Scenario 3: “De Rivier van Zorg voor Anderen”

Introductie:

In dit scenario staat het tonen van zorg voor anderen centraal. De personages worden geconfronteerd met uitdagingen en leren hoe belangrijk het is om er voor elkaar te zijn. Door zorgzaamheid en empathie te tonen, ontdekken ze hoe kleine daden van vriendelijkheid een groot verschil kunnen maken.

Hoofdstuk en Thema’s:

Dit scenario sluit aan bij hoofdstuk 4 van het boek “Ubuntu Kids”. Het benadrukt het belang van zorg voor anderen (hoofdstuk 4) en hoe liefdevolle acties de wereld kunnen verbeteren.

Scenario Verloop:

Act 1: De Rivier in Gevaar

De personages ontdekken dat de rivier in de Vriendschapstuin vervuild is, wat schadelijk is voor de planten en dieren. Ze bespreken hun zorgen en tonen empathie voor de natuur. Deze act illustreert het belang van zorg voor het milieu en andere levende wezens.

Interacties:

 • Tim: (kijkt bezorgd naar de rivier) Kijk eens naar de rivier, het lijkt vervuild te zijn. Dat is niet goed voor de planten en dieren hier.
 • Amir: (komt dichterbij en knikt) Je hebt gelijk, Tim. Het water zou schoon moeten zijn. Het doet me denken aan hoofdstuk 4 in ons boek, waarin we leren over zorg voor anderen en de wereld om ons heen.
 • Sarah: (onderzoekend) Wat denken jullie dat er met de rivier is gebeurd? Hoe kunnen we helpen?
 • Emma: (denkt na) Misschien kunnen we informatie opzoeken en zien wat we kunnen doen om de rivier schoon te maken. Zoals hoofdstuk 3.1 benadrukt, hebben kleine daden van vriendelijkheid een grote impact.
 • Mira: (kijkt naar de planten langs de rivier) Ik zie de planten lijden onder de vervuiling. Laten we empathie tonen en besluiten wat we kunnen doen om te helpen.

Elementen:

 • De personages tonen hun bezorgdheid over de vervuilde rivier en reflecteren op de principes van zorg voor anderen zoals besproken in hoofdstuk 4.
 • De verwijzing naar het boek en de specifieke hoofdstukken benadrukt het verband tussen hun acties en de waarden die ze leren.
 • Door te praten over mogelijke oplossingen en empathie te tonen voor de natuur, leggen ze de basis voor de volgende stappen die ze zullen ondernemen.

Act 2: Een Samenwerkingsplan

De vrienden besluiten samen te werken om de rivier schoon te maken. Ze brainstormen over ideeën en verdelen de taken. Deze act benadrukt het belang van samenwerking en het bundelen van krachten om een gemeenschappelijk doel te bereiken.

Interacties:

 • Tim: (zit met de anderen in een kring) Laten we samen nadenken over hoe we de rivier kunnen schoonmaken.
 • Amir: (pakt een notitieblok) Laten we ideeën opschrijven zoals hoofdstuk 3.2 ons leert. Samenwerking kan echt een verschil maken.
 • Sarah: (deelt haar idee) Ik heb gehoord dat er opruimacties zijn om de natuur schoon te maken. Misschien kunnen we iets vergelijkbaars doen voor onze rivier.
 • Emma: (denkt na) En zoals hoofdstuk 1.3 ons vertelt, heeft elke schakel een unieke rol. Laten we de taken verdelen op basis van onze sterke punten.
 • Mira: (kijkt naar hun notities) Dus als we samenwerken en onze unieke bijdragen leveren, kunnen we de rivier echt helpen. Het is net als een grote familie, zoals in hoofdstuk 1.1 wordt uitgelegd.

Elementen:

 • De personages komen samen om ideeën te bespreken en een plan te maken, wat aansluit bij het concept van samenwerking en unieke bijdragen zoals besproken in hoofdstuk 3.2 en hoofdstuk 1.3.
 • Ze benadrukken het belang van samenwerking en het bundelen van krachten om een gemeenschappelijk doel te bereiken.
 • Het notitieblok en de verdeling van taken laten zien hoe ze leren van de principes en lessen in het boek.

Verwijzing naar het Boek: Dit scenario sluit aan bij hoofdstuk 3.2 van “Ubuntu Kids”, dat zich richt op de kracht van vriendelijkheid en het belang van samenwerking. De interacties van de personages in deze act weerspiegelen de principes en waarden die in deze hoofdstukken worden besproken.

Act 3: Zorgzame Handelingen

De personages voeren hun plan uit en werken samen om de rivier schoon te maken. Ze tonen zorgzaamheid voor de natuur en de omgeving door acties zoals opruimen, planten verzorgen en water zuiveren. Deze act illustreert hoe kleine daden van vriendelijkheid een positieve impact kunnen hebben.

Interacties:

 • Tim: (met handschoenen en vuilniszakken) Laten we aan de slag gaan! Laten we het vuilnis opruimen en ervoor zorgen dat de rivier schoon wordt.
 • Amir: (pakt een schep) Ik heb een paar planten gezien die extra zorg nodig hebben. Laten we ze water geven en verzorgen, zoals hoofdstuk 4 bespreekt.
 • Sarah: (met een filter) Ik heb gelezen dat we water kunnen zuiveren. Laten we dit filter gebruiken om het water schoner te maken, net als in hoofdstuk 3.1.
 • Emma: (houdt een bord omhoog) Laten we mensen bewust maken van het belang van een schone rivier. We kunnen een bord maken om te laten zien wat we aan het doen zijn.
 • Mira: (met een glimlach) Het voelt geweldig om dit samen te doen. We tonen zorg voor de rivier en de omgeving, net als hoofdstuk 3.2 benadrukt.

