconfigureerd om biometrische gegevens te ontvangen van het biometrische apparaat 110 (hetzij in realtime, hetzij in een later stadium, met een tijdstempel die overeenkomt met het optreden van de biometrische gegevens), en om de biometrische gegevens te synchroniseren met de videogegevens en/of de audiogegevens die zijn opgenomen door de computerinrichting 108 (of een daarop werkende camera en/of microfoon). Het moet duidelijk zijn dat in deze uitvoeringsvorm van de onderhavige uitvinding, behalve dat de hosttoepassing lokaal wordt uitgevoerd (bijv. op het computerapparaat 108), werkt de hosttoepassing (of clientplatform) zoals eerder besproken.
 • [0083]Wederom met verwijzing naarAFB. 1in een andere uitvoeringsvorm van de onderhavige uitvinding omvat de computerinrichting 108 verder een sensor voor het waarnemen van biometrische gegevens. In deze uitvoeringsvorm van de onderhavige uitvinding werkt de hosttoepassing (of cliëntplatform) zoals eerder besproken (lokaal op het computerapparaat 108 ), en functioneert om ten minste de video-, audio- en/of biometrische gegevens te synchroniseren en de gesynchroniseerde gegevens die aan een gebruiker moeten worden afgespeeld of gepresenteerd (bijv. via een weergavegedeelte, via een weergaveapparaat dat rechtstreeks op het computerapparaat is aangesloten, via een gebruikerscomputerapparaat dat op het computerapparaat is aangesloten (bijv. rechtstreeks via het netwerk, enz.) , enz.).
 • [0084]Het dient duidelijk te zijn dat de onderhavige uitvinding, in welke uitvoeringsvorm dan ook, niet beperkt is tot de computerinrichtingen (aantal of type) die hierin worden getoondFIG. 1 en 2smartphones, enz.), ofwel geïntegreerd in of toegevoegd aan items zoals beddengoed, draagbare apparaten zoals kleding, schoeisel, helmen of hoeden, of oortelefoons, of atletische uitrusting zoals rackets, golfclubs of fietsen, waar andere soorten gegevens, waaronder fysieke prestatiestatistieken zoals racket- of clubhoofdsnelheid, of pedaalrotatie/seconde, of schoeiselregistratie zoals impactzones, gang of schuifkracht, kunnen ook synchroon met biometrie worden gemeten en worden gesynchroniseerd met video. Andere gegevens kunnen ook synchroon met videogegevens worden gemeten, waaronder biometrische gegevens op dieren (bijv. versnelling of spil of bokken van een stier tijdens een stierenrace, de versnelling van een paard afgestemd op de hartslag in een paardenrace, enz.) en fysieke prestaties metriek van levenloze objecten, zoals een omwenteling/minuut (bijv. in een voertuig, zoals een auto, een motorfiets, etc.), mijl/uur (of iets dergelijks) (bijv. in een voertuig, zoals een auto, een motorfiets, etc., een fiets, etc.), of G-krachten (bijv. ervaren door de gebruiker, een dier, een levenloos object, enz.). Al deze gegevens (gezamenlijk “niet-videogegevens”, die metagegevens kunnen bevatten, of gegevens over niet-videogegevens) kunnen worden gesynchroniseerd met videogegevens met behulp van een bemonsteringsfrequentie en/of ten minste één tijdstempel, zoals hierboven besproken.
 • [0085]Het moet verder duidelijk zijn dat de onderhavige uitvinding niet hoeft te werken in samenhang met een netwerk, zoals het internet. Bijvoorbeeld zoals weergegeven inAFB. 2Akan het biometrische apparaat 110 , dat bijvoorbeeld een draadloze activiteitsband kan zijn voor het meten van de hartslag, en het computerapparaat 108 , dat bijvoorbeeld een digitale videorecorder kan zijn, rechtstreeks op het hostcomputerapparaat worden aangesloten 106het draaien van de host-applicatie (niet getoond), waarbij de host-applicatie functioneert zoals eerder besproken. In deze uitvoeringsvorm kunnen de video-, audio- en/of biometrische gegevens aan de hosttoepassing worden geleverd ofwel (i) in realtime, of (ii) op ​​een later tijdstip, aangezien de gegevens worden gesynchroniseerd met een bemonsteringsfrequentie en/of tijdstempel. Hierdoor kan bijvoorbeeld op zijn minst een video van een atleet of een sportman of -vrouw (bijvoorbeeld een voetballer, een voetbalspeler, een autocoureur, enz.) in actie worden getoond (bijvoorbeeld voetballen, voetballen , motorraces, enz.) samen met biometrische gegevens van de atleet in actie (zie bv.AFB. 7). Dit zou een gebruiker alleen bij wijze van voorbeeld in staat stellen om de hartslag van een voetballer 730 te bekijken terwijl de voetballer een bal dribbelt, de bal trapt, de bal kopt, enz. Dit kan worden bereikt met behulp van een tijdstempel 720 (bijv. tijd, enz.), of een andere sequentiëringsmethode die metagegevens gebruikt (bijv. samplefrequentie, enz.), om de videogegevens 710 te synchroniseren met de biometrische gegevens 730 , waardoor de gebruiker de voetballer op een bepaald tijdstip kan bekijken 740 (bijv. 76 seconden) en biometrische gegevens van de sporter op dat moment 340 (bijv. 76 seconden). Soortgelijke technologie kan worden gebruikt om biometrische gegevens weer te geven over andere atleten, kaartspelers, acteurs, online gamers, enz.
 • [0086]indien gewenst en waar mogelijk binnen de beperkingen van het video-opnameveld van de gebruikte camera, ook om het zicht van de videocamera te concentreren op een beperkte groep of op een specifiek individu. In een alternatieve uitvoeringsvorm van de onderhavige uitvinding wordt selectie van biometrische gegevens automatisch bewerkstelligd, bijvoorbeeld op basis van de locatie van het individu in het videoframe (bijv. midden van het frame), bewegingssnelheid (bijv. sneller bewegen dan andere individuen) , of nabijheid van een sensor (bijv. gedragen door het individu, ingebed in de bal die door het individu wordt gedragen, enz.), die eerder kan worden geactiveerd of geactiveerd door een radiofrequentiesignaal op afstand. Activering van de sensor kan ertoe leiden dat biometrische gegevens van het individu worden verzonden naar een ontvanger,
 • [0087]In de context van het volgen van fitness of sport, dient men zich ervan bewust te zijn dat het vastleggen van de activiteit van een individu op video niet afhankelijk is van de aanwezigheid van een derde partij om dit te doen, maar er kunnen verschillende methodes voor zelfvideo-opname worden overwogen, zoals een video-opnameapparaat gemonteerd op de pols van de proefpersoon of een lichaamsharnas, of op een selfie-hulpstuk of een cardanische ophanging, of vastgemaakt aan een object (bijv. sportuitrusting zoals fietssturen, objecten gevonden in sportomgevingen zoals een basketbal- of tennisnet, een voetbaldoelpaal, een plafond, enz., een op een drone gedragen camera die het individu volgt, een statief, enz.). Verder moet worden opgemerkt dat dergelijke video-opnameapparaten meer dan één cameralens kunnen bevatten, zodat niet alleen de activiteit van het individu kan worden gefilmd, maar tegelijkertijd ook een andere weergave, zoals waar het individu naar kijkt of voor zich ziet (dwz de omgeving van de gebruiker). Het video-opnameapparaat kan ook worden uitgerust met een bolle spiegellens, of een bolle spiegel als een bevestiging aan de voorkant van de lens, of een volledig360 graden camera, of meerdere aan elkaar gekoppelde 360 ​​camera’s, zodat met of zonder het gebruik van gespecialiseerde software die in de techniek bekend is, een 360 graden rondom- of surroundweergave kan worden gegenereerd, of een 360 globaal beeld in alle assen kan worden gegenereerd gegenereerd.
 • [0088]In de context van augmented of virtual reality, waarbij het individu een goed uitgeruste augmented reality (“AR”) of virtual reality (“VR”) bril, bril, headset draagt ​​of is uitgerust met een ander type beeldscherm dat AR kan weergeven, VR, of andere gesynthetiseerde of echte 3D-beelden, de biometrische gegevens zoals hartslag van de sensor, samen met andere gegevens zoals bijvoorbeeld hardloopsessie of snelheid, van een geschikt uitgeruste sensor, zoals een versnellingsmeter die in staat is om het meten van beweging en snelheid, kan door het individu worden bekeken, bovenop hun kijkveld. Bovendien kan een avatar van het individu in beweging voor het gezichtsveld van het individu worden geplaatst, zodat ze hun trainingsprestaties kunnen volgen of verbeteren, of anderszins de ervaring van de activiteit verbeteren door zichzelf of hun eigen avatar samen (bijv. gesynchroniseerd) met hun prestaties te bekijken (bijv. biometrische gegevens, enz.). Optioneel kunnen ook de biometrische gegevens van hun avatar of de concurrerende avatar gelijktijdig in het kijkveld worden weergegeven. Bovendien (of als alternatief) kan ten minste één extra trainings- of wedstrijdavatar over de weergave van het individu heen worden geplaatst, die de concurrerende avatar(s) in relatie tot het individu kan tonen (bijv. ze naast de gebruiker worden geplaatst, ze achter de persoon laten zien (bijvoorbeeld in een achteruitkijkspiegelgedeelte van het scherm, enz.), en/of ze laten zien in relatie tot de persoon (bijvoorbeeld als blips op een radarschermgedeelte van het display, enz.), enz.
 • [0089]Bovendien moeten alle multimediabronnen waaraan de gebruiker wordt blootgesteld terwijl hij bezig is met de activiteit die wordt gevolgd en opgenomen, op dezelfde manier kunnen worden opgenomen met het tijdstempel, voor analyse en/of correlatie van de biometrische respons van het individu. Een voorbeeld van een toepassing hiervan zou kunnen zijn in de selectie van specifieke muziektracks voor wanneer iemand een trainingsactiviteit uitvoert, waarbij de correlatie van de eerdere reactie van het individu, bijvoorbeeld gebaseerd op hartslag (en hoe goed ze bepaalde prestatieniveaus of doelstellingen) tot muziektype (bijv. de specifieke muziektrack(s), een track(s) vergelijkbaar met de specifieke track(s), een track(s) aanbevolen of geselecteerd door anderen die naar de specifieke track(s), enz.) wordt gebruikt om een ​​gepersonaliseerd algoritme te ontwikkelen, om de geautomatiseerde muziekselectie te optimaliseren om ofwel de fysieke inspanning te verbeteren, ofwel het herstel tijdens en na inspanning te maximaliseren. Het individu zou verder kunnen specificeren dat hij wenste dat het specifieke nummer of muziektype, op basis van het gepersonaliseerde selectie-algoritme, zou worden afgespeeld op basis van zijn geografische locatie; een voorbeeld hiervan is iemand die vaak of regelmatig een bepaald circuit gebruikt voor training of recreatieve doeleinden. Als alternatief zouden tracks of soorten muziek kunnen worden geselecteerd door opname of correlatie van biometrische respons uit het verleden in combinatie met zelfrealisatie-invoer wanneer naar bepaalde tracks werd geluisterd. Het individu zou verder kunnen specificeren dat hij wenste dat het specifieke nummer of muziektype, op basis van het gepersonaliseerde selectie-algoritme, zou worden afgespeeld op basis van zijn geografische locatie; een voorbeeld hiervan is iemand die vaak of regelmatig een bepaald circuit gebruikt voor training of recreatieve doeleinden. Als alternatief zouden tracks of soorten muziek kunnen worden geselecteerd door opname of correlatie van biometrische respons uit het verleden in combinatie met zelfrealisatie-invoer wanneer naar bepaalde tracks werd geluisterd. Het individu zou verder kunnen specificeren dat hij wenste dat het specifieke nummer of muziektype, op basis van het gepersonaliseerde selectie-algoritme, zou worden afgespeeld op basis van zijn geografische locatie; een voorbeeld hiervan is iemand die vaak of regelmatig een bepaald circuit gebruikt voor training of recreatieve doeleinden. Als alternatief zouden tracks of soorten muziek kunnen worden geselecteerd door opname of correlatie van biometrische respons uit het verleden in combinatie met zelfrealisatie-invoer wanneer naar bepaalde tracks werd geluisterd.
 • [0090]Het moet duidelijk zijn dat biometrische gegevens niet hoeven te worden gekoppeld aan fysieke beweging of sportactiviteit, maar in plaats daarvan kunnen worden gecombineerd met video van een persoon op een vaste locatie (bijvoorbeeld waar de persoon op afstand wordt gecontroleerd of opgenomen voor latere beoordeling). , bijvoorbeeld zoals getoond inAFB. 3, om gezondheidsredenen of een medische aandoening, zoals thuis of in het ziekenhuis, of een bejaarde in een woonzorgomgeving, of een slapende baby die door ouders wordt bewaakt terwijl hij zich in een andere kamer of locatie bevindt.
 • [0091]enz.). Hierdoor zou een derde partij (bijv. een dienstverlener, een adverteerder, een aanbieder van advertenties, een filmproductiebedrijf/promotor, een poster van een datingprofiel, een datingsite, enz.) voor analyse van hun reactie, de biometrische gegevens die zijn gekoppeld aan het bekijken van bepaalde gegevens door de kijker, waarbij ofwel de kijker of zijn profiel optioneel kan worden geïdentificeerd door het systeem van de derde partij, of waarbij alleen de identiteit van het interactieve apparaat van de kijker bekend is, of kan worden verkregen van de het gps-apparaat van de biometrische verzendende partij of een ander apparaat met locatiebepaling.
 • [0092]Een adverteerder of een advertentieaanbieder kan bijvoorbeeld zien hoe mensen reageren op een advertentie, of een filmproductiebedrijf/promotor kan evalueren hoe mensen reageren op een filmtrailer, of een poster van een datingprofiel of de datingsite zelf, kon zien hoe mensen reageren op het datingprofiel. Als alternatief kunnen kijkers van online spelers van een online gaming- of eSports-uitzendservice zoals twitch.tv, of van een op televisie uitgezonden of gestreamd online pokerspel, de biometrische gegevens van de actieve deelnemers tegelijkertijd met de primaire videobron bekijken, evenals de biometrische gegevens van de deelnemers. zichtbare reacties of prestaties. Net als bij video/audio kan dit ofwel in real-time worden gesynchroniseerd, of later worden gesynchroniseerd met behulp van de ingebedde tijdstempel of iets dergelijks (bijv. samplefrequentie, enz.). Aanvullend,
