EMPIRE OF THE CITY – DE ONHEILIGE DRIE-EENHEID DIE DE WERELD REGEERT

En de grote stad viel uiteen in drie delen, en de steden van de volken vielen; en het grote Babylon kwam tot gedachtenis voor het aangezicht van God, om haar de beker met de wijn van de hevigheid van zijn toorn te geven.
(Op 16:19)

Ja, het Vaticaan is “The City” van The Empire Of The City, je zou net zo goed kunnen zeggen: “The Empire of the Vatican.” Door deze driedeling voldoet ze aan elk criterium van de Openbaring om te kwalificeren als Mysterie Babylon. Je zult ook merken dat “stad” in alle gevallen enkelvoud is, dit is meer een indicatie van bewijs met het hedendaagse gebruik in de beschrijving: The Empire Of The City. Daarom hebben we drie locaties, zo niet de hele wereld, om alle grootsheid, het kwaad en de catastrofe te vervullen die op de stad, Mystery Babylon, wordt toegepast: Er is weinig uitleg nodig wanneer de vereiste criteria worden toegepast op de tripartiete bestuurde Nieuwe Wereld Sociaal-Economische Orde van de vrouw die op het beest rijdt. Het zou onmogelijk zijn om al deze punten op een bepaald land toe te passen, zelfs niet op de Verenigde Staten van Amerika.

Het Vaticaan

vaticaan

De rooms-katholieke kerk regeert openlijk over meer dan 2 miljard van ‘s werelds 6 miljard mensen via haar kerkelijke hiërarchie. De duizelingwekkende rijkdom van het Vaticaan omvat enorme investeringen met de Rothschilds in Groot-Brittannië, Frankrijk en de VS, en met gigantische olie- en wapenbedrijven zoals Shell en General Electric. Het massief gouden edelmetaal van het Vaticaan dat is opgeslagen bij de door Rothschild gecontroleerde Bank of England en de Amerikaanse Federal Reserve Bank is ontelbare miljarden waard. Het Vaticaan is de grootste financiële macht, vermogensaccumulator en eigenaar van onroerend goed ter wereld. Ze bezit meer materiële rijkdom dan welke bank, onderneming, gigantische trust of regering dan ook waar ook ter wereld. Terwijl tweederde van de wereld minder dan twee dollar per dag verdient, en een vijfde van de wereld ondervoed is, sommigen zelfs verhongeren, verzamelt het Vaticaan de rijkdom van de wereld, profiteert ervan op de financiële markten, en plukt tegelijkertijd zoveel mogelijk van zelfs de armste aanhangers. Het Vaticaan is de zetel van de Man van Zonde, de geprofeteerde Antichrist van de Apocalyps, het Bijbelse Boek Openbaring.

Corporation of London

Net als Vaticaanstad is het financiële district van Londen ook een particulier bedrijf of stadstaat, pal in het hart van Groot-Londen. Het werd een soevereine staat in 1694 toen koning Willem III van Oranje privatiseerde en de Bank of England overdroeg aan de bankiers.

City_of_London_skyline_at_dusk

Tegenwoordig is de stadstaat Londen het financiële machtscentrum van de wereld. Het herbergt de door Rothschild gecontroleerde Bank of England, Lloyd’s of London, de London Stock Exchange, alle Britse banken, de filialen van 385 buitenlandse banken en 70 Amerikaanse banken. Het heeft zijn eigen rechtbanken, zijn eigen wetten, zijn eigen vlag en zijn eigen politiemacht. Het maakt geen deel uit van Groot-Londen, Engeland of het Britse Gemenebest en betaalt geen belastingen. De stadstaat Londen herbergt de kranten- en uitgeversmonopolies van Fleet Street. Het is ook het hoofdkwartier van de wereldwijde Engelse Vrijmetselarij en het hoofdkwartier van het wereldwijde geldkartel dat bekend staat als de Kroon.

Lord_Mayor_of_London_-_John_Stuttard_-_Nov_2006

De kroon is niet de koninklijke familie of de Britse monarch. The Crown is de private Corporation of London. Het heeft een raad van twaalf leden die het bedrijf regeren onder een burgemeester genaamd de Lord Mayor. De Lord Mayor en zijn twaalf leden tellende raad dienen als volmachten die zitting hebben in dertien van ‘s werelds rijkste, machtigste bankiersfamilies. Deze ring van dertien heersende families omvat de familie Rothschild, de familie Warburg, de familie Oppenheimer en de familie Schiff. Deze families en hun nakomelingen runnen de Crown Corporation of London. The Crown Corporation heeft de titel van wereldwijd kroonland in kroonkolonies zoals Canada, Australië en Nieuw-Zeeland. Het Britse parlement en de Britse premier dienen als publiek dekmantel voor deze regerende kroonfamilies.Domine Dirige Nos (“Master Direct us”, motto van City of London Corporation). Ik twijfel er niet aan wie hun Meester is, zelfs de Schrift geeft aan dat de Draak hun hun kracht geeft.

