WOKE cultuur doet intrede vanaf groep 4, met behulp van het heilige Lesmateriaal van van Dijk. Scholen gehoorzamen. Participatie is (nog) ondenkbaar.

Deel deze pagina, de waarheid is in ieders belang.

Mijn bericht aan de school:

Beste vertegenwoordiger van de rechtspersoon, als mens van vlees en levend bloed, vanuit de wens van de vader gelijk te zijn en vruchtgebruik te genieten in liefde en vergeving.

Als gezaghebbend vader maak ik mij ernstig zorgen over wat mij ter info wordt aangeboden. Het ontneemt mij het vertrouwen in het lesmateriaal wat u mijn kind voorhoudt. Welke consequenties dat heeft voor de vorming van hun normen en waarden.

Ik begrijp dat mijn participatie daarin nodig is, normen en waarden te kunnen waarborgen, naar de toekomst nodig wordt. Die normen en waarden te bewaken.

Hieromtrent binnen mijn mogelijkheden, wil ik graag aan die participatie behoefte invulling geven. Vanuit de eigenaarschap geëist binnen mijn gezag.

Vanaf groep 4

Verliefd- Gedicht

in groep p 7 was ik verliefd op Freek. Maar na een week was dat klaar

(hij maakte stomme grapjes en deed best een beetje raar)

Weken later keek ik naar Karlijn en voelde precies hetzelfde: duizend vlindertjes, zo fijn!

Al snel maakte ze het uit. maar niet lang daarna hoorde ik een prachtig geluid. Jelle was aan het zingen en in mijn buik voelde ik verliefde dingen.

‘Ben ik nou homo? vroeg ik aan pap. Of toch hetero?

‘Jij’, antwoordde hij ‘bent waarschijnlijk bi. Of misschien wel pan. Er is zó veel dat kan. Verliefd op een meisje, jongen of non-binair persoon het kan allemaal gewoon! Maar één ding moet je weten één ding mag je nooit vergeten:

homo, hetero, bi of pan. geniet ervan.

Luister naar mijn gesprek met de school.

Als wij het schuld zijn, door weg te kijken in het verleden? Gaan we dat naar de toekomst toe, niet bijven doen. De normen en waarden die de overheid onze kinderen opleggen, dienen getoetst te worden door het ouderlijk gezag.

Ideologieën kunnen een gevaar zijn voor het kind, en een ernstige bedreiging in hun ontwikkelen. Buiten de voordeur. Net als de angstporno, lockdowns, mondkapjes en ontwaardiging van de mensheid door onmenselijkheid met vehulp van schijnveiligheid van ( wat fijtelijk waar is ) , Leugenaars. Sociale experimenten met individualisering als doel.

Een overheid die we absoluut niet kunnen en niet mogen vertrouwen. Ons belogen en bedrogen hebben. Kwakzalvers hebben gepromoot, en wetenschappers gecensureert, vanwegen geld dat alleen hen rijker maakt. Zoals dat gebruikelijk is in het Kwaat. Niks Links rechts of homofobe.

Nee, individualisering dat zich put uit het egoïsme in ons ongebreidelde tolerantie. De man ontwaardigd, en zo het kind zonder vader opgroeit. Of nog beter, geen “useless eater”, meer produceert. En waar we ook nog eens trots op zijn. In werkelijkheid je zelf niks meer bent dan een kaart uit een kaartenbak. Een social credit score met het recht elkaar anaal te nemen. Normvervaging? Het bevalt de duivel wel.

in ieder geval staan we open een kracht te zijn voor de school als de strijdt straks losbarst. En ouders boeken op school komen verbranden. Omdat de discussie via de baas genaamd “overheid” moet plaats vinden en die wegkijken.


Mijn verzoek naar de school van mijn dochter.

Beste :Marieke en college:,


Na voorschreidend inzicht, wat menselijk is, wil ik U en uw mede coopererende medemens er op blijven wijzen, dat mijn participatie bijdrage een kracht is. Wij al een tijdje in een wereld leven waarbij het systeem waarbinnen ook U opereert, u als slaaf gehouden wordt en beloond wordt voor uw inzet, EN volgzaamheid. Uwe antwoord was dan ook, dat u zelf bepaald welke lesstof gegeven wordt en deze door de Overheid wordt opgelegd. 
Mijn vraag was derhalve of het niet veel verstandiger is, om deze verantwoordelijkheid door U over genomen, in dat volgzame NIET misbruikt wordt, om U aan te zetten tot het plegen van een misdrijf. Beperkingen in de gezondheid met langdurige gevolgen. Wat volgens art. 300 lid 4 Sr. Dit gelijk steld aan mishandeling. En vervolgbaar door een internationaal strafhof. 


De overheid mag u niet aanzetten tot het plegen van een strafbaar feit. Echter u heeft niet het netwerk U zelf daarin te beschermen. De corrupte nationale rechtspraak beschermd U hierin nu, maar geeft dit blijk, dan staat u alleen. En heb ik u er nu op gewezen, dat het HEEL verstandig is en zou zijn, om dit voortschrijdend inzicht onder elkaar te delen.


