Scenario 3: “De Zorgzame Gemeenschap”

In dit scenario krijgt een van onze personages te maken met een persoonlijke uitdaging. De andere personages bieden onvoorwaardelijke steun en tonen empathie door te luisteren en er voor hun vriend te zijn. Samen ontdekken ze dat zorgzaamheid en het tonen van begrip niet alleen het probleem verlichten, maar ook de banden tussen vrienden versterken. Dit scenario illustreert hoe belangrijk het is om er voor elkaar te zijn, vooral in moeilijke tijden.

Thema: De Zorgzame Gemeenschap

In dit scenario draait alles om het concept van een zorgzame gemeenschap. De personages leren het belang van er voor elkaar zijn, vooral wanneer iemand te maken heeft met persoonlijke uitdagingen. Ze ontdekken dat empathie, luisteren en ondersteuning niet alleen het probleem verlichten, maar ook de banden tussen vrienden versterken. Het thema benadrukt dat compassie en begrip de basis vormen voor het creëren van een ondersteunende en liefdevolle gemeenschap.

Elementen voor Act 1: Een Vriend in Nood

 • Setting: De scene is opgezet in de Vriendschapstuin, waar de personages samenkomen.
 • Interacties: De personages ontdekken dat een van hen met een persoonlijke uitdaging te maken heeft. Ze tonen empathie en bieden hun hulp aan.
 • Elementen: Het gebruik van decor dat de Vriendschapstuin representeert, met bloemen en kleurrijke elementen. De nadruk ligt op de warme interacties tussen de personages terwijl ze zich richten op het ondersteunen van hun vriend.

Elementen voor Act 2: Een Luisterend Oor

 • Setting: De personages komen bij elkaar rond een kampvuur.
 • Interacties: Ze delen persoonlijke verhalen over uitdagingen en het belang van luisteren en steun bieden.
 • Elementen: Gebruik van het kampvuur als centraal element, omringd door de personages. Het publiek wordt uitgenodigd om hun eigen ervaringen te delen en de sfeer van gedeelde verhalen te benadrukken.

Elementen voor Act 3: Samen Sterker

 • Setting: De personages bouwen samen aan iets in de Vriendschapstuin.
 • Interacties: Ze tonen teamwork en samenwerking terwijl ze hun vriend ondersteunen en zijn uitdaging helpen overwinnen.
 • Elementen: Gebruik van gereedschappen en materialen om een gevoel van fysieke betrokkenheid te creëren. Het bouwen symboliseert het versterken van de banden tussen de personages.

Elementen voor Act 4: Zorgzame Gemeenschap

 • Setting: De scene is weer in de Vriendschapstuin, nu met een positieve sfeer van samenhorigheid.
 • Interacties: De personages vieren hun succesvolle ondersteuning en benadrukken het belang van zorgzaamheid in een gemeenschap.
 • Elementen: Gebruik van decor dat een vreugdevolle en harmonieuze sfeer uitstraalt, met bloemen en feestelijke elementen. De interacties tussen de personages weerspiegelen de kracht van compassie en onderlinge steun.

Elementen voor de Bonus Act: Een Zee van Compassie

 • Setting: De Vriendschapstuin wordt omgetoverd tot een betoverende en kleurrijke omgeving die de sfeer van compassie en verbondenheid weerspiegelt.
 • Interacties: De personages komen samen met de rest van de gemeenschap om hun vriend te ondersteunen. Ze tonen niet alleen compassie naar hun vriend, maar ook naar elkaar en de hele gemeenschap.
 • Elementen: Het decor is gevuld met kleurrijke bloemen, symbolische elementen van compassie en een visuele weergave van de ‘zee van compassie’. Er wordt gebruik gemaakt van muziek, dans en zang om de sfeer van verbondenheid te versterken. Het publiek wordt actief betrokken bij het delen van hun eigen ervaringen met compassie en wordt uitgenodigd om deel te nemen aan een symbolische handeling die de verspreiding van compassie vertegenwoordigt.

