Toneelstuk: “De Magische Vriendschapstuin”

Introductie van het Toneelstuk: “De Magische Vriendschapstuin”

Welkom bij de introductie van ons inspirerende toneelstuk, “De Magische Vriendschapstuin”! Dit toneelstuk is een levendige en betoverende uitbreiding van onze Ubuntu Kids-leerervaring, waarin we de waarden van liefde, samenwerking, zelfvertrouwen en zorg voor anderen in actie brengen.

In dit toneelstuk maken we kennis met een groep bijzondere kinderen die een magische reis beleven in hun eigen vriendschapstuin. Terwijl ze samenwerken, uitdagingen overwinnen en elkaar ondersteunen, ontdekken ze de kracht van ware vriendschap en leren ze hoe ze voor elkaar kunnen zorgen. Dit verhaal illustreert de essentie van Ubuntu: “Ik ben omdat wij zijn.”

We zijn verheugd om niet één, maar vier verschillende scenario’s van het toneelstuk aan te bieden, die aansluiten bij de thema’s en lessen van ons leerprogramma. Elk scenario brengt unieke momenten van ontwikkeling en groei voor onze personages, en biedt een kans voor onze getalenteerde leerlingen om hun acteervaardigheden te tonen terwijl ze de kernwaarden tot leven brengen.

Dus, laten we ons klaarmaken om betoverd te worden door de magie van vriendschap, samenwerking en zorg voor elkaar in “De Magische Vriendschapstuin”. Samen zullen we getuige zijn van hoe de personages groeien en bloeien, en hopelijk zullen we geïnspireerd worden om deze prachtige waarden in ons eigen leven toe te passen. Kies een scenario dat je aanspreekt en laten we ons samen in dit avontuur storten!

Elk scenario belicht een ander aspect van de kernwaarden van het leerprogramma en biedt unieke kansen voor zowel de acteurs als het publiek om te leren en te groeien. De keuze van het scenario kan afhangen van welk thema het meest aanspreekt bij het beoogde doel en de boodschap van de uitvoering.

Elk van deze scenario’s weerspiegelt een belangrijk thema uit ons leerprogramma en biedt de leerlingen de kans om deze waarden in actie te zien. Kies een scenario dat je aanspreekt en laten we samen genieten van de magie en betekenis van “De Magische Vriendschapstuin”!

Les: Gezamenlijke Keuze voor het Toneelstukscenario

Scenario 1: “De Zaadjes van Samenwerking

Introductie:

Dit scenario draait om het thema van samenwerking en het ontdekken van de kracht die ontstaat wanneer mensen hun krachten bundelen. De personages worden uitgedaagd om samen te werken aan een gemeenschappelijk doel en leren zo dat hun inspanningen meer kunnen bereiken dan ze alleen zouden kunnen.

Hoofdstuk en Thema’s:

Dit scenario sluit aan bij hoofdstuk 2 van het boek “Ubuntu Kids”. Het belicht het belang van samenwerking (hoofdstuk 2) en hoe de verschillende vaardigheden van individuen kunnen bijdragen aan een gezamenlijk doel.

Scenario Verloop:

De personages ontdekken dat er een gebied in de Vriendschapstuin is waar de planten niet goed groeien vanwege de grond die te droog is. Ze leren dat ze samen moeten werken om dit op te lossen en de tuin te herstellen. Door hun unieke vaardigheden en kwaliteiten te combineren, ontdekken ze dat ze de grond kunnen bewerken, zaadjes kunnen planten en samen voor de planten kunnen zorgen. Ze betrekken ouders, leraren en het publiek bij het bespreken van de kracht van samenwerking en het delen van persoonlijke ervaringen.

Interacties en Elementen:

 • De personages verdelen taken op basis van hun individuele vaardigheden en talenten.
 • Ze betrekken ouders, leraren en het publiek bij het discussiëren over hoe verschillende vaardigheden samen kunnen komen voor een groter doel.
 • Tijdens het werken in de tuin delen ze verhalen over situaties waarin samenwerking het verschil maakte.
 • De climax van het scenario is wanneer de planten beginnen te groeien en bloeien dankzij hun gezamenlijke inspanningen.

Belangrijke Leerdoelen:

 • Het begrip van het belang van samenwerking en hoe het combineren van vaardigheden resulteert in succes.
 • Het leren herkennen en waarderen van de unieke kwaliteiten en bijdragen van anderen.
 • Het besef dat gezamenlijke inspanningen meer kunnen bereiken dan individuele inspanningen.
 • Het vermogen om taken te verdelen op basis van vaardigheden en vertrouwen te hebben in anderen om bij te dragen aan een gemeenschappelijk doel.

