Syllabus: Ubuntu Kids – Leer Over Liefde, Samenwerking en Zorg voor Elkaar

Doel van de Cursus: Deze cursus introduceert kinderen in de leeftijd van 10 tot 12 jaar tot belangrijke concepten zoals vriendschap, samenwerking, zelfvertrouwen en zorg voor anderen door middel van het boek “Ubuntu Kids: Leer Over Liefde, Samenwerking en Zorg voor Elkaar”. Elke les omvat een hoofdstukbespreking en interactieve activiteiten gerelateerd aan het bijbehorende toneelstuk. Door middel van verhalen en rollenspellen worden leerlingen aangemoedigd om positieve waarden te ontdekken en te integreren in hun dagelijks leven.

Les 1 – Inleiding tot Ubuntu Filosofie en de Ubuntu Kids:

 • Introductie van het cursusmateriaal en de Ubuntu filosofie.
 • Kennismaking met de Ubuntu Kids en hun avonturen.

Les 2 – Hoofdstuk 1: “De Magische Vriendschapstuin” – Vriendschap:

 • Bespreking van het eerste hoofdstuk en de waarde van vriendschap.
 • Interactieve groepsactiviteiten om vriendschapsbanden te versterken.

Les 3 & 4 – Toneelstuk: “De Magische Vriendschapstuin” – Act 1 & 2:

 • Rolverdeling en introductie van de toneelstukken.
 • Oefenen van dialogen en scènes voor Act 1 & 2.

Les 5 – Hoofdstuk 2: “De Kracht van Zelfvertrouwen” – Zelfvertrouwen:

 • Bespreking van het tweede hoofdstuk en de betekenis van zelfvertrouwen.
 • Reflectieve activiteiten om persoonlijke sterktes en interesses te ontdekken.

Les 6 & 7 – Toneelstuk: “De Magische Vriendschapstuin” – Act 3:

 • Oefenen van dialogen en scènes voor Act 3.
 • Bespreking van de kracht van zelfvertrouwen binnen het toneelstuk.

Les 8 – Hoofdstuk 3: “Samen Sterk” – Samenwerking:

 • Bespreking van het derde hoofdstuk en het belang van samenwerken.
 • Groepsactiviteiten om samenwerkingsvaardigheden te ontwikkelen.

Les 9 & 10 – Toneelstuk: “Samen Sterk” – Act 1 & 2:

 • Oefenen van dialogen en scènes voor Act 1 & 2.
 • Reflectie op hoe samenwerking een rol speelt in de toneelstukken.

Les 11 – Hoofdstuk 4: “Liefde voor Elkaar” – Zorg voor Anderen:

 • Bespreking van het vierde hoofdstuk en de betekenis van zorgzaamheid.
 • Creatieve activiteiten om zorg voor anderen uit te drukken.

Les 12 & 13 – Toneelstuk: “Liefde voor Elkaar” – Act 1 & 2:

 • Oefenen van dialogen en scènes voor Act 1 & 2.
 • Reflectie op de boodschap van zorg voor anderen in het toneelstuk.

Les 14 – Afronding en Reflectie:

 • Terugblik op de geleerde concepten en lessen.
 • Reflectie op persoonlijke groei en positieve veranderingen.

Les 15 – Slotvoorstelling en Certificering:

 • Uitvoering van de drie toneelstukken voor medestudenten of ouders.
 • Certificering van deelname en prestaties.

Opmerking: Het aantal lessen en de structuur van de syllabus kunnen worden aangepast op basis van de beschikbare tijd en de behoeften van de groep. Het doel is om een interactieve en inspirerende leerervaring te bieden die de kernwaarden van vriendschap, zelfvertrouwen, samenwerking en zorg voor anderen benadrukt.

Les 1 – Inleiding tot Ubuntu Filosofie en de Ubuntu Kids

Doel van de Les: Deze les introduceert de leerlingen tot de Ubuntu filosofie en de hoofdpersonages van het boek “Ubuntu Kids: Leer Over Liefde, Samenwerking en Zorg voor Elkaar”. Leerlingen zullen begrijpen wat Ubuntu betekent en hoe het concept van verbondenheid centraal staat in de Ubuntu filosofie.

