Demmink aan Can: “Geen levenskans meer.”

Archief : https://web.archive.org/web/20090413042033/http://klokkenluideronline.nl:80/artikel/1419/demmink-aan-can-je-hebt-geen-levenskans-meer.html

Origineel: http://klokkenluideronline.nl/artikel/1419/demmink-aan-can-je-hebt-geen-levenskans-meer.html

Gepubliceerd door Micha Kat 17 januari, 2009 in Algemeen.

Zembla weigert elke reactie op rol in Demmink-affaire; bewijs (ref) voor rol Zembla in zaak-Demmink; Sinan Can vertaalde cruciaal anti-Demmink rapport

Joris Demmink, de hoogste man van het Ministerie van Justitie, heeft Zembla-journalist Sinan Can met de dood bedreigd als hij en Zembla verder onderzoek zouden blijven doen naar zijn pedofiele levenswandel. Dat zegt Huseyin Baybasin vanuit de gevangenis in Zoetermeer in een telefoongesprek met Klokkenluideronline. Baybasin heeft deze informatie van de Turkse journalist Burhan Kazmali die nog dit weekeind zou zijn gebeld door een (na het eerdere stuk op deze site) ‘totaal paniekerende’ Can. Can zou daarbij hebben aangegeven dat ‘het einde van zijn loopbaan nabij is’ als Kazmali hem niet ‘zou helpen’. Can en Kazmali werkten tot de zomer van 2007 nauw samen aan het Demmink-dossier. Maar toen maakten Can en Zembla een draai van 180 graden waarbij Can Kazmali probeerde om te kopen met een auto om zijn onderzoek te stoppen. Can hierover nu tegen Kazmali (via Baybasin): “Ik moest voor hem (Demmink) gaan werken en wij moesten onze research stoppen. Als ik dat niet deed, had ik geen kans van leven meer. Ze zouden me gaan killen.” Toen Can nog ‘a charge’ in het Demmink-dossier zat heeft hij Baybasin ‘minimaal 10 keer’ bezocht in de gevangenis. Baybasin: “Can heeft zelf kinderen. Can zei bij die bezoeken: ik wil ook dat Demmink eraan gaat, mijn kinderen lopen ook gevaar. Demmink is een gevaarlijke crimineel. Help ons om Demmink te exposen. We gaan een programma over hem maken”. Can werd aan Baybasin geintroduceerd door voormalig Zembla-redacteur Wim van de Pol die in 2003 een documentaire (ref) maakte over zijn strafproces. Kazmali, de bron van deze nieuwe beschuldigingen tegen Demmink, is een van meest prominente journalisten van Turkije.

Hij werd nota bene door Zembla zelf als cruciale bron gebruikt tegen Demmink en Sinan Can gaf altijd hoog van hem op. Meer hierover in deze belangrijke link. Om de geloofwaardigheid van Kazmali nog verder te adstrueren: in de zomer van 2007, vlak na het moment van de levensbedreiging door Demmink aan Can, werd hij op het vliegveld van Istanbul vastgenomen (ref) zodat hij niet tegen Demmink kon getuigen in Nederland. Juist in deze fase kreeg de zaak-Demmink (voor het laatst) ruime aandacht in de Nederlandse media door de aangifte tegen Demmink door Baybasin. In deze aangifte kwam aan het licht dat Nederland via Demmink wordt gechanteerd door de Turkse staat. Als gevolg van deze chantage zit Baybasin thans een levenslange gevangenisstraf uit na een (ook volgens Zembla) fake-proces. Kazmali zou Can in het telefoongesprek van dit weekeind hebben laten weten niets voor hem te kunnen doen waarna hij de verbinding zou hebben verbroken.

Welke andere verklaring is er te bedenken voor de dramatische draai van 180 graden van Can en Zembla anders dan chantage met de zwaarste middelen? Dat Can en Zembla tot de zomer van 2007 serieus aan het Demmink-dossier werkten wordt niet alleen beweerd door Baybasin, maar bevestigd door Kazmali en advocate Adele van der Plas en bovendien bewezen via deze link (ref). Ook haar overleden partner Pieter Bakker Schut had alle vertrouwen in Can. Sinan Can heeft zelfs vertaalwerk verricht ten dienste van de twee avocaten zoals blijkt uit deze link. Dat Can en Zembla van het ene op het andere moment ‘overliepen’ naar het andere kamp hebben ook de advocaten als schokkend en onbegrijpelijk ervaren, maar Can noch Zembla heeft meer iets van zich laten horen. Ook nu zwijgt Zembla in alle toonaarden, ondanks herhaalde telefoontjes van de kant van Klokkenluideronline, zowel aan Kees Driehuis als aan Sinan Can. Een secretaresse roept panisch dat ‘er stappen zullen worden genomen als haar stem wordt getaped’. De secretaresse: “Ik hoor dat u dit gesprek opneemt, ik hoor piepjes! Ik verbied u mijn stem uit te zenden!”

Een hoge baan bij een bank


In een eerder stadium zou Joris Demmink Sinan Can ‘een hoge baan’ hebben aangeboden ‘bij een Nederlandse bank in Turkije’ als hij ons land zou verlaten en stoppen met zijn werk. Zijn vrouw zou ook zo’n baan krijgen. Het moet hier gaan om de Disbank die in 2005 werd overgenomen door Fortis. Hiermee zou een link kunnen worden aangetoond tussen Joris Demmink en Maurice Lippens.  Baybasin: “Kazmali vertelde me dat Can heeft gezegd dat hij ook maar beter kan stoppen met zijn onderzoek naar Demmink omdat deze in Nederland oppermachtig is, dat hij nauwe banden heeft met de Koninklijke familie, dat hij over ongelimiteerde geldbronnen beschikt, dat hij hem [Kazmali] in weelde kan laten leven als hij meewerkt. Ook zei Kazmali dat hij tot op de dag van vandaag voortdurend druk ondervindt van de Nederlandse autoriteiten en dat hij alle informatie over Demmink heeft gegeven aan staatssecretaris Albayrak toen deze met minister Hirsch Ballin in juni 2008 een werkbezoek bracht aan Turkije.”

