Brief 3: Acceptatie van Ubuntu binnen geloofsovertuigingen en bijdrage aan het initiatief voor illustraties “Ubuntukids: Leren over liefde, Samenwerking en Zorg voor elkaar”

De Kamer van Sociale waarden
Het sterkste Sociale Netwerk van Nederland.

[Date_brief3], Eygelshoven

Aan: [name_directeur]
[School Name]
[Address]

Subject: Acceptatie van Ubuntu binnen geloofsovertuigingen en bijdrage aan het initiatief voor illustraties “Ubuntukids: Leren over liefde, Samenwerking en Zorg voor elkaar”

Geachte [aanspreekvorm] [name_directeur],

Ik hoop dat dit schrijven u in goede gezondheid bereikt. Naar aanleiding van ons eerdere contact over het initiatief “Ubuntukids: Leren over liefde, Samenwerking en Zorg voor elkaar,”, waarover ik u een e-mail verstuurd heb op [Date_brief2] jl., wil ik graag een belangrijke kwestie aankaarten die van invloed kan zijn op de acceptatie van Ubuntu binnen geloofsovertuigingen, waaronder het christendom en de Islam.

Het is begrijpelijk dat sommige ouders en leerlingen vragen kunnen hebben over de integratie van Ubuntu, gezien hun geloofsovertuigingen. Als ouder/gemeenschapslid die betrokken is bij het onderwijs, wil ik benadrukken dat de kernwaarden van Ubuntu, zoals liefde, mededogen, respect en samenwerking, niet in strijd zijn met de leer van het christendom, de Islam of andere geloofsovertuigingen. In feite kunnen deze waarden harmoniëren met de essentiële principes van veel religies, die allemaal de nadruk leggen op naastenliefde, verdraagzaamheid en sociale verantwoordelijkheid.

Het is van vitaal belang om het begrip te bevorderen dat Ubuntu niet in conflict hoeft te zijn met geloofsovertuigingen, maar juist kan bijdragen aan een versterkte gemeenschap waarin diversiteit wordt gevierd. Door het integreren van Ubuntu in het onderwijs, kunnen we onze kinderen helpen om empathie en respect te ontwikkelen voor anderen, ongeacht hun achtergrond of overtuigingen, en een diepere verbinding te ervaren met hun medeleerlingen en de bredere samenleving.

Daarnaast wil ik graag een nieuw initiatief voorstellen om het boek “Ubuntukids: Leren over liefde, Samenwerking en Zorg voor elkaar” te verrijken. Als onderdeel van het boek zouden we graag illustraties opnemen die zijn gemaakt door de kinderen zelf, die geconfronteerd worden met de Ubuntu-filosofie. We geloven dat dit een waardevolle kans is om creativiteit te stimuleren en de kinderen een gevoel van eigenaarschap te geven over de inhoud van het boek.

Om dit initiatief te realiseren, willen we vragen of scholen een bijdrage kunnen leveren door hun leerlingen aan te moedigen om illustraties te maken die de kernwaarden van Ubuntu weerspiegelen. We begrijpen dat niet alle scholen wellicht de mogelijkheid hebben om financieel bij te dragen, maar elke inbreng, groot of klein, zal zeer worden gewaardeerd.

Als onderdeel van ons streven om dit waardevolle initiatief te ondersteunen en de integratie van Ubuntu in het basisonderwijs te vergemakkelijken, hebben we een speciaal platform ontwikkeld waarop [School Name] een account bezit en rechtstreeks toegang heeft. Via de volgende link kunt u uw account benaderen.

[login_url]

We zijn ervan overtuigd dat dit initiatief de betrokkenheid van de leerlingen zal vergroten en hen zal inspireren om zich dieper te verbinden met de waarden van Ubuntu en de bredere gemeenschap.

We zien ernaar uit om uw positieve reactie te ontvangen op zowel de acceptatie van Ubuntu binnen geloofsovertuigingen als de mogelijkheid om illustraties van de kinderen op te nemen in het boek.

Dank u voor uw aandacht en steun aan dit waardevolle initiatief. Mocht u verdere vragen hebben of meer informatie nodig hebben, staan we altijd klaar om te helpen.

Met vriendelijke groet,

Alexander Groenheide
Vader die vecht voor zijn nalatenschap.

Met de navolgende burgerinitiatieven.
Coach en Companion binnen het landelijke netwerk van Ervaringsdeskundigen profesionals en Mantelzorgers. Verantwoorde mensen, die verbinden in de zorg voor elkaar.De Kamer van Sociale waarden
Het sterkste Sociale Netwerk van Nederland
https://DeKvSW.nl

Voorzitter van de:
Sociëteit Eygelshoven Sociaal
Laurastraat 87, 6471 JJ Eygelshoven
Mobiel +31653445054


      

      

            
      
      
assignment_turned_in Registrations
No Registration form is selected.
(Click on the star on form card to select)
Please login to view this page.
Please login to view this page.
Please login to view this page.