Leerdoelen:

 1. Begrijpen wat de Ubuntu filosofie inhoudt en hoe het gerelateerd is aan verbondenheid en samenwerking.
 2. Kennismaken met de Ubuntu Kids en hun avonturen.
 3. De basisprincipes van vriendschap en samenwerking verkennen.

Activiteiten:

1. Inleiding tot Ubuntu Filosofie:

 • Bespreek kort wat filosofie is en introduceer het begrip Ubuntu.
 • Leg uit dat Ubuntu een Afrikaans concept is dat verwijst naar de onderlinge verbondenheid tussen mensen.
 • Bespreek de betekenis van de Ubuntu-uitspraak “Ik ben, omdat wij zijn.”

2. Ontmoet de Ubuntu Kids:

 • Introduceer de hoofdpersonages uit het boek: Tim, Amir, Sarah, Emma en Mira.
 • Bespreek kort de kenmerken en interesses van elk kind.
 • Toon een afbeelding van de Ubuntu Kids om hun visuele identiteit te versterken.

3. Verken Vriendschap en Samenwerking:

 • Bespreek het belang van vriendschap en samenwerking in het dagelijks leven.
 • Laat de leerlingen nadenken over situaties waarin ze met anderen hebben samengewerkt of vriendschap hebben ervaren.

4. Creatieve Opdracht – Ubuntu Schilderij:

 • Geef de leerlingen papier en tekenmaterialen.
 • Vraag hen om een schilderij te maken dat het idee van verbondenheid en samenwerking weergeeft, geïnspireerd door de Ubuntu filosofie.

5. Groepsdiscussie – Ubuntu en Onze Gemeenschap:

 • Laat de leerlingen in groepjes discussiëren over hoe het concept van Ubuntu kan worden toegepast in hun eigen school of gemeenschap.
 • Elk groepje deelt hun ideeën en inzichten met de klas.

Huiswerk:

 • Vraag de leerlingen om thuis na te denken over een keer waarin ze ervoeren dat ze deel uitmaakten van een groter geheel, bijvoorbeeld bij een sportteam, een groepsproject of een familiebijeenkomst.

Aanvullende Materialen:

 • Afbeeldingen van de Ubuntu Kids.
 • Afbeeldingen die het concept van verbondenheid en samenwerking illustreren.

Reflectievragen:

 1. Wat betekent de Ubuntu-uitspraak “Ik ben, omdat wij zijn” voor jou?
 2. Hoe denk je dat vriendschap en samenwerking verband houden met het concept van Ubuntu?
 3. Hoe kun je het idee van verbondenheid toepassen in je eigen leven?

Les 2 – Hoofdstuk 1: “De Magische Vriendschapstuin” – Vriendschap

Doel van de Les: Deze les richt zich op het begrijpen van het belang van vriendschap aan de hand van het eerste hoofdstuk van het boek “Ubuntu Kids: Leer Over Liefde, Samenwerking en Zorg voor Elkaar”. Leerlingen zullen reflecteren op vriendschapswaarden en positieve interacties tussen mensen.

Leerdoelen:

 1. Begrijpen van het concept van vriendschap en zijn betekenis.
 2. Identificeren van positieve eigenschappen van vriendschap.
 3. Bespreken hoe vriendschap bijdraagt aan positieve interacties in de gemeenschap.

Activiteiten:

1. Bespreking van Hoofdstuk 1 – “De Magische Vriendschapstuin“:

 • Lees het eerste hoofdstuk van het boek “Ubuntu Kids” hardop voor.
 • Bespreek de gebeurtenissen en de introductie van de Magische Vriendschapstuin.

2. Groepsdiscussie – Wat is Vriendschap?

 • Vraag de leerlingen om in groepjes te bespreken wat vriendschap voor hen betekent.
 • Laat elk groepje een definitie van vriendschap delen en voorbeelden geven.

3. Creatieve Opdracht – Vriendschapsketting:

 • Geef de leerlingen kralen en touw om vriendschapskettingen te maken.
 • Moedig hen aan om de ketting te versieren met kralen die positieve eigenschappen van vriendschap vertegenwoordigen.

4. Verhalen Delen – Positieve Vriendschapservaring:

 • Laat elke leerling een positieve ervaring delen waarin vriendschap een rol speelde.
 • Moedig hen aan om te beschrijven hoe de vriendschap hen heeft beïnvloed.