113 Reacties op “Demmink aan Can: “Geen levenskans meer.””

Feed voor dit bericht Trackback adres

 1. MartijnX17 Jan 2009 om 18:27Een volksopstand is allicht de enige mogelijkheid om deze waanzin een halt toe te roepen.
  Meneer Kat, ik steun u.
 2. E-bee17 Jan 2009 om 18:49Te laat voor een volksopstand. De Nazi,s zijn nooit weggeweest hier, ze waren net als kakkerlakken, als je het kicht aandeed waren ze gelijk weg, nu vertonen ze zich openlijk. Demmink zit er zo diep in, weet alles van nazipedo-Benno en zijn gebroed, net als van Donner, Hirsch Ballin, en alle politici weten hier allang van en zijn hiermee ook akkoord. Hoogverraders zijn het. Het Kapitalisme is dood, de bankiers uitgekocht en gechanteerd en Fascisme werkt goed voor ze, net als in 40-45, gewoon, omdat het hier weer kan. Zie justitie, net als in de nazi tijd.
 3. Samantha17 Jan 2009 om 19:38Ik zei het nog maar pas in de vorige discussie:Als internationale dictatoriale nieuwsbron geldt Reuters. Alle andere media moeten naar die pijpen dansen, zoniet zullen ze niet lang meer overleven (vaak letterlijk), om het zacht uit te drukken. Ze verkiezen dat pijpendansen blijkbaar braaf te doen…Het is niet te laat voor een volksopstand, als die massaal opgevolgd wordt én internationaal. Het is de énige weg. Het smerig kliekje satanische pedofielen kan niet tegen de massa op.De bevolking denkt echter dat ze het nog te goed hebben… het is niet hun kind dat misbruikt wordt; het zijn niet zij die bedreigd worden. Ze zullen nog ooit grote ogen trekken, maar dan roepen “we hebben het niet geweten” is een leugen om de verantwoordelijkheid van zich af te schuiven.Sam
 4. RuudHarmsen17 Jan 2009 om 19:44Micha Kat, ik bewonder je. Ik heb soms ook kritiek, maar ik bewonder je.Je zou verwachten dat dit toch het moment is dat het parlement eindelijk eens in actie komt. Ik heb ze al (wederom) aangescheven.
 5. RuudHarmsen17 Jan 2009 om 19:45E-bee, 17 Jan 2009 om 18:49, en:
  Samantha, 17 Jan 2009 om 19:38Dit beschouw ik dan weer als paranoïde doordraverij. Zo heeft ieder zijn mening.
 6. Gebruikersnaam17 Jan 2009 om 20:02Helemaal met E-bee, Samantha en de eerste reactie van RuudHarmsen eens.
  Nazi’s zijn nooit weggeweest en ze kunnen meer dan ooit hun gang gaan omdat alles onder controle is met zeer geavanceerde technieken tot en met het SStaatspropaganda apparaat.
  Der Dritte Reich, oftewel the New World order is al een tijdje gaande.
  Driemaal houzee!
 7. Frank Black17 Jan 2009 om 20:30deel 1Er was ooit misschien wel eens een ambtenaar die mogelijk een woelige jeugd achter zich had. Deels door omstandigheden buiten hemzelf, deels door zijn geaardheid. Hij besloot rechtvaardigheid en vastigheid te zoeken in zijn studie [rechtsgeleerdheid] en zijn werkomgeving, de ministeries van Defensie en Justitie. Gedurende zijn jeugd en volwassenheid, had hij altijd een haat-liefdeverhouding met buitenlanders. De categorie slaafse, onderdanige, dienstbare kleurlingen hadden zijn voorkeur. De fanatieke, strengreligieuze allochtonen zag hij als bedreiging – voor hem en voor zijn land. Ook had hij een haat-liefdeverhouding met zichzelf: zijn homoseksualiteit paste niet in het ideaalplaatje dat hij in zijn hoofd had ten aanzien van zijn bestaan, en ook niet in het plaatje zoals hij dacht dat de buitenwacht – medeambtenaren, verenigingsleden of zelfs leden van het koningshuis – het in gedachten had.Gelukkig merkte hij in de loop van zijn carrière dat hij niet de enige was die moeite had om zijn geaardheid een plaats te geven. Er waren er meer binnen het establishment en hij leerde steeds beter om ze te herkennen. Samen bezochten en organiseerden ze feesten in het Haagse en grepen ze elke gelegenheid, geboden door de onvermijdelijke dienstreizen, aan om hetzelfde soort feesten in het buitenland te bezoeken. Door zijn drukke baan, die decennialang in dezelfde afstompende en intellectueel weinig uitdagende omgeving voortduurde, was het nauwelijks mogelijk een normaal liefdesleven te leiden en er was er eerder sprake van romantische pieken en dalen, schijnrelaties en stille liefdes. Alles gelardeerd met geheime bezoekjes aan straatprostitués en jonge jongens. Wederom deed het hem deugd om te zien dat er vele collega’s, hoogwaardigheidsbekleders en superieuren met veel aanzien waren, die zijn levensstijl deelden. Dat maakte alles normaal, geaccepteerd. Twijfel over zijn eigen daden werd weggenomen door de constatering dat het in zijn kringen ‘nu eenmaal zo werkte, nu eenmaal zo ging’.
 8. Frank Black17 Jan 2009 om 20:39deel 2De ambtenaar leerde waarschijnlijk gaandeweg steeds beter zijn haat jegens een specifieke groep allochtenen kanaliseren. Zijn gevoelens sloten mogelijk aan bij een nieuwe politieke agenda, die hem in staat stelde om de juiste groep mensen om hem heen te verzamelen, van autochtone ijzervreters tot gezagsgetrouwe excuusallochtonen. Ook kon hij inmiddels de juiste gelijkgezinden in de verschillende media identificeren. De wereld lag aan zijn voeten. De juiste erkenning ontbrak eigenlijk nog. Hij had geen rijke familiegeschiedenis om mee te pronken, en een vermogen dat, hoewel ver boven het gemiddelde, niet uitzonderlijk groot was. Wel had hij invloed, macht, en bevond hij zich op een unieke positie in het bestuurlijke krachtenveld.
  Hij besloot op dat moment wellicht toenadering te zoeken tot de formeel boven hem gestelden, en zou zich waarschijnlijk indirect en gradueel aanbieden als ‘klusjesman’ ten behoeve van zijn politieke partij en zijn door hem zo geadoreerde koningshuis. Dan zou hij er toch echt bijhoren. Als hij die ultieme positie zou hebben bereikt, zou hij vast voldoende schouderklopjes hebben gekregen om de drang ernaar te laten verdwijnen. En ze wellicht eens aan anderen uit de delen.De ambtenaar werd mogelijk lid van steeds meer exclusieve clubjes, en wellicht daardoor opgenomen in steeds meer exclusieve gezelschappen. Hij raakte mogelijk bevriend met personen die niet alleen voor het Koningshuis werkten, maar waarnaar leden van het Koninklijk Huis ook luisterden – en mogelijk zelfs deden wat zij zeiden. Het leek erop dat er een kleine groep ‘adviseurs’ was. Adviseurs die mogelijk als een soort vaderfiguren acteerden in de richting van de leden van het Koninklijk Huis en diezelfde leden beschouwden die adviseurs waarschijnlijk ook alszodanig. Zoals in alle gevallen waarin men lid wordt van een exclusieve club, moest ook hij waarschijnlijk ontgroend worden. Nee, geen flauwe spelletjes op straat, of bierestafettes, het ging waarschijnlijk vooral om het delen van geheimen. Had je ze nog niet, dan werden ze in gezamenlijkheid ‘ervaren’. Dat gaf wellicht nog het meeste vertrouwen in het feit dat er niemand uit de school zou klappen. En de ambtenaar vond het ook wel prettig. Nu kon hij tenminste ongeneerd lekker uit zijn plafond gaan samen met gelijkgestemden.
 9. Frank Black17 Jan 2009 om 20:44deel 3Buitenlanders. Hij had daar naar het schijnt op dat moment nog steeds gemengde gevoelens over. Persoonlijk had altijd al een zwak gehad voor getinte of zelfs de meer donkere varianten van het mannelijke geslacht, en hij had er wellicht al velen ontmoet in Suriname, Turkije en Tsjechië. Die waren wellicht ook wel een investering in tijd – ofwel het opbouwen van een langdurige relatie – waard. Na een aantal mogelijke teleurstellingen echter, maar ook na een aantal vermeende situaties waarin een privérelatie met zo’n mooie jongen niet verenigbaar bleek met het naar buiten geprojecteerde ideaalplaatje, zouden naar men zegt de liefdesgeschiedenissen zich steeds meer beperken tot vluchtige en schichtige ontmoetingen in bars, clubs, parkjes en onder bruggen. Veronderstelde voordelen te over: lage kosten, er viel minder uit te leggen aan de verenigingsvrienden, en de minnaars deden meestal gewoon wat ze werd gevraagd en hielden daarbij hun mond.Vanuit zijn rol als vertegenwoordiger van de overheid was het mogelijk een andere kwestie. Het schorriemorrie dat onverdraagzaam was ten opzichte van homoseksualiteit of een liberale overheid moest en zou absoluut buiten de landsgrenzen blijven. Hardwerkende, gezagsgetrouwe burgers die niemand tot last zijn, waren van harte welkom. Hij trok naar alle waarschijnlijkheid alle relevante portefeuilles en commissies nu naar zich toe, zowel op nationaal als op internationaal niveau. De zo verkregen informatie kon wellicht gebruikt worden voor verschillende doeleinden: naar de buitenwacht doen lijken alsof zijn land, zijn overheid, ‘streng doch rechtvaardig’ was, terwijl hij in zijn hart een subjectieve selectie aan de poort voorstond.
 10. Frank Black17 Jan 2009 om 20:52deel 4Mogelijk had de ambtenaar, nu reeds decennialang succesvol lid van de machtscultuur in Nederland, zijn eigen agenda, maar hij wist naar verluid ook altijd zijn nieuwe ‘meesters’ goed te dienen en precies op tijd met nieuwe winden mee te waaien. Dat maakte hem wellicht tegelijkertijd geliefd en succesvol, maar ook machtig en ongrijpbaar. Moeilijk te vatten, moeilijk te lezen. En uiteindelijk maakte het hem waarschijnlijk ook gevreesd, want onvoorspelbaar. Velen die hem nu kenden, dachten dat zijn veronderstelde geaardheid, gekoppeld aan zijn vermoedelijke voorkeur voor jongelingen (want gehoorzaam, slaafs, puur, onschuldig, zonder tegenspraak; en een invulling van ontbroken en gebroken jeugd door strenge opvoeding, gericht op presteren), zijn zwakke plek waren. Er speelde echter iets anders mee op de achtergrond, zo werd gesuggereerd.Aan de top van de piramide kwam mogelijk alles letterlijk samen. Koningshuis, Top Bedrijfsleven, Top Overheid en Top Advocatuur. De ene hand hielp de ander en dat was mogelijk met name voor de Koninklijke Familie van belang. Hun bezittingen konden noch onderhouden, noch uitgebreid worden op basis van het hongerloontje dat de overheid hen verstrekte. Waar zij die reeds geld hadden op zoek waren naar macht, waren zij die reeds macht hadden dikwijls op zoek naar geld. Zo had volgens roddel en achterklap de Koninklijke Familie door strategische huwelijken, strategische samenwerkingsverbanden en het voorzitten en organiseren van strategische bijeenkomsten het geld dichterbij gebracht. Maar dan was er nog de vraag: hoe kreeg men dat geld van A, degenen die het hadden, naar B, degenen die het niet hadden? Of belangrijker nog, hoe verantwoordde men grote hoeveelheden verkregen gelden? Hiertoe maakte het Koningshuis volgens kwaadsprekers en vuilbekken gebruik van een complex web van topmanagers uit de financiële en juridische wereld. En zij maakten wellicht gebruik van een grote hoeveelheid onschuldig ogende platforms, netwerken van stichtingen en goede doelen, nationaal en internationaal.
 11. Juriste17 Jan 2009 om 20:56Frank Black, je zou zo een psychiatrisch dossier kunnen volschrijven voor iederen Nederlander, die zelf nog niet weet dat hij ziek is. Die dossiers staan ook vol met hypotheses en interpretaties.De kinderen van de gemiddelde, blanke Nederlandse burger lopen geen gevaar. Kindermisbruik door hogere functionarissen is gericht op de “have-nots”, de kinderen aan de onderkant van de samenleving. De kinderen, die niemand hebben om voor hen op te komen, waardoor hun dood niet mee telt. Het politieke denken is in termen van de “have-nots”, de mensen aan de onderkant van de samenleving, de ongeschoolde asielzoekers, de verstandelijke gehandicapten, de immigranten zonder rijke criminele netwerken.
  Misbruik van verstandelijk gehandicapte meisjes in instellingen is geen geheim. De Inspectie voor de Volksgezondheid besteedde aandacht aan dit onderwerp tijdens een workshop. Echter, dit is geen onderwerp waarmee politici kunnen scoren, want verkrachting van gehandicapten is inherent aan het systeem van de gesloten instellingen. Verkrachting of prostitutie van straatkinderen in achterbuurten in Turkije komt voor en het ligt mijns inziens meer op de weg van de hulporganisaties, zoals Plan Nederland (voormalige Fostersparents plan), om daar iets aan te doen.
 12. tess17 Jan 2009 om 21:00@ Frank Black 4“De ene hand hielp de ander”Kort samengevat: het koor met de spreekwoordelijke ‘ballen’.
 13. Frank Black17 Jan 2009 om 21:04deel 5Het was in die omgeving waar volgens overlevering de eerste problemen zouden ontstaan. Top Overheid en Koningshuis hielden zich wellicht nog aan bepaalde regels. Erecodes.Top Bedrijfsleven en Top Advocatuur mogelijk niet. Dat betekende dat geheimen ontstaan in de ene omgeving met graagte werden misbruikt voor allerhande doeleinden in de andere. Een van de oorzaken was volgens roddelaars de vermenging van de georganiseerde criminaliteit met (al) deze omgevingen. Soms ging het naar verluid zelfs om georganiseerde ‘overheidscriminaliteit’, vanuit landen waar dat fenomeen schering en inslag zou zijn.Aan weinigen zou bekend worden dat Top Bedrijfsleven en Top Advocatuur via deze fysieke, soms in de zin van lichamelijke, verstrengelingen steeds beter op de hoogte zouden raken van de mogelijke privébeslommeringen van de ambtenaar. En zij zouden er misschien ooit gebruik of misbruik van kunnen maken. Tot dan toe bleef het echter naar het schijnt voorbehouden aan goede geheugens en zwarte boekjes.
 14. Frank Black17 Jan 2009 om 21:10deel 6Er was in de media traditioneel altijd veel commentaar op Marokkanen en de Marokkaanse overheid. De onderdanen maakten er in Nederland een rommeltje van en de overheid spioneerde. Volkomen onbekend was wellicht het fenomeen dat zowel de Chinese als Turkse onderdanen en overheden al vele fases verder waren. De Chinezen waren volgens de geruchten alleen geïnteresseerd in Nederland als logistiek knooppunt. De Turken hadden naar verluid meer belangen: veel onderdanen in Nederland, voordelen van politieke invloed in relatie tot EU-toetreding en Nederland als logistiek knooppunt…voor drugstransporten. Hoewel de ambtenaar zich volgens lasteraars meerdere malen goed had vermaakt in Turkije en hij wist dat dat land precies op de hoogte was van de details daarvan, zouden de wederdiensten van de ambtenaar zich mogelijk hebben beperkt tot toegeeflijkheid in de richting van Turkije en ‘oogluikend toelaten van’.Het eerste echte pact op basis van de veronderstelde uitstekende en unieke relatie tussen de ambtenaar en Turkije werd gesloten inzake Hirsi Ali. De ambtenaar was een mogelijk een VVD-er en had als zodanig al een hekel aan aandachtstrekker Hirsi Ali, zoals zoveel van zijn hogere partijgenoten. Voor Turkije was het misschien onverteerbaar dat Hirsi Ali zich verzette tegen de EU-toetreding door Turkije en veel commentaar leverde op het land inzake secularisme, ofwel het ontbreken daarvan. De ambtenaar instigeerde volgens de roddelaars een herhaling van zetten en een linkse rubriek met Turkse support deed mogelijk de rest.
 15. Jos17 Jan 2009 om 21:11@ Frank BlackDat verhaal van macht geld is echt onzin…
 16. Frank Black17 Jan 2009 om 21:17deel 7 [slot]Kort daarvoor had de ambtenaar zijn partij volgens het geruchtencircuit al een andere dienst bewezen. Hij zou hebben geprobeerd de Lijst Pim Fortuyn – een mogelijke dreiging voor de VVD – zwart te maken bij geïnteresseerden binnen de politiek. De misrekening was dat de LPF mogelijk meerdere vertegenwoordigers herbergde uit Top Advocatuur en Top Bedrijfsleven. Die namen hem dit gedrag wellicht kwalijk. Meer nog dan de leden uit de Top Advocatuur die zijn levenstijl deelden en bepaalde informatie tegen hem zouden kunnen gebruiken, zouden de deelnemers uit Top Bedrijfsleven de ambtenaar deze stap bijzonder kwalijk nemen zo suggereren enkelen. Niet lang daarna begon informatie te lekken over de ambtenaar en zijn levensstijl.De ambtenaar merkte dit al vroeg, zo zeggen roddelaars, en hij werd wraaklustig. Hij zou niet terugdeinzen om justitiële en politiële middelen in te zetten om zijn tegenstanders het leven zuur te maken. Hadden zij informatie over zijn seksleven? Hij had informatie over hun drugs- en financiële handel en wandel. Deze strategie zou een opmerkelijke en niet te voorspellen situatie opleveren. Criminele groeperingen gingen naarstig op zoek naar nog meer harde informatie over het priveleven van de ambtenaar. Volgens de geruchten zouden ze daarbij de Top Overheid in Turkije wakkerschudden. Een tweede pact zou mogelijk zijn ontstaan: de ambtenaar legde de criminele groeperingen, die kennis droegen over de drugshandel en wandel van de Turkse overheid, het zwijgen op en in ruil daarvoor, en voor nog een aantal andere diensten, zou de Turkse Overheid meehelpen om de informatie over het seksleven van de ambtenaar binnenboord te houden. Iedereen blij. Zo zeggen suggereren enkelen op het internet.
 17. Frank Black17 Jan 2009 om 21:18——–
  Epiloog – De patstellingEen patstelling is een term die oorspronkelijk afkomstig is uit het schaakspel, maar die ook in overdrachtelijke zin veel gebruikt wordt voor een situatie die is vastgelopen, en waarbij geen van de partijen de overhand heeft.
  Er is sprake van een patstelling in het schaakspel wanneer de speler die aan zet is geen reglementaire zet kan doen en hij niet schaak staat. Hierbij moet worden bedacht dat het schaakzetten van de eigen koning een onreglementaire zet is. Er is bij pat geen winnaar en de partij is remise.
  Door deze regel zijn er situaties waarbij een sterker stuk (dat meer kan, zoals dame versus toren of loper) voor een speler die aan de verliezende hand is ongunstig is: de onmacht van het niets kunnen is dan gunstiger dan nog een stuk hebben dat iets kan doen, en de kracht van de stukken van de tegenstander werkt in zijn nadeel.
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Patstelling
  ——–
 18. Frank Black17 Jan 2009 om 21:21Het Koningklijk HuisHet zou kunnen dat de leden niet willen dat de privézaken van deze ambtenaar, die wellicht ook lid is van verschillende verenigingen en organisaties die een hoog aanzien genieten, in de openbaarheid komen. Belangrijker nog dan de reputatie van deze clubs, zou de kans kunnen zijn dat buitenstaanders inzicht krijgen in de mogelijkheid van verwevenheid tussen georganiseerde criminaliteit en de zaken(relaties) van het Koninklijk Huis, nu wellicht nog enkel zichtbaar door andere symptomen als vermeende corrupte juridisch adviseurs die maatjes zouden kunnen zijn met zware criminelen die volgens het geruchtencircuit weer partners aanleveren voor vermeend homoseksuele telgen van het huis.
  Het Koninklijk Huis zal waarschijnlijk niet ten gronde worden gericht doordat een overheidsdienaar een misstap maakt. Dat zal niemand toestaan. Wel zou het kunnen dat ze spijt hebben dat deze persoon zover is toegelaten tot het bolwerk, en misschien wisten ze wel beter, aangezien de ambtenaar tot het gewone volk behoorde. Het is echter mogelijk dat hij de perfecte ‘trouble shooter’ was, precies op de juiste plaats, dus daarom zou het kunnen dat hij geruime tijd met de grote jongens mee mocht doen. Hierdoor wellicht steeds meer vastlopend in het drijfzand van onverantwoorde wellust en machtsmisbruik.
 19. Frank Black17 Jan 2009 om 21:24De PolitiekDe echte kennis over onderhavige veronderstellingen lijkt enkel voorbehouden aan het ‘old boys network’. Die lachen zich een kriek om alle ambitieuze jongelingen die voornemens zijn om wel eens even de boel te komen veranderen vanuit parlement of beleidsdepartementen. Zolang het erop lijkt dat toegestaan wordt dat ambtenaren decennialang macht mogen blijven uitoefenen op vrijwel dezelfde plaats, zijn de geheimen van het ‘old boys network’ veilig, ongeacht of ze zouden kunnen behoren tot Top Advocatuur, Top Bedrijfsleven of Top Overheid. Maar op die manier is het mogelijk dat de misstanden ook blijven voortduren. Tegen de tijd dat de nieuwkomers dit mogelijke systeem kennen of leren kennen, moeten ze alweer vertrekken, of zijn ze misschien wel inmiddels deelgenoot gemaakt na pogingen tot verleiding. ‘If you can’t beat them, join them’, zo denken veel wannabe’s en carrieretijgers wellicht. Ook oudere parlementariërs lijken uiteindelijk op te geven, en gaan wellicht geloven dat ook zij stukje van de taart verdienen. Bovendien kan het zo zijn dat ambtenaren zoals de onderhavige daadwerkelijk carrières maken of breken.
 20. Frank Black17 Jan 2009 om 21:25VeiligheidsdienstenAlgemeen belang gaat mogelijk voor het individu (ongeacht of het hier dader of slachtoffer betreft).
  Het bewaken van de democratie of, beter nog, de constitutionele monarchie, lijkt voor de handhaving van het Strafrecht te gaan. Het onderhavige zou de prijs kunnen zijn die we soms lijken te moeten betalen voor zo’n constitutionele monarchie.
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Constitutionele_monarchiePolitie en JustitieWorden wellicht in toom gehouden door een oeroude verdeel-en-heersstrategie (hebben het waarschijnlijk daardoor erg druk met elkaar), een militaristische opvoeding, lage lonen en veelal lage opleidingseisen. Personen werkzaam in dit apparaat lijken te denken dat de enige manier om hoger de carrièreladder op te komen het op de juiste wijze opvolgen van de orders is. Dezelfde strategie wordt misschien wel toegepast bij het OM: ijzervreters en oogkleppendragers eerst. Prioriteit: rust in de tent. Van je eigen mensen blijf je af.
 21. Frank Black17 Jan 2009 om 21:26MediaDie hebben misschien nog steeds niet genoeg geld om Top Advocatuur – waarvan de leden dikwijls ook ervaring hebben opgedaan in Top Bedrijfsleven en Top Overheid – te kunnen weerstaan wanneer er gedreigd wordt met claims en boetebedingen. Dat is het grote voordeel van het versnipperde medialandschap. En dan zijn de media ook nog eens aan de bedelstaf geraakt en afhankelijk geworden van aalmoezen van de overheid. Gelukkig gaat Elco Brinkman dat oplossen. Hij heeft namelijk naar verluid een heel goede reputatie: Vanaf 2004 is Brinkman voorzitter van de raad van toezicht (president-commissaris) van de Stichting Philadelphia Zorg. In 2008 eisten de vakbonden zijn vertrek daar, omdat hij medeverantwoordelijk werd gehouden voor de miljoenentekorten bij deze organisatie. [1] Uit onderzoek van het College Sanering Zorginstelling (CSZ) blijkt begin januari dat er sprake is geweest van wanbeleid en dat het toezicht door de Raad van Commissarissen gefaald heeft. Daarop kondigt Brinkman zijn aftreden aan. http://nl.wikipedia.org/wiki/Elco_Brinkman
 22. E-bee17 Jan 2009 om 21:28Paranoide. Laat mij dan maar, het gaat straks om de beste paranoia. Dit systeeem waarbij steeds meer personen afhankelijk zijn van een uitkering, de staat bepaald nu al welk inkomen zij genieten, de staat die de arbeidsmarkt in handen heeft, geen kapitalisme meer maar staats-subsidiisme kent, en welke werkgevers over deze goedkope kneedbare arbeidskrachten beschikt en, ik ken de praktijken, welke part. werkgevers daar wel en welke daar niet van profiteren. De laatste leggen ze heffingen op en besluiten. Zelf frauderen ze volop, ik schreef er hier over en noemde ze bij naam. Inmiddels zitten we al aan het begin van das 4e Reich. www.bibliotecapleyades.net/archivos_pdf/germany_holyromanempire.pdf
  Zelfs geboren kampslachtoffers zeggen dit van Israel: www.youtube.com/watch?v=qMGuYjt6CP8
  Overigens is men hier al lang ingeslapen, een rechtse populist als Fortuyn, meermaals beschreven als pedofiel, kon met een beetje charisma zoveel oproepen dat men het er nu nog over heeft op goedkope blogs van zgn onderzoeksjournalisten, dus kan je nagaan als er weer een mindcontrolled of gecreeerde satanist hier de scepter komt zwaaien, de nieuwe Keizer van het huidige Babylonische Romeinse rijk. Compleet met satanische kinderofferpraktijken, die volop gevierd worden, ik heb een agenda van ze. In de Gaza is al een begin gemaakt met die Nazi praktijken en die verschuilen zich in de opinie als slachtoffers van hun eigengemakte verleden. Dit Fascisme, nooit verslagen en hier ondergedoken als kakkerlakken, is hier al 20 jaar geleden opnieuw ingezet en justitie was het 1e om. De politiek hoor je nu ook niet over die slachters in Gaza.
