28-12-2008 Een Joodse samenzwering bij PCM

Door: Micha Kat op 28 december, 2008 in Algemeen60 Comments

Waarschuwing: onderstaand artikel is extreem controversieel! Gevoelige lezers wordt met klem aangeraden dit stuk NIET TE LEZEN! Wie desondanks zijn fatale nieuwsgierigheid niet kan bedwingen, moet eerst onderstaande inleiding tot zich nemen.

Inleiding. Op negatieve verhalen over Joden heerst in Nederland nog altijd een taboe. Dat geldt nog in versterkte mate voor verhalen die vermeend ‘antisemitische vooroordelen’ over Joden bevestigen. Een van de meest controversiele van deze vooroordelen is dat ‘Joden’ gewiekste en zelfs gewetenloze zakenlieden zouden zijn die uit pure geldzucht geen enkele moraal of inhibitie zouden kennen. De affaire-Madoff in de VS heeft het onderwerp Jews in business wat deze site betreft volop in de spotlights geplaatst zoals blijkt uit dit unieke artikel in de New York Times dat in Nederland nooit had kunnen verschijnen. In dit stuk wordt met name stilgestaan bij de vraag hoe het mogelijk is dat een Jood fellow Jews dusdanig kan bestelen en bedriegen dat ze met de ondergang worden bedreigd. In ons land speelt thans een zaken-affaire die als een soort ‘Madoff’ kan worden gezien omdat ook hierbij Joden aan de touwtjes trokken. Echter, in tegenstelling tot de Madoff-zaak zijn de slachtoffers van het leegroven van uitgeverij PCM -want daar hebben we het over- vooral niet-joden oftewel goys.  Hoe Els Swaab via Joop Krant een miljoenenzwendel opzette onder leiding van sir Ronald Cohen. Het artikel is provocerend opgeschreven vanuit de gedachte dat het taboe op negatieve artikelen over Joden op deze wijze kan worden bestreden. Immers, als we in de Nederlandse journalistiek Joden met zijden handschoenen blijven aanpakken zal dit taboe in stand blijven. En dat is naar onze stellige overtuiging niet in niemands belang, al helemaal niet van de Joodse gemeenschap zelf. En die zijn we goed gezind. Net zo goed als iedere andere ‘gemeenschap’ in ons land.

Joden, joden, altijd weer die Joden…. Nu hebben ze weer een compleet krantenconcern om zeep geholpen, en dat allemaal vanuit pure Joodse geldzucht! Ja beste mensen, de waarheid moet ook hier worden gezegd: de ondergang van PCM is een direct gevolg van een Joodse samenzwering met maar een enkel doel: het vullen van de zakken van een financiele elite van het oude volk. Hoe Els Swaab via Joop Krant sir Ronald Cohen in staat stelde PCM 430 miljoen Euro lichter te maken.

Joden kunnen in Nederland alles maken. Daar weet ik alles van, want ik ben er zelf een. Niemand durft een Jood aan te pakken! Els Swaab weet dat ook. Deze troela wordt van de ene troon op de andere gehesen puur en alleen vanwege haar grote neus en haar dito ‘jodenbril’. Heeft Swaab kwaliteiten? Dat willen we niet uitsluiten, maar de wijze waarop ze heeft geopereerd in de PCM-zwendel waar de kranten de laatste weken vol van staan doet het (aller)ergste vermoeden!

Swaab is een van de machtigste vrouwen van Nederland! Oke, moet Swaab hebben gedacht, als de zaken er zo voorstaan, als ik dan inderdaad onkwetsbaar ben als Jodin….

In het brein van Swaab ontsproot aldus eind 2003 een plan dat even geniaal was als misdadig. Ik weet dat, want ik heb mijn bronnen tot in de gleuven van de klaagmuur! Die Stichting Democratie en Media (SDM) waar ik nu al jaren voorzitter van ben, eigenaar van krantenconcern PCM, dat is een groot drama, een hysterisch vergadercircuit van kakelende wereldverbeteraars….Heel PCM is trouwens een aflopende zaak, dat ziet zelfs een goy! Ik kan de zaak dus beter maar laten ploffen en mijn Joodse vrienden een goede financiele dienst bewijzen…..

Nu wil het geval dat Els Swaab en Joop Krant (foto) elkaar goed kenden vanuit synagoge en sabbath, maar natuurlijk ook vanuit business ties. Joop Krant, een klassiek-Joodse ‘vrije jongen’, recent benoemd in het bestuur van Ajax (de ‘Jacobse uit Jeruzalem’), cashte in 2001 als voorzitter van zakenbank Kempen & Co. een kleine 60 mio Euro door zijn tent te verkopen aan Dexia. Een rampendeal die drie jaar later al weer moest worden teruggedraaid. Hey.. haven’t we heard that story all over these days? Krant en Swaab, in die dagen voorzitter van een van de grote advocatenkantoren uit de hoofdstad, kwamen elkaar ongetwijfeld veelvuldig tegen in de hoofdstedelijke synagoges en salons.
Nu wilde het geval dat Krant bijkluste voor Apax, een Britse ‘durfinvesteerder’ waar sir Ronald Cohen aan de knoppen zat. Swaab wist dat  PCM-bestuursvoorzitter Theo Bouwman net als Jopie Krant maar op een ding uit was (het vullen van de eigen zakken) en dus zou instemmen met elk plan dat die begeerde zilvervloot zou laten binnenvaren. Het werd aldus een 1-2-3-tje dat ons land nog lang zal heugen. Swaab fietste vanuit SDM het PCM-concern binnen bij Apax via Ome Joop Krant. Het doel: het plunderen van de onderneming en het vullen van de Joodse zakken. NRC Handelsblad zei daar dit over:

Tegen deze achtergrond werd in 2004 gezocht naar een private investeerder. Maar de partijen die de voorkeur hadden van bestuursvoorzitter Bouwman werden door SDM afgewezen. SDM, zo schrijven de onderzoekers, ‘trok het initiatief van het verkoopproces naar zich toe’. SDM wilde Apax.

Over de wijze waarop Apax onder leiding van Cohen (foto) PCM heeft leeggeplunderd is al veel gezegd en geschreven, maar het netto resultaat was dat drie jaar later, in 2007, toen Apax de boel weer van de hand deed, een winst werd afgetikt van 131 miljoen Euro. PCM betaalde voorts 300 mio Euro aan ‘adviseurs (Ome Joop Krant), banken en aandeelhouders’. De PCM-bestuurders die de Joodse samenzwering hadden gefaciliteerd werden beloond met een jodenfooi van 5,5 mio Euro, een bedrag waar aan het ‘barretje King David Hotel’ nog vaak hartelijk om wordt gelachen. “Gelukkig waren Bouwman en Alberdink Thijm geen joden” zo klinkt het dan. “Want dan hadden ze zich nooit met zo’n fooi het bos in laten sturen!” Ome Joop Krant (hij cashte bijna 100 miljoen vanuit falende en rampzalige deals) en zijn boss sir Richard Cohen gingen daarentegen voor de hoofdprijs. Max Pam schreef hierover begin 2007 in Het Parool:

Wat me in de hele geschiedenis nog het meeste slaat, is de grenzeloze naïveteit waarmee PCM zich aan Apax heeft uitgeleverd. Dat geldt zeker ook voor de journalisten die bij de PCM-bladen werken. Ik heb gevoelvolle stukken gelezen over Sir Ronald Cohen, de oprichter van Apax, die met zijn poen allerlei sociale projecten financiert en die als een soort filantroop werd afgeschilderd. Dat men met Apax een bikkelhard kapitalistisch bedrijf had binnengehaald, waar men alleen maar rendementen zit te berekenen, leek pas in Nederland door te dringen toen het te laat was. Nu gaan de erflaters van Sir Ronald er fluitend met een paar honderd miljoen van door, en dat gebruiken zij vast niet alleen om er in een achterbuurt van Liverpool een ballenbak mee op te richten.

Het lijkt wel een grote jodenmop, dat PCM-verhaal! En Els Swaab? Heeft die als grote instigator nog wat aan de zaak overgehouden? NRC Handelsblad: “Aan de hele transactie met Apax heeft SDM ruim 81 mio overghouden.” Een normale succes-fee van 10% betekent dus 8,1 mio voor Swaab als voorzitter. Maar laten we het haar binnenkort zelf maar eens vriendelijk gaan vragen boven een bordje kippensoep!

