16-12-2008 De zaak-Demmink maatschappelijk geduid

Gepubliceerd door Micha Kat 16 december, 2008 in Algemeen.

In de aanloop naar de uitzending van ArgusOog Radio overmorgen (donderdag) avond van 20:00 tot 22:00 uur over de zaak-Demmink hieronder een analyse van de affaire en een poging deze te voorzien van een maatschappelijke context.

door Arend Zeevat

Doofpotten en beerputten

Wie kent niet het verschijnsel van zaken die koste wat het kost in het duister moeten blijven. Sinds de Bijlmerramp van 4 oktober 1992, toen een Boeing 747-vrachtvliegtuig van de Israëlische luchtvaartmaatschappij El Al twee flats in de Amsterdamse Bijlmermeer verwoestte, worden doofpotten eufemistisch ‘zaken onder de pet willen houden’ genoemd. Daar dit meestal zaken betreft waarbij de overheid of overheidsdiensten betrokken zijn, roepen zij veelal terechte vragen op. Vragen die geen verhelderende antwoorden krijgen. Terecht vragen burgers zich na de zoveelste doofpottenaffaire af of ‘onze’ overheid nog wel te vertrouwen is. Het ging in 1992 om een voor Nederland ongekende ramp waar minimaal 43 doden vielen en in de twee flats honderd appartementen verwoest werden.

Bij de Bijlmerramp betrof het doofpotaspect onder andere het al dan niet aanwezig zijn van hoeveelheden verarmd uranium als contragewicht in de staart van het vliegtuig. Ook waren er volgens getuigen raadselachtige mannen in witte pakken aanwezig op de plek des onheils. De overheid ontkende beide zaken in alle toonaarden. Er werd een parlementaire enquête aan gewijd, waarvan de zittingen rechtstreeks via de televisie door vele Nederlanders bekeken werden. Wel is het een bekend feit dat tot voor een aantal jaren Schiphol een grote overslagplaats was van Amerikaanse wapens die naar Israël werden vervoerd. El Al had een eigen zwaar bewaakte vrachtloods op het terrein van Schiphol. Dit alles natuurlijk met medeweten van de Nederlandse regering.

De eerste grotere stinkende doofbeerput was een feit. Het ongeluk en haar gevolgen had een emotioneel diep ingrijpende invloed op vele Nederlanders. Vele vragen bleven onbeantwoord, zeker toen bleek dat in de periode na de ramp vele omwonenden van de rampplek ziek werden. Ook hierover ontstond veel gesteggel van overheidswege.

De Wikipedia zegt daarover het volgende:

“Na jarenlange onduidelijkheid kregen de mannen in witte pakken vanaf 1997 politieke aandacht. Er werden in oktober van dat jaar Eerste Kamervragen gesteld door Theo Meijer (CDA). Minister Els Borst kwam een half jaar later met het antwoord dat uit niets bleek dat er een relatie was tussen de geheimzinnige mannen in witte pakken en de gezondheidsklachten. Inmiddels was de Rijksrecherche met een onderzoek naar deze mannen begonnen. In de media werd daarop verder gespeculeerd: volgens het Algemeen Dagblad waren ze met een helikopter aan komen vliegen. Trouw meldde dat de mannen uit auto’s met een Frans kenteken waren gestapt. Ook verschenen berichten dat er in de dagen na de ramp in het geheim extra vluchten naar Israël waren geweest. De speculaties dat de El Al-Boeing een geheime militaire lading had die na de ramp door Mossad-agenten in veiligheid was gebracht werden steeds groter.”

Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Bijlmerramp

Verlaat vuurwerk

Op zaterdag 13 mei 2000 vond er in Enschede een volgende ongekende ramp plaats op het terrein van het vuurwerkbedrijf S.E. Fireworks. Een door de brandweer volkomen verkeerd ingeschatte brand in een opslagruimte op het bedrijfsterrein ontaardde in een soort van Armageddon, waarbij een hele woonwijk werd weggevaagd. Bij de ramp lieten 23 mensen het leven en vielen er 950 gewonden. Ook bij deze ramp werden in de nasleep en verhalen van de overheid, naar aanleiding van opduikende geruchten, ontkennende verklaringen afgelegd. Waardoor de verklaringen van ooggetuigen in de prullenbak verdwenen. De Wikipedia meldt hierover:

“In 2005 schreef onderzoeksjournalist Alexander Nijeboer in de Nieuwe Revu dat twee militaire experts, die kort na de explosie op het rampterrein arriveerden, ontstekingsmechanismen (vermoedelijk van landmijnen) zouden hebben gezien.[1] SP-Kamerlid Krista van Velzen stelde naar aanleiding van de publicatie schriftelijke vragen[2] aan Staatssecretaris van Defensie Cees van der Knaap. Deze antwoordde dat er uit het rapport blijkt dat er geen enkele aanwijzing gevonden is voor de aanwezigheid van militair materiaal of bedreiging van hulpverleners. Er is voor zover bekend ook geen aangifte gedaan wegens bedreiging.”

Op het terrein hadden twee containers met inhoud buiten gestaan, die daar niet hadden mogen staan en bij de ontwikkeling van de brand een cruciale rol hadden.

Fred Spijkers en het fenomeen klokkenluider

In 1984 was er al een kleinere doofpottenaffaire ontstaan, nadat een militaire mijnexpert omkwam bij een ongeluk met een landmijn. Deze doofpot is echter uitgegroeid tot een affaire met verstrekkende gevolgen.

De bedrijfsmaatschappelijk werker van het Ministerie van Defensie, Fred Spijkers, moest de onheilsboodschap van het overlijden overbrengen aan de vrouw van het slachtoffer. Hij werd daarbij door zijn bazen gedwongen te vertellen dat de man door eigen toedoen slachtoffer was geworden. Spijkers die dit niet vertrouwde en de oorzaak meer zocht in de ondeugdelijkheid van het type mijn waar de militair mee had moeten werken, weigerde de leugens over te brengen. Zijn vermoeden was gebaseerd op een eerder ongeval met hetzelfde type mijn, waarbij zes dienstplichtigen omkwamen.

Voor Spijkers begon na zijn weigering een lange lijdensweg van een voortdurende strijd tegen zijn leugenachtige werkgever. Hij werd een klokkenluider genoemd. Een naam die een aantal gewetensvolle burgers na hem ook zouden krijgen. De zaak Spijkers werd een begrip voor velen. In de Wikipedia staat onder andere het volgende over hem:

“Spijkers vermoedde echter dat mijnen van dat type ondeugdelijk waren omdat er al eerder een dodelijk ongeluk mee was gebeurd waarbij zes dienstplichtigen waren omgekomen. Tijdens het gesprek met de weduwe op 14 september 1984 maakte Spijkers duidelijk dat hij was gestuurd en niet achter zijn boodschap stond. Vervolgens begon hij een onderzoek.

“Spijkers ontdekte dat de ondeugdelijkheid van de door Eurometaal geproduceerde mijnen van dit type al sinds 1970 bekend was. Hierop liet zijn chef door de Marine Inlichtingendienst (Marid) en Landmacht Inlichtingendienst (Lamid) een onderzoek uitvoeren naar Spijkers.

Op 13 mei 1986 gaf de Lamid Spijkers de kwalificatie “politiek crimineel” mee. Het jaar daarop werd Spijkers psychiatrisch onderzocht. Hij werd als paranoïde en schizofreen omschreven, en kwam in de WAO terecht. In 1989 werd Spijkers door twee militairen beschoten; het duo kwam er met een disciplinaire straf vanaf. Per 1 september 1998 werd betaling van zijn inkomen en zijn pensioenvoorziening gestaakt”

Het tragische verhaal van Spijkers kreeg een bijzonder eind, voor zover het voor hem überhaupt ooit afgelopen zal zijn. De Wikipedia zegt hierover:

“Spijkers ontving in 2003 een onbelaste schadevergoeding van 1,6 miljoen euro. Na Kamervragen door het Kamerlid Krista van Velzen zorgde staatssecretaris van Defensie Van der Knaap er alsnog voor dat Spijkers op 27 november 2003 werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Op 29 augustus 2005 liet Van der Knaap de Tweede Kamer weten dat de archiefstukken over Fred Spijkers pas 50 tot 70 jaar na diens dood openbaar zullen worden. Ook meldde Van der Knaap dat hij de juridische en medische kosten van Spijkers niet zou vergoeden.

In september van dat jaar kreeg Spijkers in strijd met de gemaakte afspraken toch een belastingaanslag van 900 duizend euro opgelegd over de toegekende schadevergoeding. Op 18 oktober maakte Spijkers in het programma Nova bekend dat hij enkele jaren eerder door toenmalig staatssecretaris van Defensie Henk van Hoof was bedreigd met “een dodelijk wapen” als hij de stukken waarover hij beschikte naar buiten zou brengen.

Spijkers kreeg in 1999 de door de SP ingestelde Rooie Reus-Prijs. Ook mocht hij in april 2000 met toenmalig FNV-voorzitter Lodewijk de Waal de klokkenluidersmeldlijn van de FNV openen.”

Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Fred_Spijkers

Het totale failliet van de politiek

Tja, kan men in deze gevallen nog spreken van een rechtstaat? Wordt hiermee niet duidelijk dat al die zaken die de overheid en haar vazallen onder de pet willen houden enorme stinkende beerputten zijn, die de arrogantie van de macht aantonen? Of liever gezegd de macht van de onmacht.  Een macht die individuele mensenlevens totaal minacht en die daarom ook zonder moeite geslacht en geofferd mogen worden. De laatste jaren en met name in 2008 is echter aan deze onder-de-pet-houderij een eind aan het komen. De onmacht van de macht wordt in een helder daglicht geplaatst doordat een toenemend aantal mensen hun geweten laten spreken en bestaande misstanden aan de kaak willen stellen. De inhoud van al die stinkende beerputten valt niet meer onder de pet te houden, het komt er aan alle kanten boven uit. De affaire Spijkers heeft in ieder geval het totale failliet van de politiek en haar vergaande belangenverstrengeling op heldere wijze blootgelegd.

