1-03-2011 Ronde Huis Nunspeet

DINSDAG 1 MAART 2011

Was (is) er sprake van een grootschalig Koninklijk Pedofiel Netwerk in en rond “HET RONDE HUIS bij Nunspeet en begon hier de collaboratie met Nazi Duitsland? http://nl.wikipedia.org/wiki/Ronde_Huis
Oordeelt u zelf over de volgende intriges. (bron o.a krant nunspeet 1976)

Het ronde huis bestaat niet meer in de bossen bij Nunspeet,waardoor de sporen werden gewist,doch de herinneringen leven en komen meer en meer naar buiten. Op het landgoed Nieuw Nunspeet van eigenaar Frank van Vloten speelden zich in het begin 20ste eeuw vreselijke taferelen af die u in de stoutste droom niet kunt bedenken. De familie Vloten, één van de grootgrondbezitters op de Veluwe,bezat een enorm grondgebied, waarvan de volgende gebieden deel uitmaakten: Ronde Huis, Vlasmeer, Roostee, Mythstee, De Vennen, Saxenheim, Mosterdveen, Kraaienhorst, Heidehof, Willemsbos, Hendriksbos, Hendrikszand, Zuiderveld, Horstmeer en het Belvédèrebos en nog enkele andere gronden.

Rond en in het Ronde Huis speelde zich Dutroux achtige taferelen af zoals verdwijningen,moord ,mishandeling en orgiën met kinderen van 10-14 jaar jong in de betere standen (de elite) van Nederland tot in de Oranje-Dynastie toe .
Sch. en zijn collega-onderzoeker Montenberg onderzochten in 1968-1971 de gebeurtenissen achter Het Ronde Huis in de bossen bij Nunspeet. Het werd hen alsmede latere onderzoekers niet in dank afgenomen,maar daarover later meer.

Zittend, van links naar rechts: Kitty Verwey-van Vloten (1867-1945), Johanna E.H. Chr. van Vloten-van Gennep (1824-1906), Odo van Vloten (1860-1930), Betsy Witsen-van Vloten (1862-1946);
staand, van links naar rechts: Martha van Eeden-van Vloten (1856-1943), Willem van Vloten (1855-1925), Gerlof van Vloten (1866-1903) en Frank van Vloten (1858-1930).
(Reproductie uit een foto-album van mevrouw C.F. Witsen-van den Bosch te ‘s-Gravenhage.)
Het zij opgemerkt dat hier dus staat dat Frank van Vloten (staand, uiterst rechts dus) leefde van 1858 tot 1928; niet tot 1930 zoals in bijna alle andere bronnen staat.

Frank van Vloten alias ‘de Zwarte Duivel’ speelt naast Prins Hendrik de hoofdrol. Gelijktijdig worden o.a. achtereenvolgens bankier Johannes Luden,Duitse staalbaron Däneman,Havenbaron D.G. van Beuningen,Anton Kröller als medeplichtigen bezien tenzij feitelijk anders zou blijken. Op 29 juli 1976 schrijft een Nunspeetse krant met enige voorzichtigheid hierover voor het laatst: “ De Raadsels rond het Ronde Huis zijn nog altijd NIET opgelost” en doet vervolgens uitgebreid verslag over de gruwelijk gebeurtenissen die zich daar afspeelden.De schrijver is hierna voor zijn veiligheid naar het buitenland vertrokken en er is niets meer over hem bekend.Nog Steeds zijn ooggetuigen en nabestaanden bang voor de niet aflatende macht van de betreffende families.We komen hier later op terug.

Voor een uitgebreide houthandel liet van Vloten een Decauville-spoorbaantje aanleggen dat naar station Nunspeet liep.Op zijn landgoed bevond zich een ondergronds gangenstelsel,dat in de tweede wereldoorlog nog in gebruik was,maar in de jaren 70 werd opgevuld.Om het Ronde huis in Nunspeet met bijbehorende twee Decauville spoorbaantjes heeft een waas van geheimzinnigheid gehangen die om te voorkomen dat openbaar werd wat zich hier afspeelde onder het tapijt is geveegd. Men zou met het trammetje via het Ronde Huis tot voor Vierhouten hebben kunnen rijden. Van Vloten,meestal met een geweer onder de arm stond het trammetje met zijn gasten op te wachten. Hij schoot op alles wat hem niet beviel. Het materiaal van het Ronde Huis smalspoor bestond uit een open personenrijtuig die later is opgekocht door Johan W. Montenberg als ponytram te Joppe.

Johan W. Montenberg geboren 1905

Wat gebeurde er rond en in het Ronde Huis te Nunspeet .In 1979 en 1980 was het verhaal over het Ronde Huis de aanleiding voor inbraken ,ontvreemden van rapporten en het schaduwen van onderzoekers,waaronder een paragnost.
De plaatselijke bevolking is streng protestant en arm.De reizigers die zich over het spoor dat langs Nunspeet leidt noordwaarts reppen,richting Zwolle, vervloeken zich vaak.Het stuifzand van de zandgronden heeft er ondanks de aanplant van bossen door de grootgrondbezitters nog steeds vrij spel.Niet veel mensen stappen er op het station van Nunspeet uit.Voor de komst van de spoorlijn was het gebied ronom Nunspeet een woestenij,waar keuterboertjes zich met moeite staande konden houden.Met de opkomst van de Rotterdamse haven en het Duitse Ruhrgebied vestigden zich in deze woestenij schatrijke Nederlandse elite,die er bossen aanplanten en landgoederen stichten. Eén van de excentriekste landeigenaars is Frank van Vloten.De plaatselijke bevolking is doodsbang voor hem.Ze noemen hem ‘De Zwarte Duivel’.Als zijn arbeiders voor hem in de bossen aan het werk zijn komt hij op een pikzwart paard aangereden.Hij is dan helemaal in het zwart gekleed en draagt een zwarte sombrero.’De Zwarte Duivel’vloekt in het Spaans en slaat op zijn trommel om angst aan te jagen.

Soms zit voorop zijn paard helemaal naakt zijn zeer jonge 16 jarige vrouw van Chinees-Indische afkomst. Ze wordt door de doodsbange Nunspeeters ‘Zwartje’genoemd. ‘Zwartje’ komt uit Nederlands-Indië waar ze door een Chinees verkocht is aan van Vloten.Als ‘De Zwarte Duivel’ het op zijn heupen heeft dumpt hij zijn naakte vrouw tussen de arbeiders in de bossen.”Hier doen jullie maar met haar wat jullie willen”.Maar dat durven de godvrezende arbeiders niet.Zij hebben medelijden met ‘Zwartje’ het kleine schuwe schepsel dat nooit iets zegt.De wijze waarop van Vloten zijn jonge vrouw in het bijzijn van personeel en bosarbeiders op gemene wijze misbruikte,maakte zijn reputatie nog slechter.Het personeel trad meerdere malen op door de baas (van Vloten) op te sluiten in de kelders en zijn jonge vrouw en andere meisjes die in het trappenhuis tussen de ijzeren spijlen geklemd waren, te redden.Omstreeks 1916 nam het grootste deel van het nog resterende personeel ontslag.

De gesloten Veluwse boerenbevolking vertelt onder elkaar de wildste geruchten over van Vloten.Dat kon een oorzaak zijn van de mysterieuze verhalen over het Ronde Huis en het landgoed van van Vloten.Maar ook een man van de wereld als machinist H.Rothman die in de jaren twintig vaak op zijn stoomloc Nunspeet aandoet weet ooggetuige verhalen aan onderzoeker Montenberg te vertellen: Meerdere malen kwam het voor dat de sneltrein in Nunspeet een rode pit kreeg en moest stoppen. Volledig onverwacht en er was geen reden voor.Een leerling was nieuwsgierig en ging eens kijken.Wat hij zag was dat uit de trein,aan de verkeerde kant,de boskant dus, een vrouw stapte vergezeld van enige zeer jonge meisjes die helemaal in het zwart gekleed waren met sluiers voor hun gezicht.Ze werden afgehaald door een man met een geweer,die ze naar het tramrijtuigje bracht.

In het verslag van Montenberg lezen we hierover: het was wel bekend dat meisjes die onvrijwillig op reis waren naar bordelen en gedrogeerd en bang in zware rouw werden gekleed met ook in rouw geklede begeleidsters.Het viel dan niet op als ze ondersteund of aan de arm vastgehouden werden.En niemand bleef bij zo’n gezelschap in de coupé zitten. Montenberg’s onderzoek verhaalt hoe op hun Veluwse landgoederen de adel en rijke industriëlen jonge meisjes lieten aanvoeren om ze in hun landhuizen te misbruiken.Het waren wilde orgiën waar duistere,occulte zaken werden uitgeoefend.’De Zwarte Duivel’was zo blijkt uit de naspeuringen de meest verschrikkelijke,maar hij was niet de enige.De praktijken kwamen voor tot diep in de Oranje-Dynastie waar buiten het Rond Huis hetzelfde gebeurde op het Jachthuis ‘Áardhuis’ eerder van Willem III

Halte Assel werd geopend in 1876 om gebruikt te worden door Koning Willem III.
Het werd gelijktijdig aangelegd met de langere verbinding tussen Apeldoorn en Amersfoort. Via deze halte kon hij makkelijker met zijn gasten naar het Aardhuis, een jachtchalet dat hij in 1861 liet bouwen.

Ditzelfde gebeurde onder Prins Hendrik met het ‘Aardhuis’ in de bossen van de Kroondomeinen.Maar ook Kasteel de Mokerheide bij Groesbeek had dezelfde slechte reputatie.

In 1917 is er een belangrijke bijeenkomst,pro Duits, en gericht tegen het Nederlands belang. Vijf man op hoog niveau zijn erbij betrokken,drie zuiderburen en twee Nederlanders ,Prins Hendrik en Frank van Vloten de seksmaniak. Prins Hendrik kwam regelmatig op het Ronde Huis en niet alleen Hendrik,maar ook Juliana. Bij het meertje van het Ronde Huis is veel seks bedreven.Een bosarbeider vertelt; we waren zo onvoorstelbaar arm.Als de heer of de boswachter kwam en er was een vrouw of een jong meisje in huis,dan ging de man of vader het bos in,dat hoorde zo.Ik had een zusje,ze was van school,net 12 jaar,ze moest op het Ronde Huis gaan werken.We hebben haar nooit meer gezien.Voor onderzoeker Johan M.Montenberg gingen deuren open die voor de gewone sterveling gesloten zouden blijven. Voornamelijk omdat zijn moeder verkeerde in de hoogste champagne drinkende wereld vertoefde en een relatie met Prins Hendrik had,welke ertoe leidde dat zoonlief op twintig jarige leeftijd zonder diploma’s werd voorzien van getuigschriften en tot makelaar werd beëdigd. De mogelijkheid bestaat dat J.W.Montenberg een bastaardzoon was van prins Hendrik.
Zo rapporteerde Montenberg over een luitenant cavalerie van gegoede familie die op oefening was op de Veluwe herfst 1921.Een vriend vraagt hem samen wat te gaan beleven en weet wel wat, zo komen zij in een nachtelijke rit aan bij het Ronde Huis in het bos,waarvan hij denkt dat het een sekskasteeltje is of sjiek bordeel van een Madame met dure champagne.

Eenmaal binnen treffen zij geen Madame aan,maar een heer met een grijze baard,Frank van Vloten.Er is een ijzeren trap,een soort podium,in een halve cirkel liggen er een aantal kamertjes zonder deuren.De kamertjes zijn in verschillende stijlen ingericht en in verstarde houdingen liggen en zitten er jonge meisjes van verschillende leeftijden en ras.Langs de blinde achterkant zijn brede banken met kussens.Voor de luitenant en zijn vriend wordt het licht aangemaakt in een ouderwets ingericht salonnetje,waar naast elkaar op een divan een donker en blond meisje als poppen onder een wit zijden doek liggen.Men schijnt er zijn smaak te kennen,want de blonde is voor hem en neemt haar op voorbeeld van zijn vriend op.Ze is zeer mooi opgemaakt,niet ouder dan 14 jaar,heeft een paar lange nauw zwarte leren handschoenen aan en een paar zeer hoog gehakte goudkleurige poppenschoentjes aan. In verband met de dienst als officier konden alle leden en aspirant leden dag en nacht gebruik maken van de meisjes die uiteindelijk bestemd waren om bij de grote bijeenkomsten te worden gebruikt.Deze meisjes tussen de 10 en 16 jaar hadden allen een zeer zorgvuldige behandeling ondergaan,waren van verschillend ras,konden niet of nauwelijks lopen {Lotus voetjes} en spraken niet. Hij bezoekt nog twee keer overdag het wel bijzondere huis met het ook wel erg bijzondere railvoertuigje.De “poppen” zijn aanwezig in de grote Jachtkamer,tijdens het diner in de eetzaal,op het terras en boven in de kamertjes.

Ze zitten of liggen in vaste houdingen,de Oosterse dragen alleen een soort sjaal,de anderen zijde jurken en weer andere zijn in moderne kleding gestoken.Ze worden als poppen behandeld en zitten op de knie of liggen op de grond bij de “heren”. De gesprekken gaan over de politiek,jacht en andere onderwerpen,drank en maaltijden zijn goed,over geld wordt niet gesproken.Alles is mogelijk met deze jonge meisjes,je kunt naar boven gaan,of er mee het bos ingaan of een rijtoer voor op het zadel noem maar op.De gastheer,de man met de grijze baard,van Vloten vertelt de luitenant dat ze wisten dat zijn voorkeur uitging naar blond en vertelde dat het blonde meisje nog maar kort hier was en de dokter zoals bij wel meer alle voetbeentjes en twee teentjes had weggenomen,zodat het precies een lotusvoetje was geworden.

Klein zonder beweging,maar niet gevoelloos,het gaf wel wat kramp,maar als het afsterft is het erger,ze is duur heeft een goede opvoeding gehad en moet toch wel wat langer blijven.Verder werd er niet gesproken.De luitenant had een lang gesprek met zijn commandant en wist wat hij moest doen: lid worden en deelnemen en veel steun in zijn verdere loopbaan of…..het was hem duidelijk.Het komt erop neer dat door de “club” Ronde Huis of hoe je het noemen wilt, van vaste bezoekers ook aan de nachtelijke bijeenkomsten in het bos mannen werden uitgenodigd die een zekere toekomst hadden en konden kiezen lid worden en dus schuldig worden in ruil voor een zekere protectie waartegenover het geven van inlichtingen stond ofwel alles vergeten en zwijgen zonder protectie.

In 1923 werd makelaar Olthoff voor wie Montenberg toen werkte een stuk bos bij Hilversum te koop aangeboden.Montenberg ging het bekijken en met de eigenaars onderhandelen.Er stond een houten gebouwmet veranda,ogenschijnlijk onbewoond.Drie heren waren er per auto gekomen,waarvan er twee nar binnen gingen en de derde liep met Montenberg mee over het bosterrein.Terug komende liepen zij langs de achterzijde van het huis,waar tot verbazing 8-10 jonge meisjes op een ligstoel lagen,ieder met een bak zand waarin zij hun naakte kleine spitse voeten hielden.(pas “behandeld” twee teentjes weggenomen voor de lotus voetjes)
De volgende dag zegt Olthoff,je moet direct
 naar Utrecht , naar dr.A. Schuckink Kool(1873-1956),die je gisteren hebt gesproken.

Dr. A. Schuckink, 2de van rechts.(Foto genomen omstreeks 1953)

Daar aangekomen wordt Montenberg direct naar het privé bureau verwezen en zegt dhr. Tegen Montenberg dat hij misschien iets gezien heeft waar hij niet over mag praten.Montenberg belooft dat hij niets gezien heeft,alleen zegt hij ik dacht dat het niet bewoond was.Ja dat is zo zegt dhr.maar het is deze maand nog leeg.Monteberg’s nieuwsgierigheid was gewekt en hij ging door met zijn onderzoek,want bij het betreffende bos lag het landgoed De Hoorne Boeg,waarover allerlei spookverhalen de ronde deden.

Wat is “De Hoorneboeg”?
De Hoorneboeg is een prachtig landgoed ten zuiden van Hilversum. Maar het is meer dan een landgoed alleen.

De Remonstrantse Broederschap,waarvan ook huidige Minister Ivo Opstelten lid is !


)
mocht vanaf 1948 van de laatste bewoonster en eigenaresse Mejuffrouw E.A. Pijnappel een groot deel van De Hoorneboeg gebruiken als conferentiecentrum t.b.v. landelijke bijeenkomsten. Mej. Pijnappel bleef in in haar huis op de heuvel wonen. Na haar overlijden in 1972 kreeg de Broederschap het gehele landgoed in eigendom.
Sinds 1 januari 1999 heet dit landgoed de Hoorneboeg N.V. en is een dochteronderneming van YMCA net als de Ernst Sillem Hoeve in de lage Vuursche een dochter is van YMCA.Ivo Opstelten, lid van de De Remonstrantse Broederschap,maar tevens een vrindje van Joris Demmink en Benk Korthals en Piet Heijn Donner. Demmink en Opstelten en Benk Korthals kennen elkaar van haver tot gort vanuit de Leidse studentenvereniging Minerva.Ivo Opstelten is de baas van Joris Demmink. Ivo Opstelten, onze nieuwe minister van Veiligheid, zit vuistdiep in het Demmink-pedofielen dossier. Hij is de man die voor de camera verklaarde: “een minister liegt niet”. De vrouw van Opstelten komen we tegen als “kinderrechter”in Rotterdam en daarna rechter bij de rechtbank in Den Bosch. De positie als rechter te Den Bosch zou mevrouw Opstelten tien jaar lang bekleden om per 1 april 2009 te worden bevorderd tot vice-president, een positie die ze dus thans bekleedt volgens de registers van Rechtspaak.nl. In de periode dat mevrouw Opstelten recht sprak te Den Bosch zijn daar meerdere cruciale Demmink-vonnissen uitgesproken, met name in de zaak-Baybasin (2001) en in de pedo-zaak ‘Anne Frank Plantsoen’ (2003). Uiteraard zitten zowel meneer als mevrouw Opstelten ook diep in het Koninklijk Huis, net als Demmink. Mariette was tot 2007 bestuurslid van het Oranje Fonds en tot op heden bestuurslid van het Juliana Welzijnsfonds en van de Stichting Sophia Kinderziekenhuis.

Door bemiddeling van de huisdokter kreeg Montenberg verslagen die geheim waren,maar blijkbaar veel informatie opleverden.Ook over Landgoed de Zwaluwberg viel nogal wat geheimzinnig te horen
In 1914 (andere bronnen vermelden 1912) werd de Zwaluwenberg gekocht door jonkheer Ernest de Pesters, toentertijd directeur binnenland van de Beierse Bierbrouwerij de Amstel. In 1933 overleed mevrouw Pesters en verliet de familie het landgoed. Jonkheer de Pesters zelf ging in Wenen wonen, de kinderen bleven in Nederland. De villa heeft nog korte tijd een internaat gehuisvest. Vervolgens bleef het huis leeg staan tot 1939. Toen werd het met 50 andere leegstaande grote huizen in Hilversum gevorderd voor legering tijdens de mobilisatie. Vervolgens werd het in de Tweede Wereldoorlog gebruikt door de Duitsers om er een Duitse luchtafweereenheid en een brandweereenheid in onder te brengen. De Duitsers lieten het huis aansluiten op de waterleiding. In 1945 werd er een Canadese verbindingseenheid in ondergebracht en in 1946 werd er door defensie een huurcontract overeengekomen met de familie Pesters. De Pesters woonde tijdens de Tweede Wereldoorlog in Zwitserland en bleef formeel tot 1951 eigenaar van de Zwaluwenberg. Pas daarna kwam het landgoed officieel in bezit van de staat. Vanaf 1946 is het in gebruik gegeven aan de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht en zijn staf. Veel van de inrichting en aankleding van de Zwaluwenberg herinnert nog aan de bijna dertig jaar waarin Prins Bernhard hier als Inspecteur Generaal ‘de dienst uitmaakte’.

