25 juni 2007 Turkse connecties: hoofdcommissaris doet aangifte

Turkse connecties: hoofdcommissaris doet aangifte

Geplaatst onder: tapsturkije — wvdp @ 9:30 pm

Pieter-Jan Aalbersberg, de hoofdcommissaris van politieregio IJsselland, heeft aangifte gedaan wegens bedreiging door een voormalige politietolk. Die aangifte komt voort uit een uit de hand gelopen telefoongesprek tussen de tolk en korpschef Aalbersberg. De tolk stelde de korpschef verantwoordelijk voor zijn schorsing. In een interview met Vrij Nederland zei de tolk iets gezegd te hebben als: ‘realiseer je wel dat je mijn kop op een steen hebt gelegd, hij moet er nu alleen maar afgehakt. (…) Als mijn kinderen niet naar school durven te gaan gebeurt dat ook met jou.’

Het Haarlemse parket heeft het onderzoek naar de aangifte afgerond. Een woordvoerder stelt dat het wachten nu is op een beslissing van de officier van justitie, hetgeen nog even kan duren.

De tolk ontkent de bedreiging. Hij zegt zelf ook aangifte te hebben gedaan tegen Aalbersberg wegens laster, ‘maar daar is niks mee gedaan.’

Wat ging er mis tussen de tolk en de hoofdcommissaris?

De kwalificatie ‘tolk’ doet eigenlijk geen recht aan de Koerdisch-Turkse Nederlander die in 1988 als administratief medewerker in dienst trad van de Arnhemse politie. Later ging hij als tolk leden van het Openbaar Ministerie en politie begeleiden tijdens bezoeken aan Turkije. Zijn opdracht was goede relaties smeden met de movers and shakers binnen het Turkse apparaat. Zo kon het in dezelfde tijd opgerichte IRT Noord- en Oost-Nederland (NON) de Turkse heroïnehandel bestrijden.

De tolk bleek een echte kilo-knaller te zijn. Zijn contacten leidden tot gouden tips vanuit Turkije. Duizenden kilo’s heroïne kon het IRT-NON op zijn conto schrijven. Complete netwerken gingen achter de tralies en ook internationaal bekende topfiguren zoals de Koerd Huseyin Baybasin. Veel hoger kon de ster van de voormalige administratief medewerker niet rijzen. Formeel stond hij nog op de loonlijst van Gelderland-Midden maar inmiddels werkte hij als freelancer voor de grote internationale projecten.

Vanaf eind jaren negentig komen nare verhalen over hem naar boven. Hij zou informatie lekken naar de Turkse geheime dienst en naar criminelen. Er zijn ook scheve gezichten binnen de politie. Zo klaagt de Nederlandse liaison-officier in Ankara dat hij buitenspel staat. De tolk lapt alle regels aan zijn laars door van alles onderhands te regelen met de Turken. Sommige mensen binnen de Dienst Internationale Netwerken (DIN) van het KLPD (dat de internationale politionele samenwerking met de liaisons coördineert) kunnen zijn bloed wel drinken. ‘Allemaal jaloezie, omdat ik succesvol was’, zegt de tolk.

Korpschef Pieter-Jan Aalbersberg was toen verantwoordelijk voor deze DIN. Hij gelastte na een klacht van een liaison-offiier een Rijksrecherche-onderzoek naar de tolk. Dit onderzoek levert niets op maar de verhalen houden aan. Uiteindelijk vraagt de Arnhemse hoofdcommissaris – formeel de chef – in 2003 bij de AIVD om een veiligheidsscreening. Maar de tolk zegt: ‘Aalbersberg zat daar achter.’ Na twee jaar onderzoek concludeert de AIVD dat een verklaring van geen bezwaar niet mogelijk is. De Arnhemse hoofdcommissaris stelt de tolk op non-actief.

Opvallend is dat Aalbersberg zich er persoonlijk voor inzet dat de tolk ook zijn freelance werk voor de Nationale Recherche beëindigt. Hij dringt daar bij toenmalig officier van justitie Teeven en de chef van de Nationale Recherche persoonlijk op aan. De tolk is ervan overtuigd dat Aalbersberg ook een belangrijke bron in het AIVD-onderzoek is geweest. Een andere bron van de AIVD zou de oud-liaison in Ankara zijn. Dat heeft een KLPD-functionaris onlangs onder ede in een Rotterdamse drugszaak verklaard. Inmiddels weet de tolk zich gesteund door een rapport van de Nationale Ombudsman. Het resultaat van de AIVD-screening had nooit in handen mogen komen van Aalbersberg. De politie Arnhem had hem nooit mogen verbieden te werken voor de Nationale Recherche. Minister Hirsch Ballin heeft de Tweede Kamer inmiddels laten weten dat de tolk “geen strafbare feiten” heeft begaan. Deze wil nu herziening aanvragen van de negatieve verklaring van geen bezwaar.

VVD-kamerlid Fred Teeven heeft de tolk publiekelijk gesteund. Teeven is onlangs nog gebeld door KLPD-chef Peter van Zunderd met het verzoek om zich niet meer publiekelijk met de kwestie te bemoeien. Van Zunderd heeft genoeg Turkse sores aan zijn hoofd. Het landelijk parket is een oriënterend onderzoek begonnen tegen een KLPD-commissaris én tegen de bewuste oud-liaison in Ankara. Het onderzoek richt zich op hun relaties met een Turkse criminele infiltrant.

De tolk heeft eerder dit jaar ontslag genomen. Hij wordt door sommige rechercheurs node gemist. Rond bijvoorbeeld de liquidaties en de afpersingen in Amsterdam is er veel informatie in het Turks over de telefoonlijn gegaan. En ook naar de tolk in de tapkamer natuurlijk.

« Turkse connecties: onderzoeksjournalist aangehouden in Istanbul  Van der Heiden-moord: Nico Bokito »

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


      

      

            
      
      
assignment_turned_in Registrations
No Registration form is selected.
(Click on the star on form card to select)
Please login to view this page.
Please login to view this page.
Please login to view this page.