Entrance

Geloven wij een eigen democratie te kunnen vormgeven, die de waarden kent privé terreinen te waarborgen en publieke terreinen in een participatie samenleving democratisch te beheren. Waaraan we tevens de waarde van onze munt koppelen. En de aarde souverein is vanuit Gratie Gods ons het vruchtgebruik is gegunt. Wie dat niet respecteert, ons mensen niet de menselijkheid gunt. We alleen dan niet voor waardevol achten. Niet liegen, niet stelen, niet bedriegen, niet misleiden, kritiek is het beste instrument om de wijsheid te laten heersen over de creativiteit. Liefde niet vanzelf komt, En niemand zonder zonden is. Gelukkig mensen kunnen zijn. En niemand God is. De wijsheid in ons hart zit. Dat hart dat bloeit als een bloem in de tuin der liefde. En je daarbij jij je eigen bloem en eigen kleuren en geuren kunt hebben, kunt zijn. Wie je wilt zijn, en het beste in bent. Daar sta je nu bij aan de backdoor. Kom binnen en registreer je. En wees vooral je zelf.

We beloven vanuit ons hart, wat gaat komen, samen te gaan overwinnen. En dat vandaag kan beginnen. We elkaar beter willen leren kennen en we onze krachten voor elkaar gaan inzetten. Dat is het doel. Dit doel bereiken we , door voor iedereen een constructief sociaal netwerk te zijn, wij in mijn jouw of jullie of ons huis, onze straat, onze wijk, onze gemeente, onze regio, onze provincie en ons Nederland, met zijn bossen, zijn natuur, zijn steden, zijn visie, zijn belang, dus jouw belang binnen de eigen democratie. Bottum up. Dat betekend dat we ook de regie nemen. Ieder voor zich op zoek naar aanvaardbare grenzen en waardeerbare normen en eigenaarschap in de verbintenis.. We kleine gemeenschappen vormen en contracten overeen komen met vriendschappelijke netwerken. Alle publieke voorzieningen tot stand komen vanuit verenigingen van mensen. Souverrein we de norm behalen, overeenkomstig een democratie, beschikking te hebben van onze privaatrechten eigendommen en publieke rechtelijk beheer. Schrijf je hier in en praat er over mee. Wat weerhoud ons nu, als we het gewoon sámen kunnen. Dat heeft het verleden ons geleerd. Een democratie bescherm je door middel van 100% participatie. En die plannen we hier, binnen onze normen, die voorzien in onze individuele behoeften. En daarin ben ook jij een meerwaarde.

De overheid, de media, de medicijnen industrie, de vermarkte zorg, hebben zich laten vergiftigen, om zo de samenleving te verdelen. al vanaf de 2de wereld oorlog. Zo de Euro economie, die machtiger is dan de overheid, door de overheid te laten reguleren. Werdt de overheid de beste investeerdering voor de elite, mensen die alles al hebben, ook nog eens onze mensenrechten tegrazen leggen. En dat 75 jaar hebben geplant. om het nu uit te voeren. Keer ik mij daar van af. En neem de regie in eigen handen. Ben ik een mens van vlees en bloed, bij leven, mijn eigen eigendom, en bewust in mijn zelfbeschikking, gerespecteert daarin.
Bevestig hier. En meld u als introducee lid


      

      

            
      
      
assignment_turned_in Registrations
No Registration form is selected.
(Click on the star on form card to select)
Please login to view this page.
Please login to view this page.
Please login to view this page.