 • [0093]Zoals eerder besproken, kan de gastheertoepassing worden geconfigureerd om een ​​aantal functies uit te voeren. De gastheertoepassing kan bijvoorbeeld zijn geconfigureerd om video- en/of audiogegevens te synchroniseren met biometrische gegevens. Dit zou bijvoorbeeld een persoon die naar een sportevenement kijkt (bijv. op een tv, computerscherm, enz.) in staat stellen om te zien hoe de biometrische gegevens van elke speler veranderen tijdens het spelen van het sportevenement, of ook om die biometrische gegevensveranderingen in kaart te brengen andere spelers of andere vergelijkingsmodellen. Evenzo kan een arts, verpleegkundige of medische technicus iemands slaapgewoonten vastleggen en de opname bekijken, doorzoeken of later bekijken (bijvoorbeeld op een tv, computerscherm, enz.)
 • [0094]terwijl de biometrische gegevens van de persoon worden gecontroleerd. Het systeem kan ook machinaal leren gebruiken om een ​​profiel voor elke patiënt op te bouwen, bepaalde kenmerken van de patiënt te identificeren (bijvoorbeeld hun hartslagritme, hun ademhalingspatroon, enz.) en een arts, een verpleegkundige of medisch technicus te waarschuwen of een alarm als de gemeten kenmerken abnormaal of onregelmatig lijken.
 • [0095]De hosttoepassing kan ook worden geconfigureerd om biometrische gegevens te verstrekken aan een gebruiker op afstand via een netwerk, zoals internet. Een biometrisch apparaat (bijvoorbeeld een smartphone met een bloedalcoholsensor) kan bijvoorbeeld worden gebruikt om iemands alcoholpromillage te meten (bijvoorbeeld terwijl de persoon via de smartphone met de gebruiker op afstand praat) en om geef het alcoholpromillage van de persoon door aan de gebruiker op afstand. Door de sensor bij of in de microfoon te plaatsen, kan een ouder met zo’n systeem vaststellen of zijn kind alcohol heeft gedronken door deel te nemen aan een telefoon- of videogesprek met het kind. Verschillende in de techniek bekende sensoren zouden kunnen worden gebruikt om verschillende chemicaliën in de adem van de persoon waar te nemen, of om de ademhalingspatronen van mensen te detecteren door middel van analyse van geluid en snelheidsvariaties,
 • [0096]Het systeem zou ook kunnen worden aangepast met een zogenaamd “lab on a chip” (LOC) geïntegreerd in het apparaat zelf, of met een geschikte bijlage daaraan toegevoegd, voor het op afstand testen van bijvoorbeeld bloedmonsters waarbij de smartphone wordt gebruikt voor het verzamelen en verzenden van het monster naar een testlaboratorium voor analyse, of wordt gebruikt om het verzamelen en analyseren van monsters in het apparaat zelf uit te voeren. In beide gevallen wordt het systeem zodanig aangepast dat de identiteit van de proefpersoon en zijn bloedmonster kruislings worden geverifieerd met het oog op de integriteit van het monster en de analyse, evenals de zekerheid van de identiteit van de patiënt, door gelijktijdige opname van de video met tijdstempel en tijd- en /of locatie (of GPS) afstempeling van het monster op het punt van verzameling en/of indiening van het monster.
 • [0097]Dit, of het verzamelen van andere biometrische gegevens zoals hartslag of bloeddruk, kan ook worden toegepast in situaties waarin het om veiligheidsredenen van cruciaal belang is om via regelmatige videobewaking op afstand in realtime te controleren of bijvoorbeeld een piloot van een vliegtuig , een vrachtwagen- of treinbestuurder, in goede conditie zijn om de controle over hun voertuig of vaartuig te hebben of bijvoorbeeld een plotselinge arbeidsongeschiktheid of een hartaanval ervaren enz. Omdat de gecontroleerde persoon wordt gefilmd terwijl hij tijdgestempelde, geo-gestempelde en/of gesamplede biometrische gegevens, is er minder mogelijkheid voor de gecontroleerde persoon of een derde partij om het systeem te “bedriegen”, “spoofen” of het systeem te omzeilen. In een patiënt/arts-consultatie op afstand kan het systeem worden gebruikt voor beveiligde videoconsulten waarbij ook, vanuit het oogpunt van regelgeving of ziekteverzekering, de raadpleging en het optreden ervan wordt gevalideerd door de tijd- en/of geostempelvalidatie. Indien een hoger niveau van authenticatie vereist is, kan het systeem verder worden aangepast om gezichtsherkenning of biometrische algoritmen te gebruiken, om ervoor te zorgen dat de juiste persoon wordt gevolgd, of kan gezichtsuitdrukkingsanalyse worden gebruikt voor de beoordeling van gedragspatronen.
 • [0098]De onderhavige uitvinding kan ook worden gebruikt om problemen met de huidige COVID-19 (coronavirus) pandemie weg te nemen. Een van de meest directe gevolgen van de pandemie voor medisch personeel en gezondheidsdiensten is de toegenomen last van het uitvoeren van diagnostische controles bij patiënten. In één uitvoeringsvorm zou de onderhavige uitvinding kunnen worden gebruikt om telegeneeskundediensten aan te bieden, waardoor diagnostische controles (bijv. gezondheids- en welzijnstesten, coronavirustesten, enz.) op een veilige, betrouwbare en handige manier kunnen worden uitgevoerd, en om dit meer te doen. efficiënt en met een verminderd risico op blootstelling aan infecties, zowel voor patiënten als medisch personeel. Dit kan op schaalbare basis worden bereikt door de patiënten een systeem te bieden dat gebruikmaakt van een mobiel computerapparaat (bijv. smartphone, tablet, enz.). ) om hun vitale functies veilig vast te leggen en ze vervolgens door te geven aan de relevante medische diensten. Zo’n systeem zou gemakkelijk toegankelijk zijn voor de patiënten die hun vitale functies melden, evenals voor het medisch personeel dat die patiënten bewaakt.
 • [0099]Zoals hierboven besproken, kan het systeem zowel voor als na ziekenhuisopname of behandeling worden gebruikt. In een pre-hospitalisatiecontext, waar personen symptomen ervaren, of al in contact zijn geweest met medische diensten en nog niet (of moesten worden) opgenomen in het ziekenhuis, maar desondanks regelmatige observatie nodig hebben voor elke verandering in hun toestand, zou dit zorgen voor consistente en tijdige monitoring van de vitale functies van de patiënt. Zodra de vitale functies zijn geregistreerd, kunnen de gegevens automatisch worden geüpload naar de medische diensten. Als de patiënt na ziekenhuisopname goed genoeg wordt geacht om thuis door te gaan met herstel en herstel, kan dit een eerder ontslag uit het ziekenhuis mogelijk maken (ziekenhuisbedden vrijmaken), terwijl de patiënt nog steeds ‘ s toestand gecontroleerd zonder te hoeven vertrouwen op medisch personeel dat fysiek hun vitale functies verzamelt. In beide gevallen kunnen de vitale functies naar de cloud worden geüpload, zodat de medische diensten een gedigitaliseerd overzicht hebben van de evolutie van die gegevens, en ze kunnen integreren in het patiëntendossier of het elektronische gezondheidsdossier (EPD). .
 • [0100]Deze evolutie van gegevens (bijv. het verzamelen van vitale functies van een enkele patiënt over een periode van dagen, weken, maanden, enz.) kan worden gebruikt om te bepalen of een behandelde patiënt (bijv. gediagnosticeerd met COVID-19) beter of slechter wordt , of een maatstaf bieden voor de patiënt, of hun vitale functies, voordat de diagnose van een ziekte wordt gesteld. Om bijvoorbeeld de pulsoximetergegevens te evalueren, kan het nodig zijn om eerdere pulsoximetergegevens te bekijken (dwz wanneer ze gezond waren, of in ieder geval niet leden aan de betreffende ziekte). Dus hoewel pulsoximetergegevens (op zichzelf) kunnen worden geëvalueerd om te helpen bepalen of een patiënt aan een ziekte lijdt, kan het nuttig zijn om de huidige pulsoximetergegevens te analyseren in combinatie met eerdere pulsoximetergegevens (bijv. van maanden geleden), of een differentieel daarvan (bijv. een verschil tussen de eerdere meting en de huidige meting), of een combinatie daarvan, om te helpen bepalen of de patiënt aan een ziekte lijdt. De evolutie van gegevens kan ook in totaal worden gebruikt om trends te bepalen met betrekking tot bepaalde ziekten, aandoeningen, algemene gezondheid of welzijn.
 • [0101]Zo’n systeem wordt getoond inAFB. 30, die identiek is (structureel en functioneel) aan het getoonde systeem inAFB. 1. InAFB. 30de communicatie-inrichting 108 staat echter verder (of als alternatief) in verbinding met een pulsoximeter 3002 , die geconfigureerd kan zijn om over de vinger van een patiënt 3000 te worden gedragen . (Merk op dat deze, afhankelijk van het gebruikte type oximeter, op de oorlel van een patiënt of een andere extremiteit kan worden geplaatst, of om de pols kan worden gedragen, zoals in een fitnessband of smartwatch). Net als bij het biometrische apparaat 110 getoond inAFB. 1kan de pulsoximeter 3002 communiceren met de communicatie-inrichting 108 via een bekabeld en/of draadloos (bijv. Bluetooth, NFC, enz.) communicatiekanaal 3004 . Dit kanaal kan worden gebruikt om pulsoximetergegevens te leveren aan de communicatie-inrichting 108 gedurende een bepaalde tijdsperiode (typisch bepaald via de communicatie-inrichting 108 of een daarop werkende applicatie). Dit omvat mogelijk, maar is niet beperkt tot, hartslag (bpmPR) en bloedzuurstofverzadigingsniveau (of percentage) (SpO 2 ).
 • [0102]Het moet duidelijk zijn dat andere vitale functies kunnen worden verkregen (bijv. automatisch (bijv. via ten minste één sensor) of handmatig (bijv. door de gebruiker te verplichten de informatie in te voeren), inclusief maar niet beperkt tot ademhalingsfrequentie (bijv. aantal ademhalingen per minuut), lichaamstemperatuur en bloeddruk (bijv. systolische druk, diastolische druk), en gebruikt in combinatie met (of om te berekenen) andere waarden, zoals perfusie-index (PI%), perfusie-index Trendgolfvorm, leeftijd gewicht, geslacht, enz., om de gezondheid, het welzijn en/of het welzijn van de patiënt te bepalen (bv. of de patiënt lijdt aan een bacteriële en/of virale infectie, enz.). handmatig (bijv. door een arts, technicus, enz.) of automatisch (bijv. met behulp van software, kunstmatige intelligentie, enz.) gemaakt, en (i) geïsoleerd,(ii) door gemeten gegevens te vergelijken met ten minste één bekende waarde (bijv. waarden die indicatief zijn voor COVID-19, enz.), of (iii) door gemeten gegevens te vergelijken met eerdere patiëntgegevens om een ​​verschil te bepalen en het verschil te vergelijken met ten minste één bekende waarde (bijv. waarden die indicatief zijn voor COVID-19, enz.).
 • [0103]Afhankelijk van de specifieke vereisten van de medische dienst (ziekenhuis, arts enz.) kunnen de binnenkomende gegevens worden gebruikt om de medische staf te waarschuwen voor elke verandering in vitale functies (of bepaling) die actie vereist. Onder voorbehoud van de geldende privacyregels voor patiënten, kunnen de gegevens worden bewaard op een vertrouwde server van een derde partij, zoals die wordt beheerd door de systeemprovider, of rechtstreeks naar het portaal van de medische diensten worden gestuurd zonder via een andere server te gaan.
 • [0104]De opname van de vitale functies wordt bij voorkeur gedaan via de communicatie-inrichting 108 (bijv. smartphone, enz.), of een daarop werkende applicatie, gebruikmakend van een eenvoudige gebruikersinterface. Zodra de applicatie is gedownload en geïnstalleerd op het communicatieapparaat 108, kan de toepassing een installatieproces voor de eerste keer starten door te controleren of er een internetverbinding via Wi-Fi en/of het draadloze mobiele netwerk tot stand is gebracht. De inloggegevens van de patiënt kunnen vervolgens worden geverifieerd en hun unieke ID kan worden bevestigd (merk op dat het systeem en de applicatie GDPR- en HIPPA-compatibel moeten zijn, en dat er een taalkeuze moet zijn, bijvoorbeeld Engels, Spaans, Duits, enz.). Er kan een optie zijn voor de patiënt om een ​​symptomenlijst/checker te bekijken en andere observaties in te voeren die van belang kunnen zijn voor medisch of toezichthoudend personeel, evenals zelfrealisatiemetingen van hun waargenomen gezondheidstoestand of fysieke conditie. Ook in het geval van monitoring voor andere aandoeningen zoals slaapstoornissen zoals slaapapneu, die kunnen worden gescreend met behulp van oximetriegegevens,
 • [0105]In een voorkeursuitvoeringsvorm zou de patiënt dan de pulsoximeter 3002 inschakelen en een draadloze (bijvoorbeeld Bluetooth) verbinding tot stand brengen met de communicatie-inrichting 108 . Dit wordt geverifieerd door de applicatie en bevestigt voor de patiënt dat het systeem correct is geconfigureerd en werkt. De patiënt kan worden geïnformeerd dat voor toekomstig gebruik zowel Bluetooth als datanetwerkconnectiviteit op de telefoon moet zijn ingeschakeld bij gebruik van het rapportagesysteem voor vitale functies.
