Scenario 6: “De Brug van Verzoening”

Introductie:

Dit ontroerende scenario draait om het belang van verzoening en begrip bij het overwinnen van conflicten. De personages worden geconfronteerd met een ernstig conflict in de Vriendschapstuin, wat hun vermogen om naar elkaar te luisteren, begrijpen en vergeven op de proef stelt. Door samen te werken en te leren hoe ze conflicten kunnen oplossen, ontdekken ze de kracht van vergeving en verzoening.

Hoofdstuk en Thema’s:

Dit scenario is sterk verbonden met hoofdstuk 1 en hoofdstuk 3 van het boek “Ubuntu Kids”. Het benadrukt de waarde van begrip en compassie (hoofdstuk 1.2) en het omgaan met conflicten (hoofdstuk 3.3) in het kader van het opbouwen van sterke relaties.

Scenario Verloop:

De personages ontdekken dat er een diepe scheur is ontstaan tussen twee delen van de Vriendschapstuin als gevolg van onenigheid en onbegrip. Ze realiseren zich dat deze scheur een symbolische weergave is van de conflicten en verdeeldheid die in de wereld kunnen ontstaan. Om de harmonie te herstellen, besluiten ze om de Brug van Verzoening te bouwen, een krachtig symbool van begrip en vergeving. Gedurende hun reis werken ze samen om misverstanden en conflicten te overwinnen, luisteren ze naar elkaars standpunten en vinden ze een gemeenschappelijke basis voor verzoening.

Belangrijke Leerdoelen:

 • Het begrijpen van het belang van luisteren, begrip en vergeving bij het oplossen van conflicten.
 • Het aanleren van praktische strategieën om conflicten op een constructieve manier te benaderen.
 • Het ontdekken van de kracht van samenwerking en empathie bij het overwinnen van verdeeldheid.
 • Het leren delen van persoonlijke verhalen en inzichten om anderen te helpen bij conflictoplossing.

Publiek en Interacties:

Tijdens het hele scenario worden het publiek, ouders en leraren aangemoedigd om deel te nemen aan de discussies over conflicten, verzoening en begrip. Het delen van persoonlijke ervaringen en inzichten vergroot het gemeenschapsgevoel en benadrukt het belang van deze thema’s in het dagelijks leven.

Muziek en Dans:

Muziek en dans worden ingezet om de emoties van de personages en de diepe lessen die ze leren te versterken. Deze elementen kunnen worden gebruikt om de intensiteit van conflicten en de opluchting van verzoening te weerspiegelen. Daarnaast kunnen ze het publiek aansporen om na te denken over hun eigen ervaringen en de rol die begrip en vergeving in hun leven spelen.

Slotgedachte:

Dit scenario benadrukt de kracht van verzoening en begrip als middelen om conflicten te overwinnen en harmonie te herstellen. Het moedigt de personages en het publiek aan om de geleerde lessen toe te passen in hun eigen leven, bij te dragen aan positieve verandering en actief deel te nemen aan het bouwen van bruggen van begrip en vrede.

Act 1: Een Verdeelde Tuin

(Het podium toont twee gescheiden delen van de Vriendschapstuin, gesymboliseerd door fysieke barrières tussen de personages. De sfeer is gespannen en somber.)

Amir: (zuchtend) Het voelt alsof er een muur tussen ons staat.

Tim: (fronsend) Ja, we lijken niet meer in staat om naar elkaar te luisteren.

Sarah: (bezorgd) Maar waarom zijn we zo verdeeld?

Emma: (met een zachte stem) Misschien hebben we te lang vastgehouden aan onze eigen standpunten.

Mira: (met een peinzende blik) We moeten begrijpen wat er is gebeurd voordat we verder kunnen.