5. Groepsactiviteit – Bouw de Magische Vriendschapstuin:

 • Geef de leerlingen bouwmaterialen zoals karton, papier en knutselspullen.
 • Laat hen samenwerken om een miniatuurversie van de Magische Vriendschapstuin te creëren.

Huiswerk:

 • Vraag de leerlingen om thuis na te denken over manieren waarop ze vriendelijkheid en vriendschap in hun dagelijks leven kunnen verspreiden.

Aanvullende Materialen:

 • Afbeeldingen van tuinen en bloemen om de Magische Vriendschapstuin te illustreren.
 • Voorbeelden van bekende vriendschapsverhalen of citaten.

Reflectievragen:

 1. Wat betekent vriendschap voor jou? Hoe voelt het om goede vrienden te hebben?
 2. Welke eigenschappen zijn belangrijk in een vriendschap? Waarom zijn ze belangrijk?
 3. Hoe kunnen positieve vriendschapsrelaties bijdragen aan een positieve sfeer in de gemeenschap?

Les 3 & 4 – Toneelstuk: “De Magische Vriendschapstuin” – Act 1 & 2

Doel van de Les: Deze lessen richten zich op de uitvoering en praktische ervaring van het eerste deel van het toneelstuk “De Magische Vriendschapstuin”. Leerlingen zullen hun acteervaardigheden ontwikkelen en begrijpen hoe samenwerking en het uitbeelden van personages bijdragen aan een succesvolle uitvoering.

Leerdoelen:

 1. Oefenen van dialogen en scènes voor Act 1 & 2 van het toneelstuk.
 2. Begrijpen hoe samenwerking en het begrijpen van personages de uitvoering versterken.

Activiteiten:

1. Introductie van Toneelstuk Act 1 & 2:

 • Bespreek kort de verhaallijn en de belangrijkste gebeurtenissen van Act 1 & 2 van het toneelstuk.
 • Verdeel de rollen en leg de verwachtingen uit voor de uitvoering.

2. Rollen en Scènes Oefenen – Act 1:

 • Laat de leerlingen hun toegewezen rollen bespreken en oefenen.
 • Moedig hen aan om de dialogen en interacties tussen de personages te verkennen.

3. Rollen en Scènes Oefenen – Act 2:

 • Ga verder met het oefenen van dialogen en scènes voor Act 2.
 • Geef feedback en begeleiding om de acteervaardigheden te verbeteren.

4. Samenwerking en Samenspel:

 • Bespreek het belang van samenwerking en hoe het helpt bij het succesvol uitvoeren van een toneelstuk.
 • Moedig leerlingen aan om goed naar elkaar te luisteren en te reageren tijdens de repetities.

5. Praktische Uitvoering – Generale Repetitie:

 • Voer een generale repetitie uit van Act 1 & 2 van het toneelstuk.
 • Leerlingen hebben de mogelijkheid om zich in hun personages in te leven en interacties te oefenen.

Huiswerk:

 • Vraag de leerlingen om thuis hun tekst en rollen verder te oefenen voor de volgende les.

Aanvullende Materialen:

 • Kopieën van de scriptteksten voor Act 1 & 2 van het toneelstuk.
 • Kostuums en rekwisieten om de sfeer van het toneelstuk te versterken.

Reflectievragen:

 1. Hoe voelt het om in de huid van een personage te kruipen en dialogen uit te spreken?
 2. Wat heb je geleerd over samenwerking tijdens het oefenen van het toneelstuk?
 3. Hoe denk je dat het uitbeelden van de personages bijdraagt aan de algehele ervaring van het toneelstuk?

Les 5 – Hoofdstuk 2: “De Kracht van Zelfvertrouwen” – Zelfvertrouwen

Doel van de Les: Deze les richt zich op het begrijpen van het concept van zelfvertrouwen aan de hand van het tweede hoofdstuk van het boek “Ubuntu Kids: Leer Over Liefde, Samenwerking en Zorg voor Elkaar”. Leerlingen zullen leren wat zelfvertrouwen betekent en hoe het een positieve invloed kan hebben op hun leven.

Leerdoelen:

 1. Begrijpen van het begrip zelfvertrouwen en zijn betekenis.
 2. Identificeren van manieren waarop zelfvertrouwen kan worden opgebouwd.
 3. Reflecteren over hoe zelfvertrouwen bijdraagt aan positieve keuzes en acties.

