Leven in de Privé

Hierbij introduceren we Leven in de Privé
(http://t.me/levenindeprive), een project dat probeert een complete en accurate weergave te maken van hoe alles in elkaar zit wat betreft de soevereiniteit, Civil Law, UCC, …

Alle informatie op deze pagina is GRATIS. Waarom 50€ tot 750€ betalen voor een cursus? Deze zelfhulp informatie is gratis. Wij vertrouwen op waarheid & licht. Dus als u uw zaak wint & u bespaart geld of je vermijdt een gevangenisstraf, deel dit kanaal dan met anderen.

Boodschap van algemeen nut:

Voor degenen die het aantal hoofdstukken gebruiken als excuus om dit werk niet te lezen, bedenk dan dat alleen al één van mijn vele bronnen voor dit werk, “A Treatise On The Law Of Agency” (1905) 1146 pagina’s telt. Nog maar een paar generaties geleden was de maatstaf voor een man zijn vermogen om retorisch te spreken over religie, recht en politiek, dankzij zijn verzameling van dergelijke boekwerken, terwijl de zogenaamde mannen van vandaag zeuren als een YouTube-video meer dan 10 minuten duurt, terwijl ze kijken als kinderen die op zaterdagochtend tekenfilms kijken. Tegen deze zogenaamde mannen zeg ik: neem je verantwoordelijkheid of doe wat u wilt, zoals uw tegenstander wenst. Ik beloof dat al mijn werk voor altijd gratis blijft voor iedereen die het zoekt. En dus vraag ik u niet alleen om dit werk voor uzelf te verwerven door het zonder voorbehoud te downloaden (de drie bolletjes rechts bovenaan en exporteren), maar ook om het vrijelijk te delen met wie u maar wilt. Ik vraag of verwacht niets terug voor dit geschenk.

Deze informatie blijft altijd gratis te verkrijgen voor iedereen, zonder vragen of verplichtingen, en zonder dat er ooit een tegenprestatie wordt verwacht. Deel dit werk alstublieft vrijelijk en zonder uitzondering, zonder rekening te houden met kosten of winst en zonder enig vals schuldgevoel.

Deel deze link:
t.me/levenindeprive

Externe Links:

Engelse versie
Winston Shrout
Educated in Law
Living in the Private
Mensenrechten
Fortis et Liber (in de maak)
Wakkernieuws
Affidavit Warriors
Broadmind
The Lore Society
Understand Contract Law
Badwolf
Winston Shrout
Stop The Pirates

Disclaimer

Deze inhoud wordt verstrekt voor educatieve doeleinden, omissies en fouten uitgezonderd, en is geen juridisch advies.

Stelregels van het recht:

Consensus facit legem.
Instemming maakt de wet. Een contract is een wet tussen de partijen, die alleen door instemming kracht kan krijgen.

Ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat.
De bewijslast rust op hem die bevestigt, niet op hem die ontkent.

Telegram: Leven in de Privé
Onderwijs jezelf, stel vragen, controleer alles.
Chat: t.me/levenindeprivechat

Inhoudstafel:

Schrijf je in om onderstaande pagina’s in te kunnen zien. Heb je al een account, log dan hier in.