(De personages kijken naar de fysieke barrières tussen hen in, en er is een voelbare spanning in de lucht. Ze lijken allemaal verward en onzeker over hoe ze moeten omgaan met de verdeeldheid die tussen hen in is ontstaan. Er is een gevoel van afstand en ongemak. Het publiek voelt de gespannen sfeer en wordt aangemoedigd om na te denken over situaties waarin zij ook verdeeldheid hebben ervaren. Deze scène benadrukt het gebrek aan begrip en de behoefte aan communicatie en verzoening. Het dient als een introductie van het conflict dat in de rest van het scenario zal worden behandeld. De muziek en dans tijdens deze scène kunnen somber en reflectief zijn, met langzame en zachte bewegingen die de gespannen sfeer weergeven.)

Act 2: Bouwen aan Begrip

(De personages verzamelen zich rond een kampvuur in het midden van het podium. Ze kijken elkaar aan met een open houding, klaar om hun ervaringen te delen. Het publiek wordt aangemoedigd om zich verbonden te voelen met de personages en hun eigen ervaringen te overdenken.)

Amir: (vertellend) Er was eens een dag waarop ik te laat thuiskwam. Mijn ouders dachten dat ik niet om hen gaf, maar eigenlijk hielp ik een vriend in nood.

Tim: (nadenkend) Ik had een keer een misverstand met een klasgenoot over een project. We hadden verschillende ideeën, maar we hadden niet echt naar elkaar geluisterd.

Sarah: (met mededogen) Ik herinner me dat ik ruzie had met mijn broer over een spel. We realiseerden ons later dat het eigenlijk niet om het spel ging, maar om onze emoties.

Emma: (richt zich tot het publiek) Iedereen heeft wel eens momenten gehad waarop misverstanden en conflicten ontstonden. Laten we een moment nemen om te reflecteren op onze eigen ervaringen.

Mira: (met een glimlach) Laten we begrip opbouwen door elkaars verhalen te delen. Door te luisteren kunnen we leren dat conflicten vaak ontstaan door gebrek aan communicatie en begrip.

(De personages delen hun verhalen met elkaar en met het publiek. De sfeer wordt geleidelijk meer ontspannen en open, terwijl ze zich realiseren dat ze niet de enigen zijn die met misverstanden en conflicten te maken hebben gehad. Het publiek wordt uitgenodigd om na te denken over hun eigen ervaringen en zich verbonden te voelen met de personages. De muziek en dans tijdens deze scène kunnen lichter en opbeurend zijn, om de overgang van spanning naar openheid te weerspiegelen.)

Act 3: Verbinding en Vergeving

(De personages zijn druk bezig met het bouwen van de symbolische brug tussen de twee delen van de tuin. Ze werken samen in harmonie, en hun gesprekken weerspiegelen de diepere betekenis van wat ze aan het doen zijn. Het publiek voelt zich betrokken bij dit proces en wordt aangemoedigd om na te denken over hun eigen ervaringen met vergeving en verzoening.)

Amir: (terwijl ze stenen neerleggen) Kijk hoe deze stenen samenkomen om een pad te vormen. Zo kunnen ook mensen samenwerken om conflicten op te lossen.

Tim: (nog steeds bouwend) Inderdaad, vergeving is als een sleutel die deuren opent naar begrip en heling.

Sarah: (met een oprechte glimlach) Als we elkaars fouten begrijpen en vergeven, kunnen we de banden herstellen en groeien.

Emma: (kijkend naar het publiek) Ouders en leraren, jullie leren ons hoe we met conflicten kunnen omgaan. Hoe kunnen we beter begrip en vergeving tonen?

Mira: (met overtuiging) Laten we niet alleen een fysieke brug bouwen, maar ook een brug van vergeving en verzoening in onze harten. Zo kunnen we barrières doorbreken en relaties herstellen.

(Terwijl de personages de brug bouwen, delen ze hun inzichten over vergeving en verzoening. De muziek en dans kunnen een gevoel van eenheid en samenwerking weerspiegelen, terwijl het publiek wordt aangemoedigd om na te denken over hoe ze deze principes in hun eigen leven kunnen toepassen. Ouders en leraren kunnen ook deelnemen aan het gesprek en hun eigen wijsheid delen.)