 • [0106]De patiënt zou dan een gegevenssessie over vitale functies beginnen, die het volgende kan omvatten: (1) het opnemen van hun temperatuur en het handmatig invoeren in de applicatie; (2) het meten van hun ademhalingsfrequentie (RR) met behulp van de timerviewer binnen de applicatie gedurende een vooraf bepaalde tijdsperiode (in stappen van 30 seconden naar boven) (let op, de applicatie kan automatisch het aantal ademhalingen per minuut berekenen op basis van de ingevoerde informatie); (3) de pulsoximeter bevestigen (bijv. plaatsen op hun wijsvinger); vitale functies (bijv. SpO 2, bpmPR, PI %, Perfusion Index Trend Waveform, enz.) worden geregistreerd; (5) bevestiging aan de patiënt dat de informatie volledig is en klaar is om te worden verzonden; (6) de patiënt toestaan ​​de gegevens naar de cloud te verzenden (bijv. host); (7) bevestigen dat de gegevens met succes zijn geüpload en/of ontvangen; (8) het instellen van een herinnering in de applicatie voor de volgende keer dat de vitale functies moeten worden geregistreerd en verzonden; en (9) het optioneel mogelijk maken van een retourlus-berichtensysteem van het medisch controlepersoneel terug naar de patiënt via de mobiele-telefoontoepassing, afhankelijk van wettelijke bepalingen.
 • [0107]Aan de kant van de monitoring, waar de gegevens zichtbaar zijn, kan een waarschuwingssysteem worden ingeschakeld, maar dit is afhankelijk van zowel de voorkeuren van de medische staf als ook van het specifieke regelgevingskader met betrekking tot waar de gegevens worden opgeslagen en wat er met de gegevens gebeurt daarna. Waarschuwingen kunnen worden gegeven aan medisch personeel en/of de patiënt en kunnen gebaseerd zijn op de gegevens zelf, een verandering in de gegevens of een bepaling op basis van de gegevens, waarbij de bepaling handmatig of automatisch wordt gemaakt, zoals hierboven besproken.
 • [0108]Het dient duidelijk te zijn dat de onderhavige uitvinding niet beperkt is tot de voorgaande werkwijze en aanvullende, minder of andere stappen kan omvatten. Zo kunnen bepaalde gegevens (bv. temperatuur, enz.) manueel en/of automatisch worden verkregen (bv. via een temperatuursensor, bloeddruksensor, ademhalingsfrequentiesensor, enz., waarbij de apparaten die worden gebruikt voor het verkrijgen van de biometrische gegevens, zoals een thermometer voor het meten van de lichaamstemperatuur, op dezelfde manier zijn verbonden via Bluetooth of een ander verbindingsprotocol, of fysiek, met de smartphone of een ander dergelijk opslag- en netwerkapparaat.).
 • [0109]Bij wijze van ander voorbeeld kunnen andere biometrische gegevens worden gemeten en/of ingevoerd (of verkregen) om te bepalen of een bepaalde medische aandoening (bijv. COVID-19, etc.) aanwezig is, waaronder bijvoorbeeld CO2- niveaus , glucose, omgevingsomstandigheden (temperatuur, vochtigheid, lichtniveaus, hoogte en luchtdruk), hartslagvariatie (HRV), ECG-gegevens, transpiratieniveaus, ketonen, bloedgehalte, speekselgehalte, hoorbare niveaus, hersengolven (bijv. EEG) en/of activiteit of andere neurologische metingen, fysieke kenmerken (bijv. gewicht, etc.) of reacties (bijv. gezichtsveranderingen, iris (of pupil) veranderingen, stem (of toon) veranderingen, etc.), of enige combinatie of resulterende daarvan.
 • [0110]Zoals hierboven besproken, kan software of kunstmatige intelligentie (Al) worden gebruikt om op basis van de ontvangen informatie een medische diagnose te stellen. Dit kan normalisatie of aanpassing van de over een bepaalde periode ontvangen gegevens (en/of externe gegevens) vereisen om vervolgens te worden vergeleken met bekende waarden om te bepalen of, of de waarschijnlijkheid dat het individu lijdt aan een bepaalde medische aandoening (bijv. COVID-19, enz.). De aan het individu verstrekte resultaten kunnen een indicatie zijn (bijv. positief, negatief) of de waarschijnlijkheid (bijv. 1-10, laag, gemiddeld, hoog) van de medische aandoening. De resultaten kunnen dan worden verstrekt aan het individu en/of aan een derde partij (bijvoorbeeld aan een ziekenhuis, bevestiging van een medische aandoening en/of de waarschijnlijkheid daarvan, enz.).
 • [0111]Hoewel verschillende biometrische gegevens kunnen worden gebruikt om te bepalen of een patiënt aan COVID-19 lijdt (bijv. de aanwezigheid van koorts, enz.), gedetecteerd door analyse van het zuurstofverzadigingspercentage (of niveau) van de patiënt of in combinatie met de ademhalingsfrequentie. De aflezingen van een pulsoximeter zijn echter alleen nauwkeurig als de patiënt relatief stil is terwijl de gegevens worden verkregen. Het kan dus nodig zijn voor de onderhavige uitvinding om te bepalen of de patiënt stil is (of voldoende stil) terwijl pulsoximetergegevens worden verkregen. Dit is verder nodig als de meting van de ademhalingsfrequentie wordt verkregen door hiervoor algoritmisch een waarde af te leiden uit, in dit geval, de onderliggende oximetriewaarden. In een uitvoeringsvorm wordt dit bereikt door gebruik te maken van de versnellingsmeter binnen het communicatieapparaat (zieAFB. 31). Een versnellingsmeter is een elektromechanisch apparaat dat wordt gebruikt om versnellingskrachten te meten, die statisch (constant, zoals zwaartekracht) of dynamisch (beweging of trillingen) kunnen zijn. Versnelling is de meting van de verandering in snelheid, of snelheid gedeeld door tijd. Typische versnellingsmeters zijn opgebouwd uit meerdere assen, twee om de meeste tweedimensionale bewegingen te bepalen met de optie van een derde voor 3D-positionering. De meeste smartphones maken doorgaans gebruik van modellen met drie assen. De gevoeligheid van deze apparaten is vrij hoog, omdat ze bedoeld zijn om zelfs zeer minieme versnellingsverschuivingen te meten. Hoe gevoeliger de versnellingsmeter, hoe gemakkelijker hij de versnelling kan meten.
 • [0112]Door gebruik te maken van de versnellingsmeter in het communicatieapparaat 108(bijv. smartphone) kan de applicatie ervoor zorgen dat de patiënt niet beweegt (of voldoende onbeweeglijk is) terwijl pulsoximetergegevens (of andere vitale functies) worden gemeten. Over het algemeen geldt: hoe minder beweging, hoe groter de zekerheid over de nauwkeurigheid van de meting (hoewel er andere factoren bekend zijn die ook van invloed kunnen zijn op het vermogen om nauwkeurige gegevens van de oximeter te verkrijgen, zoals bijvoorbeeld nagellak op een vingernagel die voorkomt dat het licht passeren naar de opnamesensor op een oximeter die aan een vinger wordt gedragen, enz. In dergelijke gevallen zal het medisch personeel of een handleiding die bij het apparaat wordt geleverd, of een veelgestelde vraag die zichtbaar is in het helpbestand van de toepassing, enz. de patiënt informeren over de manier om ervoor te zorgen dat het apparaat correcte metingen kan verkrijgen). Dus,
 • [0113]Als de patiënt het communicatieapparaat 108 vasthoudt , zoals getoond inAFB. 32, dan kan de versnellingsmeter (of iets dergelijks (bijv. gyroscoop, enz.)) worden gebruikt om beweging (of het gebrek daaraan) bij de patiënt te meten. Met andere woorden, als de patiënt beweegt, zal de telefoon hoogstwaarschijnlijk ook bewegen. Dit zou ook het geval zijn als de gebruiker op een bed zou liggen, met het communicatieapparaat 108 naast zich (zieAFB. 33); als de patiënt tijdens het verzamelen van de biometrische gegevens beweegt, registreert de smartphone dit via de beweging in het bedmatras.
 • [0114]Als het communicatieapparaat zich echter op een vast oppervlak bevindt (bijvoorbeeld een tafel), kunnen andere technieken worden gebruikt om ervoor te zorgen dat de patiënt relatief stil blijft. Bijvoorbeeld zoals weergegeven inAFB. 34, kan de gebruiker worden gevraagd om zijn hand op het touchscreen van het apparaat te plaatsen. Het touchscreen (of resistieve of capacitieve eigenschappen daarvan) zou er dan voor kunnen zorgen dat de patiënt niet beweegt (of voldoende stil blijft zodat er geen of minimale beweging wordt geregistreerd). Dit kan worden bereikt door de beweging van de pulsoxymeter 3002 tijdens gebruik te bewaken. Als alternatief kan het apparaat beweging meten op een locatie naast de pulsoximeter 3010 A (aangezien de pulsoximeter zelf, die van plastic of metaal kan zijn gemaakt, mogelijk niet wordt geregistreerd als een “aanraking”), van individuele vingers ( 3010 B , 3010 C, 3010 D), en/of de handpalm 3010 E.
 • [0115]Het moet duidelijk zijn dat terwijl een vingerpulsoximeter wordt geïllustreerd inFIG. 30 en 32-34is de onderhavige uitvinding niet zo beperkt, en andere pulsoximeters (bijv. opgenomen in de smartphone, polshorloge, etc.) vallen binnen de geest en reikwijdte van de onderhavige uitvinding. Het moet ook duidelijk zijn dat het voorgaande slechts voorbeelden zijn en dat andere werkwijzen voor het bepalen van beweging binnen de geest en reikwijdte van de onderhavige uitvinding vallen. Het communicatieapparaat kan bijvoorbeeld ook (of als alternatief) zijn GPS-functie (of locatie) gebruiken (bijv. triangulatie, enz.) om beweging te detecteren, zijn camera en gezichtsherkenning gebruiken om ervoor te zorgen dat de patiënt niet beweegt, of gewoon vergelijken pulsoximetergegevens gedurende een bepaalde periode (als de pulsoximetergegevens bijvoorbeeld niet veranderen of fluctueren in de loop van de tijd, is de kans groter dat de patiënt gedurende deze periode niet beweegt). Het moet ook worden gewaardeerd dat de versnellingsmeter, hoeft, indien gebruikt om beweging te detecteren, niet in het communicatieapparaat te zitten en kan zich in de pulsoximeter zelf bevinden of in een ander apparaat dat communiceert met het communicatieapparaat. Ongeacht hoe het systeem beweging meet, het kan deze gegevens gebruiken om ervoor te zorgen dat de verkregen gegevens niet onnauwkeurig zijn geworden door beweging van de patiënt. Dit geldt ongeacht welke gegevens worden gemeten en hoe die gegevens worden gebruikt. Hoewel pulsoximetergegevens bijvoorbeeld kunnen worden gebruikt om een ​​luchtweginfectie te diagnosticeren, kunnen ze ook worden gebruikt om andere ziekten of aandoeningen te diagnosticeren, zoals slaapapneu. Een methode voor het gebruik van bewegingsgegevens om nauwkeurigheid te garanderen, wordt geleverd in en kan zich bevinden in de pulsoximeter zelf of in een ander apparaat dat communiceert met het communicatieapparaat. Ongeacht hoe het systeem beweging meet, het kan deze gegevens gebruiken om ervoor te zorgen dat de verkregen gegevens niet onnauwkeurig zijn geworden door beweging van de patiënt. Dit geldt ongeacht welke gegevens worden gemeten en hoe die gegevens worden gebruikt. Hoewel pulsoximetergegevens bijvoorbeeld kunnen worden gebruikt om een ​​luchtweginfectie te diagnosticeren, kunnen ze ook worden gebruikt om andere ziekten of aandoeningen te diagnosticeren, zoals slaapapneu. Een methode voor het gebruik van bewegingsgegevens om nauwkeurigheid te garanderen, wordt geleverd in en kan zich bevinden in de pulsoximeter zelf of in een ander apparaat dat communiceert met het communicatieapparaat. Ongeacht hoe het systeem beweging meet, het kan deze gegevens gebruiken om ervoor te zorgen dat de verkregen gegevens niet onnauwkeurig zijn geworden door beweging van de patiënt. Dit geldt ongeacht welke gegevens worden gemeten en hoe die gegevens worden gebruikt. Hoewel pulsoximetergegevens bijvoorbeeld kunnen worden gebruikt om een ​​luchtweginfectie te diagnosticeren, kunnen ze ook worden gebruikt om andere ziekten of aandoeningen te diagnosticeren, zoals slaapapneu. Een methode voor het gebruik van bewegingsgegevens om nauwkeurigheid te garanderen, wordt geleverd in Dit geldt ongeacht welke gegevens worden gemeten en hoe die gegevens worden gebruikt. Hoewel pulsoximetergegevens bijvoorbeeld kunnen worden gebruikt om een ​​luchtweginfectie te diagnosticeren, kunnen ze ook worden gebruikt om andere ziekten of aandoeningen te diagnosticeren, zoals slaapapneu. Een methode voor het gebruik van bewegingsgegevens om nauwkeurigheid te garanderen, wordt geleverd in Dit geldt ongeacht welke gegevens worden gemeten en hoe die gegevens worden gebruikt. Hoewel pulsoximetergegevens bijvoorbeeld kunnen worden gebruikt om een ​​luchtweginfectie te diagnosticeren, kunnen ze ook worden gebruikt om andere ziekten of aandoeningen te diagnosticeren, zoals slaapapneu. Een methode voor het gebruik van bewegingsgegevens om nauwkeurigheid te garanderen, wordt geleverd inAFB. 35.
 • [0116]Beginnend bij stap 3500 worden pulsoximetergegevens verkregen over een tijdsperiode bij stap 3502 . Pulsoximeters nemen over het algemeen periodiek en met regelmatige tussenpozen metingen (een techniek die bekend staat als sampling). Als de pulsoximeter bijvoorbeeld is geconfigureerd om gegevens te bemonsteren met een snelheid van zestig metingen per minuut, dan moet deze gedurende een periode van tien seconden tien metingen aan het apparaat leveren. Bij stap 3504 zal het apparaat de beweging van de patiënt meten (zoals hierboven besproken). Vervolgens zal in stap 3506 worden bepaald of de patiënt (of het apparaat) beweegt, en zo ja, of de beweging acceptabel is. Als er beweging wordt gedetecteerd (bijv. boven de toegestane snelheid), worden de gegevens van de pulsoximeter opnieuw verkregen in stap 3502. Anders worden de aflezingen van de pulsoximeter (of ten minste één daarvan) als nauwkeurig beschouwd in stap 3508 , waarmee de werkwijze wordt beëindigd in stap 3510 . Het dient duidelijk te zijn dat de onderhavige uitvinding niet beperkt is tot de voorgaande werkwijze en dat andere werkwijzen, waaronder minder, aanvullende en/of andere stappen, binnen de geest en reikwijdte van de onderhavige uitvinding vallen.
