Overzicht van alle Demmink-artikelen op deze site

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/801/overzicht-van-alle-demmink-artikelen-op-deze-site.html

https://web.archive.org/web/20080702235619/http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/801/overzicht-van-alle-demmink-artikelen-op-deze-site.html

Gepubliceerd door Micha Kat 25 juni, 2008 in Algemeen.

In de opmaat naar de slachting van de SG van Justitie in een voor Nederland ongehoord en uniek schandaal volgt hieronder een overzicht van alle artikelen die deze website over Joris Demmink heeft gepubliceerd.

1. Op 5 april 2007 opende deze site met het stuk dat reeds de fundamenten neerlegde voor de hele affaire en inmiddels meer dan 10.000 keer is gelezen: Nederlandse Staat gechanteerd door Turkije. Dit stuk kwam tot stand nadat een tipgever de webmaster die toen in Kazachstan vertoefde de aangifte van Adele van der Plas doormailde. De positie van staatssecretaris Albayrak -dit aspect is nog nauwelijks ter sprake gekomen- wordt door de affaire-Demmink trouwens ridicuul en onmogelijk: Albayrak heeft immers een Turks paspoort.

2. Op 7 april 2007 publiceerde deze site een vertaling van een artikel over de Demmink-zaak dat verscheen in de Turkse krant Anadolu Haber Grubu.

3. Op 9 april 2007 volgde een oproep aan de minister van Justitie in te grijpen en verder misbruik van kinderen te voorkomen. De minister legde deze oproep naast zich neer hetgeen van hem een crimineel maakt die directe verantwoordelijkheid draagt voor de vernietiging van een onbekend aantal kinderlevens.

4. Op 15 april volgde een stuk over het duistere Defensie-verleden van Demmink en zijn banden met Desi Bouterse.

5. Op 27 april 2007 publiceerde deze site de kamervragen over de affaire-Demmink van de PVV.

6. Op 30 april 2007 hekelde deze website een beslissing van het OM harder te gaan optreden tegen bezitters en verspreiders van kinderporno.

7. Op 4 mei 2007 besteedde deze site aandacht aan het KG van Van der Plas naar aanleiding van het intimiderende bezoek van Demmink aan Baybasin in zijn cel.

8. Op 14 mei 2007 hekelde deze site de absurde vormen van klassenjustitie die het gevolg zijn van het in bescherming nemen van Demmink en riep op tot een ‘ceterum censeo-actie‘ ter vervolging van de pedofiele SG.

9. Op 6 juni 2007 zette deze website de affaire-Demmink in een breder perspectief door te wijzen op vergelijkbare ontwikkelingen in het buitenland.

10. Op 20 juni 2007 volgde een artikel waarin de eerste contouren zichtbaar werden van de pedofielen-netwerk naar aanleiding van de ontmaskering van Hans Holthuis als kinderverkrachter. Ook wijst dit stuk reeds op chantage van de rechterlijke macht vanuit de pedofiele activiteiten van magistraten.

11. Op 5 juni 2007 kwam deze site met een stuk naar aanleiding van de Netwerk-uitzending van april 1998 omdat de webmaster een journalist van Netwerk sprak die bevestigde dat de ‘Joris’ die daarin optreedt inderdaad Joris Demmink is. Tevens staat deze site dan stil bij het optreden van Harro Knijff, de advocaat van het pedo-netwerk.

12. Op 6 juli 2007 volgt een overzicht van de stand van zaken op dat moment onder de kop Bewijslast tegen Joris Demmink overweldigend.

13. Op 31 juli 2007 daagt de webmaster van deze site Joris Demmink uit hem wegens smaad voor de rechter te slepen. De Justitie-SG laat dit na.

14. Op 20 augustus 2007 begint deze website de focus te richten op het NOS Journaal. Dit zou leiden tot de openbaarmaking van de Runderkamp-papers.