Het District of Columbia

Net als het Vaticaan en de Corporation of London, werd officieel een derde stadstaat opgericht op land dat in 1790 werd afgestaan ​​door de verschillende katholieke koloniën van Virginia en Maryland als de eerste wet van de Amerikaanse grondwet.

F. Tupper Saussy bericht in zijn boek, Rulers of Evil: „Wat? Amerikaanse regering rooms-katholiek vanaf het begin? Overweeg: het land dat tegenwoordig bekend staat als het District of Columbia droeg de naam “Rome” in eigendomsregisters van 1663; en de zijtak van de rivier de Potomac die in het zuiden aan „Rome” grensde, werd „Tiber” genoemd. Deze informatie werd gerapporteerd in de 1902 editie van het artikel van de Catholic Encyclopedia over Daniel Carroll. Het artikel, dat zichzelf in de editie van 1902 specifiek verklaarde als ‘van belang voor katholieken’, werd verwijderd uit de New Catholic Encyclopedia (1967). Saussy voegt eraan toe: “In 1790 benoemde president George Washington, een protestant, congreslid Carroll om een ​​commissie van drie mannen te leiden om land te selecteren voor de “federale stad” waar de grondwet om vroeg. Van alle plaatsen koos de commissie voor “Rome”, dat destijds bestond uit vier boerderijen, waarvan er één toebehoorde aan… Daniel Carroll. Het was op de boerderij van Carroll dat de nieuwe regering ervoor koos haar belangrijkste gebouw, het Capitool, op te richten.”

Het bedrog van de grondwet was versluierd, weinigen zouden inzien of zelfs vermoeden wat er werkelijk achter de reden voor populaire consumptie zat, “om een ​​meer perfecte unie te vormen” dan de artikelen van de confederatie. Zonder de aangedrongen protestantse Bill of Rights, zou de vrijheid die dag zijn omgekomen. Zestig jaar later, toen de afscheidingsbeweging het zuiden overspoelde en het DC-machtscentrum van het rijk in de nieuwe wereld bedreigde, had de verkiezing die leidde tot de burgeroorlog één kandidaat die luidruchtig stomverbaasd was voor het behoud van de Unie.

dc-vlag

Het rijk wilde zijn voet aan de grond niet verliezen voor totale controle in de Nieuwe Wereld, dus steunde heimelijk de onwetende Abraham Lincoln die onder druk werd gezet om zijn belofte om de Unie te behouden tegen elke prijs na te komen, zelfs de kosten van het leven van honderdduizenden Amerika’s vaders en zonen. Na de oorlog, toen Lincoln de geldmacht de rug had toegekeerd en oprecht probeerde het Zuiden weer op gelijke voet en oorspronkelijke bedoeling van de Unie te herstellen, had hij zijn nut overleefd. Het naoorlogse tijdperk na de moord was precies de tijd van crisis die het rijk nodig had om Amerika een beeld te geven dat meer naar zijn zin was. De eerste grote sprong in de overname van de vrije natie was zojuist geslaagd. Met de daaruit voortvloeiende wederopbouw, het veertiende amendement en de wet van 1871 zou Amerika nooit meer hetzelfde zijn.

DC-KAPITAAL

De volgende grote sprong zou de Federal Reserve Coup van de Amerikaanse schatkist door de City of London Bankers in 1913 en de introductie van de eerste wereldreservevaluta, de Federal Reserve Note, zijn. De daaropvolgende Grote Depressie en de nummering van alle Amerikanen via het socialezekerheidsstelsel, de oorzaak die in Amerika begon, heeft zich nu naar alle naties op aarde verspreid, een nieuwe sociaal-economische wereldorde.

Conclusie

Hoewel geografisch gescheiden, vormen de drie stadstaten van het Vaticaan, de Corporation of London en het District of Columbia één in elkaar grijpend rijk dat The Empire of the City wordt genoemd . De vlag van het District of Columbia heeft drie rode sterren, één voor elke stadstaat in het driestedenrijk. Deze tripartiete unie controleert de wereld economisch via het financiële district Square Mile in Londen, militair via het District of Columbia, met het Vaticaan als hoofd en zowel geestelijke als tijdelijke zetel voor de plaatsvervanger van Christus op aarde, die de paus en de antichrist is.