Leven in Privé: Bestanden

Hoofdstuk 1: In de Privé
Hoofdstuk 2: Contractaanbod
Hoofdstuk 3: Dood of Levend
Hoofdstuk 4: Waar Je Staat
Hoofdstuk 5: De Lijn Overschrijden
Hoofdstuk 5.1: Bijlage
Hoofdstuk 6: Jouw Publieke Trust
Hoofdstuk 7: Ambtenaren
Hoofdstuk 8: Politieontmoetingen
Hoofdstuk 9: Uw soevereiniteit
Hoofdstuk 10: De Bewijslast
Hoofdstuk 11: Voorwaardelijke aanvaarding (Conditional Acceptance)
Hoofdstuk 11.1: Bijlage
Hoofdstuk 12: Strategieën voor de Rechtbank
Hoofdstuk 13: De Snelle Vier Zinnen Methode
Hoofdstuk 13.1: Bijlage
Hoofdstuk 14: Psychologische tips tijdens een rechtszaak
Hoofdstuk 15: Ik ben een Idioot
Hoofdstuk 16: De Onderdelen van een Contract
Hoofdstuk 17: Weerleg het vermoeden
Hoofdstuk 18: De Karl Lentz Methode
Hoofdstuk 19: Belangrijk richtlijnen van een Rechtszaak deel 1
Hoofdstuk 19.1: Belangrijk richtlijnen van een Rechstzaak deel 2
Hoofdstuk 20: Moties
Hoofdstuk 21: Spreken is zilver, ‘zwijgen’ is goud
Hoofdstuk 22: Wat is Publiek en Privé?
Hoofdstuk 23: Banken geven de naam altijd HOOFDLETTERS
Hoofdstuk 24: Vraag en Antwoord in de Rechtszaal deel 1
Hoofdstuk 24.1: Vraag en Antwoord in de Rechtszaal deel 2
Hoofdstuk 24.2: Vraag en Antwoord in de Rechtszaal deel 3
Hoofdstuk 25: Waarom we verliezen in de rechtbank deel 1
Hoofdstuk 25.1: Waarom we verliezen in de rechtbank deel 2
Hoofdstuk 26: Symbolisme tussen Kerk, Vrijmetselarij en Rechtbanken
Hoofdstuk 27: Wat is een Trust?
Hoofdstuk 28: Rijden vs Reizen
Hoofdstuk 30: Reisbrief, geen Paspoort
Hoofdstuk 31: Hoe reageren op een Eis
Hoofdstuk 32: Verschil tussen Common Law (Gewoonterecht) & Civil Law (Civiel Recht)
Hoofdstuk 33: De voorwaarden van het Geboortecertificaat
Hoofdstuk 34: België is een financiële constructie
Hoofdstuk 35: Autoregistratie uitgelegd deel 1
Hoofdstuk 35.1: Autoregistratie uitgelegd deel 2
Hoofdstuk 36: Nederland bestaat niet
Hoofdstuk 37: De Deurwaarder
Hoofdstuk 38: Strafrechtelijke aanklachten zijn achterstallige belastingen deel 1
Hoofdstuk 38.1: Strafrechtelijke aanklachten zijn achterstallige belastingen deel 2
Hoofdstuk 39: Occulte Symboliek van De tovenaar van Oz
Hoofdstuk 40: De Geheime Eed van Advocaten
Hoofdstuk 41: UPU (Universal Postal Union)
Hoofdstuk 42: Wisselbrieven
Hoofdstuk 43: De Vier Hoeken Regel (Four Corners Rule)
Hoofdstuk 44: Verantwoordelijkheid & Vrijheid
Hoofdstuk 45: De CESTUI QUE VIE Trust
Hoofdstuk 46: Het geheime doel van Geboorteakten
Hoofdstuk 47: De Tien Rechtsregels deel 1
Hoofdstuk 47.1: De Tien Rechtsregels deel 2
Hoofdstuk 48: Trouwen is een Contract
Hoofdstuk 49: De Stroman
Hoofdstuk 50: Wat is Legalese
Hoofdstuk 51: Omgaan met Schulden
Hoofdstuk 52: Wat is Geld
Hoofdstuk 53: Je Naam Copyrighten
Hoofdstuk 54: De Grote Depressie (crisis jaren 1930)
Hoofdstuk 55: Ken de Wet
Hoofdstuk 56: Fiduciair geld (Fiat geld)
Hoofdstuk 57: De juiste Status aangeven
Hoofdstuk 58: Het 3 Brieven Proces
Hoofdstuk 59: Het Schuldensysteem
Hoofdstuk 60: Ondertekenen met naam zonder aansprakelijkheid
Hoofdstuk 61: Het gebruik van het beletselteken
Hoofdstuk 62: Brieven terugsturen
Hoofdstuk 63: De Advocaten
Hoofdstuk 64: Trusts in Rechtbanken
Hoofdstuk 65: Het Bankiers Manifest van 1892 & 1934
Hoofdstuk 66: De Huwelijksaktefraude
Hoofdstuk 67: Uw staatsschuld is PRE-PAID (vooruitbetaald)
Hoofdstuk 68: De Remedie
Hoofdstuk 69: De Katholieke Kerk
Hoofdstuk 70: Ontstaan van de Romeinse Trusts
Hoofdstuk 71: Een Hypotheek