 23. Frank Black17 Jan 2009 om 21:30SlachtoffersDe ambtenaar lijkt ze goed uit te zoeken als alle aantijgingen op waarheid berusten. Ofwel gaat het om de leden der laagste kaste in landen ver van hier, ofwel gaat het om jonge prostitués in eigen land. Prostitutie in Nederland is legaal. Dat er dan minderjarigen tussen kunnen zitten, is ongelukkig, zo denken velen in de hier besproken onderdelen van de samenleving. Dan hadden ze maar een ander beroep moeten kiezen – risico van het vak – zo lijkt de gedachte. Contacten met een minderjarige prostitué door een overheidsambtenaar is zeker niet iets om instabiliteit mee te veroorzaken, kabinetten te laten vallen of schade te berokkenen aan reputaties van advocaten, Officieren van Justitie, rechters, laat staan de zo door ons geliefde Koninklijke Familie. Het algemeen belang voor alles.
 24. Frank Black17 Jan 2009 om 21:30——–
  In de voorlopers van het moderne schaken, zoals chaturanga, betekende pat de overwinning voor de speler die het uitvoerde, en deze regel heeft enige tijd bestaan.
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Patstelling
  ——–
 25. tess17 Jan 2009 om 21:31@ E-beeDe politiek is een verzamelwoord met als algemene noemer: corruptie.Het is altijd al zo geweest. Niets nieuws onder de zon. Internet legt het alleen wat bloter.De vraag is: willen wij zo met elkaar leven?
 26. Frank Black17 Jan 2009 om 21:36De werkelijke winnaar op dit moment is volgens het roddel en achterklapcircuit de georganiseerde ‘overheidscriminaliteit’, bijvoorbeeld afkomstig uit de VS in het verleden en meer recent Turkije, die het Koninklijk Huis en daarmee delen van de Nederlandse overheid in hun grip hebben. En dan hebben we het nog niet eens over de lokale georganiseerde criminaliteit en de casinobonzen en vastgoedjongens die daar onderdeel van lijken uit te maken en wel afgeschermd worden door topadvocaten. Nu lijkt ook het justitieel apparaat chantabel te zijn geworden door inmenging vanuit Turkije. Het lijkt erop dat enkel grote hoeveelheden oneerlijk verkregen geld de stabiliteit voor onze monarchie kunnen garanderen. Dat brengt waarschijnlijk onvermijdelijk slachtoffers met zich mee. Maar het is voor een goed doel, zo denken er wellicht meer dan enkel de leden van het Koninklijk Huis.Ons Koninklijk Huis lijkt volgens sommigen op een octopus met vele tentakels in vele potjes geld. Die potjes geld worden beheerd door personen met allerlei achtergronden, fraai en minder fraai. Deze constellatie trekt wellicht vele parasieten aan. Ze staan volgens de geruchten werkelijk in de rij om mee te kunnen doen. In de wereld van Top Advocatuur, Top Bedrijfsleven en Top Overheid gaat het mogelijk niet meer op Goed of Kwaad. Dat maakt alles alleen maar ingewikkeld. Het lijkt slechts te gaan om ‘survival of the fittest’. Het gaat misschien meer om continuering van de macht. Het voortbestaan van een familie, een soort.Een of meerdere mogelijk misbruikte minderjarigen – prostitués of niet – zal een dergelijk bolwerk niet doen afbrokkelen. Het goede nieuws is dat dat uiteindelijk waarschijnlijk ook niet voor een enkele ambtenaar zal gelden.
 27. Frank Black17 Jan 2009 om 21:37——–
  Het is pas pat wanneer de speler geen enkele reglementaire zet ter beschikking heeft, van welk stuk dan ook; als de speler stukken heeft waarmee kan worden gespeeld is het geen pat.
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Patstelling
  ——–EINDE
 28. Juriste17 Jan 2009 om 21:38Even iets anders:
  Een hoge ambtenaar in Nederland bij Buitenlandse zaken had volgens het NOS van vanavond een juridisch advies inzake de inval in Irak na betaling van de hoogbetaalde adviseurs in de archieven gedeponeerd, voordat de Minister (de Hoop Scheffer) er kennis van had kunnen nemen.
  Wellicht had de minister de hoge ambtenaar geadviseerd om dit juridische advies bij hem weg te houden en dit op het advies te noteren, zodat aangetoond is dat hij er geen kennis van zou hebben genomen. Dit doet mij weer denken aan de notulen van Hirsch Ballin, die plotseling opdoken, toen Wilders te veel macht dreigde te krijgen. Steeds duiken er plotseling stukken op in de pers, zoals de huursubsidie van Herfkens.
  Hirschi Ali is een beetje uit de gratie geraakt volgens mij, of misschien mijdt ze de pers, want ik las niets meer over de vergoeding van haar beveiliging in de VS door de Nederlandse overheid. In ieder geval konden wij vandaag allemaal zien op TV dat Nederland geld investeert in de opleiding van de moslimvrouwen in Oman, want de rijke Sultan wil graag dat vrouwen hoge posities bereiken. Waarom Nederland de opleiding van de vrouwen in Oman financiert is de vraag, want het land is zeer dun bevolkt met minder dan 3 miljoen inwoners en er heerst geen armoede. Bovendien zijn in Oman meer vrouwen op hoge functies dan in Nederland, want Nederland bungelt onderaan in de wereldranglijst van vrouwen op hoge posities, samen met Pakistan.Altijd interessant die kaasstolp in Den Haag.
 29. tess17 Jan 2009 om 21:56Maar zijn wij nu ook een roddelrubriek?
 30. Frank Black17 Jan 2009 om 22:03http://www.cak.cz/files/174/BA_94_03.doc
  HOLANDSKO
  -Mr. Willem G. van Hassel, Nederlandse Orde van Advocaten, s-Gravenhage (bývalý předseda Holandské advokátní komory)
  -Mr. Leo Spigt, Loeff-Claeys-Verbeke, Amsterdam (bývalý předseda advokátní komory)
  -Mr. Jores Demmink (státní tajemník Ministerstva spravedlnosti Holandského království)
  -Mr. Hendrik Jenné (tajemník Holandské advokátní komory)Willem van Hassel
  Willem VAN HASSEL
  Willem G. van Hassel is chairman of the VPB, the Dutch Association of Private Security Industries. In this capacity, he
  actively participates in governmental committees and other institutions in the field of (public and private) security.
  As a lawyer, Willem van Hassel has been practising for nearly 30 years in various legal areas, amongst which
  company law in general, labour and insolvency law, structuring of public-private partnerships and privatisations. He
  has acted counsel to Dutch Parliament as well as the Dutch Accounting Office. In the early 1990’s, he was president
  of the Netherlands Bar Association and subsequently he was head of the Dutch delegation to the CCBE (Counsel of
  European Bars) and vice-president of Seplis (Council of the European Liberal Professions). During the last 4 years of his
  legal career he was chairman and managing partner of Trenité Van Doorne, at the time one of the Dutch leading
  law firms. Until recently he was also a Deputy Judge with the Rotterdam District Court.
  He holds various board memberships with private companies as a supervisory director and chairmanships of,
  amongst others, the St. Francis Hospital in Rotterdam and the Kunsthal Rotterdam, a renowned art exhibition hall. As
  an arbitrator, listed with the Netherlands Arbitration Institute, he is regularly involved with international commercial
  disputes.
  Willem van Hassel is married to Irene Vanjecek and has two daughters. He was born in Rotterdam in 1946 and
  obtained his Law Degree at Erasmus University Rotterdam in 1964. He was awarded the Royal Order of the Dutch Lion
  and the Erasmus Medal from the City of Rotterdam.http://www.uniglobalunion.org/UniPropertyN.nsf/6c298bec6506962ec12571e10041b03f/072769d7aad575a0c12571a7004dea2c/$FILE/madrid_speakers.pdfMr. Leo C.J.M. Spigt
  Spigthoff Attorneys at Law & Tax Advisers
  Scharlooweg 33
  Willemstad Curacao
  Netherlands Antilles
  599 9 4618700Active in the legal aid movement from the start in the seventies, Mr. Leo Spigt is an attorney at law since 1975. He is involved in several community/service organizations. He was-Dean of the Dutch Bar Association, and founder of various law firm offices in the Netherlands, and in the Netherlands Antilles. Over the last ten years, Leo Spigt specialized as a generalist in corporate law. Operates in the large litigation files of the office as senior counsel. Excellent trouble shooter.He obtained his law degree from the University of Amsterdam, and he is a member of the Amsterdam (the Netherlands) and the Willemstad (Curacao) Bar Associations.
  Bar Admission
  Amsterdam (the Netherlands) and Willemstad (Curacao)
  http://www.hierosgamos.org/hg/db_lawfirms.asp?action=attorney&n1=46560Mr. H.R.M. Jenné BV
  Emmastraat 21, 1814 DL Alkmaar
  072-5121221
  http://www.wsad.nl/map-2-2-890296-780592/mr_hrm_jenne_bv
 31. Juriste17 Jan 2009 om 22:05Frank Black, Ik vraag me af of Friso van Oranje ook geinvesteerd heeft bij Madoff, want ik ga er vanuit dat Prins Friso en Mabel geinviteerd werden door Madoff. Friso doneerde immers ook aan Bill Clinton.Ik vond het nogal bizar dat prinses Maxima op de Arabische zender Al Jazeera pleitte voor meer kredieten voor iedereen, terwijl de VS op de rand van de financiele afgrond balanceert door het leven op de pof. Tijdens de kredietcrisis pleiten voor kredieten voor de allerarmsten in de wereld is nogal gewaagd. De armsten zitten aan de Bottom of the Pyramid en de rijksten zitten in de top. Bij een piramidespel wint alleen de top.
 32. indian17 Jan 2009 om 22:07frank black, een uitstekend stuk. het gaat exakt zo als beschreven, want dit schaakspel is al eeuwen oud met steeds dezelfde zetten.
  romeinse rijk kon er ook wat van. Je speelt goed schaak en wist ook veel over zuidhollandlaan 7 etc. Heet jij toevallig “joris demmink”in het echt? zou me niets verbazen.
  Maar 1 ding is zeker : aan een schaakspel komt een eind als een van de spelers dood valt.
  Tess: dit is zeker GEEN roddelrubriek, maar ijzige werkelijkheid.
 33. E-bee17 Jan 2009 om 22:36@RuudHarmsen.
  Skorzeny & Bush I & operatie paperclip 50.000 spionnen vormden de CIA. De grootste nazi criminele organisatie op US soil. Bush I is een US alien want zelfs geen genaturaliseerde Amerikaan. Trek die lijn door, Obama is ook een US alien en is een puppet van dezelfde kliek, zolang het hen behaagt(dan komt Hillary Clinton?). Achter dat regime lopen ze hier al een tijdje achteraan, onze MP is de grootste kontkruiper denkbaar als hij Bush ontmoet. Dat zijn allemaal Bohemian grove/ Bilderberg bezoekers in kringen van le Cercle en CFR etc., sommige van die namen duiken ook op in kastelen in de Ardennen en zijn vaak oude families. Of staan in de X-files genoemd met satanische praktijken. De satanische as Vaticaan/Deutschland/Mossad/CIA en haar koloniehouder GB, lijkt me een van de machtigste op dit moment. Ik laat de links hier maar achterwege. In deze kringen/milieu,s is volop gechanteerd om doelen te bereiken mn in het recente verleden en nog, en tegenstanders uit te schakelen en hier zit ook satanisme en pedofilie bij. Dus in deze kringen komen veel misbruikte kinderen voor, die komen ergens vandaan, vanouds uit de kinderopvang, tehuizen,ziekenhuizen wellicht, als men weeet dat er weinig of geen toezicht is op het kind etc. De enigen die dat kunnen zijn de hogere autoriteiten, de leiding van tehuizen of kinderopvang en dergelijke functies en personen bij justitie uiteraard.
 34. Samantha17 Jan 2009 om 22:42@E-BeeOver Pim Fortuyn gesproken. Die werd omgelegd omdat hij de vrije energie wilde promoten. Hij werd vanzelfsprekend “gesataniseerd” en als pedofiel herdoopt – pure psychologische spelletjes van de elite – net zoals Vervloesem van de werkgroep Morkhoven in België die mogelijk veel te dichtbij de kern van het internationale pedofielennetwerk kwam… en zelf voor pedofilie opgesloten werd. Anderen beschuldigen van waaraan men zelf schuldig is, men moet er maar opkomen nietwaar! Hetzelfde gebeurt met de zogenaamde “rechtspopulisten”… zoals je zelf zegt en steeds vergelijkt: de monsterlijke elite gebruiken nazi-praktijken, maar beschuldigen dwarsliggers ervan. Het spel wordt al meer dan twee eeuwen zeer sluw gespeeld.Wanneer de vrije energie doorgang krijgt, kost dat ontelbare triljarden aan de kliek satanische pedofielen… Tot nu toe hebben ze al meer dan een eeuw al die initiatieven tegen kunnen houden en dan komt daar zo’n goed in de markt liggende homo roet in het eten gooien… of net niet meer! Omleggen die dwarsligger! Lekker beschuldigen van pedofilie, dat slaat aan bij de massa… die walgen daarvan.Gaza is inderdaad ook opgezet spel. Israël mocht het vuur aan de lont steken van de elite… en dat hebben ze dan ook gedaan. Het idiote is dat mensen in die verdeel en heers blijven intrappen; zelfs op fora waar men de smeerlapperij aan de kaart tracht te stellen. Kleine geheimen moet men beschermen; grote geheimen worden beschermd door publiek ongeloof… zelfs – en misschien vooral – van ‘intelligente’ mensen. Meningen zijn voorlopig nog vrij, maar niet meer voor lang wanneer teveel mensen dit blijven afdoen als paranoia.Sam
 35. MartijnX17 Jan 2009 om 23:11@E-bee
  Het is nog niet te laat. Niet te pessimistisch zijn.@ Samantha
  Dat Fortuyn omgelegd is door de staat ben ik ook vrij zeker van. Ik wist niet dat Fortuyn van plan was om vrije energie onder de aandacht te brengen.
  De “rechtse populist” Haider begon over de bankenmaffia en zong het daarna niet lang meer uit.
  Mijn indruk is dat de “rechtse populisten” de (supranationale)elite zorgen baren omdat die hun plannetjes willen verstoren.
  Maar we dwalen nu een beetje off topic.
 36. E-bee17 Jan 2009 om 23:22http://aangirfan.blogspot.com/2008/11/mossad-haider-dutroux-fortuyn-prince.html
  Pim Fortuyn kwam ook op het jacht Jumbo van Benno en dit wordt ook genoemd in de Belgische pedoscene evenals zijn mind controlled moordenaar, die hiervoor gechanteerd werd en opgezet door de NL politie/justitie/AIVD. Wie is de volgende die in een rijtje komt te staan? Geen paranoia…
 37. F.Vogelpest17 Jan 2009 om 23:30@Juriste:Waarom Nederland de opleiding van de vrouwen in Oman financiert mag duidelijk zijn:“Willem-Alexander en Máxima bezoeken vooral bedrijven met een Nederlandse betrokkenheid. Zo gaan ze vrijdag in Sohar in Oman allereerst naar het havenbedrijf Sohar, een joint-venture van de regering van Oman en de haven van Rotterdam. Een dag later reizen ze naar de hoofdstad Muscat voor een bezoek aan Petroleum Development Oman, waarin Shell voor 34 procent aandeelhouder is.”
  bron:
  http://www.telegraaf.nl/binnenland/3007273/__Prinselijk_paar_aangekomen_in_Oman__.htmlZoals bekend zijn de Oranjes grootaandeelhouders in Royal Dutch Shell.
 38. E-bee17 Jan 2009 om 23:32Niet al te off topic hier, want die pedoscene vind zijn wortels in de kringen van de elites en vooral; politici en bankiers. Men is de naam Lippens toch nog niet vergeten, met wie iedereen tot voor kort nog zaken deed in NL? En Benno komt voor in dit artikel, Pim Fortuyn en zijn moordenaar, daar zal de hoogste justitie medewerker Demmink ook wel bruikbare kennis van hebben. Merendeels Mossad werk trouwens dat chanteren van invloedrijke personen en zij zijn de leveranciers van kinderen zoals Dutroux e.a.dat waren voor ze, dus is Demmink een zeer machtig man…
 39. E-bee18 Jan 2009 om 00:57@Samantha
  Off topic maar wel interessant, in werkelijkheid hebben de VS and allies al deze technieken al ontwikkeld. De werkelijke stand van zaken van de techniek die zij met hun geroofde triljoenen dollars hebben ontwikkeld en toegepast in merendeels militaire toepassingen, is zo,n 15.000 jaar, en elk jaar met 1000 jaar oplopend, tov de maatschappij, en dat was al een paar jaar geleden,denk maar aan Bluebeam e.a. projectjes. Als er een all out war komt op alle continenten ga je dat niet meer invoeren.
 40. buscadordelaverdad18 Jan 2009 om 09:00“Kleine geheimen moet men beschermen; grote geheimen worden beschermd door publiek ongeloof… zelfs – en misschien vooral van ‘intelligente’ (geslepen) mensen.” (In dienst van de wereldwijd opererende geslepen diensten die regeren d.m.v. misleiding)Er is in deze wereld geen enkel verschil tussen links of rechts. Er is daar slechts een ‘macht’ die via ‘onze’ publieke puppets (politici, hoernalisten, relignomen enz.) en collaboranten op bijna elk niveau van dit aardse ‘tranendal’ via de (HUN!) ‘verschillen’ tussen dit goed/slecht-links/rechts instrumentarium, de goyim veestapels tussen en TEGEN elkaar verdeelt probeert te houden in ruil voor polizieke ‘macht’… Omdat er krachten aan het opstaan zijn die het wel welletjes vinden met deze diabolische machtshandhaving, zijn er slangen die hun machts-misbruikende nering daardoor bedreigd zien. Verkleed als ‘onthullende’ wolven in goy-kledij proberen ze meer en meer tweedracht te veroorzaken bij het in stand houden van hun ‘wereldheerschapij’. Degenen die de tijd hebben om deze geluidsbestanden tot aan hun spirituele weten door te laten dringen, zullen dan pas ervaren waarom ik met deze sprekende ‘knuppels’ alhier de roddelende hoenders via diepzinnigere ‘inzichten’ tot aan hun thuis-hok probeer te beroeren. Sam, jij schijnt te willen begrijpen hoe belangrijk het is om de causale verbanden met elkaar te moeten verbinden bij het exposeren van deze steeds wanhopiger en doorzichtiger wordende synachogem van satan? Veel luister en studie plezier jullie allen.
  DEEL:1
  http://www.iamthewitness.com/audio/Muhammad.Rafeeq/smith-rafeeq.pt1.17-01-2009.mp3
  kopie: https://www.dekvsw.nl/wp-content/uploads/2023/04/smith-rafeeq.pt1_.17-01-2009.mp3
  DEEL:2
  http://www.iamthewitness.com/audio/Muhammad.Rafeeq/smith-rafeeq.pt2.17-01-2009.mp3
  kopie: https://www.dekvsw.nl/wp-content/uploads/2023/04/smith-rafeeq.pt2_.17-01-2009.mp3
  BRON: http://www.iamthewitness.com/
 41. Bart Bemelmans18 Jan 2009 om 09:21Zolang dit verhaal alleen maar wordt verteld door lieden die er direct belang bij hebben om Demmink te beschadigen valt het waarheidsgehalte hiervan weer eens moeilijk te verifieren.Het lijkt me dat als je aan zo’n onderwerp begint, je de risico’s goed afweegt en niet bij de geringste bedreiging afhaakt, sterker nog: met een bedreiging neemt de andere kant juist het risico dat er nog meer aandacht komt.Can vertaalde een anti-Demmink rapport? Maar voor wie: Zembla of Demmink? Dat wordt allerminst duidelijk uit het 2008-05-30-Beklag Art 12 Hof Den Haag Geanonimiseerd, want dat blijkt afkomstig van de advocaten van Baybasin.
 42. tess18 Jan 2009 om 09:48@ buscadordelaverdadIk ben even wezen kijken op jouw site? In ieder geval verwijst jouw naamlink ernaar. Ik ben dan ook terecht gekomen bij het promotiefilmpje over Hitler:http://www.prothink.org/Dit filmpje is een eerbetoon aan de meest significatnte man van de twintigste eeuw, zegt een stem aan het einde.Is dit een ‘zieke’ grap?Geschiedenis heeft meerdere kanten en een mens is nooit alleen maar goed en of slecht. Maar dit gaat mij toch echt wel te ver.Dit dient ook echt niet de JD zaak.Micha, wat vind jij hiervan?
 43. tess18 Jan 2009 om 10:03Ter illustratie hoe men op de website van Prothink ( zie vorig comment 18-01:09.48) spreekt, het volgende comment:“A handheld instant DNA blood analysis instrument must be developed so that all Jews and crypto and Marano Jews can be detected and separated from normal civilization.”Sorry, maar ik distantieer mij volledig van dit soort uitspraken!!!Je hebt er dan ook helemaal niets aan.Ik begrijp niet helemaal waarom mensen elkaar zo benaderen. Een ieder zal het wel vanuit zijn of haar eigen beleving doen. Voer voor psychologen. Jezus wat is de wereld een maffe plek! Maar één ding is voor mij zonnenklaar: wat u niet wilt dat u geschiedt doe dat ook een ander niet. ( Hoe zit dat met JD? )
 44. Frank Black18 Jan 2009 om 10:04@ juristehttp://clusterstock.alleyinsider.com/2008/12/bernie-madoff-hosed-client-listhttp://s.wsj.net/public/resources/documents/st_madoff_victims_20081215.htmlhttp://magazinepresident.blogspot.com/2008/12/de-oranjes-smijten-met-miljarden-euros.htmlThe Dutch royal family does not disclose its net worth. The family, however, has stakes in Royal Dutch/Shell and the Dutch bank ABN Amro, according to Mr. Dröge. A few years ago, the family disputed reports that it was worth $2.5 billion, suggesting instead that the figure was probably a couple of hundred million dollars.
  http://www.nytimes.com/2007/07/15/business/yourmoney/15windsor.html?pagewanted=2QUEEN BEATRIX, 51 The Hague NETHERLANDS $4.4B Securities, including stock in Royal Dutch/Shell; jewels; real estate. The well-liked, unpretentious sovereign has a law degree and controls a fortune derived from ten Dutch guilders split up among the dozen heirs of William of Orange after his murder in 1585. The Dutch royal family has always had the common touch, but it’s been threatening to get too common. Holland lodged a protest with the Italian government over a perceived security risk from the public beach near the royal family’s waterfront cottage on the Mediterranean.
  http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune_archive/1990/09/10/73983/AMSTERDAM, Dec 17 (Reuters) – The Dutch pension fund of Anglo-Dutch oil giant Royal Dutch Shell said on Wednesday it has a $45 million exposure to the alleged $50 billion fraud by prominent Wall Street trader Bernard Madoff. “Even when these investments would have to be written off in their entirety, the impact on the financial position and the funding status of the Pension Fund would not be material,”
  http://article.wn.com/view/WNATD90753312A36D75B6FA092AD5080CD27/http://www.oranje-nassau.com/
  http://www.oranje-nassau.com/ned/wie.htmlLaten wij ons eens verdiepen in het hedendaagse gebeuren aan kapitaal dat het geslacht van Oranje-Nassau bezit. Er zijn een aantal aanwijzingen die een redelijk vermoeden van juistheid in zich bergen. Er wordt verondersteld dat de familie Oranje-Nassau aandelen oftewel shares heeft in de Olie Industrie en aanverwante artikelen (Shell, Standard Oil, Alcoa, Britisch Petroleum, Exxon), het vliegbedrijf (KLM), het Bankwezen (ABNAMRO, de Oranje-Nassau Hypotheek Bank, American Express), Bauxiet- en Kopermijnen van onze Overzeese Rijksdelen en in Amerika, Chili etc.(Anaconda Copper Inc. en Wendel France).in 1987 was dat nog steeds zo, maar Anaconda Copper was allang verkocht aan Britisch Petroleum BP), zaken doet in staal (US-Steel) , de automobielindustrie (o. a. General Motors, Fiat, Rolls Roys) en Philips. De Oranje-Nassau Groep, een conglomeraat voor het aan- en verkopen van onroerend goed en de exploitatie van Olie- en Gasbronnen. Het is een uiterst succesvolle Groep die in 1993 100 jaar bestond en verleden jaar een nettowinst maakte van rond de €200 miljoen.De Groep ontstond bij het sluiten van de Oranje-Nassau mijnen in Limburg. Alleen de naam al, vertelt dat het gaat om een belegging door het geslacht van Oranje-Nassau. Geen enkel bedrijf, dat zonder geld van de Oranje’s werkt, zou het in het hoofd halen om Oranje-Nassau als naam of als bijvoegsel te gebruiken. De aandelen worden netjes – en dat zijn we inmiddels wel gewend – door de Franse onderneming Wendel beheerd, gevestigd in Parijs en wordt geleid door de heren Ernest-Antoine Seillière, Chairman of the Supervisory Board en Jean-Bernard Lafonta, Chief Executive Officer van Wendel Investments.Het zou ons niets verbazen als ons Koningshuis daar groot-aandeelhouder van is. Shell is gewoon een goudmijn en met de wat voorbarige (maar wat is voorbarig?) verkoop van de ABNAMRO-bank zijn er – heel waarschijnlijk – aardig wat centen overgebleven richting de Oranje-Nassau leden.http://www.hethuisvanoranje.nl/15 Fortuin van Oranje en Nassau/Fortuinvanoranjenassau-01.htmlDe Oranje-Nassau Groep (ONG) die tegenwoordig zetelt in Amsterdam haalt haar vetste inkomsten uit olie- en gaswinning (zie bovenstaand rechterzijde). De Groep heeft haar geld geïnvesteerd in o. m. BP, Total en de NAM op zowel het Nederlandse als het Britse plat in de Noordzee, de activiteiten van het Spaanse Repsol in Algerije (dat de zaak bedonderde door meer olie en gas aan te geven dan zij hadden) en van Tullow in Roemenie (door Wilhelmina in het begin van de vorige eeuw gekocht). Over de gas- en olie exploitatievelden in het Midden-Oosten is deze Groep minder scheutig. Verder investeert de ONG via de Franse Alpha-Groep – waarin ook weer Wendel Investissements een niet-onaanzienlijk aandeel heeft – alsmede in Goldman & Sachs, een gerenomeerde Bankinstelling, oud-werkgever van Prins Friso (ook bekend van het middelvingertje en de Mabel-affaire) haar geld en daarmee indirect dat van de Oranje’s.Tot 2005 was de CEO van de Wendel Groep Baron Ernest Antoine Seillière, een kleinzoon van de stichter. Nu is hij de Chairman van de Groep. Thans is – voor het eerst – een niet-Wendel de CEO van het Imperium. CEO Lafonta is afkomstig uit de bankwereld. De omzet van de Groep bedroeg in de eerste negen maanden van 2008 bijna €4,2 Miljard. De netto winst was ongeveer €365,8 Miljoen. Op jaarbasis in 2008 een vermoedelijke omzet van €5,6 Miljard. Het eigen kapitaal en waarde van de eigendommen bedroeg – volgens de geconsolideerde balans per 30-06-2008 – bijna €18 Miljard. Het aantal aandelen was, op 30-06-2008, 50.338.329 stuks. Waarde per aandeel is €325,00. In deze groep neemt Oranje-Nassau een belangrijke plaats in met 2 bedrijven. Oranje-Nassau Groep (zonder Energie) en de Oranje-Nassau Groep Energy. De Wendel Groep had per 30-06-2008 €3,25 Miljard in kas.Op 30 juni 2008 keerde de Wendelgroep aan haar aandeelhouders een dividend uit van €221.300.000,00 (€221,3 MILJOEN)! Laten we gewoon het aandeel van Koninklijke Familie aan de lage kant schatten en stellen op 10%. Een eenvoudige rekensom vertelt ons dat het dan gaat om €22.130.000,00 aan dividend en wel belastingvrij. De waarde van die 10 % – volgens de geconsolideerde balans per 30-06-2008 – komt uit op €1.8 Miljard.Tellen wij nu het ‘beetje’ aandelen Shell (5% is zeker), samen met de geschatte 10% (volgens ons aan de lage kant) van Wendel Investments op dan zou het volgende bedrag van toepassing kunnen zijn. Ruim €2.7 MILJARD. Oftewel in cijfers €2.700.000.000,00. Overigens wordt tegenwoordig het Oranje-kapitaal beheerd door Koningin Beatrix en haar zoon Friso, die gezien zijn eerdere werkkring ( Vice-President Investment Banking bij Goldman & Sachs) wel van wanten weet. Is hij ook niet voor niets geworden. Had echt talent daarvoor. Kennelijk als enige.http://www.hethuisvanoranje.nl/15 Fortuin van Oranje en Nassau/Fortuinvanoranjenassau-03.html