U bezit geen NETwerk die u beschermen, door actief met u mee te kijken, indien u door Uw onderwijs, onbewust of bewust kinderen beperkt in hun gezondheid. Dergelijke normen beschreven in gedichten hebben die boodschap naar in ieder geval mijn kinderen. 
En ze komen er aan. Die gedichten. Tolerantie kent grenzen. Waarin ik als Vader met het gezag op moet toezien. De veiligheid door gezondheid en liefde hen alle basis behoeften te voorzien, want alleen dan is er de mogelijkheid om te ontwikkelen en gezond te ontwikkelen.
In afwachting op uw reactie, verblijf ik, 
 Met dank. En vergiffenis. En liefde,
Alexander Groenheide

(Sjonny O’Fark)

Met de navolgende burgerinitiatieven. 

Coach en Companion binnen het landelijke netwerk van Ervaringsdeskundigen profesionals en Mantelzorgers. Verantwoorde mensen, die verbinden in de zorg voor elkaar. 
De Kamer van Sociale waarden
Het grootste Sociale Netwerk van Nederland.
https://DeKvSW.nl
Voorzitter van de:
Sociëteit Eygelshoven Sociaal
Laurastraat 87, 6471 JJ Eygelshoven

Sociëteit Hellevoetsluis Sociaal
Duinweg 14 h187 , 3221 LC Hellevoetsluis
Mobiel +31653445054

Mijn verzoek naar xxx college.

Beste medemens Corry en meewerkende medemensen binnen uw werk coöperaties. 

Als mens tot mens, van vlees en levend bloed, spreek ik u en onze college aan, het herhaaldelijk voorkomt dat de school in zijn verantwoordelijkheid gezag neemt in het bepalen van normen en waarden. En deze normen gedelegeerd worden vanuit de financierder van de School.

 Namelijk de overheid. Na voortschreidend inzicht, schuwt de overheid het niet, om te experimenteren op ook u en onze kinderen. Met maatregelen die geen effect hebben in de gezondheid, maar wel voor verdeeldheid en afhankelijkheid zorgen. Gelijk een persoonlijkheids stoornis te gedragen, namelijk smetvrees.

Deze normvervaging is een beperking van de gezondheid van onze kinderen. En in de leer zorgt U voor een langdurige beperking ervan. Tesamen is dit een misdrijf overeenkomstig art.300 lid 4.sr. en bent U als persoon en als mens vervolgbaar, individueel voor dit misdrijf.

Tollerantie kent grenzen.

Er is echter een oplossing dit laatste te voorkomen. En wordt tevens van mij als gezag hebbend ouder verwacht eigenaarschap over te nemen.

De AFHANKELIJKE verkiezingscommissie van nieuwe MR raadsleden, kijkt hier van weg. Kiest zelf wie deze vacatures invult. Zij stellen dat de wet daar de ruimte voor geeft, terwijl men tevens weg kijkt van de colateralen, die de MR oplegt. Muren om zich zelf heen opbouwd, zich meer acht, verheven boven het gezag van de vader en de moeder, ondemocratische met dus het eigen belang te beschermen, mij als ouder daarmee aanzet tot verzet.

Is mijn voortschrijdend inzicht de enige mogelijkheid U te vergeven en mijn participatie recht op te eisen. Vanuit mijn eigenaarschap als vader met gezag, mij aanbiedt normen en waarden te reflecteren binnen uw besluitvorming naar de toekomst toe. En mij daarmee weer de verantwoordelijk als gezag na kan komen. Het niet gestuurd wordt vanuit ook een MR met die persoonlijkheid. Zij zich als mens moeten gaan gedragen. In hun rol verantwoording over andere mensen te voeren. En dat objectief, met ook, zijn collateralen inzichtelijk, men tot besluiten komt. 

In het belang van een gezonde ontwikkeling waarin het kind in alle basis behoeften is voorzien. Want alleen dan ontwikkelen kinderen in hun wijsheid en soevereiniteit. 

Ik acht mijn participatie bijdrage als een kracht voor U en Uw werk organisaties.

In afwachting op uw reactie, verblijf ik, 

  Met dank, vergiffenis en liefde,

Alexander Groenheide

(Sjonny O’Fark)

Met de navolgende burgerinitiatieven. 

Coach en Companion binnen het landelijke netwerk van Ervaringsdeskundigen profesionals en Mantelzorgers. Verantwoorde mensen, die verbinden in de zorg voor elkaar. 

De Kamer van Sociale waarden
Het sterkste Sociale Netwerk van Nederland.

https://DeKvSW.nl

Voorzitter van de:

Sociëteit Eygelshoven Sociaal
Laurastraat 87, 6471 JJ Eygelshoven

Mobiel +31653445054


wordt vervolgt.

Laat een reactie achter


      

      

            
      
      
assignment_turned_in Registrations
No Registration form is selected.
(Click on the star on form card to select)
Please login to view this page.
Please login to view this page.
Please login to view this page.