Scenario 2: “De Bloem van Zelfvertrouwen

Introductie: Dit scenario gaat over het thema van zelfvertrouwen en het ontdekken van de kracht die voortkomt uit het geloven in zichzelf. De personages worden geconfronteerd met uitdagingen die hun zelfvertrouwen testen en leren hoe ze innerlijke kracht kunnen vinden om deze te overwinnen.

Hoofdstuk en Thema’s: Dit scenario sluit aan bij hoofdstuk 2 van het boek “Ubuntu Kids”. Het benadrukt het belang van zelfvertrouwen (hoofdstuk 2) en hoe het geloof in zichzelf anderen kan inspireren.

Scenario Verloop: De personages ontdekken een bijzondere bloem in de Vriendschapstuin die symbool staat voor zelfvertrouwen. Elke persoon wordt uitgenodigd om een moment te delen waarin ze onzeker waren maar dankzij zelfvertrouwen succesvol waren. De personages worden geïnspireerd door deze verhalen en beginnen aan hun eigen reis om hun zelfvertrouwen te versterken. Ze betrekken ouders, leraren en het publiek bij het delen van persoonlijke ervaringen en het aanmoedigen van anderen om in zichzelf te geloven.

Interacties en Elementen:

 • De personages delen persoonlijke verhalen van uitdagingen die ze hebben overwonnen door zelfvertrouwen.
 • Ze betrekken ouders, leraren en het publiek bij het delen van hun eigen ervaringen en advies over het ontwikkelen van zelfvertrouwen.
 • Elk personage krijgt een moment waarin ze een uitdaging overwinnen en hun zelfvertrouwen versterken.
 • Tijdens het scenario bloeit de bijzondere bloem van zelfvertrouwen op in de Vriendschapstuin, wat symbool staat voor het innerlijke groeiproces.

Belangrijke Leerdoelen:

 • Het begrijpen van het belang van zelfvertrouwen en hoe het bijdraagt aan persoonlijke groei.
 • Het leren van strategieën om zelfvertrouwen te ontwikkelen en te versterken.
 • Het inzicht dat het delen van persoonlijke ervaringen anderen kan inspireren en aanmoedigen.
 • Het vermogen om uitdagingen aan te gaan en zelfvertrouwen op te bouwen door positieve ervaringen.

Scenario 3: “De Rivier van Zorg voor Anderen

publiek wordt betrokken.

Introductie:

Dit scenario draait om het thema van zorg voor anderen en het belang van mededogen en empathie. De personages worden uitgedaagd om anderen te helpen en te ondersteunen, waardoor ze leren hoe kleine daden van vriendelijkheid een groot verschil kunnen maken.

Hoofdstuk en Thema’s:

Dit scenario sluit aan bij hoofdstuk 4 van het boek “Ubuntu Kids”. Het benadrukt het belang van zorg voor anderen (hoofdstuk 4) en hoe liefdevolle acties de wereld kunnen verbeteren.

Scenario Verloop:

De personages ontdekken dat de rivier in de Vriendschapstuin vervuild is en dat dit de planten en dieren schaadt. Ze besluiten samen te werken om de rivier schoon te maken en leren hoe belangrijk het is om te zorgen voor het welzijn van anderen. Ze betrekken ouders, leraren en het publiek bij het bespreken van zorgzaamheid en hoe kleine daden van vriendelijkheid een positieve impact kunnen hebben.

Interacties en Elementen:

 • De personages brainstormen over manieren om de rivier schoon te maken en zorgzaamheid te tonen.
 • Ze betrekken ouders, leraren en het publiek bij het delen van verhalen over momenten waarop ze anderen hebben geholpen.
 • Tijdens het scenario voeren ze acties uit om de rivier schoon te maken en tonen ze zorg voor de omgeving.
 • De climax van het scenario is wanneer de rivier weer schoon en helder stroomt, en de planten en dieren gedijen.

Belangrijke Leerdoelen:

 • Het begrip van het belang van zorg voor anderen en het tonen van empathie en vriendelijkheid.
 • Het leren herkennen van kansen om anderen te helpen en bij te dragen aan het welzijn van de gemeenschap.
 • Het besef dat kleine daden van zorgzaamheid en vriendelijkheid een grote impact kunnen hebben.
 • Het vermogen om verantwoordelijkheid te nemen voor de omgeving en anderen te ondersteunen.

Dit scenario draait om het tonen van zorg voor anderen. Wanneer een personage in moeilijkheden verkeert, komen hun vrienden samen om hen te helpen en hen te laten zien dat ze er altijd voor elkaar zullen zijn. Door zorgzaamheid en empathie te tonen, leren ze hoe belangrijk het is om er voor elkaar te zijn en hoe kleine daden van vriendelijkheid een groot verschil kunnen maken. Dit scenario illustreert het principe van zorg voor anderen en het belang van het opbouwen van een ondersteunende gemeenschap.