Hoofdstuk 72: Samenvatting van de samenleving
Hoofdstuk 73: Vermoedens in de Rechtbank
Hoofdstuk 74: Verschillende kleuren inkt
Hoofdstuk 75: De 8 onderdelen van een wettig contract
Hoofdstuk 76: Identiteitskaart als trackingapparaat
Hoofdstuk 76.1: Bijlage
Hoofdstuk 77: Elke fase van ons leven is in COMMERCE
Hoofdstuk 78: Zielen wettelijk eigendom van het Vaticaan
Hoofdstuk 79: Protestantse Kerken dienen de overheid
Hoofdstuk 80: Hoe ongeopende NIET aan u geadresseerde post terugsturen
Hoofdstuk 81: Hoe ongeopende WEL aan u geadresseerde post terugsturen
Hoofdstuk 82: Congres van Verona
Hoofdstuk 83: British Accreditation Registry (B.A.R.)
Hoofdstuk 84: Rechter die de zaal verlaat
Hoofdstuk 85: Je naam en standing in de Rechtbank
Hoofdstuk 86: De kracht van woorden
Hoofdstuk 87: Beëdigde verklaring (Affidavit)
Hoofdstuk 88: Militaire controle
Hoofdstuk 89: Babylon en Romeinse rijken
Hoofdstuk 90: De drie stadstaten van Babylon
Hoofdstuk 91: De Unam Sanctam
Hoofdstuk 92: Het moderne Babylon
Hoofdstuk 93: Wat is een Trust? (betere uitleg)
Hoofdstuk 94: Parse Syntax Grammar
Hoofdstuk 95: Praat nooit met politieagenten
Hoofdstuk 96: Wat is uw beroep?
Hoofdstuk 97: Rekening van de geboortetrust
Hoofdstuk 98: De hel op aarde
Hoofdstuk 99: Pen of pin
Hoofdstuk 100: Geef aan Caesar wat van Caesar is
Hoofdstuk 101: De 4 belangrijkste opties
Hoofdstuk 102: De man/vrouw als schip
Hoofdstuk 103: Telefoontjes van incassobureaus
Hoofdstuk 104: Hoe betalen met orderbriefjes in de Bank
Hoofdstuk 104.1: Bijlage hoe betalen met orderbriefjes in de Bank
Hoofdstuk 105: Waarom je in de gevangenis kunt belanden door een belastingsaangifte
Hoofdstuk 106: Melden van illegale inkomsten
Hoofdstuk 107: Is er nog hoop?
Hoofdstuk 108: Macht is de naam van het spel
Hoofdstuk 109: Onbewust bevoegdheid gegeven in de Rechtbank?
Hoofdstuk 110: De Illuminati & Vrijmetselaars
Hoofdstuk 111: De Temple Church
Hoofdstuk 112: De fiscale agenten van Babylon
Hoofdstuk 113: Arrestatiebevel voor een…schip
Hoofdstuk 114: De CQV Trust in de Rechtbank
Hoofdstuk 115: Identiteitscontrole & politie
Hoofdstuk 116: Verkeersboetes, parkeerwachters, …
Hoofdstuk 117: Jurisdictie voor dummies
Hoofdstuk 118: De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens
Hoofdstuk 119: De VS is een kroonkolonie
Hoofdstuk 120: Laat angst je niet verdrukken
Hoofdstuk 121: De Venetianen/Feniciërs
Hoofdstuk 122: Salomonsoordeel
Hoofdstuk 123: Kinderen uit huis plaatsen brengt veel geld op
Hoofdstuk 124: De vrijmetselarij (kort uitgelegd)
Hoofdstuk 125: Uw nieuwe auto als tracker
Hoofdstuk 126: Waarom Voorwaardelijke Aanvaarding werkt
Hoofdstuk 127: Het kraken van de Legale code van de KJV-Bijbel
Hoofdstuk 128: Het Vaticanum II (Tweede Vaticaans Concilie)
Hoofdstuk 129: Wie is “jij”?

Aangezien er veel vraag is van mannen/vrouwen om gelijkgezinden te zoeken, hebben wij nu kleine chatgroepjes opgericht.
Antwerpen (http://t.me/lidpantwerpen)
Oost-Vlaanderen (http://t.me/lidpoostvlaanderen)
West-Vlaanderen (http://t.me/lidpwestvlaanderen)
Vlaams-Brabant (http://t.me/lidpvlaamsbrabant)
Limburg (http://t.me/lidplimburg)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


      

      

            
      
      
assignment_turned_in Registrations
No Registration form is selected.
(Click on the star on form card to select)
Please login to view this page.
Please login to view this page.
Please login to view this page.