Scenario 1: “De Hartverwarmende Helden”

Thema:
Dit scenario draait om compassie, zorgzaamheid en samenwerking in een gemeenschap. De personages ontdekken hoe kleine daden van vriendelijkheid een groot verschil kunnen maken en hoe ze samen kunnen werken om anderen te helpen.

Hoofdstukken:
Dit scenario sluit aan bij hoofdstuk 3 van het boek “Ubuntu Kids”. Het benadrukt de kracht van compassie en zorgzaamheid (hoofdstuk 3.1) en de waarde van vriendelijkheid en samenwerking (hoofdstuk 3.2).

Scenario Verloop:
De personages ontdekken dat het lokale buurthuis, dat een veilige plek is voor velen in de gemeenschap, met sluiting wordt bedreigd vanwege financiële problemen. Ze leren dat het buurthuis niet alleen een gebouw is, maar een centrale hub voor vriendschap en ondersteuning. Vastbesloten om te helpen, besluiten ze om een inzamelingsactie op te zetten om het buurthuis te redden. Tijdens hun inspanningen ervaren ze uitdagingen, conflicten en momenten van zorgzaamheid, en leren ze waardevolle lessen over gemeenschapszin.

Act’s:

Act 1: Het Nieuws van het Buurthuis

De personages horen het nieuws over de bedreigde sluiting van het buurthuis. Ze delen hun zorgen en besluiten om samen te komen om een oplossing te bedenken.

Interacties:

(De personages verzamelen zich in het park, waar ze elkaar begroeten en met elkaar praten. Ze maken zich zorgen over het nieuws dat het buurthuis in gevaar is.)

Amir: (komt binnen, bezorgd) Hé, iedereen. Hebben jullie het gehoord? Het buurthuis staat op het punt om te sluiten.

Tim: (verbaasd) Wat? Het buurthuis? Maar dat is waar we altijd samenkomen om te spelen en te leren.

Sarah: (fronst) Waarom zou het buurthuis sluiten? Het is zo’n belangrijke plek voor de gemeenschap.

Emma: (knikt) Inderdaad. Het buurthuis is een plek van vriendschap en ondersteuning. We moeten iets doen om het te redden.

Mira: (met vastberadenheid) Laten we een plan bedenken. Laten we samenkomen en brainstormen over hoe we het buurthuis kunnen helpen.

Amir: (enthousiast) Goed idee, Mira. Laten we onze krachten bundelen en iets bedenken om het buurthuis te redden.

(De personages beginnen ideeën uit te wisselen en praten over mogelijke manieren om geld in te zamelen. Ze zijn vastberaden om actie te ondernemen en het buurthuis te redden. Het publiek wordt aangemoedigd om mee te denken en ideeën te delen.)

Act 2: De Inzamelingsactie

De personages bedenken een plan om geld in te zamelen voor het buurthuis. Ze brainstormen ideeën en verdelen taken, maar stuiten ook op obstakels en meningsverschillen.

Interacties:

(De personages hebben een vergadering in het buurthuis om hun plan uit te voeren. Ze zijn vastberaden om geld in te zamelen en het buurthuis te redden.)

Emma: (staat op) Dus, laten we onze krachten bundelen en een Heldenactie organiseren om geld in te zamelen voor het buurthuis!

Tim: (enthousiast) Ja, laten we iets doen waar we goed in zijn en waar anderen van kunnen genieten.

Sarah: (nadenkend) Laten we denken aan dingen die we leuk vinden om te doen en die anderen kunnen steunen.

Amir: (met een glimlach) Wat dachten jullie van een talentenshow? We kunnen onze unieke talenten laten zien en mensen kunnen een kleine bijdrage doneren om te kijken.

Mira: (instemmend) Geweldig idee! En we kunnen ook ambachten maken en verkopen om extra geld in te zamelen.

Emma: (met vastberadenheid) Laten we de kracht van onze vriendelijkheid en compassie inzetten om anderen te helpen en het buurthuis te redden.