In 1950 en later stond in iedere Bibliotheek het boek van “The Round House”van Michael Sadleir.(Sadler)
Het is verdwenen en uit de lijst van boeken van deze schrijver geschrapt.Sadleir werkte in de eerste wereld oorlog bij het War Intelligence Department en had veel kennis over het occulte en victoriaanse erotiek en dat maakte hem tot iemand die een waardevolle asset was tegen de Duitsers en hun invloed in Holland en belangrijk voor de Britse spionage.Het is algemeen bekend dar in WO1 Wilhelmina en Prins Hendrik pro Duits waren(overigens W.O. II idem), zo ook baron E.B.B.F.Wittert van Hoogland (NSB) de persoonlijke vriend van Hendrik,de baron die echter later een felle vijand van Prins Hendrik werd. [Note: Midden jaren dertig moest er in Nederland een Centraal Vluchtelingenkamp komen voor Joodse vluchtelingen uit Duitsland. Dit kamp zou worden opgezet op de Veluwe. “Koningin” Wilhelmina vond dit echter wel heel erg dicht bij Paleis het Loo in Apeldoorn gelegen. Het gevolg was dat besloten werd het kamp op de Drentse heide te bouwen, in het toen nog onherbergzame Westerbork.]

Omstreeks 1900 kwam ,volgens Grietje Doorneweerd het melkmeisje(ooggetuige bij dit put incident aan de Brandsweg), een meisje langs de Brandsweg bij de halte Nieuw Groeneveld(avondtrein Utrecht-Zwolle),wat ze daar bij de put zag liggen,kon zij nooit meer over spreken.Ze is weggerend en nooit meer in de omgeving geweest of over gesproken.
In 1916 werd het begraven stoffelijk overschot van een meisje gevonden.Een dochtertje van van Noort vond de beenderen in het zand en deze werden door de dierenarts onderzocht en als menselijk gekenmerkt.Rond 1917 vonden arbeiders in de bossen bij het Ronde Huis het naakte lijk van een jong meisje.Haar identiteit is nooit vastgesteld. Rond 1924 stelde een rechercheur van de Parket politie een onderzoek in en rond het Ronde Huis(drie naakte meisjes op de grond werd vastgesteld)Het onderzoek werd van hoger hand stopgezet.Rond 1982 werden meerdere beenderen opgegraven.

We gaan weer even terug naar Frank van Vloten,die in de winter 1918-1919 ook betrokken is geweest bij het vanuit Duitsland clandestien over de grens brengen van hele treinen,die officieel nooit gereden zouden hebben.Behalve de complete uitrusting van de Duitse Fokker fabriek zou hierbij veel Duits materieel zoals auto’s,vrachtwagens,machines rails bouwmateriaal op deze manier ons land zijn binnen gebracht.{ Note:De op Java geboren Nederlander Anthony Fokker construeerde zijn eerste propellervliegtuigje, in 1910 De Spin.}
In 1912 vertrok Fokker naar Johannisthal, een vliegveld in de buurt van Berlijn, waar hij een bedrijf oprichtte, Fokker Aeroplanbau. Hij liet zich tot Duitser naturaliseren .De Fokker Dr.I werd vooral bekend toen Von Richthofen(De Rode Baron) met dit toestel ging vliegen.Daarna bouwde hij de Fokker D-VII, waar o.a. zijn vriend Herman Göring piloot was tijdens W.O. I. Fokker trouwde met een nichtje van Göhring.
Vervolgens trouwde hij op 25 maart 1919 te Haarlem met Sophie Marie Elisabeth von Morgen,de in 1895 in Zehlendorf (Berlijn) geboren, Sophie marie Elisabeth von Morgen. (Haar vader was general Ernst Curt von Morgen, Seit Januar 1902 war er Bataillonskommandeur im Grenadier regiment, Konig Friedrich Willem IV)
Na de eerste wereldoorlog wilde Fokker zich weer tot Nederlander naturaliseren, wat hem uiteindelijk lukte via zijn goede vriend Prins Hendrik.In 1919 keerde Anthony Fokker terug in Nederland en sloot zich aan bij de N.V. Trompenburg. Op 21 juli 1919 richtte hij de Nederlandse Vliegtuigenfabriek op. Dit kon hij doen met steun van familie, de Steenkolen Handels Vereniging (SHV) (eigendom van de families van Beuningen en Fentener van Vlissingen en Wilhelmina) en enkele rijke particulieren.
In 1922 vertrok hij naar de Verenigde Staten, waar hij zich tot Amerikaan liet naturaliseren .
Hij overleed 23-12-1939 en is uiteindelijk in Driehuis begraven }

Het moet nog ver voor de eerste wereldoorlog geweest zijn dat een oud rijtuigje achter het station te Nunspeet gereed stond.Als de stoptrein uit Amersfoort binnen kwam stapten er aan de verkeerde kant enige heren uit,gekleed in pelsjassen en hoge hoed.Ongezien konden ze zo het trammetje bereiken dat dan richting Nieuw Soerel (Ronde Huis) vertrok.Een Belgische boswachter met extreem felle honden bewaakten de meisjes die daar in de bossen verbleven voor seks.
Navraag bij diverse inwoners van Nunspeet,zoals Grietje van Dieks,

Oude Wajer,destijds jaren voerman in de bossen rond Nunspeet,huisschilder van Echteren,boekwerk dhr.Tengbergen leverde gelijke en bijkomende informatie op.Eén van de verhalen gaat over het tramrijtuigje dat van het station naar het huis rijdt,het ontspoort,een meisje in lange donkere kleding rent het bos in,een heer loopt haar na,ze valt voorover,wordt geslagen,breekt een arm,waarvoor dokters hulp wordt geweigerd en de volgende herinnering komt boven van een ander meisje uit Indië,die uit de trein stapt en op het perron valt,zij staat op en loopt naar het verlichtte dienstlokaal en valt weer,ze wil wat zeggen,maar een heer tilt haar op,ze wil zich nog vasthouden,maar wordt in een rijtuigje gedragen.De volgende dag bracht de heer een kistje sigaren en verklaart dat het meisje familie en overspannen was.We hebben haar nooit meer gezien!
Met een tramrijtuigje werden tientallen jaren de jonge meisjes afgehaald,ontvluchten was onmogelijk gemaakt,ze kwamen nooit terug.Met het trammetje reden ze de bossen in,naakte meisjes van 6 tot 10 jaar,hoofdjes met gelijke poppen gezichten,alleen een lange japon en kleine hooggehakte schoentjes en geen van die kon lopen of zelfs staan.Ze kwamen levend terug,bewusteloos of in een deken gerold en vonden een graf.Er zijn uitvoerige politierapporten opgemaakt,zelfs foto’s,maar alles is verdwenen in geheime archieven.En de heren die in Nunspeet en elders nachtelijke “bruiloften”vierden,wisten daar ook veel meer over Wilhelmina en Juliana en wel zoveel dat ze alles konden en mochten doen en alles in de doofpot werd gestopt.

In oktober en november 1979 verschijnen er advertenties in de NRC en vrij Nederland met de titel: De BVD heeft bij Wim Klinkenberg ingebroken(ook al zegt Hans Wiegel Minister van Binnenlandse zaken en vice premier van niets te weten)Lees zelf waarom het boek Prins Bernhard een politieke biografie van Klinkenberg.Wat er niet bij staat in de advertenties is dat de werkster van journalist Klinkenberg een inbreker betrapt die de dagboeken van baron mr. E.B.F.F Wittert van Hoogland bestudeert.

Baron Wittert van Hoogland.

De inbreker weet te ontkomen met enkele van de dagboeken.Wittert van Hoogland (o.a. Genealoog) is op dat moment een vijand van Prins Hendrik,de man van Wilhelmina.Onderzoeker Sch. weet nog te vertellen dat bij Wim Klinkenberg thuis ook zijn twee onderzoeksrapporten naar het Ronde Huis zijn gestolen,maar zegt hij ik heb veel meer materiaal en dat ligt veilig achter slot en grendel.In de Ronde Huis rapporten raadplegen beide onderzoekers uitgebreid de paranormale kunstschilder Delius Pit,die samen met Sch. veel zaken oploste.In een rond het Ronde Huis zoveel was duidelijk werden heidense rituelen uitgevoerd,waarbij het de bedoeling was uiteindelijk via het occulte de macht in Europa te veroveren.
Op 5 januari 1980 bezoeken de heren Sch. en M.(ontenberg) de paranormaal begaafde kunstschilder Delius Pit(t)[1913-1992] in Steenwijk.Na hen komt een witte Peugeot met kenteken 74-GJ-09 het erf van de kunstschilder Pit oprijden en parkeert naast de garage.Twee mannen stappen uit en lopen naar de hond Boef en aaien hem.Vervolgens bellen ze aan en zeggen schilderijen te willen kopen.Delius wijst Ineke enkele schilderijen aan en noemt de prijzen.De mannen zegen opeens dat ze verkeerd zijn,ze bedoelde een andere schilder die ook Pit heet.De geheimzinnige mannen vertrekken weer.Delius Pit zegt,ze komen voor jouw Hans,je wordt gevolgd. M. zegt toen ik de auto zag voelde ik al dat het “misse boel” was. Ik heb het autonummer en zoek uit wie de eigenaar is.Rond september/oktober 1980 kreeg M. bezoek van de BVD,waarbij het complete Ronde huis archief in beslag werd genomen en zijn telefoonlijn was afgetapt.De andere Ronde Huis onderzoeker Sch. werd door de BVD opgepakt en voor verhoor naar den Haag vervoerd.

Na de echtscheiding van van Vloten van zijn eerste vrouw woonde Mevr. Wytema met altijd enige meisjes op de bovenverdieping van Het Ronde Huis.Deze Wytema had eveneens een huis bij Nunspeet,wat bekend stond als bordeel.Gedurende de eerste wereld oorlog huurde deze “dame”een huis bij Hulshorst waar ze meisje,vooral Belgische vluchtelingen, heen lokte om die te transporteren naar de Duitse front bordelen(mensenhandel dus).
Toen enige meisje die op een fietstocht waren bij haar schuilden voor de regen werden zij vastgehouden(vrijheidsberoving). In de nacht kon een van de meisjes ontsnappen,een dochter van een officier in Harderwijk.De Marechaussee deed toen een inval bij mevr.Wytema die vervolgens weer bij van Vloten ging wonen op het Ronde Huis,waar gedurende die tijd ook Duitse spionnen kwamen.

De onderlinge betrokkenheid is duidelijk: “De Elite”

Prins Hendrik echtgenoot van Wilhelmina en niet de vader van Juliana,maar mogelijk wel van Maria-Claire Rovers ( zie : http://elisabethleroi.yolasite.com/ ) was regelmatige bezoeker van Het Ronde huis,maar Juliana voorafgegaan door twee escorte motoren is daar ook gespot. Prins Hendrik vond tevens in gezelschap van minister Karnebeek zijn weg naar het Aardhuis bij het Loo evenals voorheen Willem III met zijn vriend de predikant en Tweede Kamer lid S.Blauwpot ten Cate.Zie de dikke buik van Juliana op 1 minuut 38 in het volgende filmpje 2 juni 1926 op de site : http://www.youtube.com/watch?v=e4ipe224dV8&feature;=email

De ouders van Frank van Vloten waren : Johannes van Vloten en Elisabeth van Gennep.

Johannes van Vloten was eveneens als zijn vader predikant.
Frank van Vloten (1858-1930) was landgoed ontginner en had een oudere broer Willem van Vloten(1855-1925) Ingenieur in het Ruhrgebied wiens dochter met de Duitse staalbaron Dänemann trouwde.Willem had in 1901 de leiding over de mijnbouwwerken in Hörde bij Dortmund, waar hij met zijn gezin woonde, en was in dat jaar bezig samen met zijn broer Frank bosgronden in de omgeving van Nunspeet te kopen. Dänemann(Daenemann) was een van de directeuren van het Krupp concern,had één van de Duitse Wadden eilanden in persoonlijk bezit en had een zomerhuis Heidehoek t/o zwembad de Tol. (In de archieven van Krupps wordt veelvuldig verhaald over de jachten van de staalbaronnen voor de kust van Helgoland) En dan is er nog de familie band met de in 1889 geboren Frederik Willem van Vloten,lid van de NSB stamboeknr. 3352,die door Mussert gemachtigd werd als leider van de Nederlandse Volksdienst en werd in 1941 Burgemeester van Delft.

Daniël Georg van Beuningen 1877-1955(Havenbaron en alleenrecht op de handel in Duitse kolen)

Van Beuningen heeft het landgoed Noorderheide te vierhouten in 1920 verworven.De kapitale Villa aan de Elspeterbosweg 179 is nog eigendom van de familie van Beuningen. Na de Eerste Wereldoorlog bezat hij onder meer de SHV Rotterdam, de Nederlandse Rijnvaart Vereeniging, de Maatschappij Vrachtvaart, de scheepswerf en zeesleepdienst P.Smit jr. en het watertaxibedrijf Spido. De gefortuneerde ondernemer was medefinancier van het in 1937 gebouwde Feyenoord Stadion en een van de stichters van het Havenziekenhuis.

Anton Kröller 1862-1941 ,

Kröller kocht in 1909 de boerderij de Harskamp met 450 ha grond. Het Kröller-Möller museum (zijn vrouw was Helene Kröller-Müller 1869-1939) is nu gelegen in het Nationale Park de hoge Veluwe.
Deze Anton Kröller was medeoprichter van de KLM en Hoogovens en tevens adviseur van de regering voor de buitenlandse handel. Zijn voorouders zijn Duits en hij had banden met de staalindustrie in het Ruhrgebied.Kröller haalde Prins Hendrik regelmatig uit de problemen door te betalen als hij Hendrik gechanteerd werd door andere invloedrijke hoog geplaatsten,vanwege zijn erotische uitstapjes.

Johannes Luden 1857-1940

Luden was 32 jaar Commissaris bij de Nederlandse Bank en werkte samen met waterstaatkundige A.A. Mussert (1894-1946 NSB-er) in het Nationaal Comité van Actie tegen het verdrag van België.
Hij was eigenaar van het Landgoed “Koningshof”en landgoed “Elswout”en landgoed Stoutenburg.
Daarnaast was hij nog commissaris van de Nederlands Indische Handelsbank.Op het landgoed van Luden werd door prins Hendrik en zijn vrienden zelfs zeehonden in het zwembad geschoten.Wat hadden zij plezier.

Genoemd wordt tevens de betrokkenheid van: Dr.Eeden, Frederik Willem van, letterkundige en zenuwarts (Haarlem 3-4-1860 – Bussum 16-6-1932). Gehuwd op 15-4-1886 met Martha van Vloten, van wie hij op 29-7-1907 is gescheiden.

Hij was Zenuwarts, waarbij de psychotherapie een perifere plaats innam. Walden was de naam van een kolonie, ofwel commune, die de psychiater en schrijver Frederik van Eeden (1860–1932) in 1898 op het landgoed Cruysbergen in Bussum oprichtte. De kolonie deed ook dienst als rustoord voor psychiatrische patiënten. De Nederlandse helderziende Gerard Croiset werd geboren op Walden. Frank van Vloten financierde de kolonie Walden,maar toen Frederik van zijn zus Marta van Vloten ging scheiden,hield ook vreemd genoeg het bestaan van Walden op. Zie: http://www.historici.nl/Onderzoek/Projecten/BWN/lemmata/bwn1/eeden
Een mooi overzicht met legio foto’s over de kolonie Walden is te vinden op : http://www.frederikvaneeden.nl/homepage/show/pagina.php?paginaid=285238

Het occulte rond Het Ronde Huis en Mythstee met de heilige Lijnen
Mythstee een plaats of samenkomst wat ver in de oude tijd teruggaat van Germanen of Kelten en aan ‘rechtspraak’ werd (wordt) gedaan.Volgens theorie is het Ronde huis gelegen op een geografisch punt dat teruggaat naar de Kelten,Druiden priesters die in staat zouden zijn geweest om langs bepaalde lijnen berichten door te geven om daarmee Germaanse krijgers op bepaalde plaatsen bijeen te laten komen.M. geeft voorbeelden van bepaalde lokaties,gelegen op deze lijnen op 52.17 E.Noorderbreedte.Oostwaards via Wijhe,wheme,heiligdom Hellendoorn, Berg,Hela,Thor,de Huneborg naar Bramsche ten noorden van Osnabrück.
Dit klinkt allemaal ongeloofwaardig,doch sinds eeuwen bestond (bestaat) een verbond van mannen met invloed,politiek economisch,met een uitgestrekt net over de wereld.Een actueel voorbeeld is de

Soevereine Militaire Orde van Malta,Black Nobility,Committee of 300,illuminati en de Bilderberg Groep.Van deze bewegingen(organisaties) is Beatrix van Amsberg ingezetene. De Mythstee is korter terug te brengen naar 20e eeuwse Duitse Blut und Bodem occulte orden,die teruggrijpen op riten en andere praktijken.De voorlopers van de Nazi’s
De wegen en beplanting van Mythstee tot het Ronde Huis vormen een penis en scrotum.Gezien de tekening liep er een smalspoor in en eindigde dat smalspoor in de eikel van de penis bij een 4 meter diepe schacht.Ten zuiden van het ronde huis ca 1km stond een grote stenen tafel ca 1 meter hoog met massief stenen bovenblad die was omringd door bosje en later met een takel is verwijderd.Voorts waren er nog drie grote putten,1 bij het ronde huis,1 bij het melkhuisje en 1 100meter ten zuiden van een zijlijntje.
Het wegenstelsel rondom de Mythstee vormt een bijna complete David ster.
Op oude kaarten is een kruis te zien gevormd door aanplant langs de kruising van wegen (viersprong) bij de Roo Stee.In 1985 waren alle sporen vernietigd,alles was met grond overdekt,de beplanting overgroeid met struiken en onkruid en veel was afgezet met prikkeldraad.
In een tijdschrift over deze Mythstee bij Nunspeet stond dat in de zomer van 1944 door de Nederlandse Arbeidsdienst uitvoerige opgravingen zijn gedaan onder zeer deskundige leiding,tevens bij een Romeins zomerkamp te Elspeet,maar alle resultaten zijn verloren gegaan zegt men.
Wat de Mythstee betreft 1943-1944 had de Nederlandse Arbeidsdienst een kaderschool in of bij Het Ronde Huis in Nunspeet??? (geeft te denken) en nog twee kampen in de nabijheid en een opslagplaats.Vervolgens is in Wijhe door een NSB professor opgravingen verricht.Dit was NSB/SS professor dr. F.C. Bursch(ook in 1938 deed deze professor opgravingen bij de Mythstee???)De vraag is dan of deze opgravingen zuiver archeologisch waren of probeerde en heeft men bewijsmateriaal verzameld om tegen belangrijke families en/of Oranje te gebruiken.Gezien de belangstelling van de SS voor het occulte middels inlichtingendiensten en chantage en afpersing een goede uitgangspositie te verkrijgen na de verwachten verloren oorlog.Opmerkelijk en tevens veelzeggend is dat Wilhelmina vlak na de oorlog het huwelijkscontract(let op contract geen overeenkomst) tussen haar en Hendrik terug kreeg van een hoge Duitse Militair.Duidelijk stond Wilhelmina en Juliana na de tweede wereldoorlog, in tegenstelling tot de publieke opinie, in nauw contact met de voormalige Duitse militairen en leden van de militaire inlichtingendienst Abwehr.Gezien de Duits Nederlandse contacten op de Veluwse landgoederen en Ronde Huis MOET de abwehr of sicherheitsdienst van de SS van de gang van zaken op de hoogte zijn geweest.Mogelijk zelfs is die kennis gebruikt om het huwelijk tussen Juliana en de vrij obscure Bernhard middels chantage in 1936-1937 af te dwingen !!!Bernhard die sinds 1933 al lid was van de NSDAP/SA/SS en werkte bij IG farbe de geheime afdeling NW7.
Een volgende opvallende gebeurtenis en tevens getuige van collaboratie is:
Schiermonnikoog was tot 1945 bezit van de Duitse adellijke famile von Bernstorf, een lid van deze familie is verraden door Prins Bernhard zijn familie en door de Gestapo vermoordt. Na 1945 is de familie onteigend via het NBI van hun bezit Schiermonnikoog, Er zijn foto´s van Prins Bernhard in de late jaren 30 met een von Bernstorf op jacht op Schiermonnikoog. De onteigening is gebeurd op oneigenlijke gronden want de von Bernstorfs waren anti-nazi terwijl de zur Lippe Biesterfelds pro-nazi waren en kroonprins van Nederland speelden. Tussen de Nederlandse en Duitse adel is veelal weinig onderscheid door huwelijken zo heb ik begrepen, daarbij in aanmerking nemen dat Nederlandse adel een veelal 19e eeuws begrip is. Er is weinig echte oude adel in Nederland. Met Krupp, Dortmunder Huetten Unionen Hoogovens zitten we bij landgoed Van Beuningen in Vierhouten en de zeer rijke Fentener van Vlissingen familie.. In de archieven van het Nederlands Beheer Instituut moeten zeker sporen zijn terug te vinden over deze onteigening na 1945 van Duitse en NSB landgoederen. Een paar jaar geleden is speurwerk verricht inzake Prins Bernhard en andere Tweede Wereldoorlog zaken in de archieven. Zijn zeer interessant omdat het archieven over geld en eigendom zijn!

