Sociaal participatie. Beste wapen tegen Toeslagen afaire en crisis.

Deel deze pagina, de waarheid is in ieders belang.

Met dank, vergiffenis en liefde.

Sociaal participatie is een fundamentele basis behoefte van de mens. In zijn eigen regie en zijn eigen zelfbeschikking.

Wat als de omvolking ons zou kunnen dienen, als we ze welkom heten. En daardoor een veel meer lokale economie kunnen bedrijven. Minder afhankelijk van die mega coöperaties, met hun E nummers en insecten. Omdat die kennis nu juist binnen komt.

Vreemdelingen beleid.

We worden bewust aangezet om ons in ons oordeel te verdelen. Kunnen we het elkaar vergeven, dan is er geen grens aan de gezamelijke welvaart. Het is een kwestie van Sociaal participatie. Vanuit eigenaarschap. Vriendschappen. Verenigingen. Netwerken. En daarmee een sociale samenleving doet, wat Sociaal wenselijk is. Mensenrechten gunnen ons dat.

Vreemdelingen beleid is mensenhandel als de samenleving niet participeert. Niet wil verbinden. Niet de normen zelf controleert, stuurt, aan tafel zit bij de “niet natuurlijke rechtspersonen”, zoals gezaghebbenden binnen maatregelen. Door staat en/of rechtbank verworven.

UHP = Kinderhandel

In de zorgen voor kinderen slachtoffer van de toeslagen affaire. Kinderen die derhalve in een UHP situatie terecht zijn gekomen. Is Sociaal participatie de snelste oplossing, hen te verlossen van het lijden, gescheiden te zijn van ouders. Zolang het sociale netwerk de belangen en de behoeften van het kind waarborgen, in een eigen kracht plan, kan iedereen daarin voor dat kind en die ouder, een bijdrage zijn.

Mensen wijzen in die situatie naar de overheid en de instellingen. Maar in werkelijkheid heeft men naar zich zelf te kijken. Nu, die zich zelf ontkent in zijn krachten, het kind iets aandoen, wetende dat “de jeugdzorg keten” er niks aan doen, als niemand er in participeert.

Blijf ik er bij dat wij mensen fundamentele behoeften kennen. En deze allen kunnen en weten te vervullen, we dan volledig genieten van het leven. Cognitief ontwikkelen en op basis van wijsheid creatief kunnen zijn. Ook als het zwaar is. En daarbij niemand kwaat aan hoeven te doen om dat te bereiken. Want dat zou ik mij zelf ook niet aan willen doen.

Van cassus tot cassus bekennen dient te worden. En ouders ook open staan, geholpen te worden. In een door de rechter opgelegde maatregel. Daar vanaf te komen. Mee te werken naar een veilige omgeving. Ook al die er al is. Of hulp vanuit de gemeente waar nodig een bijdrage kan zijn, als dat nodig is.

Mensen, we zien de crisissen gebeuren en uit desinteresse voor elkaar volgen we een overheid die de welvaart structureel verkracht. We vergeten zijn wat een stabiele en florerende samenleving is. Zijn we vergeten, wij mensen en onze normen en waarden het krediet is, die een samenleving mag vertegenwoordigen.

Je in je vrijheid beseft wat eigenwaarden zijn. En die van je omgeving eist te respecteren. Wie daar geen gehoor aangeeft, een misdrijf pleegt. Dan ben je al goed op weg. Want daarna jij hart nodig bent, voor de gezamelijke toekomst, we dat in vreede en vrijheid kunnen en zullen gaan inrichten. Door te participeren. Dat onderdeel gaat zien in de behoefte. Elkaar verplichten tot ontkend de waarden die men voor elkaar is.

De Great Citizens Declaration

Onze droom is om samen een wereldwijde beweging te creëren van mensen die van deze wereld een betere plek willen maken, ook voor de komende generaties. Je bent van harte uitgenodigd om

De Great Citizens Declaration (https://www.greatcitizensmovement.org/signing-the-declaration/) te tekenen.

Schrijf ook je eigen “Letter to the Future” en ontdek wat jij kan bijdragen aan ene betere wereld! https://www.greatcitizensmovement.org/nl/about-letters-to-the-future/ Zie de website.

Laat een reactie achter


      

      

            
      
      
assignment_turned_in Registrations
No Registration form is selected.
(Click on the star on form card to select)
Please login to view this page.
Please login to view this page.
Please login to view this page.