Act 4: De Verenigde Tuin

(De brug is voltooid en de personages staan samen op de brug, omringd door de prachtige herenigde tuin. Er heerst een sfeer van vrede en harmonie. Ze reflecteren op wat ze hebben bereikt en spreken woorden van vreugde en inspiratie. Het publiek wordt aangemoedigd om deze gevoelens van verzoening en eenheid te delen.)

Amir: (met een stralende glimlach) Kijk om ons heen! De tuin is weer één geheel, net zoals het hoort te zijn.

Tim: (trots) En het is onze bereidheid geweest om naar elkaar te luisteren, te begrijpen en te vergeven die dit mogelijk heeft gemaakt.

Sarah: (met een gevoel van voldoening) Laten we de brug van verzoening koesteren en beschermen als een symbool van onze kracht om conflicten te overwinnen.

Emma: (kijkend naar het publiek) Samen hebben we bewezen dat begrip en vergeving sterker zijn dan verdeeldheid en onenigheid.

Mira: (met een blik op de tuin) Laten we deze waardevolle les meenemen en de wereld om ons heen inspireren om conflicten te overwinnen en vrede te bewerkstelligen.

(Het scenario eindigt met een gevoel van diepe verzoening, begrip en de kracht van samenwerking om conflicten op te lossen en harmonie te herstellen. De muziek en dans kunnen deze gevoelens versterken, terwijl het publiek wordt aangemoedigd om na te denken over hoe ze zelf een brug van verzoening kunnen bouwen in hun eigen leven.)

Bonus Act: Een Wereld van Verzoening

Introductie:

In deze betoverende bonus act breiden de thema’s van verzoening en begrip zich uit naar de bredere wereld. De personages nemen het publiek, ouders en leraren mee op een reis door verschillende culturen en tradities, waar ze de universele waarden van verzoening ontdekken en vieren.

Hoofdstuk en Thema’s:

Deze bonus act bouwt voort op hoofdstuk 5 van het boek “Ubuntu Kids”, dat de nadruk legt op de kracht van samenwerking en de verbinding tussen wereldburgers. Het legt de focus op het begrip en de verzoening tussen verschillende gemeenschappen en culturen.

Act Verloop:

De personages nemen het publiek mee op een magische reis door verschillende landen en culturen, waar ze verhalen van verzoening en begrip ontdekken. Ze leren over historische momenten van vrede en verzoening, en hoe deze momenten hebben bijgedragen aan het opbouwen van betere relaties tussen landen en volkeren. Tijdens hun reis ontmoeten ze kinderen uit verschillende delen van de wereld en leren ze hoe verzoening in verschillende culturen wordt gevierd.

Interacties en Elementen:

De personages delen verhalen van bekende figuren en gebeurtenissen die hebben bijgedragen aan wereldvrede en verzoening.

Ze betrekken het publiek, ouders en leraren bij het delen van hun eigen ervaringen en inzichten over wereldvrede en verzoening.

Door middel van dans en muziek worden de verschillende culturen en hun tradities tot leven gebracht.

De personages komen terug naar de Vriendschapstuin met een dieper begrip van het belang van verzoening op wereldschaal.

Belangrijke Leerdoelen:

Het begrijpen van de universele waarden van verzoening en begrip in verschillende culturen.

Het leren van historische voorbeelden van verzoening en hoe deze bijdragen aan vrede in de wereld.

Het aanmoedigen van een gevoel van wereldburgerschap en het besef dat vrede en verzoening ieders verantwoordelijkheid zijn.

Het versterken van empathie en begrip voor verschillende culturen en gemeenschappen.

Deze bonus act brengt de thema’s van verzoening en begrip naar een wereldwijd niveau en inspireert zowel de personages als het publiek om bij te dragen aan een vreedzame en verenigde wereld. Het benadrukt het belang van verzoening tussen gemeenschappen en culturen als een essentieel middel om wereldvrede te bevorderen.

Interacties: Bonus Act: Een Wereld van Verzoening

Introductie:

(De personages staan op het podium met een grote wereldkaart achter hen. Ze kijken verwonderd naar de kaart.)