Opmerkelijk is een Foto uit 1917 (bijna 100 jaar terug !)

De foto komt uit een editie van ‘Het Leven’, 12e jaargang, nr. 25, dinsdag 19 juni 1917, pag. 816
Het onderschrift luidt: “De indrukwekkende parade door de straten van New York, ter eere van het bezoek van Generaal Joffre gehouden. Op den voorgrond de Amerikaansche “Hulde aan de vlag” : “The Stars and stripes forever!’
Deze parade werd gehouden op Fifth Avenue voor de Public Library (links) in New York, mei 1917

Zien we hier het Euro teken en rechts de rijen mensen in 2 x 1 rij dik en vervolgens meerdere rijen , die mogelijk een datum aangeven 1-1-2002?

Te denken geeft ook het navolgende:
Zowel van Heutsz als zijn zoon waren zeer Duits-gezind. Van Heutsz Junior was gedurende de Eerste Wereldoorlog een Duitse spion. Hij was getrouwd met een Oostenrijkse barones/gravin de Priuly. Vader en zoon Van Heutsz bezoeken in 1918 het Duitse hoofdkwartier in het Belgische Spa waarna keizer Wilhelm 2 de wijk neemt naar Nederland. Dit moet georganiseerd zijn door vader en zoon Van Heutsz in samenwerking met Wilhelmina en Hendrik. In Nederland wordt Wilhelm II eerst ondergebracht bij baron Bentinck die meer dan Wilhelmina van oude adel -ebenbürtig- is. Ook Bentinck kan je zien als Deutschfreundlich, zijn dochter trouwt met de vleugeladjudant van Wilhelm 2 Sigurd
von Ilsemann. Keizer Willem II (In 1939 ver voor de tweede wereldoorlog vraagt Wilhelmina voor haar,Bernhard en notabene Keizer Willem II asiel aan in Engeland,waar zij 5 jaar verblijven) Zie voor de asielaanvraag de volgende website:
http://gerard45.bloggertje.nl/note/14065/de-ongrondwettige-vlucht-van-kroon-en.html

Vervolgens ontvingen wij het volgende bericht:[De foto heeft lange tijd in de etalage gestaan van Fotograaf W.G. Kuijer,Westermarkt 19, A’dam.]

Geertruida Fok, “op papier geb. Amsterdam, 18 april 1871”; vader: Jan Fok, 47, kuiper; moeder: Grieje de Haan, ca. 48-50!! Rond 1879 als 7-jarige verdwijnt Gertruida; als ze onder wonderbaarlijke omstandigheden teruggebracht wordt door de politie, blijkt ze lotus voetjes gekregen te hebben (voeten in zandbak!!!) later blijkt ze goed in het geld te zitten.(Drie huizen in Amsterdam stonden op haar naam.) haar echte vader was kroonprins Willem(Alexander) en moeder Agatha Barones van Lynden, die in het geheim in 1870 te Parijs waren getrouwd.De hieruit geboren dochter(Geertruida “Fok”) werd onder dwang bij een ouder echtpaar geplaatst. Heel adelijk Nederland wist/weet echter van dit huwelijk te Parijs en van het daaruit geboren kind.
Geertruida en haar man Jozef Petrus van Blijenburgh kregen zeven kinderen waarvan de namen ons bekend zijn en dus in feite echte nazaten van de echte kroonprins Alexander nog bestaan!In het kistje van Alexander met zijn testament, wat later in handen van Wilhelmina kwam, zaten de bescheiden waarin kroonprins Alexander zijn dochter Geertruida alles naliet.
De huidige troonpretendenten zijn frauduleus en onrechtmatig op de troon gekomen, wat een DNA onderzoek uit kan wijzen.Op verzoek van waarschijnlijk Alexander bewaarde secretaris W.J.D. van Dijck een stapeltje documenten van [wijlen] prins Alexander in een kleine houten kist met een hangslot, aanvankelijk in zijn woning boven de koninklijke stallen aan de Haagse Hogewal. Na veertig jaar zou het kistje aan het Oranjehuis moeten worden teruggegeven.

De zin achter deze regeling is lange tijd niet duidelijk geweest, maar Emma niet gunstig gezinde Haagse kringen hadden er wel wetenschap van. Emma wilde, niet wetende wat haar toekomst in dit land zou brengen, enig voor de Oranjes belastend materiaal achter de hand houden. W.F. Dijck, zoon van de oud-secretaris, volbracht zijn missie in 1924. Hij stuurde koningin Wilhelmina niet alleen het kistje, maar ook enige mappen papieren, waarvan alleen hij de inhoud kende. Ze waren “belangrijk en onthullend”, heeft hij in familiekring gezegd.*” (Hij kreeg hiervoor een beloning van 1000 gulden,hetgeen in die tijd een aanzienlijk vermogen was,zeker van een gierige Wilhelmina)
Bijbehorende noot:* = ‘Onder andere een verklaring van Prins Alexander dat Wilhelmina géén kind van Willem III kon zijn, omdat de koning een ernstige syfilis had. Deze was (en kon )niét worden behandeld.’Er bestond immers nog geen medicijn voor.Maar ook in dit kistje bevond zich een afschrift van het testament waarin Alexander, Geertruida als wettige dochter en nazaat alles naliet (dus ook de troon)Kroonprins Willem (Alexander)is volledig van het pad afgeraakt omdat zijn vader koning Willem III en een kliek Nederlandse adel, waaronder de oom van Agatha van Lynden, hem zijn vrouw Agatha en hun beider dochter afhandig maakten. De oom van Agatha van Lynden heeft als dank voor deze “goede” daden daarvoor later van Emma zijn barontitel mogen omwisselen voor een graventitel.Emma zorgde ervoor dat de documenten uit hettrouwregister in Parijs aan haar werden overhandigd en vervolgens heeft Wilhelmina 2 vernietigers in dienst genomen om alle confronterende documenten te laten verdwijnen HOE DE HUIDIGE FRAUDULEUZE TROONAFSTAMMING IN ELKAAR STEEKT KUNT U LEZEN OP: (tenzij DNA onderzoek anders uitwijst) www.oranjedna.blogspot.com
— Kroonprins Willem Alexander (1840-1879)

Naschrift:
Enigszins wordt nu de omvang van een pedonetwerk bekend,waarbij van internaten en katholieke kerk, priesters zich op afschuwelijke laffe wijze vergrepen(vergrijpen?) aan jonge kinderen en hen voor de rest van hun leven opzadelden met mega psychische problemen maar de deksel van die beerput decennia en nog steeds gesloten blijven. Als je nu ziet dat hooggeplaatste homo personen in het pedo homonetwerk de beerput gesloten houden, zijn er tevens niet geverifieerde(maar daarom niet minder ernstig) getuige verklaringen over Paul de Leeuw, André van Duyn zie: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/10348/beerput-hilversum-opent-zich.html ) terwijl aansluitend figuren als o.a. Albert Verlinde en Peter van der Vorst middels media deze zaken bagatelliseren en alles wat koningshuis heet romantiseren. Je moet toch wel haast blind zijn als je hier geen verband in wilt zien. Diezelfde “media iconen” hoor je echter nooit over de schandalige betrokkenheid van de koninklijke familie bij pedofilie en/of Shell gebeuren als groot aandeelhouder. Zie hiervoor: http://herstelderepubliek.wordpress.com/2011/11/29/wereldwijd-crimineel-syndicaat-huis-van-oranje/
De afschuwelijk rode draad die door de homo- en pedowereld loopt wil je toch niet ontkennen en het is naar onze mening in de interessen van iedere homo die niets te maken heeft met dit pedo-netwerk dit tot de bodem uitgezocht te krijgen. Hoeveel verdekte homo paren als Robert M (Mikelsons) en zijn liefje Richard van Olffen ontpoppen zich nog als pedo en/of worden beschermd?Robert M. was erbij toen Manuel Schadwald werd vermoord.

———————————————————-Manuel Schadwald verdween in 1993.——————————————————–
Manuel Schadwald die volgens zeggen door zijn hoofd is geschoten bij het opnemen van een snuff-movie in aanwezigheid van ondermeer Joris Demmink.Een moord die volgens info plaats vond op recreatiepark de Eemhof,waarbij een zekere Nihoul en twee anderen betrokken zouden zijn.Dit blijkt uit het dossier van Robert Mikelsons en werd bekend gemaakt via zijn advocaat. Een exemplaar van deze snuff film kreeg “koningin” Beatrix toegezonden(WAAROM,VOOR WIE,Friso?,of stond Claus von Amsberg als kindermisbruiker op die film?): Die Aufnahmen sind nun im Besitz verschiedener Polizei- und Justizbehörden. Sie wurden zudem an die niederländische Königin Beatrix übergeben.
Zie ook de site: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/10411/breaking-voetbal-vvd-pedofielen.html m.b.t. Benk Korthals die zich graag in Thailand ophoudt.Een Nederlandse vrouw was in 2000 in Bangkok getuige van de pedofiele activiteiten van toenmalig minister van justitie Benk Korthals. Minister Korthals van zedenzaken was zelf pedofiel en exploiteerde daarvoor kinderen in het liberale Thailand. Van deze gelegenheid schijnen foto’s te zijn gemaakt. VVD partijvoorzitter Benk Korthals is vanzelfsprekend veelvuldig onderscheiden zoals in deze negorij gebruikelijk:
Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw (28 april 1995)
Officier in de Orde van Oranje-Nassau (3 juli 2003)

Geen van deze hooggeplaatste personen is bereid om commentaar te leveren en alles wordt afgedaan maar zeker afgeschermd om te voorkomen dat hier een rechtszaak uit volgt en in de openbaarheid komt.

In Zandvoort zijn in de jaren tachtig kleine kinderen door een internationaal pedofielen netwerk uit Nederland-Duitsland –België en Engeland waartoe notabelen werden gerekend misbruikt en komen we bekende namen van mannen tegen die samenwonen in een jachthuis.Het ging hier om 90.000 misbruikte en gefolterde kinderen en baby’s wat gedeeltelijk aan het licht kwam via de Morkhoven actie groep. Zie: http://aangirfan.blogspot.com/2008/07/zandvoort-network-jersey-dutroux.html
Als u denkt dat deze Dutroux achtige situaties niet meer voorkomen,dan steken de actuele voorbeelden van Joris Demmink, { zie o.a. http://tref.eu/pedo-schandaal/reactie-demmink-.html } Frits Salomonsen alsmede Claus von Amsberg en vele andere hoog geplaatsten de kop op. De zaken rond Claus van Amsberg kwamen pas echt aan het rollen rond een hooggeplaatste pedofielenclub.De nieuwe feiten die boven tafel zijn gekomen dankzij Ton Biesemaat en Stan de Jong leren ons het volgende. In het pedofielen-netwerk dat onderwerp was van het ‘Rolodex- of Embargo-onderzoek’ werd een belangrijke plaats ingenomen door mr. Frits Salomonson, voormalig juridisch adviseur van Beatrix. Ook Claus von Amsberg maakte deel uit van dit netwerk.In 1967 was die vriendschap zichtbaar tijdens het lopen van de Nijmeegse vierdaagse in 1967.

NIJMEGEN – PRINS CLAUS temidden van vrienden met wie hij de Vierdaagse loopt. V.l.n.r. Mr. F.M.L. Baron Van Geen, de prins, vooroplopend Mr. F. Salomonson en (nog net zichtbaar in het zwart) Mr. J.C. van Munster van Heuven. ( 1967 van de 4 daagse Nijmegen)————-Claus van Amsberg en Mr. J.C. van Munster van Heuven————25 juli 1967 —-

Verder duikt de naam van Mr Frits Salomonson op tijdens de IRT affaire de commissie van Traa in 1982 en 1988 is Mr Frits mede verantwoordelijk geweest voor een witwas constructie bij het beurs genoteerde bedrijf TextLite oa en zijn toen ook gelden van de vermoorde maffiabaas Klaas Bruinsma van een ander kleur voorzien.
In 1999 kreeg mr. Frits Salomonson ruzie met zijn buren, de heren J. Sietsema en P. Houben, die een appartement bewoonden in hetzelfde grachtenpand als Salomonson. Zij beklaagden zich over het komen en gaan van Marokkaanse schandknaapjes in het trapportaal en ze beweerden dat Salomonson een ruimte in zijn huis als “seksmartelkamertje” gebruikte.
In een bodemprocedure die Frits aanspande kwam echter het volgende naar voren! Hoofdredacteur Willem Smitt van het weekblad Privé verklaarde namelijk onder ede dat hem in 1987 ruim tien kleurenfoto’s waren aangeboden, waarop oom Frits zich sadomasochistisch liet verwennen door drie of vier hoerenjongens van hooguit zestien jaar. De officier van justitie vroeg hem verbaasd waarom hij geen aangifte had gedaan van kinderporno, waarop Smitt antwoordde: “Ik ga geen aangifte doen tegen de advocaat van Hare Majesteit.” Aldus verloor mr. Frits het proces. Mr. Frits Salomonson is ook op de gevoelige plaat vastgelegd op het zeewaardig zeiljacht de Apollo van de bij Pisa vermoorde Zandvoortse (Duitse) kinderpornohandelaar Gerry Ulrich.
Het is natuurlijk bepaald niet vreemd dat de Zandvoortse kinderporno cd rom’s alleen al daarom niet in Nederland (serieus) en ook Belgie helemaal niet worden onderzocht. (bron: http://www.boublog.nl/23/07/2008/mr-frits-salomonson-hof-advocaat/ )

Dat Claus voor dergelijke zaken niet terugdeinsde blijkt uit een verklaring waarover Biesemaat spreekt die was gedeponeerd bij een notaris van een echtpaar dat Claus in een bordeel had gezien terwijl hij sex had met minderjarige kinderen. Vervolgens een zeer interessante tip van een buitengewoon ‘welingelichte bron’: rond 1980 vond er een werkbezoek plaats van drie kamerleden aan New York. Doel van het bezoek was de mogelijkheden te bestuderen van kabeltelevisie, destijds een nieuwe en revolutionaire ontwikkeling. De delegatie bestond uit drie media-woordvoerders: A. Kosto (PvdA), L. Hermans (VVD) en P. van de Sande (CDA). Toen er werd verzameld voor de vlucht terug op het vliegveld, kwam van de Sande niet opdagen. Uiteindelijk arriveerde hij met een rood hoofd vlak voor het sluiten van de gate. “Er is een ramp gebeurd” aldus Van de Sande. “Ik heb een telefoontje gehad. Ik kan en mag er absoluut niets over zeggen.” Maar eenmaal opgestegen was het snel afgelopen met de discretie van het CDA-kamerlid. Het ‘telefoontje’ bleek afkomstig van R. Lubbers, fractievoorzitter van het CDA in de Tweede Kamer. Van de Sande: “Het ging over Claus. De prins-gemaal wordt voortdurend gesignaleerd in homo-gelegenheden en in pedofiele clubs. Hij wordt gechanteerd. De situatie is onhoudbaar geworden. Nederland staat op instorten. Iedereen in Den Haag is radeloos, redeloos en reddeloos.”
U begrijpt het ,dit kwam ook in de doofpot.

De Joris Demmink !

Piet Hein Donner stelde Demmink aan als SG bij justitie. Waarom? Donner is door Demmink gechanteerd, waarschijnlijk met de belofte van Mr. Joris Demmink, dat nooit enige informatie bekend zou worden gemaakt over het “vermoedelijk”criminele kind van Minister Donner en moeder Marlies ( Mw. Drs. E.M. Donner-Quanjer )die psychotherapeut is bij het Riagg, dat en zwaar verslaafd is aan hard drugs en dealt. Hoe dat moet zijn gegaan is gemakkelijk voor te stellen op grond van alle informatie uit het feitenoverzicht, met name die rond het Rolodex-onderzoek: Demmink beschikte over gedetailleerde informatie over de betrokkenheid van topmensen (specifiek genoemd worden twee hoofdofficieren van justitie, een oud-bewindsman, oud-advocaat” Frits Salomonsen” van de koningin en een Amsterdamse professor) bij een pedo-netwerk dat bestaan heeft vanaf het begin van de jaren 90 toen de kinderarts Joyce Labruyere werd vermoord!Maar ook Frits van Straelen O.M. topman kreeg kinderen aangeleverd via Robert M. en Albert Drent en komt voor in de escort agenda van Richard O. (Bron: klokkenluideronline.)Frits van Straelen werd door Demmink via een geheime benoeming in maart 2011 ‘hoofdadvocaat-generaal’ bij het Amsterdamse gerechtshof.

In de Morkhoven actie groep worden o.a.namen als Joris Demmink,Ed Nijpels, Hirsch Ballin en Donner in SM club Paradise te Breda gerund door Leo(nne) Zeegers genoemd en beginnen mogelijk opnieuw de Koninklijke doofpot affaires.Zie: http://boinnk.nl/blog/tag/joyce-labruyere-vermoord/ Terwijl bekend is dat Ed Nijpels ‘een relatie’ onderhield met de spin van het Nederlandse kinderporno-netwerk mr. Frits Salomonson. Daarnaast zijn zeer gedetailleerde meldingen binnen gekomen van martelingen en moord door pedo sadisten op jeugdige slachtoffertjes, met precieze plaatsbepaling middels coördinaten o.a. op de Hoge Veluwe, 8094 Hattemerbroek/Elburgerweg , in “aanwezigheid” van o.a. Johan Friso+ zijn psychiater, Mabel Wisse Smit,Donner,Hirsch Ballin, D.Berlijn,Gerlof Leistra,Rutte en Wilders, waarvoor als toegangsprijs Fl. 10.000,- werd betaald reeds in 2000/2001(we zullen u de gruwelijke sadistis masochistische Lynch details besparen)

Maar ook via het Brusselse Cercle Lorraine, houden Belgische adellijken zich bezig met de sadistische vertier/lynchjacht op onschuldige kinderen met dodelijke afloop in het bos bij de plaats Oudergem te België,onder bewaking van de koninklijke garde met exclusieve vermelding van namen.Koning Albert in gezelschap van de Nederlandse “prins”Constantijn (de broer van Friso) worden hierbij genoemd. We noemen hierbij nog een van de vele namen in deze pedowereld: Elio Di Rupo

Zo speelde zich precies een jaar voor de zaak Regina Louf het drama rond (toen nog)de vice-premier Elio Di Rupo af. Via de door onderzoeksrechter Connerotte geïnstalleerde ‘groene telefoonlijn’ meldde zich de 22-jarige Olivier Trusnach die pikante, maar ook zeer belastende verhalen wist te vertellen over het liefdesleven van de vice-premier. Di Rupo zou Trusnach hebben misbruikt toen hij – Trusnach – vijftien was, zoal we kunnen lezen op: http://www.skepsis.nl/x1.html Di Rupo ontkent dit, echter het officiële politie-rapport vermeldt dat Di Rupo (PS) een fervent bezoeker was van homo-bars waar hij seksuele contacten had met 13-en 14-jarige jongens, en ook treft de politie Di Rupo’s telefoonnummer in de agenda’s van diverse gearresteerde pedofielen aan en ook is Di Rupo twee maal in de buurt van het huis van Marc Dutroux (video) gesignaleerd. Zie verklaringen die er niet om liegen: http://www.adhdfraude.net/pdf/NB459.pdf KLIK HIER

Feit is dat de jongste activiteiten op dit gebied niet in naam der Koningin worden vervolgd laat staan bestraft. In schril contrast wordt Erwin L. voor het gooien van een waxinelichtje voor zware mishandeling vastgehouden terwijl voor de medeplichtige aan massamoord in Argentinië Jorge Zorreguieta in Nederland een villa wordt gebouwd,terwijl hij reeds langere tijd zonder vervolging in een appartement bij Noordeinde woonachtig is.Hoe is het mogelijk. Mischa Kat onthult 12 corrupte rechters,waarbij Michiel Severein een rechter in Leeuwarden vindt dat seks met 14 jarige kinderen moet kunnen en zelfs pleit deze leeftijd te verlagen naar 12 jaar.Dan de Walpurgisnacht waarvan Mischa Kat ook over de verdwijning van Marianne Vaatstra berichtte en hij de overtuiging heeft dat de verdachte van de moord op haar met twee busjes over de grens zijn gebracht.De walpurgisnacht is een vruchtbaarheids mythe vol magie en wordt geassocieerd met het satanisme die o.a plaats vind in de Veluwse bossen bij Putten. Montenberg refereerde ook naar het occulte wat zich nog in 1987 afspeelde,maar vooral naar de avond van de Walpurgis nacht 30 april 1980,.Montenberg ging op die avond met de boswachter van Droste,die dienst had en een pistool droeg en een derde persoon naar het Vlasmeer en de Witte Klap.Montenberg beschreef dat een “ceremonie Grande”gaande was.Na ontdekt te zijn gingen de drie snel terug naar hun auto’s geparkeerd aan de Plaggeweg,doch zij werden achtervolgd door een grote Amerikaanse wagen.M. dekte met zijn Volkswagen Kever de andere auto,zodat die kon ontsnappen.

