Scenario 5: “De Regenboog van Vriendelijkheid”

Bonus Senario

Introductie:

In dit hartverwarmende scenario worden de kracht van vriendelijkheid en de magie van kleuren gevierd. De personages worden geconfronteerd met een bijzondere uitdaging die vraagt om hun vermogen om vriendelijkheid te verspreiden en samen te werken.

Hoofdstuk en Thema’s:

Dit scenario sluit aan bij hoofdstuk 1 en hoofdstuk 3 van het boek “Ubuntu Kids”. Het belicht de waarde van vriendelijkheid (hoofdstuk 1.3) en het omgaan met conflicten (hoofdstuk 3.3).

Scenario Verloop:

De personages ontdekken dat de kleuren in de Vriendschapstuin beginnen te vervagen en de magie verdwijnt. Ze leren dat dit komt door een gebrek aan vriendelijkheid en samenwerking. Om de tuin te herstellen, moeten ze de Regenboog van Vriendelijkheid vinden, een speciale bron van kleur en positieve energie. De personages gaan op een avontuurlijke zoektocht en worden uitgedaagd om vriendelijkheid te verspreiden in de wereld om de regenboog terug te brengen. Ze betrekken niet alleen hun ouders, leraren en het publiek, maar ook andere kinderen die zich aansluiten bij hun missie.

Interacties en Elementen:

 • De personages moeten verschillende kleuren opsporen die symbool staan voor verschillende vormen van vriendelijkheid.
 • Ze werken samen met andere kinderen om vriendelijke daden te verrichten en de kleuren te verzamelen.
 • Onderweg delen ze inspirerende verhalen over vriendelijkheid en compassie, waarbij ze het publiek betrekken en aanmoedigen om ook vriendelijkheid te verspreiden.
 • Tijdens hun zoektocht ontdekken ze dat vriendelijkheid en samenwerking essentieel zijn voor het herstellen van de Vriendschapstuin.
 • De climax van het scenario is het moment waarop de Regenboog van Vriendelijkheid wordt hersteld, en de kleuren terugkeren naar de tuin, sterker en helderder dan ooit tevoren.

Belangrijke Leerdoelen:

 • Het begrip van het belang van vriendelijkheid en hoe kleine daden van vriendelijkheid een positieve impact kunnen hebben.
 • Het besef dat samenwerking nodig is om gemeenschappelijke doelen te bereiken.
 • Het inzicht dat iedereen een rol kan spelen in het creëren van positieve verandering en het herstellen van harmonie.
 • De erkenning van het vermogen van verhalen en inspiratie om anderen te motiveren om vriendelijkheid te tonen.

Act’s:

Act 1: Fading Colors in de Vriendschapstuin

(De personages Tim, Amir, Sarah, Emma en Mira komen samen in de Vriendschapstuin en merken dat de kleuren beginnen te vervagen. Ze zijn verward en bezorgd over de vreemde verandering. Ze zingen een gezamenlijk lied over de schoonheid van de tuin en de kracht van vriendelijkheid.)

Interacties:

(De personages Tim, Amir, Sarah, Emma en Mira staan samen in de Vriendschapstuin. Ze kijken om zich heen en merken dat de kleuren van de bloemen beginnen te vervagen. Er heerst verwarring en bezorgdheid. Er klinkt zachte muziek op de achtergrond.)

Tim: (verbaasd) Kijk eens naar de tuin, jongens. De kleuren lijken te vervagen.

Amir: (bezorgd) Inderdaad, het ziet er niet zo levendig uit als normaal.

Sarah: (fronst) Wat zou er aan de hand kunnen zijn?

Emma: (peinzend) Misschien heeft het iets te maken met de magie van de tuin?

Mira: (zacht) Laten we dichter bij de bloemen gaan en kijken wat er gebeurt.