Amir: Kijk eens naar deze kaart. Zo veel landen, culturen en mensen over de hele wereld.

Tim: Het is geweldig hoe divers onze wereld is, maar soms kan die diversiteit ook leiden tot misverstanden en conflicten.

Sarah: Maar we kunnen ook leren van elkaar en begrijpen dat we allemaal deel uitmaken van dezelfde wereldfamilie.

Emma: Dat klopt. Laten we op ontdekkingsreis gaan en verhalen van verzoening uit verschillende delen van de wereld verkennen.

Mira: (richt zich tot het publiek) Willen jullie met ons mee op deze reis door de wereld van verzoening?

(Het publiek applaudisseert en de personages beginnen aan hun reis.)


De Reis door Culturen

(De personages nemen het publiek mee op een denkbeeldige reis door verschillende landen en culturen. Ze vertellen verhalen van historische momenten van verzoening en vrede.)

Amir: (vertellend) Laten we beginnen in Zuid-Afrika, waar Nelson Mandela hielp bij het beëindigen van apartheid door samen te werken en te verzoenen.

Tim: (nadenkend) En laten we ook niet vergeten Japan en Zuid-Korea, die samenwerkten om de banden te herstellen na moeilijke tijden.

Sarah: (met bewondering) In India werkte Mahatma Gandhi aan vrede en verzoening door geweldloze protesten.

Emma: (wijzend naar de kaart) En denk aan de Berlijnse Muur die viel, waardoor Duitsland weer één land werd.

Mira: (met enthousiasme) En dan heb je de Verenigde Naties, waar landen samenkomen om conflicten op vreedzame manieren op te lossen.


Verbinding met Wereldkinderen

(De personages ontmoeten kinderen uit verschillende delen van de wereld en leren over hun ervaringen met verzoening.)

Amir: (pratend met een kind uit Kenia) Vertel me eens, hoe helpt verzoening jullie gemeenschap?

Kind uit Kenia: (met een glimlach) We hebben geleerd dat wanneer we onze verschillen erkennen en met elkaar praten, we vreedzaam kunnen samenleven.

Tim: (pratend met een kind uit Japan) Wat heb je geleerd over vrede en verzoening in jouw land?

Kind uit Japan: (met respect) We geloven dat door te luisteren naar elkaar en begrip te tonen, we conflicten kunnen voorkomen.

Sarah: (pratend met een kind uit India) Hoe kunnen we wereldwijd bijdragen aan verzoening?

Kind uit India: (vol hoop) Als we elkaar respecteren en begrijpen, kunnen we samenwerken aan een vreedzamere wereld.

Emma: (pratend met een kind uit Duitsland) Hoe heeft verzoening jullie land beïnvloed?

Kind uit Duitsland: (met dankbaarheid) Door onze geschiedenis onder ogen te zien en te erkennen, hebben we een pad naar vrede gevonden.

Mira: (richt zich tot het publiek) Laten we inspiratie putten uit deze kinderen en hun verhalen van verzoening.


(De personages keren terug naar de Vriendschapstuin, omringd door het publiek.)

Amir: (met een oprechte glimlach) Onze wereld is divers en complex, maar het is ook een wereld van mogelijkheden voor verzoening en vrede.

Tim: (met overtuiging) Laten we samenwerken en begrip tonen, net zoals mensen over de hele wereld hebben gedaan.

Sarah: (met een blik op het publiek) Ouders, leraren en iedereen hier, laten we samenwerken aan een wereld van verzoening.

Emma: (met een gevoel van verbondenheid) We kunnen leren van elkaars ervaringen en samen een betere toekomst creëren.

Mira: (met hoop) Laten we bouwen aan bruggen van begrip en vrede, niet alleen hier, maar over de hele wereld.

(*Het publiek klapt en juicht, terwijl de personages zich verenigen met het publiek om

een wereld van verzoening en vrede te vieren.*)


      

      

            
      
      
assignment_turned_in Registrations
No Registration form is selected.
(Click on the star on form card to select)
Please login to view this page.
Please login to view this page.
Please login to view this page.