Hoe bepaalde doofpotten met elkaar samenhangen heeft Micha Kat op zijn website www.klokkenluideronline.nl dit jaar aangetoond door een direct verband te leggen tussen de ondeugdelijke landmijnen en de vuurwerkramp in Enschede. Hij schrijft daarover:

“Grote ontwikkelingen in de zaak-Spijkers waarover deze site reeds zo veel heeft geschreven en die door journalist Alexander Nijeboer op prachtige en indringende wijze voor het nageslacht is samengevat! Dankzij de burgemeester van Culemborg -de woonplaats van de klokkenluider- en dankzij NOVA wordt de druk op JP ‘normen en waarden’ Balkenende nu zo groot, dat er wel een oplossing moet komen! Dat laat natuurlijk onverlet dat Fred Spijkers met zijn zaak het complete morele failliet heeft aangetoond van de Nederlandse gevestigde politiek. Maar zoals altijd is er een reden voor het weerzinwekkende gedrag van de overheid, een verhaal achter het verhaal waarbij het gaat om een fataal complot, enorme financiële belangen van topmensen van de overheid, het maskeren van genocidale feiten begaan tegen de eigen bevolking, een horror-story van incompetentie en intimidatie….. De lezing dat de vuurwerkramp in Enschede in feite een landmijnenramp was waarbij de Staat in een keer verlost werd van de fatale restvoorraden van de AP-23 landmijn die alle ellende heeft veroorzaakt mag nog altijd niet worden gehoord of worden uitgezocht. Ter ere van Fred Spijkers en alle mensen die bijdragen aan zijn uiteindelijke overwinning volgt hier nogmaals het beslissende artikel over de vuurwerkramp die eigenlijk een landmijnenramp was.”

Bron: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/686/zaak-spijkers-balkenende-en-de-landmijnenramp.html

Zie ook: http://www.infowars.nl/index.php/nieuws/43-algemeen/82-landmijnen-en-enschede-de-feiten.html

Van gifhout krijgt men kanker

Dat onze volledige leefomgeving met sterk kankerverwekkende stoffen is verziekt heeft de milieudeskundige Ad van Rooij in kaart willen brengen. Hij begon, gedreven door zijn betrokkenheid bij een doofpottenaffaire in zijn woonplaats, op steeds grotere schaal het milieubeleid  van de Nederlandse regering met concrete bewijzen aan de kaak te stellen. Zijn eenzame strijd tegen maffiose verstrengelingen tussen overheid, bedrijfsleven en rechterlijke macht voert hij al sinds 1988. Hij blijft daarbij procederen tot op het hoogste niveau. De milieuministers van verschillende kabinetten zagen hem liever gaan dan komen en sommigen, zoals Alders, weigerden nog verder met hem te communiceren. De Telegraaf die op 20 augustus 2004 een groot artikel wijdde aan van Rooij, schrijft over zijn relatie tot de eerdere minister van Milieubeheer Alders het volgende:

 “Zijn strijd begon veel te lijken op de vruchteloze gevechten van Don Quichot tegen de windmolens. Al na vier jaar leidde dat tot een opmerkelijke actie van de toenmalige minister van VROM, Hans Alders, tegenwoordig commissaris van de Koningin in Groningen.

Hij was net als zijn ambtenaren wanhopig geworden van de stapels brieven – ondersteund met deskundige rapporten – en schreef op 31 maart 1992 aan de Vaste Kamercommissie van Milieubeheer: ‘Ik waardeer het in hoge mate als burgers een grote betrokkenheid vertonen bij de milieuproblemen, waarmee de Nederlandse samenleving wordt geconfronteerd. De wijze waarop de heer Van Rooij zijn betrokkenheid uit, legt echter een zeer groot tijdsbeslag op de medewerkers van het directoraat- generaal Milieubeheer, de hoofdinspectie Milieuhygiene en de regionale Inspectie Milieuhygiëne te Noord-Brabant. Ik ben van mening dat dit tijdsbeslag, veroorzaakt door één burger, een thans niet meer te verantwoorden omvang is gaan aannemen.’”

Bron: http://www.sdnl.nl/ad-van-rooij-telegraaf.htm

In een radio-interview met van Rooij voor Argusoog Radio liet hij blijken dat de milieuzwendel waar hij tegen strijdt internationale proporties heeft. Eerder afgesloten internationale milieuverdragen, waar Alders een belangrijke rol bij heeft gespeeld, zijn er op gericht de bestaande lucratieve zwendel in stand te houden. Ook van Rooij kwam het gegeven tegen dat wat wij democratisch politiek bestuur in een rechtstaat noemen in feite neerkomt op een subtiel fascistoïde regime, die haar burgers tot te manipuleren rechteloze slaven maakt.

Moraalridders zonder ballen

Op de avond van 2 december zat ik naar het programma van Pauw en Witteman te kijken. In deze uitzending was onder andere Karl Noten als gast aanwezig. Deze fysiotherapeut heeft bekendheid gekregen door het ochtendgymnastiekprogramma ‘Nederland in Beweging’. Vorig jaar hield zijn televisieloopbaan op toen er, volgens justitie, bij een inval in zijn huis kinderporno op een externe harde schijf van zijn computer werd aangetroffen. Hij werd daar voor veroordeeld en is inmiddels weer op vrije voeten. In het programma kwam hij zijn verhaal doen. De heren Jeroen Pauw en Paul Witteman legden hem het vuur heel na aan zijn schenen. Het leek soms wel op een kruisverhoor. Naarmate ik deze show van macht en onmacht langer bezag, begon bij mij het gevoel van onrechtvaardigheid te groeien. Niet zozeer vanwege Karl Noten, die er tenslotte zelf voor heeft gekozen om in dat programma aanwezig te zijn. Maar meer vanwege de enorme corrupte klassenjustitie die er in Nederland, zoals ook uit de al eerder benoemde doofpottenaffaires blijkt, al jaren plaats vindt. Het werd me opnieuw getoond hoe werkelijk ziek ons maatschappelijke systeem is, ziek tot op het bot.

De houding van Pauw en Witteman vond ik te gênant voor woorden. Ik kon het dan ook niet laten hen een ongezouten mailtje te sturen, met daarin verwoordt mijn grieven ten aanzien van hun vorm van journalistiek bedrijven. Ik noemde hen journalisten zonder ballen. Hun programma is zo’n typisch semi-journalistiek vragenuurtje, waarbij zij pretenderen lastige vragen te stellen om daarmee een kritische diepgang tot stand te brengen. Maar zij stellen de verkeerde vragen aan de verkeerde personen. Wanneer politici in hun programma komen durven zij de meest essentiële vragen niet te stellen. Bovendien durven ze het niet aan om de minister van Justitie eens flink aan zijn tanden te voelen over de grootste kinderpornozaak die al jaren in Nederland speelt, bang dat hij hen zal bijten. Deze zaak sleept al sinds halverwege de jaren ’90 voort, zonder dat dit juridische gevolgen heeft voor de dader en degenen die de dader voortdurend de hand boven het hoofd houden.

Het kinderpornonetwerk

In bepaalde kringen schijnt het normaal gevonden te worden dat seksueel misbruik van  kinderen een gelegitimeerde uiting van de eigen seksuele identiteit is. Er zijn weliswaar wetten die dit verbieden, op basis waarvan mensen worden opgepakt en veroordeeld, zoals Karl Noten. Maar die wetten worden niet even consequent toegepast. Of  Noten werkelijk schuldig was weet ik niet. In ieder geval gaat het hier alleen om het al dan niet bekijken van beelden van kinderporno. Dat mensen dit soort beelden bekijken houdt het fenomeen natuurlijk in stand. Een veel groter traumaverwekkende invloed op de betrokken kinderen hebben echter de mensen die het doen, die actief kinderen misbruiken. Of dit nu wel of niet verfilmd wordt maakt in dit kader niet uit.

Waar het mij in dit geval om gaat is de schrijnende handel in kinderen, die vaak ontvoerd worden om in andere landen als seksslaaf gebruikt te worden. Eerder dit jaar heeft er een artikel op het internet gecirculeerd over het eiland Jersey voor de Franse kust, alwaar elitaire bewoners kinderen seksueel zouden misbruiken. Dit eiland schijnt deel uit te maken van een groter internationaal netwerk van kinderhandel en –misbruik. Daarbij zouden er ook lijntjes naar hooggeplaatste personen in  Nederland lopen.

Zie: http://argusoog.punt.nl/?id=416748&r=1&tbl_archief=1&

Deze lijntjes zouden er ook lopen bij de affaire Dutroux, vanuit België naar Nederland. Dat deze lijntjes er ook werkelijk lopen mag blijken uit de volgende citaten uit een zeer uigebreid Engelstalig artikel betreffende de zaak Dutroux:

“[Scotland Yard and their Dutch counterpart] recruited an undercover officer to pose as a child abuser and befriend Warwick Spinks in England. In a series of meetings, Spinks described how he picked up boys in Dresden, in Bratislava in the Czech Republic, and in Poland, where, he claimed, they cost only 10p. The undercover officer asked Spinks if he could get him a sado-masochistic video featuring boys as young as 10, and Spinks replied that he knew people in Amsterdam who could: “I know, well I knew, some people who were involved in making snuff movies and how they did it was, they only sold them in limited editions, made 10 copies or something, 10 very rich customers in America, who paid Dollars 5,000 each or something like that”. Spinks divulged no more about the video and failed to produce a copy of it…Without more evidence, Scotland Yard could not justify the expense of keeping the undercover officer or of sending officers to Amsterdam…” (…….)

(…….) “The Bristol detectives can get no further. The Dutch say they will not investigate, and Avon and Somerset police have neither the funds nor the legal power to run their own inquiry in the Netherlands.” (72) (……)

(……) ”In July 1998, Marcel Vervloesem and his Morkhoven Workgroup (Werkgroep Morkhoven), a private anti-child pornography group, made international headlines after having obtained thousands of pictures from an internet-based, sadistic, child pornography network, ran from an apartment in Zandvoort (a town near Amsterdam) (78). They also acquired a list of clients and associates of this network, which turned out to include the earlier-mentioned Warwick Spinks (79). Because the children who appeared in these pictures came from all over the world, international police agencies were very interested and managed to identify several dozen victims. It was mainly the Dutch and Belgian authorities who failed to do their job, and when one reads that there are links to the British- Amsterdam paedophile ring (80), a person who probably procured children for high level officials (81), an anonymous “contact” of the Dutch royal family (82), and one of the girls named by X1 (83), things suddenly begin to make sense again.” (……)

 (…..) “Another interesting fact about the Katrien de Cuyper case was that in mid 1999, when the Dutch police put together a catalog of pictures found at the Zandvoort home of pedophile Gerrie Ulrich, there was a porn photo in there of a girl which closely resembled Katrien de Cuyper (113). Among the pictures and documents found at Ulrich’s were order forms to make requests for specific forms of child pornography. An investigation showed that Ulrich regularly donated large sums of money to a post office box located above the cafe in Antwerp (The Truck Drivers) where Katrien De Cuyper had last been seen making a phone call. Two Dutch porn firms were located at this address: Studio De Pauw and X-Kiss (114).” (….)

