Een burger boodschap.

Deel deze pagina, de waarheid is in ieders belang.

Beste medeburgers, ouders, grootouders, jongeren, vrienden, ondernemers, mantelzorgers, ervaringsdeskundigen, profesionals.

Ik schrijf deze brief omdat ik mijn vertrouwen verloren heb in het huidige systeem waarin wij ons al bevinden sinds onze geboorte. Een systeem dat ons dwingt en straft, zelfs wanneer wetten, mensenrechten en burgerrechten ons beschermen. Het individualiseert ons, dringt binnen in onze gezinnen en beïnvloedt zelfs onze gezondheid.

Kinderen worden vaderloos achtergelaten, en seksuele voorlichting begint al op jonge leeftijd. We laten ons leiden door ondemocratisch verkozen buitenlandse partijen, en een overheid behandelt ons niet als gelijken. De media worden gebruikt om mensen te misleiden, terwijl de overheid zelf misdaden begaat.

Dit systeem ondermijnt onze mensenrechten en wordt onze grootste vijand. We hebben het recht om een samenleving te zijn die regie kan nemen over ons eigen leven, zonder vervolging. Een samenleving waarin publieke wensen vertegenwoordigd worden door een directe en open democratie.

De Kamer van Sociale Waarden wil zich verbinden met deze samenleving, samen creëren, en heeft daarvoor uw hulp nodig. Uw mening telt, en uw wereldbeeld is belangrijk. We bieden een denktank, een plek voor samenkomst in privé, waar we elkaar leren kennen, samenwerken zoeken en voor elkaar zorgen. We zoeken mensen die willen brainstormen en samenwerken om de kernwaarde van Ubuntu te laten dienen in de identiteitsontwikkeling van kinderen.

Tevens ontwikkelen we een decentrale souverreine digitale Identiteit. Die op je eigen hardware staat, en zodanig jij zelf volledig onder controle hebt. En tevens een p2p netwerk creëert tussen jou identiteit en de identiteiten die jij hebt erkend, en jou erkennen.

We verbinden ons graag met ook jou eigen of jullie gezamelijke initiatieven. We breng u allen graag samen om te zorgen dat wij als samenleving een constructief sociaal netwerk voor elkaar vormen. Verbinden, verenigen, samenwerkingen aangaan. En zorgen voor elkaar.

Laten we vrienden worden door elkaar te ontmoeten, activiteiten te organiseren op zaterdagen en onze verbintenissen te vieren. Uw reservering is belangrijk, omdat dit betekent dat we gezamenlijk normen en grenzen hebben vastgesteld. De tijd om te handelen is nu, laten we samen streven naar een rechtvaardiger samenleving.

Met vriendelijke groet,
Alexander Groenheide
de Kamer van Sociale Waarden
Bel of schrijf naar mijn whatsapp: 06-53445054

ps. kom achter dat scherm vandaan, NU, en Help mee!

Laat een reactie achter


      

      

            
      
      
assignment_turned_in Registrations
No Registration form is selected.
(Click on the star on form card to select)
Please login to view this page.
Please login to view this page.
Please login to view this page.