Klokkenluider slachtoffers:

De huisarts Joyce Labruyere kwam op het spoor van kinderen die waren misbruikt door hoge ambtenaren. Ze trok aan de bel. Diende klachten in bij het OM. Ze leeft niet meer. Onder verdachte omstandigheden is ze gestorven. In februari 1991 verdween ze onderweg naar haar ouders in Hoofddorp. Haar ontklede lichaam, verzwaard met een blok basalt, werd een maand later teruggevonden in de Maas bij Appeltern. Mr. Wilfred Brinkhuis organiseerde seksfeestjes voor volwassenen in Utrecht. Hij kwam zo in contact met hoge ambtenaren die zijn ruimtes wilde gebruiken voor pedofeestjes. Daar wilde hij niet aan meewerken en klaagde bij het OM. Hij leeft niet meer. Onder verdachte omstandigheden is hij gestorven. Maarten van Traa ontdekte dat er banden bestonden tussen de IRT-affaire en enkele hoge ambtenaren en hun seksuele voorkeur. Hij leeft niet meer. Hij stierf onder verdachte omstandigheden. (extra vreemd is dat zijn vrouw Andrée van Es hierna aan het hof werkte om Maxima Nederlands te leren en wegwijs te maken bij de inburgering) Chauffeur Mosterd reed zowel Aad Kosto als Joris Demmink. Hij beklaagde zich bij zijn chef over het gedrag van Demmink die op de achterbank van zijn auto jongetjes misbruikte. Hij leeft niet meer. Hij stierf onder verdachte omstandigheden.

Twee leiders, in bloed rode kleur, welke garant staat voor crminele activiteiten (Paus Benedictus en “Baron”de Rothschild)


De Deetman Commissie onderzocht de misbruik binnen de kerkelijke instituten en kwam met een verrassende uitslag. Het merendeel van de pedofiele geestelijke kan niet meer vervolgd worden i.v.m. VERJARING van de feiten.
Nu is bekend dat het onderzoek van de commissie Deetman stopte bij het jaartal 1980. De periode na 1980 t/m 2011 heeft de commissie niet onderzocht.Waarom NIET? Het ziet er naar uit dat de pedofiele handelingen alleen maar zijn toegenomen. Wacht men wederom op een verjaring van de feiten? Zo ja, dan is de commissie Deetman “ernstig in gebreken” gebleven en wordt hiermee voorkomen dat deze infame verloedering met wortel en tak wordt uitgeroeid daar waar het plaats vindt.

Kijkt u vooral ook in aansluiting op deze satanische pedofiele gebeurtenissen eens op de Belgische site: http://www.deverdwaaldedichter.be/page_59.html 

Ligging in België 1, Les Amerois te B-6830 Bouillon

Fritz Springmeier vermeldt het kasteel in zijn boek : “Bloodlines of the Illuminati” op pagina 205
Sinds februari 2003 zit Fritz Springmeier opgesloten in een federale gevangenis waar hij 10 jaar gevangenisstraf moet uitzitten wegens vermeende hulp aan een bankoverval. Dit is weeral een typische zet van de Illuminati om mensen het zwijgen op te leggen.
Samen met Cisco Wheeler heeft Fritz Springmeier een boek geschreven over hoe de Illuminati en totaal niet te detecteren een totaal mentaal gecontrolleerde slaaf kunnen creëeren en hoe deze slaven voor allerlei doeleinden in de maatschappij worden binnen gebracht. Deze slaven worden gebruikt voor moordoperaties, spionagedoeleinden, sex en pornodoeleinden, enz.
In mijn boek “9/11 – 2012: Operatie Genocide’ vermeld ik de werkwijze van de Illuminati en de CIA en andere agentschappen hoe zij zulke jonge mensen (en meestal kinderen) uit de maatschappij plukken en deze vervolgens volledig te programmeren volgens het Monarch programma opgesteld door het Tavistock institute. Eén van hun grote specialisten betreffende het programmeren van mensen (Monarch Program) bij hun aanvangsfase was Jozef Mengele, een specialist die de Illuminati uit het Auschwitz concentratiekamp hebben overgesmokkeld naar de VS…
Door gebruik te maken van elektrische revolvers brengen zij deze mensen dermate hevige pijnen toe zodat hun verstand zich losmaakt van het lichaam en de opdracht registreert die de Illuminati hen geven. Hiernaast ziet U zulk een meisje dat als mannequin optreed in een modeblad, maar dat verder uitgebuit wordt als sexslavin. In haar hals ziet U de twee puntjes van de elektroden van de de elektrische revolver. Boodschappen worden zo ingebracht en gewist uit het verstand van deze slachtoffers.
Weinige van deze slaven halen de ouderdom van 30 jaar. Vermoord of totaal uitgeblust als gevolg van de kankers die ontstaan van het veelvuldige gebruik van deze methodes. De lezer moet beseffen dat een gelijkspanning van 120.000V wordt gebruikt om boodschappen in het verstand te brengen en 200.000 V wordt gebruikt nabij de schedel om deze boodschappen nadien te wissen. Het is duidelijk dat de hersenen van deze mensen op korte termijn onherroepelijke schade oplopen. Maar het beperkt zich niet alleen daartoe.
Verder houden de Illuminati ook van satanische rituelen. Op de zomer- (21 juni) en winterwende (22 december) vinden kinderoffers plaats. Om aan kinderen te geraken worden hospitalen bezocht (zieke kinderen) of worden kinderen van de straat opgepikt. Sommigen worden op korte termijn geofferd aan Baphomet of Moloch, de god die menselijke offers vraagt – zie Abraham die zijn zoon Isaac had moeten offeren, maar gezien zijn statuut als farao was dit niet nodig – andere kinderen worden opgesloten in ondergrondse kelders of kerkers (zie de Dutroux-affaire in België) in afwachting van gebruik, misbruik en opoffering.

Bohemian GroveHet is verzamelplaats waar de groten de aarde: koningen, prinsen, politici, bankiers, …een groot feest houden ter verafgoding van Moloch, een Semitische, Kanaänitische, Feninische en Carthaagse godheid. Het staat bekend dat aan deze godheid kinderen worden geofferd door hun eigen ouders (onder dwang). Van de Judese koning Manasse staat gekend dat hij zich hieraan schuldig maakte. Ook koning Salomon heeft zich hieraan schuldig gemaakt en hij heeft er zelfs een tempel voor gebouwd waar weelderig geofferd werd. Het waren vooral de kinderen van hun werkvolk en slaven die werden geofferd.  Namen als Malik, Malach Bel, Haddad en Baal worden geindetificeerd als Moloch. Koningen, wereldleiders, religieuze leiders en andere elite-’mensen’ houden deze traditie in ere en bewijzen hiermee dat zij hebben geen enkel respect voor mensenlevens.

Hieronder vindt U een tekst welke gedeeltelijk werd overgenomen van een openbare aanklacht aan het adres van satanisten (Federal Grand Jury Demand in Las Vegas, Nevada US District Court Sept 2001. Zaak Nummer CV-S-01- 0714-PMP-PAL.): The Tiffany Lamp Meetings met menselijke opoffering in Sedalia Colorado at the Kimball Castle , met de betrokkenheid van de volgende gekende personen:

 • George Herbert Walker Bush (Former CIA Director, Former President USA);
 • George W. Bush (President of USA) ;
 • Jeb Bush (Governor Florida)
 • Leonard Yale Millman (“The Denver Connection”) 
 • George Shultz (Former Secretary of State USA) 
 • Henry Kissinger (Former Secretary of State and NSA USA) ;
 • Lawrence Rockefeller (Banker New York)
 • Carl Lindar (“The Ohio Connection”)
 • David Rockefeller (Banker NY)
 • Alsook vele tempelridders die Baphomet aanbidden en deel uitmaken van de ‘Tiffany Lamp Meetings Group’ Deze groep is gekend als de USA-schaduwregering in de regering. Leiders wie de USA Wereldpolitiek dicteren zijn gekend als Satanisten.
 • Tijdens hun meetings wordt een kind gekidnapt uit een in de buurt gelegen hospitaal en vervolgens opgeofferd aan Satan (Baphomet) als deel van hun ziekelijke rituelen.
 • Een verslag van deze feiten werd gegeven door het FBI-Denver Field Office op 20 november 2001, met melding van moord op een kind als offer aan Satan, met melding van de namen van de hierboven vermelde personen.
 • DE FBI ONDERNAM GEEN ENKELE ACTIE OM DEZE MOORD TE VOORKOMEN.
 • AUB neem video’s van deze locaties, The Kimball Castell in Sedalia, Colorado (Sedalia is south of Denver at the Castellrock exit and west to Wadsworth then north 1/2 mile on the east side).
 • Vervolgens, na de moord, gaan deze Satanisten gewoonlijk golf spelen in Cherry Creek Country
 • Het is ook geweten dat zij logeren in het Brown Palace Hotel Downtown Denver.
 • Het is ook geweten dat zij feest vieren in de Leonard Yale Millmans home en zij hun bureel hebben in 2400 Cherry Creek Dr. North (University and Cherry Creek Drive).
 • Dit is één van de aanklachten voor moord, (menselijke offers) welke ik voor wil brengen aan het US Federaal Gerechtshof.

                        Stew Webb             Federal Whistleblower              De volledige aanklacht vindt U terug in mijn boek 9/11 – 2010: Operatie Genocide, alsook ondermeer wat hieronder hernomen wordt.Binnen de lluminati families start mind control al voor de geboorte van het slachtoffer. In vele gevallen worden premature geboorten opgewekt omdat dit traumatisch is voor het kind. Springmeier en Wheeler verslag in Volume II:‘Een premature geboorte is belangrijk omdat de gebeurtenissen rond het kind op een natuurlijke wijze traumatiserend werkt op het kind.Een premature geboorte zal het vechtersinstinct naar boven halen in het kind. Mocht het kind geen sterk overlevingsinstinct hebben en het vecht niet om te overleven tijdens zijn premature geboortedan zal het niet vechten om te overleven tijdens de folteringen gedurende het programmeren.Bij een premature geboorte is het selectieproces al gestart. De geruststellende stem van de programeerder spreekt met hypnotische tonen en wordt zo ook gehoord.De hypnotiserende stem heeft als voordeel het dissociërende trance-effect van het kind dat pijn lijdt. De hypnotische stem bereidt het kind al voor in de baarmoeder.Hypnotische staafjes worden al bij zeer jonge leeftijd in de hersenen van het kind ingeplant. Hypnotische staafjes gebruiken al de zintuigen.In werkelijkheid zijn de programmeurs al bezig borelingen te programmeren. Borelingen worden onderworpenaan opgewekte weeën of aan keizersneden bij een premature ouderdom om zeker te zijn dat zij een trauma ondergaan. Wanneer de boreling prematuur het comfort van de baarmoeder moet missen dan ondervindt het een trauma. Door borelingen vervroegd uit de baarmoeder weg te nemen geeft de programmeurs het voordeel om een vervroegde start van de programmatie te beginnen … ‘
Uit Fritz Springmeier and Cisco Wheeler, The Illuminati Formula, Oregon City, OR; 1996, pp.21-24)

‘Een veelvoudige Illuminati zal verschillende rituele functies dragen volgens het aantal occulte niveaus. Er bestaan verschillende bevorderingen voor verschillende niveaus en verschillende rituele data. De schaduwzijde van het hiërarchische systeem wordt maar in werking gezet vanaf de bezegelingceremonie op een ouderdom van 19 en welke Egyptische magie inhoudt.
Tussen de 16 en 19 jarige ouderdom worden diepgaande Satanische bevorderingen doorgevoerd gebaseerd op “pathworking.” De ‘wegbewandeling’ wordt beëindigd voordat de ouderdom van 19 bereikt wordt. De ceremonie op 19 omvat de 1.000 lichtpunten ceremonie welke plaats vindt in het super geheime Mother of Darkness kasteel – het in België gelegen ‘Château des Amerois’ nabij de Franse grens en op 20 kilometers afstand van Luxemburg. Dit is een ceremonie waarbij de moeders in het zwart gekleed zijn. Bewaking en dichte bebossing beschermen het kasteel van de buitenwereld. De bewoners woonachtig in het daarnaast gelegen spookachtig dorpje Muno, behoren hoofdzakelijk tot het kasteelpersoneel. Het kasteel heeft een binnen kathedraal met koepel met duizend lichten. Het woord ‘thousand lights’ (duizend lichten) is een Illuminati sissend woord. Wanneer de president dit woord gebruikt om de kerstboom van het Witte Huis te beschrijven, dan weet de hiërarchie wat hij hiermee bedoelt. De kathedraal heeft een grote hal met pijlers aan elke zijde en de troon van the Queen Mother is daar opgesteld…’Al naargelang de Luciferiaanse traditie, zouden Jenna en Barbara Bush al naar België zijn gevlogen samen met hun ouders om deel te nemen aan Mothers of Darkness ‘bezegelende ritueel’ volgens planning.(Springmeier and Wheeler, Volume II, pp. 204,213)Verder onderzoek brengt ons op een ander zeer gewichtig dossier: de DUTROUX-affaire

Eigenaardig genoeg is Fritz Springmeier niet de enige die dit kasteel vermelde.
In hun boek uitgegeven in 2001 en welke de zaak Dutroux beschreef als pedofiel dossier : “Le scandale de l’affaire Dutroux’ p. 259, maken Jean Nicolas en Frédéric Lavachery ook melding van het kasteel van Amerois als een plaats waar satanistische rituelen met geofferde kinderen plaatsvonden.
Dit landgoed behoorde eerst toe aan Prins Philippe van Saksen-Coburg-Gotha, Graaf van Vlaanderen en vader van Koning Albert I.
Het romantische kasteel werd in 1877 voor Philippe van Saksen Coburg Gotha gebouwd door architect Gustave Saintenoy. Het heeft 365 vensters.
Hij verkocht het landgoed aan Marquis van der Noot d’Assche, die het later doorverkocht aan Alice Solvay, de nicht van de Belgische wetenschapper en industrieel Ernest SolvayHet verslag in de Dutroux affaire verwijst naar een brief van een op pensioengestelde rijkswachter die melding maakte van dit kasteel. In het begin van de maand april 1996 logeerde hij een Mexicaanse priester. Een Nederlandstalige vriend van de priester kwam hem ophalen.
Deze Nederlandstalige persoon maakte melding van het kasteel ‘Château des Amerois’ als een plaats waar satanische avonden plaats vonden en waar kinderen werden opgeofferd. Een Amerikaan werkzaam bij de NAVO en die zogezegd had deelgenomen aan één van deze ‘parties’ en welke zich hierdoor enorm misselijk gevoeld had, gaf deze informatie door aan deze Nederlandstalige persoon.
Het domein behoort nog steeds toe aan de Solvayfamilie.
Het document op de volgende bladzijde toont de vergunning afgeleverd in 2005 aan Denis Solvay om herten te mogen jagen op het domein Amerois. (23 oktober, 13 november en 4 december)Denis Solvay (geboren op 1 juli 1957) is vice-president van de Solvay group, Chief Executive Officer of Abelag Aviation and Director of Eurogenetic (een biotechnologie bedrijf).
Overeenkomstig het Grand Duché du Luxembourg bulletin officiel  (28 December 2001),stichtte Patrick Solvay, aandeelhouder van de Solvay Group, wie in het kasteel van Amerois woont (1, Les Amerois, B-6830 Bouillon (Belgium) een bedrijfje op samen met Alexander de Wit, op 3 juli 2001.
Dit bedrijfje noemt Itaca International.  Via zijn holdingmaatschappij is Patrick Solvay hoofdaandeelhouder van The Little Gym, dat activiteiten voor kinderen organiseert zoals zomerkampen en vakantiekampen.
Op 1 mei 2004 wordt in het registreerkantoor melding gemaakt dat Itaca International verhuisde naar Bertrange (5 rue Pletzer, L-8080 Bertrange).
Dit adres stemt overeen met het adres van Le Petit Gym. Het blijkt dat Itaca International eerst “The Life Skills Company” noemde, dat ook aan Patrick Solvay toebehoorde.
Er zijn getuigenissen opgenomen tijdens de Dutroux affaire die aanwijzingen gaven dat er orgieën georganiseerd werden in kastelen. Michel Nihoul, de medeplichtige van Marc Dutroux, organiseerde orgieën in zijn kasteel Faux- les-Tombes.
Kinderlichamen werden opgegraven in het park van le Château de Sautou, nabij de Belgische grens, dat eigendom was van de seriemoordenaar Michel Fourniret.
Door mij in dit onderzoek verder te verdiepen heb ik kunnen vaststellen dat de Illuminati zich niet beperken tot de jacht op herten, maar op een ander soort ‘wild‘.
Wat hierna volgt grenst aan het onwaarschijnlijke en het onzinnige… Wie U ook bent, als U een mens bent, het zal U raken tot op het beenmerg van uw botten.
En als U dan zult beseffen wie dit spel speelt… dan denk ik dat U de essentie van mijn hele boodschap zeker zult begrijpen, met uitzondering van een aantal mensen misschien die zullen tilt slaan en die dit alles als totaal onmogelijk zullen beschouwen. Maar de getuigenissen en beelden liegen er niet om.Hierna laat ik enkele slachtoffers aan het woord.Zij die nog kunnen getuigen mogen door Justitie niet worden gehoord.En de mond van de andere slachtoffers werd voorgoed gesmoord.Getuige X1

 •  
 • Geboren in 1969. Misbruikt en verwaarloosd door haar ouders. Op haar 2de verhuisde ze naar haar grootmoeder in Knokke, die eigenaar is van een hotelvilla die werd gebruikt als een bordeel voor pedofielen en sadisten uit de hogere bourgeoisie.
 • Pedofiele video’s werden ook hier gemaakt. Haar pooier, Tony Vandenbogaert, introduceert haar in het milieu toen ze 4 jaar oud was. Ze werd gebracht naar andere locaties voor seksueel misbruik en marteling.
 • Ze werd teruggebracht bij haar ouders te Gent in juni 1979 en dit voor verscheidene redenen (10 jaar oud op dat ogenblik – zie verder). Daar werd ze totaal verwaarloosd voor een aantal maanden tot haar pooier terug kwam opdagen. Ze werd jarenlang met de regelmaat van de klok misbruikt op seks en martelpartijen.
 • Ze werd verplicht zich te prostitueren aan een jongen waar ze verliefd op werd en met wie ze later trouwde. Zij kon onmiddellijk verhuizen in 1988 en zo ontsnappen aan de ‘snif ’ (snuff) praktijken (Snif of snuff staat voor filmen met slachtoffers die NIET acteren maar alles totaal moeten ondergaan)
 • Maar de band met het netwerk werd niet helemaal verbroken. Het gebeurde dat wanneer haar man voor zijn werk (internationaal vrachtwagenchauffeur) het huis verliet voor enkele dagen, de pooier terug kwam opdagen en hij haar meenam naar plaatsen waar andere kinderen werden misbruikt en gemarteld.
 • Bij deze gelegenheden werd ze verkracht of diende ze zelf mee te participeren in het seksuele misbruik van andere kinderen.
 • X1 werd gediagnosticeerd met MPD / DID.