(…..) “April 8, 1997, The Toronto Star, ‘Film alleges pedophiles killed boys’“Dutch police will be among the television viewers today of a British documentary that reports a pedophile ring in Amsterdam and nearby Hoofddorp videotaped the snuff deaths of homeless boys. It’s not the first time Dutch police have heard the allegation, but investigations in 1990 and 1993 yielded no concrete result.”

(….) “July 18, 1998, The Independent, ‘Dutch porn ring exploited two-year-olds’“Dutch Police were investigating allegations yesterday that an international child pornography ring exploited toddlers as young as two and distributed their images worldwide via the Internet… The inquiry follows a report by a Belgian anti-[child]pornography group, Morkhoven, that it found thousands of computer discs in a flat in the Dutch seaside town of Zandvoort. The discs were loaded with pornographic pictures of children, the Dutch current affairs television programme NOVA reported. Morkhoven showed some of the images to the programme makers, who decided they were too disturbing to broadcast. A spokeswoman for NOVA said that the correspondent responsible for the report was in contact with the Dutch police, and added that all the alleged evidence was with Morkhoven… But the Berliner Morgenpost which has closely followed the case, reported in April about accusations of sloppy work by German and Dutch police. After much public outcry, Berlin prosecutors met in late April with Marcel Vervloesem, a private detective with Morkhoven. Mr Vervloesem said he gave the police extensive evidence and the names of two previously unknown suspects.” (accentuering AZ)

Bron: http://www.isgp.eu/dutroux/Belgian_X_dossiers_of_the_Dutroux_affair.htm

Zieke geesten op hoog politiek niveau

De lijntjes die vanuit het buitenland, waaronder België, Tsjechië, Roemenië en Turkije naar Nederland lopen, komen voor een groot deel samen in een figuur die het hoogste ambt op het Ministerie van Justitie bekleedt. Deze man is Secretaris Generaal op dat ministerie. Hij die op een werkelijk zieke manier zijn seksuele lusten botviert op jonge jongens is al sinds 1995 in opspraak. Vele media hebben al aandacht aan zijn voortwoekerende zieke gedrag besteed. Toen de berichtgeving in die media over de zaak Joris D. echter te dichtbij de bronnen van dit zieke internationale gezwel kwam, werden ze uiteindelijk door belanghebbenden op de achtergrond het zwijgen opgelegd.

Zie hiervoor: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1298/zaak-demmink-verscheurt-nederlandse-media.html

Maar ook in deze zaak bleek er een klokkenluider zijn geweten te laten spreken. De eerder genoemde onderzoeksjournalist Micha Kat heeft op zijn website www.klokkenluideronline.nl een veelheid aan bewijzen en belastend materiaal verzameld.

De afgelopen tijd heb ik me daar eens in verdiept. Daarbij kreeg ik een kijkje in de keuken van ’s werelds elitaire lustenbevrediging en vele andere doofbeerputten.. Ik kwam daarbij steeds voor de vraag te staan, hoe het mogelijk is dat dit in onze samenleving zo lang voort kan duren. Dat het hier om uiterst gevoelige zaken gaat, die de kern van ons landsbestuur raken, blijkt uit het werkelijk over lijken gaan van hen die het deksel op deze meest stinkende beerput willen houden. De hoeveelheid materiaal in deze zaak is zo omvangrijk dat ik er niet aan kan beginnen om het samen te vatten. Enkele in het oog springende zaken wil ik er echter uit lichten.

Uit de kast vallende lijken

Er zijn in de afgelopen jaren een aantal mensen onder mysterieuze omstandigheden om het leven gekomen, waarbij het onderzoek naar de achtergrond er van even mysterieus op een doodlopend spoor eindigde. Op één of andere wijze stonden al deze zaken in direct verband met het kinderpornonetwerk en de ogenschijnlijk onschendbare Justitiebobo Joris D.  Kat schrijft op de site www.hetvrijevolk.com hier het volgende over:

“De huisarts Joyce Labruyere kwam op het spoor van kinderen die waren misbruikt door hoge ambtenaren. Ze trok aan de bel. Diende klachten in bij het OM. Ze leeft niet meer. Onder verdachte omstandigheden is ze gestorven. Mr. Wilfred Brinkhuis organiseerde seksfeestjes voor volwassenen in Utrecht. Hij kwam zo in contact met hoge ambtenaren die zijn ruimtes wilde gebruiken voor pedofeestjes. Daar wilde hij niet aan meewerken en klaagde bij het OM. Hij leeft niet meer. Onder verdachte omstandigheden is hij gestorven. Maarten van Traa ontdekte dat er banden bestonden tussen de IRT-affaire en enkele hoge ambtenaren en hun seksuele voorkeur. Hij leeft niet meer. Hij stierf onder verdachte omstandigheden. Chauffeur Mosterd reed zowel Aad Kosto als Joris D. Hij beklaagde zich bij zijn chef over het gedrag van D.  die op de achterbank van zijn auto jongetjes misbruikte. Hij leeft niet meer. Hij stierf onder verdachte omstandigheden.”

Bron: http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=6347

Internationale chantage

Dat deze moreel stinkende zaak ook op andere wijze slachtoffers maakt blijkt uit het verhaal van de Koerdische politicus-zakenman-klokkenluider Huseyin Baybasin. Deze  werd in 1998 voor de tweede maal onder valse voorwendselen opgepakt en tot levenslang veroordeelt. Hij had aangifte gedaan tegen Joris D. wegens seksueel misbruik van kinderen in Turkije.

Citaat:

“Baybasin maakt de zaak aanhangig, omdat hij vermoedt dat hij zijn veroordeling heeft te danken aan de zaak rond D. De ambtenaar zou door het kindermisbruik chantabel zijn geworden, en vervolgens onder druk van Turkije het justitieonderzoek naar Baybasin hebben gemanipuleerd. Volgens de verdediging wilde Turkije Baybasin voorgoed achter tralies zien verdwijnen, wegens zijn contacten met de Koerdische vrijheidsbeweging PKK. In ruil voor een lange veroordeling van Baybasin zou Turkije bewijzen tegen D. hebben achtergehouden.
Baybasin werd in 2002 veroordeeld tot levenslang wegens moord, heroïnehandel en afpersing. Het bewijs tegen hem was gestoeld op telefoontaps. Met die taps is volgens zijn advocaat geknoeid.

De beschuldigingen aan het adres van D. zijn niet nieuw. Al in 2003 verschenen publicaties dat de topambtenaar zich in de jaren ’90 zou hebben vergrepen aan minderjarige jongens. Die moesten later op last van de rechter worden gerectificeerd. Baybasin deed vorig jaar al aangifte tegen D. Het Openbaar Ministerie zag toen na een oriënterend onderzoek geen reden de ambtenaar te vervolgen. Baybasin eist in een klaagschrift nu alsnog vervolging van D.

Baybasins advocaat Adèle van der Plas heeft onlangs nieuw bewijsmateriaal vergaard met behulp van oud-recherchechef Klaas Langendoen. Zo sprak Langendoen vorige maand in Turkije een ex-politieman die toegeeft telefoongesprekken van Baybasin te hebben vervalst in opdracht van zijn superieuren. Reden: Baybasin was een vijand van de staat Turkije.
Ook heeft Langendoen een video- opname voorhanden van een jongeman die stelt dat D. hem als jongetje heeft misbruikt. ,,Deze mensen moeten officieel worden gehoord,’’ stelt Langendoen, die geschokt is door zijn bevindingen. Advocaat Van der Plas: ,,Er moet een einde komen aan deze doofpotcultuur. Dat kan. Alles uit ons onderzoek is verifieerbaar.’’

Het gerechtshof in Den Haag zal de zaak pas na de zomer behandelen. Het ministerie van Justitie wil niet reageren op de nieuwe aantijgingen, omdat de zaak nu bij het gerechtshof ligt.”

Bron: Algemeen Dagblad 2 juni 2008 (http://www.ad.nl/binnenland/2337591/Nieuw_bewijs_pedofilie_topambtenaar.html)

Dit was al de tweede aangifte nadat een eerdere aangifte werd gedaan door de Nederlandse jongeman Frank L., die jaren eerder in Eindhoven in het inmiddels beruchte Anne Frank Plantsoen door D. zou zijn misbruikt.

Baybasin voorzag de affaire D. van een nieuw complex internationaal gezicht. De advocate van Baybasin, Adèle van der Plas, geeft in een op video vastgelegd interview een toelichting op deze zaak.”

Zie:

http://nl.youtube.com/watch?v=NFQEiwxj8×8&eurl=http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1253/joris-demmink-the-movie-part-3-justice.html

en:

http://nl.youtube.com/watch?v=Zrwu6kHkp9U&feature=related

Wil je meer details weten over deze affaire dan raad ik je aan je licht eens op te steken op de site van Micha Kat www.klokkenluideronline.nl.

Op internationaal niveau speelt het klokkenluiderverhaal eveneens. Zo is er in België de in een hiervoor weergegeven citaat klokkenluider Marcel Vervloesem, die in een schijnproces tot vier jaar cel werd veroordeeld, voor zijn aan het licht brengen van de van kinderporno voorziene Zandvoort-files. Deze man was zwaar ziek op het moment dat hij gevangen werd gezet. Deze zaak lezend bekruipt je het gevoel dat wij echt verstrikt zitten in een machtig web van onmachtige machtigen, die geen liefdevolle menselijke relaties kunnen onderhouden.

Zie: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/956/belgie-is-anno-2008-terreurstaat-van-kinderverkrachters.html

In de Verenigde Staten heeft de voormalige tolk/vertaler van verschillende presidenten en presidentskandidaten, Fred Burks, zichzelf tot klokkenluider gemaakt door flink uit de school te klappen over de machtsspelletjes aan de top van de Amerikaanse politiek.