 • [0117]Een andere methode voor het meten van de ademhalingsfrequentie die geen extra apparaat naast de pulsoxymeter en mobiele telefoon gebruikt, noch een waarde algoritmisch afleidt van de gegevens over de vitale functies die door de pulsoxymeter worden verstrekt, is dat de patiënt de mobiele telefoon op de borst of thorax legt, liggend op hun rug, en gebruik de versnellingsmeter in de mobiele telefoon om binnen een bepaalde tijdsperiode (bijvoorbeeld een periode van minimaal één dertig seconden) te meten hoe vaak de telefoon op en neer is bewogen, wat neerkomt op één volledige ademcyclus. Zie bijv.AFB. 33, waar de telefoon 108 op de borst van de gebruiker 3006 zou rusten .
 • [0118]In een uitvoeringsvorm zou dit onafhankelijk (op een ander tijdstip) van de oximetriemeting kunnen worden gedaan, zoals reeds is beschreven. In een andere uitvoeringsvorm is het echter mogelijk om de beweging van de smartphone via de versnellingsmetermetingen te combineren met het meten van de ademhalingsfrequentie. Met andere woorden, binnen de mobiele-telefoontoepassing, wanneer met deze methode de ademhalingsfrequentie wordt gemeten en tegelijkertijd de oximeter wordt gebruikt voor de andere metingen, zou de toepassing een instelling hebben voor het meten van de ademhalingsfrequentie en zou de versnellingsmeter in de smartphone worden gereguleerd om herkennen dat de telefoon nu in de RR-meetmodus stond aan de hand van het kenmerkende bewegingspatroon van de ademhalingscyclus van de patiënt (inademen/uitademen). In deze uitvoering verdient het de voorkeur om de meting van oximetermetingen te combineren, waarbij de waarde voor RR algoritmisch afgeleid van de oximeterwaarden kan worden vergeleken met de waarden voor RR van de versnellingsmeter op de smartphone. In dit geval zou het opnieuw nodig zijn dat de patiënt relatief stil blijft tijdens de gegevensverzameling en de versnellingsmeter zou kunnen herkennen of de beweging van de smartphone op de borst of thorax van de patiënt overeenkomt met de relatieve regelmaat van ademhaling/ademhaling cyclus, of in plaats daarvan een atypisch bewegingssignaal dat in plaats daarvan een meer plotselinge, minder typische beweging van de smartphonebeweging suggereert van het deel van het lichaam waaraan de oximeter is bevestigd.
 • [0119]Met andere woorden, een acceptabel niveau van beweging (bijv. om ademhaling te detecteren) zou zijn toegestaan, terwijl een onaanvaardbaar niveau van beweging (bijv. te diep ademen, enz.) zou vereisen dat de gebruiker de RR/oximeter-meting opnieuw start. tijd terwijl je minder beweegt. Bij voorkeur zou er een vooraf bepaald bewegingsniveau zijn dat acceptabel zou zijn. Als alternatief zouden de metingen van de oximeter worden geëvalueerd om te bepalen of aanvullende metingen nodig waren.
 • [0120]Ongeacht de uitvoering kan de zorg dat een gemonitorde partij niet permanent gemonitord wil worden (bijvoorbeeld een bejaarde die niet elke beweging en actie continu op video wil hebben) worden weggenomen door de integratie van verschillende extra functies. In één uitvoeringsvorm zou de video permanent worden opgenomen in een lussysteem dat een gereserveerde geheugenruimte gebruikt, gedurende een vooraf bepaalde tijdsperiode opnemen en vervolgens de video automatisch wissen, waarbij n staat voor de geselecteerde minuten in de lus en E is de gebeurtenis die voorkomt dat de opgenomen lus van n minuten wordt gewist, en activeert zowel de real-time verzending van de zichtbare status of acties van de bewaakte persoon naar de bewakende partij, als de mogelijkheid om terug te spoelen, zodat de controlerende partij de fysieke manifestatie voorafgaand aan E kan beoordelen. Het triggermechanisme voor E kan bijvoorbeeld het optreden van biometrische gegevens buiten het vooraf gedefinieerde bereik zijn, of de melding van een andere anomalie zoals een val alarm, geactiveerd door bewegings- of locatiesensoren zoals een gyroscoop, versnellingsmeter of magnetometer in het gezondheidsbandapparaat dat wordt gedragen door bijvoorbeeld de bejaarde, of op hun mobiele telefoon of ander op het netwerk aangesloten bewegingsdetectieapparaat in hun nabijheid. De controlerende partij zou niet alleen de fysieke toestand van de bewaakte partij na E kunnen bekijken, terwijl ze tegelijkertijd hun relevante biometrische gegevens kunnen uitlezen, maar ook de gebeurtenissen en biometrische gegevens kunnen bekijken die onmiddellijk leiden tot de gebeurtenistriggermelding . Alternatief, het zou verder kunnen worden gekalibreerd, zodat hoewel video wordt opgenomen, zoals voorheen, in de n-lus, er geen video van de n-lus wordt verzonden naar een controlerende partij totdat E optreedt. De voordelen van dit systeem zijn onder meer het respecteren van de privacy van het individu, waarbij alleen de kritieke gebeurtenis en de tijd voorafgaand aan de gebeurtenis beschikbaar zouden zijn voor een derde partij, wat ook resulteert in een gewenste optimalisatie van zowel de benodigde transmissiebandbreedte als de vereisten voor gegevensopslag. Het zou duidelijk moeten zijn dat het voorgaande systeem ook zo kan worden geconfigureerd dat de E-notificatie voor het op afstand bewaken van senioren, baby’s of patiënten verder wordt aangepast om functies voor gezichtsherkenning en/of uitdrukkingsherkenning te omvatten. er wordt geen video van de n-lus verzonden naar een controlerende partij tot het optreden van E. De voordelen van dit systeem zijn onder meer het respect voor de privacy van het individu, waar alleen de kritieke gebeurtenis en de tijd voorafgaand aan de gebeurtenis beschikbaar zijn voor een derde partij, wat ook resulteert in een gewenste optimalisatie van zowel de benodigde transmissiebandbreedte als de vereisten voor gegevensopslag. Het zou duidelijk moeten zijn dat het voorgaande systeem ook zo kan worden geconfigureerd dat de E-notificatie voor het op afstand bewaken van senioren, baby’s of patiënten verder wordt aangepast om functies voor gezichtsherkenning en/of uitdrukkingsherkenning te omvatten. er wordt geen video van de n-lus verzonden naar een controlerende partij tot het optreden van E. De voordelen van dit systeem zijn onder meer het respect voor de privacy van het individu, waar alleen de kritieke gebeurtenis en de tijd voorafgaand aan de gebeurtenis beschikbaar zijn voor een derde partij, wat ook resulteert in een gewenste optimalisatie van zowel de benodigde transmissiebandbreedte als de vereisten voor gegevensopslag. Het zou duidelijk moeten zijn dat het voorgaande systeem ook zo kan worden geconfigureerd dat de E-notificatie voor het op afstand bewaken van senioren, baby’s of patiënten verder wordt aangepast om functies voor gezichtsherkenning en/of uitdrukkingsherkenning te omvatten. waar alleen de kritieke gebeurtenis en de tijd voorafgaand aan de gebeurtenis beschikbaar zouden zijn voor een derde partij, wat ook resulteert in een gewenste optimalisatie van zowel de benodigde transmissiebandbreedte als de vereisten voor gegevensopslag. Het zou duidelijk moeten zijn dat het voorgaande systeem ook zo geconfigureerd zou kunnen worden dat de E-notificatie voor het op afstand monitoren van senioren, baby’s of patiënten verder aangepast kan worden om functies voor gezichtsherkenning en/of uitdrukkingsherkenning te omvatten. waar alleen de kritieke gebeurtenis en de tijd voorafgaand aan de gebeurtenis beschikbaar zouden zijn voor een derde partij, wat ook resulteert in een gewenste optimalisatie van zowel de benodigde transmissiebandbreedte als de vereisten voor gegevensopslag. Het zou duidelijk moeten zijn dat het voorgaande systeem ook zo kan worden geconfigureerd dat de E-notificatie voor het op afstand bewaken van senioren, baby’s of patiënten verder wordt aangepast om functies voor gezichtsherkenning en/of uitdrukkingsherkenning te omvatten.
 • [0121]De privacy van de gebruiker kan verder worden verbeterd als hun videogegevens en biometrische gegevens door henzelf worden opgeslagen, op hun eigen apparaat, of op hun eigen externe of eigen beveiligde “cloud”-opslag van derden, maar met de indexmetadata van de bron materiaal dat sequentiëring, extrapolatie, doorzoeking en algemene verwerking van de brongegevens mogelijk maakt, en blijft op een centrale server, zoals in het geval van medische dossiers bijvoorbeeld bij een huisartsenpraktijk of andere zorginstelling. Een dergelijk systeem zou de controlerende partij in staat stellen om op het moment van consultatie toegang te hebben tot de video en andere gegevens, maar waarbij de video etc. in het bezit van de proefpersoon blijft. Een ander voordeel van het scheiden van de hosting van de opslag van de video- en biometrische brongegevens van de verwerking van de gegevens, naast het verbeteren van de gebruiker’ s privacy en hun gegevensbeveiliging, is dat vanwege de lokale opslag bij het onderwerp, het niet hoeven te uploaden naar de rekenserver resulteert in zowel lagere kosten als verhoogde efficiëntie van opslag en gegevensbandbreedte. Dit zou ook nuttig zijn wanneer een dergelijke vorm van op afstand uploaden van tests voor beoordeling door gekwalificeerd medisch personeel op een andere locatie dan het onderwerp plaatsvindt in gebieden met een netwerkdekking met een lagere bandbreedte. Er kan ook voor worden gekozen om de framesnelheid van het videomateriaal te verlagen, mits dit consistent wordt gemaakt met de bemonsteringssnelheid om de juiste tijdstempel te bevestigen, zoals eerder beschreven. Dit zou ook nuttig zijn wanneer een dergelijke vorm van op afstand uploaden van tests voor beoordeling door gekwalificeerd medisch personeel op een andere locatie dan het onderwerp plaatsvindt in gebieden met een netwerkdekking met een lagere bandbreedte. Er kan ook voor worden gekozen om de framesnelheid van het videomateriaal te verlagen, mits dit consistent wordt gemaakt met de bemonsteringssnelheid om de juiste tijdstempel te bevestigen, zoals eerder beschreven. Dit zou ook nuttig zijn wanneer een dergelijke vorm van op afstand uploaden van tests voor beoordeling door gekwalificeerd medisch personeel op een andere locatie dan het onderwerp plaatsvindt in gebieden met een netwerkdekking met een lagere bandbreedte. Er kan ook voor worden gekozen om de framesnelheid van het videomateriaal te verlagen, mits dit consistent wordt gemaakt met de bemonsteringssnelheid om de juiste tijdstempel te bevestigen, zoals eerder beschreven.
 • [0122]Het zou duidelijk moeten zijn dat met informatie die wordt opgeslagen op de centrale server (of de gastheerinrichting), verschillende in de techniek bekende technieken kunnen worden geïmplementeerd om de informatie te beveiligen en te voorkomen dat niet-geautoriseerde personen of entiteiten toegang krijgen tot de informatie. Zo kan een gebruiker bijvoorbeeld een gebruikersnaam, wachtwoord en/of enige andere identificerende (of authenticerende) informatie (bijv. een gebruikersbiometrie, een sleutelhanger, enz.) hostapparaat kan worden geconfigureerd om de identificerende (of authenticerende) informatie te gebruiken om toegang te verlenen tot de informatie (of een deel daarvan). Soortgelijke beveiligingsprocedures kunnen worden geïmplementeerd voor derden, zoals medische zorgverleners, verzekeringsmaatschappijen, enz., om ervoor te zorgen dat de informatie alleen toegankelijk is voor geautoriseerde personen of entiteiten. In bepaalde uitvoeringen, de authenticatie kan toegang geven tot alle opgeslagen gegevens, of tot slechts een deel van de opgeslagen gegevens (een gebruikersauthenticatie kan bijvoorbeeld toegang geven tot persoonlijke informatie evenals opgeslagen video- en/of biometrische gegevens, terwijl een authenticatie van een derde partij alleen toegang verlenen tot opgeslagen video- en/of biometrische gegevens). In andere uitvoeringsvormen wordt de authenticatie gebruikt om te bepalen welke diensten beschikbaar zijn voor een individu of entiteit die inlogt op het hostapparaat of de website. Bezoekers van de website (of niet-abonnees) kunnen bijvoorbeeld alleen video-/audiogegevens synchroniseren met biometrische gegevens en/of rudimentair zoeken of andere bewerkingen uitvoeren, terwijl een abonnee mogelijk video-/audiogegevens kan synchroniseren met biometrische gegevens. gegevens en/of meer gedetailleerde zoekopdrachten of andere bewerkingen uitvoeren (bijv. om een ​​highlight-reel te maken, enz.).
 • [0123]Verder moet worden beseft dat hoewel er voordelen zijn aan het bewaren van alleen de indexmetadata op de centrale server in het belang van de opslag en de efficiëntie van het uploaden van gegevens, evenals het verschaffen van een gemeenschappelijk platform voor de interoperabiliteit van de verschillende gegevenstypen en het opslaan van de video- en /of audiogegevens op het eigen apparaat van de gebruiker (bijv. iCloud™, DropBox™, OneDrive™, enz.), is de onderhavige uitvinding niet zo beperkt. Dus, in bepaalde uitvoeringen, waar mogelijk, kan het voordelig zijn om (1) gegevens (bijv. video, audio, biometrische gegevens en metadata) op het apparaat van de gebruiker op te slaan (bijv. het apparaat van de gebruiker onafhankelijk laten werken van het hostapparaat ), (2) gegevens opslaan (bijv. video, audio, biometrische gegevens en metadata) op de centrale server (bijv. hostapparaat) (bijv. de gebruiker toegang geven tot de gegevens vanaf elk netwerkapparaat),
