WOKE cultuur doet intrede vanaf groep 4, met behulp van het heilige Lesmateriaal van van Dijk. Scholen gehoorzamen. Participatie is (nog) ondenkbaar.

Mijn bericht aan de school:

Beste vertegenwoordiger van de rechtspersoon, als mens van vlees en levend bloed, vanuit de wens van de vader gelijk te zijn en vruchtgebruik te genieten in liefde en vergeving.

Als gezaghebbend vader maak ik mij ernstig zorgen over wat mij ter info wordt aangeboden. Het ontneemt mij het vertrouwen in het lesmateriaal wat u mijn kind voorhoudt. Welke consequenties dat heeft voor de vorming van hun normen en waarden.

Ik begrijp dat mijn participatie daarin nodig is, normen en waarden te kunnen waarborgen, naar de toekomst nodig wordt. Die normen en waarden te bewaken.

Hieromtrent binnen mijn mogelijkheden, wil ik graag aan die participatie behoefte invulling geven. Vanuit de eigenaarschap geëist binnen mijn gezag.

Vanaf groep 4

Verliefd- Gedicht

in groep p 7 was ik verliefd op Freek. Maar na een week was dat klaar

(hij maakte stomme grapjes en deed best een beetje raar)

Weken later keek ik naar Karlijn en voelde precies hetzelfde: duizend vlindertjes, zo fijn!

Al snel maakte ze het uit. maar niet lang daarna hoorde ik een prachtig geluid. Jelle was aan het zingen en in mijn buik voelde ik verliefde dingen.

‘Ben ik nou homo? vroeg ik aan pap. Of toch hetero?

‘Jij’, antwoordde hij ‘bent waarschijnlijk bi. Of misschien wel pan. Er is zó veel dat kan. Verliefd op een meisje, jongen of non-binair persoon het kan allemaal gewoon! Maar één ding moet je weten één ding mag je nooit vergeten:

homo, hetero, bi of pan. geniet ervan.

Luister naar mijn gesprek met de school.

Als wij het schuld zijn, door weg te kijken in het verleden? Gaan we dat naar de toekomst toe, niet bijven doen. De normen en waarden die de overheid onze kinderen opleggen, dienen getoetst te worden door het ouderlijk gezag.

Ideologieën kunnen een gevaar zijn voor het kind, en een ernstige bedreiging in hun ontwikkelen. Buiten de voordeur. Net als de angstporno, lockdowns, mondkapjes en ontwaardiging van de mensheid door onmenselijkheid met vehulp van schijnveiligheid van ( wat fijtelijk waar is ) , Leugenaars. Sociale experimenten met individualisering als doel.

Een overheid die we absoluut niet kunnen en niet mogen vertrouwen. Ons belogen en bedrogen hebben. Kwakzalvers hebben gepromoot, en wetenschappers gecensureert, vanwegen geld dat alleen hen rijker maakt. Zoals dat gebruikelijk is in het Kwaat. Niks Links rechts of homofobe.

Nee, individualisering dat zich put uit het egoïsme in ons ongebreidelde tolerantie. De man ontwaardigd, en zo het kind zonder vader opgroeit. Of nog beter, geen “useless eater”, meer produceert. En waar we ook nog eens trots op zijn. In werkelijkheid je zelf niks meer bent dan een kaart uit een kaartenbak. Een social credit score met het recht elkaar anaal te nemen. Normvervaging? Het bevalt de duivel wel.

in ieder geval staan we open een kracht te zijn voor de school als de strijdt straks losbarst. En ouders boeken op school komen verbranden. Omdat de discussie via de baas genaamd “overheid” moet plaats vinden en die wegkijken.


Mijn verzoek naar de school van mijn dochter.