“  Père dwong me weer op mijn knieën en duwde me met mijn gezicht op het koele tafelblad en de andere bonden mijn linker- en rechter pols aan het bed…Ik was niet in staat om in gelijk welke richting te bewegen en ik werd gedwongen om zo te blijven in deze vernederende positie…Alles wordt klaar gemaakt, de lampen worden gepositioneerd in de juiste richting, de lichtintensiteit wordt gemeten, maar wat er gaat gebeuren weet ik niet. De spanning bouwt zich op in mijn maag.Wat is de deal met die honden?…   Ik voel hoe de klauwen van de ruwharige hond drukken in mijn zijden. Ik voel hem in mijn nek hijgen. Hij kwijlt en druppels van zijn tong vallen op mijn rug. Ik schreeuw “haal hem van me af ” wanneer ik voel als hij in mij komt .Mijn kreten gaan verloren in het enthousiaste gejuich rondom mij als ik iets nats voel neerdruppelen tussen mijn benen…Dit was de eerste fotoshoot in een lange rij met honden.”
X1 beschrijft hoe zij en anderen soms werden verkracht door Duitse herders en hoe zelfs slangen werden ingebracht in de vagina van de meisjes.De foto’s hieronder zijn van een in beslag genomen DVD van zulk netwerk en welke verscheen in het Dutroux-dossier. Er bestaan foto’s van honderden kinderen in het dossier.

Een ander voorbeeld van mishandeling die X1 heeft ondergaan in Knokke, toen ze 10 jaar oud was:”Mijn oma deed een aantal telefoontjes, toen mijn weeën begonnen. De gebroeders Lippens, Vanden Boeynants en de assistent van de politiecommissaris van Knokke kwamen aan. De Bonvoisin en Vander Elst kwamen daarna… Vander Elst zette een mes op mijn keel, terwijl Bonvoisin mij verkrachtte… Vervolgens werd ik verplicht mijzelf te masturberen. Hiervan maakt Vander Elst een aantal foto’s. Lippens verkrachtte mij vervolgens met een scheermesje. Toen het kind te voorschijn kwam, sloeg de Bonvoisin mij meerdere malen in het gezicht. Direct na mijn bevalling werd ik opnieuw verkracht en gesodomiseerd. Mijn dochter verdween zes weken later.“
X1 sprak ook vaak over het “einde circuit”, waarin vele meisjes naar het einde van hun leven vorderden toen ze hun 16de verjaardag naderden. Veel te oud, niet meer zo manipuleerbaar om misbruik te kunnen ondergaan of wanneer zij aan een klant niet konden voldoen, dit alles leidde tot de vroegtijdige dood van een kind prostituee, aldus X1.
X1 beweerde getuige te zijn geweest van de marteling en moord van tientallen kinderen, vooral in de periode 1976-1988. Ze gaf ongeveer 35 namen van vermoorde kinderen op en beweerde de namen van nog eens 30 andere kinderen te zijn vergeten.
Inspecteurs controleerden enkele van de meer interessante namen en beschrijvingen gegeven door X1 in een poging om haar geloofwaardigheid vast te stellen.
Als gevolg hiervan werd het onderzoek van vier overleden meisjes heropend: Veronique Dubrulle, Christine Van Hees, Carine Dellaert en Katrien de Cuyper.
Hoewel de informatie die X1 vrijgaf over deze meisjes ongelofelijk nauwkeurig bleek te zijn en in andere gevallen geleid heeft tot hele lijsten met interessante toevalligheden, werd elk onderzoek uiteindelijk stilgelegd.
Het gerechtelijke onderzoek dat in alle ernst begon werd vervolgens een klucht omdat andere spelers de hoofdrollen hebben overgenomen en die de mening waren toegedaan dat X1 (Regina Louf) alles ‘gefantaseerd’ heeft, zoals U overtuigend kunt vaststellen op de volgende foto’s waarop Regina Louf de ‘hoofdactrice speelt’:

Niet minder dan 17 getuigen bevestigen het verhaal en de verklaringen van Regina Louf, maar desondanks blijft het gerecht doof en blind.

Getuige X2

 • X2 werkte als politieagente mee aan het Dutroux-onderzoek. Wanneer de zaak X1 werd besproken tijdens een vergadering, viel het de deelnemers op dat X2 erg overstuur bleek te zijn.
 • Na het bespreken van haar geschiedenis met één van haar hogere officieren betreffende deze kindermishandeling, besloot ze om als getuige op te treden.
 • X2 was beland als een meesteres bij een magistraat in Brussel en ‘evolueerde’ later naar een hoger echelon, tot het niveau functionaris en woordvoerder van het ministerie van Justitie, die lid was van de Rotary.
 • Deze twee mannen maakten deel uit van een netwerk waarin ze werd misbruikt vanaf het einde van de jaren ‘80.
 • X2 werd gespaard van de extreme martelingen sessies, maar hoorde van andere meisjes spreken over kindermoorden en was aanwezig bij een jachtpartij op kinderen, iets waarover ook de andere X-getuigen hebben gesproken.
 • Enkele van de daders en locaties waar deze misbruiken plaats vonden bleken dezelfde te zijn zoals genoemd door X1 en andere X-getuigen.
 • X-2 trok zich terug als getuige toen ze zag dat het onderzoek werd gesaboteerd, iets wat haar niet verraste

Getuige X3

 • X3 was een lange tijd geleden in het netwerk, 1950 tot 1962. Vanaf de leeftijd van 3 tot 12, werd ze samen met haar zus zwaar mishandeld en gemarteld, bij hun thuis.
 • Na die leeftijd, brachten haar vader en zijn invloedrijke groep van vrienden haar in het netwerk. Ze beschreef dezelfde elementen als de andere X-getuigen, maar het niveau van mensen van één van die bijeenkomsten die ze beschreef was moeilijk te aanvaarden zonder dat één van de andere getuigen haar daarin kon bijtreden over de praktijken en specifieke locatie (een aantal andere zaken werden door de anderen genoemd ).
 • Vooraleer contact te hebben opgenomen met Neufchateau, had X3 al anoniem geschreven over haar ervaringen met misbruik van kinderen en ze was zeer gerespecteerd voor haar werk met andere slachtoffers van kindermishandeling.
 • Het duurde vijf interviews lang voordat de onderzoekers van haar iets geschreven op papier hadden staan en zelfs na het schrijven van haar verklaring, werd geprobeerd om zoveel mogelijk de Koninklijke familie uit het dossier te verwijderen uit de samenvatting van haar getuigenis. Er bestaat een ongeschreven regel in België waarbij de koning in theorie niet kan worden vervolgd

Getuige X4

 • Geboren in 1965. Net als X1, werd X4 overgehaald door een vriend om te getuigen.
 • Als een jong kind was ze uitgeleend door haar moeder aan een pooier, genaamd Jacques V. Die produceerde SM films met kinderen.
 • Haar verhaal loopt grotendeels parallel met die van de X1, ondanks dat de ervaringen van X4 in verschillende sekten plaats vond.
 • Ze herkende twee jeugdvrienden van X1 die misbruikt waren en noemde een aantal van daders op die ook werden aangewezen als daders door de andere getuigen.
 • De ouders van X4 bleken te wonen naast een villa waar X1 beweerde dat haar vriendin dermate misbruikt werd dat zij hieraan stierf.

Getuige X7

 • Geboren in 1969. Ze werd gecontacteerd door de BOB na de getuigenissen van X1.
 • Eerst ontkende ze ook maar iets te weten over de X1. Maar al snel bleek dat ze zwaar getraumatiseerd was en waarschijnlijk MPD / DID had ondergaan.
 • Nadat zij binnen gebracht werd voor een interview, begon ze te spreken over haar vader, over hoe die haar seksueel misbruikte en hoe graag hij haar zus met sigaretten verminkte.
 • Ze bevestigde vervolgens dat X1 haar beste vriendin is, dat ze wist over de seksuele relatie met Tony en dat men haar had verboden om naar de eerste verdieping te gaan van de hotelvilla van de grootmoeder van X1.
 • De interviews werden geannuleerd door de latere onderzoekers.
 • X4 identificeerde X7 als een meisje dat gedwongen werd te spelen in pedofilie filmen

Getuige Chantal S.

 • Geboren in 1968. Een andere vrouw die benaderd werd door de BOB na de getuigenissen van X1. Zij wist onmiddellijk waar het over ging.
 • Seksueel misbruikt door haar ouders.
 • Haar grootmoeder was een Sataniste.
 • Ze verhuisde met haar ouders naar Knokke op de leeftijd van 6 en werd soms naar de hotelvilla van de grootmoeder van X1 gebracht.
 • Hier werd ze ook seksueel misbruikt, hoewel ze het niet heeft over extreme vormen van martelingsessies die X1 regelmatig moest doorstaan.
 • Zij bevestigd dat één van de daders inderdaad de bijnaam “Monsieur” had.
 • Zij heeft gezien dat X1 werd bedreigd met een revolver door haar grootmoeder.
 • Net als X7, werd ze verboden om naar de eerste verdieping te gaan.
 • Chantal’s getuigenissen resulteerde in een verbale strijd tussen haar man en haar ouders, wat haar vader deed toegeven haar naar de grootmoeder van X1 te hebben gebracht.
 • Ze heeft geprobeerd zelfmoord te plegen en werd weer opgenomen in een psychiatrische instelling.
 • X4 identificeert Chantal ook als een meisje dat gedwongen werd te spelen in pedofilie filmen.

Getuige Nathalie W.

 • Geboren in 1965. Met de steun van haar therapeut legde ze haar eerste getuigenis af bij de gendarmerie in februari 1996, zes maanden vóór de Dutroux-affaire. De officier die haar interviewde weigerde een proces-verbaal op te schrijven.
 • In juli 1996 vond ze twee andere gendarmeofficieren die bereid waren om mee te werken met haar. Nathalie vertelde hoe ze was verkracht door haar vader, een lid van de Rotary, sinds de leeftijd van zes. Kort daarna werd ze in het netwerk gebracht en misbruikt door vrienden van haar vader op feesten in verschillende villa’s in de regio van Waterloo.
 • Toen ze 10 jaar oud was, overhandigde haar vader haar aan een prins en zijn belangrijkste adjudant, die haar naar verschillende misbruikpartijen in België brachtten. Zij bevestigt het verhaal van X1 over de club Les Atrebati, over Nihoul en Tony.
 • Op haar beurt, herkent X1 Nathalie als een meisje uit het netwerk en zij kon haar nauwkeurig plaatsen in Les Atrebati. Hoewel Nathalie aspecten van het verhaal van X1 bevestigde, was ze gemakkelijk in diskrediet gebracht door haar nieuwe ondervragers, dit omdat ze niet alleen te lijden had van extreme psychologische trauma’s (MPD / DID), maar ook uit pathomimie, dat is een neiging tot zelfverminking met het oog om de rol als slachtoffer te spelen. Deze laatste psychologische eigenaardigheid lijkt voornamelijk te zijn opgedoken nadat haar oorspronkelijke interviewers werden vervangen door twee beledigende personnages (zoals dit ook gebeurde met X1).
 • Nathalie kon met deze druk niet omgaan en stopt met te getuigen in maart 1997. Nathalie werd vervolgens zwaar vervolgd voor het te hebben aangedurfd om buiten te treden met haar verhaal, misschien zelfs meer dan X1

Getuige VM1

 • Een ‘gangster’ die naar Neufchateau kwam in februari 1997.
 • Hij vertelde hoe hij was opgegroeid in een kindertehuis in Mont-Saint-Guibert.
 • Vanaf de leeftijd van 9 tot 13, werd hij daar regelmatig opgepikt door een lokale jonge rechter die hem naar misbruikparties bracht rond het Brussels.
 • Hij vertelde dat hij later werkte als een kind prostituee in Le Mirano, een elitaire club bezocht door een aantal van dezelfde mannen die voorkomen in de getuigenissen aangehaald door de andere slachtoffergetuigen, met inbegrip van Nihoul.
 • Binnen twee dagen na zijn zogenaamd geheime getuigenis, werd VM1 aangehouden op straat en werd hij met de dood bedreigd.

De eerste grote verandering in het onderzoek vond plaats op 14-10-1996.Connerotte werd verwijderd als onderzoeksrechter met als reden dat hijeen geldinzameling had bijgewoond van ouders van vermiste kinderen.Sabine en Laetitia, de meisjes die hij persoonlijk had gered uit de kerkervan Dutroux, waren er aanwezig als eregasten. De advocaten van Dutrouxen Nihoul begonnen een succesvolle procedure om Connerotte te verwijderenmet als argument dat de onderzoeksrechter niet objectief genoeg bezig wasmet zijn onderzoek.
                           Rene Michaux, een van de meest incompetente politiefunctionarissen van de wereld. De                           mislukkingen van Michaux leidde tot felle kritiek van de ouders van An Marchal, die de                           kelder van Dutroux zelf gingen inspecteren. De ouders van Melissa Russo dienden een                           officiële klacht in tegen hem. Toen Bourlet Michaux bekritiseerde in 2004 wegens falen                           van het vinden van Sabine’s brieven, kon Michaux alleen maar reageren door Bourlet op                           te bellen en uit te schelden voor leugenaar. Deze intellectuele antwoorden werden al                           snel gevolgd door bedreigingen. Michaux werd beloond met een nieuwe functie als een                           lokale commissaris van politie.

Er bestaan verder ook beelden en getuigenissen over kinderen die op een zeer pijnlijke manier vermoord worden: het breken van armen en benen, het doorspiesen van handen en voeten, het bewerken van het lichaam met een mes, enz. en dit alles terwijl de kinderen nog leven. Meer informatie hierover vindt U op volgend adres:

http://www.isgp.eu/dutroux/Belgian_X_dossiers_of_the_Dutroux_affair.htm

Marcel Vervloesem en de vzw Werkgroep Morkhoven hebben heel wat bijgedragen tot het opsporen van pedofilienetwerken. Ondanks zijn volle medewerking aan het gerecht, werd Marcel Vervloesem en de vzw Werkgroep Morkhoven gerechtelijke vervolgd wegens bezit van pedofiliefilmmateriaal. Het parket van Turnhout (strafrechter Caers) blokkeerde elke mogelijke overdracht van bezwarend materiaal dat Marcel Vervloesem aan de andere parketten en tribunalen zou kunnen overmaken. Dat de internationale politie en rechtbanken, alsook de koning zelf hebben het dossier in handen gekregen… maar nergens werd vooruitgang in deze zaak. Daaruit moet men als leek besluiten dat alles de doofpot in moet. Uit het filmpje dat hierna volgt moet men niet van een hoog intellectueel niveau zijn om goed te begrijpen waar het schoentje wringt. Voor meer informatie :

http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/archive/2007/09/22/de-kinderporno-van-de-koning.html

Eén van de in het filmpje aangewezen acteurs is Honorary Chairman (voorzitter) van de Bilderberggroep:

Het is dus duidelijk dat binnen de Bilderberggroep machtige mensen zitten die alles behalve menselijke bedoelingen hebben.
Abdelkader Belliraj is jarenlang een informant geweest van de Belgische Staatsveiligheid. Belliraj werd in Marokko opgepakt als leider van een terreurgroep. In België zou hij eind jaren ’80 zes moorden hebben gepleegd. Hoe moet de bevolking tegenover Staatsveiligheid aankijken… en tegenover de betrokken ministers?Hoe zit dat met de Bende van Nijvel… zit de Staatsveiligheid daar ook tussen ?Het was duidelijk dat de Bende van Nijvel vervelende getuigen diende weg te ruimen en dat alles minitieus gepland was. Welke terroristische bende zou zo tewerk zijn gegaan ? Geen enkele.
Het gaat hier niet meer over politiek, godsdienst ofte beschermen koninklijke families… Wat dezemensen gedaan hebben en doen is niet menselijk.Dit is geen waanzin…Het is gewoonweg DUIVELS.Kan U hiermee leven ?Ik kan het niet.Daarom dat ik opkom om zoveel mogelijk mensente verwittigen om deze demonen tegen te houden.Kunt U mij helpen deze boodschapmee over te brengen naar het volk? 
In naam van al deze kinderslachtoffers dank ik U.

zie ook het uitgebreide verslag op: http://herstelderepubliek.wordpress.com/2011/05/15/de-ontmaskering-van-de-bovenwereld/

DE ONTMASKERING VAN DE BOVENWERELD

POSTED BY ADMINISTRATOR ⋅ 15 MEI 2011 ⋅ 34 REACTIES

FILED UNDER COLLABORATIE MET DE NAZI’SMOREEL KOMPASOCCULTISMERONDE HUIS NUNSPEET

OP ZOEK NAAR DE GRENS TUSSEN ONDER- EN BOVENWERELD……

MAAR WIE TREKT DIE GRENS…..?

Iedereen kent het verschil tussen de onderwereld en bovenwereld. De eerste deugt niet, omdat die activiteiten het daglicht niet kunnen verdragen. De bovenwereld daarentegen opereert volstrekt legaal in het daglicht, open en eerlijk. Een wereld van verschil, zou je zeggen, maar is dat ook zo? Leest u dit artikel maar eens over vreemde connecties tussen beide werelden en het occultisme  rondom de “elite” van ons land. De “betere standen”, die zich deze betiteling zelf hebben aangemeten en vrijwel zonder uitzondering verworven door middel van het zwaard.

DE GERMANEN

Om duidelijk te krijgen waarom en hoe bepaalde tradities en gewoonten zijn ontstaan zullen we terug moeten naar de tijd van de oude Germanen, vele eeuwen vóór Christus de bewoners van onze contreien. Familiebanden waren voor hen zeer belangrijk, in stamverband kwamen de mensen bijeen om erediensten uit te voeren en offeranden te brengen aan de goden Odin en Thor. De Germanen offerden mensen aan de oorlogsgod Odin. Deze (kinder)moorden werden offers genoemd, omdat dit binnen de context van “religie” gebeurde. Ook in ons land zijn bijvoorbeeld veenlijken gevonden (het meisje van Yde), die er op wijzen dat dit mensenoffers zijn geweest.

De Veluwe regio staat bekend om de vele plaatsen die wijzen op dergelijke tradities, zoals opmerkelijke stenen in het landschap, bij de Woldbergen, de hoogten bij Beekbergen, de Renselerberg bij Putten en de merkwaardige Mythstee bij Nunspeet. Deze laatste is een omwalling in de vorm van een hoefijzer, met prehistorische grafheuvels, die onder anderen door F.C. Bursch van het Rijksmuseum voor oudheden in Leiden zijn opgegraven. Zijn werk werd in de oorlog gepubliceerd door National-Socialistische uitgeverij Hamer, welke werd gefinancierd door Nazi fondsen.

DE NAZI CONNECTIE

In de aanloop naar het Derde Rijk werd door de “geestelijk vaders” veelvuldig gebruik gemaakt van tradities uit de Germaanse en Noordse mythologie. In de twinteriger jaren van de vorige eeuw gingen occulte groepjes binnen de NSDAP eveneens gebruik maken van dit soort symboliek. In 1933 werden er door de partij boekverbrandingen georganiseerd met als doel het zich ontdoen van het christendom en terug te keren naar de “religie van het bloed”. De rassendoctrine van de Nazi’s is hier rechtsstreeks uit voortgekomen en de geschiedenis heeft ons geleerd tot welke rampzalige gevolgen deze denkbeelden hebben geleid.