Zie: http://argusoog.punt.nl/?id=424721&r=1&tbl_archief=&

De hiervoor beschreven doofpotaffaires laten slechts een topje van een enorme ijsberg zien, waaruit moge blijken dat wij door mensen worden bestuurd die zichzelf onder en boven de wet hebben geplaatst. Zij hebben dit kunnen doen, daar zijzelf die wetten mede hebben vormgegeven. Het geheel getuigt van een houding die gebaseerd is op een totale onmacht ten aanzien van het zichzelf over kunnen geven aan een nu gevraagde opbouwende verandering, die inherent is aan het leven. Zij weten de diepere kwaliteiten van dat leven niet te zien en te waarderen, waardoor zij het leven omvormen tot haar tegendeel. Namelijk machtsmisbruik door dood en doodsheid te scheppen. Ook deze mensen blijven mensen. Zij laten echter zien dat zij, door het maken van keuzes voortkomend uit ongecontroleerde egozucht, het leven afbreken. Zij stellen zich daarmee in dienst van het kwaad. Hun godheid in dit verband is Lucifer, de gevallen engel die de mens verleidde zich gevoelsmatig af te scheiden van het geheel der schepping en zich op te sluiten in zijn ego. De machthebbers hebben hun individuele ego’s geofferd aan het groepsego van een elitaire machtsclub. Deze is er door de eeuwen heen  alles aan gelegen geweest om een totale controle tot stand te brengen over de mensheid.

Heeft dit alles een zin?

Vanaf het eerste moment dat ik op een bewust niveau met de enorme onrechtvaardigheid en het daarmee samenhangende leed in de wereld werd geconfronteerd, heb ik dat gegeven willen doorzien en er een zin aan willen geven. Om het daarmee in mijzelf een plek te kunnen geven. Terwijl ik mij in de afgelopen dagen verdiepte in het werk van Micha Kat voelde ik hierbij dezelfde behoefte. In eerdere artikelen heb ik al eens aangegeven dat wat zich op collectief mensheidsniveau afspeelt, een spiegel is van wat er op individueel menselijk niveau gebeurd.

Bij mijzelf heb ik de laatste jaren een intensief noodzakelijk innerlijk zuiveringsproces waargenomen. Zaken die ik uit onwetendheid en vooral angst voor het onbekende onder de pet hield traden aan het licht om gezien, doorleefd en getransformeerd te worden. Ik ga er vanuit dat op collectief mensheidsniveau nu hetzelfde plaatsvindt. Men hoort wel eens dooddoenerig gezegd worden dat machtsmisbruik van alle tijden is. Dat is inderdaad ook zo. Het is echter in mijn beleving nu zo, dat door onze individuele morele ontwikkeling wij dit niet meer kunnen tolereren. Het is een essentieel deel van onze huidige bewustzijnsontwikkeling dat dit soort ego-onzuiverheden onderkend en gezuiverd worden.

Ook het fenomeen pedofilie is van meerdere tijden. In de oude Griekse en Romeinse culturen was het min of meer geaccepteerd dat hooggeplaatste bestuurlijke figuren zich te buiten  gingen aan seks met minderjarige schandknapen. Deze uit de culturele oudheid stammende voorheen geaccepteerde gewoonten pasten in de toenmalige cultuur, waarin de individuele ontwikkeling op een ander niveau stond. Nu in onze tijd zijn het brute machtsmisbruik door heersers en het seksuele misbruik van minderjarigen niet acceptabel meer. Juist in onze tijd, waarin de individuele bewustzijnsontwikkeling van vitaal belang is voor het maken van de volgende stap in onze evolutie, is het noodzakelijk dat deze collectieve karmische onzuiverheden aan het licht gebracht worden. Op collectief niveau wordt nu van de mensheid gevraagd deze al eeuwenoude onbewuste schaduwkanten van voorbije culturen bewust te maken, ze met Liefde te doordringen, te transformeren en uiteindelijk te integreren. Pas als dit proces wordt doorlopen, kan de mensheid een volgende stap maken op haar weg naar een totaal eenheidsbewustzijn. Ik heb waargenomen dat deze bewustwording en transformatie in mijn persoonlijke ontwikkelingsproces zo heeft gewerkt en zie dit weerspiegelt in de bewustzijnsontwikkeling van de mensheid als geheel.

Micha Kat op Argusoog radio

Micha Kat wordt op 18 december door Argusoog Radio geïnterviewd. Het team van Argusoog heeft hiertoe weloverwogen besloten, ondanks de gevoeligheid van deze zaak, om daarmee de klokkenluiders in het algemeen én Micha Kat in het bijzonder een ondersteunend hart onder de riem te steken. Deze gewetensvolle mensen hebben onze steun nodig. Hun weten en inzichten moeten zoveel mogelijk verspreid worden. Ook hebben de kinderen die nu nog een min of meer zorgeloos leven leiden, zonder zich bedreigd te hoeven voelen onze steun en veiligheid nodig.. Klokkenluiders noemde men ten tijde van de Tweede Wereldoorlog verzetshelden. Zij zijn nu de moderne verzetshelden binnen het oorlogsregime dat Nieuwe Wereld Orde heet.

Een lid van het Argusoogteam had onlangs een gesprek met een politieman in zijn woonplaats. Deze vertelde hem in alle vertrouwen dat het hem bekend was dat er vanuit de VS een FBI-man speciaal aan zijn korps was toegewezen om een onderzoek te doen naar kinderporno. Deze had een tijd lang zijn werk kunnen doen en de nodige informatie kunnen verzamelen. Totdat deze FBI-agent blijkbaar op een te heet spoor kwam. Hij kwam op een gegeven moment op zijn kantoor in het politiebureau en zag dat zonder enige sporen van braak zijn volledig aangelegde dossier verdwenen was. Hij werd daarna plotsklaps teruggeroepen naar zijn thuisbasis inde VS. Tijdens zijn onderzoek had hij undercover een ‘bestelling’ gedaan bij een kinderronselaar. Hij had gevraagd om een vier jaar oud kind. De ronselaar had hem te verstaan gegeven dat hij daar de dag erna er al over zou kunnen beschikken.

Dat kinderhandel om de kinderporno mogelijk te maken ook in Nederland plaatsvindt mag dus duidelijk zijn. Het  kan ook jouw kind overkomen. Daarom is het van belang dat wij gezamenlijk deze misstanden aan de kaak stellen.

Wij kunnen het ons in dit informatietijdperk niet meer veroorloven om te zeggen “Wir haben es nicht gewusst”. Want willen wij weten? Willen wij wakker worden?

De onderzoeksjournalist Robin de Ruiter, die veel in het buitenland heeft gewoond, zei in een interview voor Argusoog Radio dat het Nederlandse volk één van de meest gemanipuleerde volkeren is. Deze schaduwkant van de Nederlandse politiek, die samenhangt met de meer dan prominente plaats die hooggeplaatste Nederlanders in de wereldschaduwregering hebben gespeeld en nog spelen, is bij weinigen bekend. Ze wordt echter aan de andere kant aangevuld door het grote zelfbewustzijn bij een groeiende groep medelanders. In de komende veranderingen spelen de bewust wordende Nederlanders een grote pionerende rol.

Er is onze tijd een grote behoefte aan onafhankelijke onderzoeksjournalisten die het lef hebben om het moreel verziekte landelijk en wereldbestuur in hun ziek zijn te diagnosticeren.. Een ziekte kun je immers pas genezen als je deze hebt onderkend en de oorzaken daarvan hebt onderzocht. Dat dit een confronterend en pijnlijk proces is zullen de doofpotters ook ervaren. Maar uiteindelijk zal de rechtvaardigheid het winnen van de onrechtvaardigheid. Laten wij daar zelf een actieve bijdrage aan leveren door de heersende onrechtvaardigheid niet meer te accepteren en dat vooral ook zoveel mogelijk met elkaar te delen. Stuur daarom en masse een oproep aan de Tweede Kamerleden om deze voor onze rechtstaat schandelijke zaak te beëindigen en het recht van de Liefde te laten zegevieren. Onder dit artikel vind je een lijst van de Tweede kamerleden.

Laat de Liefde zegevieren en laat je eigen Licht stralen.

Namens het team van Argusoog

Arend Zeevat

Dit artikel wordt ondersteund door:

www.klokkenluideronline.nl

Email adressen van 2e kamer leden:

r.abel@tweedekamer.nlC.Aptroot@tweedekamer.nlJ.Atsma@tweedekamer.nlJ.vBaalen@tweedekamer.nlW.vanBeek@tweedekamer.nlS.Blok@tweedekamer.nlL.Blom@tweedekamer.nlB.vBochove@tweedekamer.nlJ.Boelhouwer@tweedekamer.nlHvBommel@sp.nls.bouchibti@tweedekamer.nlC.Coruz@tweedekamer.nlS.Depla@tweedekamer.nlI.Dezentjehamming@tweedekamer.nlJ.vanDijk@tweedekamer.nlm.vdijken@tweedekamer.nlJ.Dijsselbloem@tweedekamer.nlW.Duyvendak@tweedekamer.nlA.Eijsink@tweedekamer.nlK.Ferrier@tweedekamer.nlW.vGent@tweedekamer.nlA.Gerkens@tweedekamer.nlL.Griffith@tweedekamer.nlF.Halsema@tweedekamer.nlM.Hamer@tweedekamer.nlM.Haverkamp@tweedekamer.nlJ.tenHoopen@tweedekamer.nlE.Irrgang@tweedekamer.nl;H.Jager@tweedekamer.nlF.Joldersma@tweedekamer.nlc.jonker@tweedekamer.nlA.C.Kant@tweedekamer.nlG.Koopmans@tweedekamer.nlM.Kraneveldt@tweedekamer.nlP.dKrom@tweedekamer.nlJ.Leerdam@tweedekamer.nlJan@janmarijnissen.nlJ.Mastwijk@tweedekamer.nlpieter.omtzigt@tweedekamer.nlH.Ormel@tweedekamer.nlM.dePater@tweedekamer.nlD.Samsom@tweedekamer.nlJ.Schreijer@tweedekamer.nlA.Slob@tweedekamer.nlP.Smeets@tweedekamer.nlM.Smilde@tweedekamer.nlJ.Snijder@tweedekamer.nlC.vdStaaij@tweedekamer.nlM.Sterk@tweedekamer.nlJ.Tichelaar@tweedekamer.nla.vietsch@tweedekamer.nlB.vdVlies@tweedekamer.nlJandeVries@tweedekamer.nlN.vVroonhoven@tweedekamer.nljdewit@sp.nl;

Emailadressen van alle fractievoorzitters in de 2e Kamer.