 • [0124]In een andere uitvoeringsvorm van de onderhavige uitvinding wordt de functionaliteit van het systeem verder (of als alternatief) beperkt door de software die werkt op het gebruikersapparaat en/of het hostapparaat. De software die op het gebruikersapparaat werkt, kan de gebruiker bijvoorbeeld toestaan ​​om de video- en/of audiogegevens af te spelen, maar niet om de video- en/of audiogegevens te synchroniseren met de biometrische gegevens. Dit kan zijn omdat de centrale server wordt gebruikt om gegevens op te slaan die cruciaal zijn voor synchronisatie (tijdstempelindex, metagegevens, biometrische gegevens, bemonsteringsfrequentie, enz.) en/of software die op het hostapparaat werkt, is noodzakelijk voor synchronisatie. Bij wijze van ander voorbeeld kan de software die op het gebruikersapparaat werkt de gebruiker toestaan ​​de video- en/of audiogegevens af te spelen, alleen of gesynchroniseerd met de biometrische gegevens, maar staat het gebruikersapparaat mogelijk niet toe (of beperkt het gebruikersapparaat ‘ vermogen) om de biometrische gegevens te doorzoeken of anderszins te extrapoleren of te verwerken om relevante delen te identificeren (bijv. die kunnen worden gebruikt om een ​​”highlight reel” van de gesynchroniseerde video/audio/biometrische gegevens te maken) of om de biometrische en/of of videogegevens. Dit kan zijn omdat de centrale server wordt gebruikt om gegevens op te slaan die cruciaal zijn voor het doorzoeken en/of rangschikken van de biometrische gegevens (biometrische gegevens, biometrische metagegevens, enz.), en/of software die nodig is voor het zoeken (of uitvoeren van geavanceerd zoeken naar) en/of het rangschikken (of het uitvoeren van een geavanceerde rangschikking van) de biometrische gegevens.
 • [0125]In een of alle van de bovenstaande uitvoeringsvormen zou het systeem verder kunnen worden aangepast om een ​​wachtwoord of andere vormen van authenticatie op te nemen om beveiligde toegang mogelijk te maken (of ongeautoriseerde toegang te weigeren) tot de gegevens in één of beide richtingen, zodat de gebruiker toestemming nodig heeft om toegang te krijgen tot de host, of de host om toegang te krijgen tot de gegevens van de gebruiker. Waar interactie tussen de gebruiker en de controlerende partij of host in realtime plaatsvindt, zoals in een beveiligd videoconsult tussen patiënt en hun arts of ander medisch personeel, kunnen gegevens worden uitgewisseld en bekeken via de oprichting van een Virtual Private Network (VPN ). De daadwerkelijke gegevens (biometrische, video-, metadata-index, enz.) kunnen als alternatief of verder worden versleuteld, zowel bij de gegevensbron, bijvoorbeeld bij de opslag van het individu, zowel lokaal als in de cloud,
 • [0126]In de context van monitoring van zeer jonge baby’s is een kritiek en vaak onverklaard probleem Sudden Infant Death Syndrome (SIDS). Hoewel de gevallen van wiegendood vaak onverklaard zijn, proberen verschillende apparaten het optreden ervan te voorkomen. Door de elementen van het huidige systeem echter te combineren met sensorapparaten in of nabij de wieg van de baby om relevante biometrische gegevens te meten, waaronder hartslag, slaappatroon, ademanalysator en andere maatregelen zoals omgevingstemperatuur, samen met een opnameapparaat om vast te leggen beweging, hoorbare ademhaling, of het ontbreken daarvan (d.w.z. stilte) gedurende een vooraf gedefinieerde tijdsperiode, kunnen de verschillende parameters worden ingesteld in combinatie met de video-opname met tijdstempel, door de ouder, medische of andere controlerende partij, om een ​​meer uitgebreide waarschuwing, om een ​​snellere actie of interventie door de gebruiker te initiëren, of zelfs om te besluiten dat er in feite geen actie-reactie nodig zou zijn. Bovendien zou het systeem, in het geval van bijvoorbeeld een wiegbewakingssituatie, zo kunnen worden geconfigureerd dat het op basis van eerdere waarnemingen, met of zonder input van een toezichthoudende partij, een leeralgoritme ontwikkelt om te helpen onderscheiden wat ‘normaal’ is, wat vals positief is, of wat een anomalie zou kunnen zijn, en daarom een ​​oproep tot actie. In de verder complexe context, zoals neonatale monitoring, kunnen andere biometrische gegevens EEG-, EOC- en EMG-sensoren omvatten. een lerend algoritme om te helpen onderscheiden wat “normaal” is, wat fout-positief is, of wat een anomalie zou kunnen vormen, en daarom een ​​oproep tot actie. In de verder complexe context, zoals neonatale monitoring, kunnen andere biometrische gegevens EEG-, EOC- en EMG-sensoren omvatten. een lerend algoritme om te helpen onderscheiden wat “normaal” is, wat fout-positief is, of wat een anomalie zou kunnen vormen, en daarom een ​​oproep tot actie. In de verder complexe context, zoals neonatale monitoring, kunnen andere biometrische gegevens EEG-, EOC- en EMG-sensoren omvatten.
 • [0127]De hosttoepassing kan ook worden geconfigureerd om videogegevens af te spelen die zijn gesynchroniseerd met biometrische gegevens, of om te zoeken naar het bestaan ​​van bepaalde biometrische gegevens. Bijvoorbeeld, zoals eerder besproken, door video-opname met geluid van een persoon die slaapt, en de opname te synchroniseren met biometrische gegevens (bijv. Slaappatronen, hersenactiviteit, snurken, ademhalingspatronen, enz.), kunnen de biometrische gegevens worden doorzocht om te identificeren waar bepaalde maatregelen zoals geluidsniveaus, bijvoorbeeld gemeten in decibels, of perioden van stilte, overschrijden of dalen onder een drempelwaarde, waardoor de arts, verpleegkundige of medische technicus het bijbehorende videogedeelte kan bekijken zonder de hele video van de persoon die slaapt.
 • [0128]Een dergelijke methode wordt getoond inAFB. 6beginnend bij stap 700 , waar biometrische gegevens en tijdstempelgegevens (bijvoorbeeld starttijd, bemonsteringssnelheid) worden ontvangen (of gekoppeld) bij stap 702 . Audio-/videogegevens en tijdstempelgegevens (bijv. starttijd, enz.) worden dan ontvangen (of gekoppeld) in stap 704 . De tijdstempelgegevens (van stappen 702 en 704 ) worden vervolgens gebruikt om de biometrische gegevens te synchroniseren met de audio/videogegevens. De gebruiker mag dan de audio/video bedienen in stap 708 . Als de gebruiker afspelen selecteert, wordt de audio/video afgespeeld in stap 710 . Als de gebruiker zoeken selecteert, dan mag de gebruiker de biometrische gegevens doorzoeken bij stap 712. Als de gebruiker tenslotte stop selecteert, wordt de video gestopt bij stap 714 .
 • [0129]Het dient duidelijk te zijn dat de onderhavige uitvinding niet beperkt is tot de stappen die worden getoond inAFB. 6. Bijvoorbeeld een methode waarmee een gebruiker kan zoeken naar biometrische gegevens die aan ten minste één voorwaarde voldoen, het overeenkomstige gedeelte van de video kan afspelen (of een gedeelte vlak voor de voorwaarde) en het afspelen van de video kan stoppen nadat de biometrische gegevens niet langer beschikbaar zijn. voldoet aan de ten minste één voorwaarde (of net nadat de biometrische gegevens niet langer voldoen aan de voorwaarde) valt binnen de geest en reikwijdte van de onderhavige uitvinding. Bij wijze van een ander voorbeeld, als de methode interactie inhoudt tussen het gebruikersapparaat en het hostapparaat om de video-/audiogegevens en de biometrische gegevens te synchroniseren en/of de biometrische gegevens te doorzoeken, dan kan de methode verder de stappen omvatten van het uploaden van de biometrische gegevens. gegevens en/of metagegevens naar het hostapparaat (in deze uitvoeringsvorm kunnen de video-/audiogegevens bijvoorbeeld worden opgeslagen op het gebruikersapparaat), en het gebruiken van de biometrische gegevens en/of metagegevens om een ​​tijdstempelindex te creëren voor synchronisatie en/of om de biometrische gegevens te doorzoeken op relevante of betekenisvolle gegevens (bijv. gegevens die een drempel overschrijden, enz.). Bij wijze van nog een ander voorbeeld kan het zijn dat de werkwijze geen stap vereist706 als de audio/videogegevens en de biometrische gegevens samen worden afgespeeld (gesynchroniseerd) in real-time, of op het moment dat de gegevens worden afgespeeld (bijvoorbeeld bij stap 710 ).
 • [0130]In een uitvoeringsvorm van de onderhavige uitvinding, zoals getoond inAFB. 8, beginnen de videogegevens 800 , die ook audiogegevens kunnen bevatten, op een tijdstip “T” en gaan door voor een duur van “n”. De videogegevens worden bij voorkeur in het geheugen opgeslagen (lokaal en/of op afstand) en gekoppeld aan andere gegevens, zoals een identifier 802 , starttijd 804 en duur 806. Dergelijke gegevens koppelen de videogegevens aan ten minste een bepaalde sessie, een bepaalde starttijd, en identificeren de duur van de daarin opgenomen video. In een uitvoeringsvorm van de onderhavige uitvinding kan elke sessie verschillende activiteiten omvatten. Een reis naar een bestemming in Berlijn, of het volgen van een specifieke route op een bepaalde dag (sessie), kan bijvoorbeeld een fietstocht door de stad (eerste activiteit) en een wandeling door een park (tweede activiteit) inhouden. Dus, zoals weergegeven inAFB. 9kan de identificator 802 zowel een sessie-identificator 902 bevatten , die de sessie uniek identificeert via een globally unique identifier (GUID), als een activiteitsidentificator 904 , die de activiteit uniek identificeert via een globally unique identifier (GUID), waarbij de sessie/activiteit-relatie is die van een ouder/kind.
 • [0131]In een uitvoeringsvorm van de onderhavige uitvinding, zoals getoond inAFB. 10worden de biometrische gegevens 1000 opgeslagen in het geheugen en gekoppeld aan de identificator 802 en een bemonsteringsfrequentie “m” 1104 . Hierdoor kunnen de biometrische gegevens bij het afspelen worden gekoppeld aan videogegevens. Als ID 802 bijvoorbeeld één is, is starttijd 804 13:00 uur, is videoduur één minuut en is de bemonsteringsfrequentie 1104is 30 spm, dan zou het afspelen van de video om 14:00 uur resulteren in de eerste biometrische waarde (biometrisch (1)) die wordt weergegeven (bijv. onder de video, over de video, enz.) om 14:00 uur , de tweede biometrische waarde (biometrisch (2)) die twee seconden later wordt weergegeven (bijv. onder de video, over de video, enz.), enzovoort, totdat de video om 14:01 uur eindigt. Hoewel gegevens over zelfrealisatie net als biometrische gegevens kunnen worden opgeslagen (bijvoorbeeld gekoppeld aan een bemonsteringsfrequentie), kan het, als dergelijke gegevens slechts periodiek worden ontvangen, voordeliger zijn om deze gegevens op te slaan zoals weergegeven inAFB. 11, dwz gekoppeld aan de identifier 802 en een tijdstempel 1104 , waarbij “m” ofwel de tijd is waarop de zelfrealisatiegegevens 1100 werden ontvangen of een offset tussen deze tijd en de starttijd 804 (bijv. tien minuten en vier seconden na de starttijd, enz.).
 • [0132]Dit is bijvoorbeeld terug te zien inAFB. 14, waarbij videogegevens starten op tijdstip T, biometrische gegevens elke twee seconden worden bemonsterd (30 spm) en zelfrealisatiegegevens worden ontvangen op tijdstip T+3 (of drie eenheden na de starttijd). Terwijl de video 1402 wordt afgespeeld, wordt een eerste biometrische waarde 1404 weergegeven op tijdstip T+1, eerste zelfrealisatiegegevens 1406 worden weergegeven op tijdstip T+2 en een tweede biometrische waarde 1406wordt weergegeven op tijdstip T+4. Door gegevens op deze manier op te slaan, kunnen zowel video- als niet-videogegevens afzonderlijk van elkaar worden opgeslagen en in realtime worden gesynchroniseerd, of op het moment dat de video wordt afgespeeld. Het zou duidelijk moeten zijn dat hoewel afzonderlijke opslag van data voordelig kan zijn voor inrichtingen met minimaal geheugen en/of verwerkingskracht, het cliëntplatform kan worden geconfigureerd om nieuwe videodata te creëren, of data die zowel video- als niet-videodata synchroon weergegeven bevatten. Een dergelijke functie kan voordelig zijn bij het creëren van een highlight-reel, die vervolgens kan worden gedeeld met behulp van sociale-mediawebsites, zoals Facebook™ of Youtube™, en kan worden afgespeeld met behulp van standaard afspeelsoftware, zoals Quicktime™. Zoals hieronder in meer detail wordt besproken, kan een rol met hoogtepunten verschillende delen (of clips) van videogegevens bevatten (bijvoorbeeld wanneer bepaalde activiteit plaatsvindt, enz.
 • [0133]Wanneer vervolgens gesamplede gegevens worden weergegeven, kan het clientplatform worden geconfigureerd om deze gegevens weer te geven met behulp van bepaalde extrapolatietechnieken. In één uitvoeringsvorm van de onderhavige uitvinding, zoals getoond inAFB. 12, waarbij een eerste biometrische waarde 1202 wordt weergegeven op T+1, een tweede biometrische waarde 1204 wordt weergegeven op T+2 en een derde biometrische waarde 1206 wordt weergegeven op T+3, kunnen biometrische gegevens worden weergegeven op niet-bemonsterde tijden met behulp van bekende extrapolatietechnieken, waaronder lineaire en niet-lineaire interpolatie en alle andere extrapolatie- en/of interpolatietechnieken die de vakman algemeen bekend zijn. In een andere uitvoeringsvorm van de onderhavige uitvinding, zoals getoond inAFB. 13, de eerste biometrische waarde 1202 blijft op het display totdat de tweede biometrische waarde 1204 wordt weergegeven, de tweede biometrische waarde 1204 blijft op het display totdat de derde biometrische waarde 1206 wordt weergegeven, enzovoort.