Belangrijke Leerdoelen:

 • Het begrip van het belang van zorgzaamheid en empathie in vriendschappen.
 • Het vermogen om te luisteren en onvoorwaardelijke steun te bieden aan vrienden in nood.
 • Het besef dat het delen van gevoelens en zorgen kan helpen om de last te verlichten.
 • Het begrip dat het tonen van vriendelijkheid en begrip de banden tussen vrienden versterkt.

Scenario Verloop:

Act 1: Een Vriend in Nood

 • Een van de personages, Sarah, komt duidelijk overstuur naar de Vriendschapstuin. Haar vrienden Amir, Emma en Tim merken dit op en benaderen haar met zorg.

Act 1: Een Vriend in Nood

(De Vriendschapstuin is het toneel van deze act. De personages bevinden zich daar en worden omringd door kleurrijke bloemen en natuurlijke elementen. Achtergrondmuziek speelt zachtjes op de achtergrond, en er is ruimte voor zowel muziek, dans als zang. Het publiek, bestaande uit kinderen, ouders en leraren, wordt uitgenodigd om zich in te leven in de situatie.)

Amir: (kijkt bezorgd) Sarah lijkt vandaag niet zichzelf te zijn. Misschien moeten we eens met haar praten.

Emma: (knikt instemmend) Je hebt gelijk, Amir. Laten we kijken wat er aan de hand is.

(De personages benaderen Sarah, die zichtbaar overstuur is. Ze omringen haar met zorg en vriendelijkheid.)

Tim: (zachtjes) Hey, Sarah. Is alles oké?

Sarah: (snikt) Ik voel me gewoon niet zo goed vandaag…

Amir: (leg zijn hand op haar schouder) We zijn hier voor je, Sarah. Je kunt met ons praten als je wilt.

Emma: (met een warme glimlach) Je bent niet alleen, we zijn een team en we zorgen voor elkaar.

(De personages laten zien dat ze begripvol zijn en een veilige ruimte creëren voor Sarah om haar gevoelens te delen. Ze gebruiken lichaamstaal en gebaren om empathie te tonen.)

Tim: (zachtjes) Soms kan het echt helpen om met vrienden te praten als je je verdrietig voelt. We zijn hier om naar je te luisteren.

(Achtergrondmuziek wordt zachter gespeeld terwijl de personages zich met Sarah bezighouden. Ze tonen mededogen en empathie, wat wordt benadrukt door hun houding en expressies.)

Sarah: (zucht) Het is gewoon… ik heb een hele slechte dag gehad en ik voel me overweldigd.

Emma: (knikt begrijpend) Dat is helemaal oké, Sarah. We hebben allemaal weleens van die dagen. Wat er ook aan de hand is, je kunt het met ons delen.

(Het publiek wordt uitgenodigd om zich voor te stellen hoe ze zich zouden voelen in Sarah’s situatie. De personages moedigen hen aan om empathie te tonen.)

Amir: (met een warme glimlach) Weet je, Sarah, we zijn als een familie hier in de Vriendschapstuin. We kunnen elkaar altijd steunen, zelfs als de dagen moeilijk zijn.

Emma: (geeft haar een knuffel) Je bent niet alleen, Sarah. Samen kunnen we alles aan.

(De act eindigt met de personages die Sarah omringen met zorg en begrip. Het publiek wordt aangemoedigd om na te denken over hoe ze vrienden kunnen ondersteunen wanneer ze zich down voelen. Achtergrondmuziek bouwt langzaam op voor de overgang naar de volgende act.)

