Brief 5: Integratie van de Ubuntu-filosofie in het basisonderwijs – “Ubuntukids: Leren over liefde, Samenwerking en Zorg voor elkaar”

De Kamer van Sociale waarden
Het sterkste Sociale Netwerk van Nederland.

[Date_brief3], Eygelshoven

Aan: [name_directeur]
[School Name]
[Address]

Onderwerp: Integratie van de Ubuntu-filosofie in het basisonderwijs – “Ubuntukids: Leren over liefde, Samenwerking en Zorg voor elkaar”

Geachte [aanspreekvorm] [name_directeur],

Ik hoop dat dit schrijven u in goede gezondheid bereikt. Naar aanleiding van ons eerdere contact over het initiatief “Ubuntukids: Leren over liefde, Samenwerking en Zorg voor elkaar,” willen we graag enkele belangrijke updates en aanvullende informatie delen.

We zijn verheugd om te delen dat het boekje “Ubuntukids: Leren over liefde, Samenwerking en Zorg voor elkaar” gratis beschikbaar is om te downloaden van onze website. Het boekje bevat de kernwaarden van Ubuntu, een syllabus en een script voor verschillende scenario’s voor een toneelstuk, speciaal ontworpen voor kinderen die in groep 8 een keuze maken voor hun vervolgonderwijs.

Voor scholen die geïnteresseerd zijn in een gedrukte variant van het boekje, bieden we ook de mogelijkheid om exemplaren tegen een kleine vergoeding te bestellen. Dit stelt scholen in staat om het boekje op een toegankelijke manier beschikbaar te stellen aan leerlingen en docenten.

Bij [School Name] moedigen we het delen van feedback aan om ervoor te zorgen dat de inhoud van het boekje overeenkomt met wat wenselijk is voor uw leerlingen en leeromgeving. Daarom hebben we besloten om een ruime periode voor feedback in te plannen. U heeft tot 1 januari 2024 de gelegenheid om eventuele op- of aanmerkingen met betrekking tot het boekje aan ons door te geven. Uw waardevolle feedback zal ons helpen om het initiatief verder te verbeteren en aan te passen aan de behoeften van de scholen en hun leerlingen.

Naar het account van de school:

[login_url]

Om deelname en participatie op het platform te bevestigen, vragen we u vriendelijk om uw account te activeren. Hiermee krijgt u volledige toegang tot de bronnen, materialen en ondersteuning die we beschikbaar hebben gesteld om de integratie van Ubuntu in het onderwijs te vergemakkelijken.

Tevens willen we graag ingaan op de acceptatie van Ubuntu binnen geloofsovertuigingen. We begrijpen dat sommige ouders en leerlingen vragen kunnen hebben over de integratie van Ubuntu, gezien hun geloofsovertuigingen, waaronder het christendom en de Islam. We willen benadrukken dat de kernwaarden van Ubuntu, zoals liefde, mededogen, respect en samenwerking, niet in strijd zijn met de leer van deze geloofsovertuigingen. In feite kunnen deze waarden harmoniëren met de essentiële principes van veel religies, die allemaal de nadruk leggen op naastenliefde, verdraagzaamheid en sociale verantwoordelijkheid.

Als onderdeel van het boek “Ubuntukids: Leren over liefde, Samenwerking en Zorg voor elkaar,” willen we illustraties opnemen die zijn gemaakt door de kinderen zelf, die geconfronteerd worden met de Ubuntu-filosofie. We moedigen [School Name] aan om hun leerlingen aan te moedigen om deel te nemen aan dit creatieve project. Door het uploaden van illustraties van de kinderen kunnen zij zich dieper verbinden met de waarden van Ubuntu en een unieke bijdrage leveren aan het boek.

We willen u verzekeren dat we uw feedback en eventuele vragen over het initiatief op prijs stellen. Mocht u verdere ondersteuning nodig hebben of technische hulp bij het gebruik van het platform, staan we altijd klaar om te helpen.

Met enthousiasme kijken we uit naar een vruchtbare samenwerking om Ubuntu te integreren in het onderwijs op [School Name]. Samen kunnen we een positieve en inclusieve leeromgeving creëren die de persoonlijke en sociale ontwikkeling van onze leerlingen bevordert.

Dank u voor uw aandacht en steun aan dit waardevolle initiatief. We zien ernaar uit om u binnenkort op het platform te verwelkomen.

Met vriendelijke groet,

Alexander Groenheide
Vader die vecht voor zijn nalatenschap.

Met de navolgende burgerinitiatieven.
Coach en Companion binnen het landelijke netwerk van Ervaringsdeskundigen profesionals en Mantelzorgers. Verantwoorde mensen, die verbinden in de zorg voor elkaar.De Kamer van Sociale waarden
Het sterkste Sociale Netwerk van Nederland
https://DeKvSW.nl

Voorzitter van de:
Sociëteit Eygelshoven Sociaal
Laurastraat 87, 6471 JJ Eygelshoven
Mobiel +31653445054


      

      

            
      
      
assignment_turned_in Registrations
No Registration form is selected.
(Click on the star on form card to select)
Please login to view this page.
Please login to view this page.
Please login to view this page.