(De personages lopen naar de bloemen toe en raken ze voorzichtig aan. Ze merken dat de kleuren langzaam terugkomen wanneer ze vriendelijke woorden tegen de bloemen spreken. Het publiek wordt uitgenodigd om mee te klappen op het ritme van de muziek.)

Tim: Kijk! Toen ik tegen deze bloem sprak, begon de kleur terug te komen.

Amir: Misschien hebben de bloemen wel vriendelijke woorden nodig om gelukkig te blijven.

Sarah: Laten we het proberen! (lacht) Hallo daar, mooie bloemen! Jullie zijn geweldig!

Emma: (lacht) Het lijkt te werken! Kijk hoe ze oplichten!

Mira: (met een glimlach) Vriendelijkheid heeft echt kracht, zelfs voor bloemen.

(De personages verzamelen zich in het midden van de tuin en beginnen een lied te zingen over vriendschap en de magie van kleuren. Het publiek wordt uitgenodigd om mee te zingen en te klappen. Terwijl ze zingen, wordt de muziek geleidelijk luider en vrolijker.)

Gezamenlijk Lied:
In de tuin van vriendschap staan we samen sterk,
Met kleuren die schitteren en stralen als een merk.
Vriendelijke woorden en een hart vol vuur,
Verspreiden we geluk en kleur na kleur.

(De muziek bereikt zijn hoogtepunt, en de personages dansen samen met het publiek, ouders en leraren in een cirkel van verbondenheid. De dans symboliseert de kracht van vriendelijkheid en de harmonie van samenwerking.)

Tim: (terwijl hij danst) Dit voelt geweldig, alsof we de tuin weer tot leven brengen!

Amir: (lachend) Vriendelijkheid is als een toverstaf die alles beter maakt.

Sarah: (enthousiast) Laten we onze vriendelijkheid verspreiden en deze tuin weer helemaal laten stralen!

Emma: (dansend) Samen maken we een regenboog van vreugde en kleuren!

Mira: (met een stralende glimlach) Laten we op avontuur gaan om de Regenboog van Vriendelijkheid te vinden en de tuin te herstellen!

(De muziek en dans vertragen geleidelijk terwijl de personages zich voorbereiden op het volgende deel van hun missie. Het publiek applaudisseert en de act eindigt met een gevoel van positiviteit en saamhorigheid.)

Act 2: De Missie van de Regenboog

(De personages ontmoeten een mysterieus wezen dat hen vertelt over de Regenboog van Vriendelijkheid. Ze begrijpen dat ze vriendelijkheid moeten verspreiden om de kleuren terug te brengen. Samen met het publiek, ouders en leraren gaan ze aan de slag. Er wordt een vrolijke dans uitgevoerd waarbij iedereen verschillende vriendelijke handelingen uitbeeldt.)

Interacties:

(De personages Tim, Amir, Sarah, Emma en Mira staan bij elkaar in de Vriendschapstuin. Ze bespreken wat ze moeten doen om de Regenboog van Vriendelijkheid te vinden. Zachtjes speelt er op de achtergrond muziek die een gevoel van avontuur en vastberadenheid oproept.)

Tim: (vastberaden) Oké, we weten dat we de Regenboog van Vriendelijkheid moeten vinden om de tuin te herstellen. Maar waar beginnen we?

Amir: (nadenkend) Misschien moeten we naar de wijze oude boom gaan voor advies. Hij heeft altijd wijze raad voor ons.

Sarah: (instemmend) Dat is een goed idee. Laten we naar de oude boom gaan en zien wat hij te zeggen heeft.

Emma: (opgewonden) En laten we onderweg vriendelijkheid verspreiden. Hoe meer vriendelijke daden we doen, hoe dichter we bij de Regenboog komen.

Mira: (glimlachend) Laten we ook andere kinderen uitnodigen om met ons mee te doen. Samen kunnen we een krachtige golf van vriendelijkheid creëren.