 • [0134]Met betrekking tot het koppelen van gegevens aan een identificator, die kan worden gekoppeld aan andere gegevens (bijv. starttijd, bemonsteringsfrequentie, enz.), als de gegevens in realtime worden ontvangen, kunnen de gegevens worden gekoppeld aan de identificator(en) voor de huidige sessie (en/of activiteit). Wanneer gegevens echter achteraf worden ontvangen (bijvoorbeeld nadat een sessie is beëindigd), zijn er verschillende manieren waarop de gegevens kunnen worden gekoppeld aan een bepaalde sessie en/of activiteit (of daaraan gekoppelde identifier(s). De gegevens kunnen handmatig worden gekoppeld (bijvoorbeeld door de gebruiker) of automatisch worden gekoppeld via de applicatie. Wat dit laatste betreft, kan dit bijvoorbeeld worden bereikt door de duur van de ontvangen gegevens (bijvoorbeeld de videolengte) te vergelijken met de duur van de sessie en/of activiteit, door aan te nemen dat de ontvangen gegevens verband houden met de meest recente sessie en/of activiteit, of door gegevens te analyseren die zijn opgenomen in de ontvangen gegevens. In een uitvoeringsvorm kunnen gegevens die zijn opgenomen in de ontvangen gegevens (bijv. metagegevens) bijvoorbeeld een tijd en/of locatie identificeren die is geassocieerd met de gegevens, die vervolgens kunnen worden gebruikt om de ontvangen gegevens te koppelen aan de sessie en/of activiteit. In een andere uitvoeringsvorm zou het computerapparaat gegevens kunnen weergeven of afspelen (bijv. een streepjescode, zoals een QR-code, een geluid, zoals een zich herhalende reeks noten, enz.) die de sessie en/of activiteit identificeert. Een externe video-/audiorecorder kan de identificerende gegevens (zoals weergegeven of afgespeeld door het computerapparaat) samen met (bijvoorbeeld voor, na of tijdens) de gebruiker en/of zijn/haar omgeving opnemen. De toepassing zou dan de video-/audiogegevens kunnen doorzoeken op identificerende gegevens en deze gegevens kunnen gebruiken om de video-/audiogegevens te koppelen aan een sessie en/of activiteit. Het identificerende deel van de video-/audiogegevens kan vervolgens desgewenst door de toepassing worden verwijderd. In een alternatieve uitvoering kan een streepjescode (bijvoorbeeld een QR-code) worden afgedrukt op een fysiek apparaat (bijvoorbeeld een medische testmodule, die de communicatie van medische gegevens via een netwerk mogelijk maakt (bijvoorbeeld via een smartphone)) en gebruikt (zoals eerder beschreven) om video van de gebruiker die het apparaat gebruikt te synchroniseren met gegevens die door het apparaat worden verstrekt. In het geval van een medische testmodule kan de streepjescode die op de module is afgedrukt, worden gebruikt om de video van de test te synchroniseren met het testresultaat dat door de module wordt geleverd. In nog een andere uitvoeringsvorm worden zowel het computerapparaat als de externe video-/audiorecorder gebruikt om video en/of audio van de gebruiker op te nemen (bijv. de gebruiker die zegt “begin fietssessie in Berlijn”, enz. ) en om de door de gebruiker verstrekte gegevens te gebruiken om de video-/audiogegevens te koppelen aan een sessie en/of activiteit. Het computerapparaat kan bijvoorbeeld zijn geconfigureerd om de door de gebruiker verstrekte gegevens te koppelen aan een bepaalde sessie en/of activiteit (bijvoorbeeld een die is gestart, een die op het punt staat te beginnen, een die net is beëindigd, enz.), en om de door de gebruiker verstrekte gegevens in de video-/audiogegevens gebruiken om de video-/audiogegevens te koppelen aan de specifieke sessie en/of activiteit.
 • [0135]In een uitvoeringsvorm van de onderhavige uitvinding is het cliëntplatform (of applicatie) geconfigureerd om te werken op een smartphone of een tablet. Het platform (alleen of samen met software die op het hostapparaat werkt) kan worden geconfigureerd om een ​​sessie te creëren, video- en niet-videogegevens te ontvangen tijdens de sessie, en videogegevens samen (gesynchroniseerd) af te spelen met niet-videogegevens. Het platform kan een gebruiker ook toestaan ​​om naar een sessie te zoeken, naar bepaalde video- en/of niet-videogebeurtenissen te zoeken en/of een highlight-reel te maken.FIG. 15-29toon voorbeeldige schermafbeeldingen van een dergelijk platform.
 • [0136]Bijvoorbeeld,AFB. 15toont een voorbeeld van een “inlog”-scherm 1500 , waardoor een gebruiker zich kan aanmelden bij de applicatie en toegang heeft tot applicatiegerelateerde, gebruikerspecifieke gegevens, zoals opgeslagen op het computerapparaat en/of het hostcomputerapparaat. De aanmelding kan een gebruikers-ID en wachtwoord zijn die uniek zijn voor de applicatie, de bedrijfscloud of een website van een sociale dienst, zoals Facebook™.
 • [0137]Zodra de gebruiker is ingelogd, kan de gebruiker toestemming krijgen om een ​​sessie te creëren via een voorbeeldscherm voor het maken van een sessie 1600 , zoals getoond inAFB. 16. Bij het maken van een sessie kan de gebruiker toestemming krijgen om een ​​camera te selecteren (bijv. intern op het computerapparaat, extern op het computerapparaat (bijv. toegankelijk via internet, verbonden met het computerapparaat via een bekabelde of draadloze verbinding), enz. .) die videogegevens zal verstrekken. Als eenmaal een camera is geselecteerd, kunnen videogegevens 1602 van de camera op het scherm worden weergegeven. De gebruiker kan ook worden toegestaan ​​om een ​​biometrisch apparaat te selecteren (bijv. intern in het computerapparaat, extern aan het computerapparaat (bijv. toegankelijk via internet, verbonden met het computerapparaat via een bekabelde of draadloze verbinding), enz.) dat zal biometrische gegevens verstrekken. Zodra een biometrisch apparaat is geselecteerd, worden biometrische gegevens 1604van het biometrische apparaat kan op het scherm worden weergegeven. De gebruiker kan dan de sessie starten door op de knop “sessie starten” 1608 te klikken . Hoewel het selectieproces bij voorkeur wordt uitgevoerd voordat de sessie wordt gestart, kan de gebruiker de selectie van de camera en/of het biometrische apparaat uitstellen tot nadat de sessie voorbij is. Hierdoor kan de applicatie gegevens ontvangen die niet in realtime beschikbaar zijn of worden geleverd door een apparaat dat nog niet is aangesloten op het computerapparaat (bijvoorbeeld een externe camera die op het computerapparaat wordt aangesloten zodra de sessie is voltooid). over).
 • [0138]Het zou duidelijk moeten zijn dat in een voorkeursuitvoeringsvorm van de onderhavige uitvinding het klikken op de knop “sessie starten” 1608 niet alleen een timer 1606 start die een huidige lengte van de sessie aangeeft, maar het triggert een starttijd die is opgeslagen in het geheugen en gekoppeld naar een globally unique identifier (GUID) voor de sessie. Door de video- en biometrische gegevens te koppelen aan de GUID, en de GUID te koppelen aan de starttijd, zijn de video- en biometrische gegevens ook (per definitie) gekoppeld aan de starttijd. Ook andere gegevens, zoals sample rate, kunnen aan de biometrische gegevens worden gekoppeld, hetzij door de gegevens aan de biometrische gegevens te koppelen, hetzij door de gegevens aan de GUID te koppelen, die op zijn beurt aan de biometrische gegevens is gekoppeld.
 • [0139]Ofwel voordat de sessie is gestart, of nadat de sessie voorbij is, kan de gebruiker toestemming krijgen om een ​​sessienaam in te voeren via een voorbeeldscherm “sessienaam” 1700 , zoals getoond inAFB. 17. Evenzo kan het de gebruiker ook worden toegestaan ​​om een ​​sessiebeschrijving in te voeren via een voorbeeldscherm “sessiebeschrijving” 1800 , zoals weergegeven inAFB. 18.
 • [0140]AFB. 19toont een voorbeeld van een “sessie gestart”-scherm 1900 , wat een scherm is dat de gebruiker zou kunnen zien terwijl de sessie loopt. Op dit scherm kan de gebruiker de videogegevens 1902 (indien in real-time verschaft), de biometrische data 1904 (indien in real-time verschaft) en de huidige looptijd van de sessie 1906 zien . Als de gebruiker de sessie wenst te onderbreken, kan de gebruiker op de knop “sessie pauzeren” 1908 drukken , of als de gebruiker de sessie wenst te stoppen, kan de gebruiker op de knop “sessie stoppen” (niet getoond) drukken. Door op de knop “sessie stoppen” (niet weergegeven) te drukken, wordt de sessie beëindigd en wordt een stoptijd in het geheugen opgeslagen en gekoppeld aan de sessie-GUID. Of door op de knop “sessie pauzeren” 1908 te drukken, wordt een pauzetijd (eerste pauzetijd) in het geheugen opgeslagen en gekoppeld aan de sessie-GUID. Eenmaal gepauzeerd, kan de sessie worden hervat (bijv. door op de knop “sessie hervatten” te drukken, niet weergegeven), wat resulteert in een hervattingstijd (eerste hervattingstijd) die in het geheugen moet worden opgeslagen en aan de sessie-GUID moet worden gekoppeld. Ongeacht of een sessie wordt gestart en gestopt (d.w.z. resulterend in één doorlopende video), of gestart, gepauzeerd (willekeurig aantal keren), hervat (willekeurig aantal keren) en gestopt (d.w.z. resulterend in meerdere videobeelden). clips), moet er voor elke in het geheugen opgeslagen start-/pauzetijd een overeenkomstige stop-/hervattingstijd in het geheugen zijn opgeslagen.
 • [0141]Als een sessie eenmaal is gestopt, kan deze worden bekeken via een voorbeeldscherm “review session” 2000 , zoals weergegeven inAFB. 20. In zijn eenvoudigste vorm kan het beoordelingsscherm videogegevens afspelen die aan de sessie zijn gekoppeld (bijv. één doorlopende video als de sessie niet ten minste één pauze/hervatting bevat, meerdere videoclips die na elkaar worden afgespeeld als de sessie ten minste één pauze/hervatting, of meerdere videoclips die samen worden afgespeeld als de meerdere videoclips aan elkaar gerelateerd zijn (bijv. twee video’s (bijv. vanuit verschillende gezichtspunten) van de gebruiker die een bepaalde activiteit uitvoert, een eerste video van de gebruiker die een bepaalde activiteit tijdens het bekijken van een tweede video, zoals een trainingsvideo. Als de gebruiker niet-videogegevens wil zien die samen met de videogegevens worden weergegeven, kan de gebruiker op de knop “toon grafiekopties” drukken 2022. Door op deze knop te drukken, krijgt de gebruiker een voorbeeld van een “grafiekweergave-optie”-scherm 2100 te zien, zoals getoond inAFB. 21. Hier kan de gebruiker gegevens selecteren die hij/zij samen met de videogegevens wil zien, zoals biometrische gegevens (bijv. hartslag, hartslagvariatie, gebruikerssnelheid, enz.), omgevingsgegevens (bijv. temperatuur, hoogte , GPS, etc.), of gegevens over zelfrealisatie (bijvoorbeeld hoe de gebruiker zich voelde tijdens de sessie).AFB. 22toont een voorbeeld van een “review session”-scherm 2000 dat zowel videogegevens 2202 als biometrische gegevens omvat, die kunnen worden getoond in grafiekvorm 2204 of geschreven vorm 2206 . Als er meer dan één persoon in de video te zien is, kan de applicatie worden geconfigureerd om biometrische gegevens van elke persoon weer te geven, hetzij in één keer, hetzij zoals geselecteerd door de gebruiker (bijvoorbeeld door de gebruiker biometrische gegevens van een eerste persoon te laten bekijken). door de eerste persoon te selecteren, waardoor de gebruiker biometrische gegevens van een tweede persoon kan bekijken door de tweede persoon te selecteren, enz.).
 • [0142]AFB. 23toont een voorbeeld van een “kaart”-scherm 2300 , dat kan worden gebruikt om GPS-gegevens aan de gebruiker te tonen. Als alternatief kunnen GPS-gegevens samen met de videogegevens worden gepresenteerd (bijv. onder de videogegevens, over de videogegevens enz.). Een voorbeeld van een “samenvatting”-scherm 2400 van de sessie kan ook aan de gebruiker worden gepresenteerd (zieAFB. 24), weergave van sessie-informatie zoals sessienaam, sessiebeschrijving, verschillende statistieken, enz.
 • [0143]Door video- en niet-videodata apart op te slaan, kunnen de data eenvoudig worden doorzocht. Bijvoorbeeld,AFB. 25toont een voorbeeld van een “biometrisch zoek”-scherm 2500 , waar een gebruiker kan zoeken naar een bepaalde biometrische waarde of bereik (dwz een biometrische gebeurtenis). De gebruiker kan bijvoorbeeld naar een punt in de sessie willen springen waar zijn hartslag tussen 95 en 105 slagen per minuut (bpm) ligt.AFB. 26toont een voorbeeld van een “eerste resultaat”-scherm 2600 waar de hartslag van de gebruiker twintig minuten en tweeënveertig seconden na de sessie 100,46 bmp bedraagt ​​(zie bijv. 2608 ).AFB. 27toont een voorbeeld van een “tweede resultaat”-scherm 2700 waar de hartslag van de gebruiker 100,48 bmp is drieëntwintig minuten en achtenveertig seconden in de sessie (zie bijv. 2708 ). Het moet duidelijk zijn dat er in een sessie naar andere gebeurtenissen kan worden gezocht, waaronder video-evenementen en zelfrealisatie-evenementen.
 • [0144]Niet alleen kunnen gegevens binnen een sessie worden doorzocht, maar ook gegevens van meerdere sessies. Bijvoorbeeld,AFB. 28toont een voorbeeld van een “sessie zoeken”-scherm 2800 , waar een gebruiker bepaalde zoekcriteria kan invoeren, inclusief sessiedatum, sessieduur, biometrische gebeurtenissen, videogebeurtenis, zelfrealisatiegebeurtenis, enz.AFB. 29toont een voorbeeld van een “lijst”-scherm 2900 , waarin sessies worden getoond die voldoen aan de ingevoerde criteria.
 • [0145]De voorgaande beschrijving van een systeem en werkwijze voor het gebruiken, verwerken en weergeven van biometrische gegevens, of een resultaat daarvan, is gegeven ter illustratie en beschrijving. Het is niet bedoeld om uitputtend te zijn of om de uitvinding te beperken tot de precieze geopenbaarde vormen, en vele modificaties en variaties zijn mogelijk in het licht van de bovenstaande leringen. Deskundigen zullen begrijpen dat er een aantal manieren zijn om de voorgaande kenmerken te implementeren, en dat de onderhavige uitvinding niet beperkt is tot een bepaalde manier om deze kenmerken te implementeren. De uitvinding wordt uitsluitend gedefinieerd door de volgende conclusies.

