Investeren in Gemeenschappelijk eigendom borgt de waarde van uw financiële reserves.

Deel deze pagina, de waarheid is in ieders belang.

For english go to this page.

Geld is niet veilig bij een bank. Inflatie zal het grootste verlies zijn voor beleggers met reserves op hun bankrekeningen. De inflatie neemt toe en zal groeien tot 20% in 2022, 2023 zelfs nog meer.

We kunnen beloven dat het onroerend goed dat we onderhouden eigendom zal zijn van de belegger en op elk moment kan worden verkocht voor de waarde die het heeft. Vruchtgebruik van de kavel is voor de deelnemer. Die door onderhoudt aan het perceel de waarde daarvan behoudt.

Certificaten van gemeenschappelijk eigendom.

Door certificaten van gemeenschappelijk eigendom te maken, kunnen de kavels eigendom zijn van meer dan één eigenaar. Eigenaren vormen samen een stapelpositie in de waarde op de kavel.

Investeerders maken deel uit van een democratisch bestuur van stapelhouders en zijn gemeenschappelijke eigenaren van de kavel. Beleggers kunnen hun aandeel verkopen tegen de dan geldende marktprijs.

Deelnemers

Deelnemers die een verbintenis aangaan, moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:
Eigenaarschap wordt getoond in de zorg voor het perceel en voor elkaar.
Men kent elkaars sterke punten en talenten en neemt zo het vruchtgebruik van het perceel.
Men draagt ​​bij aan het onderhoud en de wijziging van de kavel. Om het óók duurzaam in te richten en te onderhouden. (0% Co2??)
Deelnemers tonen eigenaarschap in hun verbintenissen en vormen samen een sociaal netwerk.

De woonzorggemeenschap

De mensen die de woonzorggemeenschap gaan starten, moeten de investeerders ook vertellen wat ze binnen hun individuele participatie terug willen geven. En voor welke duur. Eigenaar(s) kunnen samen met de andere deelnemers beslissen of deze deelnemer past bij het doel, zodat het vastgoed in zijn waarde behouden blijft. En een percentage van de omzet wordt gedeeld. Dit percentage kan ook worden uitgedrukt in het genot van de dienst, of het delen in de producten die worden vervaardigd. Dit is de onderhandeling tussen eigenaren en de bereidwillige deelnemer. De basis is om het perceel en zijn gebouw(en) in hun waarden te behouden zolang het wordt gebruikt. De deelnemers hebben eigenaarschap over hun toezeggingen. Vorm een ​​coöperatie in de Preventieve Medische en Geestelijke Gezondheidszorg.

Nederland

In Nederland blijft u eigenaar van een perceel en zijn gebouw(en). En wordt het automatisch bij overlijden geërfd door de wettige erfgenamen. En kan het eigendom certificaat ook verhandelt worden.

Het netwerk waar wij ons voor inzet heet “De kamer van Sociale waarden”. Waarmee we deze samenleving van onderop (bottum up) vormgeven. Een belegger die zijn geld wil beschermen tegen inflatie kan het beste beleggen in kavels die worden onderhouden door woonzorggemeenschappen deel uitmakende van ons netwerk. En natuurlijk om in vruchtgebruik te worden genomen.

In de toekomst zullen ook deze kavels worden beschermd tegen onteigening, aangezien gezond vruchtgebruik moet worden aangetoond om het eigendom te kunnen blijven behouden.
En omdat het de preventieve zorg als product aanbiedt, komt er buiten de kavel een munteenheid, waarin ze kunnen delen met de eigenaren.
Als Coach binnen “de Kamer van Sociale Waarden” stimuleer ik door middel van: bijeenkomsten en activiteiten om deelnemers elkaars sterke punten te laten ontdekken. En geïnteresseerd zijn in elkaars talenten.

Het sociale netwerk

Daarmee bouwen en onderhouden we een netwerk van ervaringsdeskundigen en verleegkundigen/mantelzorgers. Maar ook technici, coaches en professionals in de preventieve zorg.

Door het geven van seminars en het produceren van producten voor gezondheidsbehandelingen uit de eigen tuin op het perceel. Het geven van onderwijs in sociale waarden en mensenrechten. Mensen in staat stellen mee te doen. En het verzorgen van dieren in ‘mentale herstelbehandelingen’ voor kinderen en volwassenen. Wij als Kamer van Sociale Waarden staan ​​altijd klaar om met investeerders te praten die willen investeren in panden in gemeenschappelijk bezit. Zodat we mensen kunnen stimuleren om te leven naar de duurzame doelen. En binnen de mensenrechten die we hebben.

De Kamer van Sociale Waarden respecteert het gewoonterecht

Bel ons: +31653445054 (Alex)

Laat een reactie achter


      

      

            
      
      
assignment_turned_in Registrations
No Registration form is selected.
(Click on the star on form card to select)
Please login to view this page.
Please login to view this page.
Please login to view this page.