 45. Wim Heitinga18 Jan 2009 om 10:07@ Tess 18 Jan 2009 om 10:03buscadordelaverdad is een onvervalste anti-semiet.
  Beter niet reageren op dat soort sujetten, dan blijven ze vanzelf weg.
 46. buscadordelaverdad18 Jan 2009 om 10:19“Is dit een ‘zieke’ grap?”Degenen die dit soort van zaken gaan verbinden met ‘grappen’ tess, zijn slechts degenen die in het donker beschenen/betrapt worden tijdens hun gecontrolleerde/oppositionele ‘poppenkast’. Om nou gelijk de heer Kat erbij te gaan roepen zodat je via ip-bans het onthullen hiervan tegen kan houden (omdat je het niet wil/kan begrijpen) tess, past enkel en alleen werknemers die via dubieuze en van meerdere walletjes profiterende ‘machten’ daar voordeel uit proberen te halen. Zie link voor wat meer begrip tessssss…http://www.erichufschmid.net/HoloHoax/Anne-Frank-Faurisson.htmlPs: Heb jij mij ooit horen beweren dat omdat ik geen enkele (door mij gelinkte) link voor de volle 100% dictatoriaal beheers, er dan maar gelijk alle waadevolle kinderen met het badwater doorgespoeld moeten gaan worden?
 47. RuudHarmsen18 Jan 2009 om 10:39Samantha, 17 Jan 2009 om 22:42
  ===
  Over Pim Fortuyn gesproken. Die werd omgelegd omdat hij de vrije energie wilde promoten.
  […]
  Wanneer de vrije energie doorgang krijgt, kost dat ontelbare triljarden aan de kliek satanische pedofielen…
  /===Wat is in hemelsnaam ‘vrije energie’ nou weer? U spreekt in raadselen.Bart Bemelmans, 18 Jan 2009 om 09:21
  ===
  Zolang dit verhaal alleen maar wordt verteld door lieden die er direct belang bij hebben om Demmink te beschadigen valt het waarheidsgehalte hiervan weer eens moeilijk te verifieren.
  /===
  Wie zijn dat dan? En wat is dat belang?tess, 18 Jan 2009 om 09:48
  ===
  Is dit een ‘zieke’ grap?
  /===
  Nee, want de zich noemende ‘buscadordelaverdad’ is een regelrechte anti-semiet en neo-nazi. Dat heb ik eerder toch ook al laten zien? Gemist?===
  Micha, wat vind jij hiervan?
  /===
  Micha laat alle reacties staan en zwijgt erover. Vreemd beleid, maar dat moet hij weten. Het is zijn blog.
 48. Samantha18 Jan 2009 om 10:46@E-Bee
  Uiteindelijk is het niet off topic. Het hangt allemaal aan elkaar. Heel die waanzin van pedofilie hangt samen met het eeuwenoude programma wat je beschrijft; waar ook bluebeam, HAARP, Chemtrails, 9/11, Irak, Gaza en al de rest gevolgen van zijn. Voor velen is het moeilijk te vatten, sommigen voeren in navolging ook een eigen agenda uit…, maar wanneer je alles internationaal op een rijtje zet, kun je er niet meer onderuit. De bijgevoegde linken van Buscadordelaverdad zijn daar mooie voorbeelden van. Ze zetten nog eens alles op een rijtje. Wie de moed heeft dat verder te onderzoeken, kan niet anders dan erkennen dat het de basis is. Het bevestigt slechts van wat al bekend is bij velen.@Buscadordelaverdad
  Bedankt om die linken hier weer te geven, Buscadordelaverdad. Het gaat inderdaad sinds eeuwen om een krankzinnig satanisch pedofiele onderliggende wereldmacht. Alle verschillen ivm links en rechts, zelfs religies (door mensen uitgevonden) zijn middelen om het spel van verdeel en heers te kunnen blijven spelen om alzo hun macht te behouden. Een verdeeld volk is een controleerbaar volk… Wanneer de mensen zich echter zouden verenigen, staat die macht nergens meer. Een wereldwijde vereniging ipv verdeeldheid… wanneer de mensen het spel maar wilden doorzien. Men kan ze echter slechts informeren; overtuigen moeten ze zichzelf doen.Ik lees ook net snel de reacties van bvb Bart en Tess; ben al eventjes zelf bezig met luisteren en nu reageren… Ik ben niet op de website van Buscadordelaverdad gaan kijken maar heb wel naar de geluidsopnames geluisterd. Misschien moet je dat ook eens doen om het verschil te leren onderscheiden ivm ‘rassen’… ‘religievolgers’… ‘joden’ dus bvb. ‘Joden’ wordt veralgemeend maar de verschillende stromen vallen niet te veralgemenen, net zomin als de christelijke stromen in één net te vangen zijn. In àlle religiestromen zijn er die satan, de tegenstroom dus, volgen en over dié gaat het. Die stroom is in Egypte ontstaan, lang voor er sprake was van Israël of de huidige joden. Het is belangrijk om het hele plaatje te overzien, niet slechts de gevolgen veroordelen.
  Hitler was de zoon van M. Rothschild, een puppet dus van die wereldmacht… eveneens een satanist dus die genoot van (laten) moorden. Antisemitisme is een handig hulpmiddel van de satanische elite; zoals ook hier duidelijk wordt, jaagt het mensen vreselijk angst aan… dat is ook de bedoeling. Het woord “antisemitisme” dekt echter de lading helemaal niet, net zomin als “racisme” een lading dekt… Babylonische spraakverwarring in dienst van de elite! Er zijn geen grotere racisten en antisemieten dan de satanische pedofiele moordende elite… Zet je angst opzij en ga op onderzoek, voorbij het spel van verdeel en heers… Alle mensen zijn gelijk, ongeacht kleur, ras, gezindheid enz; slechts de satanische elite bespeelt de wereldbevolking op zo’n subtiele manier die verdeelt zodat de monsters kunnen heersen. In de eerste link wordt verklaard wat er juist onder “joden” verstaan wordt; nadien wordt het Babylonische woord “joden” te vaak veralgemenend gebruikt… maar alleen wie van slechte wil is, gaat het dan nog foutief bekijken. Op het einde van deel 2 wordt het immers terug genuanceerd…De meesten komen op Klokkenluideronline om zich te verenigen tegen walgelijke praktijken. Laat je niet verdelen door onwetendheid maar onderzoek en keer je tegen de juiste vijand: de monsterlijk pedofiele elite.Sam
 49. buscadordelaverdad18 Jan 2009 om 10:51“Vreemd beleid, maar dat moet hij weten.”Het ‘beleid’ wordt slechts ingegeven door zijn intelligente gewaarwoording omtrent het feit dat hij het wel kan/moet waarderen dat er nog mensen met ballen bestaan ruud. Zij hebben n.l. (net als hij) wel de euvele moed om het fundament te exposeren waaarop en met welk doel de zaken worden bedreven waaraan zijn site mede is gewijd… Tjuus ruuud…http://www.cwporter.com/jews_image21.jpg
 50. Samantha18 Jan 2009 om 11:06RuudHarmsenJe commentaar op Bart – waar is de tijd dat jij zelf recht tegen Micha inging omdat je zelf niets van het pedofiele gedoe wilde geloven?.. Ik was blij te zien dat je op een keer (be)’keerde’. Blijkbaar heb je een pc en wat goede wil dus. Google over “vrije energie”, Tesla, Tom Baerten, John Christie en Lou Brits, Super Electrolyse, koude kernfusie, enz… en je zult nog versteld staan.Snel oordelen en veroordelen zonder te weten, is precies wat de monsterlijke elite wil… Verdeel en heers; het gevoel van macht moet fenomenaal zijn voor de kinderlokkers die er blijkbaar voortdurend van blijven klaarkomen! Zo ook ivm Buscadordelaverdad. Beluister eerst de opnames en zie wat je eruit kunt leren wanneer je op verder onderzoek uit(wil)gaat…Micha is een prachtig voorbeeld van totale vrij meningsuiting. Ook ik ben daar volledig voorstander van. Voltaire zei het indertijd al: “Uw mening vervult mij met walging, maar ik zal alles doen wat in mijn macht ligt opdat gij deze zou kunnen verkondigen”. Indien je door bans de vrije mening wilt beperken, voer je mee het programma uit van de monsterlijke pedofiele elite… niet erg democratisch.Sam
 51. Gebruikersnaam18 Jan 2009 om 11:16Buscadordelaverdad doet zelf aan verdeel en heers. Continu de focus op joden houden zodat de rest buiten schot blijft. Dat is precies wat ze willen. De joden, de moslims en de christenen verdelen en overheersen. En jij werkt daar goed aan mee buscadordelaverdad aka.Doel is vooral joden op te zetten tegen moslims en andersom. Begin vorige eeuw hebben de joden hun straf al gehad, nu mogen ze het vieze werk opknappen.
 52. tess18 Jan 2009 om 11:29Beste mensen,ik hou het voor gezien, hier op klokkenluideronline. De ruis maakt meer lawaai dan de toon.Ik wens Micha Kat veel succes in zijn onvermoeibare pogingen om JD voor een rechtbank te krijgen.Groet Tess
 53. MartijnX18 Jan 2009 om 11:31@E-bee en @SamanthaIk vraag me af of jullie een goed forum kennen waar over de cryptocratie van deze wereld gediscussieerd wordt of kan worden.
 54. tess18 Jan 2009 om 11:38Een laatste woord ter afscheid zoals ik het op mijn eigen website heb verwoord:Ik ben overigens per vandaag gestopt met mijn persoonlijke optreden bij klokkenluider on line. De ruis op de website is groter dan de toon, heb ik geschreven. Ik wens Micha Kat veel succes in het voor de rechter krijgen van JD.Ik laat alle verwijzingen naar de site hier op tessonome staan. Ook in de sidebar laat ik de link naar klokkenluider on line bestaan. Het is echter voor mij niet meer goed om deel te nemen aan een website waar sommigen – niet iedereen dus! komen die zich vanuit de meest verwrongen gedachten bezighouden met anderen. Als het woord satan valt in relatie tot mensen en als Hitler vereerd wordt en er op mensen gejaagd gaat worden, ben ik weg!!!Maakt mij dat een angsthaas een lafaard? Ik weet het niet. Het voelt niet goed en ik bemerk dat ik er naar van wordt!Adieu en nogmaals veel succes Micha. :-)
 55. Gebruikersnaam18 Jan 2009 om 11:42Ik heb de personen die het woord satan, te pas en te onpas, gebruiken ook al meerdere malen gevraagd daar mee op te houden omdat het de boel allemaal verward en het alleen blijk geeft van een subjectieve (verwrongen) weergave van de werkelijkheid.Maar dat zou geen reden moeten zijn om niet meer te reageren.
 56. E-bee18 Jan 2009 om 11:56Skorzeny operation paperclip BushI 50.000 nazi-spionnen met kennis van de sovjets= de CIA, nu een van de grootste int. transporteurs van kinderen en drugs ism de Mossad. Dit was de goed georganiseerde Nazi overname van de US of A. Een door occult satanisten geleide bende waar NL blind achteraanloopt, die Amerika nu hebben gecorrumpeerd en leeggeroofd tot op een burgeroorlog, deze zomer al en heden zij morgen wij, en dat nu aan het doen zijn met de olie en gasmarkt en economie van Iran, Rusland, China etc. omdat die de dollar hebben losgekopppeld, een doodzonde voor die bankiers. Die zgn. haperende gastoevoer naar Europa nu is maar een voorbeeld hoe het Westen de boel op scherp zet met Rusland/Iran etc. en uit de media blijkt wel hoezeer die verweven zijn met het huidige Nazi propaganda-regime, incusief eenzijdige berichtgeving over Gaza in het Reichs-NOS journaal en de zgn actualiteitenrubrieken-propaganda. Condoleeza Rice is de huidige verpersoonlijking van het Nazi kwaad en is al een tijdje uit op een all out war, dat ontgaat velen hier door die stomme media. Onder pupet Obama zal er niets veranderen aan dat feit, ook een Skull % Bones lid. In de tweede wereldoorlog heeft een aan ashkenazische joden gelieerde en door hen beinvloedde satanist voor hen ongewenste joodse bloedlijnen vernietigd en de overlevenden naar Israel getransporteerd voor propaganda en bescherming in de toekomst, en die toekomst is nu. Dat heet nu anti semitisme te zijn. Pedo Benno is hier door degenen die dat roepen altijd ongemoeid gelaten terzake dus als ik het woord anti semitisme hoor, zonder toelichting van hoe en wat, dan weet ik, geen kennis van zaken dus wordt het snel dom gezwets. Joden, Christen, Moslims alle zetten ze tegen elkaar op en vernietigen ze, maar zelf blijven ze buiten schot door dat antisemitisme. Als je het licht aandoet roepen ze meteen anti semitisme en is er geen discussie meer mogelijk, best wel effectief van die Nazi,s.
 57. Wim18 Jan 2009 om 11:59Ja, het is jammer dat dit forum zo wordt overheerst door mafketels en aluhoedjes met hun mallotige samenzweringstheorieën, want dat doet alleen maar afbreuk aan Micha’s werk. Nu kan hij gemakkelijker worden genegeerd, want men hoeft maar naar sommige reacties te verwijzen om te suggereren dat datgene wat tegen Demmink wordt ingebracht van hetzelfde lachwekkende kaliber is, en dus niet de moeite waard is om serieus genomen te worden.
 58. Gebruikersnaam18 Jan 2009 om 12:24Als antwoord krijg je weer een verwrongen reactie over joden en satanisme. Je zou bijna kunnen spreken van bewuste verspreiding van bull shit omdat bepaalde personen nou eenmaal graag de joden als zondebok willen zien ipv moslims. Alletwee fout.@Wim
  Dat is ook complete onzin want Micha is niet verantwoordelijke voor de reacties. Onzin dus.
 59. Dorotee18 Jan 2009 om 12:51Micha, laat iemand de reacties op je levenswerk eens goed opschonen. Je spant nu het paard achter de wagen. Bovendien is deze site onleesbaar voor mensen die nu pas aanhaken. De hele opzet zou anders moeten.
 60. E-bee18 Jan 2009 om 12:53“je zou bijna kunnen spreken van bewuste verspreiding van bullshit etc.”
  Draai dat eens om, nooit iets opgevallen in de MSM? Telegraaf gelezen de laatste tijd? Staat niets dan triviale shit in. Daarom kun je hier, goddank, andere meningen vernemen, het staat een ieder vrij daar kennis van te nemen. Dat het sommigen niet bevalt, daar wellicht belang bij hebben, zelfs de kop in het zand steken omdat men er naar van wordt, tja.
  Verder: “Ik heb meermaals gevraagd om daar mee op te houden omdat het de boel verward”
  Bij sommigen wellicht wel ja, maar wie bent u dan dat u denkt ieders mening te vertegenwoordigen, heeft u de wijsheid in pacht dan? of zelfs maar een link? Stel u eens op de hoogte zou ik zeggen en neem deel aan de dialoog. Het is een bewustwordingsproces, ook hier bij Micha Kat. Misschien is dat wel de echte oorlog.
  http://home.att.net/~south.tower/AlienObama1.htm
 61. Wim18 Jan 2009 om 12:57@Gebruikersnaam: je hebt in theorie gelijk dat Micha niet de verantwoordelijke voor de reacties is, maar in de praktijk werkt het nu eenmaal wél zo dat hij ermee geassocieerd wordt, te meer daar hij zelf in zijn gedrevenheid ook niet altijd even zorgvuldig te werk gaat in het onderscheid maken tussen feiten en speculatie. Dus in de praktijk helaas geen onzin.
 62. buscadordelaverdad18 Jan 2009 om 13:05@ Moderator:
  Ik zou je vooral niets willen aanraden te doen. Ik begin je oprechte en ontmaskerende intenties godenzijdank wat beter in te zien. Laat de fladderende hoenders die van wat knuppeltjes verschrikt en betrapt opfladderen, vooral onthult als met gespleten tongetjessss van zich spreken (sisssssen). Op deze draad ben ik zeker al te weten gekomen wie (om met de woorden van georgie te spreken) er tegen dan wel voor de onthullende zaak is. Al de betweterende wolven in schaapskleren die denken te kunnen bepalen wat het toekomstige ‘beleid’ van Micha al dan wel of niet moet zijn, zou ik willen aanraden zich te ontdoen van hun gehersenspoelde/gedebiliseerde propaganda waarmee hun beschadigde hersenpan vol geconditioneerd is… Micha ik zal op deze dag des heren bidden voor wat wijsheid jou toebekomen OK?
  Hear o hear…”
  http://argusoog.org/radio/ArgusoogRadio_09-10-2008-RobindeRuiter.mp3
 63. WakuWaku18 Jan 2009 om 13:32” … zou ik willen aanraden zich te ontdoen van hun gehersenspoelde/gedebiliseerde propaganda waarmee hun beschadigde hersenpan vol geconditioneerd is … ”En jij neemt jezelf nog wel serieus ?
  Vooral doorgaan met bidden.
 64. Observator18 Jan 2009 om 13:51Gezien alle ervaringen op dit gebied valt een en ander NIET als bullshit te klasseren.
  Ik zal de dag prijzen dat er in Nederland weer enige EERLIJKHEID aan de oppervlakte komt.
  Vermoedelijk zal dit vér na mijn dood zijn.Ik erken: ik ben geïndoctrineerd.Als ik in mijn vroege jeugd wel eens jokte, zei mijn moeder: Ik zie een ‘L’ op je voorhoofd! De ‘L’ van ‘leugenaartje’ zal ze hebben bedoeld. Die ‘L’ was volgens haar groter naarmate het jokkebrokschap ernstiger vormen had aangenomen.Als de Nederlandse politici en rechtsdienaren (récht????) hetzelfde zouden vertonen, waren ze vermoedelijk merendeels onherkenbaar.
 65. RuudHarmsen18 Jan 2009 om 14:09tess, 18 Jan 2009 om 11:29
  ===
  Beste mensen,ik hou het voor gezien, hier op klokkenluideronline. De ruis maakt meer lawaai dan de toon.
  /===Ik kan me je gevoel heel goed voorstellen. Maar zelf blijf ik. Het is nou eenmaal zo dat een site als deze, en weblogs in het algemeen, ook veel mafkezen, anti-semieten en totaal verdoolde zielen aantrekt. Dat beeld zie je overal. Het is niet anders.Dat doet echter aan doel en boodschap niets af: onrecht en misstanden moeten exposed worden en aan de kaak gesteld. En dat doet Micha Kat. Soms wat ongenuanceerd en ik heb de indruk dat hij soms te gemakkelijk aanwijzingen met feiten verwart. Maar zoals ik al eerder zei: ik bewonder hem.Ondertussen mijn eigen kleine bijdrage (ik ben immers zelf maar een laf mannetje, zonder de moed die Micha Kat duidelijk wel heeft):Ik heb zojuist ALLE Kamerleden een lange e-mail gestuurd, waarin ik beargumenteerd oproep aan drie ministers (Hirsch Ballin, Ter Horst en Plasterk) indringende vragen te stellen over deze recentste episode in de kwestie Demmink, en om onderzoek en zo nodig maatregelen van die ministers te verlangen.Misschien wordt er nu eindelijk eens wél geluisterd en wordt dit een keerpunt. En als ze in de Tweede Kamer weer totaal niet reageren, is dat ook een informatief antwoord.
 66. RuudHarmsen18 Jan 2009 om 14:12Wim, 18 Jan 2009 om 11:59Precies, zo is het.
 67. RuudHarmsen18 Jan 2009 om 14:15===
  Dat is ook complete onzin want Micha is niet verantwoordelijke voor de reacties. Onzin dus.
  /===Dat is wel zo, maar toch zullen mensen die er liever niet aan willen dat er rond die Demmink toch kennelijk echt iets niet deugt, het als excuus gebruiken om de informatie te negeren. Dus het praktische effect van de “ruis” is wel degelijk dat het afbreuk doet aan de goede boodschap.
 68. Observator18 Jan 2009 om 14:18Nou RuudHarmsen
  18 Jan 2009 om 14:09Je houdt het hier dan wel voor gezien, maar laat zich dit rijmen met je mailtjes aan al die voor het merendeel on-intelligentie happy-150?Kom op zeg!
  Als je vindt dat er hier geruist wordt, overstem die ruis dan met je heldere tonen.Of moeten we denken dat je een trol bent?
 69. Verbeet18 Jan 2009 om 14:21Micha, het wordt inderdaad te gek op dit forum. Je moet je nu echt gaan bezinnen op de vraag: “Bereik ik mijn doel als ik deze vervuiling op dit blog tolereer?”. Als je eerlijk bent Micha, moet het antwoord daarop “NEE” zijn. Ook ik begin mij de vraag te stellen of ik hier nog moet terugkomen, met al die ellenlange onzin, die in sommige gevallen op de grens van het fatsoenlijke, zoniet erover, ja zelfs strafrechtelijk laakbaar.
  Ik ben het volledig eens met een van de reacties waarin wordt gesteld dat het nieuwe lezers in verwarring brengt en zelfs afschrikt, zodat je doel onbereikbaar wordt.
  Micha, ik heb bewondering voor je. Dit moet je dan ook zien als opbouwende kritiek.
  Probeer eens met een goeie vriend te sparren over die vraag. Bedenk daarbij maatregelen als:
  – maximale lengte per bijdrage van bv 1500 tekens.
  – maximaal één link per bijdrage.
  – bijdragen die discriminerend en beledigend zijn onmiddellijk verwijderen.
  – bloggers bannen als ze (al dan niet meerdere malen) over de schreef gaan
  Ik hoop dat je deze (aanbevelingen (die van mij maar ook van anderen) ter harte zult nemen.
  Ik wens je veel succes en ik hoop dat je mij niet de moed en de zin ontneemt om deze site te bezoeken en dan, net als Tess, definitief afscheid van je te nemen.
  Laat deze site, en daarmee je werk, niet door je eigen succes ten onder gaan.
 70. Observator18 Jan 2009 om 14:32@ Verbeet
  18 Jan 2009 om 14:21Verbeet, je begint bijna op een trol te lijken.
  Ik heb wel eens anders over je gedacht.
  Natuurlijk zijn er (echte) trollen, maar voor het overige betreft het geen vervuiling, maar een poging om consensus te bereiken.
  Ojee! ‘Overéénstemming’ dus, want ik acht de Nederlandse taal hoger dan barbaristische taal.
  Aan delaatstewelke ik mij helaas ook wel eens bezondig.
 71. RuudHarmsen18 Jan 2009 om 15:10Observator, 18 Jan 2009 om 14:18
  ===
  Nou RuudHarmsen
  18 Jan 2009 om 14:09Je houdt het hier dan wel voor gezien, maar laat zich dit rijmen met je mailtjes aan al die voor het merendeel on-intelligentie happy-150?
  /===
  Beter lezen, ik zei niet dat ik voor gezien hou, dat zei Tess, waarop ik reageerde.===
  Kom op zeg!
  Als je vindt dat er hier geruist wordt, overstem die ruis dan met je heldere tonen.
  /===
  Dat deed ik al zo veel mogelijk, steeds op mijn eigen wijze.===
  Of moeten we denken dat je een trol bent?
  /===
  Je denkt maar wat je wilt, ik weet voor mezelf dat ik geen trol ben, maar zeer serieus met de zaak bezig, en die wetenschap is mij voldoende.
 72. Wim18 Jan 2009 om 15:15Iedereen met wie je het niet eens bent een trol noemen is nou ook niet echt een voorbeeld van constructief bezig zijn.
 73. victor18 Jan 2009 om 15:16Je ziet, dat vele reageerders op de bijzonder knap geschreven artikelen van FRANK BLACK daar totaal ondersteboven van raken en zonder goed en lang na te denken prompt wild om zich heen beginnen te slaan.
  Dat is begrijpelijk en een nadeel van het snelle -vaak anonieme- internet-gecommuniceer. Reageerders, het is geen schande om informatieve artikelen een tijdje op je te laten inwerken en dan pas inhoudelijk te reageren.
  Ik moet Frank’s artikelen allemaal nog een keer lezen en nadenken wat er mee te zullen doen, of ik daar later nog wat zinnigs aan kan toevoegen, betwijfel ik.
  Wat ik knap vind van Frank is dat uit niets blijkt, dat hij zelf ergens bij betrokken is. Zich geen slachtofferrol aanmeet en in mijn ogen objectief schrijft.
  Waar het mijn insziens in de economie en dus ook in de criminaliteit om draait, dat zijn de grote geldstromen. En dan kom je ondermeer ook weer uit bij de handel in drugs en de onschendbare kliek rond de koninklijke families. In Frank’s laatste bijdrage van 18-01/10.04 geeft hij hiervan een goed inzicht. Het onderzoek moet zich verder richten op de vragen; Wie zijn de naaste vrienden en adviseurs van Beatrix en Alexander? Wie daarvan beschikken over banken en importbedrijven? Wie gaan mee op vakanties? Wie zijn de jaarclubgenoten waarmee nog steeds banden bestaan? Wie had Van Traa op het oog toen hij kort voor zijn dood sprak over een “geheime directeur” in de bovenwereld? enzenzDe zaak Demmink heeft aangetoond, dat deze al lang het juridische station voorbij en niet in rechten is te winnen.
  Dat geldt denkelijk bijvoorbeeld ook voor de rechtszaak Kat vs mr Westenberg. Het bewijs voor zeges in rechten kan nog zo overweldigend zijn, winst is echter zeer onwaarschijnlijk. Bij gebreke aan economische en politieke macht. Een rechtszaak niet verliezen, dat is het hoogst haalbare. En zo zie ik de schikking met Fortis dus ook als een zege van een veldslag. Geenszins de oorlog.Het aantal ten Onrechte Veroordeelden is nog te gering. Het aantal trotse burgers wat geen slechts nieuws over het eigen land wil horen is nog veel te hoog. Het belang van internet wordt in mijn ogen overschat. Nog een halve digibeet zijnde, geloof ik mijn ogen niet wat alemaal op het scherm wordt getoverd. Echter, papier is geduldig.
 74. Observator18 Jan 2009 om 15:26@ RuudHarmsen
  18 Jan 2009 om 15:10Wat duidelijker citeren voor wie een reáctie leest kan helpen, Ruud.
