We zijn zeer geintereseert in u, uw sociale omgeving en uw krachten. U gaat participeren op dit platform. Met als doel het offline te doen. We hier en daar als verbintenissen met eigenaarschap, pro en deskundigen, in de eigen krachten, onze overschotten met elklaar delen. Wij delen die eigenwaarden graag met elkaar, zodat we met die waarden tesamen met democratisch opgestelde normen een samenleving kunnen inrichten en onderhouden, die de mens als Hoogste waarde kent in zijn bestaan. En met respect, de natuur gebruikt, dier en plantensoorten hun gebieden gunt en ons dient. U meld zich aan door het invullen van de onderstaande vragen.

  
   
  

Registreer je bij ons door het invullen van de onderstaande vragen.

 • Email
 • Naam
 • Birthdate
 • Adres
 • Geslacht
 • kernwaarden
 • netwerk
Password must be at least 7 characters long.
Password must be at least 7 characters long.
Geef hier je voornaam op, Alleen voorletters is ook OK.
Geef hier je Familie na(a)m(en) op
Geef je geboortedatum op
Address Line 1  *
Address Line 2
City  *
Zip  *
Geef minimaal je Straatnaam, Woonplaats en postcode op.
Geef hier aan of je een man bent of een vrouw
Denk daarbij waarin jij kunt bijdragen in de volgende aandachtsgebieden: het mentale welbevinden van je zelf en de mensen waarmee jij verbindt als mens. het lichamelijke gevoel van welbevinden en gezondheid van je zelf en de mensen waarmee jij verbindt als mens. Inzet van krachten/tallenten volgens eigen interesse en het daarbij horende onderhouden van sociale contacten (participatie). Jouw sociale woon- en leefomstandigheden. En vooral ook jou interesses. Dus de Waarden die jij waardeert bij de ander.
Hoe krachtig is jou huidige sociale netwerk? Zijn dit familieleden, mensen binnen je vriendenkring en/of collega's. Wat betekenen jullie voor elkaar en waarin zouden we een waarde voor elkaar kunnen zijn?

      

      

            
      
      
assignment_turned_in Registrations
No Registration form is selected.
(Click on the star on form card to select)
Please login to view this page.
Please login to view this page.
Please login to view this page.