Elementen:

 • De personages voeren hun plan uit door zorgzame handelingen uit te voeren, wat aansluit bij de principes van zorg voor anderen en het milieu zoals besproken in hoofdstuk 4 en hoofdstuk 3.1.
 • Elk personage draagt bij aan de taak met hun unieke bijdrage, wat overeenkomt met het concept van unieke rollen zoals besproken in hoofdstuk 1.3.
 • Door praktisch bezig te zijn, versterken ze hun begrip van de waarden en principes uit het boek.

Verwijzing naar het Boek:
Dit scenario sluit aan bij hoofdstuk 4 van “Ubuntu Kids”, dat zich richt op zorg voor anderen en het belang van het tonen van zorgzaamheid voor onze omgeving. De interacties van de personages in deze act weerspiegelen de principes en waarden die in dit hoofdstuk worden besproken, evenals die in hoofdstuk 3.1 en hoofdstuk 3.2.

Act 4: Samen Sterk

Wanneer een van de personages in moeilijkheden verkeert, komen hun vrienden samen om hen te helpen. Ze tonen empathie, luisteren naar hun zorgen en bieden steun. Deze act benadrukt het belang van een ondersteunende gemeenschap en het tonen van zorg voor elkaar.

Interacties:

 • Tim: (kijkt naar de schone rivier) Kijk eens wat we hebben bereikt! Dit is het resultaat van onze inspanningen en zorgzaamheid.
 • Amir: (glimlachend) We hebben laten zien dat we samen sterk kunnen zijn en een verschil kunnen maken, zoals in hoofdstuk 3 wordt benadrukt.
 • Sarah: (wijst naar het publiek) En we zijn hier niet alleen. We hebben jullie hulp nodig om de rivier schoon te houden en zorg te dragen voor de natuur.
 • Emma: (beweegt naar het publiek) Net zoals hoofdstuk 1.1 uitlegt, zijn we allemaal deel van dezelfde grote familie – de wereldfamilie – en het is aan ons om ervoor te zorgen.
 • Mira: (houdt handen vast met het publiek) Laten we ons verbinden en samen zorgen voor de wereld om ons heen. Dat is de kracht van Ubuntu!

Elementen:

 • De personages tonen trots en tevredenheid over hun inspanningen, en benadrukken het belang van samenwerking en zorg voor anderen zoals besproken in hoofdstuk 3.
 • Ze betrekken het publiek door hen aan te moedigen deel te nemen aan de inspanningen om de wereld om hen heen te verzorgen.
 • De referenties naar hoofdstuk 1.1 onderstrepen het idee van een gemeenschappelijke verbondenheid en verantwoordelijkheid voor elkaar en de wereld.

Verwijzing naar het Boek:
Dit scenario sluit aan bij hoofdstuk 3 en 4 van “Ubuntu Kids”, dat zich richt op superkrachten van compassie en het belang van zorg voor, en zich richt op zorg voor anderen en het belang van het opbouwen van een ondersteunende gemeenschap. De interacties van de personages en hun betrokkenheid bij het publiek in deze act weerspiegelen de principes en waarden die in dit hoofdstuk worden besproken, evenals die in hoofdstuk 1.1.

Bonus Act: Een Dans van Zorgzaamheid

Interacties:

 • Tim: (staat op het podium) Dank jullie wel voor jullie steun tijdens ons avontuur om voor anderen te zorgen!
 • Amir: (beweegt naar het midden van het podium) We willen laten zien dat zorgzaamheid en samenwerking niet alleen woorden zijn, maar ook bewegingen.
 • Sarah: (treedt naar voren) We hebben geleerd dat kleine daden van vriendelijkheid een grote impact kunnen hebben, zoals in hoofdstuk 3.2 wordt besproken.
 • Emma: (komt naast Sarah) Laten we met muziek en dans laten zien hoe we ons samen verbinden om voor elkaar en onze wereld te zorgen, zoals in hoofdstuk 1.1 en 1.3 wordt benadrukt.
 • Mira: (voegt zich bij de anderen) En we willen niet alleen onze vrienden, maar ook onze ouders en leraren uitnodigen om met ons mee te dansen en samen een cirkel van zorgzaamheid te vormen.

Muziek en Dans:

 • Een vrolijk en opbeurend muziekstuk begint te spelen.
 • De personages beginnen een eenvoudige en aanstekelijke dansroutine die symbool staat voor samenwerking en zorgzaamheid.
 • Het publiek wordt uitgenodigd om mee te klappen en te dansen, terwijl ouders en leraren zich aansluiten bij de dansgroep op het podium.

Elementen:

 • Deze bonus act betrekt het publiek, ouders en leraren actief bij de ervaring van zorgzaamheid en samenwerking.
 • Muziek en dans voegen een levendige en energieke dimensie toe aan de boodschap van het scenario, waardoor het een gedenkwaardige en inspirerende afsluiting wordt.
 • Door muziek, dans en participatie wordt de boodschap van hoofdstuk 1.1, hoofdstuk 1.3 en hoofdstuk 3.2 op een levendige en betekenisvolle manier overgebracht.

Verwijzing naar het Boek:
Deze bonus act weerspiegelt de principes van zorg voor anderen en verbondenheid zoals besproken in hoofdstuk 3 en hoofdstuk 1.1 en 1.3 van “Ubuntu Kids”. De interacties en de nadruk op dans en muziek voegen een creatieve en interactieve dimensie toe aan de boodschap van het boek.


      

      

            
      
      
assignment_turned_in Registrations
No Registration form is selected.
(Click on the star on form card to select)
Please login to view this page.
Please login to view this page.
Please login to view this page.