Beste :Marieke en college:,


Na voorschreidend inzicht, wat menselijk is, wil ik U en uw mede coopererende medemens er op blijven wijzen, dat mijn participatie bijdrage een kracht is. Wij al een tijdje in een wereld leven waarbij het systeem waarbinnen ook U opereert, u als slaaf gehouden wordt en beloond wordt voor uw inzet, EN volgzaamheid. Uwe antwoord was dan ook, dat u zelf bepaald welke lesstof gegeven wordt en deze door de Overheid wordt opgelegd. 
Mijn vraag was derhalve of het niet veel verstandiger is, om deze verantwoordelijkheid door U over genomen, in dat volgzame NIET misbruikt wordt, om U aan te zetten tot het plegen van een misdrijf. Beperkingen in de gezondheid met langdurige gevolgen. Wat volgens art. 300 lid 4 Sr. Dit gelijk steld aan mishandeling. En vervolgbaar door een internationaal strafhof. 


De overheid mag u niet aanzetten tot het plegen van een strafbaar feit. Echter u heeft niet het netwerk U zelf daarin te beschermen. De corrupte nationale rechtspraak beschermd U hierin nu, maar geeft dit blijk, dan staat u alleen. En heb ik u er nu op gewezen, dat het HEEL verstandig is en zou zijn, om dit voortschrijdend inzicht onder elkaar te delen.


U bezit geen NETwerk die u beschermen, door actief met u mee te kijken, indien u door Uw onderwijs, onbewust of bewust kinderen beperkt in hun gezondheid. Dergelijke normen beschreven in gedichten hebben die boodschap naar in ieder geval mijn kinderen. 
En ze komen er aan. Die gedichten. Tolerantie kent grenzen. Waarin ik als Vader met het gezag op moet toezien. De veiligheid door gezondheid en liefde hen alle basis behoeften te voorzien, want alleen dan is er de mogelijkheid om te ontwikkelen en gezond te ontwikkelen.
In afwachting op uw reactie, verblijf ik, 
 Met dank. En vergiffenis. En liefde,
Alexander Groenheide

(Sjonny O’Fark)

Met de navolgende burgerinitiatieven. 

Coach en Companion binnen het landelijke netwerk van Ervaringsdeskundigen profesionals en Mantelzorgers. Verantwoorde mensen, die verbinden in de zorg voor elkaar. 
De Kamer van Sociale waarden
Het grootste Sociale Netwerk van Nederland.
https://DeKvSW.nl
Voorzitter van de:
Sociëteit Eygelshoven Sociaal
Laurastraat 87, 6471 JJ Eygelshoven

Sociëteit Hellevoetsluis Sociaal
Duinweg 14 h187 , 3221 LC Hellevoetsluis
Mobiel +31653445054

Mijn verzoek naar xxx college.

Beste medemens Corry en meewerkende medemensen binnen uw werk coöperaties. 

Als mens tot mens, van vlees en levend bloed, spreek ik u en onze college aan, het herhaaldelijk voorkomt dat de school in zijn verantwoordelijkheid gezag neemt in het bepalen van normen en waarden. En deze normen gedelegeerd worden vanuit de financierder van de School.

 Namelijk de overheid. Na voortschreidend inzicht, schuwt de overheid het niet, om te experimenteren op ook u en onze kinderen. Met maatregelen die geen effect hebben in de gezondheid, maar wel voor verdeeldheid en afhankelijkheid zorgen. Gelijk een persoonlijkheids stoornis te gedragen, namelijk smetvrees.

Deze normvervaging is een beperking van de gezondheid van onze kinderen. En in de leer zorgt U voor een langdurige beperking ervan. Tesamen is dit een misdrijf overeenkomstig art.300 lid 4.sr. en bent U als persoon en als mens vervolgbaar, individueel voor dit misdrijf.

Tollerantie kent grenzen.

Er is echter een oplossing dit laatste te voorkomen. En wordt tevens van mij als gezag hebbend ouder verwacht eigenaarschap over te nemen.

De AFHANKELIJKE verkiezingscommissie van nieuwe MR raadsleden, kijkt hier van weg. Kiest zelf wie deze vacatures invult. Zij stellen dat de wet daar de ruimte voor geeft, terwijl men tevens weg kijkt van de colateralen, die de MR oplegt. Muren om zich zelf heen opbouwd, zich meer acht, verheven boven het gezag van de vader en de moeder, ondemocratische met dus het eigen belang te beschermen, mij als ouder daarmee aanzet tot verzet.