En hem werd een mond gegeven die grote dingen en godslasteringen sprak… Openbaring 13:5

Als we echt zo dicht bij het einde van alle dingen en de wederkomst van Christus zijn als de meeste gelovigen denken, dan zouden we in staat moeten zijn om de elementen van deze dingen te zien die op dit moment tot bloei komen. Met de recente onthulling van de Malachy-profetie en de installatie van de jezuïet paus Franciscus heb ik de eer gehad om met veel evangelische en futuristische leunende christenen overeen te komen dat de laatste paus in feite de geprofeteerde eindtijd-antichrist zal zijn. Alle feiten die hier worden gepresenteerd, eenvoudig ter plaatse te verifiëren, bevestigen dat de tijd rijp is voor een religieuze leider van één wereld en dat niemand beter gepositioneerd is om die rol te vervullen dan de paus van Rome.

Time Magazine drijft het punt naar huis door de selectie van deze paus als: Persoon van het Jaar 2013, met deze twee paragrafen van bewondering onder vele:

Nieuwe WereldPaus

“Hoe oefen je nederigheid vanaf de meest verheven troon op aarde? Zelden heeft een nieuwe speler op het wereldtoneel zo snel zoveel aandacht getrokken – jong en oud, trouw en cynisch – als paus Franciscus. In zijn negen maanden durende ambtsperiode heeft hij zichzelf in het middelpunt geplaatst van de centrale gesprekken van onze tijd: over rijkdom en armoede, eerlijkheid en rechtvaardigheid, transparantie, moderniteit, globalisering, de rol van vrouwen, de aard van het huwelijk, de verleidingen van kracht.

In een tijd waarin de grenzen van leiderschap op zoveel plaatsen op de proef worden gesteld, komt er een man zonder [zichtbaar] leger of wapens, geen koninkrijk voorbij een strakke vuist in het midden van Rome, maar met de immense rijkdom en het gewicht van geschiedenis achter zich, om een ​​uitdaging aan te gaan. De wereld wordt kleiner; individuele stemmen worden luider; technologie maakt deugd viraal, dus zijn preekstoel is zichtbaar tot aan de uiteinden van de aarde. Wanneer hij het gezicht van een misvormde man kust of de voeten van een moslimvrouw wast, resoneert het beeld tot ver buiten de grenzen van de katholieke kerk.”

… de hele wereld vroeg zich af naar het beest. (Op 13:3)

 Voormalig katholieke priester Richard Bennett heeft dit te zeggen over de laatste paus van Rome: “Kardinaal Bergoglio koos, om een ​​publiek imago op te bouwen, als hij eenmaal was gekozen, de naam paus Franciscus ter ere van Franciscus van Assisi. Sint Franciscus stond bekend als een zachtmoedige liefhebber van de natuur; dus suggereerde paus Franciscus handig dat hij even bescheiden, vriendelijk en ongevaarlijk zou zijn. Aan de andere kant heeft hij zich vanaf zijn eerste toespraak en daaropvolgende presentaties getoond als een totalitaire jezuïet. Dus, terwijl de media en veel oecumenische evangelicalen zich uitsloven over paus Franciscus, is het noodzakelijk om zijn toespraken en uitvoeringen bijbels te analyseren.”

In 1545 riep de katholieke kerk een van de beroemdste concilies in de geschiedenis bijeen, die plaatsvond ten noorden van Rome in een stad genaamd Trent. Het Concilie van Trente duurde drie zittingen die eindigden in 1563. Een van de belangrijkste doelen van dit Concilie was het plannen van een tegenaanval tegen de Protestantse Reformatie. Vóór Trente was de voornaamste aanvalsmethode van het Vaticaan grotendeels frontaal geweest, het openlijk verbranden van bijbels en ketters. Deze methode bevestigde echter alleen in de hoofden van protestanten de overtuiging dat het Vaticaan inderdaad de Grote Hoer was die “oorlog zou voeren met de heiligen”(Openbaring 13:7). Ze heeft de lessen van de geschiedenis heel goed geleerd. De huidige paus kan al dan niet de laatste zijn in de lijn van opvolging van de “Man van Zonde” en als hij dat niet is, zal hij net zo bekwaam of zelfs meer in zijn voetsporen treden om de profetie volledig te vervullen.

Dit artikel is gebaseerd op hetzelfde hoofdstuk van mijn boek: The Rapture Will Be Canceled

Meer over Amerika en zijn relatie met Rome uit het boek Openbaring

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


      

      

            
      
      
assignment_turned_in Registrations
No Registration form is selected.
(Click on the star on form card to select)
Please login to view this page.
Please login to view this page.
Please login to view this page.