p.vgeel@tweedekamer.nl; F.Halsema@tweedekamer.nl; M.Hamer@tweedekamer.nl; agneskant@sp.nl; a.pechtold@tweedekamer.nl; m.rutte@tweedekamer.nl; A.Slob@tweedekamer.nl; r.verdonk@tweedekamer.nl; m.thieme@tweedekamer.nl; B.vdVlies@tweedekamer.nl; g.wilders@tweedekamer.nl

34 Reacties op “De zaak-Demmink maatschappelijk geduid”

Feed voor dit bericht Trackback adres

 1. E-bee16 Dec 2008 om 21:19Blij dat er nog zo veel tweede kamerleden dit ondersteunen maar ben onzeker over de afloop hiervan. Maar erg goed verwoord en in de context geplaatst, er zijn veel mensen mee bezig op een goede manier. Dat NL een van de meest gemanipuleerde landen is staat vast, we lopen strak in de pas met the White House, eng gewoon dat konunkluk huis. Ben bang dat ze hier nooit zijn weg geweest…
 2. pedorechter16 Dec 2008 om 21:28@ e-beeVolgens mij betekenen die e-mail adressen niet dat deze Tweede Kamerleden het initiatief van Zeevat ondersteunen. Het artikel van zeevat wordt ondersteund door deze website. De mailadressen van de kamerleden staan vermeld opdat de lezers hen kunnen bestoken met steunbetuigingen voor dit initiatief. Of dit veel zal opleveren is een tweede. Er staan te veel hypocriete politici op de lijst, vooral die van christelijke huize
 3. RuudHarmsen16 Dec 2008 om 22:04===
  Email adressen van 2e kamer leden:r.abel@tweedekamer.nl; C.Aptroot@tweedekamer.nl; J.Atsma@tweedekamer.nl; J.vBaalen@tweedekamer.nl; W.vanBeek@tweedekamer.nl; S.Blok@tweedekamer.nl;
  /===Hahaha. Zinloos. Haalt toch niets uit.Maar zeker doen. Ben ik tenminste eens niet de enige roepende in de woestijn.Wanneer zijn er weer verkiezingen? 2010? Onthoud: __Alle 150 nieuw__.Want het huidige zooitje moet absoluut collectief vertrekken. Partijen én kamerleden.
 4. RuudHarmsen16 Dec 2008 om 22:25E-bee, 16 Dec 2008 om 21:19
  Blij dat er nog zo veel tweede kamerleden dit ondersteunenEh, je maakt hier een ernstige lees- en begripsfout. Kamerleden ondersteunen deze oproepen en initiatieven beslist niet. Ze doen gewoon helemaal niets! Was het maar waar!Stel je voor dat we een echt parlement hadden, dat parlementair actief was! Dan was al deze ellende al lang geleden opgelost!!
 5. E-bee16 Dec 2008 om 22:34Helaas, alleen de e-mail adressen… Ik moet zeggen, in eerdere gevallen mezelf betreffende, kreeg ik nooit een antwoord van tweede kamerleden en contactpersonen voor justitie. Dan is de politiek dus ook helemaal omgevallen.
 6. RuudHarmsen16 Dec 2008 om 22:37Wat vind je dan van een vaste Kamercommissie betreffende justitie, die werkelijk nog nooit ook maar één enkele letter heeft verwaardigd mij te doen toekomen? Ondanks op allerlei manieren (indringend, beleefd, sarcastisch, zorgelijk, vragend, vriendelijk; verzin het maar) benaderen van zowel commissie als commissievoorzitter en plaatsvervanger.Antwoord: geen.Alle informatie over fracties, elden en commissies:
  http://www.tweedekamer.nl/Trouwens, de Eerste Kamer schijnt ook een enquêterecht te bezitten. Zij schijnen niet gebonden te zijn aan coalitiegekonkel bij de formatie. Misschien scheelt dat. Moeten zij ook niet eens indringend op deze zaken gewezen worden? Heb ik nog nooit geprobeerd.Info hier: http://www.eerstekamer.nl/Die ethica die Micha toen geïnterviewd heeft, die het allemaal die wist en niet wilde weten, die zit in die club.Heleen Dupuis:
  http://www.eerstekamer.nl/persoon/mw_prof_dr_h_m_dupuis_vvdMaar blijf wel beleefd en neem de verschuldige hoogachting in acht! Dit zijn allemaal personen van hoog aanzien en standing!
 7. RuudHarmsen16 Dec 2008 om 22:40Britta Böhler heb ik nog wel hoog zitten:
  http://www.eerstekamer.nl/persoon/mw_dr_b_bohler_groenlinksZij weet uit de dagelijkse praktijk natuurlijk hoe OM en overige justitie te werk gaan. Maar ja, ze is wel lid van datzelfde Groen Links, de partij die hier eerder vanavond in opspraak kwam als een van de meeste lakse en afwerende partijen. Zelfverklaard machteloos.Zou zij daar persoonlijk vrede mee hebben?
 8. Rudolf Paul17 Dec 2008 om 09:34*** breaking news***
  Baas Openbaar Ministerie in staat van beschuldiging:
  http://www.nujij.nl/baas-openbaar-ministerie-in-staat-van.4305686.lynkx
 9. RuudHarmsen17 Dec 2008 om 09:51Zou TON van Rita Verdonk dan toch iets zijn?http://www.volkskrant.nl/binnenland/article1109596.ece/
  http://www.trotsopnederland.com/index.php?pageID=3&messageID=95Daar lees ik o.a.:
  ===
  • In ons land wordt gehandhaafd in plaats van gedoogd.
  De wetten die er zijn, worden normaal gehandhaafd voor iedereen. Op aangifte volgt onderzoek, bij bewijs volgt strafvervolging.
  /===Zouden onder ‘iedereen’ ook de ministeries en het OM zelf vallen?Daartegenover kennen we ook deze Rita Verdonk, die toezegt en NIET waarmaakt:
  http://rudhar.com/politics/devmrdzk/2080821v.htmDaarin schreef ik:
  ===
  Het is nu 21 augustus, nog van 2008, dus het kan nog. Ik wacht af.
  /===Op 17 december is 2008 ook nog steeds niet voorbij. Het kan nog steeds. Ik houd mijn adem niet in. (Of zoals de Amerikanen zeggen: “why am I not holdingmy breath?”
 10. jacco17 Dec 2008 om 10:11Door het op een hoop gooien van allerlei onbesliste en vaak dubieuze zaken, bewijst men Joris Demmink een grote dienst. Zijn dossier komt zo te vallen onder de ‘grote complotten’, waar vooral tweederangsjournalisten en amateurs zich mee bezighouden.Als je voortgang wil boeken in dergelijke doofdossiers, is juist de uiterste nauwgezetheid en zuiverheid van belang. Anders kom je nergens. Ook Nijeboer, wiens boek overigens op jatwerk is gebaseerd, schoot precies door op de punten die hij zelf had onderzocht. Die moest hij rectificeren (zie zijn site).
 11. Inanna17 Dec 2008 om 10:25@ Ruud Harmsen:Je schrijft:Britta Böhler heb ik nog wel hoog zitten:
  http://www.eerstekamer.nl/persoon/mw_dr_b_bohler_groenlinksZij weet uit de dagelijkse praktijk natuurlijk hoe OM en overige justitie te werk gaan. Maar ja, ze is wel lid van datzelfde Groen Links, de partij die hier eerder vanavond in opspraak kwam als een van de meeste lakse en afwerende partijen. Zelfverklaard machteloos.Zou zij daar persoonlijk vrede mee hebben?——————————————————Britta Böhler was ooit de advocate van Baybasin. Zij schijnt welbewust aan zijn veroordeling te hebben meegeholpen! Men vermoed dat ze werkte voor de Duitse geheime dienst. Uiteraard vraagt dit om meer onderzoek, maar mij verbaast niets meer.
 12. Inanna17 Dec 2008 om 10:30Nog even een luid applaus voor dit artikel van Arend Zeevat. Alle doofpotten op een rij!
 13. RuudHarmsen17 Dec 2008 om 10:34jacco, 17 Dec 2008 om 10:11
  ===
  Als je voortgang wil boeken in dergelijke doofdossiers, is juist de uiterste nauwgezetheid en zuiverheid van belang.
  /===Is al geprobeerd, bijvoorbeeld langs de juridische weg, door Adele van der Plas. Heeft nog niets uitgehaald. En verder: ga je gang.
 14. Frank Black17 Dec 2008 om 10:41verkorte versie:alleen nog maar meer redenen om goed te kijken naar de digitale bewakers. wat en wie bewaken zij? wat weten zij?
  WerkgroepMorkhoven2@groups.msn.com
  http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven2/general.msnw?action=get_message&mview=0&ID_Message=50&LastModified=4675674078092350933In Nederland zijn er in 2004 en 2005 circa 440 verzamelaars van kinderporno opgepakt (via operatie Neon een onderzoek dat deels door de FBI tot stand werd gebracht)
  http://www.wodc.nl/images/ob264_volledige tekst_tcm44-105995.pdfHet is echter een misverstand dat alle of grote aantallen van deze criminelen op de hoogte zijn van moderne technieken om beeldmateriaal te versleutelen, dan wel de identiteit van de verzender en ontvanger te verhullen, getuige onder andere de grote internationale NEON-zaak uit 2004 (met een doorloop in 2005) waarbij 440 personen in Nederland zijn geïdentificeerd op basis van creditcardgegevens die zijn gebruikt bij de aanschaf van kinderporno.
  Een belangrijke partij bij de opsporing van verspreiding van kinderporno via internet is de Stichting Meldpunt Kinderporno op Internet. Deze wordt reeds geruime tijd financieel door het Ministerie van Justitie ondersteund en ook in 2006 is die financiële steun gewaarborgd.Op 27 februari jl. is het Nationaal Meldpunt Cybercrime bij het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) van start gegaan. In eerste instantie richt het meldpunt zich op terrorisme en radicalisering. Op aandringen van mij en mijn collega van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) zal het zeer binnenkort, te weten 31 maart a.s., ook mogelijk zijn om meldingen van kinderporno via het meldpunt te doen. Bij de eerdere antwoorden op Kamervragen hebben mijn ambtsgenoot, de Minister van BZK, en ik aangegeven dat de Stichting Meldpunt Kinderporno op Internet en het Meldpunt Cybercrime (politie meldpunt kinderporno) op enige wijze dienen te worden samengevoegd. Of die aansluiting moet inhouden dat de Stichting Meldpunt Kinderporno volledig moet opgaan in de politieorganisatie of dat beide meldpunten naast elkaar kunnen bestaan, naar model van de huidige goede samenwerking tussen de Stichting Meldpunt Kinderporno en het KLPD/Team Bestrijding Kinderporno, hebben mijn ambtsgenoot en ik nog in overweging. In de loop van 2006 zal hier meer helderheid over bestaan.