Activiteiten:

1. Bespreking van Hoofdstuk 2 – “De Kracht van Zelfvertrouwen”:

 • Lees het tweede hoofdstuk van het boek “Ubuntu Kids” hardop voor.
 • Bespreek de gebeurtenissen en de introductie van het concept van zelfvertrouwen.

2. Groepsdiscussie – Wat is Zelfvertrouwen?

 • Vraag de leerlingen om in groepjes te bespreken wat zelfvertrouwen voor hen betekent.
 • Laat elk groepje voorbeelden geven van situaties waarin zelfvertrouwen een rol speelde.

3. Creatieve Opdracht – Zelfvertrouwen Collage:

 • Geef de leerlingen tijdschriften, papier en lijm om een collage te maken die hun persoonlijke zelfvertrouwen vertegenwoordigt.
 • Moedig hen aan om afbeeldingen en woorden te kiezen die hen motiveren.

4. Verhalen Delen – Persoonlijke Zelfvertrouwenervaring:

 • Laat elke leerling een ervaring delen waarin ze zelfvertrouwen hebben getoond.
 • Vraag hen hoe zelfvertrouwen hen heeft geholpen om positieve keuzes te maken.

5. Rollenspellen – Uitdagingen en Zelfvertrouwen:

 • Geef scenario’s waarin leerlingen worden uitgedaagd en moeten handelen met zelfvertrouwen.
 • Laat hen de scenario’s improviseren en bespreken hoe ze zelfvertrouwen kunnen tonen.

Huiswerk:

 • Vraag de leerlingen om thuis na te denken over een doel of uitdaging waarvoor ze zelfvertrouwen nodig hebben.

Aanvullende Materialen:

 • Afbeeldingen die zelfvertrouwen en positieve affirmaties weergeven.
 • Voorbeelden van beroemde mensen die zelfvertrouwen uitstralen.

Reflectievragen:

 1. Wat betekent zelfvertrouwen voor jou? Hoe voel je je als je zelfvertrouwen hebt?
 2. Welke stappen kun je nemen om je zelfvertrouwen op te bouwen in situaties waarin je je onzeker voelt?
 3. Hoe kan zelfvertrouwen je helpen om moeilijke keuzes te maken en positieve acties te ondernemen?

Les 6 & 7 – Toneelstuk: “De Magische Vriendschapstuin” – Act 3

Doel van de Les: Deze lessen richten zich op de uitvoering en praktische ervaring van het derde deel van het toneelstuk “De Magische Vriendschapstuin”. Leerlingen zullen hun acteervaardigheden verder ontwikkelen en begrijpen hoe het tonen van zelfvertrouwen en samenwerking leidt tot een inspirerende slotscène.

Leerdoelen:

 1. Oefenen van dialogen en scènes voor Act 3 van het toneelstuk.
 2. Begrijpen hoe zelfvertrouwen en samenwerking bijdragen aan een positieve uitvoering.

Activiteiten:

1. Introductie van Toneelstuk Act 3:

 • Bespreek kort de verhaallijn en de belangrijkste gebeurtenissen van Act 3 van het toneelstuk.
 • Herinner de leerlingen aan het belang van zelfvertrouwen en samenwerking in deze act.

2. Rollen en Scènes Oefenen – Act 3:

 • Laat de leerlingen hun dialogen en scènes voor Act 3 oefenen.
 • Moedig hen aan om de emoties en positieve boodschap van de slotscène over te brengen.

3. Zelfvertrouwen en Inspiratie:

 • Bespreek hoe de personages in Act 3 zelfvertrouwen tonen en geïnspireerd raken.
 • Vraag de leerlingen om voorbeelden te geven van momenten waarin ze zich geïnspireerd voelden.

4. Samenwerking en Slotscène:

 • Bespreek hoe samenwerking tussen de personages leidt tot een inspirerende slotscène.
 • Moedig leerlingen aan om samen te werken en elkaar te ondersteunen tijdens het oefenen.

5. Praktische Uitvoering – Generale Repetitie Act 3:

 • Voer een generale repetitie uit van Act 3 van het toneelstuk.
 • Leerlingen hebben de mogelijkheid om de slotscène te perfectioneren en de boodschap over te brengen.

Huiswerk:

 • Vraag de leerlingen om thuis hun tekst en rollen voor Act 3 te blijven oefenen in voorbereiding op de volgende les.