60 Responses to “Een Joodse samenzwering bij PCM”

 1. Gebruikersnaam30 december, 2008 om 14:58@Blogsom
  Zou je wat duidelijker kunnen zijn? Synchroniciteit? Bijbelse teksten?
 2. Observator30 december, 2008 om 16:50EURO, ik wens je voor 2009 open oogjes.Misdadigheid heeft inderdaad niet te maken met religie.
  Maar besef dat religie wel degelijk misbruikt wordt om misdadigheid te legitimeren.
  Élke religie!
 3. historiadocet30 december, 2008 om 17:14Typische Pavlov-reacties hier. De ‘dissident’ in de Nederlander kankert liever eindeloos op de nuttige idioten en moet het van symptoombestrijding hebben. Dit filosemitisme is stuitend.
 4. Observator30 december, 2008 om 17:32@ historiadocet
  30 Dec 2008 om 17:14Vind je het erg als ik jouw reactie beschouw als een typische (dus) op vastgelegd instinct berustende Pavlov-reactie?
  Maar verklaar je nader. Wie weet bedoel je iets nuttigs. Op dit moment is dat nog niet duidelijk, vandaar.
 5. E-bee30 december, 2008 om 17:48Het merendeel van de goedwillende joden in Israel en waar ook, heeft niets te vertellen en is tegen de Gaza operaties. Ik sluit me aan bij Observator, de religie wordt voor het bedrijven en maskeren van misdaden tegen de mensheid misbruikt, evenals meer beladen zaken.
  Na een tijdje ging dat opvallen en daarom zijn de geschiedenisboeken vervalst, met de huidige Pavlov reacties van antisemitisme ten gevolge. En door dat dunne laagje vernis van zgn fatsoen en stuitend, daar kijk ik wel doorheen, er vinden wel ergere dingen plaats rondom Zionazi,s,(onthou dat woord) zoals de huidige acties in Gaza bv., veel belangrijker, waar maakt men zich hier dus druk om. Goede discussie, moet openlijk gevoerd kunnen worden. Actueel ook, gezien de huidge internationale ontwikkelingen!
 6. historiadocet30 december, 2008 om 18:35Grappig overigens dat namen als Dewinter en Haider vallen. Wie zich fatsoenlijk informeert zal weten dat zogen. “extreem-rechtse” partijen doorgaans geïnfiltreerd worden/zijn of door gebrek aan visie en vorming koerswijzigingen ondergaan die ze in demo-liberaal vaarwater doen belanden.
  Een Dewinter poogt tegenwoordig de Joodse gemeenschap op te vrijen.. Een Haider lijkt enerzijds onafhankelijker, maar laat anderzijds als lid van zijn partij de FPÖ toetreden de Joodse Peter Sichrovsky (in functie als secretaris-generaal), welke achteraf in dienst bleek te zijn van de Mossad.
  Van welke ‘literatuur’ moet “extreem-rechts” het anno 2008 trouwens hebben? Betreft het hier niet namen als Bernard Lewis, Bat Ye’or (Giselle Littman)…? Van die laatste stamt de term ‘Dhimmitude’, een woord dat Le Pen zelfs dezer dagen in de mond neemt.
 7. tess30 december, 2008 om 19:20@ GubernatusEn laat je niet verblinden door die 80 mio. Het is een schijntje vergeleken met wat vergelijkbare sociale netwerken van ons afpakken via het monetaire stelsel, de belastingen en in de prijsvorming verdisconteerde kosten.Hier sluit ik mij dan ook bij aan, eigenlijk wel bij het gehele betoog.Niet meer doen lieve Micha. Misschien een ander blog?
 8. Observator30 december, 2008 om 19:21@ historiadocet
  30 Dec 2008 om 18:35Je klinkt niet erg overtuigend. Ik denk dus dat de geschiedenis ons niet zozeer iets leert, dan wel dat de vertekende geschiedenis ons een rad voor ogen probeert te draaien.
  Bijvoorbeeld door via uitweidingen het eerst heldere beeld te verstoren.
  ‘Figuur-achtergrond’ betrekking, weet je nog wel?Waardering: Thumb up 0Thumb down 0 (0) Log eerst in
 9. tess30 december, 2008 om 19:46@ ObservatorZijn er niet verschillende geschiedenissen?
 10. Observator30 december, 2008 om 20:17@ tess
  30 Dec 2008 om 19:46Zéker, Tess, er zijn véle geschiedenissen. Die allemaal verschillen.
  En álle zijn welbeschouwd vervalst. Want geschreven vanuit bepaalde gezichtspunten, wat resulteert in verschillende waarnemingen en beschrijvingen.Het probleem begint pas echt wanneer men bewust een bepaald standpunt kiest om dat ten eigen voordele te benutten. En dat is in vrij veel gevallen aan de orde, vooral waar het lieden betreft die de waarheid ondergeschikt maken aan het eigenbelang.
 11. Maurits30 december, 2008 om 22:49“gubernatus
  30 Dec 2008 om 12:23
