De Kamer van Sociale waarden maakt zich ernstig zorgen om de ontwikkelings bedreiging die de huidige maatregelen met zich mee brengen voor kinderen.

Deel deze pagina, de waarheid is in ieders belang.

Luister naar Sjonny O’Fark op Spotify

1 oktober 2020 werd op het voortgezet onderwijs de mondkapjesplicht ingevoerd. Het ministerie van onderwijs bracht een advies uit naar de schoolbesturen waarna de medezeggenschapsraden van die scholen dat advies over namen en vol trots deze maatregelen ook ging invoeren. Zonder inspraak van ouders of leerlingen, werd deze maatregel doorgevoerd en de vooringenomenheid dat het ondersteund bij de 1,5 meter maatregel. Of wel, het kind blijft attenderen dat het besmettelijk is en/of besmet kan worden. 

Ook al is veilig thuis een organisatie die zich niet bezig houdt met een veilige leerplek, valt dit wel onder hun vakdiscipline. Veilig thuis heeft de voordeur als grens, maar mag die grens niet trekken als er spraken is van een ernstige bedreiging in de ontwikkeling van het kind. En dat doet die maatregel nu wel. Vandaar heeft de Kamer van Sociale waarden het initiatief genomen om met de scholen en met veilig thuis in gesprek te gaan. In hoeverre de leerplek in te richten is, zodat deze weer aanzet tot cognitieve ontwikkeling en de angst die mondkapjes veroorzaken, weg genomen wordt. Vandaar onderstaande brief.

De informele vereniging “De Kamer van Sociale Waarden” maakt zich ook zorgen om kinderen die door de huidige maatregelen ernstig bedreigt worden in hun ontwikkeling.

Luister naar Sjonny O’Fark

Geachte Veilig thuis, Beste mensen, werkzaam binnen de organisatie Veilig thuis. Wij maken ons ernstige zorgen over de ontwikkeling van alle kinderen in Nederland. Dus ook in uw regio. En ik wil er graag met u persoonlijk over in gesprek. Het gaat namelijk om het volgende.Kinderen hebben door de maatregelen die scholen nemen, geen veilige leeromgeving.Ook al valt deze plek niet niet onder uw verantwoordelijkheid, bezit u wel de vakdiscipline dit te kunnen constateren. En het gaat om kinderen die ernstig bedreigt worden in hun ontwikkeling. Mondkapjes die momenteel in het voortgezet onderwijs worden opgelegd, belemmeren het kind door zijn bijwerkingen:

 • Hierin het kind Geremd wordt in zijn of haar cognitieve ontwikkeling doordat kinderen minder zuurstof binnen krijgen en hun hersenen bij een lagere saturatie (Zuurstof gehalte), zich niet tot nauwelijks neurologisch ontwikkelen;
 • Het mondkapje het kind in een angstspiraal houdt, waardoor het kind zich niet gehoord voelt binnen zijn participatiebehoefte. Wat een belangrijke behoefte is en geen aandacht aan gegeven wordt. Maar wel nodig is om cognitief te kunnen ontwikkelen. De eigenwaarden van een kind wordt daarmee weg genomen.