  Aanhalingstekens kunnen al veel helpen in dezen.Mijn trollenverdenking heb ik inmiddels voorlopig ten grave gedragen.
  Dus kom op met de heldere geluiden.Grinnik.
 75. Observator18 Jan 2009 om 15:32@ Victor
  18 Jan 2009 om 15:16Waar Frank Black schríjft, en mij niet overvoert met links e.d. kan ik hem uitermate goed appreciëren.
  Ik ben dan ook zéér tevreden dat hij wat minder blauw in zijn teksten vertoont.
 76. RuudHarmsen18 Jan 2009 om 16:09Observator, 18 Jan 2009 om 15:26
  ===
  Wat duidelijker citeren voor wie een reáctie leest kan helpen, Ruud.
  Aanhalingstekens kunnen al veel helpen in dezen.
  /===Ik geef — als enige hier — altijd precies aan wie ik citeer en uit welk bericht, en ook waar het citaat begint (===) en waar het eindigt (/===).Als het dan desondanks toch niet begrepen wordt, kan ik dat verder ook niet helpen. Ik heb mijn best gedaan.
 77. Observator18 Jan 2009 om 17:13RuudHarmsen 18 Jan 2009 om 16:09
  ===
  Observator, 18 Jan 2009 om 15:26
  ===
  Wat duidelijker citeren voor wie een reáctie leest kan helpen, Ruud.
  Aanhalingstekens kunnen al veel helpen in dezen.
  /===
  Ik geef — als enige hier — altijd precies aan wie ik citeer en uit welk bericht, en ook waar het citaat begint (===) en waar het eindigt (/===).
  Als het dan desondanks toch niet begrepen wordt, kan ik dat verder ook niet helpen. Ik heb mijn best gedaan.
  /===Duidelijk, Ruud.
 78. Samantha18 Jan 2009 om 17:32Het is duidelijk dat de verdeel en heers zijn werk hier uitstekend doet… In plaats van zich te informeren, vellen bepaalden – uit angst – liever geïndoctrineerd oordelen over elkaar. De monsterelijke elite lacht zich intussen een breuk terwijl ze zich vergrijpen aan het (de) volgende kind(eren). Zolang het het eigen kind maar niet is?.. Wie heeft ondertussen evenveel moed om ouders te troosten; zoals die van Maddy bvb? Of de ouders van de miljoenen andere kinderen?..Sam
 79. wally18 Jan 2009 om 18:34Het getuigd wel dat klokenluiders online een must is gezien de vele bezoekers van de site .
  Wat is de macht van demmink hij moet wel zoveel bewijs hebben van hoog geplaatsen gasten dat hij ondschendbaar en de hele Nederlandse (Rechtstaat) naar zijn pijpen te laten dansen ,Is er dan niemand die dit monster voor het gerecht durft te slepen , Wat ook een vreemd iets is dat het Aivd onderzoek aan het koninklijk huis gerapportteerd is zit daar mischien de macht van Joris
  De reacties van Frank Black komen me vreemd over het is net of hij insiders info heeft als ik zo zijn reacties lees het zou me niet verbazen als hij Joris heet.
 80. E-bee18 Jan 2009 om 19:10@Samantha.
  Je hebt gelijk, ze zijn doodsbenauwd dat men bewust wordt. Want tegen de massa kunnen ze niet op. Toch zal hier duidelijk worden wat het betekent dat Obama alleen leden van Bilderberg, Trilateral Commission en CFR in zijn regering gekozen heeft. De politiek daar werkt immers ook hier meteen door, het resultaat daarvan zijn de getuigenissen hier over een zeer machtig persoon op Justitie, met instemming van de politiek. Men is ingeslapen en ziet het gevaar niet en dat lees je ook over de VS bevolking, in de blogs daar.
 81. Michi18 Jan 2009 om 19:17Wat voor onzinnige discussie is dit? Natuurlijk zijn de reacties op zoiets als de zaak Demmink en aanverwante zaken verschillend. Iedereen reageert vanuit zijn of haar eigen referentiekader. Het is altijd makkelijk om een ander zijn of haar mening te bekritiseren. Dat kost weinig tijd en energie. Maar daar vindt je de waarheid niet altijd mee. De waarheid laat zich niet definiëren door jouw eigen referentiekader. De waarheid is gewoon zoals het is.Ik zie persoonlijk veel in de mening van Samantha. Mijns inziens zijn veel van deze zaken duidelijk gerelateerd. Globalisme, corporatisme, fascisme en deze pedofiele criminele netwerken zijn compleet en complex verbonden. Ook vrije energie, alternatieve gezondheidszorg, en de verbodzucht heeft daar veel mee te maken. Onderzoek dit eerst, voordat je er over oordeelt en het aluhoedje argument van stapel haalt.Betreffende vrije energie. Er is afgelopen week bekend geworden dat een bedrijf in Japan een auto in productie heeft genomen die doormiddel van een convertor unit op 100% water zal gaan rijden. Dit wordt al jaren beweert en bewezen door alternatieve onderzoekers, maar die werden grotendeels genegeerd. De toekomst zal uitwijzen wat waar is en wat fictie is, maar de huidige mentaliteit is die van ongeloof en ridiculisering. En dat hebben we eerder gezien. De Aarde was ooit plat, continenten waren statisch, De zon draaide om de Aarde, en zo zijn er nog honderden dogma’s in de wetenschap om zeep geholpen.http://www.celsias.com/article/japanese-company-unveils-water-powered-car/Net zo min dat je economie en politiek kan separeren, kan je politiek en corporatisme en de belangen van corporaties apart zien. Die zijn al tijden compleet inter-gerelateerd en dat valt duidelijk te bewijzen.De affaire Demmink, Dutroux, etc, zijn symptomen van de kanker, en niet de kanker zelf. Die kanker zit zo diep gegraveerd in de samenleving, dat veel mensen er mee hebben leren leven, en dus de consequenties van die tumoren en de tumoren zelf vaak niet eens herkennen.
 82. RuudHarmsen18 Jan 2009 om 19:25Michi, 18 Jan 2009 om 19:17
  ===
  Globalisme, corporatisme, fascisme en deze pedofiele criminele netwerken zijn compleet en complex verbonden. Ook vrije energie, alternatieve gezondheidszorg, en de verbodzucht heeft daar veel mee te maken. Onderzoek dit eerst, voordat je er over oordeelt en het aluhoedje argument van stapel haalt.
  /===
  Ik beschouw dit als volstrekte flauwekul. Maar ieder zijn mening, natuurlijk.
 83. Wim18 Jan 2009 om 19:37Een auto die op 100% water rijdt is volslagen onzin. In het artikel staat “Typical fuel cell vehicles take in hydrogen and emit water, but Genepax’s car generates electricity by breaking down water into hydrogen and oxygen.” Ze claimen in feite dat ze een perpetuüm mobile hebben gebouwd. Om water in waterstof en zuurstof te splitsen is energie nodig, en wel net zoveel energie als er vrijkomt wanneer je de waterstof weer door verbranding met zuurstof tot water laat reageren. Met andere woorden, de energie die vrijkomt moet je er ook eerst instoppen, anders overtreed je de eerste hoofdwet van de thermodynamica. Dus de auto kan hoogstens net zoveel energie leveren als de energie van de elektriciteit die je moet toevoeren om het water te splitsen (en in de praktijk altijd minder, dankzij de tweede hoofdwet van de thermodynamica). Kortom, in het gunstigste geval gewoon een elektrische auto, en als ze werkelijk claimen dat je geen energie hoeft toe te voegen, gewoon kul.
 84. M.19 Jan 2009 om 13:09Hm. Behoorlijke discussie, maar zeer zeker interessant en ik denk ook nuttig.Persoonlijk ben ik het zeer eens met de reageerders die geen moderatie willen op de reacties willen, ik ben er zeer op tegen om mensen de mond te snoeren. Goed om te zien dat Micha Kat ondanks alle verzoeken hiertoe (en zelfs mensen die afhaken om op die manier de druk op te voeren?) de reacties gewoon laat staan.Het is niet meer dan logisch dat mensen heftig reageren op veel informatie en desinformatie die hier voorbij komt, zeker als er links geplaatst worden die verwijzen naar links waarop antisemitisme gepropageerd wordt of lijkt te worden. Ik kan me dan ook vinden in de woorden van Victor, die schrijft:‘Je ziet, dat vele reageerders op de bijzonder knap geschreven artikelen van FRANK BLACK daar totaal ondersteboven van raken en zonder goed en lang na te denken prompt wild om zich heen beginnen te slaan.
  Dat is begrijpelijk en een nadeel van het snelle -vaak anonieme- internet-gecommuniceer. Reageerders, het is geen schande om informatieve artikelen een tijdje op je te laten inwerken en dan pas inhoudelijk te reageren.’.Helemaal mee eens, en dat geldt niet alleen voor de informatie en artikelen van Frank Black.Niet eerder heb ik zo duidelijk kunnen inzien dat waarheidsvinding objectiviteit vereist, en ware objectiviteit is voor ons mensen iets wat bijna niet haalbaar is.Als iemand niet in staat of bereid is rekening te houden met de meest onwaarschijnlijke of ongeloofwaardige scenario’s, en zich daarbij bewust te zijn van de vele valkuilen van ons ego die onze ‘heldere blik’ op zo veel manier kunnen vertroebelen, is objectiviteit niet haalbaar, en dus ook waarheidsvinding zal niet bereikt worden.
 85. Observator19 Jan 2009 om 14:12Frank Black, wie dat dan ook is, moet es un keer inzien dat hij deze site totaal verpest voor de normaal geïnteresseerde bezoeker, en dat hij aldus de impact van Micha’s site volkomen verziekt (VERZIEKT ja) door deze te specialistisch te maken. Afgezien nog van zijn overbodigheden. Geef je info op een andere manier door aan Micha, Frankenstein!En wat móet dat kereltje nou? Zichzelf etaleren als vreselijk deskundig in goegelen?? Dat lijkt er soms werkelijk op.
  Of moet hij zich zó manifesteren dat deze site ten onder gaat aan zijn ego?WAKKER worden, Micha. Hoe informatief Frank Black dan ook moge zijn voor jou, je BEDOELING van deze site gaat compleet ten onder aan deze figuur.
 86. BL19 Jan 2009 om 14:54Observator, jij bent geen vertegenwoordiger bent van de “normaal geïnteresseerde bezoeker”.
  Wie ben jij om te bepalen dat deze site ten onder gaat door Frank’s bijdrage?
  Gezond verstand zegt mij dat het de meeste bezoekers vooral gaat om het item van Kat ipv de reacties eronder en als er iets storend is aan de reacties, dan is het ‘t constante commentaar van oa. jou op anderen.
 87. Observator19 Jan 2009 om 15:04@ BL
  19 Jan 2009 om 14:54BL, je mensenkennis laat te wensen over.
  Ik ben BOOS!
  Je begrijpt er niets maar dan ook niets van.
  Micha blijft de elitaire ’specialist onder de specialisten’ als deze site zich niet meer concentreert op de normaal geïnteresseerde bezoeker.
 88. indian19 Jan 2009 om 17:03wally denkt ook dat frank – joris heet. het lijkt er trouwens wel op dat door zijn verwijzingen, de aandacht van demmink wordt geprobeerd af te leiden. of zich te verschuilen achter dit grote geheel, mocht hij werkelijk joris heten.
  Samantha heeft gelijk, maar wat moeten wij hier dan? Alleen die joris pakken? terwijl die gigantische grote groep ernaast en erachter vrijuit gaat?
  Connerotte en Baets van de dutroux affaire waren al 3-5 millioen euro kwijt aan onderzoek en bewijzen.
  Dat kan naar mijn mening hier niet worden opgelost door goedwillenden.
  Maar wat wel kan is niet concurreren maar samenwerken, en een manier bedenken om het WEL bij het grote nederlandse publiek bekend te maken.
  Dat moet in de vorm van een krant die verkocht of uitgedeeld wordt door bijv zwervers. Die zo nu en dan uitkomt en waarin geen stompzinnig nieuws staat vermeld, maar alleen de Waarheid.
  Dat zal misschien leiden tot een verandering van de geindoctrineerde gedachtenwereld van de gewone mensen, en dan kan het zooitje hier pas opgeruimd worden. als die joris veroordeeld zou worden is er wel een slag gewonnen, maar de oorlog woedt net als op elk gebied gewoon door.
  Een totale omwenteling is nodig hier in nederland, misschien is de tijd er rijp voor, vanwege de credietcrisis, die nog veel erger zal worden, en nog jaren duurt, als er al geen ww111 uitbreekt.
  Want wat in gaza is gebeurd, is hetzelfde als een jongetje met dikldo dood neuken, maar dan op grote schaal. De items moeten zijn:
  nederland weg uit afg en irak, geen jsf aanschaffen, organisatiecriminaliteit uitroeien, en de pedoverkrachters ontmannen bij wet.
  Verder zie ik geen oplossing, dan een soort franse revolutie door de 16 miljoen nederlanders gedragenTESS, niet zo kinderachtig, gewoon terugkomen, ik vind het jammer dat je gaat.
 89. Observator19 Jan 2009 om 18:20Tess is niet zo kinderachtig.
  Tess denkt na.
 90. E-bee19 Jan 2009 om 18:51Daar zijn ze het bangst voor, revolutie. Dat de massa erachter komt dat de financiers van de laatste grote oorlogen en de nu komende, de oorzaak van alle genocides, religieuze en politieke vervolgingen van de vorige eeuwen zijn. Als die is begonnen, dan pas komt er revolutie. Men wordt hier tot op het laatste moment voor de gek gehouden.
 91. Wim Heitinga19 Jan 2009 om 18:53Zou observator soms vanaf het Ministerie van Justitie posten?
 92. bozo19 Jan 2009 om 19:29@ Observator
  Met alle respect , ik ben erg blij met de schrijfsels van Frank Black.
  Hebben een hoop zaken duidelijk gemaakt voor mij. Ik vind ook zeker niet dat hij de site verziekt.
  Aan Micha Kat , goed werk maar kijk uit met die gasten.
 93. Observator19 Jan 2009 om 19:53Ik vind het natuurlijk niet erg dat men mijn beweegredenen niet begrijpt, maar een en ander getuigt beslist niet van inzicht in de mens.Want: WAT wil Micha nu met zijn site?Als hij dit een site wil doen zijn die vooral insiders als geïnteresserden heeft, helemaal o.k. Maar dan bereikt hij een nogal beperkt aantal mensen. En wordt dit voornamelijk een incrowd-site.Als hij ten doel heeft een groot publiek te bereiken, dan moet deze site niet in gedetailleerde specialismen vervallen.Ik denk zelf dat Micha voor de tweede optie gaat.En dáárom vind ik de bijdragen van Frank Black, hoe nuttig en deskundig misschien ook, in veel gevallen te uitvoerig. Dat stoot simpele lezers die geïnformeerd willen worden namelijk af.Wie publiceert weet: In de beperking toont zich de BELUISTERDE meester.
 94. PP20 Jan 2009 om 07:16http://rawstory.com/news/2008/Conyers_releases_massive_report_on_Imperial_0113.html
 95. bozo20 Jan 2009 om 11:45@ observatorNaar mijn mening kiest Micha Kat voor een open communicatie , wie ben jij dan om je hier als beschermheer van deze site op te werpen?
  En omdat ik volgens jouw mening geen inzicht in de mens heb , wens ik hier verder ook niet meer over te discussiëren. Verschillende meningen mogen , wat mij betreft , naast elkaar bestaan.
 96. Observator20 Jan 2009 om 13:54@ bozo
  20 Jan 2009 om 11:45Bozo, lees effe het stukje ‘discussie’ tussen ‘Groot’ en mij in die andere topic.
  Dan wordt het wellicht duidelijk wat ik voor ogen heb.
 97. victor20 Jan 2009 om 14:58Observator,
  U heeft over uzelf geschreven, dat u oud en simplist bent. Soms steunt u bijdragen van anderen. Maar overheersend is toch wel uw mening, dat behalve wat uzelf schrijft er volgens u van anderen niets zinnigs te lezen is! Jammer voor u. Dit is mijn laatste reactie op u. U heeft het laatste woord. Altijd.
 98. E-bee20 Jan 2009 om 15:24Vriendelijk doch dringend verzoek:Als deze discussie toch wordt voortgezet kan dat dan voortaan op de rubriek: Oproep aan lezers en posters van deze site????
 99. Observator21 Jan 2009 om 18:33@ E-bee
  20 Jan 2009 om 15:24E-BEE, vind je het erg als ‘deze’ ‘discussie’ hier stopt?
  Iemand die degene die zichzélf ’simplist’ noemt, en die hem daarop m.o.m. beschuldigend dan wel klasserend wijst, beseft kennelijk niet dat WIE dat doet, door zijn reactie zijn intellectuele baas erkent.En coquetteren met ouderdom is ook al zo’n onbegrepen iets door jonkies met weinig levenservaring.
  Einde verhaal.
  Heb ik inderdaad toch het laatste woord.
  Over tot de Demmink-orde van de dag.
  DAT is wél belangrijk!!!
 100. RuudHarmsen21 Jan 2009 om 22:50indian, 19 Jan 2009 om 17:03
  ===
  Want wat in gaza is gebeurd, is hetzelfde als een jongetje met dikldo dood neuken, maar dan op grote schaal.
  /===Argggghhhhh!!!!!!!!!!!!!Daar heb je weer zo’n alles-met-alles-verbinder en totaalcomplotgelovige.Dit soort paranoïde redeneringen leiden alleen maar tot zinloze waanzin en wrok!Hou het bij de feiten. Wees concreet! Streef concrete doelen na en stel concrete eisen! Maak onderscheid tussen gezonde principes en de soms zieke praktijkuitvoering ervan. Pak dat laatste aan, maar verlies niet het eerste!
 101. RuudHarmsen21 Jan 2009 om 22:54===
  Daar zijn ze het bangst voor, revolutie. Dat de massa erachter komt dat de financiers van de laatste grote oorlogen en de nu komende, de oorzaak van alle genocides, religieuze en politieke vervolgingen van de vorige eeuwen zijn.
  /===Is dat zo? Denk je dat de genocide-oproepen uit de oudheid, zoals bijv. beschreven in Numeri 31 maar ook hier:http://en.wikipedia.org/wiki/Saul
  ===
  After the battle with the Philistines was over, the text describes Samuel as having instructed Saul to kill all the Amalekites, in accordance with the mitzvah to do so. Having forewarned the Kenites living among the Amalekites to leave, Saul went to war and defeated the Amalekites, but only killed all the babies, women, children, poor quality livestock and men, leaving alive the king and best livestock.When Samuel found out that Saul has not killed them all, he becomes angry and launches into a long and bitter diatribe about how God regretted making Saul king, since Saul is disobedient. When Samuel turns away, Saul grabs Samuel by his clothes tearing a small part of them off, which Samuel states is a prophecy about what would happen to Saul’s kingdom. Samuel then commands that the Amalekite king (who, like all other Amalekite kings in the Hebrew Bible, is named Agag) should be brought forth. Samuel proceeds to kill the Amalekite himself and makes a final departure.
  /===Is dat ook allemaal door Rockefellar gefinancieerd, denk je?Get real! Slechtheid is van alle tijden.
 102. RuudHarmsen21 Jan 2009 om 22:58Ze hebben mij vroeger op de christelijke school geleerd dat Samuel een rechtschapen man was, maar over Saul bestonden twijfels. Ik lees nu dat het verschil was dat Samuel tot NOG MEER MASSAMOORDEN opriep.Ik voel me belazerd.De Bijbel als moreel richtsnoer? Nee, dank u. Dan liever de humanistische Geneefse conventie.Religie haalt het slechtste in de mens boven.
 103. E-bee21 Jan 2009 om 23:21RuudHarmsen.
  Wat nu, hier ook, plaatsvind, is bewustwording. Daarom zeg ik ook dat er revolutie zal komen op het moment dat men inziet, dat zichzelf verijkende bestuurders die hun burgers tot op de draad uitkleden, systemen hebben bedacht die bepaalde mechanismen in mensen, mn hun goedgelovigheid bespelen. En daartoe reken ik dus politieke systemen, die niet wezenlijk verschillen van despoten in oudere culturen. Toch wel een wonder eigenlijk dat het oude Romenise rijk zo,n invloed heeft op die elites en bij iedere belangrijke gebeurtenis afgevaardigen zenden. Maar u weet er veel meer van dan ik en u kunt heel goed citeren uit de Bijbel. Kennelijk heeft u dat afgeserveerd blijkens uw ongevraagde getuigenis. U gelooft dus helemaal niks meer en tegelijkertijd in alles. Toch zit er wel degelijk meer samenhang in de door u geschetste ogenschijnlijke tegenstrijdigheid.
 104. indian23 Jan 2009 om 02:36ruud harmsenlubbers; ik wil gaarne uitleggen, wat de overeenkomst is tussen dat jongetje en gaza.
  in beide gevallen zijn de slachtoffers NIET in staat te vluchten, beide zitten ze als een rat gevangen in de kooi terwijl de boer er met een 4 tandige mestvork door het gaas heen dat dier dood marteld.
  Zoals helaas hier in het noorden vaak genoeg nog wordt gedaan.
  De brutale arrogantie van het israel optreden tegen voor het meest gewone arme, eenvoudige mensen, die geen kant opkunnen, al jaren letterlijk gevangen worden gehouden, om die gewoon uit machtswellust af te maken , en er geen enkele moeite wordt gedaan om te verbergen dat ze die palestijnen eigenlijk als ongedierte zien, zich superueur voelen en tonen, het treiteren via gesloten grenzen, het verbieden om te vissen etc etc, het totaal uitsluiten van menselijkheid, dat is precies wat de nazis met de joden deden in GERMANIA in 1938. Het botvieren van je wellust op mensen die zich niet kunnen verweren, op dezelfde manier als [pedosexuelen voor HUN eigen machtswellust akteren. Dat was en is de vergelijking, de basis van beide gebeurtenissen is identiek.
  Of dacht jij nu werkelijk, dat het toeval is dat die rat Bush bij zijn vertrek tevens het vertrekken van de israels uit gaza meemaakte.?
  Donder toch op man, isr had keiharde toestemming van die rat om nog even onder zijn usa leiding, zon 1300 mensen naar de bliksenm te helpen. Bush, Blair, Balkenmende, Beelzebul,Beatrix en nu B – arack
  Allemaal B.s ook toevallig.
  De superioriteit die de leiding van isra nu ten toon spreidt, is identiek aan de superioriteit van het germmanse ras 70 jaar geleden.
  De getallen zijn ook duidelijk , tgv honderden vliegende kachelpijpen van hamas 3 dode joden in de slachting van afgelopen weken zon 10 dooie joden, en 1300 dooie palestijne.n
  superioriteitsverhouding simpel uit te rekenen: 100 op 1.
  is dat superieur of niet soms.
  Ruud Harmsen ik vind je gewoon een stompzinnige ezel, MET OOGKLEPPEN ., je lijkt ruud lubbers wel,
 105. RuudHarmsen23 Jan 2009 om 10:30E-bee:
  ===
  […] dat zichzelf verijkende bestuurders die hun burgers tot op de draad uitkleden, […]
  /===
  Heb je daar foto’s van, van al die burgers die geen kleren meer hebben?
 106. RuudHarmsen23 Jan 2009 om 10:33indian, 23 Jan 2009 om 02:36
  ===
  Bush, Blair, Balkenmende, Beelzebul,Beatrix en nu B – arack
  Allemaal B.s ook toevallig.
  /===
  En de meest direct betrokkene: Ehud Barak, de Israëlische minister van Defensie.Verder weer alles-met-alles-verbindende onzin, wat mij betreft. Maar ieder zijn visie, natuurlijk. Vrijheid, blijheid.
 107. RuudHarmsen23 Jan 2009 om 10:37indian, 23 Jan 2009 om 02:36
  ===
  Ruud Harmsen ik vind je gewoon een stompzinnige ezel, MET OOGKLEPPEN .,
  /===Ik vat dit op als een geuzennaam. Het is dat ik geen tijd heb, anders voegde ik even een link toe in dit lijstje:
  http://rudhar.com/recensie/index.htm#kaatst
 108. E-bee24 Jan 2009 om 01:16@Indian.
  Helemaal met je eens…——————————————————-@Ruudharmsen.
  “Toevallig” kan in dat rijtje B,s ook Benno. Ik heb het makkelijk gemaakt, je hoeft alleen maar het eerste filmpje te bekijken om te zien waar deze NL pedo-nazi-fascist verbonden was met alle bepalende internationale oranisaties, CFR, Bilderberg, Trilateralcommission, etc. Aan elkaar breien is dus niet nodig want het is gewoon zo. Allemaal te vinden op 0,1 mm onder het maaiveld van het internet. www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_sociopol_blacknobil08.htm
 109. RuudHarmsen24 Jan 2009 om 19:58E-bee
  ===
  Allemaal te vinden op 0,1 mm onder het maaiveld van het internet. www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_sociopol_blacknobil08.htm
  /===Ja, tuurlijk, ze halen de Federal Reserve er ook weer bij. Vast weer dat verhaal dat banken zelf geld kunnen maken. Dan haak ik meteen af, want dat is onzin.
 110. E-bee23 Mrt 2009 om 22:23@Ruud Harmsen.
  Zijn nog geen 2 maanden verder.
  Voor iedere dollar zet de FED er nu 14 bij in de markt.
  www.marketskeptics.com/2009/03/fed-is-planning-15-fold-increase-in-us.html
 111. deef24 Mrt 2009 om 01:13het is en blijft ongelofelijk knap dat ons menselijk geloof nog niet in staat is om deze verkniptheid door bepaalde organisaties bij de overheid goed te kunnen relativeren, niet helemaal verwonderlijk ook, want zo is dat ook door het systeem bedacht… toch is het waar, en is het een kwestie van tijd en verzamelen en koppelen, voordat de grote meute overtuigd is.
 1. BOUblog » De zaak Baybasin en de media-doofpotPingback op 20 Mrt 2009 om 11:13
 2. BOUblog » De zaak Baybasin en de zusjes AlbayrakPingback op 23 Mrt 2009 om 13:15
KAZMALI ZEMBLA Praat MET TV
Onze hoofdredacteur, Central News Agency en Sabah-krant Yalova-vertegenwoordiger Burhan Kazmalı sprak met ZEMBLA TV, die uit Nederland kwam voor de opnames. Cameraman-producers Kees Schaap en Sinan Can, die naar Turkije kwamen voor het meest bekeken originele nieuwsprogramma van ZEMBLA TV en spraken met de krant Aydınlık en www.yalovacizgi.com, maakten vorig jaar gedurfde uitzendingen naar Burhan Kazmalı, zitten nog steeds vast in de Nederlandse gevangenis, en het nieuws dat hij maakte over Hüseyin Baybaşin, die naar verluidt een drugssmokkelaar is, en de inhoud ervan, Baybaşins investeringen in Turkije, de moeilijke levens van zijn aanhangsels en familieleden, de confiscatie van biljoenen rijkdom en Baybaşins verlangen om zijn gevangenisstraf in Turkije. ZEMBLA TV toonde interesse in het nieuws en zei: “Burhan Kazmalı”Hij nam ook de algemene beelden van de tv-ploeg op van journalist Burhan Kazmalı met Yalova.
Zembla over afluisteren Donderdag 6 februari 21.15 uur op Nederland 3
‘Betrouwbaarheid telefoontaps in het geding’

