inzage hebben in het medisch dossier van je partner, ouders of kinderen als ze overlijden.

Deel deze pagina, de waarheid is in ieders belang.

WIST JIJ DAT Je Sinds 1 Januari 2020 Niet Meer Zomaar Via Rechtswege Inzage Hebt In Het Medisch Dossier Van Je Partner, Ouders Of Kinderen Als Ze Overlijden?
De Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO) Is Toen Gewijzigd. (Zo’n Overeenkomst Gaat In Op Het Moment Dat Een Zorgverlener Je Om Medische Redenen Aanraakt). Vanaf 1 Januari 2020 Moet Een Persoon BIJ LEVEN Toestemming Hebben Gegeven Voor Inzage.
https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/dossiers/behandelingsovereenkomst-wgbo/wijzigingen-wgbo.htm
Ja, Ook Voor 12 Tot 16-Jarigen.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rechten-van-patient-en-privacy/jongeren-en-het-medisch-dossier/medisch-dossier-minderjarige-kind-inzien

Ja: ook voor je eigen kind. Nu is dat qua privacy wel te beredeneren. Wat alleen NIET te rechtvaardigen is, is dat het volk daarover NIET IS INGELICHT!

Fast Forward naar de eerste golf 2020. Er duiken verhalen op van overledenen die onterecht C0\/lD op hun overlijdensakte hebben staan. Ook zijn er nabestaanden van overledenen die claimen dat hun dierbare WEL gereanimeerd wilde worden, terwijl het ziekenhuis beweerde van niet. Zoals in dit verslag ook aan bod komt:

Er duiken verhalen op van verplegers die opvallend veel NR (niet reanimeren) bordjes bij weerloze patiënten zien hangen die aan de beademing liggen. Er duiken verhalen op dat de cijfers opgeblazen worden, door te frauderen met de doodsoorzaak. Er waren toch geen autopsies, dus ‘soit’.

 • Als nabestaande heb je geen poot om op te staan als die verklaring dat JIJ toestemming hebt voor inzage er niet schriftelijk is. Als jij wilt achterhalen wat er is gebeurd in het ziekenhuis, of medische fouten vermoedt, sta je machteloos. Sommigen zijn al een jaar bezig om die info boven water te krijgen!

Het biedt de mogelijkheid tot schimmige zaken. Helaas.

ZORG DAT JE DIE TOESTEMMING GEREGELD HEBT VOOR JE NAASTEN. In de post hieronder vind je een document met een formulier die je in kunt vullen (namens de levende mens, want de WGBO is met je ‘natuurlijk persoon’). Print deze, vul ‘m in, laat ‘m inscannen door je huisarts en zorg dat ie in je medisch dossier komt. Geef ook een kopie aan je specialist en bewaar een ingescande versie op je telefoon. De reanimatiewens kun je ook optioneel aanvinken.

Een ander ‘opvallend’ gebeuren in dit verhaal is dat de DBC-codes voor COVID-19 op 17 maart zijn aangemaakt, slechts twee dagen na de eerste persconferentie. Dit proces duurt normaal minstens maanden, zo niet langer.

Bovenstaande info is veelvuldig gedeeld door Siham Ayad. Met haar heb ik dat document samengesteld. Zij is de eerste die dit gesignaleerd heeft. Hulde!

P.S. In het document vind je meer info over de WGBO-inhoud en richtlijnen. Er staat ook nog iets heel aparts in over ‘informed consent’. Iets waar je op zijn minst je wenkbrauw van fronst als je de context kunt raden waarop het zeer waarschijnlijk wordt toegepast.

KNMG standpunten | richtlijnen | informatie

Een belangrijk uitgangspunt van het gezondheidsrecht is dat de patiënt toestemming geeft voor het uitvoeren van een medische behandeling. Zonder toestemming is er immers sprake van een ongeoorloofde inbreuk op de integriteit van een patiënt. Om rechtsgeldig toestemming te geven heeft de patiënt goede informatie nodig. Daarom moet een arts, alvorens toestemming te vragen, de patiënt eerst informatie geven over het voorgenomen onderzoek of de voorgestelde behandeling. De informatieplicht van de arts en het toestemmingsvereiste vormen een twee-eenheid. Dit wordt ook wel ‘informed consent’ genoemd.

Het naleven door artsen van het beginsel van ‘informed consent’ is volgens de KNMG niet alleen in juridisch opzicht van belang. Goede communicatie met de patiënt is goed voor het wederzijds vertrouwen en bevordert de therapietrouw.

Informatieplicht

‘Informed consent’ betekent in de eerste plaats dat de arts de patiënt op een begrijpelijke en zo volledig mogelijke wijze informeert over de voorgestelde behandeling. Dit is onder andere vastgelegd in de WGBO. Onder ‘behandeling’ worden alle medische verrichtingen verstaan die de arts uitvoert, inclusief onderzoek en nazorg. In de WGBO staat dat de arts op toegankelijke wijze moet bespreken en uitleggen wat de aard en het doel zijn van de behandeling, wat de diagnose en prognose zijn voor de patiënt, welke risico’s aan de behandeling verbonden zijn en welke alternatieven mogelijk zijn.

Sinds 1 januari 2020 is de informatieplicht in de WGBO aangevuld met de verplichting tijdig overleg te voeren met de patiënt, waarbij de patiënt ook wordt uitgenodigd tot het stellen van vragen. Daarnaast is de WGBO zo aangepast dat de patiënt geïnformeerd moet worden over de mogelijkheid af te zien van behandeling, over andere onderzoeken en behandelingen door andere hulpverleners, over de uitvoeringstermijn van de behandeling en de verwachte tijdsduur daarvan. Met deze aanvullingen wilde de wetgever uitdrukking geven aan het concept van gezamenlijke besluitvorming (shared decision making). Dat concept stelt de voorkeuren en waarden van de patiënt meer centraal dan het ‘klassieke model’, waarbij met name uit wordt gegaan van het advies van de hulpverlener.

Ook andere wetten bevatten informatieplichten voor de arts, bijvoorbeeld de Wkkgz. Daarin is vastgelegd dat de zorgaanbieder (in de persoon van de behandelend arts) een patiënt, als deze daarom vraagt, moet informeren over de door de zorgaanbieder aangeboden zorg, waaronder begrepen de tarieven en de kwaliteit, alsmede over de ervaringen van patiënten met die zorg. Daarnaast moet de zorgaanbieder de patiënt ook informeren over het al dan niet bestaan van een wetenschappelijk bewezen werkzaamheid van die zorg en over de wachttijd.

Toestemmingsvereiste

Pas als de patiënt toestemming daarvoor heeft gegeven, mag de arts starten met de behandeling. Deze toestemming mag ook impliciet of stilzwijgend plaatsvinden. Dit kan het geval zijn bij minder ingrijpende of een noodzakelijke verrichting in een spoedsituatie. Bij een ingrijpende, riskante of electieve behandeling moet een patiënt expliciet met de behandeling instemmen en wordt dit ook door de arts in het dossier vastgelegd.

KNMG standpunten | richtlijnen | informatie

Laat een reactie achter


      

      

            
      
      
assignment_turned_in Registrations
No Registration form is selected.
(Click on the star on form card to select)
Please login to view this page.
Please login to view this page.
Please login to view this page.