Is mijn voortschrijdend inzicht de enige mogelijkheid U te vergeven en mijn participatie recht op te eisen. Vanuit mijn eigenaarschap als vader met gezag, mij aanbiedt normen en waarden te reflecteren binnen uw besluitvorming naar de toekomst toe. En mij daarmee weer de verantwoordelijk als gezag na kan komen. Het niet gestuurd wordt vanuit ook een MR met die persoonlijkheid. Zij zich als mens moeten gaan gedragen. In hun rol verantwoording over andere mensen te voeren. En dat objectief, met ook, zijn collateralen inzichtelijk, men tot besluiten komt. 

In het belang van een gezonde ontwikkeling waarin het kind in alle basis behoeften is voorzien. Want alleen dan ontwikkelen kinderen in hun wijsheid en soevereiniteit. 

Ik acht mijn participatie bijdrage als een kracht voor U en Uw werk organisaties.

In afwachting op uw reactie, verblijf ik, 

  Met dank, vergiffenis en liefde,

Alexander Groenheide

(Sjonny O’Fark)

Met de navolgende burgerinitiatieven. 

Coach en Companion binnen het landelijke netwerk van Ervaringsdeskundigen profesionals en Mantelzorgers. Verantwoorde mensen, die verbinden in de zorg voor elkaar. 

De Kamer van Sociale waarden
Het sterkste Sociale Netwerk van Nederland.

https://DeKvSW.nl

Voorzitter van de:

Sociëteit Eygelshoven Sociaal
Laurastraat 87, 6471 JJ Eygelshoven

Mobiel +31653445054


2 april. 2023:

Beste Marieke,  en collegae

Wij als ouders gaan er van uit dat u de beste educatieve zorg biedt aan ons kind. 

Om dat te waarborgen in een tijd dat overheden het gemunt hebben op onze kinderen, wil ik u daarin niet alleen laten staan. Het is dan ook niet de bedoeling om u te zien als een partij om te bevechten, maar zie ik een meerwaarde in de verbintenis in die zorg.

De overheid die bepaald welke educatieve materialen aan onze kinderen worden voorgelegt , heeft daarbij het belang van het kind op de eerste plaats te stellen. Als hier van afgeweken wordt, moet hier ten aller tijde verzet en aangifte tegen gedaan worden. 

Ook zij mogen niet art. 240a strafrecht overtreden. 

Toezenden porno en/of gewelddadig materiaal aan minderjarigen (art. 240a Sr)
Externe verwijzing.

Indien de overheid dit aanmoedigt, dan plegen zij een ambtsmisdrijf. Art.119 grondwet. De steld dat de gezagsdrager zoals een minister, door een meerderheid te bereiken in de 2de kamer aangifte kunnen doen bij de hoge raad. 

De ministeriële raad wordt gevormd door de coalitie. Indien dit ambtsmidrijf ,door de coalitie niet gezien wordt als een misdaad, zal dit ook nooit worden aangegeven bij de hoge raad. Met andere woorden: Zolang de minister doet wat de coalitie wil mogen ministers misdrijven plegen. 

Vervolging van gezagsdragers is dan ook nog nooit voor gekomen. Wel zijn er aangiften gedaan tegen volksvertegenwoordigers en politieke partijen. Echter om een misdrijf van de overheid te stoppen is altijd een oorlog nodig geweest.

In het rapport Fokkens genaamd: “niet boven maar in de wet”  wordt hier uitvoerig op ingegaan.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/07/14/niet-boven-maar-in-de-wet

De overheid mag dus geen misdrijf plegen. Maar kan dat dus wel. En wordt daarvoor nooit vervolgt.

Deze overheid en zijn media heeft sedert de corona crisis die in Nederland gaande is vanaf 16 maart 2020, mensenrechten geschonden en mensen die zich tegen die schendingen verzetten, vervolgt. Ik persoonlijk moet 5 dagen gevangenis straf uit zitten omdat ik als demonstrant gebruik maakte van mijn recht te demonstreren, demonstreren tegen de schendingen van mensenrechten door deze overheid. 