De aflevering is via deze plek terug te zien in:
Real 
Windows Media 
Mededeling van de redactie:Deskundige J.W.M. van de Ven, voormalig hoofd signaal-analyse van de Militaire Inlichtingendienst, heeft door deze uitzending van Zembla schade ondervonden. Hij krijgt sinds de uitzending vrijwel geen opdrachten meer van de Nederlandse overheid en het Nederlandse bedrijfsleven.Om die reden wil de redactie van Zembla een aanvulling geven op het onderstaande persbericht. Door dit persbericht is mogelijkerwijs een misverstand ontstaan over de uitlatingen van Van de Ven.De zinsnede “In de telefoongesprekken die zijn gebruikt in de rechtszaak tegen de Koerdische leider Baybasin is gemanipuleerd”, komt geheel voor rekening van de Zembla-redactie. Van de Ven heeft zich hierover in de uitzending niet uitgelaten.
Dan de zinsnede : “Hans van de Ven en Martien Kuylman laten door een digitale analyse zien waar de manipulaties hebben plaatsgevonden”. Strict genomen is dit onjuist. Van de Ven en Kuylman hebben het geluidsmateriaal dat Zembla ter beschikking stond onderzocht. Zij toonden aan dat er anomalieën in voorkomen. In het rechtbankdossier ontbreekt hiervoor een verklaring. De redactie van Zembla is zelf tot de conclusie gekomen dat er sprake moet zijn van manipulatie. In de uitzending zelf laten noch Kuylman noch Van de Ven zich hierover uit.
De redactie van Zembla betreurt de reputatieschade die Van de Ven en Kuylman binnen de rijksoverheid kennelijk hebben opgelopen door een onjuiste passage in het persbericht op deze site.PERSBERICHT: AFLUISTERENIn de telefoongesprekken die zijn gebruikt in de rechtszaak tegen de Koerdische leider Baybasin is gemanipuleerd. Mogelijk is dat gebeurd terwijl deze gesprekken digitaal waren opgeslagen in de computers van de tapkamers van de Nederlandse politie. Dat blijkt uit de Zembla-documentaire ‘Afluisteren’.