(De personages gaan aan de slag met het plannen van de Heldenactie. Ze bespreken taken, oefenen hun talenten en maken ambachten. Het publiek wordt aangemoedigd om mee te denken over de actie en hun steun te bieden.)

Act 3: Conflicten en Compassie

Tijdens het plannen van de inzamelingsactie ontstaan er conflicten tussen de personages. Ze leren hoe ze met deze conflicten kunnen omgaan door naar elkaar te luisteren en begrip te tonen.

Interacties:

(De personages zijn druk bezig met het plannen van de inzamelingsactie, maar er ontstaan meningsverschillen en conflicten. Emma en Amir hebben een verschil van mening over hoe ze de talentenshow moeten organiseren.)

Emma: (gefrustreerd) Amir, ik denk echt dat we de talentenshow op deze manier moeten organiseren. Het zal veel meer mensen aantrekken.

Amir: (geïrriteerd) Nee, Emma, dat gaat niet werken. We moeten het anders aanpakken.

Tim: (probeert te bemiddelen) Oké, laten we allemaal even rustig ademhalen en naar elkaars standpunten luisteren.

Sarah: (zachtjes) Laten we niet vergeten dat we dit doen om anderen te helpen. Laten we elkaar begrijpen en samenwerken.

Mira: (met mededogen) Laten we ons richten op wat het beste is voor het buurthuis en voor de mensen die we willen steunen.

(De personages komen tot inzicht dat hun meningsverschillen zijn ontstaan vanwege hun passie voor het project. Ze besluiten om naar elkaar te luisteren en samen een oplossing te vinden. Het publiek wordt betrokken bij het bespreken van hoe conflicten kunnen worden opgelost met begrip en compassie.)

Act 4: De Kracht van Samenwerking

Door hun inzet en doorzettingsvermogen slagen de personages erin om de inzamelingsactie tot een succes te maken. Ze ervaren de kracht van samenwerking, compassie en gemeenschapszin.

Interacties:

(De personages hebben hard gewerkt om de inzamelingsactie op te zetten. De talentenshow is begonnen en mensen genieten van de optredens. De sfeer is positief en hoopvol.)

Amir: (trots) Kijk eens om ons heen, jongens. Alles wat we hebben gedaan, heeft echt een verschil gemaakt.

Emma: (met een glimlach) En het beste deel is dat we dit samen hebben bereikt. Samenwerking heeft ons hier gebracht.

Tim: (wijzend naar het podium) Kijk naar die artiesten. Ze laten zien dat we allemaal unieke talenten hebben die we kunnen delen.

Sarah: (met vreugde) En we hebben zoveel steun van onze gemeenschap gekregen. Dat bewijst dat we samen sterker zijn.

Mira: (met dankbaarheid) Laten we nooit vergeten wat we hebben geleerd: samenwerking, compassie en gemeenschapszin kunnen wonderen verrichten.

(De personages zien de resultaten van hun inspanningen: een succesvolle inzamelingsactie die de gemeenschap samenbrengt. Het publiek wordt aangemoedigd om na te denken over hoe ze zelf kunnen bijdragen aan hun gemeenschap en hoe samenwerking en compassie een positieve impact kunnen hebben.)

Belangrijke Leerdoelen:

Het begrijpen van het belang van compassie en zorgzaamheid voor anderen.

Het ontwikkelen van de kracht van vriendelijkheid en de positieve impact ervan op anderen.

Het leren omgaan met conflicten en deze op een constructieve manier oplossen.

Het inzicht krijgen in het belang van samenwerking en gemeenschapszin.

Dit scenario illustreert hoe kleine daden van vriendelijkheid en de kracht van samenwerking een gemeenschap kunnen versterken en positieve verandering teweeg kunnen brengen.


      

      

            
      
      
assignment_turned_in Registrations
No Registration form is selected.
(Click on the star on form card to select)
Please login to view this page.
Please login to view this page.
Please login to view this page.