Majesteit,

Geachte Koning Willem-Alexander,

Met oprechte overweging en diepe betrokkenheid schrijf ik u deze brief om een belangrijke kwestie onder uw aandacht te brengen. In navolging van het historische Plakkaat van Verlatinghe uit 1581, wil ik een hedendaagse boodschap overbrengen die betrekking heeft op de relatie tussen de vorst en zijn onderdanen, en de essentie van vrijheid, rechten en verbondenheid.

Als onderdaan van het Koninkrijk der Nederlanden, voel ik me genoodzaakt om mijn identiteit te verbinden met een heerschappij waarin niet alleen mijn rechten zijn gewaarborgd, maar waar ook de gehele samenleving wordt onderwezen over de onschatbare waarde van participatie, verbinding, samenwerking en de fundamentele menselijke waarden in onze samenleving.

Ik geloof dat een samenleving waarin mensen soeverein kunnen leven binnen hun rechten, en zich kunnen verbinden binnen hun eigen normen, een samenleving is die bloeit. Het is mijn wens dat we niet langer elkaars onderdanen zijn, maar dat we onze verbondenheid in vrijheid mogen ervaren, in de wetenschap dat een leider handelt in overeenstemming met de wensen van zijn gelijken.

Het is mijn hoop dat u, als onze vorst, kunt bijdragen aan een samenleving waarin inclusiviteit wordt bevorderd, waarin we allen als gelijken worden behandeld en waarin de stem van het volk gehoord en gerespecteerd wordt. Moge uw leiderschap dienen als een baken van inspiratie en rechtvaardigheid in deze tijd, en moge het de fundamenten van onze democratische samenleving versterken.

Tevens schrijf ik u vandaag met het oprechte verlangen om vergeving uit te spreken voor eventuele zonden die mij en anderen ten aanzien van uw rol als koning zijn begaan.

Ik ben me bewust van de uitdagingen en obstakels die u in uw positie tegenkomt, en het kan soms lijken alsof er een “smerig spel” wordt gespeeld. In deze moeilijke tijden wil ik benadrukken dat het niet aan mij is om de eerste steen te werpen, maar om vergeving te zoeken en begrip te tonen.

Ik geloof in de genade van God en vertrouw erop dat u, net als wij allemaal, verantwoording zult afleggen voor uw daden voor Hem. Ook geloof ik dat iedereen, inclusief koningen, een pleitbezorger heeft in Jezus Christus.

Door deze vergeving uit te spreken, hoop ik dat we allemaal de kans krijgen om onze zonden achter ons te laten en ons te richten op het doen van het goede. Ik geloof dat vergeving en berouw belangrijke stappen zijn in het streven naar een betere toekomst voor ons allen.

“Wij allen en een ieder van ons hebben dit in het openbaar ter goeder trouw, zonder enig bedrog, in onze harten geloofd, uitgesproken en gepubliceerd, met de heilige bijbel in de hand en met uitgestoken arm, en, voor het geval dat wij zouden afwijken in onze geloofsbelijdenis, bereid een ieder zijn bloed, leven en have op te offeren.”

Dank U wel.

Met vriendelijke Groet,

Uw gelijke, Alexander Groenheide

Een betrokken burger die streeft naar een samenleving, gedreven door een directe en open democratie, florerende binnen de kernwaarden, liefde, samenwerking en de zorg voor elkaar.

Ga jij ook iets doen met deze boodschap?

Bekijk resultaten

Laden ... Laden ...

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


      

      

            
      
      
assignment_turned_in Registrations
No Registration form is selected.
(Click on the star on form card to select)
Please login to view this page.
Please login to view this page.
Please login to view this page.