Zoals U weet zijn mensenrechten onvervreemdbaar. En onderscheiden deze rechten ons mensen door die rechten, van dieren en andere producten. Dat dieren producten worden genoemd is al kwalijk. Kwalijker is nog als mensen zelf niet meer als zodanig worden erkend. En niet zelf denkende meer worden geacht binnen dan die juridische rechtspersoon. En dat is momenteel gaande. Uw school is daarin een speelbal voor hen. En daarin wil ik u vragen, eens na te denken in hoeverre ik als Ouder, wij als ouders, wij als invloedrijke mensen rond mijn kind, onze kinderen. Daarin alleen sterk zijn als we als mensen elkaar willen vertrouwen een sociaal netwerk samen te vormen rond mijn kind, onze kinderen, ook onder uw zorg. 

Ik acht u een mens. En iedereen die zich kan onderscheiden van “het product”, het dier, zich mens kan noemen, mag noemen en we elkaar in dat recht beschermen. Als mens de behoefte kent, te verbinden in de zorg voor elkaar.

van Dijk educatie en Reuters zijn “niet natuurlijke rechtspersonen”. Als art.240 SR gepleegt wordt door hen, dan is het niet zomaar mogelijk om dit ongedaan te maken met een rectificatie. Zij moeten bij de eerste druk en eerste uitgifte van een illustratie of video vergewittigen geen misdrijf te plegen met het versprijden van deze materialen. Echter zullen er namen genoemd moeten worden in de aangifte van dit misdrijf. Het afwijzen is dus niet voldoende. Men is medeplichtig aan dat misdrijf. Door er geen aangifte van te doen. Dat moet dan wel op de persoon binnen die organisaties. 

Dit voorkomt voor de toekomst dat educatie die in de scholen in Nederland gegeven wordt, er voor zorgt dat minderjarige kinderen belast worden met naakte afbeeldingen van andere kinderen, die daar geen informed consent over hebben kunnen geven, wegens hun leeftijd. 

Ik verwacht niet dat u al deze kennis in huis heeft. En diepgaande wil ik u helemaal niet belasten. Tenzij u daartoe wel bereid bent. Maar dit is mijn kracht. En die kracht dient niet alleen mijn kinderen. Maar meerdere kinderen. En wellicht alle kinderen van Nederland.

U moet in bezwaar kunnen gaan. En u moet daarin niet financieel worden gekort. Of gestraft voor dat verzet. U kunt veel afdwingen. En moet daarin niet alles verantwoorden. U heeft ouders, die zelfs als de overheid stopt met u te betalen, u hebben bij te staan in de educatie dan te geven. 

Ik erken uw krachten de beste educatieve zorg te willen geven en in het doen geven vraag ik of wij daarin als een sociaal netwerk rond onze kinderen te staan. Ter voorkoming van dit misdrijf. Waarvan ik weet dat de overige artikelen 240b etc, voor deze overheid ook in petto zijn. Met hen als uw hoofdsponsor, kunt u niet langer zonder dan ONS netwerk. 

In afwachting op uw reactie, verblijf ik, 

  Met vriendelijke groet,

Alexander Groenheide

(Sjonny O’Fark)

Met de navolgende burgerinitiatieven. 

Coach en Companion binnen het landelijke netwerk van Ervaringsdeskundigen profesionals en Mantelzorgers. Verantwoorde mensen, die verbinden in de zorg voor elkaar. 

De Kamer van Sociale waarden
Het grootste Sociale Netwerk van Nederland.

https://DeKvSW.nl

Voorzitter van de:

Sociëteit Eygelshoven Sociaal
Laurastraat 87, 6471 JJ Eygelshoven

wordt vervolgt.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


      

      

            
      
      
assignment_turned_in Registrations
No Registration form is selected.
(Click on the star on form card to select)
Please login to view this page.
Please login to view this page.
Please login to view this page.