Twee vooraanstaande communicatie-IT’ers spreken in Zembla over het lek in het Nederlandse afluistersysteem. Ze behoren tot de tot de architecten van het systeem en werkten tot voor kort als hoofd signaal-analyse bij de Militaire Inlichtingendienst (Hans van de Ven) en als medewerker van de politie Amsterdam-Amstelland (Martien Kuylman). Ze laten door een digitale analyse van gesprekken in Zembla zien waar in de zaak Baybasin de manipulaties hebben plaatsgevonden. Opvallend genoeg erkent de verantwoordelijke officier van justitie, Taco Stein, dat het Nederlandse systeem niet waterdicht is. Maar zijn Openbaar Ministerie weigert, net als de rechters in de zaak Baybasin, de twee deskundigen over de manipulaties te horen

Geen controle
“In Nederland worden, in absolute zin, jaarlijks meer telefoonlijnen getapt dan in de Verenigde Staten”, zegt Van de Ven. Doordat ‘na Van Traa’ opsporingsmethoden zoals infiltratie aan banden kwamen te liggen, stortte de Nederlandse politie zich massaal op het telefoontappen dat in Nederland sneller wordt toegestaan dan in de VS. En nu heeft de snelle ontwikkeling van de computers en de software de enorme stapels verslagen van de telefoontaps in de Nederlandse rechtbankdossiers onbetrouwbaar gemaakt, zeggen Kuylman en Van de Ven. Ze stellen verder dat de Israelische leverancier Comverse in de meeste Nederlandse tapkamers een systeem heeft gebouwd waarop de Nederlandse politie, justitie en dus ook de rechtbanken geen enkele controle of toezicht kunnen houden. Bij de Nederlandse overheid is de broncode van de software niet bekend zodat de systemen functioneren als een ‘zwarte doos’. Geen Nederlandse ambtenaar weet wat er met de opgeslagen telefoongesprekken gebeurt.
Kwalijke gevolgen
Nederlandse ambtenaren hebben in het algemeen geen idee hoe de techniek van tappen en telefonie werkt en dat heeft kwalijke gevolgen. Zo is in de Deventer moordzaak (de ‘Wittenberg-zaak’) waarschijnlijk onterecht een verdachte wegens moord veroordeeld. Oorzaak: de politie trok, op grond van een verkeerde plaatsbepaling van het GSM-toestel van de verdachte, verkeerde conclusies over de plaats waar hij zich op het tijdstip van de moord bevond.Boven water
Comverse raakte ook in de VS in opspraak doordat, volgens Fox News, door de FBI getapte gesprekken van verdachten van de aanslag op 11 september bij de Israelische geheime dienst terechtkwamen. Enkele dagen na de uitzending verwijderde Fox de documentaires van de website, zonder verder commentaar te leveren. Zembla haalde deze uitzendingen van Fox News weer boven water.