De Thule Gesellschaft is in 1918 als tak van de Germaner Orde opgericht, welke de swastika als embleem van de organisatie kiest. Leden van dit occulte genootschap zijn latere kopstukken van de NSDAP, opgericht door ditzelfde Thule genootschap. Hier zien we dus een voorbeeld, dat een obscuur gezelschap met eigen rituelen zichzelf  “legaliseert” door een politieke stroming als dekmantel op te richten. De Thule Gesellschaft werd opgezet als een vrijmetselaarsloge door de parvenu Rudolf von Sebottendorf (echte naam: Rudolf Glauer). Deze werd later in tegenstelling tot mede-lid Rudolf Hess, Hitler’s tweede man, op een zijspoor gezet, althans voor de buitenwereld. Hitler droeg later zijn boekje “Mein Kampf” op aan het Thule Genootschap.  Deze groep werd later zelfs als onderafdeling toegevoegd aan de SS van Heinrich Himmler, een fervent aanhanger van de leer.

VOORBEELDEN VAN MACHTSWELLUST

Vele zogenaamde leiders en dictatoren door de wereldgeschiedenis heen hebben een bepaalde hang naar het occulte en lieten zich informeren door magische orakelen om een blik in de toekomst te krijgen. Priesters in het oude Egypte vervulden die rol voor de machthebbers, Grieken luisterden naar hun orakels en figuren als koning Arthur lieten hun oor hangen naar magiërs. Latere Franse  koningshuizen lieten zich voorlichten door Nostradamus en de Romanovs in Rusland hadden Rasputin, die het overigens slecht is bekomen. Nog recenter en dichter bij huis komen we Greet Hofmans tegen, die door allerlei duistere intriges van met name Bernhard, welhaast de Nederlandse monarchie vloerde. Zelfs de IJzeren Dame van Brussel, Neelie Smit-Kroes, laat haar toekomst voorspellen door astrologen. Al met al zijn er grote twijfels bij de geestelijke gesteldheid van “grote leiders”, die allerlei occulte werktuigen hanteerden om “hun volk” te leiden. Gepast wantrouwen met “hen die u voorgaan” is altijd op zijn plaats.

TERUG NAAR DE VELUWE

In 1906 kreeg de archeoloog J.H.Holwerda van koningin Wilhelmina de opdracht om een grafheuvel in het kroondomein bij Hoog Soeren uit te graven. Hij schreef daarover: “Er liggen echter nog verscheidene heuveltjes, waarvan één op een 80 meter van den grindweg, speciaal de aandacht van H.M. de Koningin had getrokken, zoodat H.M. ondergeteekende opdroeg daar een onderzoek in te stellen.’‘…d.w.z. niet slechts de urn er uit te graven, maar zooveel mogelijk zijne geschiedenis vast te stellen…” Al bij die eerste heuvel bleek dat het Holwerda om meer dan alleen de ‘goodies’ ging.  In de hierop volgende jaren groef Holwerda regelmatig heuvels op, onder meer in Nierssen, alwaar hij de eerste gedocumenteerde blokberging van een graf verrichtte, Vaassen en Emst op de Veluwe. In Leiden onderving Bursch de veldtaken van Holwerda. Bursch was in 1933 in Duitsland gepromoveerd op een proefschrift over de bekercultuur in Nederland, waarbij hij pleitte voor meer onderzoek naar de grafvormen en grafgebruiken in de Europese Prehistorie. In zijn jaren bij het RMO groef hij dan ook regelmatig grafheuvels op in verschillende delen van het land en correspondeerde uitgebreid met collega’s in binnen- en buitenland.

Vervolgens komen we op het noordelijk gedeelte van de Veluwe de z.g. “Mythstee” tegen, een interessant object om eens nader te bestuderen. Een Mythstee is een plaats van Germanen of Kelten waar aan ‘rechtspraak’ werd gedaan. Volgens de theorie is deze gelegen op een geografisch punt dat teruggaat naar de Kelten of Druiden, priesters die in staat zouden zijn geweest om langs bepaalde lijnen berichten door te geven om daarmee Germaanse krijgers op bepaalde plaatsen bijeen te laten komen.

Dit klinkt allemaal ongeloofwaardig, doch sinds eeuwen bestond (en bestaat) een verbond van mannen met invloed, politiek economisch, met een uitgestrekt netwerk  over de wereld. Actuele voorbeelden zijn de Bilderberg Groep, de Maltezer Ridderorde en de Trilateral Commission, alleen de communicatie onderling gaat nu wat sneller. De Mythstee is meer recent terug te brengen naar 20e eeuwse “Duitse Blut und Boden” occulte orden, die teruggrijpen op riten en andere praktijken.Het wegenstelsel rondom de Mythstee  vormt een bijna complete David ster. Op oude kaarten is een kruis te zien gevormd door aanplant langs de kruising van wegen (viersprong) bij de Roo Stee. In 1985 waren alle sporen vernietigd, alles was met grond overdekt, de beplanting overgroeid met struiken en onkruid en veel was afgezet met prikkeldraad. Waarom zijn bewust sporen gewist, want daar lijkt het verdacht veel op. Wat moet voor ons verborgen blijven en is alleen voorbehouden aan de “elite”?

COLLABORATIE MET (NAZI-)DUITSLAND

Collaboratie als gevolg van chantage

In een tijdschrift stond dat in de zomer van 1944 door de Nederlandse Arbeidsdienst uitvoerige opgravingen zijn gedaan onder zeer deskundige leiding, bij deze Mythstee en bij een Romeins zomerkamp te Elspeet, maar alle resultaten zijn verloren gegaan zegt men.Wat de Mythstee betreft, in 1943-1944 had de Nederlandse Arbeidsdienst een kaderschool in deze regio en nog twee kampen in de nabijheid en een opslagplaats. Er zijn ook in Wijhe door een NSB professor opgravingen verricht. Dit was NSB/SS professor dr. F.C. Bursch (ook in 1938 deed deze professor naar verluid reeds opgravingen bij de Mythstee).  De vraag is dan of deze opgravingen zuiver archeologisch waren of heeft men bewijsmateriaal verzameld om later  tegen “belangrijke mensen”  te gebruiken. Gezien de belangstelling van de SS voor het occulte zou onder de dekmantel van inlichtingendiensten, met gebruik van chantage en afpersing een goede uitgangspositie verkregen worden na de (te verwachten verloren) oorlog. Opmerkelijk en tevens veelzeggend is dat Wilhelmina vlak na de oorlog het huwelijkscontract tussen haar en Hendrik terug kreeg van een hoge Duitse Militair. Duidelijk stonden zowel Wilhelmina en Juliana na de Tweede Wereldoorlog, in tegenstelling tot de publieke opinie, in nauw contact met de voormalige Duitse militairen en leden van de militaire inlichtingendienst Abwehr. Gezien de Duits-Nederlandse contacten op de Veluwse landgoederen MOET de Abwehr of Sicherheitsdienst van de SS van een bepaalde gang van zaken op de hoogte zijn geweest. Mogelijk zelfs is die kennis gebruikt om het huwelijk tussen Juliana en de vrij obscure Bernhard met chantage in 1936-1937 af te dwingen. Bernhard die sinds 1933 al lid was van de NSDAP/SA/SS en werkte bij IG Farben de geheime inlichtingen afdeling NW7. Wat is daar gebeurd, dat het daglicht niet kan verdragen en waar voorname lieden bij betrokken zouden zijn geweest? Vragen die beantwoord moeten worden door verder onderzoek.

Ontvijanding van anti-nazi’s

Een opvallende gebeurtenis en tevens een geval van collaboratie is de geschiedenis rond Schiermonnikoog. Dit eiland was tot 1945 bezit van de Duitse adellijke familie von Bernstorf, een lid van deze familie is verraden door Prins Bernhard en door de Gestapo vermoord. Na 1945 is de familie onteigend via het NBI van hun bezit Schiermonnikoog. Er zijn evenwel foto’s van Bernhard in de late jaren 30 met een Von Bernstorf op de jacht op Schiermonnikoog. De onteigening is gebeurd op oneigenlijke gronden want de von Bernstorfs waren anti-nazi terwijl de zur Lippe Biesterfelds pro-nazi waren en kroonprins/onderkoning/ stadhouder van Nederland speelden. In de archieven van het Nederlands Beheer Instituut moeten zeker sporen zijn terug te vinden over deze onteigening na 1945 van Duitse en NSB landgoederen. De familie is uiteindelijk met 80.000 gulden “schadeloos gesteld. Zeer interessant omdat het archieven over geld en eigendom zijn! Hoe is het mogelijk dat Bernhard dit klaar kon spelen en onder welke dekmantel is dit in de vergetelheid geraakt? Ook deze zaak dient verder te worden uitgezocht.

Het asiel van Kaiser Wilhelm

Een volgend voorbeeld geeft eveneens te denken, waar het gaat om geheimzinnigheid rondom de opname van Kaiser Wilhelm II, Prinz von Orangien. De geallieerde overwinnaars waren na de Eerste Wereldoorlog gebrand op de gevangenneming van de Kaiser, want iemand moest verantwoordelijk worden gesteld voor de onnoemelijke slachtingen die zijn aangericht. En zoals u weet wordt de geschiedenis geschreven door de overwinnaar.Generaal Van Heutsz was als slachter van de Atjeh-oorlogen, waarbij met name oliebelangen moesten worden veiliggesteld, zeer gezien bij de koninklijke familie, Wilhelmina als grootaandeelhouder “Koninklijke Olie”  dus. Zowel van Heutsz Sr., alsook zijn zoon waren zeer Duits-gezind. Van Heutsz Junior werkte gedurende de Eerste Wereldoorlog zelfs voor de Duitse spionagedienst. Hij was getrouwd met een Oostenrijkse barones/gravin de Priuly. Vader en zoon Van Heutsz bezoeken in 1918 het Duitse hoofdkwartier in het Belgische Spa waarna keizer Wilhelm II de wijk neemt naar Nederland.  Dit moet georganiseerd zijn door vader en zoon Van Heutsz in samenwerking met Wilhelmina en Hendrik. In Nederland wordt Wilhelm II eerst ondergebracht bij baron Bentinck, “hoge adel” en Duits-gezind. Maar hoe de toenmalige koningin hiermee weg kon komen en waarom zij dit enorme risico heeft genomen, als staatshoofd van een neutrale staat, blijft een raadsel en ook dit zal verder moeten worden onderzocht.

VRAGEN, VELE VRAGEN…….

De geschiedenis wordt met een bepaalde kleur bril op geschreven en gelezen, wij memoreren daar vaak genoeg aan. De connecties met Duitsland zijn evident door afkomst, maar waren er meer verbindingen die er toe hebben geleid, dat men op een of andere manier schatplichtig was en wellicht nog is, aan onze Oosterburen? En zelfs op een bepaalde manier is gechanteerd?  Want, is het als normaal te bestempelen, dat figuren als Hendrik, Bernhard en in mindere mate Claus  weg zijn kunnen komen met allerlei misdaden en corruptie die hen zijn aangewreven?  Allemaal leden van een “huis”, dat in dit land standaard het hoogste ambt, dat van staatshoofd mag leveren? Enerzijds het hoogste ambt met de daarbij behorende privileges vervullen en tegelijkertijd aantoonbaar immoreel en crimineel handelend? 

Waar begint de onderwereld en waar eindigt de bovenwereld. En wie trekt de grens…… 

De Veluwe: Uitwijkoord voor de rijken

Hierboven hebben wij beschreven hoe de Nationaal Socialisten de Germaanse religie, riten en tradities feitelijk hebben gekaapt voor eigen gebruik. De rassendoctrine was een belangrijk onderdeel en getuigt van een grote minachting voor alles wat niet Germaans, niet Arisch is. Hele volksstammen werden onder het tapijt van de zogenaamde beschaving geschoven. Deze minachting voor andere rassen en zwakkere elementen daarvan, zoals ontheemde kinderen uit de tropen of vluchtelingetjes uit België tijdens WO I, werd ook tentoon gespreid door de eigenaar en bezoekers van een merkwaardig bouwsel in de bossen van Nunspeet.

Het Ronde Huis te Nunspeet

Het volgende krantenartikel is geschreven in 1976 en verschenen in de Nunspeter Courant onder de titel  Het_Ronde_Huis_29-07-1976. Op het landgoed Nieuw Nunspeet van eigenaar Frank van Vloten speelden zich in het begin van de twintigste eeuw dus vreselijke taferelen af die u in de stoutste droom niet kunt bedenken.  De familie Van Vloten, één van de grootgrondbezitters op de Veluwe, bezat een enorm grondgebied, waarvan de volgende gebieden deel uitmaakten: Ronde Huis, Vlasmeer, Roostee, Mythstee, De Vennen, Saxenheim, Mosterdveen, Kraaienhorst, Heidehof, Willemsbos, Hendriksbos, Hendrikszand, Zuiderveld, Horstmeer en het Belvédèrebos en nog enkele andere gronden. Rond en in het Ronde Huis speelden zich taferelen af, welke de hierboven genoemde minachting voor de medemens op barbaarse wijze uittekenden. Het ging hierbij om verdwijningen, moord, mishandeling en orgiën met kinderen van 10-14 jaar jong.  De “betere standen” (de elite) van Nederland maakte misbruik van hun machtspositie, met alle gevolgen van dien.

Onderzoeker J. W. Montenberg onderzocht in 1968-1971 de gebeurtenissen achter Het Ronde Huis in de bossen bij Nunspeet. Het werd hen, alsmede latere onderzoekers niet in dank afgenomen. 

Frank van Vloten alias ‘de Zwarte Duivel’ speelt naast Prins Hendrik  (alias “Schweinenheinchen” omdat hij zo graag wilde zwijnen afknalde, een familietraditie die tot op heden voortduurt, maar niet erfelijk bepaald is) de hoofdrol. Gelijktijdig worden o.a. achtereenvolgens bankier Johannes Luden, de Duitse staalbaron Däneman, havenbaron D.G. van Beuningen, Anton Kröller in verband met deze praktijken gebracht, tenzij feitelijk anders zou blijken.  Op 29 juli 1976 schrijft een Nunspeetse krant met enige voorzichtigheid hierover voor het laatst:  “De Raadsels rond het Ronde Huis zijn nog altijd NIET opgelost” en doet vervolgens uitgebreid verslag over de gruwelijke gebeurtenissen die zich daar afspeelden. Steeds zijn de dan nog levende ooggetuigen en nabestaanden bang voor het niet aflatende machtsmisbruik van de betreffende families.  

Voor een uitgebreide houthandel liet van Vloten een Decauville-spoorbaantje aanleggen dat naar station Nunspeet liep. Op zijn landgoed bevond zich een ondergronds gangenstelsel, dat in de tweede wereldoorlog nog in gebruik was, maar in de jaren 70 werd opgevuld. Om het Ronde huis in Nunspeet met bijbehorende twee Decauville spoorbaantjes heeft een waas van geheimzinnigheid gehangen die, om te voorkomen dat openbaar werd wat zich hier afspeelde, onder het tapijt is geveegd. Men zou met het trammetje via het Ronde Huis tot voor Vierhouten hebben kunnen rijden. Van Vloten, meestal met een geweer onder de arm stond het trammetje met zijn gasten op te wachten. Hij schoot op alles wat hem niet aanstond. Het materiaal van het  smalspoor bestond uit een open personenrijtuig die later is opgekocht door Johan W. Montenberg als ponytram te Joppe, een plaatsje bij Deventer.

De misdadige praktijken kwamen dus met name in “de betere kringen” voor en daarbij viel regelmatig de naam Oranje. Want ook andere locaties zouden zijn gebruikt voor dergelijke activiteiten, zoals bijvoorbeeld het Aardhuis, het Jachthuis van Hendrik in de bossen van de kroondomeinen. Ook daar liep een enkelspoortje naartoe, waarop regelmatig een passagiersvoertuig werd gesignaleerd. Ook kasteel De Mokerheide bij Groesbeek had dezelfde slechte reputatie. In 1917 vond daar een geheime vergadering plaats, waar naast Hendrik en Van Vloten ook een drietal Belgen aanwezig waren. Gezien de pro-Duitse houding van de prinsgemaal en de belangen van de familie Van Vloten in het Ruhrgebied, zal de overgave van Duitsland wel op de agenda hebben gestaan. Direct na de oorlog zijn treinladingen vol met machines, voertuigen en de complete Fokkerfabriek vanuit Schwerin in Duitsland Nederland ingesmokkeld, clandestien onder de handen van de geallieerden vandaan getrokken. Fokker richtte vervolgens met steun van SHV-eigenaar Fentener van Vlissingen, havenbaron en Feyenoord-fan Van Beuningen en wat “rijke particulieren” de nieuwe Nederlandse Vliegtuigfabriek op.

In het hieronder genoemde document staat “M.” voor Johan W. Montenberg, die leefde van 1903 tot 1991. Over deze Montenberg, waarschijnlijk één van de onechte kinderen van Hendrik is in dit document meer omschreven: johan-w-montenberg

Het netwerk van macht en chantage

In de jaren 80 druppelde er van alles aan informatie binnen van ooggetuigen, waarvan we mogen aannemen, dat die nu zijn overleden. Immers het speelde in het begin van de vorige eeuw. De rode draad van machtsmisbruik is in alle verhalen terug te vinden. Het concentreerde zich rond het regelrechte misbruik van jonge meisjes, veelal ook van Indische afkomst.  Als getuigen spreken van seks-orgiën, dan wordt in één adem meegenomen, dat sommige kinderen het er niet levend vanaf hebben gebracht. De arme Veluwse boerenbevolking hield de kaken stijf op elkaar, doodsbang als ze waren voor de strenge heren van stand. In 1929 verschenen publicaties over het meenemen van kinderen vanuit Batavia op de koopvaardij naar Nederland, waar ze werden uitgevent als “relatie-geschenk”. Met medeweten van de autoriteiten. Sommigen kwamen terecht in de contreien van Nunspeet, werden aangevoerd per spoor, op een apart geblindeerd rijtuigje in zwarte kleren gehuld afgevoerd. Bij toevallige opgravingen in de 80-er jaren van de vorige eeuw zijn een aantal malen beenderen aangetroffen in de bossen, menselijke resten, kinderen. Het beruchte Ronde Huis is in de vijftiger jaren gesloopt, de genie heeft later nog de fundamenten opgeblazen, sommige delen van het terrein zijn verboden te betreden en afgesloten met hekwerken van prikkeldraad. Voor uitgebreide informatie omtrent het Ronde Huis: http://rondehuis.blogspot.com/

Een ander element van de praktijken die onder supervisie van de elite plaatsvonden, was het compromitteren van personen, met name uit de officiersrangen van het leger. Meedoen betekende promotie en bescherming, verraad betekende einde carrière, tot de dood er op volgde. Men dacht dat men een bordeel betrad, echter de praktijk was geheel anders en schokkend onrealistisch. Onbegrijpelijk hoe dit zo lang geheim is kunnen blijven. Voor ons onbegrijpelijk, echter hoe hoger men zoekt in de “bovenwereld”, des te duidelijker het wordt. Geld is macht en macht corrumpeert.

Het tweede fundament van die macht is het compromitteren van ondergeschikten. In dat netwerk van chantabelen zat overduidelijk prins Hendrik, de prinsgemaal, waarvan het verhaal gaat dat hij zijn (?) dochter Juliana ook eens heeft meegenomen.  Het hardnekkige gerucht over Marie-Claire Rovers, als halfzuster van Beatrix blijft ook rondzingen. Getuige de informatie en documenten die ervan zijn overgebleven niet geheel als fantasie weg te zetten. Lees deze site er nog maar eens op na, incest is van alle tijden: http://elisabethleroi.yolasite.com/

Juliana als 16-jarige op legerinspectie (1926)

Prins Hendrik echtgenoot van Wilhelmina en vermoedelijke adoptie-vader van Juliana en mogelijk vader van Maria-Claire Rovers, frequenteerde het etablissement met regelmaat. En waarschijnlijk uit hoofde van zijn functie als voorzitter van het Nederlandse Rode Kruis. Ook bezocht hij in gezelschap van minister Karnebeek en parlementslid S. Blauwpot ten Cate (predikant) het Jachthuis Aardhuis bij Het Loo. Hij was ook bevriend met Baron Wittert van Hoogland, maar raakte daar later fors mee gebrouilleerd; waarom? Deze link geeft bijvoorbeeld aan hoe gedegenereerd de hele situatie met de prinsgemaal was; op Texel werd een huisje voor maitresse en dochter gekocht (van belastinggeld, uiteraard, toen ook al!). Het wemelt van zulke verhalen, maar scheiden kwam “in die kringen” niet voor. Dus “het volk” moest voortdurend, consequent en gepaard gaande met excorbitante kosten in de maling worden genomen; tot op de dag van vandaag.

