Leeg

Kinderen zijn het doelwit NU in het COVID experiment.

Kinderen vanaf 12 jaar wordt op geexperimenteert. Mondkapjes en nu vaccinaties. Vaccines die zich tot in 2023 in de experimentele trailfase 3 bevinden. Daar bestaat geen informed consent voor. Het kind is uitdrukkelijk uitgesloten in experimenten. Omdat het niet kan instaan voor de consequenties.Nog enig gezag hebbend ouder die een dergelijke beslissing kan nemen. Waarbij …

Kinderen zijn het doelwit NU in het COVID experiment. Lees meer »

De Kamer van Sociale waarden maakt zich ernstig zorgen om de ontwikkelings bedreiging die de huidige maatregelen met zich mee brengen voor kinderen.

Luister naar Sjonny O’Fark op Spotify 1 oktober 2020 werd op het voortgezet onderwijs de mondkapjesplicht ingevoerd. Het ministerie van onderwijs bracht een advies uit naar de schoolbesturen waarna de medezeggenschapsraden van die scholen dat advies over namen en vol trots deze maatregelen ook ging invoeren. Zonder inspraak van ouders of leerlingen, werd deze maatregel doorgevoerd …

De Kamer van Sociale waarden maakt zich ernstig zorgen om de ontwikkelings bedreiging die de huidige maatregelen met zich mee brengen voor kinderen. Lees meer »

6506148 B2 Patent: Manipulatie van het zenuwstelsel – is het echt of gewoon paranoia?

bron Stel je voor dat iemand manipuleert hoe je je voelt. Dat wil natuurlijk niemand. Maar hoe zit het met onbewust gemanipuleerd worden? Dit is precies wat er met je zenuwstelsel gebeurt elke keer dat je je tv of computer aanzet. Nou ja, althans volgens het 6506148 B2-patent. Het patent genaamd ” Manipulatie van het zenuwstelsel door elektromagnetische velden …

6506148 B2 Patent: Manipulatie van het zenuwstelsel – is het echt of gewoon paranoia? Lees meer »

Investeren in Gemeenschappelijk eigendom borgt de waarde van uw financiële reserves.

For english go to this page. Geld is niet veilig bij een bank. Inflatie zal het grootste verlies zijn voor beleggers met reserves op hun bankrekeningen. De inflatie neemt toe en zal groeien tot 20% in 2022, 2023 zelfs nog meer. We kunnen beloven dat het onroerend goed dat we onderhouden eigendom zal zijn van …

Investeren in Gemeenschappelijk eigendom borgt de waarde van uw financiële reserves. Lees meer »

Ontwerp jij met ons een stukje van de nieuwe wereld?

Zelfvoorzienende zijn betekend niets anders dan een systeem ontwerpen, bouwen en onderhouden dat ons voorziet in al onze basisbehoeften. En daarbij rekenschap kent met wat voor een inbreuk dat heeft op de natuur. Dus op alle behoeften die planten en dieren in onze omgeving bezitten. Jacque Fresco-Futurist Industrial Designer en Social Engineer is gedurende zijn …

Ontwerp jij met ons een stukje van de nieuwe wereld? Lees meer »

We zoeken donateurs.

De Kamer van Sociale waarden is de tegenhanger van de kamer van koophandel. Sociaal handelen is geen koophandel. Verbintenissen vergen geen financiële verbintenissen binnen het sociaal domein. Er is geen kwaliteitsnorm of productennpakket. We zijn de conccurent van de institutionele beroepsmatige sociale zorgverlener, duurzaam, onafhankelijk zolang ervaringsdekundigheid en participatie vanuit de sociëteit mogelijk is. Maar …

We zoeken donateurs. Lees meer »

We gaan aangifte doen!

De societeit biedt slachtoffers van institutionele mishandeling bescherming, binnen onze 4 muren. DE SOCIETEIT is op zoek naar ervaringsdeskundigen en slachtoffers van institutionele mishandeling. Mishandeling dat plaats vond onder regie van een persoon binnen een instelling, die gerechtelijk uit mandaat van die instelling een jeugdbeschermingsmaatregel ten uitvoering brengt of bracht. De societeit is van mening …

We gaan aangifte doen! Lees meer »

Zorgen voor in de breedste zin van het woord.

Er zijn een aantal rechten waar wij als mensen recht op hebben, zolang we ons op het grondgebied bevinden van een staat die deze rechten respecteert. Internationale rechten zijn door meerdere landen ondertekend om daarmee naar elkaar toe aan te geven we geschikt zijn om bevriend te worden met elkaar.Één van die rechten zijn de …

Zorgen voor in de breedste zin van het woord. Lees meer »


      

      

            
      
      
assignment_turned_in Registrations
No Registration form is selected.
(Click on the star on form card to select)
Please login to view this page.
Please login to view this page.
Please login to view this page.