  Oei Micha, ik vermoed dat je de doelstellingen even uit het oog bent verloren met dit artikel.Bijvoorbeeld voor je resultaat in de Demmink zaak is het cruciaal dat mensen binnen de main stream over de streep worden getrokken meet te doen.Dan helpt het domweg niet als men je weg kan zetten als Jodenhater. Dat schiet niet op.Daarbij vraag ik me af of het Joodse aspect wel heel relevant is. Ik kom mevrouw Swaab ook tegen bij mijn onderzoek naar sociale netwerken. Ik concentreer me echter op de mogelijke doelstellingen van zo’n netwerk (gaat veel verder dan geld), verder concentreer ik me op de werkwijze van het netwerk en de aard van het netwerk.Het feit dat veel leden van machtige sociale structuren Joods zijn is voor het onderzoek interessant, simpel omdat het praktisch is. Zoeken binnen vermoedde Joodse netwerken versnelt immers je resultaat.Voor de uitkomst echter kan het mij echter weinig schelen. Ik zoek feiten. Net als jij dacht ik.Ik vecht voor mijn vrijheden. Ik wil niet benadeeld worden. Door Els niet, door Fatima niet, door een IJslander niet, door de staat niet, door niemand niet.En laat je niet verblinden door die 80 mio. Het is een schijntje vergeleken met wat vergelijkbare sociale netwerken van ons afpakken via het monetaire stelsel, de belastingen en in de prijsvorming verdisconteerde kosten.Ik hoop dat je mijn aanmerking ter harte neemt. Juist omdat ik je werk enorm waardeer.”Dat bedoelde ik nou, gubernatus. 100% mee eens.
 12. Herman van Houten31 december, 2008 om 16:50“Webreppers, feitelijk ingehuurde mondige reaguurders, zijn personen die er wat aan is gelegen op blogs, in lopende discussies, de belangen van hun opdrachtgever(s) verdedigen.”Er ziten hier heel wat van die lui. Geen enkele van hen heeft ook maar één feit uit de tekst van Micha Kat kunnen weerleggen. Blijkbaar kunnen ze dat niet, anders hadden ze het zeker gedaan.
 13. E-bee31 december, 2008 om 17:01Hij heeft ook beet maar de vis wil niet gevangen worden.
 14. Maurits31 december, 2008 om 18:13En nou even over hoe het echt is.
  (Reactie op Micha Kat, 29 Dec 2008 om 10:36)1. Ik ben als Jood in Nederland opgegroeid in een van de meest antisemitische wijken van de Lage Landen. Ik was niet bevoorrecht – ik was doodsbang, zoals de meeste Joden die ik ken die zich flink houden en vaak veel te voorzichtig doen. Niet alle vrouwen zijn dom, niet alle negers zijn lui en niet alle Joden zijn rijk en spelen viool. Het verschil met veel andere landen is dat er in Nederland een klein percentage echte vrienden van Joden is.Het antisemitisme is het ergste in de hoogste kringen – Joden hebben er geen spat in te brengen. Het CIDI is juist ontstaan om daar wat aan proberen te veranderen, maar helpt natuurlijk niets tegen achterbakse vooroordelen van de hoge omes.De schuld aan de moord op 104.000 Nederlanders in 1940-1945 van de gewone Nederlanders is hoog, en vandaar de sterke motivatie om altijd op Joden af te geven – veel makkelijker dan erkennen wat er was, en verantwoordelijkheid nemen dat het nooit meer zal gebeuren.2. Madoff is net zo representatief voor Joden als Willem Holleeder of Volkert van der Graaf voor Nederlanders.3. Alle Joden zijn knap – zie Einstein; alle Joden zijn …. is altijd antisemitisch. Alle Joden verwijten wat een Jood doet is altijd antisemitisme. Overal Joodse complotten zien is altijd antisemitisme. Dat betekent niet dat mensen met zulke meningen moordenaars of potentiële moordenaars van Joden zijn. De meesten zijn niet bloeddorstig – alleen in de vooroordelen getrapt. Argumenteren heeft vaak weinig zin, omdat ze dan alleen maar in de verdediging gaan. Ze zijn niet echt gevaarlijk. Het echte gevaar zit hem in de zwijgende meerderheid die zulk dom gelul tolereert. Zorg dat je daar niet bij hoort!!!!Kat in de zak.
 15. Observator31 december, 2008 om 20:02CIDI-adept, Maurits?
 16. Maurits31 december, 2008 om 20:53Neen, Observator, die zijn veel te truttig voor mij, maar ze doen wel goed werk.
  En dat is alles wat je bezighoudt – waar ik bij hoor – niet waar ik voor sta, mijn standpunten, mijn argumenten?
 17. Observator1 januari, 2009 om 9:19@ Maurits
  31 Dec 2008 om 20:53Normaal leest men tussen de regels door extra berichten, Maurits.
  Door de beknoptheid van mijn reactie (hier ligt een open deur voor je) moet je dat nu helaas tussen slechts twee woorden doen.
 18. buscadordelaverdad1 januari, 2009 om 9:25“Het verschil met veel andere landen is dat er in Nederland een klein percentage echte vrienden van Joden is.”EN IK WEET DAN OOK WAAROM DE joden STEEDS MINDER VRINDEN OVERHOUDEN:
  http://www.youtube.com/watch?v=KBpcCumKh1w