Frank van Vloten (1858-1930) was landgoed ontginner en had een oudere broer Willem van Vloten(1855-1925) Ingenieur in het Ruhrgebied wiens dochter met de Duitse staalbaron Dänemann trouwde.  En dan is er nog de familie band met de in 1889 geboren Frederik Willem van Vloten lid van de NSB stamboeknr. 3352, die door Mussert gemachtigd werd als leider van de Nederlandse Volksdienst.  Zoals wellicht bekend was de NSB voor de Duitse inval zeer oranje-gezind.

Daniël Georg van Beuningen (1877-1955) Havenbaron en alleenrecht op de handel in Duitse kolen)  heeft het landgoed Noorderheide te Vierhouten in 1920 verworven. De kapitale Villa aan de Elspeterbosweg 179 is nog eigendom van de familie van Beuningen. Na de Eerste Wereldoorlog bezat hij onder meer de SHV Rotterdam, de Nederlandse Rijnvaart Vereeniging, de Maatschappij Vrachtvaart, de scheepswerf en zeesleepdienst P.Smit Jr. en het watertaxibedrijf Spido. De gefortuneerde ondernemer was medefinancier van het in 1937 gebouwde Feyenoord Stadion en een van de stichters van het Havenziekenhuis. 

Anton Kröller (1862-1941) , kocht in 1909 de boerderij de Harskamp met 450 ha grond. Het Kröller-Möller museum (zijn vrouw was Helene Kröller-Müller 1869-1939) is nu gelegen in het Nationale Park de hoge Veluwe. Deze Anton Kröller was medeoprichter van de KLM en Hoogovens en tevens adviseur van de regering voor de buitenlandse handel. Zijn voorouders zijn Duits en hij had banden met de staalindustrie in het Ruhrgebied.  

Johannes Luden (1857-1940) was 32 jaar Commissaris bij de Nederlandsche Bank en werkte samen met waterstaatkundige A.A. Mussert (1894-1946) in het Nationaal Comité van Actie tegen het verdrag van België. Hij was eigenaar van het Landgoed “Koningshof”en landgoed “Elswout”en landgoed Stoutenburg. Daarnaast was hij nog commissaris van de Nederlands Indische Handelsbank.

Duidelijk zijn hier de kruisverbanden tussen de “corporate elite”, de monarchie en een leger aan chantabelen en gecompromitteerden. De (familie)banden met Duitsland is in alle opzichten eveneens evident, vandaar ook de betrokkenheid met het occultisme, wat zo nauw is verbonden met de NSDAP via de Thule Gesellschaft. Connecties met de NSB van Mussert worden al in een vroeg stadium duidelijk. Het grote geld verdienen en de macht uitoefenen door elitaire families van de gegoede kringen is van alle tijden en zal waarschijnlijk vandaag de dag niet anders zijn. Maar geld genereert blijkbaar niet voldoende macht, zodat gegrepen wordt naar het middel van chantage. Onder de dekmantel van religie, traditie of elitaire gebruiken worden mensen rücksichtslos geslachtofferd. Tot en met kleine kinderen aan toe? Wat is er toch aan de hand dat consequent met regelmaat machtsmisbruik wordt gekoppeld aan kindermisbruik? Als onderdeel van een rassendoctrine? Welke gebruiken van oude prehistorische volkeren, zoals mensenoffers,  moeten we verklaren met de toestanden als boven omschreven en die bovendien tot de dag van vandaag voortduren?

 MACHTSMISBRUIK DOOR DE ELITE

We willen duidelijk maken dat we te maken hebben met eeuwenlang structurele machtswellust en -misbruik door elite elementen, die feitelijk buiten de samenleving staan. De boven ons gestelden. Die positie is gecreëerd enerzijds door oude familiebanden, misbruik van het geweldsmonopolie en chantage. Een en ander is redelijk goed te vergelijken met de onderwereld methoden en mores naar het zich laat aanzien.

We hebben u bericht over de criminele misstanden die zich hebben afgespeeld op de Veluwe in het begin van de vorige eeuw. In de lugubere en donkere bossen van die tijd gebeurden zaken die het daglicht niet konden verdragen. Maar bij die machtsmisbruikende elite hoorde toen, maar ook nu nog het “koninklijk” huis en leden ervan zijn zich te buiten gegaan aan praktijken waar u en ik de doodstraf zouden krijgen als die hier weer werd ingevoerd. Getuigen herinneren zich maar al te goed wat er zich in de privé domeinen van de “gegoede stand” afspeelde, maar durven er niet over te spreken. Zeker honderd jaar geleden waren de arme keuterboertjes van de Veluwe slechts bezig met overleven. Geen tijd om over andere zaken na te denken.

Maar wat wel in de loop der jaren is opgetekend zijn de summiere verhalen die door blijven sijpelen.  We halen hier slechts één voorbeeld aan, wat zich afspeelde in de omgeving van het Ronde Huis van Frank van Vloten bij Nunspeet. Hoe een oud pedofielen-netwerk functioneerde. Een getuige verslag:

“Omstreeks 1900 kwam, volgens Grietje het melkmeisje(ooggetuige bij dit put incident aan de Brandsweg), een meisje langs de Brandsweg bij de halte Nieuw Groeneveld(avondtrein Utrecht-Zwolle),wat ze daar bij de put zag liggen,kon zij nooit meer over spreken. Ze is weggerend en nooit meer in de omgeving geweest of over gesproken. In 1916 werd het begraven stoffelijk overschot van een meisje gevonden.Een dochtertje van van Noort vond de beenderen in het zand en deze werden door de dierenarts onderzocht en als menselijk gekenmerkt. Rond 1917 vonden arbeiders in de bossen bij het Ronde Huis het naakte lijk van een jong meisje.Haar identiteit is nooit vastgesteld. Rond 1924 stelde een rechercheur van de Parket politie een onderzoek in en rond het Ronde Huis(drie naakte meisjes op de grond werd vastgesteld)Het onderzoek werd van hoger hand stopgezet.Rond 1982 werden meerdere beenderen opgegraven”.

Het is een onafgebroken stroom van verhalen en verslagen, die door consistentie van de gebeurtenissen niet afgedaan kunnen worden met : “Onzin”. Integendeel, het wijst juist op structureel crimineel gedrag door een rijke elite, die ondergeschikten dwangmatig ”ritueel consumeren”. En de grootvader van ons staatshoofd, de prinsgemaal Hendrik was medeplichtig.  Lees verder op:  http://rondehuis.blogspot.com/

HET “HUIS VAN ORANJE-NASSAU”: ONS MOREEL KOMPAS.

Talloze verhalen en ooggetuigeverslagen tonen het tegendeel aan van wat men ons via propaganda- en misleidingsmechanismen wil laten geloven en voor “de waarheid” aannemen. De “koninklijke familie” is ons ten voorbeeld wat betreft integriteit, moraal en deelgenootschap. Daar tegenover staat, dat ze daarvoor vorstelijk in de watten worden gelegd en zich bedienen van talrijke privileges. Moraal en integriteit? Respect voor het volk?

 • Koning Willem I, die collaboreerde met Napoleon om aan een paar vorstendommetjes te komen, zich ten koste van de staatsschuld heeft verrijkt, zich overal met geld van de staat privé inkocht, België door de typisch botte oranje-arrogantie heeft verkwanseld, is de gevangenis ontlopen door soeverein vorst te spelen.
 • Koning Willem II, die een enorme bijdrage leverde aan de bevolkingsgroei, zelfs met inachtname van zijn bi-seksualiteit, drukker was met de verkwisting van zijn erfenis, berooid aan zijn eind is gekomen.
 • Koning Willem III, lees “Koning Gorilla” er op na en u zult versteld staan van de tolerantie van de Nederlander. Door zijn vele seksuele escapades heeft hij syphilis opgelopen en kan hij nimmer de verwekker zijn geweest van Wilhelmina bij de 40 jaar jonger Emma. Ook hij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de bevolkingstoename, want zijn bastaarden zijn niet meer te tellen. Door zaniken en zeuren, troggelde hij de staat tientallen miljoenen af, bevreesd als men was voor een “constitutionele crisis”.
 • Wilhelmina werd opgescheept met Hendrik van Mecklemburg Schwerin, de prinsgemaal, die we hier uitgebreid hebben leren kennen als een onverbeterlijke vreemdganger, schuinsmarcheerder, nietsnut en klaploper. Sterker nog, het ware mogelijk geweest hem voor pedofilie en misschien wel kindermoord aan te klagen en ter dood te veroordelen, wie zal het zeggen. Zijn vrouw heeft na vier miskramen, waar de man ook nog de schuld van kreeg, wegens mogelijk opgelopen syphilis, toch nog een dochter weten te leveren. Want men was wederom bevreesd voor een “constitutionele crisis” wegens gebrek aan opvolging. Zakelijk had zij het goed voor elkaar, door de hebzuchtige inborst heeft ze het familiekapitaal goed weten uit te breiden. Dat zij de regering in ballingschap waarnam, is onwettig en illegaal geweest en men had haar feitelijk wegens landverraad op moeten pakken op het  moment dat ze voet op Nederlandse bodem zette.
 • Juliana werd opgezadeld met Bernhard, een obscuur prinsje uit Duitsland, lid NSDAP en spion voor IG Farben. Het sterke vermoeden bestaat dat de Duitsers door middel van chantage ervoor hebben gezorgd dat deze prins werd geaccepteerd. Waar werd deze familie mee gechanteerd? Dat Juliana op zeer jeugdige leeftijd een kind van haar “vader” heeft gebaard en dat Hendrik wellicht haar vader niet eens kón zijn? Dat bij de Nazi’s bekend was, wat zich in de privé catacomben van het koningshuis heeft afgespeeld? Pedofiele netwerken, landverraad, machtsmisbruik, kindermishandeling en -moord, smokkel en diefstal na de Eerste Wereldoorlog? Wie zal het zeggen, in ieder geval reden om dergelijke praktijken normaal gesproken af te straffen en deze familie uit de macht te zetten en te veroordelen. Nee, dat alles gebeurde niet, Bernhard huwde met Juliana.
 • Over Bernhard, de meester-intrigant, flierefluiter en schuinsmarcheerder is genoegzaam veel bekend. Op zijn beurt eveneens weer te chanteren, want zijn buitenechtelijke escapades riekten veelal naar pedofilie, omdat de meisjes die hij bezwangerde soms amper meerderjarig waren. Steekpenningen aanemen om familie en nageslacht aan een riant leven te helpen, heeft hem alleen wat titels en mooie pakken gekost. Mede oprichter van de Bilderberg groep, een occult genootschap waar zoveel om os te doen, ondemocratisch manipulerend de parlementen buitenspel zetten op kosten van de belastingbetaler.
 • Claus von Amsberg, NSDAP-er, zijn vrouw Beatrix, Bilderbergster, Malteser Ridder, Club van Rome, allemaal occulte praktijken, niet voor onze oogjes en oortjes bestemd, maar wel riant door ons onderhouden. Manipuleren met kabinetsformaties, niet van de troon af te slaan wegens angst voor een “constitutionele crisis” door het aspirant staatshoofd met een obscuur IQ. Die is weer getrouwd met een deerne uit Argentinië, wier familie verre van zuiver op de graat is en wetenschap MOET hebben van tienduizenden moorden en verdwijningen. Feitelijk kun je de gehele familie voor de rechter slepen wegens oneigenlijk gebruik van privileges en uitkering, door identiteitsfraude, met als gevolg daarvan uitkeringsfraude. Zij zijn aantoonbaar niet  wie zij zeggen dat ze zijn.

ONS MOREEL KOMPAS? Hoe leggen we dit onszelf, onze kinderen en kleinkinderen uit?

IN HONDERDEN JAREN IS NIETS VERANDERD

We refereren wederom aan de website http://rondehuis.blogspot.com/ : “(1)De huisarts Joyce Labruyere kwam op het spoor van kinderen die waren misbruikt door hoge ambtenaren. Ze trok aan de bel. Diende klachten in bij het OM. Ze leeft niet meer. Onder verdachte omstandigheden is ze gestorven. In februari 1991 verdween ze onderweg naar haar ouders in Hoofddorp. Haar ontklede lichaam, verzwaard met een blok basalt, werd een maand later teruggevonden in de Maas bij Appeltern. (2)Mr. Wilfred Brinkhuis organiseerde seksfeestjes voor volwassenen in Utrecht. Hij kwam zo in contact met hoge ambtenaren die zijn ruimtes wilde gebruiken voor pedofeestjes. Daar wilde hij niet aan meewerken en klaagde bij het OM. Hij leeft niet meer. Onder verdachte omstandigheden is hij gestorven. (3)Maarten van Traa ontdekte dat er banden bestonden tussen de IRT-affaire en enkele hoge ambtenaren en hun seksuele voorkeur. Hij leeft niet meer. Hij stierf onder verdachte omstandigheden. (extra vreemd is dat zijn vrouw Andrée van Es hierna aan het hof werkte om Maxima Nederlands te leren en wegwijs te maken bij de inburgering) (4)Chauffeur Mosterd reed zowel Aad Kosto als Joris Demmink. Hij beklaagde zich bij zijn chef over het gedrag van Demmink die op de achterbank van zijn auto jongetjes misbruikte. Hij leeft niet meer. Hij stierf onder verdachte omstandigheden. De aanslag op Kosto is mislukt, maar nimmer opgehelderd.”

Wat is er aan de hand in dit land. Hoe kan het bestaan dat dit soort praktijken maar door kunnen woekeren en maar niet ophouden? Wie wordt door wie afgeperst en gechanteerd? Zijn het buitenlanders die ons justitiëel apparaat volledig in de tang houden? Waarom functioneert het apparaat niet en worden er keer op keer kanjers van blunders gemaakt?  En dan spreken we nog maar niet eens over de politieke moorden die de laatste decennia zijn uitgevoerd. Wie houdt wie de hand boven het hoofd? Gaat de nieuwe regering korte metten maken en de bezem door deze afzichtelijke wantoestand halen?

Met het risico op een ”constitutionele crisis”?  GRAAG!!

ONS “MOREEL KOMPAS”

In het voorgaande hebben we in kaart proberen te brengen waar de grens tussen onder- en bovenwereld is getrokken en daarin zijn wij niet geslaagd. Dat zal u ook niet verwonderen als u kennis hebt genomen van de inhoud. Dit  is geen optimistisch sluitstuk van dit verhaal, maar luidt het begin in van een onontkoombare ontmantelingsoperatie van het feodale instituut monarchie. Daaraan is gekoppeld de politieke kaste van meelopers en dienstverleners schatplichtig aan de boven ons gestelde uitverkorenen.

We zetten het geconstateerde onrecht nog een keer op een rijtje, zodat het voor ons makkelijker zal worden om anderen mee te laten werken aan de speurtocht naar dat onrecht en het  blootleggen van feiten die het daglicht niet kunnen verdragen. We doen een klemmend beroep op iedereen die de democratie en het zelfbeschikkingsrecht van de Nederlandse Burger een warm hart toedraagt, ons te helpen met het aandragen van munitie om aan deze reeds honderden jaren durende wantoestand een einde te maken. Zo snel mogelijk!

Wij spraken over een “moreel kompas” die richting en waarop een samenleving  kan sturen. Over het algemeen wordt ons aangepraat dat de uitverkorenen, de betere stand, de elite, met als representant de “koninklijke familie”, ons tot voorbeeld dient: ons “Morele Kompas“.

Nu zal ons voor de voeten worden geworpen door vredelievende monarchisten, dat het verleden geen garantie voor de toekomst biedt. De opeenstapeling van verwijten en beschuldigingen die de dynastieke oranje-clan ten deel valt vanaf de staatsgreep van 1813, moet echter ergens op zijn gebaseerd. Stel nu eens het hypothetische geval, dat we het verleden, voor het gemak tot en met de ambtsperiode van mevrouw van amsberg uit zouden kunnen wissen. We keren de zaken om, we gaan de geschiedenis herlezen door een oranjebril, compleet met oogkleppen en zien dan:

 • geen Willem I die overwinsten aan zijn privé eigendommen toevoegde en kosten en verliezen op projecten verhaalde op de belastingbetaler, betrokken bij de handel in opium en het cultuurstelsel in Indië;
 • geen Willem II, overspelige charlatan en verwekker van bastaarden, die nauwelijks Nederlands sprak;
 • geen Willem III, bijgenaamd de Gorilla, verantwoordelijk voor talrijke bastaarden en onbeschoft en liederlijk gedrag;
 • geen Wilhelmina, vluchtende landverraadster, bastaarddochter van De Ranitz, niet gediend van democratische principes, schuldig aan zelfverrijking;
 • geen Hendrik, betrokken bij landverraad, vele bastaard kinderen verwekkend, kindermisbruik en verdacht van het bezwangeren van eigen dochter en misschien zelfs betrokkenheid bij rituele moorden;
 • geen Juliana, die de belastingbetaler opzadelde met paleizen en dreigde met een constitutionele crisis, daarnaast haar grootste misdaad beging door het opgedrongen huwelijk met Nazi prins Von Lippe en dreigen met een constitutionele crisis uit privé belang;
 • geen Bernhard, schuinsmarcheerder, verwekker van bastaarden, betrokken bij criminele organisaties, steekpenningen, landverraad, collaboratie met de Nazi’s, spionage en zelfverrijking, couppleger in Indonesië;
 • geen Claus, Nazi-prins, gediend bij de SS in Italíë, waar oorlogsmisdaden zijn gepleegd;
 • geen Beatrix, lid van occulte genootschappen, politiek manipulator, landverraadster door eedbreuk;

Op deze manier heeft Nederland zijn straatje schoongeveegd en beginnen wij met frisse moed aan de ambtsperiode van Willem IV. WIE?? Ja, Koning Willem IV (De Overbodige). Leest u nog even mee:

 • getrouwd met de Argentijnse Maxima Z., dochter van een medeplichtige aan massamoord (minimaal 30.000 mensen) Jorge Z. ;
 • belazert het volk met zijn vakantiehuisje in een straatarm Afrikaans land;
 • lid IOC, samen met personen van dubieuze fascistische achtergrond;
 • nog nooit betrapt op een verstandige uitspraak;
 • prinselijke broers met de royale kruiwagen naar topbaantjes gereden;
 • één van de broers gehuwd met een onderwereldprinses, o.a. betrokken bij dubieuze praktijken in Bosnië, drugshandel, de Amsterdamse penoze en prostitutie;
 • de rest van de familie wordt via overheidsbaantjes aan riante inkomens uit belastinggeld geholpen, omdat zij niet zoals het aanstaande “koningskoppel” aan een riante uitkering uit belastinggeld worden geholpen.

Deze VERZAMELING BIJ ELKAAR GESCHRAAPTE  ADOPTIEKINDEREN EN BASTAARDEN wordt ons gepresenteerd als ons “morele kompas”, zij strekken ons tot voorbeeld in goede maar ook in slechte tijden. De praktijk is, dat zij fungeren als bloedzuigende parasieten op een mensenlichaam in de tropen. Zij leveren géén economische bijdrage, doch zijn het proto-type van nepotisme met slechts één doel: zelfverheerlijking en -verrijking door identiteits- en uitkeringsfraude. Zij zijn hoogstwaarschijnlijk niet wie zij beweren te zijn, bij eventuele misverstanden kan een eenvoudige DNA-test snel uitsluitsel geven. Dit wordt consequent geweigerd: WAAROM?