Aanvullende Materialen:

 • Kopieën van de scriptteksten voor Act 3 van het toneelstuk.
 • Eventuele rekwisieten en attributen die nodig zijn voor de slotscène.

Reflectievragen:

 1. Hoe voel je je terwijl je deelneemt aan het oefenen van het toneelstuk? Hoe helpt zelfvertrouwen je daarbij?
 2. Hoe draagt samenwerking bij aan de krachtige boodschap van de slotscène in Act 3?
 3. Hoe denk je dat het tonen van zelfvertrouwen en samenwerking de algehele uitvoering van het toneelstuk zal verbeteren?

Les 8 – Hoofdstuk 3: “Samen Sterk” – Samenwerking

Doel van de Les: Deze les richt zich op het begrijpen van het belang van samenwerking aan de hand van het derde hoofdstuk van het boek “Ubuntu Kids: Leer Over Liefde, Samenwerking en Zorg voor Elkaar”. Leerlingen zullen leren wat samenwerking inhoudt en hoe het bijdraagt aan het bereiken van gemeenschappelijke doelen.

Leerdoelen:

 1. Begrijpen van het begrip samenwerking en zijn betekenis.
 2. Identificeren van voordelen en uitdagingen van samenwerken.
 3. Reflecteren over hoe samenwerking bijdraagt aan het bereiken van doelen.

Activiteiten:

1. Bespreking van Hoofdstuk 3 – “Samen Sterk”:

 • Lees het derde hoofdstuk van het boek “Ubuntu Kids” hardop voor.
 • Bespreek de gebeurtenissen en de introductie van het concept van samenwerking.

2. Groepsdiscussie – Wat is Samenwerking?

 • Vraag de leerlingen om in groepjes te bespreken wat samenwerking voor hen betekent.
 • Laat elk groepje voorbeelden geven van situaties waarin samenwerking positieve resultaten opleverde.

3. Creatieve Opdracht – Samenwerkingsteken:

 • Geef de leerlingen materialen om een teken of symbool te maken dat samenwerking vertegenwoordigt.
 • Moedig hen aan om hun creatieve ideeën uit te drukken.

4. Verhalen Delen – Positieve Samenwerkingservaring:

 • Laat elke leerling een ervaring delen waarin ze hebben samengewerkt om een doel te bereiken.
 • Vraag hen wat ze hebben geleerd van de samenwerkingservaring.

5. Groepsactiviteit – Bouw een Gezamenlijke Structuur:

 • Verdeel de leerlingen in groepjes en geef hen bouwmaterialen (bijv. blokken, papier).
 • Laat elk groepje samenwerken om een structuur te bouwen en bespreek het belang van communicatie.

Huiswerk:

 • Vraag de leerlingen om thuis na te denken over manieren waarop ze kunnen samenwerken om een gemeenschappelijk doel te bereiken.

Aanvullende Materialen:

 • Afbeeldingen of video’s die samenwerking in actie tonen.
 • Voorbeelden van succesvolle samenwerkingsverhalen.

Reflectievragen:

 1. Wat betekent samenwerking voor jou? Hoe voelt het om samen te werken met anderen?
 2. Welke voordelen heeft samenwerken? Wat zijn enkele uitdagingen die kunnen optreden tijdens samenwerking?
 3. Hoe kan samenwerking bijdragen aan het bereiken van grotere doelen in de gemeenschap?

Les 9 & 10 – Toneelstuk: “Samen Sterk” – Act 1 & 2

Doel van de Les: Deze lessen richten zich op de uitvoering en praktische ervaring van het eerste en tweede deel van het toneelstuk “Samen Sterk”. Leerlingen zullen hun acteervaardigheden verder ontwikkelen en begrijpen hoe samenwerking en het tonen van vastberadenheid bijdragen aan een succesvolle uitvoering.

Leerdoelen:

 1. Oefenen van dialogen en scènes voor Act 1 & 2 van het toneelstuk “Samen Sterk”.
 2. Begrijpen hoe samenwerking en vastberadenheid bijdragen aan een positieve uitvoering.

Activiteiten:

1. Introductie van Toneelstuk Act 1 & 2:

 • Bespreek kort de verhaallijn en de belangrijkste gebeurtenissen van Act 1 & 2 van het toneelstuk.
 • Herinner de leerlingen aan het belang van samenwerking en vastberadenheid in deze act.