15. Op 21 augustus 2007 gaat deze site in de overdrive via een directe aanval op Lex Runderkamp van het NOS Journaal.

16. Op 23 augustus 2007 wordt de druk op Runderkamp nog weer verder opgevoerd.

17. Op 25 augustus 2007 wordt duidelijk dat Lex Runderkamp Joris Demmink uiteindelijk de afrond in zal duwen, zij het tegen zijn eigen wil.

18. Eveneens op 25 augustus 2007 -de cruciale dag- komen de Runderkamp-papers zelf vrij. Ook krijgt deze site een tip over ‘gewone’ corruptie van Demmink.

19. Op 28 augustus 2007 checkte deze site of Demmink nog altijd op zijn post zit op Justitie. Tevens een directe confrontatie met pedofielen-advocaat Harro Knijff.

20. Op 29 augustus 2007 krijgt de webmaster Joris Demmink zelf even aan de telefoon. Het is het enige directe contact dat ooit met de pedofiel heeft plaatsgevonden.

21. Op 17 februari 2008 staat deze site stil bij een publiek optreden van Joris Demmink.

22. Op 3 juni 2008 opent deze site een nieuw offensief tegen Demmink naar aanleiding van het klaagschrift van Adele van der Plas tegen de beslissing van het OM Demmink door te laten gaan met het verkrachten van minderjarigen.

23. Ter schraging van het nieuwe en mogelijk beslissende offensief, het ‘Endspiel’, publiceert deze site op 4 juli 2008 een min of meer compleet feitenoverzicht van de zaak-Demmink.

24. Op 5 juni 2008 volgt een stuk over een bekentenis van Demmink dat hij niet naar Thailand en Sri Lanka durft te gaan.

25. Op 7 juni 2008 onthult deze site dat Demmink desondanks in 2004 uitgebreid heeft gewerkt op de Filippijnen.

26. Op 8 juni 2008 staat deze site stil bij alle lof die Demmink krijgt toegezwaaid door NRC Handelsblad voor het verkrachten van minderjarigen en wordt tevens een schokkende getuige geciteerd uit de stukken van Van der Plas die het misbruik door Demmink vanuit eigen beleving beschrijft.

27. Op 11 juni 2008 volgt de aanzet tot het oprollen van het hele pedofielen-netwerk als deze site artikelen van Joost de Haas en Bart Mos uit juni 2007 aan een nadere analyse onderwerpt.

28. Op 12 juni 2008 staat deze site stil bij de wijze waarop de benoeming van Demmink tot SG op Justitie tot stand kwam en de rol daarin van minister Donner. De conclusie: net als Hirsch Ballin is ook Donner een crimineel die direct schuldig is aan de vernietiging van een onbekend aantal levens van minderjarigen.

29. Op 13 juni 2008 komt het complete pedofielen-netwerk in kaart dankzij het bekend worden van een artikel uit 1982 dat was bestemd voor het Duitse weekblad Der Spiegel.

30. Op 15 juni 2008 aandacht voor de weerzinwekkende rol van het NOS Journaal dat in deze fase -veel te laat- een pathetische poging doet de waarheidsvinding alsnog te frusteren. Ook aandacht voor de rol van De Telegraaf.

31. Op 19 juni 2008 volgt het artikel waarin het Nederlandse Dutroux-pedofielennetwerk wordt gepresenteerd.

32. Eveneens op 19 juni 2008 wordt de ‘pedo-professor‘ van R. geidentificeerd.

33. Op 23 juni 2008 aandacht voor de 180 graden draai van De Telegraaf in de affaire.

34. Eveneens op 23 juni 2008 aandacht voor de mogelijke rol van Ed van Thijn in de pedofielen-netwerk.

35. Op 24 juni 2008 aandacht voor het ‘verraad‘ van Telegraaf-journalist Joost de Haas.

0 Reacties op “Overzicht van alle Demmink-artikelen op deze site”

Feed voor dit bericht

« Joost de Haas moet opnieuw in gijzeling

Smeekbede aan de minister: het kan nog steeds! »

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


      

      

            
      
      
assignment_turned_in Registrations
No Registration form is selected.
(Click on the star on form card to select)
Please login to view this page.
Please login to view this page.
Please login to view this page.