 • Benadrukt het tonen van zorg voor anderen en het belang van empathie.
 • Personages helpen een vriend in nood en laten zien dat kleine daden van vriendelijkheid een verschil maken.
 • Stelt het idee van gemeenschap en onderlinge ondersteuning centraal.
 • Onderstreept dat zorg voor anderen niet alleen individuen helpt, maar ook de hele groep versterkt.

Scenario 4: “De Vlinder van Empathie

Dans en muziek, publiek wordt betrokken.

Introductie:

Dit scenario staat in het teken van empathie en het vermogen om in de schoenen van anderen te staan. De personages worden uitgedaagd om zich te verbinden met de gevoelens van anderen en leren hoe ze compassie en begrip kunnen tonen.

Hoofdstuk en Thema’s:

Dit scenario sluit aan bij hoofdstuk 3 van het boek “Ubuntu Kids”. Het benadrukt het belang van empathie en compassie (hoofdstuk 3) en hoe we door te luisteren en mee te leven anderen kunnen steunen.

Scenario Verloop:

De personages komen een verdrietige vlinder tegen in de Vriendschapstuin. Ze ontdekken dat de vlinder verdrietig is omdat hij zijn vriend is kwijtgeraakt. De personages leren hoe belangrijk het is om te luisteren naar anderen en zich in te leven in hun gevoelens. Ze werken samen om de vriend van de vlinder te vinden en brengen hem terug. Ze betrekken ouders, leraren en het publiek bij het bespreken van empathie en het tonen van begrip.

Interacties en Elementen:

 • De personages luisteren naar het verhaal van de verdrietige vlinder en tonen oprechte interesse.
 • Ze betrekken ouders, leraren en het publiek bij het delen van situaties waarin ze empathie hebben getoond.
 • Tijdens het scenario proberen ze verschillende manieren om de vriend van de vlinder te vinden en tonen ze doorzettingsvermogen en mededogen.
 • De climax van het scenario is wanneer ze de vriend van de vlinder vinden en hem terugbrengen, wat symbool staat voor het versterken van empathische vermogens.

Belangrijke Leerdoelen:

 • Het begrip van empathie en het vermogen om in te leven in de gevoelens van anderen.
 • Het leren luisteren naar anderen en oprechte interesse tonen in hun verhalen.
 • Het besef dat het tonen van begrip en mededogen anderen kan troosten en steunen.
 • Het vermogen om conflicten op te lossen door empathie en begrip te tonen.

In dit scenario leren de personages een waardevolle les over empathie. Wanneer ze in de huid van anderen proberen te kruipen en hun gevoelens en perspectieven begrijpen, ontdekken ze hoe belangrijk het is om met begrip en mededogen te handelen. Dit scenario benadrukt de kracht van empathie in het opbouwen van sterke relaties en het creëren van een sfeer van verbondenheid en begrip.

 • Kernthema is het begrijpen en tonen van empathie.
 • Personages leren hoe ze zich in anderen kunnen verplaatsen en de wereld vanuit hun perspectief kunnen zien.
 • Focust op het opbouwen van begrip en mededogen in relaties.
 • Benadrukt dat empathie leidt tot diepere verbindingen en harmonie tussen mensen.
Bonus Senario’s:

Scenario 5: “De Regenboog van Vriendelijkheid

Introductie:

In dit hartverwarmende scenario worden de kracht van vriendelijkheid en de magie van kleuren gevierd. De personages worden geconfronteerd met een bijzondere uitdaging die vraagt om hun vermogen om vriendelijkheid te verspreiden en samen te werken.

Hoofdstuk en Thema’s:

Dit scenario sluit aan bij hoofdstuk 1 en hoofdstuk 3 van het boek “Ubuntu Kids”. Het belicht de waarde van vriendelijkheid (hoofdstuk 1.3) en het omgaan met conflicten (hoofdstuk 3.3).

Scenario Verloop:

De personages ontdekken dat de kleuren in de Vriendschapstuin beginnen te vervagen en de magie verdwijnt. Ze leren dat dit komt door een gebrek aan vriendelijkheid en samenwerking. Om de tuin te herstellen, moeten ze de Regenboog van Vriendelijkheid vinden, een speciale bron van kleur en positieve energie. De personages gaan op een avontuurlijke zoektocht en worden uitgedaagd om vriendelijkheid te verspreiden in de wereld om de regenboog terug te brengen. Ze betrekken niet alleen hun ouders, leraren en het publiek, maar ook andere kinderen die zich aansluiten bij hun missie.