2. Rollen en Scènes Oefenen – Act 1:

 • Laat de leerlingen hun dialogen en scènes voor Act 1 oefenen.
 • Moedig hen aan om de emoties en interacties tussen de personages te verkennen.

3. Rollen en Scènes Oefenen – Act 2:

 • Ga verder met het oefenen van dialogen en scènes voor Act 2.
 • Geef feedback en begeleiding om de acteervaardigheden te verbeteren.

4. Samenwerking en Vastberadenheid:

 • Bespreek hoe de personages in Act 1 & 2 samenwerken en vastberadenheid tonen.
 • Vraag de leerlingen om voorbeelden te geven van momenten waarin ze vastberaden zijn geweest.

5. Praktische Uitvoering – Generale Repetitie:

 • Voer een generale repetitie uit van Act 1 & 2 van het toneelstuk “Samen Sterk”.
 • Leerlingen hebben de mogelijkheid om zich in hun personages in te leven en interacties te oefenen.

Huiswerk:

 • Vraag de leerlingen om thuis hun tekst en rollen verder te oefenen voor de volgende les.

Aanvullende Materialen:

 • Kopieën van de scriptteksten voor Act 1 & 2 van het toneelstuk “Samen Sterk”.
 • Eventuele rekwisieten en attributen die nodig zijn voor de uitvoering.

Reflectievragen:

 1. Hoe voelt het om deel te nemen aan het oefenen van het toneelstuk “Samen Sterk”? Hoe helpt vastberadenheid je daarbij?
 2. Hoe draagt samenwerking bij aan het bereiken van gemeenschappelijke doelen in het toneelstuk?
 3. Hoe denk je dat het tonen van vastberadenheid en samenwerking de algehele uitvoering van het toneelstuk zal verbeteren?

Les 11 – Hoofdstuk 4: “Liefde voor Elkaar” – Zorg voor Anderen

Doel van de Les: Deze les richt zich op het begrijpen van het belang van zorg voor anderen aan de hand van het vierde hoofdstuk van het boek “Ubuntu Kids: Leer Over Liefde, Samenwerking en Zorg voor Elkaar”. Leerlingen zullen leren wat zorg voor anderen inhoudt en hoe het bijdraagt aan het creëren van een ondersteunende gemeenschap.

Leerdoelen:

 1. Begrijpen van het begrip zorg voor anderen en zijn betekenis.
 2. Identificeren van manieren waarop zorg voor anderen kan worden getoond.
 3. Reflecteren over hoe zorg voor anderen bijdraagt aan het opbouwen van positieve relaties.

Activiteiten:

1. Bespreking van Hoofdstuk 4 – “Liefde voor Elkaar”:

 • Lees het vierde hoofdstuk van het boek “Ubuntu Kids” hardop voor.
 • Bespreek de gebeurtenissen en de introductie van het concept van zorg voor anderen.

2. Groepsdiscussie – Wat is Zorg voor Anderen?

 • Vraag de leerlingen om in groepjes te bespreken wat zorg voor anderen voor hen betekent.
 • Laat elk groepje voorbeelden geven van situaties waarin zorg voor anderen van belang was.

3. Creatieve Opdracht – Zorg voor Elkaar Teken:

 • Geef de leerlingen tekenmaterialen om een tekening te maken die zorg voor anderen uitbeeldt.
 • Moedig hen aan om hun creativiteit te gebruiken om de betekenis van zorg voor anderen weer te geven.

4. Verhalen Delen – Zorg voor Anderen Ervaring:

 • Laat elke leerling een ervaring delen waarin ze zorgden voor iemand anders.
 • Vraag hen hoe deze ervaringen hun gevoel van verbondenheid versterkten.

5. Groepsactiviteit – Vriendelijkheidsketting:

 • Verdeel de leerlingen in groepjes en geef hen papier en stiften.
 • Laat elk groepje vriendelijkheidswensen of complimenten opschrijven en deze aan elkaar doorgeven om een vriendelijkheidsketting te maken.

Huiswerk:

 • Vraag de leerlingen om thuis na te denken over manieren waarop ze zorg voor anderen kunnen tonen in hun dagelijks leven.

Aanvullende Materialen:

 • Afbeeldingen die vriendelijkheid en zorg voor anderen weergeven.
 • Voorbeelden van goede daden en vriendelijke gebaren.