Angst is net zo binnen huiselijk geweld wat het kind stagneert in zijn cognitieve ontwikkeling. Dat is niet anders als die angst heerst op de leerplek, of de weg ernaar toe. Openlijk wordt momenteel door de politiek aangegeven dat de mondkapjes zullen blijven, waarbij lijkt mij veilig thuis de vakdiscipline bezit, aan te geven wat de consequenties zijn van deze maatregel. Ook als dit op de leerplek is. Er is een belang bij voor het kind dat het buiten een veilige woon en leef omgeving, het recht heeft op een veilige leeromgeving. De maatregelen houden geen rekening met deze collaterale schade. Het lijkt door de voordurendheid van deze maatregel wel alsof wij dit gedrag onze kinderen moeten aanleren. Zich verdeelt en eenzaam te voelen, angst als instrument gebruikt MOET worden om kinderen te knechten. Hen wijsheid en creativiteit te ontberen. Ik stel dat een ouder die momenteel zijn of haar kind blootstelt aan de maatregelen, niet afdoende instaat voor de veiligheid van het kind. Maar omdat dit het beleid is vanuit de overheid er weg gekeken wordt. Daarmee niet de veiligheid van het kind in het bezitten van een veilige leeromgeving gewaarborgd is. Dit laatste is in mijn ogen een eis voordat je onderwijs kunt verplichten. En daarmee het in het belang van het kind is. Stel ik dat elke ouder zich in de positie moet gaan begeven, om achterban te zijn, van een lid binnen de medezeggenschapsraad van een school. En/of participeren binnen een ouderenraad. Zodat die ouder en daarmee elke ouder, verzet kan plegen tegen een maatregelen die een bedreiging vormt voor de ontwikkeling van een kind. Daarin naar U als Veilig thuis in Uw regio de volgende vragen, in het belang van het kind. Bent u in staat als gedragsdeskundige te beoordelen of de maatregelen genomen door de overheid, een ernstige bedreiging zijn in de ontwikkeling van het kind? Of een ernstige bedreiging vormen?Bent U als veilig thuis beschikbaar als het gaat om dit standpunt naar ouders uit te dragen. Hoe belangrijk het is dat ouders betrokken zijn bij instellingen die zorg verlenen aan hun kinderen. En dat door het huidige beleid Ouders het verweten kan worden als zij niet participeren en inzicht bezitten in de veiligheid van het kind op school of binnen een instelling. Een school die door de maatregelen geen veilige leeromgeving kan bieden. Bent U er van bewust dat de verschillende Vaccinatie die momenteel in hun experimentele fase zijn, binnenkort ook beschikbaar wordt voor kinderen. Hetgeen de wetgever binnenkort zal toelaten. Echter Kinderen volgens de Neurenberg code NOOIT en te NIMMER deel mogen nemen aan een medisch experiment. Aangezien je een kind geen verplichte “Informed Consent” kunt laten teken. Nog de gezaghebbend ouder nog de voogd.Medisch experimenteren op kinderen en geestelijk beperkte mensen kennen zware straffen binnen een dergelijk tribunaal zoals het Neurenberg tribunaal.
Op www.bpoc2020.nl  kan je de getuigenissen vernemen van de huidige maatregelen.
Weet u dat een dergelijk tribunaal momenteel geformeerd word? En iedereen die kinderen zal doen laten deelnemen aan dit wereldwijde experiment vervolgt zal worden?
Reinier Fullmich gaat het neuremberg tribunaal 2.0 leiden
Een code die opgesteld is na de ervaringen vanuit de 2de wereld oorlog, hebben daar duidelijk paal en perk aan gesteld. Terwijl er in de 1ste Wereld oorlog ook een pandemie was, genaamd de spaanse griep. Tijdens deze griep in 1918 stierven de meeste mensen aan de schadelijkheid van het mondkapje en koste in totaal meer dan 80 miljoen mensen het leven.Bent u zich er dan van bewust dat vaccineren een ernstige bedreiging vormt in de ontwikkeling van het kind. Als de bijsluiter van de vaccinatie aangeeft dat niet duidelijk is of je er door gesteriliseerd wordt?https://www.xandernieuws.net/algemeen/bijsluiter-pfizer-vaccin-waarschuwt-expliciet-dat-onbekend-is-of-het-covid-vaccin-van-invloed-is-op-de-vruchtbaarheid/Bent U er van bewust dat kinderen vanaf 3 jaar zich tegen de vaccinatie kunnen uitspreken? Maar pas vanaf 16 gehoord worden als ouders van andere mening zijn? De vaccinatie betrekt ook niet de ouder als kinderen opgeroepen zullen worden.Bent U bewust dat de Covid 19 sneltesten schadelijke kankerverwekkende stoffen (kunnen) bezitten en beschikbaar is, momenteel zelfs wordt geadviseerd te gebruiken om covid 19 te diagnosticeren, echter geen Veiligheidskeurmerk bezitten zoals gesteld is binnen de CE markering? Vanwege die kankerverwekkende ingrediënten.Het gebruik van een sneltest dus schadelijk is voor de gezondheid van het kind. En dus een ernstige bedreiging vormt?Bent u er van bewust dat verstandelijk beperkte mensen zich tegen de vaccinatie kunnen uitspreken? En momenteel verplicht gevaccineerd kunnen worden als zijn of haar pleegouder dat wil?Bent U bewust dat u binnen uw persoonlijke vakdiscipline ook een oordeel kunt vellen rondom de veiligheid van het kind op de leerplek, of de weg erna toe.Staat u open om ouders en dus de medezeggenschapsraad van een school bij te staan in het inrichten van een veilige leerplek voor kinderen. Waarbij U uiteraard gevraagd word welke maatregel welke zorg veroorzaken. En samen tot leerdoelen of veiligheidsmaatregelen kunnen komen, die deze bedreigingen wegnemen.De School kan daarbij professionals betrekken die feitelijk kunnen aantonen dat maatregelen doelmatig zijn. En inzicht is in de bijbehorende collaterale schaden.
Wij als personen met een goed hart waarin het belang van het kind voorop stellen, we willen in de huidige drukke samenleving het grootste sociale netwerk gaan vormen van Nederland. En nemen ook deze zorgen serieus. De veiligheid van het kind stopt niet bij de voordeur.Zorgen voor is een behoefte, een participatiebehoefte die de zorg kan weg nemen op de meest natuurlijke wijze (eigen normen en waarden binnen de grenzen van de wet) binnen verbintenissen in het sociaal domein.
Gaarne verneem ik wanneer wij met elkaar in gesprek kunnen. En de huidige werkdruk zal u vragen om prioriteiten te stellen. Echter Stellen wij dat de toename van 19 duizend kinderen met UHP in 2017 naar 50 duizend kinderen in 2020 mede te maken hebben met deze onveilige leerplek dus deze maatregelen. is het de oorzaak waar men moet beginnen. Ipv symptomen te blijven bestrijden. In afwachting op uw reactie, verblijf ik, 
Met vriendelijke groet,

Sjonny O’Fark
Met de navolgende burgerinitiatieven
Coach en Companion binnen het landelijke netwerk van Ervaringsdeskundigen en Mantelzorgers, verantwoorde burgers die verbinden in de zorg voor elkaar. 
De Kamer van Sociale waarden(https://DeKvSW.nl)

Voorzitter van de:

Societeit Eygelshoven Sociaal
Laurastraat 87, 6471 JJ Eygelshoven
Societeit Hellevoetsluis Sociaal
Duinweg 14 h187 , 3221 LC Hellevoetsluis
Mobiel +31653445054

Laat een reactie achter


      

      

            
      
      
assignment_turned_in Registrations
No Registration form is selected.
(Click on the star on form card to select)
Please login to view this page.
Please login to view this page.
Please login to view this page.