  http://rijksbegroting.minfin.nl/2006/kamerstukken,2006/3/28/kst95916.htmleen andere Joris
  Joris speurt graag naar codes – van sites met kinderporno
  Op 22 november maakte het OM daaraan een einde. Stond ruim een jaar eerder alles keurig gerangschikt, nu vond de politie pas na lang zoeken cd’s en dvd’s, onder een dressoir geplakt. In een half jaar had Joris 72.829 foto’s en films gedownload, met het misbruik van kinderen tussen 6 en 17 jaar.
  http://www.volkskrant.nl/binnenland/article422844.eceeen ‘anti’-kinderporno netwerk?
  Wat een smerigheid:
  “Als adviseurs voor Interseco trok hij (Arjo de Jong) kolonel E. Spierenburg aan, jarenlang chef van de beveilig ingsdienst van het Koninklijk Huis en J. van Straten, voormalig chef van de CRI.”
  Was dat dus de vorige baas van het CRI, voordat Harry Onderwater daar het hoofd werd?
  Harry Onderwater die bevriend is met verschillende linkse hackers; met name Rop Gonggrijp (& Alex de Joode, Felippe Rodriquez, Karin Spaink e.a.).
  Rop Gonggrijp van XS4ALL en de voorloper Hacktick.
  Alex de Joode zit in het bestuur van een anti-kinderporno netwerk met het CRI.
  Rop Gonggrijp heeft bovensdien een Defensie takje ontwikkelt; een anti-Echelon telefoon.
  Rop Gonggrijp geeft volgens een welingelichte bron tegenwoordig adviezen aan het bedrijfsleven.
  http://www.pim-fortuyn.nl/pfforum/topic.asp?ARCHIVE=true&TOPIC_ID=27613“Volgens Vroom [..] wordt Alex de Joode als bestuurder gewipt (sic)” meldt de Volkskrant vanochtend over de bestuurscrisis bij het Meldpunt Kinderporno, waarin een Mede-oprichter de site van het Meldpunt uit de lucht haalde.Het zal de meeste lezers niets zeggen. Who the hell is …? Of: Waarom zo’n zwaar middel? Dat laatste verbaasde mij ook zéér. Kinderporno-melders verwees hij naar het Meldpunt Cybercrime, maar die site lijdt aan klantonvriendelijkheid en zal melders afschrikken.
  http://www.jolie.nl/weblog/052006mei.htmlIn 1995 is de “Stichting Meldpunt ter Bestrijding van Kinderporno op Internet” opgericht en in juni 1996 officieel geopend door de toenmalige minister van Justitie, mevrouw W. Sorgdrager. Initiatiefnemers van het Meldpunt zijn een aantal internet providers en individuele internetgebruikers. Meldpunt Kinderporno op het Internet is een onafhankelijke particuliere stichting. Sinds 1998 beschikt het Meldpunt over een kantoor dat de werkzaamheden uitvoert. Het bestuur bestaat momenteel uit drie personen die vrijwillig hun functie binnen het bestuur vervullen: Christine Karman (voorzitter), Alex de Joode en Theo Noten.
  http://www.ejure.nl/exturls/dossier_id=261/id=249/show.htmlChristine Karman, Alex de Joode en Maartje van der Heide waren mede-oprichters van het Meldpunt in 1995 en sinds de oprichting van de stichting op 14 mei 1997 lid van het bestuur. Theo Noten trad toe in 1998, toen initiatiefnemer en mede-oprichter Felipe Rodriquez het bestuur verliet. De heer Noten is werkzaam bij Ecpat-NL,
  onderdeel van ECPAT International, een organisatie die zich wereldwijd bezighoudt met de bestrijding van seksuele uitbuiting van minderjarigen. In die hoedanigheid is hij een belangrijke link naar de kinderrechtenorganisaties. Mevrouw Van der Heide verliet het bestuur per 1 september 2002 na zeven jaar zeer actieve betrokkenheid. Het bestuur vergaderde in 2002 wederom iedere zes weken. Deze vergaderingen
  hebben twee onderdelen:
  1. Overleg tussen het bestuur, de medewerkers van het bureau, de
  contactpersonen van het KLPD en een afgevaardigde van de NLIP;
  2. Bestuursvergadering in aanwezigheid van de medewerkers van het bureau.In deze vergadering worden de lopende interne zaken van het Meldpunt besproken.
  http://www.meldpunt-kinderporno.nl/files/jaarverslag2002.pdfHet Meldpunt deed 107 keer aangifte van verspreiding van kinderporno bij het Team Kinderporno en pedoseksuele misdrijven van het KLPD (vergeleken met 208 aangiftes in 2003). Hieruit zijn ruim 60 zaken voor justitie voortgekomen (ter vergelijking in 2003: bijna 100 zaken).
  Het bestuur bestaat in het verslagjaar uit vijf personen die vrijwillig hun functie binnen het bestuur vervullen:
  Christine Karman (voorzitter), Alex de Joode, Theo Noten, Toos Voermans en Mirjam Jorna. Toos Voermans keert begin 2004 niet terug in het bestuur om persoonlijke redenen. In september verlaat Mirjam Jorna het bestuur in verband met een baan in het buitenland.
  Christine Karman en Alex de Joode zijn sinds de oprichting van de stichting lid van het bestuur. Theo Noten trad toe in 1998. Hij is werkzaam als coördinator van de Nederlandse afdeling van de kinderrechtenorganisatie ECPAT die zich wereldwijd
  inzet voor de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting.
  http://www.meldpunt-kinderporno.nl/files/JAARVERSLAG2004.pdf
 15. jacco17 Dec 2008 om 10:51Het zou aanbeveling verdienen ook de zaak Bär weer eens uit de mottenballen te halen. Mgr. Bär, een echte society-figuur, die gewiekst zowel bij links als rechts in de smaak wist te vallen, moest gedwongen door ‘geruchten’ aftreden als bisschop van Rotterdam. Onder insiders is bekend dat hij menige verkrachting op zijn naam heeft, o.a. van eigen seminaristen. Dit staat absoluut vast. Niettemin is dankzij de media de indruk achtergebleven dat Bär het slachtoffer is geworden van achterklap. Het omgekeerde is echter het geval: de waarheid is nooit boven water gekomen.Of er een verbinding is met het dossier Demmink, weet ik niet. Maar de affaire Bär verdient toch journalistieke aandacht omdat hij bewijst hoezeer de conventionele media bereid zijn de aftocht te dekken van een lid van de gevestigde orde.Voor een idee van de zaak zie onder andere:
  http://www.angelfire.com/rnb/mariabode/bo13_03.htm
 16. janick17 Dec 2008 om 11:13Politici moeten in een hogere mate inbreuken op hun privéleven dulden dan personen die geen politieke functie uitoefenen. Het gerechtshof in Den Bosch heeft dat gezegd in de zaak tegen een 57-jarige ‘dwaze vader’ uit Boxmeer die de Brabantse gedeputeerde Brigite van Haaften (Jeugdzorg) in de zomer van 2007 herhaaldelijk bij haar thuis en op haar privételefoon lastigviel, zie http://www.telegraaf.nl/binnenland/2812895/___Stalken__politicus_mag_van_rechter__.htmlHet hof sprak de man daarom vrij.Deze uitspraak kan gezien worden als een uitnodiging van het gerechtshof aan Micha Kat en medestanders om met nog steviger middelen de politici op hun verantwoordelijkheid te wijzen. Want dat het schort aan de ethisch besef op het Plein liet JD-tv met de Binnenhof-reportage duidelijk zien.
  Wat zou Femke Halsema of Wouter Bos er van vinden als zo iemand waar tegen zulke zware bschuldigingen zijn geuit in de buurt van hun kinderen zou komen? (Leefde onze held Dick Bos maar!)
  Alleen daarom al moet er een rechtszaak komen om voor altijd duidelijk te maken, dat Joris Demmink een viespeuk is of dat hij ten onrechte van pedofiele wordt beschuldigd.
  Is dit geen zaak voor Andre Rouvoet, de minister die zich zo zorgen maakt over de toekomst van onze jeugd?
 17. janick17 Dec 2008 om 12:19Politici moeten in een hogere mate inbreuken op hun privéleven dulden dan personen die geen politieke functie uitoefenen. Het gerechtshof in Den Bosch heeft dat gezegd in de zaak tegen een 57-jarige ‘dwaze vader’ uit Boxmeer die de Brabantse gedeputeerde Brigite van Haaften (Jeugdzorg) in de zomer van 2007 herhaaldelijk bij haar thuis en op haar privételefoon lastigviel, zie http://www.telegraaf.nl/binnenland/2812895/___Stalken__politicus_mag_van_rechter__.htmlHet hof sprak de man daarom vrij.Deze uitspraak kan gezien worden als een uitnodiging van het gerechtshof aan Micha Kat en medestanders om met nog steviger middelen de politici op hun verantwoordelijkheid te wijzen. Want dat het schort aan de ethisch besef op het Plein liet JD-tv met de Binnenhof-reportage duidelijk zien.
  Wat zou Femke Halsema of Wouter Bos er van vinden als zo iemand waar tegen zulke zware bschuldigingen zijn geuit in de buurt van hun kinderen zou komen? (Leefde onze held Dick Bos maar!)
  Alleen daarom al moet er een rechtszaak komen om voor altijd duidelijk te maken, dat Joris Demmink een viespeuk is of dat hij ten onrechte van pedofiele wordt beschuldigd.
  Is dit geen zaak voor Andre Rouvoet, de minister die zich zo zorgen maakt over de toekomst van onze jeugd?
 18. RuudHarmsen17 Dec 2008 om 14:40Verwante kwestie:
  http://www.nujij.nl/baas-openbaar-ministerie-in-staat-van.4305686.lynkx
 19. Juriste17 Dec 2008 om 14:59Dat Spijkers paranoide werd verklaard door een psychiater duidt er op dat de psychiater medeplichtig is. Psychiaters kunnen gemakkelijk iemand gestoord verklaren en dan wordt hij opgesloten en volgestopt met dwangmedicatie. Het valt mij nog mee dat Spijkers niet in een isoleercel is opgesloten, want dat had best gekund. Daar hoef je niets voor te mankeren. Een valse verklaring van een psychiater volstaat. Het slachtoffer is kansloos, want de beroepsgroep van psychiaters staat er pal achter. Hij heeft dus nog geluk gehad. Klokkenluider Bos kwam er beter af, omdat hij zich niet tegen de overheid keerde. Dat is zijn voordeel.Tegen de Nederlandse overheid procederen kan alleen goed uitpakken, wanneer geprocedeerd wordt bij het Europese Hof voor de Mensenrechten. Binnen Nederland procederen tegen de Nederlandse ovehreid is bij voorbaat gedoemd tot mislukken. Ik heb overheidservaring.
