Wat is een .csv bestand.

CSV staat voor “Comma-Separated Values” en is een bestandsformaat dat wordt gebruikt om gegevens in tabelvorm op te slaan. In een CSV-bestand worden gegevens gescheiden door komma’s of andere scheidingstekens, zoals puntkomma’s of tabulatietekens.

Een CSV-bestand bevat meestal meerdere rijen met gegevens, waarbij elke rij overeenkomt met een record en elke kolom overeenkomt met een veld in dat record. Bijvoorbeeld, als je een lijst met namen, leeftijden en e-mailadressen wilt opslaan, zou een CSV-bestand er als volgt uit kunnen zien:

Naam, Leeftijd, E-mail
John Doe, 30, john@example.com
Jane Smith, 25, jane@example.com
Mike Johnson, 35, mike@example.com

CSV-bestanden zijn eenvoudig en gemakkelijk leesbaar door zowel mensen als computers. Ze worden veel gebruikt voor het uitwisselen van gegevens tussen verschillende programma’s, zoals spreadsheets, databases en webapplicaties. Omdat CSV-bestanden eenvoudig zijn opgebouwd, zijn ze ook gemakkelijk te maken en te bewerken met behulp van teksteditors of spreadsheetsoftware.


      

      

            
      
      
assignment_turned_in Registrations
No Registration form is selected.
(Click on the star on form card to select)
Please login to view this page.
Please login to view this page.
Please login to view this page.