  Ik denk dat de joden d.m.v. een aanzienlijke en zeer criminele groep binnen hun eigen ideologisch/etnische gelederen via gekonkel en monetaire monopolistische criminaliteit al sinds hun bestaan gegijzeld worden… Zolang als de joden binnen deze etnische ‘identiteit’ om welke redenen dan ook zich hiertegen NIET willen/durven uitspreken, vrees ik het ergste voor de WEL van deze monopolies meeprofiterende ‘slachtoffers’ binnen deze groep. Want altijd via een gespleten tong de ‘slachtoffer’( http://www.youtube.com/watch?v=w4Od3dJldrQ ) uithangen en van meerdere walletjes profiteren kan je gewoon niet meer afdoen als ‘hoogopgeleide’ antisemitische geslepenheid Maurits. Ik zou het meer als goyim (jew-wise) verzet willen formuleren dat inmiddels geslepen wordt door het eindeloze misbruik van de synagoge van satan (uitspraak van Jezus). http://www.youtube.com/watch?v=fpDsajIoSr0 Dat is n.l. wat deze konkelende anti-cristenlijke misbruikers al vanaf hun eerste kruiperige stappen via talmudische indoctrinatie e.a. technieken op de synagoges van satan als zijn uitverkorenen met de paplepel krijgen ingepepert. http://www.youtube.com/watch?v=fQ8sJp95mMY&feature=channel_page Wat dat betreft heeft Wilders het nog niet begrepen wat zeer triest zal zijn voor zijn toekomstige slachtoffers. Waarmee en over de rug van hij Pim als de ‘oplosser’ van kunstmatig gecreerde ‘problemen’ probeert op te volgen. Zullen we wildermans dan maar als de politieke joris-d positioneren die door dezelfde onmensen met dezelfde middelen gechanteert wordt voor dezelfde machtsmisbruikende handhaving? http://www.iamthewitness.com/books/Henry.Ford/The.International.Jew/ij80.html
  Dus Maurits, ophouden met die ‘zielige’ ridels van de slachtofferindustrie, en kom nou als jood binnen de gelederen nou eens SAMEN met het goy-verzet meehelpen om deze zaken effectief te tackelen! AUB? (zie gelinkte bronnen)
  http://news.yahoo.com/s/ap/20081228/ap_on_en_ot/books_holocaust_memoir_9
  Voor de rest mazzelundbruche Maurits, en alle andere niet-joden een ontwakende 2OO9 toegewenst…
 19. historiadocet1 januari, 2009 om 16:06“anti-Semitisme” is bewustheid ten aanzien van het Joodse vraagstuk.http://thompkins_cariou.tripod.com/id16.html
 20. gubernatus1 januari, 2009 om 16:43@ herman van houten“Er zitten hier heel wat van die lui.” — Waar baseert u dat op? Dus u beweert dat Demmink & cs zijn gezanten bij de reageerders hebben zitten. Met welk doel dan? Lijkt me geen efficiënte of effectieve infiltratie met uw welnemen.“Geen enkele van hen heeft ook maar één feit uit de tekst van Micha Kat kunnen weerleggen. Blijkbaar kunnen ze dat niet, anders hadden ze het zeker gedaan. Er zitten hier heel wat van die lui. Geen enkele van hen heeft ook maar één feit uit de tekst van Micha Kat kunnen weerleggen. Blijkbaar kunnen ze dat niet, anders hadden ze het zeker gedaan.” — Voor mijzelf sprekend: weerleggen is niet aan de orde. Eerder ondersteunen. Ik ben niet in discussie en poog te bevorderen dat Micha slaagt in zijn opzet.
 21. Observator29 december, 2008 om 16:05Brave Rudolf Paul,Wat jij nou vergeet is dat dit soort ‘bijeenslepingen’ nu juist de invalabele argumenten zijn die jouw opponenten misbruiken.Schroef op de een of andere manier je kennis-van zaken, je intellect, of je mensenkennis e.d. dus wat op, s.v.p.Waardering: Thumb up 0Thumb down 0 (0) Log eerst in
 22. euro99929 december, 2008 om 16:10Volgens mij zijn we even de weg kwijt, kan de drank zijn natuurlijk.
  Werden dit soort dogma’s ook al niet geplaatst in de eindjaren dertig in o.a de Telegraaf of andere fascistoide nieuwsbronnen. Ik ben beter gewend van Misscha Kat en laten we maar zeggen dat het vermoeidheid is.Waardering: Thumb up 0Thumb down 0 (0) Log eerst in
 23. Observator29 december, 2008 om 16:43EURO999,Het kan geen kwaad je beter te informeren over ‘eindjaren dertig’ zoals je dat noemt. Het betreft dan geen dogma’s zoals je stelt of denkt, en om het dan eindelijk maar eens (ten onrechte ) verdácht duidelijk te stellen:ANTI-SEMITISME is (in alle tijden) opgewekt door bovendrijvende verkeerde joden van een bepaald minder sympathiek kaliber.
  En daarvan zijn ‘gewone’ Joden het slachtoffer geworden.En van dat ‘slachtofferschap’ van vooral ‘gewone’ Joden, wenst de profiterende en in mijn ogen verfoeilijke joodse politieke bovenlaag dan weer MISbruik te maken.Lees toch maar eens wat ‘de bijbel’ (hik, weet je wel hoe die tot stand is gekomen?) aan informatie heeft over Israël alias Jacob, de stamvader.Ik hecht er in feite weinig waarde aan en vertrouw liever op mijn eigen oordeel. Maar toch. Het betreft een boek à la de Koran, die OOK al misbruikt wordt.Moest ik kiezen, dan kies ik voor een religie die haar ‘heilige’ (godver de godver, o jee nou laat ik me tóch gaan) boeken NIET MEER letterlijk neemt.