Act 2: Een Luisterend Oor

 • Amir, Emma en Tim nodigen Sarah uit om over haar gevoelens te praten. Ze creëren een veilige ruimte waarin ze haar emoties en zorgen kan delen.
Act 2: Een Luisterend Oor

(De Vriendschapstuin blijft het toneel voor deze act. De personages zijn verzameld rond een bankje, omringd door de kleurrijke bloemen en een vredige sfeer. Achtergrondmuziek is subtiel aanwezig, en er is ruimte voor muziek, dans en zang. Het publiek wordt aangemoedigd om betrokken te zijn en zich te laten inspireren door de interacties.)

Emma: (klopt op het bankje) Kom, laten we hier gaan zitten en praten.

Amir: (zit naast Sarah) We willen graag weten hoe je je voelt en wat er aan de hand is.

(De personages laten zien dat ze actief luisteren door oogcontact te maken, lichaamstaal te gebruiken en te reageren op wat Sarah zegt. Ze tonen empathie en tonen interesse in haar verhaal.)

Sarah: (zachtjes) Het is gewoon… mijn hond is afgelopen weekend overleden. Hij was als een lid van onze familie.

Tim: (met mededogen) Dat moet echt moeilijk voor je zijn geweest. Vertel ons meer over je hond.

Emma: (met een glimlach) We willen graag weten wat voor hond hij was en welke leuke herinneringen je met hem hebt.

(De personages moedigen Sarah aan om haar gevoelens te delen en herinneringen op te halen. Ze tonen geduld en begrip tijdens het gesprek.)

Sarah: (met een glimlach) Hij heette Max. Hij was een grote, harige Golden Retriever. We gingen altijd samen wandelen in het park en hij was zo speels…

Amir: (glimlacht) Het klinkt alsof je veel mooie momenten met hem hebt gedeeld. Heb je een speciale herinnering die je met ons wilt delen?

(Achtergrondmuziek wordt zachter gespeeld terwijl de personages met Sarah praten en luisteren naar haar verhalen. Ze tonen oprechte interesse in haar ervaringen.)

Tim: (met een glimlach) Het is fijn om te weten dat Max een gelukkig leven bij jou heeft gehad. We zijn hier om naar je te luisteren, Sarah.

(Het publiek wordt aangemoedigd om te reflecteren op het belang van luisteren naar anderen en het delen van verhalen. De personages benadrukken de kracht van empathie en begrip.)

Emma: (legt haar hand op Sarah’s hand) Weet dat we er altijd voor je zullen zijn, niet alleen in moeilijke tijden, maar ook wanneer je mooie herinneringen wilt delen.

Amir: (kijkt naar het publiek) Laten we onthouden dat het tonen van begrip en luisteren naar anderen de banden tussen vrienden versterkt.

(De act eindigt met een gevoel van verbondenheid en begrip tussen de personages. Achtergrondmuziek bouwt op voor de overgang naar de volgende act.)

Act 3: Samen Sterker

 • De vrienden bieden Sarah onvoorwaardelijke steun en begrip. Ze herinneren haar eraan dat ze er altijd voor haar zullen zijn, wat er ook gebeurt.
Act 3: Samen Sterker

(De Vriendschapstuin blijft het toneel voor deze act. De personages hebben zich verzameld bij een groot, kleurrijk kunstwerk dat symbool staat voor hun vriendschap. De achtergrondmuziek is levendig en energiek, en er is ruimte voor muziek, dans en zang. Het publiek wordt aangemoedigd om betrokken te zijn en zich te laten inspireren door de interacties.)

Tim: (wijst naar het kunstwerk) Kijk eens naar dit kunstwerk dat we samen hebben gemaakt. Het symboliseert onze vriendschap en de kracht die we hebben als we samenwerken.

Emma: (met enthousiasme) Het is geweldig om te zien hoe elk van ons heeft bijgedragen aan dit kunstwerk. Het laat zien dat we samen sterker zijn.

(De personages benadrukken het belang van samenwerking en hoe het bijdragen van individuele inspanningen leidt tot iets groots en prachtigs. Ze moedigen het publiek aan om na te denken over samenwerking in hun eigen leven.)