Claims (20)Verberg afhankelijk

Wat wordt beweerd is:

1 . Een systeem voor het detecteren van COVID-19 bij een gebruiker, bestaande uit:ten minste één server die communiceert met een Wide Area Network (WAN); enten minste één geheugeninrichting voor het opslaan van machineleesbare instructies, waarbij ten minste een eerste set van genoemde machineleesbare instructies wordt verschaft aan een mobiel computerapparaat via genoemde ten minste ene server en genoemd WAN, waarbij genoemde eerste set van genoemde machineleesbare instructies is aangepast om te werken op het mobiele computerapparaat en voer de volgende stappen uit:het ontvangen van puls- en zuurstofverzadigingsniveaugegevens van een pulsoximeter die periodiek over een tijdsperiode aan de gebruiker is bevestigd, resulterend in een aantal sets van de pulsoximetergegevens;het ontvangen van bewegingsgegevens gedurende genoemde tijdsperiode, waarbij genoemde bewegingsgegevens indicatief zijn voor ten minste beweging van genoemde gebruiker ten opzichte van ten minste één vaste locatie; enhet identificeren van ten minste één van het aantal sets van pulsoximetergegevens als zijnde nauwkeurig wanneer de bewegingsgegevens aangeven dat de beweging van de gebruiker ten opzichte van de vaste locatie gelijk is aan of kleiner is dan een vooraf bepaalde hoeveelheid;waarbij een tweede set van de machineleesbare instructies is aangepast om de volgende stappen uit te voeren:het opslaan van ten minste de nauwkeurige set pulsoximetergegevens over de gebruiker en deze vergelijken met eerder opgeslagen pulsoximetergegevens van de gebruiker om een ​​verschil te bepalen;het vergelijken van het verschil met ten minste één bekende waarde; enmet behulp van ten minste genoemde vergelijking om te helpen bepalen of genoemde gebruiker momenteel lijdt aan COVID-19.

2 . Het systeem vanclaim 1, waarbij genoemde bewegingsgegevens worden gegenereerd met behulp van ten minste een versnellingsmeter binnen genoemd mobiel computerapparaat.

3 . Het systeem vanclaim 2waarbij genoemde bewegingsgegevens verder indicatief zijn voor ten minste beweging van genoemde mobiele rekeninrichting ten opzichte van genoemde vaste locatie.

4 . Het systeem vanclaim 3, waarbij genoemde bewegingsgegevens verder worden gegenereerd met behulp van ten minste een touchscreen van genoemd mobiel computerapparaat.

5 . Het systeem vanclaim 4waarbij genoemde bewegingsgegevens verder indicatief zijn voor ten minste beweging van ten minste een deel van de hand van genoemde gebruiker ten opzichte van genoemd aanraakscherm, waarbij genoemde pulsoximeter is bevestigd aan een vinger op de hand van genoemde gebruiker.

6 . Het systeem vanclaim 5, waarbij genoemde eerste reeks machineleesbare instructies verder is geconfigureerd om de stap uit te voeren van het instrueren van genoemde gebruiker om zijn hand op een bepaald gedeelte van genoemd aanraakscherm te plaatsen, waardoor genoemde computerinrichting kan bepalen of genoemd gedeelte van genoemde hand van genoemde gebruiker beweegt tijdens genoemde periode.

7 . Het systeem vanclaim 1, waarbij de genoemde eerste reeks machineleesbare instructies verder is geconfigureerd om temperatuurgegevens van de genoemde gebruiker gedurende de genoemde tijdsperiode te verkrijgen, waarbij de genoemde temperatuurgegevens worden gebruikt om te helpen bepalen of de genoemde gebruiker lijdt aan COVID-19.

8 . Het systeem vanclaim 1, waarbij genoemde eerste reeks machineleesbare instructies verder is geconfigureerd om ademhalingsfrequentiegegevens van genoemde gebruiker gedurende genoemde tijdsperiode te verkrijgen, waarbij genoemde ademhalingsfrequentiegegevens worden gebruikt om te helpen bepalen of genoemde gebruiker lijdt aan COVID-19.

9 . Het systeem vanclaim 1, waarbij genoemde tweede reeks machineleesbare instructies verder is geconfigureerd om genoemde vergelijking te gebruiken om de waarschijnlijkheid te bepalen dat genoemde gebruiker lijdt aan COVID-19, waarbij genoemde waarschijnlijkheid wordt bepaald met behulp van kunstmatige intelligentie (AI).