  Dus ‘gristendom’ voor ‘islam’.Maar ik móet niet kiezen, dus kies ik voor de rede.
  En die rede zegt: Pleur op met al die bedrieglijkheden.Sorry Micha-sitemachthebber, ik was boos. Het is al over, maar ik laat dit tóch staan.Pleur het maar weg als je denkt dat dat moet.Waardering: Thumb up 0Thumb down 0 (0) Log eerst in
 24. E-bee29 december, 2008 om 17:34@Observator.
  Ik vind de nuance heel goed aangebracht, zeker in het 1e stukje. Dus: Hear, hear!
 25. Observator29 december, 2008 om 17:47Dank je, E-BEE.
 26. Juriste29 december, 2008 om 18:22De aanvulling van Micha:” 2. Door de zaak-Madoff staat het ‘Joodse zakendoen’ in de spotlights. Dit is een concrete nieuwsaanleiding voor bovenstaand verhaal. De parallel moet zijn dat zowel in de Madoff-zaak als bij PCM de ‘daders’ extreem veel bewegingsruimte genoten omdat ze zich -mede vanuit hun Joodse identiteit- beschermd wisten door ‘hogerhand’.”, verduidelijkt de keuze van het onderwerp.Micha wil volgens mij zeggen dat Joden onderling elkaar ook het leven zuur maken en niet per definitie elkaar steunen: Er is kennelijk ook sprake haat en nijd, jaloezie en misgunnen, net zoals bij andere mensen. Demmink verkeert in alle mogelijke netwerken, of deze nu Joods georienteerd zijn of niet en op den duur slaat de verveling toe in deze kringen, omdat ze alles al gezien en gedaan hebben. Dan is het interessant om bijvoorbeeld onschuldige mensen te vervolgen.Ik werd zelf vervolgd door de Officier van Justitie omdat ik mijn adoptief kind dagelijks de grens over bracht naar school in Belgie.
  Dagelijks gaan 19.000 kinderen de grens over naar school in Belgie, maar mijn zoon werd er uit gepikt. Verzonnen werd dat het in strijd met de leerplichtwet zou zijn dat mijn zoon in Belgie naar het VWO ging. Mijn zoon functioneerde prima op school. Ik weet nu bijna zeker dat kinderen via Jeugdzorg in pedo-netwerken terechtkomen en dat de Officier van Justitie in Maastricht daar een rol bij speelt. Het is toch absurd dat ik een valse dagvaarding kreeg dat mijn zoon niet naar school zou gaan. Ik bracht hem persoonlijk met de auto en ik kon bewijzen met verklaringen van de school dat hij nimmer verzuimde. De dagvaarding van de Officier van Justitie werd vervolgens precies op de dag voor de zitting bij de Kantonrechter in Sittard teruggetrokken op 22 december 2004.Mr Moszkowicz jr., mijn toenmalige advocaat in een andere zaak, die de buurman tegen mij had aangespannen inzake zijn veranderde inzichten over mijn tuin, wilde mij beslist niet bijstaan bij de valse dagvaarding van de Officier van Justitie en dat wijst er op dat hij wellicht ook weet van de malversaties bij de rechtbank.
 27. Observator29 december, 2008 om 18:53‘Juriste’,
  Mag ik je verzoeken (en als het niet ‘mag’ doe ik het toch)je eigen ellende en frustraties (hoe legitiem dan ook wellicht) niet in te brengen in zaken van, laat ons zeggen, ‘uitvoeriger aard’.Je etaleert jezelf teveel.
  Ten koste van het aangedragen onderwerp.
  Besef dat s.v.p.Waardering: Thumb up 0Thumb down 0 (0) Log eerst in
 28. Wim Heitinga29 december, 2008 om 19:19@JuristeTrek je aub niets aan van bovenstaande comment van Observator 29 Dec 2008 om 18:53.
  Als lezer, en volgens mij velen anderen lezers, van dit weblog waardeer ik uw posten.
  Als types als Observator zich storen aan uw posten dan is dat hun probleem.
  Misstanden in de maatschappij zijn voor slachtoffers ALTIJD persoonlijk en de posten van Juriste passen prima in de opzet van dit weblog.
 29. E-bee29 december, 2008 om 20:10@Observator.
  Op Zapruder las ik een leuke link van Webrep associates. Webreppers, feitelijk ingehuurde mondige reaguurders, zijn personen die er wat aan is gelegen op blogs, in lopende discussies, de belangen van hun opdrachtgever(s) verdedigen. Een beetje het systeem wat de Burgemeester van Amsterdam gebruikt om nooit van gehoorde commitee,s in den vreemde, tegen betaling, zichzelf tot Beste Burgemeester van de Wereld kan laten uitroepen.
  Er is er hier eentje al een tijd actief op klokkenluideronline.nl die in dienst is van een van de grootste ZioNazi,s van Nederland, een met een volstrekt gebrek aan integriteit, getuige zijn corrupte korps. Het zijn er meer, maar 1 haal je er hier zo uit. (lol)