Of de Mossad inderdaad meeluistert met de Nederlandse politie en inlichtingendiensten, laten Van de Ven en Kuylman in het midden. Zij vinden het belangrijker dat officieren van justitie en rechters zich ervan bewust worden dat de betrouwbaarheid van telefoontaps als bewijsmiddel in het geding is. En ze zijn van mening dat de overheid de betrouwbaarheid van de verslaglegging van telefoongesprekken en van de gespreksgegevens (zoals datum, plaats en tijd) moet garanderen. Probleem voor de overheid is dat de advocatuur in steeds meer rechtszaken de betrouwbaarheid van taps aan de orde stelt. Als advocaten erin slagen voor de rechter aan te tonen dat de telefoontaps in het strafdossier niet betrouwbaar zijn, raakt dat het fundament van de rechtspleging tegen de zware misdaad in Nederland.

Samenstelling & Regie: Toni Boumans
Research: Wim van de Pol

Turkse getuige tegen ambtenaar aangehouden

door Dylan de Gruijl en Jan Salden. maandag 25 juni 2007 | 10:36

DEN HAAG – De politie in Istanboel heeft vrijdagavond een journalist aangehouden die op het punt stond naar Nederland af te reizen met naar eigen zeggen belastende verklaringen over een topambtenaar van het ministerie van Justitie.De aanhouding zou in opdracht van de Nederlandse staat zijn gebeurd. Daarbij zijn de laptop en een aantal documenten van de journalist in beslag genomen.

De komst van de journalist, verslaggever Burhan Kazmali van de Turkse krant Sabah, was vorige week al aangekondigd door advocate Adèle van der Plas. Zij staat de Turkse Koerd Huseyin Baybasin bij die aangifte heeft gedaan tegen de topambtenaar wegens ontucht met minderjarige jongens in Turkije. Een woordvoerder van het Landelijk Parket in Rotterdam zegt niets te weten over de aanhouding van de journalist. “Wij hebben hier geen opdracht toe gegeven. Sterker nog, we willen juist met deze man in gesprek.” De ambtenaar wordt er door de tot levenslang veroordeelde Huseyin Baybasin van beschuldigd samen met Turkije een nepzaak tegen hem te hebben opgetuigd. De ambtenaar zou dat hebben gedaan om zelf strafvervolging in Turkije te ontlopen. Zo zouden Turkse inlichtingendiensten over bewijs beschikken dat hij in de jaren negentig ontucht heeft gepleegd met minderjarige jongens op seksparty’s in Turkije.

De belastende informatie van Kazmali over de ambtenaar zou bestaan uit interviews met hoge Turkse politiefunctionarissen waarin ze verklaren dat Baybasin is vervolgd voor misdrijven die hij niet heeft gepleegd.


WEDNESDAY, NOVEMBER 05, 2008

Mossad, Haider, Dutroux, Fortuyn, Prince Bernhard

Haider

On 2 November 2008, Trowbridge H. Ford wrote an article entitled “Then There Was The Pim Fortuyn Assassination

(codshit.com: Then There Was The Pim Fortuyn Assassination)

Among the points made:

1. In 2000, in Austria, Jorg Haider’s Freedom Party together with the Austrian People’s Party formed a governing coalition.

What followed was rioting in Vienna.

And the Berlin-based Tageszeitung reported that Haider was homosexual.

At the end of 2000, Jörg Haider resigned as leader of the Freedom Party.

Barkan

2. Reportedly, Mossad had an agent in Brussels called Zev Barkan aka Bruckenstein.

Reportedly, Barkan got Bernard Weinstein to infiltrate Marc Dutroux’s organisation, so that blackmail could be applied to Dutroux’s customers.

Reportedly, Dutroux found out what Weinstein was doing, and killed him.

Dutroux was arrested in 1996.

Dutroux, at the centre of an international child abuse and murder ring.

3. Reportedly, Barkan’s associates, headed by Arie Scher, had operated a paeodophile ring with Israelis in Brazil.

4. Reportedly, Zev Barken, aka Bruckenstein, helped organise the anti-Haider riots in Vienna, using Germans and Americans with false passports.

Reportedly, Josef Fritzl, aka Wilhelm Kramm, helped arrange false identities.

5. Reportedly, Mossad infiltrated Haider’s private office, by getting its agent Peter Sichrovsky employed as Haider’s private secretary.

6. Reportedly, Barkan helped organize the Vienna-based Publix Theatre Caravan, a theatrical troup, to travel around the country to make the case against Haider.

Volkert van der Graff, who killed Fortuyn

7. Dutroux was arrested in 1996.

Various witnesses in the Dutroux case, about 20 in total, died in strange circumstances.

For example, in 1996, Chris van der Werken, was shot twice in the back while he was walking in a forest.

Chris van der Werken was a former professional friend of Volkert van der Graff.

It was in 2002 that Graff assassinated Dutch politician Wilhelmus Simon ‘Pim’ Fortuyn.

Fortuyn

8. In connection with the Dutroux affair, Regina Louf provided the names of top people who had abused her and who had murdered children during orgies.

Dutroux’s ultimate prosecutor said that if only a small fraction of her claims were true, it would mean the end of Belgium. “There are connections,” he added, “with the Netherlands and France.”

9. Reportedly Barkan got back to Brussels to help hush up the Dutroux affair.

In 2001 an investigator in the Dutroux affair, Jean-Jacques Feront, died of an apparent heart attack.

The same year, Nadege Renard, ex-girlfriend of high society brothel keeper in Charleroi Jean Pol Taminiau, apparently committed suicide.

The same year, Pierre-Paul ‘Pepe’ De Rycke, owner of the fascist Jonathan Club who knew Dutroux’s ‘friend’ Nihoul quite well, apparently committed suicide.

The same year, Philippe Deleuze, brother-in-law of Judge Van Espen, and a partner in the legal firm of Boutyal and Nihoul, died from a strange disease.

Reportedly there may be links between the Dutroux affair and Jersey in the UK.

In 2002, Alain Van der Biest, linked to the Dutroux affair, committed suicide.

Biest had been the Minister of Interior when Dutroux was released from prison in 1991 after having only served 3 of a 13-year sentence for rape.

Biest was suspected of having been behind the assassination of Socialist politician André Cools in 1994.

10. In Brazil, Israeli Vice-Consul Scher in Rio de Janeiro, reportedly set up a child abuse ring. In 2000 he fled to Israel after internet pictures of the ring’s activities were revealed.

11. Reportedly, in 2004, Scher was involved in what, reportedly, was Barkan’s failed attempt to assassinate New Zealand Prime Minister Helen Clark.

Prince Bernhard

12. Pim Fortuyn moved to Rotterdam in 1988 and reportedly visited gay haunts in that city.

Reportedly there was a boy brothel there, reportedly run by Lothar Gandolf.

Rotterdam is an entry point for youths from Africa and the Middle East.

Reportedly, Fortuyn may have known about top people and orgies.

Prince Bernhard of the Netherlands was the first president of the Bilderberg Group.

Reportedly, Regina Louf visited his yacht Jumbo VI.

13. Allegedly, Holland’s socialist Prime Minister Joop den Uyl was keen to cover up various alleged scandals involving Prince Bernhard.

14. Reportedly, Prince Bernhard was the founder of the 1001 Club where, reportedly, many important business contacts were made through money, sex and blackmail.

Reportedly, Prince Bernhard encouraged Fortuyn’s right-wing, anti-Moslem, political ideas.

15. Reportedly, Mossad may have had involvement when Volkert van der Graff killed Fortuyn in 2002.

Olenka Frenkiel’s article, “Belgium’s silent heart of darkness,” appeared in The Observer in 2002.

~~~

POSTED BY ANON AT 2:23 PM 

EMAIL THISBLOGTHIS!SHARE TO TWITTERSHARE TO FACEBOOKSHARE TO GOOGLE BUZZ

LABELS: DUTROUXFORTUYNHAIDERMOSSADPRINCE BERNHARD

1 COMMENTS:

James said…

dutroux dutroux dutroux!

it’s funny that the girl Sabine who he had for some 80 days said she didn’t think Dutroux was part of a larger operation/ring/affair but the girl laetitia who he only had a week or two(?) believed Dutroux was a part of a much larger whole.

I wonder why the second chick would think something like that when she spent less time with Dutroux?

jamesplayshimself.com11:55 PM


do 15 jan 2009, 21:28 | lees voor

Prinselijk paar aangekomen in Oman

DEN HAAG –  Prins Willem-Alexander en prinses Máxima zijn donderdagavond onthaald in Muscat, de hoofdstad van Oman. Oman is de eerste stop van het officiële bezoek aan de Golf. Van 15 tot en met 20 januari doen zij achtereenvolgens Oman en de Verenigde Arabische Emiraten aan. In elk land verblijven ze zo’n drie dagen.

Willem-Alexander en Máxima komen aan in Oman

Willem-Alexander en Máxima in Oman

De reis van het prinselijk paar is vooral gericht op het versterken van de economische samenwerking tussen Nederland en de golfstaten. De ontvangsten bij de Arabische heersers ontbreken uiteraard niet, maar het grootste deel van het programma bestaat uit bezoeken aan bedrijven, seminars en rondetafelgesprekken. Het stel wordt dan ook vergezeld door PvdA-staatssecretaris Frank Heemskerk van Economische Zaken.

Haven van Rotterdam

Willem-Alexander en Máxima bezoeken vooral bedrijven met een Nederlandse betrokkenheid. Zo gaan ze vrijdag in Sohar in Oman allereerst naar het havenbedrijf Sohar, een joint-venture van de regering van Oman en de haven van Rotterdam. Een dag later reizen ze naar de hoofdstad Muscat voor een bezoek aan Petroleum Development Oman, waarin Shell voor 34 procent aandeelhouder is.

In Abu Dhabi laten ze zich in aanwezigheid van architect Rem Koolhaas bijpraten over ‘de stad van de toekomst’. In Dubai krijgen de prins en prinses alles te horen over de Nederlandse samenwerking bij de ontwikkeling van het havengebied aldaar.

Gescheiden

Zowel in Oman als in Dubai zijn de ontvangsten van de prins en prinses aan de lokale machthebbers gescheiden.

Lokale cultuur en tradities worden echter niet helemaal vergeten. Op zondag trekken ze in Abu Dhabi de woestijn in, terwijl ze op maandagochtend in de hoofdstad van het emiraat in de moskee te vinden zijn.


      

      

            
      
      
assignment_turned_in Registrations
No Registration form is selected.
(Click on the star on form card to select)
Please login to view this page.
Please login to view this page.
Please login to view this page.