Talrijke onderzoeken en publicaties hebben het licht gezien, maar steeds is verzuimd deze kliek vanachter de coulissen te halen en er de schijnwerpers op te zetten. Dan zal bij vele monarchistische en zelfs orangistische aanbidders het licht uitgaan. Als steeds maar weer blijkt, dat bepaalde topfunctionarissen, bijvoorbeeld bij justitie, hun misdadige praktijken kunnen blijven voortzetten, kan men zich nog maar één vraag stellen. Namelijk, of onderzoekers op een dwaalspoor worden gebracht door de elitaire kongsie die nu al zo lang aan de touwtjes trekt. Wie houdt wie hier de hand boven het hoofd? Er wordt doorgaans vanuit gegaan dat “het huis” de dienaren bescherming verleent.               

Maar als we lezen wat deze “oranje-dynastie” op haar kerfstok heeft, dan kan het bijna niet anders, dan dat de leden ervan bescherming van “hogerhand” genieten en gewoon hun gang kunnen blijven gaan.Raad van Commissarissen DNB

Hiermede bedoelen wij de puissant rijke elite-families aan de top met macht, invloed en geld, die hen gemeenschappelijk de hand boven het hoofd houden. Het rijtje namen bij De Nederlandsche Bank biedt een mooi inkijkje in de verhoudingen. Als echter de gunst van het volk omslaat in vijandschap, waarbij de familie hard in de portemonnee wordt getroffen, wordt die beschermende hand teruggetrokken en valt de monarchie. En dat moment komt, gegarandeerd.

TENSLOTTE:

Het is aan de rechtgeaarde democratische Nederlander om er voor te zorgen, dat de monarch niet wordt ingeruild voor een president, die bescherming zoekt bij diezelfde hand, die de monarchie tot nu toe boven het hoofd gehouden wordt. Want dan blijft de status quo van het “Protectoraat der Lage Landen” onveranderd, hetgeen betekent dat ons recht op zelfbeschikking niet meer wordt hersteld.

Moet Nederland weer een Republiek worden?

Ja, naar Zwitsers modelJa, naar Duits modelJa, naar Amerikaans modelJa, maakt niet uit welk model wordt gekozenNee, een monarchie is het beste voor Nederland

REACTIES

34 Reacties naar “DE ONTMASKERING VAN DE BOVENWERELD”

 1. Hoe sluw en berekend Wilhelmina te werk ging,kwam ik destijds tijdens onderzoek achter.
  Genaamd “Het Kistje van Alexander” Waarbij Alexander de echte zoon van Willem III was
  Secretaris W.J.D. van Dijck vindt een stapeltje documenten van [wijlen] prins Alexander in een kleine houten kist met een hangslot, aanvankelijk in zijn woning boven de koninklijke stallen aan de Haagse Hogewal. Na veertig jaar zou het kistje aan het oranjehuis moeten worden teruggegeven. W.F. Dijck, zoon van de oud-secretaris, volbracht zijn missie in 1924. Hij stuurde koningin Wilhelmina niet alleen het kistje, maar ook enige mappen papieren, waarvan alleen hij de inhoud kende. Ze waren “belangrijk en onthullend”, heeft hij in familiekring gezegd.*”(Zie notitie Tomas Ross: http://www.crimezone.nl/web/Thriller.htm?dbid=4252&typeofpage=565043 )Bijbehorende noot:* = ‘Onder andere een verklaring van Prins Alexander dat Wilhelmina géén kind van Willem III kon zijn, omdat de koning een ernstige syfilis had. Deze was (en kon )niét behandeld.’
  Zoals reeds vermeld was dit ‘houten kistje’ het onderwerp van een televisieserie, in 1998 gemaakt in opdracht van de KRO. Alexander, die van 1851 tot 1884 leefde en Prins van Oranje was, had belastende documenten aangaande de fertiliteit van Willem III erin verstopt. In de serie was hij niet overleden in 1884 maar dook hij weer op, vlak na de geboorte van ‘prinses’ Juliana in 1909. Hij was de rechtmatige troonopvolger,maar vermoedelijk was geplaatst in een psychiatrische inrichting en stierf onder verdachte omstandigeheden (Waar hebben we dat meer gehoord) Zie : http://nl.wikipedia.org/wiki/Wij%2C_Alexander
  __________________
  De reactie kwam per omgaande: een korte brief van prof. dr. F.J.L. Krämer, directeur van het Koninklijk Huisarchief, door Emma opgericht. Krämer deelde zonder toelichting mede dat Wilhelmina de stukken behield. Het kistje werd leeg teruggestuurd, met een beloning van 1000 gulden. Dat was een opmerkelijk hoog bedrag. Wilhelmina stond bekend als zéér op de penning. Dat had zij van haar moeder..’Decennia ontkende Bernhard lid te zijn geweest van o.a. NSDAP tot de feiten het bevestigden.
  Decennia wordt het als nog niet bewezen gezien dat Willem III op latere leeftijd onvruchtbaar was als gevolg van Syfilis en Juliana een geadopteerd kind was.
  Uit het “hoogst vermoedelijk gefraudeerde”testament van Willem III blijkt hoeveel kosten geneeskundige hulp is uitgegeven,zonder resultaat.
  De Hofarts dr. J.Vlaanderen kreeg voor zijn geneeskundige hulp aan zijne Majesteit f. 2500
  Prof.dr.Samuel Sigmund Rosenstein geboren 20 februari 1832 te Berlijn en werkzaam ziekenhuis te Leiden als specialist interne geneeskunde en geslachtsziekte en een kei in de pathologische anatomie, kreeg voor de behandeling(men schreef op de rekening: ziekte van zijne majesteit) f. 10.000,- (een bedrag wat nu zo’n duizendvoudig waard is)GEPLAATST DOOR TOM COUZY | 15 MEI 2011, 11:28REPLY TO THIS COMMENT
 2. Dank@AdminGEPLAATST DOOR DRFEELGOOD | 15 MEI 2011, 11:35REPLY TO THIS COMMENT
 3. Wanneer ‘Herstel de republiek’ mijn boek over het Ronde Huis afwacht dat dit najaar bij Aspekt verschijnt had afgewacht dan was bovenstaande onzin waarmee deze site zich belachelijk maakt niet verschenen.GEPLAATST DOOR TON BIESEMAAT | 15 MEI 2011, 11:52REPLY TO THIS COMMENT
  • Het lijkt mij niet efficiënt iedere auteur die ergens een boekje over gaat schrijven te contacteren, om te voorkomen dat we ons misschien wel eens eventueel ‘belachelijk’ zouden kunnen gaan maken.GEPLAATST DOOR ADMINISTRATOR | 15 MEI 2011, 12:06REPLY TO THIS COMMENT
   • Steengoed artikel Administrator.GEPLAATST DOOR GERARD DE BOER | 15 MEI 2011, 12:41REPLY TO THIS COMMENT
   • Is het misschien dat “Herstel de Republiek” Ton Biesemaat nu net even voor is?!Het siert u niet Ton Biesemaat, zulks een sneer te geven Wij hebben hier als republikeinen maar 1 doel en laten we ons dat voor ogen houden! Eendracht maakt macht!
    Ton Biesemaat u komt nogal verbitterd en/of teleurgesteld over, kom op! Stap over uw schaduw heen!GEPLAATST DOOR JACQUELINE | 16 MEI 2011, 13:47REPLY TO THIS COMMENT
  • Ton Biesemaat: ‘dan was bovenstaande onzin waarmee deze site zich belachelijk maakt niet verschenen.’
   Het is niet bepaald tactisch om in het openbaar zo’n sneer te geven, het schrikt komende kopers van uw boek enigszins af. Of heeft alleen U de waarheid in pacht?…..GEPLAATST DOOR MAARTJE LE COMTE | 15 MEI 2011, 12:32REPLY TO THIS COMMENT
  • @Ton,u reikt het eerste exemplaar toch wel als eerste uit aan haremajo en de fijne oprechte,eerlijke en meedenkende oranjes?
   Mensen die de oranjes aanbidden maken zich niet alleen belachlijk maar zijn ook nog ZIENDEROGEN BLIND! Of kan het zijn dat het door u aangeprezen boek het ronde huis ons repies zal aanspreken? Ik lees overigens alleen feiten die op goed gegronde realiteitszin in deze site wordt getoond en als toegift geloof ik ook niet in een sprookjesboek. De realiteit van het oranjesprookje zegt al genoeg,de heks aan het bewind!LEVE DE REPIES !GEPLAATST DOOR AD-REM | 15 MEI 2011, 13:35REPLY TO THIS COMMENT
 4. Wat bestempeld wordt als sprookjesboek door de reageerders die zoals gewoonlijk zich achter pseudoniemen verschuilen zegt al weer genoeg. Ik baseer me op tientallen jaren research en niet op ‘hear say’ zoals deze website doet. Dat is nou het verschil. Waar sprookjes verkondigt worden is op deze website, inzake het Ronde Huis heb ik inderdaad de waarheid in pacht.GEPLAATST DOOR TON BIESEMAAT | 15 MEI 2011, 14:22REPLY TO THIS COMMENT
  • @Ton,met alle respect maar als ik door het oranjegeile volk geprezen omhooggevallen figuranten zie in hun drukke werkzaamheden ben ik het geloof in een sprookje finaal kwijt!
   Deze oranjefamilie vertoeft zich in een denkbeeldige sprookjeswereld,waar alom de prinsen op het paard en hun aanhang werden aanbeden,juich maar naar je eigen armoe !!!!
   Betreft uw boekje mag u best de wijsheid in pacht hebben, maar aangaande onze NIET gekozen oranjes heb ik deze wijsheid niet in pacht maar ben wel zeker dat ze onrechtmatig de skepter zwaaien.
   Nog even dit,u benoemt onze pseudoniemen,hier verschuilen wij ons niet achter,echter DIT IS VOOR ZELFBESCHERMING want wat ik b.v. denk is al reeds strafbaar in de zin van schennis enz,u wel bekend, daarom zeg ik uit name van mijn schuilnaam laat deze zooi opzouten, maxicosie is wederom uitgebreid op de tv dat ze reeds tien jaar hier is, helaas ik vindt haar nog steeds een dure asielzoekster, incl,de familiehereniging voor onze Jorge straks lekker op de eikenhorst in een villa. Nogmaals van mij mogen ze met z,n allen opdonderen, liever vandaag dan morgen.
   LET WEL IK DENK HET,IK ZEG HET NIET!
   Ik denk vaak hardop, maar is zodanig niet strafbaar. En als u het koningshuis adoreert is dat uw zaak, ik verafschuw deze zooi, elke dag iets meer, maar wel speurend naar feiten,niet afgaan op oranjegeile lui die geen kwaad willen horen over de genoemde ellende.
   Ondanks de oranjes heb ik het goed,maar e.e.a. wil niet zeggen dat ik als een blind paard achter hun aan ga lopen.
   Succes met uw boek, hopelijk voor de lezer geen sprookje!GEPLAATST DOOR AD-REM | 15 MEI 2011, 15:16REPLY TO THIS COMMENT
   • @ad-rem Als u denkt dat Ton Biesemaat het koningshuis adoreert, dan heeft u hem helemaal verkeerd begrepen. Als u naar de site Pro Republica gaat en zijn artikelen opzoekt dan begrijpt u het misschien. Lees anders zijn boek Bernhard Gate, dan gaan uw ogen wel open. Ik weet zeker dat u zult smullen van dat boek.GEPLAATST DOOR WILL | 15 MEI 2011, 15:43REPLY TO THIS COMMENT
    • @Will,dan ben ik voorbarig geweest met mijn reactie,waarvoor excuus aan Ton, maar het ging mij ook om zijn vermelding dat wij met schuilnaam opereren. In dit democratisch land mag je vrijheid van meningsuiting hebben behalve als men de WAARHEID wil zeggen,vandaar de schuilnaam!
     Hoop ik wel dat Ton’s boek zoden aan de dijk gaat zetten, dit in tegenstelling van de reeds uitgekomen roman “maxima 10 jaar hier aanwezig” keer 1,4 miljoen is al reeds 14 miljoen om te vertellen dat ze haar wijsheid in pacht heeft. Geef mij ook zo’n toelage en ik lach de lak van uw camera, echter zal ik het VOLK geen rad voor de ogen draaien,met zinspelingen zoals dat de echte Nederlander niet bestaat enz.
     Nogmaals sorry als ik enige personen verkeerd heb beoordeeld!GEPLAATST DOOR AD-REM | 15 MEI 2011, 16:04REPLY TO THIS COMMENT
     • @ad-rem. Ik hoop dat het boek van Ton veel verkocht zal worden. Ik ga het cadeau geven aan slaafse onderdanen. Een poging om hen op andere gedachte te brengen. We zullen het boek waarschijnlijk moeten bestellen net als Bernhard Gate, dat was ook verboden in de winkels.GEPLAATST DOOR WILL | 15 MEI 2011, 17:53REPLY TO THIS COMMENT
 5. Cees Fasseur zal het zeer waarschijnlijk ook niet eens zijn met dit artikel. Diezelfde Fasseur schrijft hele boeken vol leugens en geschiedvervalsing maar wordt deskundig genoemd. What’s in a name.GEPLAATST DOOR TOM COUZY | 15 MEI 2011, 15:04REPLY TO THIS COMMENT
 6. Geachte Hr. Biesemaat, licht dan in ieder geval een tipje van de sluier op en kom met een weerwoord. Met alleen afkraken maakt u zich een beetje belachelijk. Dan nemen mensen u zometeen niet serieus meer en blijft u zitten met uw boekje.GEPLAATST DOOR DEVEGA | 15 MEI 2011, 17:15REPLY TO THIS COMMENT
 7. Daar zal Bea niet aan beginnen, want dan is het eind zoek…..Is ook niet nodig, we zijn al jaren-lang op de hoogte van hun nazi-roots!GEPLAATST DOOR MAARTJE LE COMTE | 15 MEI 2011, 19:30REPLY TO THIS COMMENT
 8. Als er één schaap over de Dam is volgen er meer.
  Maar daar geloven we helemaal niets van. En als dat bij ons Staatshoofd het DNA geval is,dan moeten we voor dat onderzoek extra bij de pinken zijn.GEPLAATST DOOR TOM COUZY | 15 MEI 2011, 19:33REPLY TO THIS COMMENT
 9. Heel rare reactie van Ton Biesemaat,toch niet echt een onbekende in het kleine republikeins wereldje.
  Zou wel eens willen weten waar die “onzin” dan staat?GEPLAATST DOOR MARCELW | 15 MEI 2011, 19:39REPLY TO THIS COMMENT
 10. Ik moet zeggen dat ik het artikel NIET gelezen heb maar alleen de reacties. Daarom kan ik ook niet oordelen over de (reden tot de manier van) kritiek die door Ton Biesemaat geuit is. Als ik het zo van afstand beoordeel heb ik flauw de idee dat er op de achtergrond (misschien) iets meer (mee)speelt. Hoe dan ook, ik ken Ton Biesemaat als een gedegen onderzoeksjournalist met kennis van zaken en ik ben benieuwd naar zijn boek over het ‘Ronde Huis’. Komende week verschijnt overigens een nieuw boek van zijn hand, ‘De Geheimen van Oranje’, ook dat lijkt me een boek dat de moeite van het lezen meer dan waard is.GEPLAATST DOOR FRÉ MOREL | 15 MEI 2011, 20:55REPLY TO THIS COMMENT
  • @Fré Morel,
   Het vormen van een eigen mening na het lezen van een artikel heeft dezelfde waarde als die na het lezen van een boekje. Onderbouwd commentaar is daarna uiteraard altijd welkom.GEPLAATST DOOR TOM COUZY | 15 MEI 2011, 21:32REPLY TO THIS COMMENT
 11. Het is een zeer lezenswaardig artikel administrator.
  Ik als socioloog verbaas ik me er altijd over hoe jullie geschiedkundigen de feiten boven tafel krijgen.
  Ben benieuwd wie er achteraf gelijk krijgt!GEPLAATST DOOR GER DE VRIES | 15 MEI 2011, 21:46REPLY TO THIS COMMENT
 12. Het is wel te hopen dat het om de waarheid omtrent het nazi-verleden van haar vader gaat:Uit het bovenvermelde artikel:“{…}Nadat de documentaire was uitgezonden, klaagde de 67-jarige echtgenote van koning Carl XVI Gustaf dat zij op één lijn was gesteld met de wegens oorlogsmisdaden veroordeelde SS-officier Adolf Eichmann. Ook andere opmerkingen namen veel Zweden haar niet in dank af. Zo zei zij dat de fabriek van haar vader speelgoedtreinen en haardrogers produceerde. In 2002 schreef de kwaliteitskrant Svenska Dagbladet al dat het bedrijf pantservoertuigen en gasmaskers maakte. Ook merkte zij op dat haar vader niet politiek actief was en als eenling niets kon uitrichten tegen de ‘hele machinerie’ van de nazi’s.”Silvia wil volgens haar woordvoerder met hulp van haar contacten in Brazilië en Duitsland ‘een aantal open vragen’ over de activiteiten van haar vader laten onderzoeken. Zij wil ook historici en andere deskundigen inschakelen.GEPLAATST DOOR DIEUWER | 15 MEI 2011, 23:29REPLY TO THIS COMMENT
 13. Hulde, hulde, hulde Administrator!!!En welk een opluchting dat U enige weken geleden toch niet de handdoek in de ring gegooid hebt.Aangaande Ton Biesemaat: geen kwaad woord over zijn dossierkennis, maar de sneer naar deze site siert hem persoonlijk niet…GEPLAATST DOOR LUUK VAN DINTER | 16 MEI 2011, 11:55REPLY TO THIS COMMENT
 14. Er is toch wel enige verwarring over de boeken van Biesemaat.Aan de ene kant zegt hij dat het in de herfst uitkomt bij Aspekt, de geschiedenis van het Ronde Huis, maar ik had al eerder met Aspekt gebeld en zeiden: nee ,dit boek van ons gaat over de oorlogen en de inmenging van de oranjes.De titel: Van Atjeh tot Uruzgan.
  Het boek van Just Publishers in Meppel komt dus 23 mei uit:De geheimen van Oranje. Met o.a.Het Ronde Huis.
  We kunnen dus al eerder gaan bestellen en lezen. l6.95 geloof ik. Doe het maar snel voor “ze”het uit de handel kunnen nemen en Biesemaat in de cel naast Erwin komt te zitten.GEPLAATST DOOR ATTIE | 16 MEI 2011, 12:12REPLY TO THIS COMMENT
 15. Laten we elkaar nu geen verwijten gaan maken,alles wat we over de zogenaamde oranjes horen is meegenomen.Dit hoor je niet in de geschiedenis les op school.Ik kan er niet genoeg over lezen.
  Maar achteraf deugen en deugde al die koningshuizen niet.Nu begint die zweedse ook al.
  Als ik het goed begrijp was die hele oorlog een doorgestoken kaart om mensen op te ruimen.GEPLAATST DOOR ALIDAS | 16 MEI 2011, 20:42REPLY TO THIS COMMENT
 16. @Alidas: “Als ik het goed begrijp was die hele oorlog een doorgestoken kaart om mensen op te ruimen.”Juist! In wezen is het niet anders dan het vernietigen van bestaande sociale, maatschappelijke, politieke, religieuze en economische structuren, om daarvoor in de plaats een andere ‘passende’ neer te planten.GEPLAATST DOOR FRÉ MOREL | 17 MEI 2011, 07:48REPLY TO THIS COMMENT
 17. ja..What goes arrond,…Comes arrond!Je bent tegenwoordig ,,Hypermoderne Slaaf“
  Zolang je maar een Hypotheek neemt…,,Normaal geacht“
  E.d zodat een ander weer vruchten kan plukken .
  “Werk slimmer….Niet harder!GEPLAATST DOOR HESSELINK | 24 JUNI 2011, 23:15REPLY TO THIS COMMENT
 18. Ken Ton Biesemaat als een zeer terdege journalist. Als hij zegt dat het artikel onzin is, dan neem ik dat zonder meer aan. Ik lees het ook als een verhaal wat niet onderbouwd word. Jammer dat kritiek hier vaak zo slecht opgepakt word.GEPLAATST DOOR DRLWH | 16 NOVEMBER 2011, 21:44REPLY TO THIS COMMENT


Geplaatst door Pegasus op 09:28 17 opmerkingen: 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


      

      

            
      
      
assignment_turned_in Registrations
No Registration form is selected.
(Click on the star on form card to select)
Please login to view this page.
Please login to view this page.
Please login to view this page.