Interacties en Elementen:

 • De personages moeten verschillende kleuren opsporen die symbool staan voor verschillende vormen van vriendelijkheid.
 • Ze werken samen met andere kinderen om vriendelijke daden te verrichten en de kleuren te verzamelen.
 • Onderweg delen ze inspirerende verhalen over vriendelijkheid en compassie, waarbij ze het publiek betrekken en aanmoedigen om ook vriendelijkheid te verspreiden.
 • Tijdens hun zoektocht ontdekken ze dat vriendelijkheid en samenwerking essentieel zijn voor het herstellen van de Vriendschapstuin.
 • De climax van het scenario is het moment waarop de Regenboog van Vriendelijkheid wordt hersteld, en de kleuren terugkeren naar de tuin, sterker en helderder dan ooit tevoren.

Belangrijke Leerdoelen:

 • Het begrip van het belang van vriendelijkheid en hoe kleine daden van vriendelijkheid een positieve impact kunnen hebben.
 • Het besef dat samenwerking nodig is om gemeenschappelijke doelen te bereiken.
 • Het inzicht dat iedereen een rol kan spelen in het creëren van positieve verandering en het herstellen van harmonie.
 • De erkenning van het vermogen van verhalen en inspiratie om anderen te motiveren om vriendelijkheid te tonen.

Scenario 6: “De Brug van Verzoening

Introductie:

Dit scenario draait om het thema van verzoening en het belang van begrip en compassie bij het oplossen van conflicten. De personages worden geconfronteerd met een conflict in de Vriendschapstuin dat hun vermogen om elkaar te begrijpen en te vergeven op de proef stelt.

Hoofdstuk en Thema’s:

Dit scenario sluit aan bij hoofdstuk 1 en hoofdstuk 3 van het boek “Ubuntu Kids”. Het benadrukt de waarde van begrip en compassie (hoofdstuk 1.2) en het omgaan met conflicten (hoofdstuk 3.3).

Scenario Verloop:

De personages ontdekken dat er een scheur is ontstaan tussen twee delen van de Vriendschapstuin als gevolg van onenigheid. Ze leren dat deze scheur een metafoor is voor conflicten en verdeeldheid in de wereld. Om de harmonie te herstellen, moeten ze de Brug van Verzoening bouwen om de twee delen van de tuin weer te verbinden. Dit vereist begrip, vergeving en samenwerking. De personages werken samen om conflicten op te lossen, te luisteren naar elkaars standpunten en tot een oplossing te komen. Ouders, leraren en het publiek worden betrokken bij het delen van persoonlijke verhalen en advies over het omgaan met conflicten.

Interacties en Elementen:

 • De personages hebben gesprekken met elkaar om de oorzaken van het conflict te begrijpen en naar oplossingen te zoeken.
 • Ze delen persoonlijke verhalen en ervaringen met conflicten en verzoening, waarbij ze ouders, leraren en het publiek aanmoedigen om ook hun inzichten te delen.
 • De bouw van de Brug van Verzoening wordt een gezamenlijk project waarbij iedereen helpt.
 • Tijdens de bouw delen de personages lessen over begrip, vergeving en samenwerking.
 • De climax is het moment waarop de brug voltooid is en de twee delen van de tuin weer met elkaar verbonden zijn.

Belangrijke Leerdoelen:

 • Het begrijpen van het belang van luisteren, begrip en vergeving bij het oplossen van conflicten.
 • Het leren van strategieën voor conflictoplossing en het vinden van gemeenschappelijke grond.
 • Het besef dat samenwerking en empathie de basis vormen voor het overwinnen van verdeeldheid.
 • Het vermogen om persoonlijke verhalen te delen en te putten uit de wijsheid van anderen bij het omgaan met uitdagingen.

Scenario X: “De Boom van Empathie

 • Thema: Empathie en zorgzaamheid
 • Gerelateerd Hoofdstuk: Hoofdstuk 4: “Liefde voor Elkaar”

In dit scenario leren Tim, Amir, Sarah, Emma en Mira over het belang van empathie en zorgzaamheid. Ze ontmoeten Oma Luna, een wijze vrouw in de Vriendschapstuin, die hen vertelt over de magische Boom van Empathie. Deze boom kan de gevoelens van anderen begrijpen en troost bieden. De kinderen ontdekken dat empathie een krachtige manier is om verbinding te maken en anderen te steunen. Ze moeten echter de empathie van de boom herstellen, die is verzwakt door onbegrip en onverschilligheid.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


      

      

            
      
      
assignment_turned_in Registrations
No Registration form is selected.
(Click on the star on form card to select)
Please login to view this page.
Please login to view this page.
Please login to view this page.