(De personages beginnen met het verspreiden van vriendelijkheid door kleine daden te verrichten, zoals glimlachen naar voorbijgangers, elkaar helpen en complimenten geven. Het publiek wordt uitgenodigd om mee te doen en vriendelijke daden te delen met de mensen om hen heen. De muziek wordt vrolijker en opzwepender.)

Tim: (lacht) Kijk eens naar die glimlach op hun gezichten! Vriendelijkheid werkt echt als magie.

Amir: En het voelt zo goed om anderen blij te maken.

Sarah: (wijzend) Laten we die weg nemen naar de oude boom. Ik denk dat we daar dichter bij de Regenboog zullen komen.

Emma: (enthusiast) Laten we een vriendelijke golf van vreugde creëren terwijl we verdergaan!

Mira: (lachend) Samen zijn we sterker en kunnen we een groot verschil maken!

(De personages en het publiek dansen en bewegen op de muziek terwijl ze vriendelijke daden blijven verspreiden. De sfeer is energiek en vreugdevol.)

Gezamenlijk Lied:
Met vriendelijkheid als onze gids,
Zijn we samen sterk en nooit verhit.
Een vriendelijk gebaar, een helpende hand,
Samen verspreiden we liefde door het land.

(De muziek en dans bereiken hun hoogtepunt, en de personages en het publiek stralen van positiviteit en blijdschap. De act eindigt met een gevoel van vastberadenheid om de Regenboog van Vriendelijkheid te vinden en de tuin te herstellen.)

Act 3: Op Zoek naar de Kleuren

(De personages gaan op een avontuurlijke reis om verschillende kleuren van vriendelijkheid te verzamelen. Ze ontmoeten andere kinderen onderweg die zich bij hen aansluiten. Elk kind deelt een persoonlijk verhaal over vriendelijkheid en hoe het hun wereld heeft veranderd. Samen voeren ze een dynamische dans uit die de kracht van vriendelijkheid en diversiteit viert.)

Interacties:

(De personages zijn op pad en volgen de aanwijzingen van de wijze oude boom om de kleuren van de Regenboog van Vriendelijkheid te vinden. Op de achtergrond speelt een avontuurlijke muziek die de spanning van hun zoektocht weergeeft.)

Tim: (kijkend naar de aanwijzingen) De oude boom zei dat we de kleuren van vriendelijkheid moeten vinden in de natuur om de Regenboog te herstellen.

Amir: (wijzend) Kijk daar! Een prachtige bloem met de kleur rood. Dat staat vast voor een vriendelijke daad vol liefde.

Sarah: (enthousiast) En daar, een blauwe vogel die vriendelijkheid symboliseert als een rustige en kalmerende kracht.

Emma: (opgewonden) En kijk eens naar die gele vlinder! Dat moet vrolijkheid en blijdschap betekenen.

Mira: (glimlachend) Elk stukje natuur heeft zijn eigen kleur van vriendelijkheid. We moeten ze verzamelen om de Regenboog te herstellen.

(De personages en het publiek worden uitgenodigd om actief deel te nemen door kleuren te benoemen en vriendelijke daden te delen die bij die kleuren passen. De muziek wordt speelser en interactiever.)

Tim: (wijzend naar een groene boom) Laten we vriendelijkheid delen door het planten van nieuwe bomen en planten. Dat is als een belofte voor de toekomst.

Amir: (wijzend naar een rivier) En laten we de rivier opruimen en zorgen voor de natuur. Dat is onze vriendelijkheid aan Moeder Aarde.

Sarah: (glimlachend) Samen kunnen we de wereld om ons heen kleurrijker maken met onze vriendelijkheid.

Emma: (enthousiast) En laten we onze vriendschap en vriendelijkheid delen met anderen, zodat zij ook deel kunnen uitmaken van onze missie.

Mira: (lachend) Zoals de kleuren samen een regenboog vormen, zo vormt onze vriendelijkheid een krachtige band tussen ons allemaal.