  Dat er zoveel doden zijn gevallen, kan ook toeval zijn. Het gemakkelijkste middel om de dood te bewerkstellingen, gebeurt bijvoorbeeld in het Sittardse Maasland Ziekenhuis. Personen worden dan gedwongen te verklaren dat zij suicidaal zijn en worden dan opgesloten in een isoleercel. Ik kan dit bewijzen met schriftelijk bewijsmateriaal. Wanneer de persoon dan sterft, heeft niemand argwaan, want hij was zogenaamd suicidaal.
  Bij mij werd dit geprobeerd, maar dit mislukte. Ik was geen patient, dus het was onmogelijk mij tot patient te bestempelen, maar bij iemand die wel patient is, is dit een simpele methode. Ik was gemachtigde van een patient, een medewerker van een multinational, een hoog geschoolde medewerker, die in opdracht rapporteerde over de rampen binnen de multinational. De plv voorzitter van de Raad van Bestuur van deze multinational is toevallig ook de voorzitter van de Raad van Toezicht van het ziekenhuis, waar hij suicidaal gemaakt werd en tot waanzin werd gedreven met 5 verschillende neuroleptica.Er is een roep om berechting van Demmink. Het gaat om een grote groep belangstellenden, dus die kunnen niet allemaal stuk voor stuk paranoide en suicidaal verklaard worden.
  Echter, het gaat om een overheidsambtenaar en het is mijns inziens onmogelijk om een overheidsambtenaar te berechten. De Minister van Binnnenlandse Zaken, Guusje ter Horst werd betrapt terwijl ze met alcohol achter het stuur zat, voordat zij Minister was. Hoge ambtenaren hebben privileges. Een prinses werd betrapt terwijl ze veel te hard reed, tijdens haar zwangerschap. Zij kreeg een koninklijke behandeling. In Nederland geldt klassenjustitie. De have-not’s trekken aan het kortste eind en jeugdige slachtoffertjes zijn alleen maar interessant voor de Goede Doelen organisaties, maar niet wanneer het misbruik betreft, want dat wil niemand horen. Dure TV-spotjes moeten de Nederlanders overhalen om geld te storten voor de Tsunami slachtoffers (Geld is zoek geraakt) of voor onderwijs van kinderen in India of voor kindsoldaten in Afrika. Beter is het m.i. om geld te storten voor goede onderwijsjournalistiek.
 20. Juriste17 Dec 2008 om 15:04Onderzoeksjournalistiek en onderwijs aan journalisten, bedoelde ik te zeggen in de laatste zin. Het niveau van de journalistiek laat vaak te wensen over.
  Micha Kat wordt soms beticht van riooljournalistiek, maar ik vind dat er tenminste veel materiaal wordt opgediept, waardoor de lezer zelf een oordeel kan vormen.
 21. Observator17 Dec 2008 om 15:29Verzuchting:Ik word langzamerhand dóódziek van de fijnbesnaarde ‘gereformeerden’ die momenteel de dienst uitmaken in Den Haag.
  Normen en waarden?
  NORMEN EN WAARDEN??Balkenende, Rouvoet en Bos, alsmede Hirsch Ballin en Donner, ik noem er maar een paar, erkend godsdienstigen op keurige basis, blijken de grootste farizeeërs te zijn die Nederland ooit gekend heeft.Hardop en demonstratief bidden op de straathoek,
  ‘Mijn god wat ben ik blij dat ik niet zo ben als jij’ roepen tegen verontruste vaderlanders,En ondertussen figuren van wie de vierpeukerij vrijwel vaststaat de klamme hand boven het hoofd houden omdat…..ja, wáárom dát???
 22. Observator17 Dec 2008 om 15:32vieS-peukerij dus.
  Is het missen van die ‘S’ een freudiaanse verschrijving?
 23. Blogsom17 Dec 2008 om 16:20Het is te proberen, helaas heb ik slechte ervaring met Ombudsman. Sinds ik in 2002 werkloos werd, kwam ik achter dat men via mijn telefoon namens mij en mijn dochter sprak en sollicitaties afzegde. Na verschillende providers gewisseld te hebben, was ik achter dat het niet zou helpen als ik nog eens van provider zou wisselen.
  Ik heb toen alles op mijn weblog geplaatst, maar van niemand heb ik hulp gekregen. Wel hoorde ik via andere blogs dat men commentaar niet kan plaatsen, zelfs op mijn gastenboek niet. Op mijn bezoekers teller kon ik zien dat een soort Webblockers, VS, Rusland, Latijns Amerka en andere landen vaak op bezoek waren. Na melding van klachten bij de weblog zelf, kon men er niet achterhalen wat het probleem was.
  Vorig jaar was ik voor mezelf begonnen, maar geen klant kon mij bereiken, soms kon ik een voicemail pas na 10 dagen afluisteren. Ik heb toen met heel veel bewijs (ordners vol) naar Ombudsman geschreven en gevraagd of men me niet met rust kon laten, immers ik moet ergens van mijn inkomens zien te verdienen. Maanden later krijg ik een nette brief met zijn verweer. Zij waren er niet in staat om iets meer te doen dan wat de providers al eerder hebben gedaan. De Ombudsman kon niet PARTICIPEREN op de GEBEURTENISSEN die in de TOEKOMST plaats vinden???????????????
  Wel heel erg filosofisch. Inmiddels werk ik op een sociale werkplaats (minder dan € 900 per maand, zonder een pensioen regeling en dat is ook per 01-02 ten einde) en heb mijn wetenschappelijke studie hervat. Wie weet ooit zal ik achterhalen wie mij en mijn kinderen heeft gemanipuleerd en ook de rede waarom ik mijn inkomsten op een normale manier niet mocht verdienen.
 24. Observator17 Dec 2008 om 17:29Ja, Blogsom, je bent nu eenmaal een rechteloze sukkel.
  En zolang niet álle sukkels zich verenigen zul je een rechteloze blíjven.Besef nu eindelijk eens dat je niet kunt zeggen wat je vindt, dat je eigen mening dus een groot gevaar is voor je maatschappelijke positie zowel als (dus) voor je inkomsten, en conformeer je eens aan de huidige refo-zó is het-maar nu even ‘weg met-mij’ ik-wil-jou-ook-(net-als-bevriende-isla-mensen-)in-mijn-straatje-dwingen-lieden!Snáp het nou toch eindelijk!Als je het nog steeds niet snapt, blijf dan hier komen.Graag.
 25. E-bee17 Dec 2008 om 19:11@Juriste.
  Voor mij herkenbaar, bij de overheid hoef je niet te procederen, net een stuk opgesteld over een stadsdeel waarmeee ik hoop duidelijk te kunnen maken hoe verweven het eigenlijk is, misschien werken instanties onbewust mee aan andermans machinaties. Provoceren met de waarheid moet dan maar eens duidelijk maken hoe onbewust dan wel.@Observator.
  Die kant ga ik ook langzamerhand op, sollicitaties werden bewust getraineerd. Ik weet wie. Een frauderend beveiligingsbedrijf die de straatcoaches levert en de politie die de fraude afdekt. De bedrijven waar ik solliciteerde zaten er in mijn geval ook in. Die heb ik een kunstje geflikt. Moest ik op bureau Linnaeusstraat komen voor wat intimidatie. Zitten er ook in want weigerden eerder eens aangifte op te nemen ter zake van een stuk wat ik ga vrijgeven. De opdrachtgever draagt een keppel. Facistoid.
 26. K.W.17 Dec 2008 om 19:26E-bee, je hebt kennis gemaakt met to Serve and Protect? Dat onder bezielende leiding van Job C. de hoofdstad (on-)veilig maakt?I wish you peace….
 27. E-bee17 Dec 2008 om 22:43@K.W.
  TSAP oftewel To Serve and Protect, van de straatcoaches… De laatste 11 jaar alleen voor stadsdelen, voor stadsdelen werkende beveiligingsbedrjven en politie gewerkt. In >20 jaar commercieel bedrijfsleven ook wel wat meegemaakt maar niet zo veel als de hiervoor genoemden. Hoogtepunt van die 20 jaar was het bedrijf wat de konunklukke kot-titel binnenhaalde om meteen surseance van betaling aan te vragen en waar Benno regelmatig over de vloer kwam. De directeur daar was getrouwd met een Italiaanse en homo. Die reed altijd met de duurste Lancia. Tot we hem in een stokoude Ford Granada tegekwamen en bleek dat hij langs de Nieuwe Meer en wie weet wel Eindhoven(.)zijn vertier zocht. Zij was zo weer terug bij haar Italiaanse Mama…In de afhandeling daarvan pleegde de directeur 1 door chantage. Die directeur kende iemand bij de bond en dat was met aan redelijkheid grenzende waarschiijnnlijkheid Wim K. Maar dat haalt het niet wat ik bij ons Job in allerlei situaties meemaakte en TSAP. Zelfde bond weer en zelfde houding aen situatie als toen en nog meer drek in nog meer doofpotten.
 28. E-bee17 Dec 2008 om 22:47Viel iets weg: In de afhandeling daarvan pleegde de directeur met 1 telefoontje chantage bij de vakbond en reed mijn karretje in de soep.
 29. Blogsom17 Dec 2008 om 22:50@Observator, eerst dacht ik dat het iets te maken had met mijn vorige werk, maar dat betwijfel ik. Ik had toen graag willen samenwerken met empathisch “goede mensen” (heb ook bij de klokkenluider -EU gesolliciteerd en de SP), dat terwijl ik een individualist ben. Ben te goedgelovig en probeer onafhankelijk mijn mening te vormen. Ik zag de nederlandse samenleving steeds meer verzuilen, dat past niet bij me en ik laat me niet dwingen in een hokje of nog meer differentiëren en verzuiling. Maar nadat ik contact had met de Klokkenluiders en de SP begon het pas goed, zelfs hinderlijk volgen door de politie.