 30. Rudolf Paul29 december, 2008 om 20:21Man en paard noemen, E-bee!
 31. tess29 december, 2008 om 20:59Met het volgende van Observator 14.06 ben ik het in grote lijnen wel eens. Het gaat maar om een paar mensen die echt wel crimineel zijn.Wat er komt bovendrijven, het schuim der natie in meestal érg witte boorden, net als trouwens bij welke bevolkingsgroep of welk ras dan ook, voldoet helaas, helaas, helaas, aan die kwalificatie.Daar gaat het hier op deze website dan ook over.
 32. E-bee29 december, 2008 om 21:11@Rudolf Paul
  Niet van deze tijd, ik kijk wel uit, ik woon nog niet in Thailand…
  En een mol, het zijn er meer, is al een tijdje heeeeel gebruikelijk.
  Keep em in the dark and feed them with shit, heb ik geleerd in de beveiliging. Ik zeg echt niet voor niks ZioNazi,s. Verder: Ik heb niet de minste behoefte anderen dan gelijkgestemden wijzer te maken.
  Als men hier overwegend nog niet eens begrijpt hoezeer men in de maling wordt genomen door de eigen loze regering, ga ik niet nog verder uitweiden tot in detail. Degenen die de intuitie er voor hebben begrijpen me toch wel.
 33. Maurits29 december, 2008 om 21:13Micha Kat schrijft ongeveer 534 vlijmscherpe stukken over de zaak Joris Demmink, hoe de hele justitiële top en de complete Kak van Nederland daar bij betrokken is. Vele journalisten zijn het zwijgen opgelegd door hun broodheren, maar Micha gaat gewoon door. Zijn lezers beuken in groten getale op de Volkskrantpoort. Het lijkt niet stuk te kunnen. Er zijn zelfs mensen dood gemaakt die te veel wisten, maar Micha Kat heeft het eeuwige leven of een goeie beschermengel.En dan ineens gebeurt het. Stuk 535 blijft uit. Nee, Micha is niet dood – hij schrijft nog steeds. Maar, over andere zaken. Zijn die niet belangrijk dan?De tijd zal het leren waarom Kat is afgehaakt. Is hij omgekocht? Wordt hij gechanteerd met zijn eigen seksuele wandel? Hebben ze ‘m met de dood bedreigd en gelooft hij niet in martelaarschap? Zit de maffia ‘m op de hielen?Hoe het ook zij – Kat ligt er uit. Hij moet gezegd hebben: Hoe kan ik, na alle ophef die ik gemaakt heb nou net gaan doen alsof er niets aan de hand is met Joris Demmink? Daar hebben ze even over nagedacht. En toen kwam de geniale vondst.Ga stukken schrijven tegen Joden. Wat voor gluipers ze zijn, machtbelust, geldbelust, onbetrouwbaar. Je zult zien – ik no time heb je alleen nog neofascisten die je lezen (de fascisten zijn al dood). Einde probleem.Maar mensen zullen zeggen “Met zo’n naam, die is vast zelf Joods, het is allemaal maar doen alsof.” Nee, hoor, bij het Stormfront http://www.stormfront.org/forum/showthread.php?t=179172 kennen ze je al jaren. Gewoon doen.Zo gezegd zo gedaan. Einde actie Demmink. Hoop t.z.t. toch nog te leren waarmee Kat gechanteerd werd. Triest. Voor wie van de waarheid houdt.Waardering: Thumb up 0Thumb down 0 (0) Log eerst in
 34. Wim Heitinga29 december, 2008 om 21:44@MauritsHet is echt een misverstand om te denken dat klokkenluideronline.nl zich alleen bezig zou moeten houden met Joris Demmink.
  Dat Micha niet dagelijks publiceert over Demmink betekent niet dat hij wordt gechanteerd, bedreigd of anderszins het leven onmogelijk gemaakt.Wel deel ik je kritiek op dit topic, en dan met name voor de toch wel enigzins smerige verdachtmakingen richting Joden die de vooroordelen van de antisemieten maar weer eens bevestigt.
  Alhoewel ik er van overtuigt ben dat Micha dit zeker niet zó bedoeld heeft, hoop ik dat dit éénmalig was.Anders blijft er inderdaad maar een klein groepje neofascistische lezers en reageerders over.
 35. E-bee29 december, 2008 om 22:01@Maurits.
  Dit artikel was dan ook duidelijk met een inleiding omkleedt…
  Ga eens even googelen op het woord zionisme. En zie eens waar ze in de US of A mee te maken hebben waar ze komende Zomer al honger gaan lijden. Daar hebben ze ook last van ZioNazi,s in de regering maar daar zijn ze bewuster van dan hier, er zijn hier wat lange tenen omdat ze die arme joden zelf hebben helpen afvoeren. En Benno in het konunkluk kot helpt ook al niet on trots op te zijn, de VOC waren een stel slavenhandelaren etc., en wat zit er nu aan te komen? Het Rijnlands Modell noemt hij dat … Wordt eens wakker man.
 36. E-bee29 december, 2008 om 22:09Demmink is het zichtbaar op zijn omgeving uitwerkende onderdeel van een GROOT probleem. Om de aandacht vast te houden en dit duidelijk te maken kan ik me voorstellen dat je niet voortdurend aan 1 feed gaat werken. Geniaal lijkt me hier wat overdreven …