(De personages en het publiek dansen en bewegen op de muziek terwijl ze vriendelijke daden delen en de kleuren van de natuur benoemen. De sfeer is vrolijk en levendig.)

Gezamenlijk Lied:
Met elke daad van vriendelijkheid,
Geven we de wereld meer helderheid.
De kleuren van de aarde, de zon en de zee,
Samen vormen ze de Regenboog van Vriendelijkheid, zo vrij.

(De muziek en dans brengen een gevoel van saamhorigheid en enthousiasme, terwijl de personages en het publiek zich inzetten om de kleuren van de vriendelijkheid te verzamelen. De act eindigt met een gevoel van voldoening en een stap dichter bij het herstellen van de Regenboog van Vriendelijkheid.)

Act 4: Herstel van de Regenboog

(Na het verzamelen van alle kleuren van vriendelijkheid, keren de personages en hun nieuwe vrienden terug naar de Vriendschapstuin. Ze vormen een kring en delen hun kleuren met elkaar, waardoor de tuin weer tot leven komt in een schitterend kleurenspektakel. Het publiek wordt aangemoedigd om op te staan en een dans van verbondenheid uit te voeren. Ouders en leraren sluiten zich aan en laten zien hoe vriendelijkheid de hele gemeenschap kan verbinden.)

Interacties:

(De personages hebben alle kleuren van vriendelijkheid verzameld en staan nu voor de Regenboog van Vriendelijkheid, die er vervaagd en zwak uitziet. Het publiek wordt uitgenodigd om mee te doen met het zingen van een lied dat hoop en positiviteit uitstraalt.)

Tim: (zachtjes) Kijk naar de Regenboog. Hij is zo zwak geworden.

Amir: (vastberaden) Maar we hebben alle kleuren van vriendelijkheid verzameld. We moeten ze samenbrengen om de regenboog te herstellen.

(De personages plaatsen voorzichtig de verzamelde kleuren van vriendelijkheid bij de Regenboog. Er wordt zachte muziek gespeeld die de magie van het moment benadrukt.)

Sarah: (vol verwondering) Kijk! De kleuren beginnen helderder te worden.

Emma: (lachend) Het lijkt alsof de vriendelijkheid terugkeert naar de wereld.

Mira: (met een stralende glimlach) Samen hebben we de kracht om positieve verandering te creëren.

(Het publiek wordt uitgenodigd om mee te zingen met het lied en de sfeer wordt steeds optimistischer. De personages en het publiek worden aangemoedigd om elkaar een vriendelijke hand te geven en hun vriendelijkheid te delen. De muziek wordt levendiger en vrolijker.)

Gezamenlijk Lied:
Met vriendelijkheid als onze gids,
Herstellen we de regenboog die eens vervaagd is.
Elke kleur is een daad van liefde en licht,
Samen brengen we de wereld in evenwicht.

(Terwijl het lied doorgaat en de sfeer opbouwt, begint de Regenboog van Vriendelijkheid langzaam helderder en levendiger te worden. De kleuren stralen en verspreiden een gevoel van vreugde en harmonie.)

Tim: (opgewonden) Kijk, de regenboog is hersteld!

Amir: (met trots) Onze vriendelijkheid heeft de magie teruggebracht.

Sarah: (met een warme glimlach) Samen kunnen we de wereld mooier maken.

Emma: (vol vreugde) En het begint allemaal met kleine vriendelijke daden.

Mira: (glimlachend naar het publiek) Jullie hebben ook deelgenomen aan het herstellen van de Regenboog van Vriendelijkheid. Samen hebben we laten zien hoe krachtig vriendelijkheid is.

(De muziek en dans bereiken een hoogtepunt van vreugde en verbondenheid. De act eindigt met een gevoel van triomf en de boodschap van vriendelijkheid en samenwerking wordt krachtig overgebracht.)