  Een jaar geleden ging mijn dochter voor haar zelf werken (als zelfstandige econometriste); eerder was ze in diverse landen en ook VS (zij had al kritiek op de manier van business bedrijven aldaar) het kon ook niet lang stand houden en zie ze had gelijk. Maar toen plots kreeg ze onverklaarbare klachten (velen had ze al eerder maar niet zo hevig) en ze kreeg een hersenschudding; alle ziekenhuizen hadden een wachtlijst, maar de VU niet en ja daar wordt ze behandeld. Ik heb zelfs gevraagd of het niet een betere optie was naar Duitsland te gaan. We zijn nooit ziek geweest (het is een raadsel hoe dat opeens de ene naar de andere ziekte te voorschijn getoverd werd). Maar nu sinds vorige week is mijn jongste dochter ook plots ziek geworden (werkt bij de bank met de injectie) en ook zij wordt nu aan de VU behandeld.
  Voor mij is dat een einde van alles waar ik voor stond en wat ik met moeite in Nederland heb voor elkaar gekregen; nu heb ik geen contact meer met mijn dochters. Heb vermoedens dat ze me op deze manier willen dwingen tot de Christelijke Reformatie.
  Juist om dat te voorkomen ben ik al een half jaar lid van Dawkins -fundation en maak ik actief promotie voor zijn website. Immers ik heb zelf atheïstische en wetenschappelijke opvoeding gehad (Darwinleer) en mijn kinderen ook; met gereformeerden hebben we niets te maken en vooral niet met Balkie, Bos en Rouvoet die aan de VU hebben gestudeerd en waar de Creationisten hun leer boven die van Darwin stellen. Nu twijfel ik sterk of ze daar bij mijn kinderen een chip zullen implementeren. Ik ben van plan uit Nederland te vertrekken, maar niet zolang de gelovigen mijn kinderen hebben.Observator, ik heb vorig jaar de gemeente voor de rechter gesleept; ik werd niet geholpen met mijn onderneming en moest ineens (nadat ik altijd per maand mijn belasting betaalde) alles in 6én keer betalen. Dat kon ik niet, mijn onderneming hebben ze geblokkeerd en de uitkering mocht ik niet hebben. Als ik ging klagen, kon het wel eens maanden duren, vertelden ze. Een jurist hoefde ik gelukkig niet te betalen, immers hij kon mijn bezwaarschrift en klacht niet beter verwoorden dan ik. Ik heb alles gewonnen (maar heb drie maanden niets te eten gehad). Intussen werd ik te werk gesteld, weinig tijd om te solliciteren, ze weten je bezig te houden.Nu heb ik een examen klinische psychologie en ga verder studeren. Ik eet liever niets, maar koop wel mijn boeken; er zijn nog meer manieren om te achterhalen wie en waarom?
  Observator, ik had het liever gehad dat je met een oplossingen kwam, dan dat je mijn positie zo duidelijk weergaf. Ik heb het nooit breed gehad, ben altijd voor mijn kinderen en mezelf opgekomen en ik laat het niet hier bij zitten.
 30. victor18 Dec 2008 om 02:45DIT KAN NIET LANGER ZO DOORGAAN.Ook ik zelf ben slachtoffer van corruptie, vriendjespolitiek en fraude. Ja zelfs slachtoffer van misbruik van de psychiatry met een politiek doel.
  Mijn economische schade is gigantisch.
  Ik zal daarover niet in details treden omdat het geen algemeen belang dient. Bovendien ben ik bang ben voor mijn leven en mijn economische positie. Ik wens een normaal en onbekend leven te lijden en geen strijd aan te gaan die niet te winnen is. Tevens ben ik van mening, dat als ik mijn zaak aan de openbaarheid prijs geef dan ook zo dapper moet zijn mijn ware identiteit prijs te geven. Daar is de tijd niet rijp voor. Ik lees van steeds meer anonieme reageerders hun persoonlijke en zeer heftige ervaringen met de terroristische, extremistische bezetter van ons land. Als wij van achter ons scherm allerlei vreselijke, anonieme verhalen afvuren op de lezers van deze site kunnen de bezoekers daar niets mee. Met andere woorden, blijft het een virtueel gedoe, een klokkenluiden in de ruimte. Dus als je uit de kast komt met allerlei beschuldigingen doe het dan goed en onder de eigen naam.
  Tenslotte wil ik nog kwijt, dat Britta Bohler 1 van de weinige advocaten is die politiek gezien wel deugt. Zij heeft op 11-09-2004 in een intervieuw met de VK aangegeven, dat de advocatuur in de tot dictatuur verworden rechtsstaat niet veel meer kan doen voor het individu. Dat is ernstig, zeer ernstig. Met haar politieke keuze voor Groen Links ben ik het niet eens, maar tracht zij tenminste nog iets voor de samenleving te doen. Met haar kennis van het Turks-Nederlands-drugsdoorlatings-dossier had zij bij de SP wellicht beter gezeten.
  Hoewel, als Jan en Krista niet snel de zaak Demmink en dus het herstel van de rechtsstaat serieus aanpakken heeft voor mij ook de SP afgedaan.
  Kom op Krista en Agnes pak die oorlogsactivisten en lakeien van Bush en Beatrix aan. Heb wel nog even geduld totdat neo-liberaal Wouter Bos en zijn trawanten als oplichter door de mand is gevallen en dit rijkste drugs-distributie-land van de Europa naar de knoppen heeft geholpen. Corruptie en armoede zijn de grootste bedreigingen voor de vrede. Corruptie is er al. De armoede komt er aan. Ook zo benieuwd naar de kerstboodschap van het Staatshoofd?
 31. RuudHarmsen19 Dec 2008 om 16:12Blogsom schreef:
  ===
  kwam ik achter dat men via mijn telefoon namens mij en mijn dochter sprak en sollicitaties afzegde.
  […]
  Op mijn bezoekers teller kon ik zien dat een soort Webblockers, VS, Rusland, Latijns Amerka en andere landen vaak op bezoek waren.
  […]
  zelfs hinderlijk volgen door de politie.
  […]
  Heb vermoedens dat ze me op deze manier willen dwingen tot de Christelijke Reformatie.
  […]
  Ik heb alles gewonnen (maar heb drie maanden niets te eten gehad). Intussen werd ik te werk gesteld, weinig tijd om te solliciteren, ze weten je bezig te houden.
  […]
  /===Ik ben geen medicus, maar dit doet mij allemaal sterk aan paranoia denken. Misschien verstandig eens advies in te winnen van een psycholoog, of zelfs medisch advies? Het is maar een idee.
 32. Blogsom19 Dec 2008 om 16:40@Rud, ben zelf bezig met examen klinische psychologie. Een opsomming van diverse voorvallen tijdens een aantal jaren kan ik amper in een blogje samenvatten. Ik heb het over gebeurtenissen waarvan ik meerdere getuigen heb en waarvan ik diverse kopieën van providers heb en andere onderzoeken (ombudsman, opta enz.) Ik geloofde het eerst zelf niet, tot dat ik het persoonlijk heb meegemaakt en de persoon aan de lijn heb gewaarschuwd. Ik ga het niet hier verder op in, maar wil wel zeggen dat ik geloof dat men bepaalde telefoongesprekken (tapes) kan manipuleren en dat Micha het weet.
  Een zieke geest kan weinig bewijs overleggen.
  Als je pas na half jaar hoort dat men je vaak heeft geprobeerd te bellen, maar niet kon bereiken op diverse telefoons en als je met iemand afspreekt op bepaald tijdstip te bellen en dan blijkt dat zowel jij als die andere persoon je onmogelijk kan bereiken, dan probeer je het via de providers; helaas ze “weten” het niet of ze willen het niet weten. Dat de klanten op bezoek komen en zeggen mijn voicemail ingesproken te hebben die ik daarna pas na 10 dagen kon afluisteren, dat zijn de feiten; ook dat mijn weblogs geblockt waren zodat de boodschap niet geplaatst kon worden. Zo kan ik doorgaan, maar doe het niet…. het is hier alleen van belang dat men weet dat men indien wil, elk persoon valselijk kan beschuldigen en dat de tapes te manipuleren zijn.
  Ook jij haalt citaten uit context.
 33. E-bee19 Dec 2008 om 17:31Toch kan ik alles wat Blogsom hier meld beamen en erger, zie de AIRVD site. Na eerst voor de gemeente te hebben gewerkt, wat de oorzaak was van alles wat volgde en beveiligingsbedrijf no. 2, To Serve and Protect, wat voor de gemeente werkt en zijn eigen straatcoaches oplicht en waar ik ook alleen maar toevallig achter kwam, merkte ik dat gemeente, politie, uitvoeringsinstellingen e.d. en belastingdienst instrumenten zijn om iemand onder druk te zetten naast andere onfrisse zaken als smaad en laster door de gemeente en of haar instellingen en instituten, talloze computerinbraken, crashes, e-mail werd gelezen en werkgevers waar werd gesollicteerd beinvloed. Procederen acht ik zinloos, ik heb nog een poging tot doodslag liggen maar ik doe in dit stadium van de politiestaat Amsterdam, nog geen aangifte. Ik kies dan ook voor het naar buiten brengen van WEL ware maar zeer onfrisse zaken op de wijze waarop ze zelf te werk gaan. Zolang de politie geen onderzoek instelt naar de gemeente is hun toenemende probleem met mij dat ik zeer geinformeert ben tot op prive niveau aan toe. Moet je smaad en laster, oplichting en fraudes, maar niet toedekken. De politie heeft ook last van het afdekken van een corrupt stadsdeel, gemeente en een corrupt beveiligingsbedrijf lijkt mij. Wat ik weet kost huwelijken.
 34. E-bee19 Dec 2008 om 17:50Het voordeel is ook dat als ze zelf frauderen, corrupt en onbekwaam zijn, men zich dat ook kan veroorloven te zeggen of dat nu een met name genoemde ambtelijke persoon, Politiemedewerker of instantie danwel elders is, mits men het kan aantonen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


      

      

            
      
      
assignment_turned_in Registrations
No Registration form is selected.
(Click on the star on form card to select)
Please login to view this page.
Please login to view this page.
Please login to view this page.