Amir: (wijst naar verschillende delen van het kunstwerk) Kijk eens naar deze kleuren en vormen. Elk vertegenwoordigt een uniek aspect van onze vriendschap en wie we zijn.

Sarah: (met een glimlach) Net zoals ons kunstwerk sterker en mooier is door onze samenwerking, zo zijn we ook sterker wanneer we elkaar ondersteunen.

(Achtergrondmuziek wordt levendiger terwijl de personages praten over hun vriendschap en de kracht van samenwerking. Ze tonen enthousiasme en trots op wat ze hebben bereikt.)

Tim: (richt zich tot het publiek) Samenwerking betekent niet alleen het bundelen van onze krachten, maar ook het waarderen van elkaars bijdragen.

Emma: (met passie) Laten we elkaar blijven steunen en aanmoedigen, niet alleen in leuke tijden, maar ook wanneer we uitdagingen tegenkomen.

(Het publiek wordt aangemoedigd om te reflecteren op het belang van samenwerking en hoe het bijdraagt aan sterkere relaties. De personages tonen vastberadenheid om samen te blijven werken.)

Amir: (omhelst de andere personages) We staan samen sterk en kunnen alles aan zolang we elkaar hebben.

Sarah: (kijkt naar het publiek) Laten we het voorbeeld van onze vriendschap volgen en begrijpen dat we door samen te werken meer kunnen bereiken dan we alleen kunnen.

(De act eindigt met een gevoel van empowerment en eenheid tussen de personages. Achtergrondmuziek bouwt op voor de overgang naar de volgende act.)

Act 4: Zorgzame Gemeenschap

 • De personages laten zien hoe ze voor elkaar zorgen door kleine daden van vriendelijkheid te tonen. Ze delen verhalen over momenten waarop ze elkaar hebben gesteund.
Act 4: Zorgzame Gemeenschap

(De Vriendschapstuin vormt het decor voor deze act. Er staan banken en zitplaatsen opgesteld voor het publiek, dat wordt aangemoedigd om actief deel te nemen aan de interacties. Achtergrondmuziek creëert een kalme en vredige sfeer.)

Emma: (staat op en richt zich tot het publiek) Welkom allemaal! We willen graag met jullie delen hoe we een zorgzame gemeenschap kunnen creëren.

(Emma legt uit dat een zorgzame gemeenschap draait om empathie, begrip en ondersteuning. De personages laten zien hoe ze elkaar hebben gesteund en hoe ze dezelfde principes kunnen toepassen op een grotere schaal.)

Amir: (wijst naar verschillende delen van de Vriendschapstuin) Kijk om je heen. Elke plek in deze tuin vertegenwoordigt een zorgzame daad die we voor elkaar hebben gedaan.

Sarah: (met een glimlach) We hebben geleerd dat kleine gebaren van vriendelijkheid een grote impact kunnen hebben op anderen.

(De personages betrekken het publiek bij het bespreken van hun eigen ervaringen met vriendelijkheid en ondersteuning. Ze moedigen het publiek aan om te delen en van elkaar te leren.)

Tim: (kijkt naar het publiek) Wat zijn enkele manieren waarop jullie anderen hebben geholpen of ondersteund?

Emma: (met oprechte interesse) Laten we samen een lijst maken van manieren waarop we vriendelijkheid en zorgzaamheid kunnen tonen.

(Het publiek en de personages werken samen om een lijst te maken van zorgzame daden. Achtergrondmuziek speelt zachtjes op de achtergrond terwijl de interactie plaatsvindt.)

Amir: (leest enkele suggesties voor) Luisteren naar anderen, iemand helpen met huiswerk, een glimlach delen… al deze kleine dingen maken een verschil.

Sarah: (met een warme glimlach) Laten we ons voorstellen hoe onze gemeenschap eruit zou zien als we allemaal actief zorgzaamheid zouden verspreiden.