10 . Het systeem vanclaim 1, waarbij de genoemde tweede set van de genoemde machineleesbare instructies wordt geleverd aan de genoemde mobiele computerinrichting via de genoemde ten minste ene server en het genoemde WAN, waardoor kunstmatige intelligentie (Al) kan bepalen of de genoemde gebruiker momenteel lijdt aan COVID-19.

11 . Een methode om ten minste een mobiel computerapparaat te gebruiken om coronavirus bij een gebruiker te detecteren, bestaande uit de volgende stappen:het ontvangen door de mobiele rekeninrichting van gegevens over het puls- en zuurstofverzadigingsniveau van een pulsoximeter die periodiek over een tijdsperiode aan de gebruiker is bevestigd, resulterend in een aantal sets van de pulsoximetergegevens;het ontvangen van bewegingsgegevens gedurende genoemde tijdsperiode, waarbij genoemde bewegingsgegevens indicatief zijn voor ten minste beweging van genoemde gebruiker ten opzichte van ten minste één vaste locatie;het identificeren van ten minste één van het aantal sets van pulsoximetergegevens als zijnde nauwkeurig wanneer de bewegingsgegevens aangeven dat de beweging van de gebruiker ten opzichte van de vaste locatie gelijk is aan of kleiner is dan een vooraf bepaalde hoeveelheid;het opslaan van ten minste de nauwkeurige set pulsoximetergegevens over de gebruiker en deze vergelijken met eerder opgeslagen pulsoximetergegevens van de gebruiker om een ​​verschil te bepalen;het vergelijken van het verschil met ten minste één bekende waarde; enop zijn minst de vergelijking gebruiken om te bepalen of de gebruiker aan het coronavirus lijdt.

12 . De methode vanclaim 11, waarbij genoemde bewegingsgegevens worden gegenereerd met behulp van ten minste een versnellingsmeter binnen genoemd mobiel computerapparaat.

13 . De methode vanclaim 12waarbij genoemde bewegingsgegevens verder indicatief zijn voor ten minste beweging van genoemde mobiele rekeninrichting ten opzichte van genoemde vaste locatie.

14 . De methode vanclaim 13, waarbij genoemde bewegingsgegevens verder worden gegenereerd met behulp van ten minste een touchscreen van genoemd mobiel computerapparaat.

15 . De methode vanclaim 14waarbij genoemde bewegingsgegevens verder indicatief zijn voor ten minste beweging van ten minste een deel van de hand van genoemde gebruiker ten opzichte van genoemd aanraakscherm, waarbij genoemde pulsoximeter is bevestigd aan een vinger op de hand van genoemde gebruiker.

16 . De methode vanclaim 1, verder omvattende de stap waarbij het mobiele computerapparaat gedurende de genoemde tijdsperiode ademhalingsfrequentiegegevens van de gebruiker verkrijgt, waarbij de ademhalingsfrequentiegegevens worden gebruikt om te helpen bepalen of de gebruiker aan het coronavirus lijdt.

17 . De methode vanclaim 16waarbij genoemde bewegingsgegevens verder worden gebruikt om de ademhalingsfrequentie van genoemde gebruiker te bepalen.

18 . Een methode voor het gebruik van een mobiel computerapparaat om een ​​virale infectie of ademhalingsinsufficiëntie bij een gebruiker te detecteren, bestaande uit de volgende stappen:ontvangen door het mobiele computerapparaat van gegevens van een pulsoximeter die gedurende een bepaalde tijdsperiode aan de gebruiker is bevestigd;het ontvangen van bewegingsgegevens gedurende genoemde tijdsperiode, waarbij genoemde bewegingsgegevens indicatief zijn voor ten minste beweging van genoemde gebruiker;het identificeren van ten minste een deel van de gegevens als nauwkeurig wanneer de bewegingsgegevens aangeven dat de beweging van de gebruiker gelijk is aan of kleiner is dan een vooraf bepaalde hoeveelheid;het vergelijken van ten minste het gedeelte van de gegevens met eerder opgeslagen gegevens van de gebruiker om een ​​verschil te bepalen;het gebruiken van het verschil om de waarschijnlijkheid vast te stellen dat de gebruiker lijdt aan de virale infectie of lage ademhalings- of longefficiëntie.

19 . De methode vanclaim 18, waarbij genoemde bewegingsgegevens worden gegenereerd met behulp van ten minste een versnellingsmeter binnen genoemd mobiel computerapparaat.

20 . De methode vanclaim 18waarbij het verschil wordt gebruikt om de waarschijnlijkheid te bepalen dat de gebruiker aan slaapapneu lijdt.

Octrooicitaties (1)

Publicatie nummerPrioriteitsdatumPublicatie datumCessionarisTitel

Citaties van familie tot familie

US10478127B2 *2014-06-232019-11-19Sherlock Solutions, LLCApparaten, methoden, processen en systemen die verband houden met significante nadelige veranderingen in gezondheidsparameters en het activeren van levensreddende maatregelen* Geciteerd door examinator, † Geciteerd door derde partij

Geciteerd door (2)

Publicatie nummerPrioriteitsdatumPublicatie datumCessionarisTitel

US10991190B120-07-202027-04-2021Abbott-laboratoriaDigitale pasverificatiesystemen en methoden

WO2022108855A1 *2020-11-1927-05-2022Smart Meter CorporationPulsoximeter met mogelijkheden voor mobiele communicatie

Citaties van familie tot familie* Geciteerd door examinator, † Geciteerd door derde partij, ‡ Citaat van familie tot familie

Vergelijkbare documenten

PublicatiePublicatie datumTitel

US10910016B22021-02-02Systeem en werkwijze voor het gebruiken, verwerken en weergeven van biometrische gegevens

CN108574701B2022-10-04Systeem en methode voor het bepalen van de gebruikersstatus

US9712629B22017-07-18Fysieke activiteit van gebruikers volgen met meerdere apparaten

JP6827018B22021-02-10Een sessie uitvoeren met behulp van vastgelegde beeldgegevens van fysieke activiteit en uploaden met behulp van een token-verifieerbare proxy-uploader

US20210059591A104-03-2021Systemen en methoden voor het inschatten en voorspellen van emotionele toestanden en affecten en het geven van real-time feedback

US20210257004A12021-08-19Systeem en methode voor het diagnosticeren van de gezondheid en/of het welzijn van een individu met behulp van verbeterde telegeneeskunde Vital Sign Tracking

US10983945B220-04-2021Methode van gegevenssynthese

US8849610B22014-09-30Fysieke activiteit van gebruikers volgen met meerdere apparaten

US20160103970A12016-04-14Methode en apparaat voor het delen van informatie

US8775120B22014-07-08Methode van gegevenssynthese

US9069380B22015-06-30Media-apparaat-, applicatie- en contentbeheer met behulp van sensorische input

VS20140195166A12014-07-10Apparaatcontrole met behulp van sensorische input

US20140303900A109-10-2014Bewegingsprofielsjablonen en bewegingstalen voor draagbare apparaten

US20130245396A12013-09-19Analyse van de mentale toestand met behulp van draagbare camera’s

US20120317024A12012-12-13Gegevensbeveiliging van draagbare apparaten

AU2012267525A12013-04-11Bewegingsprofielsjablonen en bewegingstalen voor draagbare apparaten

AU2020257193A12021-11-18Voorspellingssysteem voor diergegevens

US20210005224A12021-01-07Systeem en methode voor het bepalen van een status van een gebruiker

US20210265055A126-08-2021Slimme meditatie en fysiologisch systeem voor de cloud

US20210401338A12021-12-30Systemen en methoden voor het inschatten en voorspellen van emotionele toestanden en affecten en het geven van real-time feedback

Altunel2018Adoptie van sensoren in mobiele gezondheid

CN114207608A2022-03-18Inkomsten genereren met diergegevens

Prioriteit en gerelateerde toepassingen

Bovenliggende applicaties (1)

SollicitatiePrioriteitsdatumIndieningsdatumRelatieTitel

US16/704.8442015-10-1305-12-2019Vervolg-in-deelSysteem en werkwijze voor het gebruiken, verwerken en weergeven van biometrische gegevens

Kinderapplicaties (1)

SollicitatiePrioriteitsdatumIndieningsdatumRelatieTitel

US17/308.0152015-10-1304-05-2021VoortzettingSysteem en methode voor het diagnosticeren van de gezondheid en/of het welzijn van een individu met behulp van verbeterde telegeneeskunde Vital Sign Tracking

Prioritaire toepassingen (6)

SollicitatiePrioriteitsdatumIndieningsdatumTitel

US201562240783P2015-10-132015-10-13Amerikaanse voorlopige toepassing

US201615293211A2016-10-132016-10-13Amerikaanse voorlopige toepassing

US15/495.4852015-10-132017-04-24Systeem en werkwijze voor het gebruiken, verwerken en weergeven van biometrische gegevens

US16/273.1412015-10-132019-02-11Systeem en werkwijze voor het gebruiken, verwerken en weergeven van biometrische gegevens

US16/704.8442015-10-1305-12-2019Systeem en werkwijze voor het gebruiken, verwerken en weergeven van biometrische gegevens

US16/876.1142015-10-132020-05-17Systeem en methode voor het testen op COVID-19

Applicaties die prioriteit claimen (2)

SollicitatieIndieningsdatumTitel

US16/876.1142020-05-17Systeem en methode voor het testen op COVID-19

US17/308.01504-05-2021Systeem en methode voor het diagnosticeren van de gezondheid en/of het welzijn van een individu met behulp van verbeterde telegeneeskunde Vital Sign Tracking

Juridische evenementen

DatumCodeTitelBeschrijving

2020-05-17FEPPBetalingsprocedure vergoedingen

Tekst in vrije opmaak : ENTITEITSSTATUS INGESTELD OP NIET-GEKORTEN (ORIGINELE GEBEURTENISCODE: BIG.); ENTITEIT STATUS OCTROOI-EIGENAAR: KLEINE ENTITEIT

2020-05-26FEPPBetalingsprocedure vergoedingen

Tekst in vrije opmaak : ENTITEITSSTATUS INGESTELD OP KLEIN (OORSPRONKELIJKE GEBEURTENISCODE: SMAL); ENTITEIT STATUS OCTROOI-EIGENAAR: KLEINE ENTITEIT

27-10-2020STPPStatusinformatie: octrooiaanvraag en verleningsprocedure in het algemeen

Tekst in vrij formaat : NON FINAL ACTION MAILED

01-03-2021STPPStatusinformatie: octrooiaanvraag en verleningsprocedure in het algemeen

Tekst in vrij formaat : KENNISGEVING VAN VERGOEDING VERZONDEN — AANVRAAG ONTVANGEN IN PUBLIKATIEKANTOOR

2021-04-28STPPStatusinformatie: octrooiaanvraag en verleningsprocedure in het algemeen

Tekst in vrij formaat : PUBLICATIES — VERZENDKOSTEN BETALING ONTVANGEN

29-04-2021STPPStatusinformatie: octrooiaanvraag en verleningsprocedure in het algemeen

Tekst in vrij formaat : PUBLICATIES — UITGIFTE VERGOEDING VERIFIEERD

2021-05-12STCFInformatie over status: octrooiverlening

Tekst in vrij formaat : GEPATENTEERDE CASE

Concepten

machinaal geëxtraheerd

DownloadenFiltertabel 

NaamAfbeeldingSectiesGraafVraag overeenkomst

 coronavirusziekte 2019titel,claims,samenvatting,beschrijving260.000

 zuurstofzuurstofbeweringen, samenvatting, beschrijving120.000

 zuurstofbeweringen, samenvatting, beschrijving120.000

 zuurstofbeweringen, samenvatting, beschrijving120.000

 Virale infectiebeweringen, samenvatting, beschrijving70.000

 Virusziektebeweringen, samenvatting, beschrijving70.000

 virale reproductiebeweringen, samenvatting, beschrijving70.000

 communicatiebeweringen, beschrijving370.000

 ademhalingsfrequentiebeweringen, beschrijving210.000

 Coronaviridaebeweringen, beschrijving70.000

 Slaap Apneu Syndroombeweringen, beschrijving40.000

 Slaapapneu syndroombeweringen, beschrijving40.000

 luchtwegenbeweringen, beschrijving40.000

 slaapapneubeweringen, beschrijving40.000

 Ademhalingsinsufficiëntiebeweringen, beschrijving20.000

 longbeweringen, beschrijving20.000

 ademhalingsfalenbeweringen, beschrijving20.000

 Bloedsamenvatting, beschrijving130.000

 bloedsamenvatting, beschrijving130.000

 overeenkomendsamenvatting, beschrijving100.000

Toon alle concepten uit het beschrijvingsgedeelte

Gegevens verstrekt door IFI CLAIMS Patent Services


      

      

            
      
      
assignment_turned_in Registrations
No Registration form is selected.
(Click on the star on form card to select)
Please login to view this page.
Please login to view this page.
Please login to view this page.