Reflectievragen:

 1. Wat betekent zorg voor anderen voor jou? Hoe voelt het om voor iemand anders te zorgen?
 2. Welke manieren ken je om zorg voor anderen te tonen? Waarom is het belangrijk?
 3. Hoe kan het tonen van zorg voor anderen bijdragen aan het opbouwen van positieve relaties en een ondersteunende gemeenschap?

Les 12 & 13 – Toneelstuk: “Liefde voor Elkaar” – Act 1 & 2

Doel van de Les: Deze lessen richten zich op de uitvoering en praktische ervaring van het eerste en tweede deel van het toneelstuk “Liefde voor Elkaar”. Leerlingen zullen hun acteervaardigheden verder ontwikkelen en begrijpen hoe het tonen van zorg voor anderen en empathie bijdraagt aan een inspirerende uitvoering.

Leerdoelen:

 1. Oefenen van dialogen en scènes voor Act 1 & 2 van het toneelstuk “Liefde voor Elkaar”.
 2. Begrijpen hoe zorg voor anderen en empathie een positieve uitvoering versterken.

Activiteiten:

1. Introductie van Toneelstuk Act 1 & 2:

 • Bespreek kort de verhaallijn en de belangrijkste gebeurtenissen van Act 1 & 2 van het toneelstuk.
 • Herinner de leerlingen aan het belang van zorg voor anderen en empathie in deze act.

2. Rollen en Scènes Oefenen – Act 1:

 • Laat de leerlingen hun dialogen en scènes voor Act 1 oefenen.
 • Moedig hen aan om de emoties en interacties tussen de personages te verkennen.

3. Rollen en Scènes Oefenen – Act 2:

 • Ga verder met het oefenen van dialogen en scènes voor Act 2.
 • Geef feedback en begeleiding om de acteervaardigheden te verbeteren.

4. Zorg voor Anderen en Empathie:

 • Bespreek hoe de personages in Act 1 & 2 zorg tonen voor anderen en empathie tonen.
 • Vraag de leerlingen om voorbeelden te geven van momenten waarin ze empathie hebben getoond.

5. Praktische Uitvoering – Generale Repetitie:

 • Voer een generale repetitie uit van Act 1 & 2 van het toneelstuk “Liefde voor Elkaar”.
 • Leerlingen hebben de mogelijkheid om zich in hun personages in te leven en interacties te oefenen.

Huiswerk:

 • Vraag de leerlingen om thuis hun tekst en rollen verder te oefenen voor de volgende les.

Aanvullende Materialen:

 • Kopieën van de scriptteksten voor Act 1 & 2 van het toneelstuk “Liefde voor Elkaar”.
 • Eventuele rekwisieten en attributen die nodig zijn voor de uitvoering.

Reflectievragen:

 1. Hoe voelt het om deel te nemen aan het oefenen van het toneelstuk “Liefde voor Elkaar”? Hoe helpt empathie je daarbij?
 2. Hoe draagt zorg voor anderen bij aan het tonen van liefde en empathie in het toneelstuk?
 3. Hoe denk je dat het tonen van zorg voor anderen en empathie de algehele uitvoering van het toneelstuk zal verbeteren?

Les 14 – Afronding en Reflectie

Doel van de Les: Deze les richt zich op het afronden van het leerprogramma en het reflecteren op wat de leerlingen hebben geleerd over liefde, samenwerking, zelfvertrouwen, zorg voor anderen en empathie. Leerlingen zullen de gelegenheid krijgen om hun inzichten te delen en na te denken over hoe ze deze waarden in hun dagelijks leven kunnen toepassen.

Leerdoelen:

 1. Reflecteren op de geleerde concepten en waarden tijdens het leerprogramma.
 2. Identificeren van manieren om de geleerde waarden toe te passen in het dagelijks leven.
 3. Delen van persoonlijke inzichten en reflecties met de klas.

Activiteiten:

1. Terugblik op het Leerprogramma:

 • Bespreek kort de belangrijkste concepten en waarden die zijn behandeld in de lessen en het toneelstuk.
 • Vraag leerlingen om te delen wat ze het meest hebben geleerd en welke waarden hen het meest hebben geraakt.