(De personages benadrukken het belang van samenwerken om een zorgzame gemeenschap op te bouwen. Ze moedigen het publiek aan om bewust te zijn van hun impact op anderen en zich in te zetten voor positieve verandering.)

Tim: (staat op en reikt zijn hand uit naar het publiek) Laten we beloven om samen te werken aan het creëren van een zorgzame gemeenschap waarin we om elkaar geven.

Emma: (sluit zich aan bij Tim) Samen kunnen we de wereld om ons heen vriendelijker en zorgzamer maken.

(De act eindigt met een gevoel van betrokkenheid en de belofte om zich in te zetten voor een zorgzame gemeenschap. Achtergrondmuziek bouwt op voor de afsluiting van het toneelstuk.)

Bonus Act: Een Zee van Compassie

Thema: Een Zee van Compassie

De bonus act “Een Zee van Compassie” is een verdieping van het hoofdthema van het scenario “De Zorgzame Gemeenschap”. In deze act staat compassie centraal en wordt het concept van empathie en zorgzaamheid nog verder uitgediept. De personages laten zien hoe kleine daden van vriendelijkheid en begrip een kettingreactie van positieve energie kunnen veroorzaken, die zich als een zee van compassie door de gemeenschap verspreidt.

Belangrijke Leerdoelen:

 • Het begrip van het domino-effect van vriendelijkheid en compassie in een gemeenschap.
 • Het inzicht dat kleine daden van zorgzaamheid een krachtige impact kunnen hebben op anderen.
 • Het vermogen om compassie te verspreiden en anderen aan te moedigen hetzelfde te doen.
 • Het creëren van een gevoel van gemeenschap en onderlinge steun door het delen van positieve energie.

(De scène verandert in een verbeelding van de oceaan, met zacht bewegende blauwe en groene tinten. Achtergrondmuziek van kabbelende golven en rustgevende geluiden van de natuur vullen de lucht.)

Emma: (komt op en kijkt verwonderd naar de ‘oceaan’) Welkom bij onze bonus act, genaamd “Een Zee van Compassie”. We nemen jullie mee op een reis door de oceaan van empathie en compassie.

(Emma legt uit dat de oceaan een symbool is van de diepte en kracht van menselijke verbondenheid. De personages betrekken het publiek, ouders en leraren bij het creëren van een gezamenlijke ervaring.)

Amir: (knielt neer bij een ‘water’ gemaakt van blauwe doeken) We staan voor de oceaan van onze gevoelens en emoties.

Sarah: (staat naast Amir) Samen willen we laten zien hoe het tonen van compassie en zorg de oceaan van het leven kan kalmeren en verrijken.

(De personages demonstreren verschillende manieren van compassie, zoals elkaar helpen, luisteren en begrip tonen. Ze nodigen het publiek uit om mee te doen en zich voor te stellen dat ze deel uitmaken van deze zee van compassie.)

Tim: (nodigt het publiek uit om hun handen uit te strekken naar het ‘water’) Laten we onze handen in de oceaan van compassie steken en onze positieve energie verspreiden.

(Het publiek wordt aangemoedigd om mee te bewegen met de golven van de oceaan en positieve intenties uit te zenden. Achtergrondmuziek en zachte verlichting versterken de rustgevende sfeer.)

Emma: (sluit haar ogen en richt zich tot het publiek) Stel je voor dat elke golf van compassie die we uitsturen, een impact heeft op de wereld om ons heen.

Mira: (zet zich bij Emma) Laten we samen een golf van positieve verandering creëren.

(Terwijl de act vordert, worden er elementen van muziek, dans en zang toegevoegd om een diep gevoel van verbondenheid en compassie te creëren. De act eindigt met een harmonieuze golf van compassie en een gevoel van eenheid tussen het publiek, de personages, ouders en leraren.)


      

      

            
      
      
assignment_turned_in Registrations
No Registration form is selected.
(Click on the star on form card to select)
Please login to view this page.
Please login to view this page.
Please login to view this page.