 37. Observator30 december, 2008 om 9:48@ Wim Heitinga
  29 Dec 2008 om 19:19Nou Wim, alleen al je opmerking ‘types als Observator’ wijst mij de weg naar je persoonlijkheid.Beterschap dus!
 38. euro99930 december, 2008 om 10:48Ik dacht even een virus op mijn computer te hebben, en ontwaardde mij op de site van Haider of meneer de Winter. Nee het blijken gewoon Nederlanders te zijn die even de weg kwijt lijken te zijn. Bussen vol geitenwollen sokken, en wereldverbeteraars lijken de oorzaak van het kwaad te hebben gevonden. Of het nu de kredietcrises betreft of een geniale oplichter in Amerika het is de schuld van die Joodse woekeraars. Nog even en de karikaturen van vermeende aribische terroristen kunnen plaats maken voor de dikke neus van de Joodse woekeraar. Mijn god het lijkt de Frankfurter Algemeine wel uit de vorige eeuw. Even een voorbeeld, ik word als Hollander al sinds 1980 een oor aangenaaid vanaf kabinet van Agt tot Balkenende aan toe en heeft absoluut niets met christendom te maken maar met de misleiding en de kortzichtigheid van de kiezer. Tja en wat betreft de Joden, mischien werken deze mensen wel wat harder dan de gemiddelde overige Nederlander. Beste mensen relativeer eens een beetje, tussen elke doelgroep zitten nu eenmaal zwarte schapen en heeft absoluut niets met religie of geloof te maken.Wel wil ik hierbij opmerken dat ik enorm geschrokken ben van de inhoud wat betreft het redactioneel stukje van Misscha Kat in het Stormfront.
  Zo zie je maar zelfs het arische ras kan fouten maken.
 39. gubernatus30 december, 2008 om 12:23Oei Micha, ik vermoed dat je de doelstellingen even uit het oog bent verloren met dit artikel. Bijvoorbeeld voor je resultaat in de Demmink zaak is het cruciaal dat mensen binnen de main stream over de streep worden getrokken meet te doen. Dan helpt het domweg niet als men je weg kan zetten als Jodenhater. Dat schiet niet op. Daarbij vraag ik me af of het Joodse aspect wel heel relevant is. Ik kom mevrouw Swaab ook tegen bij mijn onderzoek naar sociale netwerken. Ik concentreer me echter op de mogelijke doelstellingen van zo’n netwerk (gaat veel verder dan geld), verder concentreer ik me op de werkwijze van het netwerk en de aard van het netwerk. Het feit dat veel leden van machtige sociale structuren Joods zijn is voor het onderzoek interessant, simpel omdat het praktisch is. Zoeken binnen vermoedde Joodse netwerken versnelt immers je resultaat. Voor de uitkomst echter kan het mij echter weinig schelen. Ik zoek feiten. Net als jij dacht ik. Ik vecht voor mijn vrijheden. Ik wil niet benadeeld worden. Door Els niet, door Fatima niet, door een IJslander niet, door de staat niet, door niemand niet. En laat je niet verblinden door die 80 mio. Het is een schijntje vergeleken met wat vergelijkbare sociale netwerken van ons afpakken via het monetaire stelsel, de belastingen en in de prijsvorming verdisconteerde kosten. Ik hoop dat je mijn aanmerking ter harte neemt. Juist omdat ik je werk enorm waardeer.
 40. Blogsom30 december, 2008 om 14:35Ik wil hier niet meer op reageren. Ik wens @ Euro 999 en @ Gubernatus mededelen dat ik van hetzelfde mening ben toegedaan. Eerst moest ik zelf van schrik bekomen en dacht “Micha heeft bij de Telegraaf gewerkt en dit van hun overgenomen”, maar naderhand dacht ik dat ik dan net zo als Micha bezig ben, alles te generaliseren. Het is niet meer van deze tijd om één groep mensen te gaan stigmatiseren. Ook vergeet hij dat de zonen van Madoff (ook dus Joods) hun vader hebben “verraden” en dat zijn dan juist goede / positief denkende Joden.
  @ Juriste, heel erg triest wat met je is gebeurd, maar helaas weet jij hoe de NLP werkt, mede synchroniciteit? Misschien weet je dan ook dat CIA zich bedient van Bijbelse teksten en dat sommige reacties hier zijn doordrongen van een Bijbelse kijk op maatschappij / gebeurtenissen; ook al doet deze persoon voorkomen alsof hij/zij dronken is.
  Ik ben blij dat er hier nog veel integere mensen en ik hoop dat Micha dat blijft respecteren.

Verdere Reacties ontbreken in het archief

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


      

      

            
      
      
assignment_turned_in Registrations
No Registration form is selected.
(Click on the star on form card to select)
Please login to view this page.
Please login to view this page.
Please login to view this page.