2. Reflectie op Persoonlijke Groei:

 • Vraag de leerlingen om na te denken over hoe ze persoonlijk zijn gegroeid tijdens het leerprogramma.
 • Moedig hen aan om specifieke voorbeelden te geven van momenten waarin ze hun gedrag of houding hebben veranderd.

3. Toepassing van Geleerde Waarden:

 • Bespreek verschillende situaties in het dagelijks leven waarin de geleerde waarden kunnen worden toegepast.
 • Laat leerlingen ideeën delen over hoe ze liefde, samenwerking, zelfvertrouwen, zorg voor anderen en empathie kunnen tonen.

4. Reflectie en Expressie – Creatief Project:

 • Geef de leerlingen de kans om hun persoonlijke reflecties uit te drukken door middel van een creatief project, zoals een tekening, gedicht of korte tekst.

5. Delen van Reflecties:

 • Laat leerlingen vrijwillig hun creatieve projecten delen en hun reflecties met de klas bespreken.
 • Moedig een open en respectvolle uitwisseling van gedachten aan.

Huiswerk:

 • Vraag de leerlingen om een korte reflectie op te schrijven over hoe ze van plan zijn de geleerde waarden toe te passen in hun leven.

Aanvullende Materialen:

 • Creatieve materialen zoals tekeningen, schrijfbenodigdheden, enzovoort.

Reflectievragen:

 1. Welke concepten en waarden heb je het meest geleerd en onthouden tijdens dit leerprogramma?
 2. Hoe ben je persoonlijk gegroeid in termen van liefde, samenwerking, zelfvertrouwen, zorg voor anderen en empathie?
 3. Hoe ben je van plan om deze geleerde waarden toe te passen in je dagelijks leven en relaties?

Les 15 – Slotvoorstelling en Certificering

Doel van de Les: Deze les markeert het hoogtepunt van het leerprogramma en biedt de leerlingen de gelegenheid om hun toneelstukuitvoering aan de klas en eventueel aan ouders of medestudenten te presenteren. Het is een moment van viering en erkenning van alles wat ze hebben geleerd en bereikt.

Leerdoelen:

 1. Presenteren van de toneelstukuitvoering aan medestudenten, ouders of andere gasten.
 2. Vieren en delen van de geleerde waarden en groei tijdens het leerprogramma.
 3. Uitreiken van certificaten aan leerlingen als erkenning van hun deelname en prestaties.

Activiteiten:

1. Voorbereiding op de Uitvoering:

 • Laat de leerlingen zich voorbereiden op de uitvoering van het toneelstuk door de scènes en dialogen op te frissen.
 • Bespreek de indeling en het verloop van de slotvoorstelling.

2. Toneelstukuitvoering:

 • Laat de leerlingen het toneelstuk “Ubuntu Kids: Leer Over Liefde, Samenwerking en Zorg voor Elkaar” opvoeren voor medestudenten, ouders of andere gasten.
 • Zorg voor de benodigde rekwisieten, kostuums en ruimte voor de uitvoering.

3. Reflectie en Delen van Inzichten:

 • Na de uitvoering, geef de leerlingen de kans om te reflecteren op hun ervaringen tijdens het leerprogramma en het toneelstuk.
 • Moedig hen aan om inzichten te delen over wat ze hebben geleerd en hoe ze zijn gegroeid.

4. Uitreiking van Certificaten:

 • Reik certificaten uit aan elke leerling als erkenning van hun deelname en prestaties in het leerprogramma.
 • Benadruk de waarden en vaardigheden die ze hebben ontwikkeld.

5. Feestelijke Afsluiting:

 • Sluit de les af met een feestelijke sfeer, waarbij leerlingen kunnen genieten van snacks, drankjes en gezelligheid.

Aanvullende Materialen:

 • Certificaten voor elke leerling.
 • Eventuele rekwisieten en kostuums voor het toneelstuk.
 • Decoraties en benodigdheden voor de feestelijke afsluiting.

Reflectievragen:

 1. Hoe voel je je na het opvoeren van het toneelstuk en het afronden van het leerprogramma?
 2. Welke waardevolle inzichten en vaardigheden neem je mee uit dit leerprogramma?
 3. Hoe denk je dat je de geleerde waarden en lessen in de toekomst zult toepassen?

Geef een reactie


      

      

            
      
      
assignment_turned_in Registrations
No Registration form is selected.
(Click on the star on form card to select)
Please login to view this page.
Please login to view this page.
Please login to view this page.