Week 4-6: Verhalen Vertellen en Karakterontwikkeling

Week 4:

Verhalen Vertellen en Karakterontwikkeling, verdeeld over 5 dagen, met de focus op het boek “Ubuntu Kids: Leer Over Liefde, Samenwerking en Zorg voor Elkaar” en de bijbehorende toneelstukken en scenario’s:

Week 4: Verhalen Vertellen en Karakterontwikkeling

Dag 1: Verkenning van Verschillende Verhalen

 • Bespreking van hoofdstuk 2.1 van “Ubuntu Kids” over vriendschap en verbondenheid.
 • Klasdiscussie over verschillende soorten verhalen, van avontuur tot humor.
 • Lezing van een kort verhaal en analyse van de personages en de plot.
Dag 2: Karakter Achtergrondverhalen
 • Reflectie over hoofdstuk 2.2 van “Ubuntu Kids” over empathie en begrip.
 • Instructie over het belang van diepgaande personage-achtergrondverhalen.
 • Leerlingen werken individueel aan achtergrondverhalen voor personages in het toneelstuk.
Dag 3: Schrijven van Monologen en Dialogen
 • Verwijzing naar hoofdstuk 2.3 van “Ubuntu Kids” over samenwerking.
 • Introductie tot het schrijven van monologen en dialogen voor personages.
 • Leerlingen schrijven korte monologen of dialogen om de persoonlijkheid van hun personages te tonen.

Dag 4: Karakterontwikkeling Workshop

 • Terugkoppeling op basis van het werk van de vorige dag.
 • Groepswerk: Leerlingen delen hun monologen en dialogen, en geven constructieve feedback.
 • Samenwerken aan het versterken van de personages door middel van suggesties en verbeteringen.
Dag 5: Presentatie en Reflectie
 • Samenvatting van de week en verbanden met het boek “Ubuntu Kids”.
 • Korte presentaties van enkele monologen en dialogen.
 • Reflectie over hoe het begrijpen van personages bijdraagt aan het begrip van relaties en empathie.

Deze syllabus voor Week 4 biedt een gestructureerde en thematische aanpak om leerlingen te betrekken bij het verkennen van verhalen vertellen en karakterontwikkeling, terwijl ze tegelijkertijd de kernwaarden van “Ubuntu Kids” en de toneelstukken en scenario’s in hun leerproces integreren.

Week 5:

Verhalen Vertellen en Karakterontwikkeling, met de nadruk op het boek “Ubuntu Kids: Leer Over Liefde, Samenwerking en Zorg voor Elkaar” en de bijbehorende toneelstukken en scenario’s:

Week 5: Verhalen Vertellen en Karakterontwikkeling

Dag 1: Verhalen die Verbinden

 • Verwijzing naar hoofdstuk 1.1 van “Ubuntu Kids” over de wereld als een grote familie.
 • Discussie over hoe verhalen kunnen verbinden en universele waarden kunnen overbrengen.
 • Leerlingen delen hun favoriete verhalen en wat ze eruit hebben geleerd.

Dag 2: De Reis van het Personage

 • Reflectie over hoofdstuk 1.2 van “Ubuntu Kids” over het geheim van Ubuntu.
 • Inleiding tot de reis van het personage: de reis van begin tot transformatie.
 • Leerlingen werken individueel aan de reis van hun personage in het toneelstuk.

Dag 3: Diepgaande Dialogen en Innerlijke Gedachten

 • Verwijzing naar hoofdstuk 1.3 van “Ubuntu Kids” over het ontdekken van jouw unieke rol.
 • Workshop over diepgaande dialogen en innerlijke gedachten van personages.
 • Leerlingen schrijven dialogen en monologen die de gedachten en gevoelens van hun personages onthullen.
Dag 4: Karakterontwikkeling en Samenwerking
 • Bespreking van hoofdstuk 2.3 van “Ubuntu Kids” over het belang van samenwerking.
 • Groepswerk: Leerlingen werken samen aan het versterken van elkaars personages.
 • Presentatie van de verbeterde personages en hun reizen.

Dag 5: Verhalen Delen en Reflecteren

 • Samenvatting van de week en verbanden met het boek “Ubuntu Kids”.
 • Leerlingen delen korte fragmenten van hun personages en hun reizen.
 • Reflectie over hoe het begrijpen van personages kan bijdragen aan empathie en begrip.

Deze syllabus voor Week 5 biedt een gestructureerde en thematische benadering om leerlingen te betrekken bij verhalen vertellen en karakterontwikkeling, terwijl ze tegelijkertijd de kernwaarden van “Ubuntu Kids” en de toneelstukken en scenario’s in hun leerproces integreren.

Week 6:

Verhalen Vertellen en Karakterontwikkeling, gericht op het boek “Ubuntu Kids: Leer Over Liefde, Samenwerking en Zorg voor Elkaar” en de bijbehorende toneelstukken en scenario’s:

Week 6: Verhalen Vertellen en Karakterontwikkeling

Dag 1: De Magie van Empathie

 • Verwijzing naar hoofdstuk 2.1 van “Ubuntu Kids” over vriendschap als magie van verbondenheid.
 • Discussie over het begrijpen van de emoties en standpunten van anderen.
 • Leerlingen oefenen empathische luistervaardigheden en delen hun ervaringen.

Dag 2: De Wereld van Verbeelding

 • Verwijzing naar hoofdstuk 2.2 van “Ubuntu Kids” over luisteren met je hart.
 • Inleiding tot de kracht van verbeelding en hoe het kan helpen bij het begrijpen van personages.
 • Leerlingen schrijven korte creatieve stukjes vanuit het perspectief van hun personages.

Dag 3: De Gelaagdheid van Karakters

 • Reflectie over hoofdstuk 2.3 van “Ubuntu Kids” over het belang van samenwerking.
 • Workshop over het creëren van gelaagde personages met verschillende eigenschappen.
 • Leerlingen voegen diepgang toe aan hun personages door hun persoonlijkheden en motivaties te ontwikkelen.
Dag 4: Dialogen en Confrontaties
 • Bespreking van hoofdstuk 3.3 van “Ubuntu Kids” over omgaan met conflicten.
 • Oefenen van het schrijven van dialogen bij conflicten tussen personages.
 • Leerlingen schrijven en spelen korte scenes waarin conflicten worden opgelost.

Dag 5: Verhalen Diepgaand Delen en Reflecteren

 • Samenvatting van de week en relatie met het boek “Ubuntu Kids”.
 • Leerlingen delen hun uitgewerkte personages en delen diepgaande stukken van hun verhalen.
 • Reflectie over hoe het begrijpen van karakters en empathie kunnen bijdragen aan sterkere relaties.

Deze syllabus voor Week 6 biedt een gestructureerde en gevarieerde aanpak om leerlingen dieper te betrekken bij verhalen vertellen en karakterontwikkeling, terwijl ze ook de kernwaarden van “Ubuntu Kids” en de toneelstukken en scenario’s blijven verkennen.


      

      

            
      
      
assignment_turned_in Registrations
No Registration form is selected.
(Click on the star on form card to select)
Please login to view this page.
Please login to view this page.
Please login to view this page.