We zoeken donateurs.

Deel deze pagina, de waarheid is in ieders belang.

De Kamer van Sociale waarden is de tegenhanger van de kamer van koophandel.

Sociaal handelen is geen koophandel. Verbintenissen vergen geen financiële verbintenissen binnen het sociaal domein. Er is geen kwaliteitsnorm of productennpakket. We zijn de conccurent van de institutionele beroepsmatige sociale zorgverlener, duurzaam, onafhankelijk zolang ervaringsdekundigheid en participatie vanuit de sociëteit mogelijk is.

Maar we ontvangen geen WMO bijdrage, geen ondersteuning door PGB bijdragen en hebben voor alsnog door het ontbreken van resultaten geen recht op subsidie als vrijwilligersorganisatie. En we zijn geen organisatie maar een netwerk en een faciliteit die societeit heet met daarbinnen vrienden waarmee we verbintenissen onderhouden. Waar nodig gecoached door coaches aangewezen door de groep. Een coopererend netwerk dat bestaan uit verantwoord burgers met een vriendschapelijke relaties die bestaan uit verbintenissen. Passie, liefde, vriendelijkheid, waardering voor elkaars bijdrage en tijd die men voor elkaar over heeft. Naar elkaar en over elkaar zich kunnen uiten. Veiligheden kunnen inschatten en zo zorgen door krachten binnen de groep te weerspeken.
Vrijwillig binnen een vrijwillig kader en vrijwillig binnen gedwongen kaders. Er van uitgaande er verbintenissen zijn te maken en vertrouwen constructief is te onderhouden.

Zoeken we participanten, en blijven we zoeken naar participanten tot heel Eygelshoven participeert binnen onze of een samenwerkende societeit.

Vrienden maken moet geen geld kosten. Participanten investeren hun tijd en hun ziel. Hen ook nog eens vragen een bijdrage te leveren door een financiële bijdrage te doen, doet bepaalde zorgbehoevenden uitsluiten.

Door gratis te kunnen participeren zoeken we dus tevens donateurs. Mensen die ons door de proeftijd van 1 jaar heen willen helpen. Door projecten die we als participanten willen gaan starten ook te financieren zijn. Een donatie van 5 euro is al welkom. Echter om voor heel Eygelshoven op preventief vlak een societeit te zijn, is er toch een budget nodig van min. 10% van alle zorgkosten sociaal gezien nu gemaakt in Eygelshoven. We praten dan over een budget van 250.000 euro op jaarbasis, dat nodig zal.zijn voor het bieden van gratis onderdak in nood situaties, 24/7 inloop mogelijk in de sociëteit. Wekelijks bijeenkomsten voor ervaringsdekundigen. En 10tale projecten die de zorg voor elkaar stimuleren als verantwoord burger. Bijv. Informatiemiddag sociale impact transgender; dating avond voor mantelzorgers die zorgen voor een invalide (a-seksuele) partner.
Verder kunnen we eigen kracht conferenties organiseren waar ook eigen familie en vrienden (Sociaal netwerk) kan aansluiten. Kunnen we teambuilingsactiviteiten organiseren sociale netwerken te sterken. Ervaringsdeskundige die landelijk opereren, faciliteren om participanten te treffen binnen de sociëteit.
Waarmee we stimuleren Eigenaarschap te bezitten over de zorg voor elkaar. Wat een basis behoefte is van elk mens om geestelijk en lichamelijk gezond te blijven.

Verder hebben we geen cliënten. Want iedereen die met een hulpvraag naar ons toe komt, zal zich eerst moeten presenteren. Zijn of haar krachten en persoonlijkheid laten zien. Want we willen weten welk vlees we in de kuip hebben. Je sociliteert als participant, omdat het belangrijk is dat we je kennen en willen kennen. Na je sollicitatie ben je aangenomen als companion en formeren we onze grenzen naar elkaar toe. Dat is van persoon tot persoon en van persoon tot de groep.

Inwoners hebben privileges enerzijds de uiteindelijke stem te beteken maar zijn ook financiële verantwoordlijk en kunnen juridisch aangesproken worden over het handelen van de groep als leiders van de groep.

Leider van de groep kan dan ook binnen de sociëteit alleen gedaan worden met toestemming van een inwoner, of met een universele schriftelijke verklaring dat deelnemers unaniem de financiële en/of juridische consequenties op zich willen nemen, de stem van een inwoner te krijgen. Ontrekt de inwoner zich van zijn stemrecht.

Grenzen kennen we allemaal. In een beroepsmatige en professionele verbintenis zijn de grenzen universeel bepaald en worden sociale verbintenissen niet als een meerwaarde gezien. Omdat ze geen financiële drijfveer hebben. Sociale verbintenissen hebben waardering en erkenning als drijfveer. Hoe belangrijk ben je voor een ander, maakt dat je ook belangrijk bent. En als je niet weet hoe, dan gaan we gewoon op zoek. En komen we wellicht tot een klik met iemand anders die net zo belangrijk is.

In ieder geval is de sociëteit bezig de zorg duurzaam in te richten. En overeenkomstig de normen en waarden van de omgeving. Die bestaat. Wij dan even zijn. En willen blijven. Omdat vrienden een steun zijn. Een onbetaalbare kracht. Dat uiteindelijk mensen levensvreugde geeft, niet meer eenzaam of geïsoleerd. En daardoor niet meer afhankelijk van onze profesionals die net als apen dansen voor het geld.  Maar wellicht wij ze naar huis sturen of ons als verantwoord burgers willen komen helpen. Gratis. Net als wij. Met eigenaarschap over een zorg voor een ander.

Laat een reactie achter


      

      

            
      
      
assignment_turned_in Registrations
No Registration form is selected.
(Click on the star on form card to select)
Please login to view this page.
Please login to view this page.
Please login to view this page.