Deze scenario-act’s vieren de kracht van vriendelijkheid, samenwerking en diversiteit, zoals benadrukt in hoofdstuk 1.3 van het boek “Ubuntu Kids”. Het gebruik van muziek, dans en betrokkenheid van het publiek, ouders en leraren draagt bij aan de levendige en inspirerende sfeer van het toneelstuk. De act’s stimuleren het bewustzijn van vriendelijkheid en moedigen aan om positieve verandering te creëren door gezamenlijke inspanningen.

Bonus Act: Kleuren van Samenwerking

(De personages staan samen met het publiek op het podium, omringd door kleurrijke banners en versieringen die vriendelijkheid en samenwerking symboliseren. De sfeer is feestelijk en positief.)

Tim: (met enthousiasme) Welkom allemaal bij onze Kleuren van Samenwerking viering!

Amir: (met een stralende glimlach) We hebben geleerd hoe krachtig vriendelijkheid en samenwerking zijn, en we willen dit feest met jullie vieren!

Sarah: (wijzend naar de banners) Kijk om je heen! Elk van deze kleuren vertegenwoordigt een vorm van vriendelijkheid die we hebben ontdekt.

Emma: (knikt instemmend) En we willen graag met jullie delen hoe we deze kleuren in ons dagelijks leven kunnen verspreiden.

Mira: (met enthousiasme) Laten we beginnen met een dans die de kracht van samenwerking symboliseert. We nodigen jullie allemaal uit om mee te doen!

(Een opzwepend muzieknummer begint te spelen, en de personages, het publiek, ouders en leraren dansen samen op het podium. De dans is vrolijk en energiek, waarbij de bewegingen samenwerking en verbinding uitbeelden. Na de dans gaat het gesprek verder.)

Tim: (terwijl de dans eindigt) Geweldig! Samen dansen we als één gemeenschap en tonen we onze verbondenheid.

Amir: (wijzend naar een banner) Laten we nu praten over de kleur geel, die staat voor vriendelijke woorden en complimenten.

Sarah: (met een warme glimlach) Ouders en leraren, laten we onze kinderen aanmoedigen om elkaar en anderen complimenten te geven. Een klein vriendelijk woord kan een groot verschil maken.

Emma: (richt zich tot het publiek) En laten we niet vergeten om vriendelijke woorden ook aan onszelf te geven. Positieve zelfpraat kan ons zelfvertrouwen vergroten.

Mira: (met een opgewekte toon) Nu is het tijd voor een kleurrijke activiteit! We nodigen jullie uit om vriendelijke boodschappen op kleurrijke papieren te schrijven en ze op te hangen aan de vriendelijkheidsboom.

(Het publiek en de kinderen beginnen met het schrijven van vriendelijke boodschappen en hangen ze op aan de boom die in het midden van het podium staat. De sfeer is hartverwarmend en inspirerend.)

Tim: (vol trots) Kijk eens naar de vriendelijkheidsboom die we samen hebben gecreëerd. Elke boodschap draagt bij aan een positieve omgeving.

Amir: (richt zich tot ouders en leraren) Bedankt dat jullie ons hebben geholpen om een sfeer van vriendelijkheid en samenwerking te creëren.

Sarah: (met dankbaarheid) Laten we doorgaan met het verspreiden van vriendelijkheid en het bouwen aan een harmonieuze gemeenschap.

Emma: (met een brede glimlach) En laten we onthouden dat zelfs kleine daden van vriendelijkheid een grote impact kunnen hebben.

Mira: (met een warme glimlach naar het publiek) Dank jullie wel voor het vieren van de Kleuren van Samenwerking met ons. Samen kunnen we de wereld mooier maken!

(De act eindigt met een gevoel van verbondenheid en positiviteit, terwijl het publiek wordt aangemoedigd om vriendelijkheid te verspreiden en samen te werken voor een betere wereld.)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


      

      

            
      
      
assignment_turned_in Registrations
No Registration form is selected.
(Click on the star on form card to select)
Please login to view this page.
Please login to view this page.
Please login to view this page.